Patenty so značkou «plnění»

Zařízení pro plnění předkomory suchého chlazení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260230

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šustek Pavol

MPK: C10B 25/20

Značky: plnění, chlazení, koksu, suchého, zařízení, předkomory

Text:

...plnění předkomory koksem, čímž se dosáhne zlepšení pracovního prostředí na koksovnáoh a jejích okolí. Také je výhodou to, že prosbor a zařízení nacházející se uvnitř krytu nejsou vystaveny vysokým teplotám a účinkům inertního plynu. Tímto je zařízení přístupné pro údržbu bez odstavení komory. Výhodou je také to, že ovládací silové válce260 230 na zvedání a pojezd nosného rámu se nacházejí vně krytu.Na přiložených výkresech je znázorněno...

Zařízení pro plnění košů technologických linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269178

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: linek, plnění, technologických, košů, zařízení

Text:

...manípulačním prostorem v návaznosti na potřeby plněné technologické linky je v route l vytvořen otvor 2, na jehož spodním okraji je upovněn skluz É, ktetývyúsłuje do Bávkovací odměrky 1. Dávkovací odměrka 1 je otočné uložena na ose g, která je zakotvena v bočnicích 2. Udměrka 1 je pro střednlctvím segmentu lg spojená 5 pracovním válcem lg. Otvor í je uzavírán hradítkem ll, posuvné uloženým ve vedení lg, spojeném s bočnicemi 2Zařízení je...

Zařízení na nepřímé stanovení okamžité hmotnosti, rychlosti plnění a stupně naplnění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268863

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staněk Vladimír, Vychodil Petr, Jiřičný Vladimír, Bosák Oldřich

MPK: G01G 17/04

Značky: stupně, zařízení, nepřímé, okamžité, kolejových, plnění, vozidel, hmotnosti, naplnění, rychlostí, stanovení

Text:

...stlačení všech pružin oeazených přsvodniky polohy. Tento signál je poton zprecovdván vnější elektronickou vyhodnocovecí jednotkou (oikropočítečem) e indikován ve forme okamžite hmotnosti vozidlo, rychlosti plnłní, rychlosti vyprazdñovàní. stupne nsplnení e doby zbývsjíoi pro naplnění nebo vyprázdnlni.Protože zeřízenín podle vynllezu jsou podchyceny eilove reakce všech pružin podvozku umístěných na jedne streně vozidle pro přeprevu tekutín...

Způsob plnění přepravních nádob upravenou uhelnou substancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268079

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štětka Miloš

MPK: E21F 13/00

Značky: plnění, substancí, způsob, nádob, uhelnou, přepravních, upravenou

Text:

...které působí Jako pojidlo, lze z přepravní nádoby vyložit jen velmi obtížně, protože tvoří kompaktní hmotu.Uvedené.nevýhody známého způsobu plnění přepravních nádob upravenouuhe 1 nou substan. .cí na minimum snižuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že se ode dna prepravni nádoby postupně uloží souvislé vrstvy upravené uhelně substance v pořadí od zrnitostně nejhrubší, po zrnitostně nejjemnější vrstvu. Velikost zrna...

Způsob plnění radioaktivních zářičů pomocí jednoúčelových nálevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265912

Dátum: 14.11.1989

Autor: Maroušek Jiří

MPK: G21G 4/04

Značky: jednoúčelových, nálevek, plnění, radioaktivních, zářiču, způsob, pomocí

Text:

...v nálcvce a po nasorbování sorbent odstředit z nálevky do pouzdra. Po odstředění se pouzdro zářzĺče od nálevky udlomí nebo odstřiłme, pouzdro se zavaří. a zamořená nálevka vyhodí doradíoaktivniho odpadu. Největší výhodou pnpsaného způsobu plnění je, že umožňuje spolehlivě vyrábět i zářičenajmenších rozměrů (vnitřní ó 0,5 mm), které se dříve téměř nevyráběly, nebo jen za cenuDalší významnou výhodou je zrychlení práce a s tím souvisicí...

Způsob plnění dutých vláken z polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265594

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šrůta František, Pejčoch Miroslav

MPK: D01F 1/10, D01F 1/08

Značky: vláken, dutých, plnění, polyetyléntereftalátu, způsob

Text:

...to, že plnění dutín vláken může být provedeno jak ve střiži jako textilní surovině, tak i V hotovém výrobku - tkanině, obsahující dutá vlákna. Aplikace plniva může být provedena z vodného i organického prostředíí Technologie plnění je jednoduché a kromě vakuového zařízení nevyžaduje žádné další speciální strojní zařízení. Způsobu plnění dutých vláken podle vynálezu je možno využít i jako metody pro stanovení dutosti vlákenné suroviny na...

Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel zejména do přípravků na zpracování jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264387

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chrdle Robert, Richter Jiří

MPK: B21G 1/00

Značky: přenášení, plnění, přípravků, jehel, zpracování, hromadné, zařízení, zejména

Text:

...přenášenou jehlu ve dvou ponledech, na obr. 4 je nakreslen přípravekna zpracování jehel V uzavřeném stavu, na obr. D je znázor~něn tento přípravek se zvednutým víkem a obr. 6 představuječástečný řez drážkemi pro založení jehel.Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel sestává ze dvou podélných lišt l, g, spojených na jednom konciotočným čepem 2. Sevření líšt se zajišřuje zajištovacím zařízením, které V daném příkladu provedení...

Zařízení k plnění akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264028

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dobrov Vladimir, Luzin Valerij, Volchin Nikolaj, Ardabackij Vladimir, Jefremov Jevgenij

MPK: H01M 2/36

Značky: plnění, zařízení, akumulátorů

Text:

...0,HOĽaBàH SHEKTDOHHT no Tpyöonpoeony 7 B pacnpeneHHTEHBHME Kamepm 5. C nomombm noBopoTHoro vsna 17 nnaTy 1 c axxyuynnmopauu,nonopauuaamr na 180. Kouaunzů ysen 14 noaewcHrnanm Ha KnanaHú.12 H 13,5 xoTopme paöoTamT nooqepeno. Hon neňcmauem cMeHm armocmepnoro nasneunn u ĺBaKyyMa snekrponur sànonnner nonocru 3 anxymynxwopon. Hpn sanonnennn axxy~ §MYHHTOpoB 3 ueKTponnToM nxnmqaewcn aBToMaTuqecKaü sapaHo~paapnnHuň ysen 16,icooöman akkymynaropam...

Zařízení pro plnění podélných koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263679

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 5/02

Značky: koryt, chovem, zařízení, prasat, stájích, podélných, plnění

Text:

...uzavřené potrubní odbočky s uzávěry nad koryty. Tyto dopravní rozvody s odbočkami umožňují dopravu kapalného krmiva, jeho dávkováni a proplachování trubního systému i čistění a desinfekci celé soustavy. Nevýhodou tohoto zařízení jevšak dávkování kapalného krmiva do koryta jen z jednoho stálého místa. Pro podélná korytsto nedostačuje, neboť V kapalné krmné směsi, zejména pokud má menší obsah sušiny. pevné částice rychle sedimentují. Tím...

Linka na plnění přepravek sáčky naplněnými kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262974

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mück Josef, Šmíd František

MPK: B65B 51/10

Značky: naplněnými, kapalinou, přepravek, plnění, linka, sáčky

Text:

...gg je i pevná zarážka lg. Na spojovacím dopravníku § je připevněno druhé a třetí signalizační čidlo gg a gg prázdných přepravek Q. První i druhé plnicí místo gâ, gg je rovněž spojene s odváděcím dopravníkem 1,na néhž je připevněna zarážka lg a první a druhé signalizačni čidlo gg, gg plných přepravek lg. Nad první i druhé plnicí místo 53, gg je přiveden první,resp. druhý dopravník §g, gg sáčků lg naplněných tekutinou. Na koncích dopravníků gg,...

Plnicí přípravek pro plnění usní v mokrém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261196

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Petr, Bušek Rudolf, Bušík Josef, Mikulka Zdeněk, Mazel Jiří

MPK: C14C 11/00

Značky: přípravek, plnění, usní, plnicí, stavu, mokrém

Text:

...vrchovýoh chromočiněných odpadů, což je vlastně sekvence aminokyselin leucinu, lysinu, argininu, hydroxyprolinu, kyseliny asparágové, kyseliny glutamové,treoninu, glycinu a alaninu, s molekulovou hmotnosti 2 000 až 15 000, které jsou v hydrolyzátové složce zastoupeny v hmotnostně procentovém podílu leucin, 10,5 lysin 5,1 arginin 6,3 hydroxyprolin 4,5 kyselina asparágová 3,6 kyselina qlutamová 9,6 treonin 2,8 prolin 16,4 glycin 24,7 a alanin...

Způsob automatického plnění a fixace pevné fáze do míchadlového rotoru zejména bioreaktoru za sterilních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260055

Dátum: 15.11.1988

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav, Křen Vladimír

MPK: C12M 1/02

Značky: fáze, míchadlového, fixace, plnění, způsob, rotoru, pevně, zejména, bioreaktoru, automatického, sterilních, podmínek

Text:

...plnění a fixace pevné fáze do míchadlověho rotoru zejména bioreaktoru za sterilníoh podmínek podle vynálezu, jehož podstatou je, že biorenktor včetně míchedlového rotoru se vysterilizuje, poté neplní za sterilních podmínek suspenzí části pevné fáze v množství odpovídající náplni, načež se částice nasají do míchsdlového rotoru jeho uvedením do rotace a vlívem odstředivé síly se fixují na vnitřních perforovaných stěnách plnící...

Způsob plnění kontejneru kapalným plynem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259801

Dátum: 15.11.1988

Autori: Proksch Werner, Jirsa Jan, Jirsa Martin

MPK: F17C 5/02

Značky: kapalným, tohoto, plnění, kontejneru, způsobu, způsob, plynem, provádění, zařízení

Text:

...5 zásobníku 1 je přitom propojeno s hlavou zásobníku 1 přes pomocný odpařovač 6 a hlavní regulátor B. Plněný kontejner 10 je k systému odpařovací stanice přtpojen od 411. Plnící potrubí 11 je přípojeno přes plnící ventily 16, 13 se spodním dnem 5 zásobníku 1. Kdežto odplyňovacím potrubím 12 s odtlakovacím ventllem 14 je kontajner 10 propojen bud přes odtlakovací ventil 15 s hlavou zasobníku 1 .anebo přes obtokový ventil 17 a hlavní odpařovač...

Zařízení pro upínání a plnění forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259721

Dátum: 17.10.1988

Autori: Procházka Jan, Míšek František

MPK: B22C 23/00

Značky: zařízení, upínání, plnění, forem

Text:

...12 odpruženým vodícím čepem 18 a je na svém pracovním konci opatřena přidržova 4čem 16 formy 17. Zásobník 1, je opatřen aretačním prvkem 6 pro zakotvení zásobníku 1 na nosném rámu 2. Konzola 4 má mezi pístem a čelem své přímočaré pohonné jednotky 7 uspořádánu pružinu 1 D. Konzola 4 je uložena v nosněm rámu 2 na kladkách 8.lPuo najetí formy 17 na základnu 21 zůstává zásobník 1 zaaretován aretačním prvkem B na nosném rámu 2. Přímočará...

Zařízení k plnění zásobníků přířezy, zejména trubek pro výrobu chladičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259065

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65G 47/24

Značky: zejména, zařízení, trubek, chladičů, přířezy, zásobníku, výrobu, plnění

Text:

...visutoú konstrukcí propoJízdné.zaVěšení zásobnIÉů Q. Pod celou délkou přímćho ůaoku zařízení Je uopnřädáno dopravní ůstrnjg tvořeoé dvojici nckonečných zanáäecích pásů Z, § s vždy přiŕazeným souàěžně uspořádaným oekon oečným přidržovacímĺpäaem 2, łg. Zanášecí pásy 1, g Jsou opatřcny zanášocími výatupŘy łł v roztečłch odpoýídajíc 1 chd 61 cevzšaooňiko Q, které v činněcvětvi zasahují do dráhy přířezů Lg, uložených rovno ěžně vedle sebe ve...

Zařízení k energeticky optimalizovanému plnění nebo vypouštění tepelných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244914

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rebeka Zdenik

MPK: F24H 7/00

Značky: energeticky, plnění, vypouštění, tepelných, optimalizovanému, zařízení, akumulátorů

Text:

...průtoku kapaliny zařízením dosáhne prvni měch E 0 teploty protékající vody. Určité teplotě odpovídá určitý tlak V prvním měchu 00. Při vyšším tlaku se první měch 60 prodlouží a stlačí první tlačnou pružinu B 5 až do rovnováž ného stavu. Přítom dojde k určitému posunutí první ozubené tyče 65, které způsobí otočení vnitřní trubky 5 o určitý úhel, v případě provedení znázorněného na výkresu ve směru hodinových ručiček. Protože druhý podélný...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Neuhäusl Emil, Rybníček Ladislav, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: fáze, plnění, řízení, termoplastů, vstřikování, způsob

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Chromatografický sloupec a způsob jeho plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256393

Dátum: 15.04.1988

Autori: Müller Peter, Sättler Günther, Gunkel Werner, Wintermeyer Willi

MPK: G01N 30/02

Značky: sloupec, chromatografický, plnění, způsob

Text:

...desky à 2 keramiky, skla nebo legovane oceli.Při plnění sloupce se výtoková strana uzavře, jak ukazuje obr. 1, zatímco na vtokovém konci se namontuje pouze děrovaná deska 3, jak ukazuje obr. 2. Po nasazení obvyklého plnicího ústrojí se do sloupce čerpá kaše sorbentu, přičemž sorbent je zadržován rozdělovačem 5 a fritou A na vypouštěcím konci sloupce a po vytvoření dostatečného tlaku také děrovanou deskou g, zatímco nosná kapalina může bez...

Zařízení k rozebírání a opětnému stohování pouzder, jakož i k jejich vyprazdňování a plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255694

Dátum: 15.03.1988

Autor: Wolf Michal

MPK: B65G 57/00, B65G 57/22

Značky: rozebíraní, pouzder, zařízení, plnění, vyprazdňování, opětnému, jakož, stohování, jejich

Text:

...Činnost přísavky gg je řízena pneumatiokým ventilem lg, který je přestavován pevnými narážkami lg.Na prvý prekladač 3 pouzder gg navazuje dále otočný odkládací stůl gg tvořený otáčející se hladkou deskou a dopravník Q pouzder gg, který je tvořen krokově pohyblivými lavičkami Q, uprostřed opatřenými otvory. Lavičky 5 jsou upevněny na dvojici článkových nekonečných řetězu napnutých mezi dvěma páry řetězových kol poháněnými maltézským...

Zařízení na automatické plnění zásobníků ukladače prokladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255572

Dátum: 15.03.1988

Autori: Konopčík Vratislav, Trčka Milan

MPK: B65G 47/08

Značky: ukladače, zařízení, prokladů, zásobníku, automatické, plnění

Text:

...prokladů, směr chodu zaeouvacího příčného dopravníku 4 je od čela ke konci hráně. Dále zařízení sestává z pevnéhorámu Z,k němuž jsou příčkemi § uchyceny podélnó kluzné dráhy 2, Podélné kluzné dráhy g ýestávají z pohyblivých klapek łg s kluznými částmi łł a vytvarováním svých konců tvoří zásobníky łg prokladů. Pohyblívé klapky łg jsou určeny pro otevírání nebo uzavírání úetí propadů zásobníků łg prokladů. Částipohyblivé klapky łg přicházející...

Způsob kontroly plnění nádoby produktem náchylným k pěnění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246537

Dátum: 15.12.1987

Autori: Farkaš Jozef, Blažej Anton Akademik

MPK: G01G 13/02

Značky: způsob, způsobu, nádoby, zařízení, produktem, náchylným, plnění, provádění, pěnění, kontroly, tohoto

Text:

...v horním pracovním postavení 4 b~těsně nad horní hranici 10 plnění nádoby 2 a při vysunutí pístů pevného i pohyblivého pneumatickěho- válce 7,8 je snímač 5 s čidlem 4 v dolním pracovním postavení 4 c, při kterém čidlo 4 leží těsně nad kontrolním místem 9, mezi horní hranicí 10 plnění a dnem nádoby 2. Součástí zařízení je dále elektrickopneumatický systém, který sestává ze zdroje 20 tlakového vzduchu, z elektrickopneumatických rozváděcích...

Zařízení pro plnění velkokapacitních pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246290

Dátum: 15.12.1987

Autor: Grivsky Eugene

MPK: D06F 35/00

Značky: strojů, pracích, velkokapacitních, plnění, zařízení

Text:

...výkrese je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu v bokorysném pohledu na zařízení.Zařízení pro plnění velkokapacítních pracích strojů 4 sestává z rámu 1, z pohonné jednotky 3 a plnicí nádoby 2, kde rám 1 je tvořen dvěma příhradovými jednostranně otevřenýmí sloupy s nosníkem, jež vytvá 4řejí po celé své délce vertikální vedení pro plnicí nádobu 2, přičemž rám 1 v dolní částí je opatřen pohonnou jednotkou 3 s lankem vecleným v...

Způsob vakuového čištění a plnění sublimovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244014

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šoch Jan, Teško Jozef, Žáeek Jioí

MPK: B01D 7/00

Značky: sublimovaných, provádění, plnění, vakuového, způsob, zařízení, čištění, látek, tohoto, způsobu

Text:

...molekulovým sítem i a druhá empulke g s prvním rosbíjecío ventilem §.Obr. lb představuje stav po odřezlní vrchní části § výchozí ampulky 3, nasypňní jődu 2 a opltovnám satavení. Na obr. Ic je detail provedení první ampullq 1 a molekulorvým sítem z. Výchosí empulke z pro jőd a první dvojice ampulsk j, g se v dobi vyhřívdní ueavírá do vyhrí vací pícky 1.Ha obr. 2 je andsorndna ultravakuovd cez-pecí operatora m, na kterou je pripojene druhe...

Plnicí přípravek, zejména pro plnění ucpávkových prostorů tvarovaným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253647

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bříza Miloslav, Merašický Václav, Machek Přemysl

MPK: F16J 15/00

Značky: přípravek, prostoru, tvarovaným, zejména, ucpávkových, plnění, plnicí, tesnením

Text:

...válce Qlg s horizontální pístnicí 25 upevněnou ve vedení gli. Zásobník gg těsnění je upevněn na první vzpěru ll a je vytvořen jednak z těleea AQ a jednak z náboje jpg. Do tělesa lg je vsunut pomocný přípravek ggg. Na první vzpěře llljsou rovněž upevněny pomocí neznázorněných držáků třetí a čtvrtýmikrospínač 1 , li. K plnícímu prípravku rovněž patří neznázorněný tlakový spínač, spojený s hydraulíckým systémem, neznázorněnéhydraulické...

Způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pykal Oldřich, Sasín Miroslav

MPK: F15B 21/04

Značky: tvarovaného, potrubí, kapalinou, plnění, způsob, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou tak, že se nádoba obsahující kapalinu propojí s hydraulickým potrubím a vakuovou vývěvou, kapalina se promíchá a za míchání se po odstranění rozpuštěného vzduchu napustí do evakuovaného hydraulického potrubí. Jedná se o účinný a jednoduchý způsob plnění hydraulického potrubí kapalinou bez vzduchových bublin.

Uspořádání práškovodu pro plnění pomocného zásobníku pro práškový zapalovací, případně stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 237056

Dátum: 01.10.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: F23K 1/00

Značky: práškovodu, plnění, horák, případně, práškový, uspořádání, zapalovací, zásobníku, stabilizační, pomocného

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání praškovodů pro plnění pomocného zásobníku se používá při záměně zapalovacích a stabilizačních hořáky na ušlechtilá paliva za hořáky práškové. Přívodní potrubí do odlučovače a brýdové potrubí je nad odlučovačem propojeno obtokovým potrubím, které je opatřeno uzavíracími orgány tak, že prášková směs proudí buď do odlučovače a brýdy do sání ventilátoru, nebo brýdového hořáku, přičemž malá část smesi stále prochází obtokovým potrubím...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zastinker Georgij Naumanovie Csc, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: B21B 27/06, F16N 7/14

Značky: soustav, chlazení, plnění, tratí, válcovacích, zařízení, mazání, technologického

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Válcovité věžové silo k plnění nesamočinně plynoucími sypkými materiály a k jejich vyprazdňování, zejména kukuřičných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244427

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šoveík Štefan, Bartko Michal

MPK: B65G 65/34

Značky: směsi, vyprazdňování, válcovité, kukuřičných, věžové, nesamočinně, plnění, plynoucími, materiály, jejich, sypkými, zejména

Text:

...plměné hmoty.Kolmá šachta i věžovdho sila L eeatává podle příkladu provedení n čtyř svislých podpěr 4 a, 53, 15, 1 d, například v podobě ůhlových profilů, jež podle obr. 3 svírsjí v průŕezu prakticky čtverec a jejichž úhlová hrany jsou zaměřeny dovnltř, Může být výhodná,jestlíže se ćtvercove průřezovš plochy, lenovaná profily, shora dolů zvětšují.Přes určitou výšku počítanou cda dna všžoveho sila l zůstávají vždy mezi dvěma ze svislých...

Zařízení pro plnění a vyprazdňování sondy vlhkoměru pro biologické tkáně a sypké porézní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240297

Dátum: 15.06.1987

Autori: Brindziar František, Ochodnický Vladimír

MPK: G01N 19/10

Značky: vlhkoměru, zařízení, hmoty, porézní, tkáně, sondy, sypké, plnění, biologické, vyprazdňování

Text:

...upravenou pro spojení se sondou, ve kterém je na náběžné straně vstupní otvor ~a .na odtokouvé straně výstupní otvor, a uvnitř du 4tého šneku je matice pevně spojená s hnacím kolem a uvnitř matice .je šroub pevně spojený s dutým šnekem, uložený v hnacím kole radíálně pevně a axiálně posuvně a ukončený narážkou pro ovládání mezních kontaktů pohonu matice a pohonu šroubu.Výhodou .nového zařízení zhotoveného podle vynálezu je jednoduchost...

Zařízení na automatické plnění keramických výrobků do obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240115

Dátum: 15.06.1987

Autori: Truchlik Štefan, Šarman Jaroslav

MPK: B65B 5/10

Značky: obalů, plnění, výrobků, keramických, zařízení, automatické

Text:

...obaly a nejsou zapotřebí drahá,choulostivä a při zpětném .chodu nepřesná počítadla kusů výrobků.Příkladné provedení zařízení na automatické plnění keramických výrobků do obalů je schematlcky Zobrazeno na výkrese, 4kde na obr. l je řez sběrným prostorem s vysouvadlein a horním- hradítkem, na obr. 2 je půdorys předních zarážekv alternativě jakopevných bočních pružin, na obr. 3 jako otočných, zprvu čelných a v průběhu vsouvání bočních...

Mechanismus na plnění pracovních desek kalíšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243033

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vítek Václav

MPK: B23Q 7/02

Značky: pracovních, kalíšky, desek, plnění, mechanismus

Text:

...desek kalíšky pomocí meohanismu podle vynálezu je odstranění namáhavá ruční práce a úspora pracovního času v nebezpečněm prostředí pyroprovozu.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení mechanismu podle vynálezu. Mechanismus je v příčnám částečně řezu v poloze, kdy dochází k plnění pracovní desky kalíšky.Mechanismus na plnění pracovních desek kalíěky sestávü z vedení L, v němž je auvně uložena nosné deaka g, ve které je uložena...

Způsob vyrábění a plnění sáčků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250662

Dátum: 14.05.1987

Autor: Rapparini Gino

MPK: B65B 1/02

Značky: vyrábění, tohoto, provádění, způsob, sáčků, plnění, zařízení, způsobu

Text:

...3, jež jsou uspořádány například podél kruhovite oběžne dráhy od vodorovného otáčivého věnce v závěsu směrem dolů.Obr. G ukazuje, jak ve vnitřku navíjecích trnü 3 je uSpOŤádäHO souose vždy jedno vyhazovaci ústrojí 7 k odhazování sáčku 5 zformovaného již navíjením kolem příslušného navíjecího trnu 3. Tato pracovní operace vyhazování se odehrává během pohybu ve vačkové dräze 11 uspořádané v nehybnem bubnu 12, uvnitř které jsou vedeny kladky...

Zařízení k plnění útku do zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250258

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slezák Adolf, Suchánek Bořivoj, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, plnění, stroje, útku, zařízení, zanašečů, víceprošlupního

Text:

...element koná plynulý kývavý pohyb.Na priložených výkresech je zobrazeno zařízení podle vynálezu, kde znázorňuje obr. l zařízení k plnění ütku do zanašečü v půdorysu a obr. 2 zařízení k plnění útku do zanášečü v řezu.Zařízení podle vynálezu je umístěno V obloucích oválného transportu zanášečů 1,nesených řetězem z na neznázorněněm víceprošlupním tkacím stroji. Řetěz 2 je v obloucích nesen na řetězovém kole 3, otočně uloženém na hřídeli 4. Na...