Patenty so značkou «plošné»

Striekacia kabína na nanášanie polymérnych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6373

Dátum: 04.02.2013

Autori: Horňáková Marta, Velecký Pavel, Velecký Milan, Velecký Libor

MPK: B05B 15/12, B05B 13/04, B05B 7/02...

Značky: kovové, striekacia, plošné, kvapalných, nanášanie, polotovary, polymérnych, zmesí, kabina

Text:

...do vnútomého priestoru striekacej kabíny cez štrbinu vedenú pozdĺžne strechou striekacej kabíny, pričom štrbina je utesnená pohyblivým lanom. Ku striekacej pištoli sú cez štrbinu privedené flexibilné prívody materiálu a stlačeného vzduchu, pričom štrbina je mimo dráhu pohybu striekacej pištole a flexibilných privodov utesnená pohyblivým lanom. Výhodné vyhotovenie druhého pohyblivého celku obsahuje kovový podstavec, na ktorom je...

Plošné vyhrievacie teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18627

Dátum: 27.03.2012

Autori: Lisinski Susanne, Royer Bastien, Phan Dang Cuong, Klein Marcel, Yeh Li-ya

MPK: H05B 3/84

Značky: výroby, spôsob, těleso, plošné, vyhrievacie

Text:

...vodivosť nulová. Koniec prechodového pásma je daný oblasťou, v ktorej vzrastajúca elektrickávodivosť dosiahne plnú elektrickú vodivosť vyhrievacej vrstvy.0009 Plošné vyhrievacie teleso podľa vynálezu výhodne umožňujepriestorovým menením elektrického odporu vyhrievacej vrstvy homogenizáciu prúdového toku v oblasti ohybu prúdovej cesty na voľných koncoch pásiem.0010 Vo výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa podľa vynálezu sú...

Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15427

Dátum: 17.07.2009

Autori: Weinkötz Stephan, Pfeiffer Matthias, Peretolchin Maxim, Käsmayr Daniel

MPK: A47L 13/16, A47L 13/02, A47L 13/00...

Značky: flexibilné, substráty, abrazívnym, plošné, povrchom

Text:

...papierových produktov sa nanesie prinajmenšom jeden apretačný prostriedok vo forme určitého vzoru. Pri tomto spôsobe sú na výrobu papierov s porovnateľnými vlastnosťami v porovnaníso známymi apretačnými spôsobmi potrebné menšie množstvá apretačných prostriedkov. Ako apretačné prostriedky prichádzajú do úvahy okrem iného aj melamín/formaldehydové živice a močovina/ formaldehydové živice. Aditíva zlepšujúce viskozitu, nazývané aj ako...

Plošné hrebeňové obojstranne obložené tesnenie na utesňovanie rozoberateľných prírubových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19879

Dátum: 03.06.2009

Autor: Krejčí Miroslav

MPK: F16J 15/12, F16L 23/18, F16L 23/20...

Značky: rozoberateľných, hřebenové, obložené, obojstranné, spojov, prírubových, plošné, tesnenie, utesňovanie

Text:

...možné povrchové deformácie a nerovnosti, zvyšujú náročnosť montážnych prác a negatívne ovplyvňujú parametre tesniaceho účinku, najmä v prípade, ked je na utesnenie spoja použité prstencové hrebeňové obojstranne obložené tesnenie.0011 Cieľom predloženého technického riešenia podľa vynálezu je dosiahnuť zlepšenie doterajšieho stavu techniky a optimalizovať podmienky na výrobu prevádzkovo najspoľahlivejšieho tesniaceho účinku pri prírubových...

Použitie tlačiarenského papiera potlačeného dekoráciou pre plošné stavebné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20104

Dátum: 29.05.2009

Autori: Petersen Frank, Schwitte Richard, Tünte Udo

MPK: B41M 3/18, B41J 11/00

Značky: tlačiarenského, plošné, stavebné, dekoráciou, použitie, diely, papiera, potlačeného

Text:

...čo nakoniec vedie k vzniku nepoužiteľnéhotlačiarenského papiera. Preto bolo aj napriek dodatečným nákladom doteraz považované za nutné, pre prípad použitia ako dekoračného papiera pre plošné stavebné diely, používať potlačovanú vrstvu aspoň čiastočne napustenú živicou a/alebo s atramentovou absorpčnouV súvislosti s predkládaným vynálezom bolo zistené, že vyššie menovaný problém môže byť vyriešený tým, že tlačiarenský papier a/alebo...

Transportovateľné usporiadanie zo zväzku plošne na sebe navzájom ležiacich obálok pre obálkovanie a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9260

Dátum: 27.05.2008

Autori: Wenzeck Andreas, Wegener Friedhelm, Wegener Michael

MPK: B65D 75/02, B65D 85/62

Značky: balenie, transportovateľné, ležiacich, navzájom, obálok, usporiadanie, plošné, zväzku, obálkovanie

Text:

...obidvomi dlaňami, závislé vždy individuálne naobsluhujúcej osobe, prináša nebezpečie chybného uchopenia akotakého a môže v jednotlivých prípadoch viesť i k tomu, že niektoré obálky sa prehnú, takže celý chod obálkovacieho stroja sa z tohto dôvodu zastaví. Postup zlikvidovania pre i v prázdnom stave ešte veľmi objemné lepenkove kartóny, je tiež náročný, pretože tieto v tomto stave zaujímajú relatívne mnoho miesta a preto rýchle...

Prípravky bez obsahu fluórovaných uhľovodíkových polymérov na báze vody a/alebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošné útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9254

Dátum: 29.04.2008

Autori: Sielemann Dirk, Duschek Gunther

MPK: C08G 77/388, D06M 13/395, C08L 83/04...

Značky: báze, přípravky, uhlovodíkových, organických, použitie, fluorovaných, plošné, obsahu, apretúry, útvary, rozpúšťadiel, polymérov

Text:

...Nevyhnutným predpokladom pre zachovanie týchto vlastností je napríklad žehlenie alebo minimálne vysušenieV bubnovej sušičke pri teplote 80 ° C.0004 Často sa tiež používajú organopolysiloxány v kombinácii s FC-polymérmi. Tak popisuje EP 0173231 A 2 organopolysiloxány s vodíkom viazaným na atóme Si a Si-C viazanými epoxydovými skupinami, spôsob ich výroby a použitie týchto organopolysiloxánov spoločne s FC-polymérmi na vytváranie hydrofóbnych...

Zariadenie na reliéfnu tlač pre aspoň dvojvrstvové plošné výrobky, ako toaletný papier, vreckovky alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5883

Dátum: 07.03.2007

Autor: Schütz Jürgen

MPK: D21H 27/30, B31F 1/00

Značky: vreckovky, zariadenie, aspoň, dvojvrstvové, podobně, papier, plošné, výrobky, toaletný, reliéfnu, tlač

Text:

...plošnej mikroreliéfnej tlače na aspoň jednom vrstvenom páse a pričom valec pre reliéfnu tlač druhého páru má po svojej ploche pre reliéfnu tlač rozmiestnené prvé a druhé oblasti, pričom prvé oblasti majú viac bodov pre reliéfnu tlač vpočte 45 až 70 na cmz, na vytvorenie plošnej mikroreliéfnej tlače na aspoň jednom ďalšom vrstvenom páse a druhé oblasti nemajú žiadne body pre reliéfnu tlač, pričom druhé oblasti netvoria viac než 40 ...

Kontrolný systém pre plošné vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8883

Dátum: 03.02.2006

Autori: Gabanyi Annette, Gabanyi Peter

MPK: F24D 19/10

Značky: plošné, systém, vykurovanie, kontrolný

Text:

...prúdi zníženémnožstvo vody, aby sa spomalilo ochladzovanie vykurovacej dosky.0010 Zo spisu DE 27 24 338 A 1 je známy vykurovací systém, Vktorou je príslušným vykurovacínt oblastian 1 predradené obtokovézariadenie s dvomi paralelnými vetvami, pričom V prvej vetve je usporiadané prestavitelné zariadenie na redukciu prietokového množstva, zatiaľ čo druhá vetva obsahuje rúrku v porovnaní s prvou vetvou zmenšeným prierezom prúdenia alebo...

Spôsob a zariadenie na pásové a plošné spracovanie povrchov sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4980

Dátum: 14.11.2005

Autori: Gelderie Udo, Schwankhaus Norbert, Triebs Friedrich, Mueller Christian

MPK: C03C 23/00

Značky: plošné, zariadenie, spôsob, povrchov, spracovanie, pásové, tabúľ, sklenených

Text:

...platňa môžepohnút medzi dvomi dýzami bez toho, aby sa podkročil minimálny odstup alebo prekročil maximálny odstup. Tým sa zabezpečí, že plazmový lúč vychádzajúci zdýz nemôže ani zhasnúť, ani sa prlliš silno rozptýlit. Prlpustná hodnota posunu takto zodpovedá aj intervalu tolerancie, v ktorej plazmový lúč má optimálny účinok. Keď sa sklenená platňa nachádza v neutrálne polohe. t. j. presne v strede medzi dvomi dýzami, odstup medzi čelnou...

Dlážkový podzáklad plošne založenej dlážky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3775

Dátum: 06.04.2004

Autor: Benda Jiří

MPK: E02D 27/08, E02D 27/02, E04F 15/00...

Značky: založenej, plošné, dlážkový, podzáklad, dlážky

Text:

...25 cm, na ňom vankúš z priesypu 4 a bunkove fólie 3, kde priesyp 4 má výšku celkom 50 cm, v jeho dolnej častí je zabudovaná uvedená bunkova fólia 3 vysoká 20 cm a na tomto vankúší sa nachádza prvá dlážková vrstva 5.Podzáklad sa zhotovil nasledovne. Na povrch zemnej pláne l upravenej zarovnanim na horizontálnu úroveň sa navozil drenážny podsyp 2 drveným lomovým kamenivom so zmitosťou 32 až 63 mm. Podsyp 2 sa zarovnal a zhutnil 10 nájazdmi...

Detekčný systém pre plošné pásma na detegovanie vozidiel pomocou GPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16865

Dátum: 26.09.2002

Autori: Quartier Frank, Barker Ronald

MPK: G07B 15/06, G08G 1/127, G07B 15/02...

Značky: pásma, plošné, pomocou, systém, detekčný, detegovanie, vozidiel

Text:

...v relevantnom plošnom pásme. Potom sa môže uskutočniť aj časovo závislé priradenie poplatkov.0024 Môže sa ukázať ako výhodné, ak je relevantné plošné pásmo rozdelené na zóny, pričom každá zóna je ohraničená obrysom mnohouholnika. Týmto opatrením sa môžu použit napriklad rôzne poplatkové tarify.0025 V uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu sa ako výhodné javí to, keď sú mestá zvolené za relevantné plochy. V spôsobe podľa tohto vynálezu...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: hlavne, střechy, posuvná, pokrývanie, dvojkorýtková, velkoplošná, plošné, škridla, strešná

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280247

Dátum: 08.10.1999

Autori: Müller Walter, Barth Peter, Kindel Heinrich, Hoffmann Hans-rainer

MPK: A61M 37/00, A61J 1/00

Značky: balenie, stabilizovaného, primárne, plošné, materiálů, obvazového

Zhrnutie / Anotácia:

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu obsahuje nosnú vrstvu (4) a samolepiacu oblasť, majúcu na strane kože dotykové plochy, ktorá je chránená pred použitím obväzového materiálu ťahom snímateľnou krycou vrstvou a minimálne jednovrstvovou opornou fóliou, usporiadanou oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy (4), odvrátenom od kože, ktorá je od aplikovaného obväzového materiálu oddeliteľná, pričom oporná fólia (7) je časťou...

Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Laux Wolfgang, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: stabilizovaný, plošné, použitie, farmaceutický, pokožku, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci z nelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a k pokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutého v prípravku.

Zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie dráhy fóliovej hadice z plastu, vyrobenej vyfukovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280937

Dátum: 05.10.1994

Autor: Achelpohl Fritz

MPK: B29C 47/08, B29C 47/34

Značky: plastů, zariadenie, dráhy, fóliovej, plošné, hadice, ukladanie, vyrobenej, vyfukovaním, odťahovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie dráhy fóliovej hadice z plastu vyrobenej vyfukovaním, od pevne umiestnenej fúkacej hlavy fólie, s dvoma vratnými valcami (34, 38) a dvoma vratnými tyčami (36, 40), pričom je možné ľubovoľne zväčšovať priemer vratných tyčí bez toho, aby sa tým zabránilo a sťažilo natiahnutie plošne ukladanej fóliovej hadice pri nastavovaní zariadenia. Prvý vratný valec (34) a dosadací valec (32) sú uložené...

Filtračné plošné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270123

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uhrina Štefan, Brabec Juraj, Surový František, Zezayová Eva, Dolák Štefan, Hausner Karol

MPK: B01D 39/04

Značky: plošné, materiály, filtračné

Text:

...vyznačujú-tým, že majú širokú účinnost a filtračný výkon. Podľa priemyselného použitia elüžia na priamu filtráciu hrubäích a jemnojšich dieperzií až koloidných roztokov. Vyrábejú sa obvyklými pspisrenekými postupmi. Pripravené papierovina podľa vyznačenej zsnáčky as atvárñuja na site papierenakého stroja, dalej sa upravuje lieovenim na potrebnú hrúbku a vo valoovsj e teplovzduänej sušiarni sa vysuší na konečnú sušinu 94 » za, - lt.Z...

Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268002

Dátum: 14.03.1990

Autori: Majzner Jan, Dančová Olga

MPK: D03D 49/14

Značky: plošné, textilním, brdem, zařízení, textilie, víceosé, výrobu, válem, stroji, převádění, osnovních, osnovním, nití

Text:

...příkladu jeho provedení podlepriložených výkrcsů. kde znázorňuje obr. l nárys a obr. 2 půdorys zařízení pro prevádení osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie s otočným prstencem a obr. 3 nárys a obr. A půdorys zařízení pro provádění osnovních níti mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosá plošné textílie s pevným prstencem. Ha obr. 5 je znázornén detail...

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havránek Milan, Benko Pavol, Chraščel Kamil, Kováčiková Magdaléna, Jelínek Václav

MPK: H05K 1/03

Značky: laminát, spoje, plošné

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266099

Dátum: 14.11.1989

Autori: Faulhaber Ervín, Hammer Vladimír

MPK: D06C 7/00, D06N 5/00

Značky: rozměrovou, plošné, propletu, způsob, textilie, osnovní, podobě, stabilitou, výroby, pleteniny, vysokou

Text:

...splnění vytčených cílů směřuje plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v provedení osnovni pleteniny nebo propletu. V případě využití osnovní pleteniny je použito syntetických nitových útvarů, například polyesterové hedvábí nebo staplových přízí v základu,tj. v očkáoh a spojovacíchkličkách a ve vložených výplňkových nitích. U propletu je zhotovena ze syntetického nitovéhc materiálu jak ncsná část, například tkanina a nejméně...

Odvíjecí zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drátové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261909

Dátum: 10.02.1989

Autori: Syřiště Milan, Toms Ladislav

MPK: B21C 47/16, H05K 3/00

Značky: kladecího, spoje, drátové, plošné, zařízení, odvíjecí, stroj, kladecí, drátu

Text:

...je nastavitelná napnutím pružiny pomocí napínáku. Pomocí RC členu u hnacího elektromotoru napäjeného přes spínač je nastaven rozběh a doběh hnacího kotouče vytahujícího kladecí drát s ohledem.3 261 sus na moment setrvačnosti plné cívky tàk, aby při daném zdvihuvyrovnávecího.ramene bezpečně nepřestoupila vytahovací síla mez kluzu kladecího drátu. Provedení pásové brzdy s planžetous vetknutými konci umožňuje vysoký brzdný účinek a úplné...

Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260618

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blinka Antonín, Tichý Jaroslav

MPK: D06M 21/04

Značky: vodných, disperzí, roztoku, textilní, napěněných, nános, substráty, plošné, zařízení

Text:

...pohonem nanášecího zařízení a textilního pásu 11. Na druhé straně tlakové stěrky 4 je připojen odpouštěcí ventil 1, na jehož vstupu je vytvořen uzavřený prostor 5 a jehož výstup je opatřen nátrubkem 18 pro odpouštění pěny do zásobníku 1 ll. Uzavřený prostor 5 a řídící vstup odpouštěcího ventilu 1 jsou přívody 6, 7 propojeny s ovládacím a regulačním blokem 2. U příkladného provedení odpouštěcího ventilu 1 podle obr. 2 je součástí...

Způsob vytváření plošné textilie účinky proudící tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259917

Dátum: 15.11.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D04H 3/05, D03D 23/00

Značky: plošné, provádění, textilie, zařízení, tohoto, vytváření, způsobu, způsob, tekutiny, účinky, proudící

Text:

...kde po jedné straně ústí smyčkového kanálu má oddělovací lamela příraznou hranu, a dále pak je V soustavě lamel za smyčkovým kanálem směrem k osnovnímu válu uspořádáno zátal hové ústrojí, rovněž napojené na zdroj tekutiny prostřednictvím svrchní zátahové dutinyve svrchní lamele, dále pak je nad odtahovou rovinou umístěna proti čelu textilie směřujícípokládací tryska, také napojená na zdroj tekutiny, jejíž ústí je skloněno způsobem, že směr...

Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255628

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petrová Květa, Ponikelský Zdeněk, Dvorský Drahomír

MPK: D03D 15/04

Značky: plošné, textilie, reliéfní, vrstvené, způsob, výroby

Text:

...působící vrstvení reliéfní plošné textilní útvary, například kombinací dvou tkanin, tkaniny a úpletu čí tkaniny a pletenotka níny.Podmínkou vzniku reliéfu je dostatečný rozdíl ve sráživosti použitých textilii a to alespoň v jednom směru, ař již v podélném nebo příčněm.Rozdíl sráživosti v roztocích silných alkálií lze dosáhnout volbou materiálů a to například tak, že se použije jedné celobavlněné textílie a druhé textílie s vysokým...

Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253514

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Kalík Jiří

MPK: E01C 19/52, B66C 1/44

Značky: prvků, paletizovaných, osazování, hromadné, dlažebních, zařízení, plošné

Text:

...prostorově propoj eny prostřednictvím prodlouženého spojovecího čepu a stejně prodlouženého vrcholového. čepu opatřeného nejméně jedním zavěšova cim poutcem, přičemž pŕilehlé lištovité čelísti-sousedních kleštíjsou vzájemné spojený v jedinou souvislcu lištovitou čelist.Výhodou zeŕízení je, že pomocí samosvomého svěracího nástroje, zhotoveného podle vynálezu, lze bez ruční manipulace a. bez jakýchkoli pomocných ovládacích zařízení uchopit...

Nosič ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textilie nebo na usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253121

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wolf Dušan

MPK: B41M 3/12

Značky: textilie, zejména, prenos, motivů, plošné, nosič, ozdobných, materiály, usně, vláknité

Text:

...nejen naprosto čistý, vkvalitní a ostrý přenos ozdobného motívu na zdobený předmět, ale především rozšířené možnost při výběru podložného papíru, když odpadá nutnost předběžných speciálních úprav jeho povrchu,takže je možno jako podložná papír nosiče podle vynálezu používat prakticky libovolný papír,pokud jeho gramáž nepoklesne pod 120 g/m 2. základní lepidlo nosiče nadobude totiž přítomnosti rozptýleného směsného kopolymeru propylenoxidu a...

Snímač zákrutů provazce plošné taxtilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247442

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kocourek Jioí

MPK: D06B 23/08

Značky: plošné, zákrutů, provazce, taxtilie, snímač

Text:

...vynálezu, sestavající z třmenu, kladky a páru sledovačů, jehož podstatou je, že tłmen je otočné zavěšen v prvním ložisku a zároveň kyvně zavěšen v druhém a třetím ložisku a na svém druhém konci nese par vzájemné přitlačovaných sledovačů, mezi nimiž prochází provazeo plošné textilie. Jeho osa. určovaná naváděcí kladkou je shodná s osou natáčení sledovačů.Kinematika snímače zakrutů provazce plošné textilie podle vynálezu zaručuje bez ohledu.na...

Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237079

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: účely, zejména, snímající, aplikátor, plošné, lékařské, vlnovodový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká plošně snímacího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojena s radiometrem. Podstata plošně snímajícího aplikátoru spočívá v tom, že je tvořen vlnovodovým svazkem (1), obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústími (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (l) a výstupními...

Způsob měření plošné hustoty textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246219

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helm Werner, Klimenko Valerij Stipanovie, Skadin Vasilij Georgijevie, Delling Klaus, Zverev Anatolij Ivanovie, Muller Friedrich

MPK: G01N 21/00

Značky: hustoty, zařízení, textilií, tohoto, způsob, měření, plošné, způsobu, provádění

Text:

...výstupního signálu je úměrná frekvenci výskytu vady v textilii a rychlosti posuvu textílie.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představujeZařízení sestává z části osvětlovací, snímačové a reqistrační. osvětlovací část tvoří halogenová žárovka Q napájená stabilizovaným zdrojem gľ stejnosměrného napětí, optika Qa výměnný optický filtr E a nastavitelná měřicí štěrbina Q. Snímačová část obsahuje fotonásobič...

Železobetónové nástroje s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239177

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polák Juraj, Polák Karol, Šulová Viera

MPK: B22C 23/00

Značky: nástroje, povrchom, súčastí, tvárnenie, velkorozměrových, plošné, železobetónové, plastovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčiastok najmä výbuchom, ktoré sú konštrukčne prevedené vo forme laminovaného kompozitu, pozostávajúceho z prvej vrstvy z epoxidovej živice, nanesenej na základný sadrový model potretý separátorom, na ktorú je nanesená ďalšia vrstva kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 % koloidného prášku Al2O3 rozptýleného v základnej zložke,...

Perličkové plošné výrobky a polotovary a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238744

Dátum: 16.03.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 1/04

Značky: plošné, výrobky, výroby, polotovary, jejich, perličkové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká perličkových výrobků a polotovarů, jejichž ozdobná část je vytvořena bižuterními ozdobnými díly ve tvaru perliček, kuliček, válečků, které mohou být ze skla, plastů nebo i kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky jsou složeny z pružné adhezní vrstvy, která je uvnitř proložena vrstvou textilie a na lícové straně jsou umístěny bižuterní ozdobné díly. Existují četné další možné varianty. Způsob výroby vychází z toho, že na...

Pouzdro pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235748

Dátum: 01.12.1986

Autor: Valenta Zbyněk

MPK: H05K 5/02

Značky: spoje, pouzdro, součástky, plošné, prístroje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrotechnického oboru. Pouzdro pro přístroje je tvořeno tělem pouzdra z taženého dutého profilu, jehož vnitřní prostor ohraničují stěny profilu a víka, přičemž k hornímu víku je upevněna křížová`hlavice a k dolnímu víku, které je rozebíratelně upevněno šroubovým uzávěrem, je pomocí tohoto uzávěru připevněn držák pomocného zařízení. Na rovné stěně těla pouzdra je ovládací panel s ovládacími prvky a ve vnitřním prostoru jsou...

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230399

Dátum: 15.11.1986

Autor: Novotný Ivan

MPK: E02D 27/04, E01D 15/12

Značky: zařízení, tocích, provizorních, pilířů, založení, vodních, mostních, plošné, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích, vyznačené tím
že je tvořeno plochým prvkem, např. ocelovou deskou (1), fólií (4) apod., kloubově spojeným s konstrukcí nánožky (2) pilíře a ležícím na dně (3) vodoteče.

Plošné materiály s vysokými hodnotami sorpce vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 228797

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mitek Jiří, Karásek Otakar, Praus Miroslav, Dudák Zdeněk, Hadobáš František

MPK: D06N 3/14

Značky: vysokými, sorpce, materiály, plošné, hodnotami, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plošných materiálů s vysokými hodnotami sorpce vodních par, vhodných zejména pro výrobu obuvi a oděvů. Tyto materiály jsou tvořeny alespoň jednou sorpční vrstvou, která je s výhodou situována tak, aby byla jednou stranou svého povrchu co nejblíže zdroji fyziologické vlhkosti. Na opačné straně sorpční vrstvy pak může být připojena další vrstva nebo vrstvy plošného materiálu, zejména pak krycí lícová vrstva. Vlastní sorpční vrstva...