Patenty so značkou «pletacích»

Sústava excentrov na ovládanie platiny kruhových pletacích strojov na vytváranie štandardnej a prekladanej slučkovej tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285443

Dátum: 29.12.2006

Autori: Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Lonati Francesco, Lonati Fausto

MPK: D04B 15/00, D04B 9/00

Značky: kruhových, prekladanej, tkaniny, sústava, slučkovej, strojov, ovládanie, platiny, excentrov, vytváranie, pletacích, štandardnej

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava excentrov na ovládanie prítlačných platín kruhových pletacích strojov na formovanie štandardnej slučkovej pleteniny a prekladanej slučkovej pleteniny pozostáva z excentra (20) a proti-excentrov (21, 22, 23), ktoré tvoria cestu (1) pre päty (2a, 3a, 4a) prítlačných platín (2, 3, 4), ktoré majú dve prítlačné roviny (7, 8, 9) usporiadané v dvoch rôznych sklonoch pre najmenej dve vlákna (60, 61), ktoré sú na vstupe stroja uložené tak, aby...

Zariadenie na zovretie nite v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2837

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Francesco (zomrel), Lonati Ettore

MPK: D04B 15/38

Značky: strojoch, zovretie, pletacích, tovar, kruhových, podobně, pletený, zariadenie

Text:

...spodný koniec sa pohybuje vpriečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Zárukou zovretia nite je zaistenie správneho záberu nite s uvedeným ramenom.0014 Pokiaľ sa na konci kroku privádzania nite a priamo pred alebo počas otáčania blokovacej páky, nutného na zachytenie nite za účelom zovretia, pohybuje niť smerom k osi ihlového valca...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Lonati Francesco

MPK: D04B 15/38

Značky: malým, pletacích, zovretie, podobně, elastických, pletený, strojoch, najmä, nitě, tovar, prierezom, zariadenie, nití, kruhových

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/68, D04B 15/78

Značky: pletacího, okrouhlého, maloprůměrového, prostředky, pletacích, stroje, jehel, ovládání

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlých pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268847

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacích, okrouhlých, zařízení, podobných, jehel, punčochových, strojů, výrobu, úpletu, volbu

Text:

...páky 2, který je odvrácen od vzorovacích platin 4, aby se vyvolalo uvedené vykývnutí volící páky 2 z pracovní polohy do nećínnć polohy a obrácaně. 4Podle vynálezu je každá vollcí páka Ä v podstatě tvořeno prvníčástí 5 a druhou částí 2, od ní oddálenou, ktorézto části probíhají v podstatě rovnoběině s osou príslušněho čepu lg o jsou apojony poblíže konců jejich ddlky płíčnými členy ll, popřípndě 13, v každém z nlchž je Vytvořeno príslušnú...

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/14

Značky: platin, zařízení, drážek, jehelního, zablokování, pletacích, válce, strojů, okrouhlých

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Rychločinný elektromagnetický ovladač, zejména pro volicí zařízení pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266347

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: výrobu, podobných, strojů, zařízení, volicí, zejména, pletacích, punčochových, rychločinný, elektromagnetický, ovladač, úpletu

Text:

...lg vykyvovatelně do záběru nebo mimo záběr s kolénky lág vzorovacích platin lg u pletacího stroje. může být s výhodou proveden 2 tvarovaného,syntetického, neopotřebitelného a antimagnetického materiálu gg a může mit rozvidlené vytvoře ní pro spřažení s příslušnou volicí pákou.Shora uvedených materiálů lze také užít pro střední úsek łg a pro dćlkový konec 33páky 3 s tou výhodou, že se zejména pro střední úsek 35 dosáhne optimálniho mazáni a...

Zařízení pro hromadné stavění hustot na okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265858

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kosík Bohumil, Bandoch Rudolf, Krytinář Vojtěch

MPK: D04B 15/32

Značky: strojích, hustot, pletacích, zařízení, stavění, hromadné, okrouhlých

Text:

...bloku 5 a ovládají jehly gg uložené v jehelním lůžku 1. Stahovače l,g,1,i jsou uváděny do požadované polohy kruhem g opatřeným závitovou částí lg zašroubovanou do závitu v nosiči ll zámků a ozubeným věncem 3 prostřednictvím pomocného čepu ll opatřeného výstupkem ll,který se působením pružiny lg opírú o horní plochu lg drážky prevedené v kruhu §. Pomocný čep li je opetřen stavěcímšroubem lg, který je svým skoseným čelem, rovněž působením...

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cvach Zdeněk, Metyš Karel, Kolář Karel

MPK: D04B 27/10

Značky: přízí, vytváření, osnovních, stroje, útkové, šíři, celou, zabránění, přes, strojů, předloh, pletacích, cívečnici, zařízení, útku, pohyblivou, útkových, smyček, zanášením

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Zařízení pro volbu a ovládání zdvihu jehel v okrouhlých a plochých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264289

Dátum: 13.06.1989

Autor: Mozer Massimo

MPK: D04B 15/68

Značky: plochých, volbu, pletacích, zdvihu, strojích, ovládání, okrouhlých, zařízení, jehel

Text:

...volný vnější konec pružného dílu 15poněkud zvednut, vychylovač 11 se uvolní z přídržněimo ozulm B a otočí se působením juružiny 14 V takovém směru, že jeho rameno 1.3 se pohybuje dolů, jak je znázorněno na obr. 2, tak dlouho až se dostane do zaběru s volicí vačkou 2 D.Profil této volicí vačky je (ipatřen, jak je ziíázvorněno na obr. 5, který představuje rozvinutí profilu do jiřímky, větším počtem radiálních výčněilçťi 21 a, 21 b, 211 a...

Způsob výroby dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261945

Dátum: 10.02.1989

Autori: Křepinský Václav, Lauer Josef

MPK: D04B 27/04, D04B 9/12

Značky: plyše, dvojité, provádění, pletacích, tohoto, vázaného, způsobu, strojích, způsob, zařízení, okrouhlých, výroby

Text:

...postavení v plyšové pletenině. V alternativníu provedení jsou vláken» né spoje mezi jednotlivými platínovými obloučky plyšových klíček částečně zamáčknuty nezi ramena plyěových kliček,eniž by došlo k přerušeni vlákenných epojů. Plyšové klíčky e poepojovenými platinovými obloučky se nohou dále přimáčknout k základní pletenině ve aněru eloupků plyšových kliček. Tím se doeáhne delší vzájemné vezby rozvlákněnýchdplatinových obloučků plyäových...

Měřicí přístroj pro jednotné seřizování stahovačů na pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258586

Dátum: 16.08.1988

Autori: Minařík Josef, Neveselý Vlastislav, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 37/02

Značky: stahovačů, strojích, měřicí, jednotné, seřizování, prístroj, pletacích

Text:

...v neznázorněném zámkovém bloku, do kterého se měřicí přístroj při měření zasune. K základní desce ł jsou pomocí šroubú připevněny bočníce a to z jedné strany zadní bočnice 3 a z druhé strany přední bočnice âł. Ve vybrání základní desky l je suvně uložena posuvná uhlová páka 2, zakončena na konci blíže zadní bočnice Q dlouhým ramenem gł. V posuvné úhlové páce g je uložen jeden konec tlačné pružiny gg, zatímí co druhý konec tlačné pružiny 33...

Přípravek pro jednotné nastavování pohyblivě uložených stahovačůna pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258165

Dátum: 15.07.1988

Autori: Viterna Zdeněk, Minařík Josef, Neveselý Vlastislav

MPK: D04B 37/02, D04B 15/32

Značky: jednotné, uložených, nastavování, pohyblivé, stahovačůna, strojích, pletacích, přípravek

Text:

...patkou pro uložení a svislou plochou pro podélné vedení běžně doatupného posuvného měřidla, kterým se měří vzdálenost mezi zatahovací hranou atahovače a příslušnou dosedací plochou na přiložené desce. Přesná poloha této příložné desky je při měření zajiätěna nejméně dvěma kolíky na její zadní straně, které zapadají do otvoru na válcovém zámkovém bloku a přípravek během měření fixují.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na přiložených...

Zařízení pro volbu jehel na talíři okrouhlých pletacích strojů pro výrobu žebrových úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244936

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vondoich Julius

MPK: D04B 16/18

Značky: žebrových, talíři, okrouhlých, výrobu, zařízení, strojů, úpletu, jehel, volbu, pletacích

Text:

...podle vynálezu objímku Sl drážkově usazenou na svislém hřídeli 17 a s ním spoluotáčivou. Podél tvořicích čar objímky 3 U se vyskytují drážky 31 přizpůsobené radiálním drážkárn v talíři 16, přičemž každá drážka 31 přejímá pomocnou plati.nu 32 odpovídají-cí vodorovné jehle 15 na talíři 16. Pomocné platiny 32 jsou udržovány uvnitř svý-ch »drážek 31 alespoň jednou pružinou nebo zádržným kroužkem 33 zamontovaným d-o kruhové drážky 34 v blizkosti...

Zařízení pro kontrolu jazýčků pletacích jehel a nakupeného zboží na jehlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257219

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doné Jan

MPK: D04B 35/18

Značky: kontrolu, pletacích, nakupeného, jazýčků, zboží, jehlách, zařízení, jehel

Text:

...anodověm obvodu tyristoru je zapojena svítivá dioda, jejíž anoda je připojena na vstupní svorku vyhodnocovací jednotky, přičemž mezi vstupní svorkou a katodou tyristoru je paralelné zapojeno zapínací tlačítko a vstupní svorka je propojena se vstupom zastsvovací jednotky.Výhodou řešení podle vynálezu je nepatrná sila potřebné ke kontrole jazýčků jehel, velká rychlost vyhodnooení závady a zastavení stroje a světelná signalizace o prostoru...

Zařízení pro odtahování a vysouvání hotových hadicových úpletů z okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242861

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dudak Miroslav

MPK: D04B 15/92

Značky: odtahování, hadicových, strojů, pletacích, hotových, zařízení, okrouhlých, úpletu, vysouvání

Text:

...na zdroj sání a tlakového vzduchu.Ve Spodní části obr. 1 je patrná komolokuželová stěna L, uspořádaná uvnitř jehelního válce stroje na výrobu hadicových pletených výrobků, které se mají obracet vnitřní stranou ven. Tato komolokuželová stena l vybíhá směrem dolů ve formě zúžené části lg, kterou výrobek běhemsvého zhotovování normálně prochází.U komolokuželové stěny ł jsou dále umístěny dva prstencově napínaci členy s poddajnou obrubou, a...

Způsob výroby jehlového drátu pro výrobu kvalitativně nejnáročnějších strojně šicích, plstících a pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246617

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vachuda Jioí, Vrbka Jioí

MPK: B21G 1/04

Značky: jehlového, drátu, plstících, šicích, strojně, pletacích, jehel, způsob, kvalitatívne, výroby, výrobu, nejnáročnějších

Text:

...v roztoku kyseliny chlorové Hcl, povrchově upraveného foafátováním, taženého za sucha, sferoidicky žíhaněho a taženého za mokra, vyznačený tím, že válcovaný drát 0 obsahu uhlíku 0,7 až 1,0 8 hmotnostních 0 chromu 0 obsahu 0,2 až 0,3 0 hmotnostních se v poslední operací taäaní sa marka rekrystalizačně žíhá stočený v kruzích při teplotě od 540 do 570 °c.způsobem podle vynálezu se vyrobí jehlově dráty o vysoké plasticitě a tažnosti.Způsob výroby...

Zařízení pro ovládání otevíračů jazýčků pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236366

Dátum: 01.11.1987

Autori: Andó Ján, Zouhar Drahomír, Musil Ivan, Šídlo Eduard, Šustr Václav, Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Havránek Milan

MPK: D04B 15/08

Značky: zařízení, ovládání, otevíračů, jehel, pletacích, jazýčků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá otočně uspořádaný otevírač jazýčků jehel. Podle řašení je otevírač jazýčků jehel pružně spřažen s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Zařízení k navádění úpletů do odtahu okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244635

Dátum: 14.10.1987

Autori: Romeo Ciriaco, Siefert Gerhard, Doria Gianfederico, Tiboria Marcellino, Canale D' Agordo, Sberze Piero

MPK: D04B 15/88

Značky: navádění, strojů, úpletu, zařízení, pletacích, okrouhlých, odtahu

Text:

...místně odlíšných napětí a deformací a zabrañují vzniku proužků z odliěně deformovaných a uspořádaných vláken.Obloukový spoj upravuje vstupní čtverec na geometrický tvar se zaoblenými rohy, který lépe-vyhovuje požadavkům stejné délky drah v případě kruhového ápletu. Zavěěení vnější části zařízení na ěrouby, kterými je přichycen kruh kválcovému lůžku, odstraňuje vliv hmotnosti této části, a tím i vznik odtahových proužků vlivem deformace...

Zařízení pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245267

Dátum: 15.06.1987

Autor: Richarz Winfried

MPK: D04B 1/00

Značky: strojů, pletacích, zařízení

Text:

...pascnoaxomennwc, BĽGRTPOMBXałĽłYISCKH B na noaoxermn nocvrynammnx cenemopnux newaneñ, Bsanmoneñornymnx c mnaNM mamu yaopqamoro KOJIECB Hpn eToM cenemop OT nanzmu,naurammeüca c Kapeucoň n aTa ou cTaImoHapHoñ naMirru mnýopMamma noJLyqaeT. Cenemopnwwn ,ILGTBJIEVIM oToópaHHue mIaTnIm.no cBoero npoxona Baaazmnm( nm ,HMCKOM o mnnom, pacnononemam no nonyokpymąnnocm mena n oópamennmn c ero BepxHeñ cTopoHoñ x BepxmaM KOHIIBM mama, m KOHTpOIIOpa...

Způsob výroby stříhaného dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237673

Dátum: 01.06.1987

Autori: Křepinský Václav, Křepinský Miroslav

MPK: D04B 9/12

Značky: provádění, způsob, vázaného, dvojité, pletacích, výroby, okrouhlých, plyše, stříhaného, způsobu, zařízení, strojích, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plyše a zařízení k provádění tohoto způsobu, při kterém se z nakladených nití vytvářejí nová očka a plyšové kličky z plyšové nitě, které jsou při výrobě vytvarovány na předem určenou délku. Podstatou způsobu výroby je, že plyšové kličky se vytáhnou mimo jehelní řadu směrem na stranu obvodových hran (2) platinových drážek (9) platinového lůžka (7) a po vytvarování se ustříhnou vrcholy jednotlivých plyšových kliček (19)...

Obvod pro kontrolu funkce elektromechanických převodníků okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240670

Dátum: 01.06.1987

Autor: Inaba Takihiro

MPK: D04B 15/78

Značky: kontrolu, elektromechanických, řízených, převodníku, mikropočítačem, pletacích, strojů, obvod, okrouhlých, funkce

Text:

...lg, tvořeného elektrickým spínacím prvkom, např. tyristorem, tranzistoreu apod. Na výstupní svorku g elektronického spínače E je dále připojen jednou svorkou kontrolní prvek, tvořený kondenzátorem12. Druhý pől elektronického spínače lg, ll, lg a kondenzátoru 12 je připojen na sběrnici gł s nulovým potenciálem. Na výstupní svorku 3 elektronického spínače 2 je dále připojen první odpor li, se kterým jsou spojeny Zenerovy diody li, lg V...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239531

Dátum: 01.06.1987

Autor: Janoš Jioí

MPK: D04B 15/78

Značky: řízených, pletacích, zejména, zařízení, elektromagnetů, maloprůměrových, ovládání, strojů, okrouhlých, mikropočítačem

Text:

...je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vpbije se kondenzátor do elektromegnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,nastavitelný odporem zepojeným s elektromagnetem do série. Tento odpor je~sučasně nabíjecím odporom pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké ztráty tepla na odporu. Při větším počtu takto zapojených elektromagnetů bylo by potřeba odvädět teplo na...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239524

Dátum: 01.06.1987

Autor: Neset Vladimír

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacích, ovládání, zařízení, strojů, mikropočítačem, okrouhlých, elektromagnetů, řízených, maloprůměrových, zejména

Text:

...řídící systém a vzroetly by i náklady na něj. u Další zapojení vystačí s jedním nepájecím napätím. I V tom to případě je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vybije se kondenzátor do elektromagnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,Tento odpor je současně nabíjecím odporem pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké tepelné ztráty na odporu. Při větším...

Zařízení na vkládání útku na dvoulůžkových okrouhlých žakárových pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237295

Dátum: 01.05.1987

Autor: Fiala Jan

MPK: D04B 15/58

Značky: útku, okrouhlých, žakárových, zařízení, pletacích, vkládání, strojích, dvoulůžkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se skládá z držáku (3), který je připevněn přestavitelně na plášti zámkové soustavy válcového lůžka (1), přičemž v držáku (3) je seřiditelně uchycen stojan (6), ve kterém je přestavitelně uložena obloukovitě zakřivená vkládací drážka (5). Podstata řešení spočívá v tom, že vkládací drážka (5) je na vstupu opatřena vodicím očkem (8) a směrem k druhému konci (9) se zužuje. Útek (10) je veden přes konkávní plochu vkládací drážky (5), jejíž...

Zařízení pro kladení nití do hlav jehel v pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/58

Značky: strojích, jehel, zařízení, pletacích, kladení, nití

Text:

...Ve vodorovném rameni úhelníkového tělesa 8 je z boku prevedenia šikmá drážka 28. Z čelní strany je do vodorovneho ramene tělesa 8 proveden otvor, v němž je vloženo pružina 11 a kulička 10. Do šikmé drážky 28 jesuvně vložen vodič 9 svou střední částí, V níž jsou provedeny dva otvory 21, které ve spolupráci s odpruženou kuličkou 19 vymezují pracovní polohu vodiče 9, znázorněnou na obr. 1 plnými čarami a nepracovní polohu vodiče 9,...

Zařízení pro pletení vzorů v podélných pruzích na okrouhlých pletacích strojích na výrobu plyšového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 249175

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/48

Značky: plyšového, zboží, vzoru, okrouhlých, pletení, pruzích, zařízení, podélných, výrobu, pletacích, strojích

Text:

...vysezení uzavíracích platin 5 v jedné úrovni Il obr. 5 příkladné pravidelné vysazení uzavíracích platin 5.ve třech úrovních I, II a III/obr. 6 příkladné vysazení uzavíraoích platin 5 pro platení dvouobr. 7 příkladné vysazení uzàvíracich platin 5 pro platení e ,tří druhů odvalovaných vzorů v pruzioh, obr. 8 příkladné vysazeni dvou stejně velkých vzorů.Podle přikladného znázornění na připojených výkresoch vynález setává z odvąlovaciho...

Zařízení pro brzdění přístroje okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237030

Dátum: 15.02.1987

Autori: Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Dolíhal František, Andó Ján, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Šustr Václav, Drkal Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlých, pletacích, zařízení, strojů, prístroje, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění přístrojového talíře, které obsahuje třecí brzdu ovládanou elektromagneticky.

Zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů zejména maloprůměrových řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235819

Dátum: 01.12.1986

Autor: Buček Pavel

MPK: D04B 15/78

Značky: ovládání, okrouhlých, pletacích, zařízení, zejména, řízených, programů, maloprůměrových, mikropočítačem, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem, k němuž je prostřednictvím periferního obvodu připojen spínač pro vstup do programování pro listování v programu, spínač pro změnu číselných hodnot, určujících úplet a spínač pro posuzování vkládaných hodnot, přičemž mikropočítač je dále opatřen displeyem pro zobrazování nalistovaných úseků programu.

Zásobníkový hlídač niti, vhodný pro použití zejména na pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236425

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vach Stanislav, Trmač Miloslav, Piškula František, Zezula Radomír, Svoboda Petar

MPK: D04B 35/12

Značky: zásobníkový, použití, strojích, vhodný, nití, pletacích, hlídač, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití na pletacích strojích, zejména na okrouhlých pletacích strojích, jako součást vedení niti. Předmětem vynálezu je zásobníkový hlídač niti, jehož základní sestava obsahuje vodici komory a přírubou pro přívod tlakového média a dále čidlo polohy vodícího prostředku niti a nejméně jednu koncovou zarážku a signalizační prvek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v čele (11) komory (1) je uložena vodicí jednotka (2), která...

Zařízení pro podávání příze u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228774

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hrubý Jan, Pleskač Karel

MPK: D04B 15/48, D04B 35/32

Značky: podávání, pletacích, příze, strojů, zařízení, okrouhlých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení působení usazovaného prachu v místech podávací hlavy, které jsou stíněné vůči proudu vzduchu centrálně na stroji umístěného ventilátoru. Podstata je v tom, že čela řemenice mají vytvořená plochy korespondující svým tvarem s plochami lopatek ventilátoru, čímž je dotaženo ofukování stíněných míst bez přídavných prostředků. Snižují se nároky na zásahy obsluhy.

Zařízení pro vkládání útku na dvoulůžkových okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229338

Dátum: 01.03.1986

Autor: Fiala Jan

MPK: D04B 15/58

Značky: strojích, vkládání, dvoulůžkových, pletacích, útku, okrouhlých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku vkládací trubičky určené pro vkládání útku do pletenin, který je uchycen na talířkovém lůžku stroje. Držák umožňuje nastavit vkládací trubičku ve třech směrech. Podstatou řešení je, že nosník (5) je přichycen k čepu (4), otočně uloženém v tělesn (l) držáku. Přichycení je provedeno pomocí nastavovacího šroubu (6). Nosník (5) je dále veden ve svislé dráze (17), ve které je přestavitelný. Svislá dráha (17) je vytvořena v...

Zariadenie na zanášanie útku na dvojlôžkových žakárových pletacích strojoch s páskovým podávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225858

Dátum: 15.10.1985

Autori: Barinec Rudolf, Dembovský Kazimír, Baláž Ján

Značky: žakárových, podávaním, útku, páskovým, strojoch, zanášanie, dvojlôžkových, zariadenie, pletacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zanesenie útku na dvojl(žkových žakárových pletacích strojoch s páskovým podávaním medzi obojlícne očko pletacej dvojfontúry. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je, že zadný koniec zanášacej trysky je opatrený vodítkom. Zanášacia tryska je prostredníctvom nosníka výkyvne v smere zvislom uložená na držiaku.