Patenty so značkou «plošina»

Pochôdzna alebo pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17316

Dátum: 21.07.2012

Autori: Göhring Dieter, Töppel Matthias, Kasper Jens, Neumann Michael, Kappler Detlef

MPK: B60R 3/00

Značky: pochôdzna, pracovná, plošina

Text:

...silu pôsobiacu na zábradlie a tam vytvárajúcu okolo pätových bodov zábradlových0004 Pri všetkých známych použitiach takýchto sklopných zábradlí však chýba po naklopení zábradlia do pracovného postavenia nielen pre obslužnýpersonál prístupná možnosť držania, resp. uchopeníe v prechodnej oblasti medzi stúpacou pomôckou a pochôdznou, resp. pracovnou plošinou, ale tiež zabezpečenie proti pádu v oblasti medzere v zábradlí, ktorá je podmienená...

Zdvíhacia nakladacia plošina a spôsob prevádzkovania ovládacieho zariadenia zdvíhacej nakladacej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13651

Dátum: 18.05.2011

Autori: Lohmann Christoph, Bär Tobias

MPK: B60P 1/44, B62D 33/027

Značky: prevádzkovania, zdvíhacej, spôsob, ovládacieho, zariadenia, nakladacej, plošiny, zdvíhacia, plošina, nakladacia

Text:

...nesprávneho typu namontovaný do zdvíhacej nakladacej plošinyvedie pri dovolenej teplote ktomu, že sa parameter nachádza mimo vopred stanovenéhorozsahu hodnôt, čoje riadiacim zariadením identifikované.0012 Podľa vynálezu je ovládacie zariadenie vytvorené tak, že nezávisle od teploty prostredia na elektromotore alebo teploty elektromotora identifikuje na základe parametra nevhodný elektromotor, to znamená elektromotor typu nevhodného na...

Teleskopická plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5038

Dátum: 06.11.2008

Autori: Truska Ján, Truska Roman, Macourek Volfgang

MPK: B66F 11/04

Značky: teleskopická, plošina

Text:

...plošina 7 je na teleskopickom ramene 6 a uložená prostredníctvom homého otočného ramena 6 f na pomocnom ráme 7 b plošiny zo senzormi zaťaženia 7 c. Podlaha 7 a plošiny je v tvare rovnobežníka - obdĺžnika zo stranovou prístavbou 7 d. Pracovní plošina 7 je ďalej zaopatrená navádzacirn zariadením 8 (na zdvíhanie a navádzanie vodičov a lán trolejového vedenia). Na homom otočnom ramene 6 f teleskopíckého ramena 6 a je upevnená stranová...

Prídavná plošina najmä na prístup do spodného priestoru mostných ríms

Načítavanie...

Číslo patentu: 285843

Dátum: 23.08.2007

Autor: Regina Ivan

MPK: E04G 1/18, B66B 11/00

Značky: plošina, mostných, priestoru, ríms, najmä, přídavná, spodného, přístup

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovná plošina (7) s možnosťou jej výškového prestavenia pomocou mechanizmu zdvihu plošiny (8) je upevnená na prístupovom stĺpe s rebríkom (6), ktorý je prestaviteľne upevnený pomocou svorníkov (12) na ramene (5), upevnenom otočne okolo horizontálnej osi na závese (3). Záves (3) je uložený otočne okolo vertikálnej osi na pevnom ráme (2), ktorý je rozoberateľne pripevnený k základnému stroju (1).

Manipulačná zdvíhacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4661

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B61K 5/00

Značky: plošina, zdvíhacia, manipulačná

Text:

...priamočiarymi hydromotormi HVl, HV 2. Polohy výkyvných ramien sú istené v krajných polohách elektrickými ističmi SQ 5, SQ 6, SQ 10, SQ 11. Priamočiare hydraulické motory sú napojené na hydraulický agregát HA, ktorý poháňa elektrický motor M 3.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZdvíhacie zariadenie podľa obr, l je zložené z hydraulického systému 1, zdvihacieho mechanizmu 2, jazdového mechanizmu 3, elektrického a elektronického systému....

Pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7649

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04G 1/00

Značky: pracovná, plošina

Text:

...s pracovnou plošinou podľa prvého príkladu uskutočnenia, aobrázok 8 zjednodušene znázornenie samostatnej platne pracovnej plošiny.0015 Obr. l ukazuje prierez vežovým stavebným objektom s pracovnou plošinou podľa prvého príkladu uskutočnenia. Stavebný objekt 100 nachádzajúci sa vo výstavbe, výhodne veža vetemej elektrárne, má dva vopred zhotovené betónové prefabrikované dielce lO, ll, ktore sú usporiadané navzájom na sebe. Prostredníctvom...

Zdvíhacia plošina valníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4257

Dátum: 08.09.2005

Autori: Hlad Miroslav, Michal Radovan

MPK: B66F 7/02

Značky: plošina, valníka, zdvíhacia

Text:

...je zložená z podlahy 5, štyroch vertikálnych rohových nosníkov 4, štyroch vodiacich závitových tyčí 6, štyroch maticových reťazových kolies 9, náhonu 1 a reťaze 8 -pozri obr. 1. Na úložnej plo SK 4257 Uche valníka je pritom osadená iba jedna podlaha 5 plošiny,ktorá má pri každom rohu na nezobrazenej úložnej ploche valníka vo vertikálnych rohových nosníkoch 4 upevnenú vodiacu závitovú tyč 6 s osadeným maticovým reťazovým kolesom 9 - pozri obr....

Plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5629

Dátum: 27.04.2005

Autori: Lörgaard Bo, Dickner Allan

MPK: B65D 19/00, B65D 71/00

Značky: plošina

Text:

...prírezu V tomto prípade je tvoriť rozperný prvok alebo rozperu. Dĺžka prírezu je prispôsobená rozmerom balenia alebo podobne, nesúceho vystavovaný tovar. Tieto druhy plošín. sú normálne upevnené ku spodku balenia alebo podobne, páskou alebo iným lepiacim0008 V mnohých prípadoch sú plošiny, bez ohľadu na typ,používané tiež počas dopravy od výrobcu na uskladnenie. Týmto spôsobom nie je potrebné žiadne prekladanie. Plošina podľa...

Plošina ako stavebný prvok a stena obsahujúca túto plošinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Dupas Philippe

MPK: E04D 3/24, E04D 3/36, E04C 2/08...

Značky: stěna, plošina, obsahujúca, túto, plošinu, stavebný, prvok

Text:

...alebo niekoľko týchto znakov- voľný koniec vyčnievajúceho okraja prvého krídla nakloneného dovnútra plošiny sa nachádza na jednej priamke s hlavnou častou tohto krídla,- vyčnievajúci okraj druhého krídla naväzuje priamo na koniec hlavnej časti, ktorý je vzdialenejší od základne krídla,- šírka vyčnievajúceho okraja druhého krídla je o málo menšia než šírka vyčnievajúceho okraja prvého krídla,- obidve krídla sú spojené so strednou častou-...

Čiastočná nakladacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1515

Dátum: 31.08.2004

Autor: Bär Gerd

MPK: B60P 1/44

Značky: čiastočná, nakladacia, plošina

Text:

...končí tento spojovací nosník čapom, ktorý je uložený v druhom nosnom ramene (zdvíhacomramene). Tým má plošina definované vedenie a stabilitu aj v priečnom smere. Aby sa plošinezabezpečila táto priečna stabilita aj pri uložení na zem, je nevyhnutné na plošinu namontovať druhé pozemné rolovacie koliesko. Tým má plošina nutnú priečnu stabilitu, aj keď leží na zemi. Uvedený spojovací nosník a ložisko v zdvíhacom ramene musia byť vytvorené tak,...

Plošina s možnosťou kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284165

Dátum: 30.08.2004

Autor: Haider Eduard

MPK: A47C 3/02, A47C 21/00, A47C 16/02...

Značky: možnosťou, kmitania, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Plošina (13) s možnosťou kmitania pozostáva z podstavnej časti stojacej na dlážke a hornej časti pohyblivej proti tejto podstavnej časti, pričom horná časť a podstavná časť sú navzájom spojené kývavými prvkami (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b), spôsobilými ku kmitavému pohybu vo vodorovnej rovine. Kývavé prvky (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b) rôznych stupňov a s rôznymi vlastnými frekvenciami sú zaradené funkčne za sebou a...

Hydraulická zdvíhacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2231

Dátum: 12.07.1999

Autor: Bleeker Gerardus

MPK: B66F 7/08, B25H 1/00

Značky: hydraulická, zdvíhacia, plošina

Text:

...čapy bočných zdvíhacích zariadení ramien umiestnené na výstupkoch dolného ramena. S výhodou môžu byť bočné zdvíhacie ramená vytvorenévždy z dvoch vedľa seba umiestnených profilov, ktoré sú vzá jomne spojené priečnými nosníkmi, na ktorých je pevne uchy tený výstupok. Pre uľahčenie čapu, na ktorý pôsobí zdvíhacia sila hydraulického valca a na umožnenie uskutočnenia vodorovného pohybu do zvislého pohybu je podľa technického riešenia ťažná tyč...

Stavebnicová plávajúca plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1496

Dátum: 04.06.1997

Autor: Holotík Štefan

MPK: E01D 15/14, B63B 35/36

Značky: stavebnicová, plávajúca, plošina

Text:

...ktoré sú rozoberateľne uložené naPre správnu funkciu je výhodné, ak spínacou skrutkou je skrutkový hák.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je v reze znázornené konštrukčné uskutočnenie spoja dvoch samostatných pontónov a na obr. 2 je znázornená rozoberateľná stavebnicováplávajúca plošina zložená z troch pontónov.Stavebnicová plávajúca plošina, podľa obr.1, je vytvorená z dvoch...

Mobilná rebríková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Jandač Martin, Kouřim Petr, Kouřim Luboš

MPK: E06C 1/28, E06C 1/397

Značky: rebríková, mobilná, plošina

Text:

...l je upravené aretačné zariadenie Q, tvorené vodorovnými puzdrami âl,z ktorých posuvne do strán vybiehajú vodorovné tyčky gg, zakončené zvislými puzdrami âä, z ktorých vystupujú dole oporné tyčky ąg. Riadenie g pozostáva z axiálne posuvnej a otočnej tyče gl, hore zakončenej riadidlami 2 a opatrenej pedálom gg,spojeným s konštrukciou l, umiestneným nad pracovnou plošinou lla dole spojené s nápravou 25 riadených kolies gg. Na náprave 25 sú...

Výkyvná plošina mobilných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270175

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil, Kolář Jozef

MPK: E21D 11/00, E21D 11/14

Značky: plošina, zariadení, mobilných, výkyvná

Text:

...tahadlami je viasia, ako vonkajšia zima dvojice predných tahadiel.Výhodou výkyvnej plošiny mobilných zariadeni podla tohoto vynćlesu je to, že výkyvná plošina sa pohybuje voči ułitočndmu breaenu na výstavnom stole nielen vo smere ventikílnom, ale že spoločne s výsuvný stolom a bremenon vykonáva i pohyb dopredný a pohyb stranový, čim je vždy vo výhodnej polohe voči miest-u montdšo ušitočndho bremeno uloženého na výstavnom stole.Na pripojene...

Jeřábová zdvihová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 265882

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 17/06

Značky: plošina, jeřábová, zdvihová

Text:

...a odpadají proto jinak se opakujíoí montážní a demontážní práce, Je sestavena z běžně dostupných dilů,zabezpečujícĺch všechny prvky bezpečnosti práce. Investičně je celé zařízení nenáročné.Jeřáb s pevně zabudovanou plošinou slouží jako plno hodnotné jeřábové zařízení, ovládané ze spodu, neboz kabiny. Tam, kde je již jeřáb osazen, slouží jako druhý jeřáb s upravenými technologickými paremetry,napĚ je dvouhákový nebo jinak vystrojený, může být...

Visutá mobilní pracovní plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264940

Dátum: 12.09.1989

Autor: Milata Rudolf

MPK: F16L 55/18

Značky: mobilní, plošina, visutá, pracovní

Text:

...opravárenskému zásahu. Tím se zvyšuje produktivita práce při opravách či údržbě potrubí a snižují se náklady na prováděné práce.Príklad provedení visuté mobilní pracovní plošiny podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárysný pohled, na obr. 2 půdorysný pohled a na obr. 3 pohled na půdorys zleva. Základní rám ł je svařen z valcovaných profilú. Na spodní části základního rámú l je uložena hlavní montážní plošina §,...

Zvedací plošina s nejméně jedním nůžkovým mechanismem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263728

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zubr Ladislav

MPK: B66F 3/22

Značky: nůžkovým, jedním, nejméně, plošina, mechanismem, zvedací

Text:

...řez zvedací plošinou v dolní poloze, na obr. 2 je znázorněno detailní provedení další opěrky a na obr. 3 je podélný řez zvedací plošinou v horní poloze.Zvedací plošina dle obr. l a 3 sestává z nůžkového mechanismu lg, který je tvořen jednak párem ramen lg uchycených na jedné straně otočně na stolové desce l pomocí hornícn závěsů lg a na druhé straně suvně K základovému rámu pomocí dolních kladek lg vodorovné pojízdných v neznázorněných...

Automatická zdvíhacia valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 260789

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zelina Pavol, Čačo Jozef, Kahanec Stanislav

MPK: B65G 13/12

Značky: automatická, plošina, valčeková, zdvíhacia

Text:

...vybavený na oboch koncoch integrovanými kotviacozoraditeloými uzlami 19. Prekrížené ramená 3 sú na jednej spoločnej výstupnej strane prichytené prostrednictvom jednoosových kĺbov 10 k vrchnému rámu 2 a spodného rá-mu 1, .pričom ich voľné -konce protillahlé voči miestam spojenia jednoosovými kĺbami 10 sú opairené odvaľovacími kladkami 9 uloženými medzi pojazdovými listami 7 a vodiacimi lištami 8 spodného rámu 1 a vrchného rámu 2. V...

Pojízdná sklopná pracovní plošina na čištění oken ve školních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255206

Dátum: 15.02.1988

Autor: Polák František

MPK: E06C 1/34

Značky: školních, čištění, pojízdná, plošina, pracovní, objektech, sklopná

Text:

...je zavěšen žebřík V otvorech plošiny je uloženo trubkové zábradlí.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je výhodná zejména proto, že umožňuje bezpečné čistění oken a snadné přemístění mezi místnostmi. Je konstrukčně jednoduchá a poměrně snadno vyrobitelná.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je nárys plošiny a obr. 2 znázorňuje plošinu na jednotlivé...

Sklopná nástupní a výstupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245836

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slabyhoud Svatopluk, Bartuška Pavel, Palán Blahoslav

MPK: E21F 13/00

Značky: pásech, plošina, dopravu, nástupní, sklopná, výstupní

Text:

...pro dálkově ovládání automatizovaným sytémem.Na výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení sklopných nástupních a výstupních plošin podle vynálezu, kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 průřez vedený rovinou A-A.Na bočních stojinách 11 pásového dopravniku 1 jsou přlpevněny příčníky 2. Na vnitřní straně příčníků 2 je na čepech 21 sklopně uchycen svařovaný rám 31 s plošinou 3 z vroubkovaného plechu a zábradlím 32. Na...

Plovoucí plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253333

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novák Miloš, Melechovský Zdeněk, Fleško Ervín, Melzer Ladislav

MPK: B63B 35/44

Značky: plošina, plovoucí

Text:

...sestav pontonů do plovouoí plošiny.Rozměry pontonu, to je délka, šířka a boční výška jsou voleny tak, aby umožñovaly boční i čelní spojování do požadované sestavy. Tento požadavek je umožněn tím, že délka levobokull a pravoboku 1 každého pontonu je násobkem délky předního čela 2 nebo zadního čela lg.Docílení optimálního přenosu zatížení plovoucí plošiny, jakož i její sestavení do optimálního tvaru k danému účelu, zajiščuje rozmístění...

Sklápěcí plošina pro skladování a nakládání sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246687

Dátum: 15.10.1987

Autor: Smiták Vincenc

MPK: B65G 65/30, B65G 67/00

Značky: sypkých, skladování, nakládání, plošina, sklápěcí

Text:

...nebo je dlouhodobě přerušena nakládka. V porovnání s náklady na zásobovací sila dochází k úspoře investičních prostředků a k úspoře pohonných hmot při nízké náročnosti provozních a udržovacích nákladů na opravu a údržbu zařízení.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení eklápěcí plošiny podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení v nárysu, na obr. 2 je znázorněno zařízení v půdorysu, na obr. 3 je znázorněno zařízení v...

Plošina k provádění různých úkonů v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245580

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stárek František, Koudela Vojtich

MPK: B66B 17/06

Značky: různých, jámě, úkonů, plošina, provádění

Text:

...jednoduchost a snadné montáž při potřebě rychlé a účinné kontroly různých úkonů v jámě jakož i rychlá demontáž od hloubícího okovu.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1, 2 a 3, přičemž na obr. l je znázorněno v levé části obrázku rozevření plošín na okovu a jejich dosah ke sténě jámy, v pravé části obrázku je znázorněno zavěšení okovu se zdviženými plošinami. Na obr. 2 je detailně znázorněn okov se zdviženými...

Spojovací plošina dvoudílné elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244485

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tetour Zdenik

MPK: B61D 17/20

Značky: dvoudílné, elektrické, plošina, lokomotívy, spojovací

Text:

...lívkou, upevnänou ne näktere z deeek. Tím tvoří deska s odprułenou lávkou jeden celok.Při minimslní vzdálenosti díld lokomotivy pozuvnd ldvke nmrezí na zední stenu dílu nebo dveře lokomotivy, opstřenou prylovou nsrükou e pomocí epirdlove prułinyvse etlečí. Tím je vždy zeručen přechod z jednoho dílu lokomotivy ne druhy bez mezery.Novou konstrukcí spojoveci plošiny podle vyndlezu se doslhne zkrdoení delb lokomo tivního rámu, minimdlní...

Stavitelná přestupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243329

Dátum: 15.05.1987

Autori: Trš Vojtich, Štepita Matej, Festa Josef

MPK: E21F 13/00

Značky: plošina, přestupní, pásech, stavitelná, dopravu

Text:

...jsou rovněž bezpečné mezistanice. Průjezd dopravované osoby přes přesyp je podstatné bezpečnější, než při stávajících skluzeon, neboč z jedouoího pásu pracovník sestupuje na pevnou horizcntální plochu.Další pokračování v jízdě je závislé na vůli dopravované osoby. U stávajíoích skluzů na přesypech sestupuje dopravovaná osoba z jedouoího pásu na šikmý hladký skluz a vzápätíooět na jedoucí pás.Přerušení jízdy zde není možné. Podetatnou výhodou...

Montážní lešenová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 242798

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: E04G 1/15

Značky: montážní, plošina, lešeňová

Text:

...pro nasunutí přes vodorovnou trubku čela. Obr. 4 znázorňuje čelo vyrobené svařením vodorovných a svislých trubek. Obr. 5 znázorňuje boční pohled na složenou montážní plošinu, zejména pro skladování. Obr. 6znázorňuje půdorysný pohled z obr. 5.Svařením rovnoběžnýoh nosníkú l se spojovacímí nosníky g, které jsou tvořeny trubkami,je sestaven rám, ke kterému jsou V rozích přivařeny nástavky §, rovněž tvořené trubkami, do kterých je možno ve...

Bezpečnostní manipulační plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234751

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kopřiva František

MPK: F16P 3/12

Značky: manipulační, bezpečnostní, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostní manipulační plošiny. Řeší bezpečnost vykládky sypkých substrátů a poskytuje aktivní ochranu před pohyblivými částmi stroje bez použití dalšího pracovníka. Bezpečnostní manipulační plošina, při jejímž opuštění pracovníkem se zastaví obsluhový stroj, sestává ze dvou navzájem pružně sestavených desek (1, 2), a sice z vrchní desky (2) opatřené na své horní straně gumovým krytem (3), na své spodní straně pozinkovaným...

Manipulačná valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234562

Dátum: 01.01.1987

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: B65G 47/52

Značky: manipulačná, plošina, valčeková

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačná valčeková plošina je vhodná najmä pre uvedenie manipulovaných predmetov, ako sú kotlíky elektrických ohrievačov vody, do odoberacej polohy v medzioperačnom dopravnom systéme. Plošina pozostáva z nosného rámu, na ktorom sú otočné valčeky. Riešeným problémom je vytvorenie takého medzičlánku v medzioperačnom dopravnom systéme, ktorý by pri relatívne nízkych investičných nákladoch umožnil pri prekladaní dopravovaného predmetu úsporu...

Jeřábová podvěsná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 228594

Dátum: 15.08.1986

Autori: Žurovec Vladimír, Tihelka Josef, Burda Karel

MPK: B66C 13/54

Značky: podvěsná, jeřábová, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje jeřábovou podvěsnou plošinu určenou pro různé opravy na ocelové konstrukci jeřábových hal, například výměně trolejí elektrického vedení, nátěru ocelové konstrukce a podobně. Jeřábová podvěsná plošina podle vynálezu sestává z obvodového ocelového rámu připojeného rozebíratelně k deskám svislých táhel, která jsou odnímatelně připojená k horním úchytům konstrukce mostu jeřábu, přičemž svislá táhla jsou opatřená montážními oky, k...

Oddělovací plošina baleného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231627

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klíma Karel, Köppl Jaromír

MPK: B65G 65/30

Značky: baleného, oddeľovací, sypkého, materiálů, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu je plošina patrově rozdělena na horní kaskádovitou část s podélně umístěnými řeznými elementy a na spodní sesypnou část. Plošina je pevně spojena s budičem hitů. Plošin lze použít pro vyprazdňování průmyslových obalů, např. papírových nebo z umělých hmot.

Pracovní plošina pro opravy a údržbu funkčního mechanizmu stripovacího a stavěcího jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227507

Dátum: 01.09.1985

Autori: Burda Karel, Šodek Miroslav, Šeděnka Bohumíl

Značky: opravy, stripovacího, mechanizmu, funkčního, stavěcího, plošina, jeřábu, údržbu, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní plošina pro opravy a údržbu funkčního mechanizmu stripovacího a stavěcího jeřábu, vyznačená tím, že sestává jednak z dvojice plošinových palet (1, 2) opatřených stojinami (3, 4) s opěrnými deskami (5, 6) v jejich spodní části, k nimž jsou zespodu připevněny polohové patky (7) a jednak z dvojice montážních lávek (8, 9) k nimž jsou zespodu připevněny vymezovací úhelníky (10, 11).

Podlahová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 219364

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stehno Otakar, Holubec Miloslav

Značky: plošina, podlahová

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová plošina je určena k vytvoření souvislé plochy s vhodným povrchem i pro špičkové sportovní soutěže a kulturní pořady ve sportovních halách. Skládá se z jednotlivých montážních dílů, které mají půdorys ve tvaru mnohoúhelníku se sudým počtem stran, například obdélníku. Jsou vytvořeny z rámu, k němuž jsou svrchu připevněna palubová prkna. Každý montážní díl je po obvodu opatřen lemovacími lištami s výstupkem, nejlépe klínového profilu s...

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224729

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hadrava Josef, Buček Ernest, Gabzdyl Karel, Sehnal Miroslav

Značky: přídavná, pracovní, důlního, údržbu, svislého, plošina, díla

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla, vyznačená tím, že je tvořena základním tělesem (l) výsuvně uloženým na podložných lištách (5) a pod vodicí konstrukcí (6) na straně (10) těžní nádoby (9), které je opatřeno na jedné čelní straně zarážkou (4) pro omezení délky maximálního vysunutí a na druhé čelní straně spojeno závěsy (3) s odklopnou částí (2), přičemž v základní poloze je přídavná pracovní plošina zajištěna proti...

Zvedací plošina s centrálním rozvodem tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 217796

Dátum: 15.08.1984

Autori: Nádeníček Alois, Richter František

Značky: plošina, tlakového, centrálním, rozvodem, media, zvedací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém dopravy obrobků u automatických výrobních linek, zejména problém změny směru a přesunu do jiné výškové úrovně. Zvedací plošina sestává z tělesa plošiny, které je uloženo na otočné části a je opatřeno vodicími lištami. S otočnou částí je pevně spojena středicí deska, ve které je uloženo těleso středového rozvodu, opatřené pístem, který je umístěn v pracovním válci vytvořeném v tělese plošiny. Kromě toho jsou ve středicí...

Dvousouřadnicová stabilizovaná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 217044

Dátum: 01.07.1984

Autori: Reček Jiří, Růžička Jiří

Značky: stabilizovaná, dvousouřadnicová, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouseuřadnicová stabilizovaná plošina pro přesné zaměřování měřicích přístrojů na zářící objekt, sestávající z rámu měřících přístrojů a rámu směrových čidel, vzájemně propojených pomocí servomechanismů a kulových kloubů, vyznačující se tím, že k rámu družice (l) jsou ve vedlejších vrcholech rovnoramenného trojúhelníka připevněny stavěcí servomechanismy (4) a v hlavním vrcholu trojúhelníka pevná noha plošiny (2), k jejichž horním částem jsou...

Manipulačná plošina, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215312

Dátum: 31.05.1984

Autori: Thirring Ján, Pernický Štefan, Tököli Pavol, Cabadaj Ján

Značky: systémov, manipulačná, dopravné, výrobných, najmä, zariadenie, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši manipulačnú plošinu, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov slúžiacu na manipuláciu s paletou sprostredkujúcu styk medzi dopravným zariadením a náväzním zariadením napríklad obrábacím strojom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že manipulačná plošina pre polohovanie palety je vybavená kombináciou najmenej jedného dorazu, vedenia, dotláčacej jednotky a pre uvoľňovanie automatického mechanizmu uvoľňovacou jednotkou.