Patenty so značkou «plocha»

Manipulačná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 288362

Dátum: 28.04.2016

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: E01C 9/00, B65D 90/24, B60S 5/02...

Značky: manipulačná, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Pre čerpacie stanice pohonných hmôt je určená manipulačná plocha vybavená sústavou vedľa seba usporiadaných plochých segmentov. Jednotlivé segmenty sú vybavené obvodovým rámom (1) pevne spojeným s plným dnom (2). V ráme je usporiadaná sústava pozdĺžnych nosníkov (3), vymedzujúcich nájazdovú stopu, a zostávajúca plocha je vyplnená tuhým roštom (4). Dno (2) z oceľového plechu je vyspádované a v najnižšom mieste aspoň niektorých segmentov je odtok...

Spôsob expandovania elektronickej multifunkčnej plochy a elektronická multifunkčná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6305

Dátum: 03.12.2012

Autor: Tančin Miroslav

MPK: G06F 3/00, G06F 3/048, G06Q 30/00...

Značky: plochy, multifunkčnej, multifunkčná, elektronická, spôsob, expandovania, plocha, elektronickej

Text:

...zobrazovacích obrazových a/alebo textových prvkov k zadávaniu ďalších plnohodnotných inzerátov, ktoré sa po inicializácii virtuálnych elektronických portov vysunú spod základného prioritného inzerátu. Takto môže zadávateľ reklamy jedným inzertným priestorom riešiť napríklad nákup, predaj, barter, aukcie, ponuky práce, akcie a podobne, ale pritom nemusí platiť každý inzerát. Systém je interaktívny a editovateľný v nepretržitej prevádzke....

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288021

Dátum: 14.11.2012

Autor: Benda Jiří

MPK: E02D 17/20, B32B 3/12, G09F 19/22...

Značky: svahu, reklamná, zvažujúci, majúca, povrch, plocha, vytvorená

Zhrnutie / Anotácia:

Na podklade (1) je roztiahnutá bunková fólia (4) a reklamná plocha je vytvorená ako mozaika z dekoratívnych prvkov (2, 3), ktoré sú situované v komôrkach (5), v rôznych komôrkach (5) vedľa seba sú cielene situované navzájom odlišné dekoratívne prvky (2, 3), pričom aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach (5) ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy alebo jeho časť,...

Bodovo podopieraná prefabrikovaná alebo plochá betónová stropná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18018

Dátum: 13.08.2012

Autori: Furche Johannes, Bauermeister Ulrich

MPK: E04C 5/06, E04C 5/065, E04C 3/294...

Značky: bodovo, stropná, konštrukcia, betonová, podopieraná, prefabrikovaná, plocha

Text:

...ato, že pomocou takýchto priehradových nosníkov sa dajú docieliť vyššie faktory zvýšenia proti prierazu betónových dosiek ako doteraz, čo sa potvrdilo aj praktickými skúškami v porovnaní s priehradovými nosníkmi, napríklad podľa EP 1 070 800 B 1 alebo EP 2 050 887 B 1, bez toho, aby boli dôvody pre toto zlepšenie presne známe.0012 Toto riešenie nie je dosiahnuté len prostredníctvom špeciálnych uhlov aspoň diagonálnej výstuže, ktorá je...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5135

Dátum: 05.03.2009

Autor: Benda Jiří

MPK: E02D 17/20, G09F 19/00, B32B 3/12...

Značky: majúca, zvažujúci, svahu, reklamná, vytvorená, povrch, plocha

Text:

...S ďalšou výhodou je tento sypký materiál v komôrkach zhutnený, napríklad prejazdmi valcom alebo zatlačovaním s poklepmi, na zvýšenú hustotu oproti hustote pri bežnom nasypaní, čo dodáva tejto výplní pevnosť a súdržnosť.Výhodne je bunková fólia opatrená tiež spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej ñxácíu na podložke V rozloženom stave a stabilnej polohe. Tým sa rozumie, že sú zvolené prvky, umožňujúce upevnenie fólie voči podložke a...

Policová plocha pre úložný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8679

Dátum: 15.01.2009

Autor: Lörsch Andreas

MPK: B65G 1/02

Značky: úložný, plocha, regál, policová

Text:

...mrežoviny je možné použit ako policový plošný prvok tiež priebežný plech, v kto rom sú hranené otvory výhodne vylisovane vyrazením.Príklad vyhotovenia vynálezu bude ďalej bližšie vysvetlený na základe výkresov. Na nichpredstavuje obr. 1 perspektívne znázornenie policovej plochy pre úložný regál, obr. 2 perspektívne čiastkové znázornenie policovej plochy z obr. l v pohľade zhora na dosa dílCĺLl oblast priečneho nosníka.obr. 3...

Škridla, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15153

Dátum: 20.10.2008

Autori: Dubost Daniel, Delangue Thierry, Guichoux Gwenaël, Cambier Carryl

MPK: E04D 1/12, E04D 1/26, E04D 1/16...

Značky: plocha, plochy, zodpovedá, ktorej, škridly, škridla, niekoľkonásobku, štandardnej

Text:

...smerom od strešnej konštrukcie, je viditeľná najmä na obrázku 1. Vrchná strana 4 nesie vyčnievajúcu časť 5, ktorá je celkovo obdĺžníkového tvaru a rozprestiera sa od horného okraja smerom k dolnému okraju. Dĺžka vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá približne dvom tretinám celkovej dĺžky L škridly 1. Dĺžka l vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá dĺžke klasickej plochej škridly.Vyčnievajúca časť 5 je umiestnená presne v strede v smere šírky.Táto...

Protišmyková nášľapná plocha a spôsob na jej zhotovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12211

Dátum: 05.03.2008

Autori: Frasson Gianni, Frasson Gilberto

MPK: A43B 13/24, B29C 45/14, B29C 45/16...

Značky: plocha, zhotovenie, nášlapná, spôsob, protismyková

Text:

...priľnavosti na ľad, podobne ako reťaze si taktiež vyžadujú určitýpostup pri nasadzovaní a odstraňovaní, a navyše, podobne ako reťaze, zaberajú v batožinovom0018 Patent EP-1 177 884 zverejňuje ľahkú bežeckú obuv s vložkarni v nášľapnej ploche tak, ako sú definované v predvýznakovej časti nároku l.0019 Patent US-1,457,826 zverejňuje obuv s nášľapnou plochou s vložkami. 0020 Patent GB-2 392 369 zverejňuje podošvu, ktorá má textilný spodný...

Lôžková plocha matracov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4868

Dátum: 02.11.2007

Autor: Rešlová Ivana

MPK: A47C 27/00

Značky: ložková, plocha, matracov

Text:

...zmäkčujúcej vrstve rozmiestnené v rôznej hustote i veľkosti a vo voliteľnom počte zón zodpovedajúcich miestam predpokladaného zaťaženia ležiacej postavy človeka.Predkladaným technickým riešením sa dosahuje nový účinok v tom, že vhodným rozmiestnenim gélovýeh segmentov do zmäkčujúcej vrstvy dochádza k žiaducej stimulácii tých partií tela, ktoré umožňujú správnu relaxáciu organizmu pri pokojnom a neprerušovanom spánku. Rozčlenenim použitého...

Lôžková plocha matracov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4773

Dátum: 07.06.2007

Autor: Rešlová Ivana

MPK: A47C 27/14

Značky: plocha, matracov, ložková

Text:

...je tvorený tvarovaným telesom, ktoré je na celom svojom povrchu vybavené ochranným obalom výhodne tvoreným polypropylénovou nebo polyetylénovou fóliou.Predkladanýrn technickým riešením sa dosahuje nový účinok v tom, že vhodným rozmiestnením gélových segmentov dochádza k žiaducej stimulácii tých partií tela, ktoré umožňujú správnu relaxáciu organizmu pri pokojnom a neprerušovanom spánku.Rozčlenením použitého gélového materiálu na malé...

Ochranná šikmá nájazdová plocha krídlovej koľajnice výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7847

Dátum: 16.05.2007

Autori: Nicklisch Dirk, Sauer Volkmar, Zoll Andreas

MPK: E01B 5/00, E01B 7/00

Značky: ochranná, výhybky, šikmá, nájazdová, kolajnice, krídlovej, plocha

Text:

...koľaje. Porov. napr. dokument US-A-4,015,805 Al, ktorý popisuje znaky uvedené v predvýznakovej časti nároku 1.Z dokumentu US-A-5,312,075 A 1 je známa špeciálna so šikmou nájazdovou plochou, ktorá môže byť vytvorenáPodobná srdcovka so šikmou nájazdovou plochou je opísaná tiež V dokumente US 4,469,299 Al.Možnosť prechádzania výhybky kolesami s vydutými obežnými plochami, pri ktorom vzniká minimálne opotrebovanie súčastí výhybky, nie je opísaná...

Nasvetľovacie zariadenie a reklamná alebo pútačová nasvetľovaná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3835

Dátum: 07.07.2004

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 13/02

Značky: zariadenie, nasvetľovacie, nasvetľovaná, reklamná, plocha, pútačová

Text:

...usporiadanie laserového nasvetľovača v najjednoduchšom usporiadaní. Obr. 3 znázorňuje druhé variantné usporiadanie laserového nasvetľovača s kvazikolimátorom. Obr. 4 znázorňuje jednu konkrétnu terénnu topograflu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného...

Projekčná plocha na zadnú projekciu, ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2565

Dátum: 27.09.2003

Autori: Parusel Markus, Dickhaut-bayer Günther, Schmidt Jann, Lorenz Hans, Häring Helmut, Groothues Herbert, Scharnke Wolfgang

MPK: B32B 27/20, G03B 21/62

Značky: spôsob, zadnú, plocha, projekčná, projekciu, výroby

Text:

...plastových častíc cp, hrúbka svetlo rozptyľujúcej polymetylmetakrylátovej vrstvy ds, ako aj veľkosť sfárických plastových častíc Dp zvolí tak, že sa pomer cp d, / Dp 3 pohybuje V rozmedzí od 0,0015 do 0,015 hmotn. mm/ m 3 a pomer strednej drsnosti povrchu polymetylmetakrylátovej vrstvy R 3 k veľkosti častíc sfárickýchplastových častíc DP V rozmedzí od 0,05 do 0,4, pričom projekčná plocha na zadnú projekciuzahŕňa aspoň jednu svetlo...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová potravinárska fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10424

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schiffmann Jürgen Michael, Schief Hermann-josef

MPK: B32B 27/34, B32B 27/32, A22C 13/00...

Značky: plocha, viacvrstvová, hadicová, potravinárska, fólia

Text:

...nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát saVyskytujúcimi aspoň so siedmymi vrstvami. Pritom obsahujea) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy polyolefín, výhodne polyetylén, druhá vrstva adhézne činidlo, tretia vrstva polyamid, štvrtá vrstva EVOH, piata vrstva polyamid, šiestavrstva adhézne činidlo a siedma vrstva zvonka, ktorá jealebo b) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy PET, druhá vrstva...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová schránka alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2847

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schiffmann Jürgen Michael, Schief Hermann-josef

MPK: B32B 27/34, B32B 27/32, A22C 13/00...

Značky: schránka, fólia, viacvrstvová, hadicová, plocha

Text:

...zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát sa vyskytujúcimi aspoň sošiestimi, najmä so siedmymi vrstvamia)prvá vrstva zvonka obsahuje ako súčasť vrstvy polyamid, druhá vrstva EVOH, tretia vrstva adhézny prostriedok, štvrtáprostriedok a šiestu vrstva zvonka, ktorá je súčasne najvnútornejšou, prípadne privrátenou vrstvou k potravine,ktorá sa má zabaliť, tvorí polyamid ako jej súčasť, alebo b) prvá vrstva zvonka...

Plocha s reliéfnym typom reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1149

Dátum: 08.05.1996

Autor: Konečný Jiří

MPK: G09F 19/12, B32B 3/00

Značky: reliéfnym, reklamy, typom, plocha

Text:

...nákladného automobilu z PVC plachtoviny sa položia vystrihnuté prvky z rovnakého. účelne farebne odlišného materiálu, tvoriace reklamný text alebo obrázok podľa vopred dodanej predlohy, ktoré sa na základnú plochu v určenej polohe zafixujú. Zafixovanie sa uskutoční prilepenim prvku k základnej ploche lepidlom na báze tetrahydrofuranu, ktoré pri následnom zváraní znáša vysoké teploty bez straty svojej kvality.Fixovanie prvku je možné...

Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278632

Dátum: 06.12.1995

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/30, G01N 27/26

Značky: elektroda, plocha, přípravy, referenčná, sucha, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá plochá referenčná elektróda pozostáva z nosnej vrstvy (1), ktorá má aktívnu časť (10), oproti ktorej je odvodná časť (1000), medzi ktorými sa nachádza prepojovacia časť (100), pričom na nosnú vrstvu (1) je nanesená vodivá vrstva (2) v aktívnej časti (10) a odvodnej časti (1000), pričom v prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom (101) navzájom prepojené, na vodivú vrstvu (2) je vodivo nanesená strieborná Ag vrstva (3) v aktívnej časti...

Premietacia plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 278080

Dátum: 06.12.1995

Autori: Mckechnie Thomas, Goldenberg Jill

MPK: G03B 21/60

Značky: plocha, premietacia

Zhrnutie / Anotácia:

Premietacia plocha na zobrazovanie obrazu v priestore pre divákov obsahuje predný prvok (200), ktorý má prednú stranu orientovanú smerom do priestoru pre divákov, opatrenú šošovkovitou štruktúrou (28) a opačnú zadnú stranu, rozptyľovaciu vrstvu (100) a mechanicky stabilný substrát (20), ktorého predná strana (23) je umiestnená oproti zadnej strane predného prvku (200). Rozptyľovacia vrstva (100) je umiestnená v prednej polovici hrúbky...

Dynamická segmentová reklamná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 683

Dátum: 07.12.1994

Autori: Černák Miroslav, Kováčik Ľudovít

MPK: G09F 7/06

Značky: dynamická, reklamná, segmentová, plocha

Text:

...oživenie veľkoplošného motívu sa dosiahne nasledovným spôsobomGrafika sa aplikuje na ľahkú rovnú platñu (plast, plech, resp. iný tuhý materiál). Plocha sa variantne pred alebo po aplikovaní grafiky rozdeli na maticu rovnakých segmentov pravidelného tvaru(kruhový, štvorcový, obdĺžnikový, kosoštvorcový, elipsový tvar atď.),segmenty sa rozvešajú za otvory vytvorené tažiskom segmentu na k tomu uspôsobenú maticu závesných prvkov...

Pracovná plocha parafínového kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269042

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Petr

MPK: A61H 15/02

Značky: pracovná, kúpela, plocha, parafínového

Text:

...na okraj nádoby parafinového kúpela a tým znečisťoval okraj a bok vlastného parafínového kúpela. Znečistený parfinový kúpeľ bolo treba po použití čistiť čo spôsobilo nemalú námahu.Uvedené nedostatky odstraňuje pracovná plocha parafinového kúpeľa podľa vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že pracovná plocha je uložená prestavitelně vo vodorovnom smere a posuvné tak, že v pravej krajnej polohe prekrýva okraj nádoby.Výhody prestavitelnej...

Plochá pec pro žíhání desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268072

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tomiak Zdeněk, Rada Josef, Rothbauer Miloš

MPK: F27B 17/02

Značky: desek, plocha, žíhání

Text:

...chladící deska. S výhodou jsou ve vyhřívací desce a/nebo krycí desce vytvořeny kanály pro ohřev pracovního plynu.Plochá pec podle vynálezu zajišťuje velkou rychlost ohrevu i chlazení polovodíčové desky, čímž je splněn základní požadavek na dosažení nízkeho kontaktního odporu kovové vrstvy na polovodičové desce. Homogenní rozložení teploty v celé štěrbině pece a nesporně větší tepelná kapacita pece než polovodičové desky zaručují rychlé a...

Pružná třídící plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 265915

Dátum: 14.11.1989

Autori: Harna Milan, Turek Otakar

MPK: B07B 1/46

Značky: pružná, plocha, třídicí

Text:

...koncích opatřeny do sebe zapadajícími výstupky a otvory pro spojovací čep. Takto vytvořenou třídicí plochu lze s mínimálními úpravami upínat na běžně rámy pro upínání kovových třídicích plech a v případě místního opotřebování lze vyměnit jen poškozený díl třídicí plochy. Je umožněna výhodná kombinace nekovových a kovových třídicích ploch. Nevýho dou takto provedeně třídicí plochy je nedostatečná tuhost pásů v místě spojení segmentů,...

Segmentová třídicí plocha vibračního třídiče z nekovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263664

Dátum: 11.04.1989

Autori: Harna Milan, Turek Otakar

MPK: B07B 1/48

Značky: třídicí, třídiče, vibračního, plocha, nekovového, materiálů, segmentová

Text:

...na vyobrazení. kde obr. 1 představuje třídicí plochu při pohledu shore a obr. 2 znázorňuje tuto tľídicí plochu zpředu. obr. 3 uvádí detail spojení dvou segmentu na stykových koncích pomocí do sebe zapadajících výstupkň s otvory, do nichž je zasazen čep, při pohledu shore. obr. 4 znázorňuje toto spojení podle řezu A-A na obr. 3. obr. 5 uvádí výhodné provedení, kdy segmenty na jednom konci mají vybraní, které umožňuje jednoduché zaklesnutí za...

Přídavná teplosměnná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 246356

Dátum: 01.08.1988

Autor: Bažata Václav

MPK: F28F 1/30

Značky: přídavná, plocha, teplosměnná

Text:

...rací ploškou.Tímto řešením se dosáhne snížení pracnosti při výrobě přídavných teplosměnných ploch, poněvadž oproti stávajícím řešením se značné sníží jejich počet při stejném tepelném výkonu výměníku tepla. Dále takto řešená přídavná teplosměnná plocha umožňuje jednoduchou montáž, kterou je možno mechanizovat, čímž dojde ke znečnému snížení pracnosti montáže a k odstranění namáhavé práce při montáži. Kromě úspor pracnosti dochází i ke zvýšení...

Plochá dutinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254673

Dátum: 15.01.1988

Autori: Drozd Peter, Gont Milan

MPK: H01B 17/56

Značky: plocha, dutinka

Text:

...pre vsúvanie plochého kolika zostane nezmenená.Vytvarovaním hornej pružnej časti sa dosiahne kvalitnejšie upevnenie plochej dutinky V izolačnom telese a súčasne sa zníži veľkosť sily, potrebnej k nasunutiu plochej dutinky do izolačného telesa.Na priložených výkresoch sú v reze znázornená tvary plochých dutiniek a ich ulo 4ženie v rôznych izolačných telesách. Obr. 1 znázorňuje plochü dutinku so šikmou hornou funkčnou časťou, obr. 2...

Třídicí plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 246481

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kůr Jan

MPK: B07B 1/46

Značky: plocha, třídicí

Text:

...vybrání 2 h v do-lní částí dílu 1. Výstupky 3 dílu 1 třídici plochy mají nanebo oboustranné zesílení 6, přičemž vnitřní stěny výstupků 3 svírají s Idosedací plochou 7 dílu 1 třídicí plochy úhel a větší nebo rovný 90 °. Úhel o větší než 90 ° umožňuje snadné zasunutí výstupků 3 s ohoustranným zesíl-ením B do drážek nosné konstrukce 4 a dokonalejší upnutí dílu 1 klínkem B. Dosedací plocha 7 dílu 1 třídicí plochy může být vůči spodní ploše 13...

Teplosmenná plocha z plastikovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243949

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrba Vladimír

MPK: F28F 21/06

Značky: teplosměnná, plastikovej, plocha, fólie

Text:

...pričom .na oboch voľných koncoch rukávvu sú vytvorené dve kapsy, v ktorých sa nachádzajú malé napinacie lišty, opatrenie vybraniami pre tesniace lišty.Rozdelenie teplosmeonej plochy na samostatné články pri veľkých »rozmeroch výmenuílka zjednodušuje. jej výrobu, uľahčuje montáž a umožňuje možnost výmeny jednotlivých článkov pri .ich mecharnickom poškodení.Na priložených výkresoch je znázornený priklad prevedenia teplosmennej plochyz...

Promítací plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 244649

Dátum: 14.10.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: G03B 21/60

Značky: plocha, promítací

Text:

...amatérske pvomIten° plochy, ak i pro promítací nlorhy profesionální, t.j. vypínatelné, pro promítací pľorhý trenažerů a pod., si jsou již nrovedeny na jskýchkolív podložkách např. textilních, papírových, plestikových, případně na podložkách různé kombinovaných jako jsou koženky a pod.V nésledujícím příkladu jsou díly e nrocenta míněoy vždy hmotnostně, Ämstérská arm» mítací ploche zabudovaná do výrobku se svínovstelnou oromítací plochou je...

Třídicí plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 252657

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmehlík Josef

MPK: B07B 1/46

Značky: třídicí, plocha

Text:

...zapadají do otvorů v nosné konstrukcí A (obr. 2, 3, 4, 5).Na upínací plochu 1 dílu 1 třídicí plechy, která je rovinná nebo směrem k okraji opatřena převýšením g, které je např. pravoúhlého, lichoběžníkového nebo trojúhelníkového průřezu, 3 , 252657dosedají svou spodní plochou li, odpovídající tvarem upinací ploše 1, upínací lišty 5 6 jejichž horní plocha łá je rovinná nebo se směrem k podélné ose zvyšuje. iVýstupky Ä eventuálně i převýšení §...

Plochá hybridní obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246102

Dátum: 15.09.1987

Autor: Schulz Peter

MPK: H01J 31/10

Značky: hybridní, obrazovka, plocha

Text:

...destičky §.Stínítko obrezovlq, tvořené displejom 2 z kapaląých lq-ystalů, uspořádarwm obvykle maticově, má vodorovné I-ł s svislé Ľ sběr-nice, je jsou vyvedeny bud ne zadní stěně displeje 2 nebo na bočních destičkách a, většinou kolmých k displeji p, zakončsny vhodnými prvky E, propouštějícími proud v zavislosti ne intenzitě dopedajících elektronových psprskůanebo jimi vyvoleného záření luminiforu prvku L. V tomto případě jsou vhodnými...

Ložná plocha zejména dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244487

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kacetl Miroslav

MPK: B60J 7/14

Značky: ložná, plocha, prostředků, dopravního, zejména

Text:

...ze zadního dílu Q, mezi. nimi je ulozene těsnění 2.Střední díl 1 má menší pŕíčná rozměry než jsou vnitřní příčné rozměry předního dílu 5,. Podobné vnější příčná rozměry zadního dílu i jsou menší než vnitřní pŕíčná rozměry středního dílu 1.Zadní díl § je na straně zadního čela i opatřen nahoru sklopxąým víkem m. Bočnice j jsou z vnější strany opatřeny třídráhovým vedením |, v némž jsou uloženy tři řady koleček 13, u, A tak, že v horní dráze i...

Podávací plocha vibračního podávače pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241186

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kala Alois, Švehla Štefan

MPK: B07B 1/30, B65G 27/00

Značky: podávací, vibračního, materiály, podavače, sypké, plocha

Text:

...svou rozdílnou funkcí a konfigurací má jiné nároky na uchycení ve skříni než podávaci plocha, a to i V případech, kdy nároky na kvalitu třídění jsou nižší, jako například, kdy se jedná o hrubé nebo částečné granulometrické třídění sypkého matcriálu, nebot třídicí plocha včetně jejího uchycení musí zajišťovat dobré propadavání a odvod vytříděné podsítné frakce, musí zabraňovat zaklínování zrn. tříděnélto sypkého materiálu v propadových...

Přídavná teplosměnná plocha pro výměníky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252076

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ondra Bohumil

MPK: F28F 1/30

Značky: výměníky, teplosměnná, tepla, plocha, přídavná

Text:

...počet při stejném tepelném výkonuvýměníku tepla. Dále takto řešená přídavná teplosměnná plocha umožňuje jednoduchou montáž, kterou je možno mechanizovat, čímž i. dojde ke značnému snížení pracnosti montáže a k odstranění na máhavé práce při montáži. Kromě úspor pracnosti dochází i ke.zvýšení tepelného výkonu výměníku s přídavnou teplosměnnou plojchou vlivem přilnutí vlisu bočního dílu termocirku 1 ačnímu-profílu, a tím i k lepšímu přestupu...

Stacionární vodicí plocha hlavy rapíru na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251695

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kitzig Peter

MPK: D03D 47/18

Značky: hlavy, rapíru, stavech, tkalcovských, vodiči, plocha, stacionární

Text:

...sneMeHTax 7, mecTKo coenn HGHHHX c Hanpannnmmnnu penbcamu 3 H 4.Ecnn no npnqnue nsuoca samena ronosox 5 pannp Hymna, Tonxarenu 6 nepenBnramw~ ca-B caonx Hanpannñmmnx 3 neMeHTax 7 (no crpenxe). Brom npouecc sanenu ocýmecwnnnewcx npn 3 aHeMnohomeHKH öepna. Hocwyn K rononxau 5 oöecneqnnaercn. BHGH cnue B BGDXHGM nanpannamméu penbce 3 nnn cwonue B Hnmuem HanpaBnKmmeM penbce 4 Bonmue ronoaxn 5 ownenamrcn or cnonx pannp H nunnmamrca no Hanpasnennm...

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251411

Dátum: 16.07.1987

Autor: Turek Otakar

MPK: B07B 1/46

Značky: třídicí, vibračního, třídiče, plocha

Text:

...vzhledem k je jich provedení a požadavkům na oprecování vysoké e výrobe rámů náročná na přeenost.Nevýhody dosud známých třídicích ploch toho druhu jsou odstrem näny třídicí plochou vibračního třídiče z pružného materiálu ulo ženou na nosnén rámu z U profilů, podle vynúlezu, jehož podstata spočívá v tom, že díly třídicí plochy jsou opetřeny na obou svých~ podělných stranách drúžkou pro nosný rám a vytvarovenými otvory pro sponu. Spona má nad...

Plochá vyztužená žebrovaná deska ze žárovzdorného betonu pro konstrukci klenby vysokoteplotních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245732

Dátum: 15.07.1987

Autori: Königs Wusterhausen, Wieck Jürgen, Matthes Günter, Dietz Günther, Kammann Günter

MPK: P27D 1/02

Značky: konstrukcí, plocha, vyztužená, klenby, betonů, vysokoteplotních, deska, žárovzdorného, žebrovaná, pecí

Text:

...B Kanamcn B muze racworncnaa mocma Ha Hnmeñ OTOpOHE nowonounofł mmcru. Bosanxanme mama oópasoM cmmcoxaue sasopu Mamy oóJrerqer-zmm mpmmanm npencTaBJxamrr coóoü MHOIKGCTBO zcormencamommx mmcposasopon, KOTOPHB npn HarpeBe npenomnpamam cymecmaemoe nemusime naoJmpyméro cms Ka ueJxoe. Crmönmoñ nsompymmä cnoň Ha ropsmeü crx-opona aqxpervrnłaH 0 npenonspamaem óoJxee cmmmñ HarpeB Heeymeñ KoHcTPYKmm. Tan Ka ero memonaompymee neñowsne nocmawoqno, ro...

Plochá samonosná stropní deska z vyztuženého žáruvzdorného betonu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245702

Dátum: 15.07.1987

Autori: Crha Vladimír, Krumphanzl Zdenik

MPK: F27D 1/02

Značky: samonosná, deska, stropní, průmyslové, betonů, žáruvzdorného, plocha, vyztuženého

Text:

...aHaqnTenLHo Mensme Mawepmaáa M óoneenerKo MOHTKPYBTCH- c npyrmmm camoaeoymmn peópucmuu noTonKaMuTpeóyeT Mensme 3 aTpaT.Ha Mamepuan K msrowonxenue npu anaqmwensno nyqmx ycnoBHHX npuMeHeHnn. °B O 0 HOBy M 30 ÓpeTeHMH sanomeno Banaáne, coanamb nnobxym camonecymym nomomoquym nnnwy na apmnponanaoro orneynopnoro óeToHa nan npoMHmneHHH neqeñ u Temnepawyp np IB 5 o°C. npuqem B cnyqae Heoóxonumoçwn ñomonoquue ropenmn nommnu KPGHHTLCH óes...