Patenty so značkou «plniace»

Plniace zariadenie na plnenie úložnej priehradky pre chladivo, priradenej k chladiacemu prepravníku, kryogénnym chladivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14147

Dátum: 21.12.2009

Autori: Henry Christophe, Frére Émilien

MPK: F25D 3/12

Značky: zariadenie, plnenie, přepravníku, chladiacemu, úložnej, kryogénnym, priehradky, plniace, chladivom, priradenej, chladivo

Text:

...chladiva s takýmito malými rozmermi problém vtom, že sneh oxidu uhličitého je aspoň z časti strhávaný vznikajúcim plynom oxidu uhličitého a spolu s ním je odťahovaný z úložnej priehradky. Aby sa tomuzabránilo, sú úložné priehradky pre chladivo pri prepravníkoch, známych zo stavu techniky, vybavené oddeľovacími prvkami vpodobe sít alebo filtrov, ktorých úloha spočíva vtom,zadržať častice oxidu uhličitého pri plnení v priehradke pre...

Nevýbušné a životné prostredie chrániace plniace zariadenie na olej (plyn)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20199

Dátum: 03.02.2008

Autor: Huang Xiaodong

MPK: F17C 13/12, B60S 5/02, B65D 90/32...

Značky: nevýbušné, životné, plniace, prostredie, plyn, zariadenie, chrániace

Text:

...technické predmety predkladaného vynálezu sú dosiahnuté prostredníctvom technických riešení opísaných nasledovneNevýbušné a životné prostredie chrániace tankovacie prísušenstvo na olej prinajmenšom zahŕňa skladovaciu nádrž na olej, ktorá je spojená s výdajným stojanom. Touto skladovacou nádržou na olej je atmosférická nádrž s dvojitou stenou. Vysoko porézny Iamelárny materiál je inštalovaný ako výplňový materiál v medzivrstve medzi...

Plniace zariadenie pre tekuté hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6016

Dátum: 24.07.2007

Autor: Walther Reinhold

MPK: B65B 3/10, B65B 3/04

Značky: tekuté, plniace, hmoty, zariadenie

Text:

...ventilu, ktorý ale nemusí byt zriadený ako vlastný dávkovací ventil, napríklad piestový dávkovací ventil. Tátoúprava vedie k tomu, že pri prechode na inú receptüru sadosiahne veľmi rýchle vyčistenie plniaceho zariadenia nasledujúcou novou hmotou. Stále udržanie tlaku hmoty v celom plniacom zariadení, vrátane predradenêho zmiešavača, umožňuje,predovšetkýn pri použití statického zmiešavača, aj optimálny zmiešavací výsledok v statickom...

Plniace zariadenie na plnenie zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9073

Dátum: 27.02.2007

Autor: Baenninger Michel

MPK: B65B 57/10, B65B 25/14

Značky: zberača, plniace, zariadenie, plnenie

Text:

...na plniace zariadeniepodľa predchádzajúceho uskutočnenia vynálezu0010 - obrázok 2 predstavuje celkový pohľad spredu na plniace zariadenie podľa vynálezu0011 - obrázok 3 predstavuje detailný pohľad na stanicu odoberania0012 - obrázok 4 predstavuje detailný pohľad na stanicu odoberaniaLepší spôsob uskutočnenia vynálezu0013 Obrázok 1 predstavuje celkový pohľad spredu na plniace zariadenie podľa predchádzajúceho stavu techniky, umiestnené pri...

Plniace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284267

Dátum: 18.11.2004

Autor: Turunen Pentti

MPK: B65B 31/00

Značky: zariadenie, plniace

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace zariadenie na plnenie opakovane plniteľných aerosólových obalov pozostáva zo zásobníka (1) kvapaliny, čerpadla (2) s pohonnými prostriedkami (3), dýzy (4) na privádzanie tekutiny do aerosólového obalu (5) a prietokového kanála (6) na pretekanie kvapaliny zo zásobníka (1) kvapaliny do dýzy (4). Plniace zariadenie ďalej obsahuje ovládaciu jednotku (7), s ktorou je spojený okrem pohonných prostriedkov (3) tiež ovládací ventil (8),...

Postup a plniace zariadenie pre vyplňovanie dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4096

Dátum: 12.06.2003

Autori: Kalkofen Peter, Parsch Egon, Rupietta Bertram

MPK: B28B 11/00

Značky: zariadenie, dutin, plniace, vyplňovanie, postup

Text:

...hmota utláčat do aspoň jednej dutiny pomocou razidla alebo pod. Razidlo je pritom vo svojej geometrii prispôsobené tvaru dutiny, takže môže do nej pri utláčaní plniacej hmoty preniknúť. Prostredníctvom napr. pneumatického alebo hydraulického zdvihacieho a spúšťacieho zariadenia je možné zabezpečiť stanovený tlak razidla na plniacu hmotu pre utláčanie. Doplnkovo k vibrácií počas plnenia plniacej hmoty je možné aj počas utláčania razidlom...

Plniace zariadenie na prípravu nápojov obsahujúcich kyselinu uhličitú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2069

Dátum: 11.02.1999

Autori: Čermák Stanislav, Bulík Martin, Oravec Ladislav

MPK: A23L 2/54, B01F 15/02

Značky: zariadenie, kyselinu, obsahujúcich, nápojov, uhličitú, přípravu, plniace

Text:

...vytvárajú dutinu zodpovedajúcu tvaru konca bombičky z s bombičkovým ventilom Q. Stredová hrdlová časť ramien uzáverového puzdra g je opatrená vonkajším závitom pre spojenie s uzáverovou maticou g. Vo vnútomej spodnej časti uzáverovej matice g je súoso s bombičkou 1 a jej bombičkovým ventilom Q umiestnený ihlový čap 5. Medzi stredovou hrdlovou časťou ramien uzáverového puzdra g a závitovóu časťou uzáverovej matice g je umiestnené gumovć...

Distribučné a plniace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1851

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kopřiva Petr, Pešek David

MPK: B65D 81/00

Značky: zariadenie, plniace, distribučné

Text:

...Na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia znázorneného na obr. 1. Obr. 3 predstavuje schematický pôdorys, kde premiestniteľná skriňa je opatrená iba jedným kolesom a dvoma zadržovacimi vzperami, pričom na umožnenie prevážania je premiestniteľná skriňa opatrená výsuv nými tyčami. Príklad uskutočneniaZariadenie tvorí premiestniteľná skriňa 1 2 oceľového ple chu s dverami 2, pričom V streche tejto skrine l sú vyhotovenéA je dalej opatrená...

Plniace stropové veko prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 606

Dátum: 05.10.1994

Autori: Odstrčil Jiří, Trojan Jiří

MPK: B61D 39/00

Značky: stropové, kontajnera, plniace, prepravného

Text:

...je, že veko sa nerozviera nad neúžitočnú hranicu a jeho diely neklesajú pritomaž do roviny, z ktorej sa pri otváraní nadzdvihovali, čím je sila potrebná na ich opätovné zatvorenie menšia ako pri otváraní. .Pre eamočinné otváranie a zatváranie kontajnera, hlavne v miestach jeho plnenia prepravovaným substrátom, je na dieloch veka u ich vnútorných strán pri deliacej špáre v strede dľžky umiestnený kolmo na rovinu veka vyčnievajúci čap,na...

Plniace zariadenie na vkladanie úzkych pružných lamiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269550

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jentner Pavel

MPK: B65G 59/04

Značky: vkladanie, úzkých, zariadenie, pružných, lamiel, plniace

Text:

...pásov a zvyšuje ich životnost i spoĺahlivost.Prikladnó usporiadania plniacaha zariadenia,podIa vynalazu je na obraze, kde ja zariadenie zobrazený v pozdĺžnoa anara chodu dopravných pánov. v reze cez podtlakovú ekriñu a priaavku i v ćiaatočnoa raze cez ůzky dopravný pls.Podtlakovú skriňa ł napojená na pohonový ventilator je v spodnej časti opatrenà parforovanou plochou gg a ůzkymi doprevnými páeni g, opisenýai coz remenice gg. obvyklýa...

Plniace a vyprazdňovacie zariadenie k viacetážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261808

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drahoš Martin

MPK: B27N 3/22

Značky: lisom, plniace, zariadenie, vyprázdňovacie, viacetážovým

Text:

...Lipevnené na nosný rám 1. Horna dráha 6 je obdobne priąpevnená na pestra-nice 2 z vnútornej strany a na vzpery 31 upevnené na horný rám 5, ktorý je z boku pevne .pripojený k dvom protllahlým postra-niciam 2.Na dolnej drahe 8 sú valiyo uložené dolné sane 9, ktoré sú prepojené zyilslými tyčami In, prostrannými tyčami 14 a spojnicami 12 s h-ornýrni saňami 7 valivo uloženými na hornej dráhe 6. Za» klietkou 3 oproti prestavi-telným plošinkám 4 sú...

Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Faneovie Karol, Benedikty Ján, Oddejmiška Koloman, Franko Peter, Marcinein Anton, Maeurák Milan, Fleischmann Pavol

MPK: B65F 3/02, B65F 3/00

Značky: zberné, plniace, komunálneho, vozidla, odpadů, zariadenie, kontinuálně

Text:

...doska,ktorej hnacie čapy sú na ozubených kolách poháňaných rotačnými hydromotormi.Trajektorie hnacích čapov plniacej dosky sú Ikružnice zo stredmi na osi ozubených kolies, voči ktorej je excentricky uložena os bubna a body- opačnej, prehrabávace hrany plniacej dosky opisujú konchoidy.Pri zatläčaní odpadu z násypky do zbernej skrine prehrabávaoia hrana plniacej dosky drvi väčšie kusy odpadu a stieraciahrana z hnacími čapmi zatlačí do...

Plniace a vyprázdňovacie zariadenie k viacetážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233886

Dátum: 01.04.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27D 3/00

Značky: plniace, vyprázdňovacie, lisom, zariadenie, viacetážovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zasúvanie dyhových súborov do lisu tou istou hranou akou sú dyhové súbory plnené do kaziet a presúvané z kaziet do plniacej časti zariadenia, čím sa podstatne skráti doba obehu kaziet v linke. Zariadenie je súčasne oveľa jednoduchšej konštrukcie ako doposiaľ známe podobné zariadenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne novým usporiadaním častí zariadenia tak, že plošinky s vybraniami pre zasúvanie tyčí zasúvadiel sú v rohoch...

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226068

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: hrdlo, práčok, plnených, automatických, vyberacie, zhora, plniace

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok, vyznačujúce sa tým, že je tvorené lievikovitým telesom (1), opatreným v jeho hornej časti prírubou (2), ktorej obrys je v pôdoryse podobný, avšak rozmerovo menší, ako je vybranie (3) pre dvierka príslušného typu práčky, zatiaľ čo pôdorysný obrys spodnej obvodovej hrany (4) lievikovitého telesa (1) je podobný, avšak rozmerovo menší, ako je plniaci otvor (5) v bubne práčky a výška (6)...

Plniace zariadenie pre vozidlá určené na zber a odvoz komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225343

Dátum: 01.12.1984

Autori: Élesztös Pavol, Májek Ján, Palčák Dušan, Palčák František, Gerthoffer Alexander, Němeček Milan

Značky: odvoz, odpadů, plniace, komunálneho, zariadenie, určené, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace zariadenie pre vozidlá určené na zber s odvoz komunálneho odpadu, tvorené horným krytom, bočnými stenami a násypkou, vybavené vodiacim rámom s plniacou doskou a priamočiarymi hydromotormi vyznačujúce sa tým, že odpad z násypky /5/ v tvare válcovej plochy do zbernej skrine /6/ vozidla, nasypaný plniacim otvorom /7/ z kontajnera /8/, je posúvaný plniacou doskou /9/, vysúvanou z vodiaceho rámu /13/ priamočiarym hydromotorom /10/,...