Patenty so značkou «plyne»

Spôsob znižovania obsahu oxidov dusíka v odpadovom plyne koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15607

Dátum: 26.10.2010

Autori: Krebber Frank, Huhn Friedrich, Brix Jörg

MPK: C10B 21/10, B01D 53/86, B01D 53/56...

Značky: koksárenskej, dusíka, odpadovom, plyne, oxidov, spôsob, obsahu, znižovania

Text:

...vždy na koksovej strane karbonizačnej komory, vrstvy regenerátora s upchávkovým materiálom,ktorý je vrozmedzí teplôt medzi 200 °C a 500 °C účinný ako katalyzátor pre selektivnu redukciu oxidov dusíka. Katalyticky účinné vrstvy regenerátora koncových komôr regenerátora sa aplikujú výhodne vo forme výmenných kaziet.0011 Spôsob podľa vynálezu je možné použiť v koksárenských peciach, ktoré sú koncipované ako tak zvané spodné horáky, i v...

Spôsob a zariadenie na striekanie práškového materiálu v nosnom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9427

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: C23C 24/04, B05B 7/14, C23C 4/12...

Značky: spôsob, zariadenie, nosnom, plyne, striekanie, materiálů, práškového

Text:

...z hladiska výbornej kvality povlaku, ale tiež z hľadiska nákladov na jeho spotrebu. Pred striekaciu trubicu je teda dôležité mat možnosť dôkladne zmiešat práškový materiál s nosným a reaktívnym plynom v nastavitelnom množstve. Obmedzenia potom určujú rovnako hodnotu tohto0011 Spôsob podľa vynálezu, ako je opísaný vyššie, sa vyznačuje požadovanou flexibilltou voči klasickému spôsobu používajúcemu Venturiho efekt. Spôsob striekania...

Spôsob detekcie a stanovenia koncentrácie bezsírnych odorizačných prostriedkov v zemnom alebo vykurovacom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1381

Dátum: 11.12.2003

Autori: Bruchmann Andreas, Flachowsky Johannes, Semrau Axel

MPK: G01N 27/64

Značky: bezsírnych, prostriedkov, plyne, spôsob, detekcie, stanovenia, zemnom, odorizačných, koncentrácie, vykurovacom

Text:

...môže ako charakteristická hodnota stanoviť mobilita iontov, ktorá - normovaná na štandardizované tlakové a teplotné podmienky - predstavuje-3 veličinu, ktorá je špecifická pre určitú látku. Takto tiež môže byt v závislosti na čase stanovená veľkosť náboja, ktorá je priradené k určitej koncentrácii analyzovanej látky.Je však známe, že pri tejto metóde merania sa vyskytujú problémy vždy vtedy, ked okrem hlavných zložiek, ktoré sú prítomné vo...

Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282140

Dátum: 24.09.2001

Autor: Flemming Dannevang

MPK: B01J 23/70, C01B 3/04, B01J 23/38...

Značky: spôsob, dusík, oxidácie, katalytickej, odpadovom, amoniaku, plyne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne obsahujúcom amoniak, vykonávanej pri nízkych teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí od 250 °C do 500 °C, ktorý zahrnuje: sulfátovanie katalyzátora obsahujúceho na inertnom nosičovom materiáli kov vybraný zo skupiny zahrnujúcej meď, kobalt, železo, chróm, nikel, mangán a zmesi týchto kovov, vo forme oxidov a/alebo síranov týchto kovov a ďalej zložku vybranú zo skupiny platinových...

Spôsob určovania koncentrácie fluorovodíka v plyne a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281695

Dátum: 01.05.2001

Autori: Mariani Emil, Kaplan Jiří, Fedorov Pavlovič Pavol, Sobolev Pavlovič Boris, Trnovcová Viera, Jakeš Dušan

MPK: G01N 27/07

Značky: vykonávanie, fluorovodíka, plyne, koncentrácie, spôsob, určovania, spôsobu, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je založené na disociácii fluorovodíkových molekúl v meranom plyne pri rozhraní zápornej elektródy (2) a tuhého elektrolytu (1) a transporte vzniknutých fluoridových iónov cez tuhý elektrolyt (1) ku kladnej elektróde (3) vplyvom jednosmerného elektrického poľa vytvárajúceho medzi elektródami (2, 3) potenciálový rozdiel 1,2 až 1,9 V. Prítok molekúl fluorovodíka k uvedenému rozhraniu je regulovaný tak, aby koncentrácia fluoridových iónov...

Spôsob zmáčania častíc obsiahnutých v prúdiacom plyne a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278881

Dátum: 16.07.1991

Autor: Janka Pentti

MPK: B01D 47/00

Značky: částic, zmáčania, spôsobu, spôsob, zariadenie, vykonávanie, obsiahnutých, tohto, plyne, prúdiacom

Zhrnutie / Anotácia:

V smere proti toku plynu sa pred zmáčaním oddeľuje od spoločného celkového prúdu (1) plynu prvý prúd (2) plynu obsahujúci častice a druhý prúd (3) plynu častíc zbavený. Častice obsiahnuté v prvom prúde (2) plynu sa zmáčajú v zmáčacom stupni prostriedkom (4) na zmáčanie a potom sa prvý prúd (2) plynu a druhý prúd (3) plynu spájajú na agregovaný prúd (5) plynu v smere toku zo zmáčacieho stupňa. Zariadenie sa skladá z prostriedku (4) na zmáčanie...