Patenty so značkou «pletací»

Kruhový pletací stroj na ponožky s ihlami na tanierovom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9444

Dátum: 15.07.2008

Autori: Lonati Tiberio, Lonati Fausto, Lonati Ettore

MPK: D04B 9/06, D04B 15/68

Značky: lôžku, tanierovom, pletací, kruhový, stroj, ponožky, ihlami

Text:

...alternatívneho uskutočnenia vynálezu pohyblivé úseky tanierových ihiel sú vystriedané axiálne, napríklad v dvoch rôznych výškach tak, aby umožnili radiálne usporiadanie množstva tanierových ihiel na taníerovom lôžku, rovnakých ako počet valcových ihiel.0043 Výhodne, okrem toho stroj 1 zahrnuje odstrihovacie zariadenie, umiestnené na zosúkavačí 20, ktoré môže odstrihnút priadzu.0044 Podľa ďalšieho alternatívneho uskutočnenia vynálezu...

Okrúhly pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283119

Dátum: 30.12.2002

Autori: Lonati Fausto, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Francesco

MPK: D04B 15/06

Značky: pletací, okrúhly, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Okrúhly pletací stroj (1) má uzatváracie platiny (14), ktoré majú uzatváracie povrchy (15, 16) navzájom oddialené v smere rovnobežnom s osou (4) ihlového valca (2). V osových drážkach (3) ihlového valca (2) sú umiestnené platiny (24) v jednom rade s ihlami a pod ihlami (5) a pomocnými platinami (19) a môžu byť ovládané jednotlivo riadením v smere rovnobežnom s osou (4) ihlového valca (2). Každá pomocná platina (19) je operatívne spojená s pod...

Pletací stroj na výrobu pletených výrobkov typu pančuchových nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277850

Dátum: 12.04.1995

Autor: Manini Benito

MPK: D04B 9/08, D04B 9/42

Značky: pletených, stroj, pančuchových, výrobkov, výrobu, nohavíc, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj je vybavený dvoma pevnými ihlovými lôžkami (1, 3) s ihlami (11, 13) a niť sa kladie striedavo v oboch smeroch pozdĺž obidvoch ihlových lôžok (1, 3), okolo ktorých prechádzajú zámkové vence, otáčajúce sa plynulými pohybmi v dvoch navzájom opačných smeroch, pričom dutý úplet je na jednom konci uzavretý niťou, zachytávanou súčasne ihlami (11, 13) oboch ihlových lôžok (1, 3). Dráhy pohybu prvých ihiel (11) zvierajú s dráhami pohybu...

Okrúhly pletací stroj s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 281039

Dátum: 02.02.1994

Autori: Lonati Fausto, Lonati Ettore, Lonati Tiberio

MPK: D04B 9/42, D04B 9/02

Značky: mnohými, okrúhly, prívodmi, najmä, pletací, ponožiek, výrobu, stroj, priadze

Zhrnutie / Anotácia:

Okrúhly pletací stroj s mnohými prívodmi priadze, najmä na výrobu ponožiek, pozostáva z ihlového valca (2) s pozdĺžnymi zvislými drážkami (3), v ktorých kĺžu ihly (4), ich platiny (5) a pod nimi ležiace vyvolávacie platiny (6). Zdvíhacie zámky (14) vyvolávacích platín (6) majú menšiu výšku ako zdvíhacie zámky platín (5), takže vyvolávacie platiny (6) sa vracajú do svojej voliacej polohy, zatiaľ čo platiny (5) ešte klesajú. Vyvolávacie platiny...

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279848

Dátum: 15.09.1991

Autori: Plath Ernst-dieter, Cottenceau Rémi

MPK: D04B 15/32, D04B 15/34

Značky: pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj má lôžko s posuvne uloženými pletacími prostriedkami, ktoré majú najmenej jedno pracovné kolienko a najmenej jedno výkyvné riadiace kolienko a so vzorovacím zariadením, ktoré obsahuje zámku a voliaci mechanizmus. Zámka obsahuje nad sebou ležiace zámkové diely, vymedzujúce pletaciu, príchytovú a nepletaciu dráhu na pracovné a riadiace kolienko. Voliaci mechanizmus obsahuje prvý (42) a druhý (43) riadiaci prostriedok, pričom zámka...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269963

Dátum: 14.05.1990

Autori: Keel Frederick, Carter Marshall Charles, Townsend Keith Gerald

MPK: D04B 15/88

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...z prstencových nosičů ll je opatřsn axiálními vybráními ll, ve kterých jsou vedeny axiální výstupky ll, aby se zsmezllo vzájemnému natáčení obou puuzder 5, zatímcn jejich vzájemný posuv ve smeru osy má být umožněn. Umístěním jedné dvojice vačkových kladiček lg ns konec sxiálních výstupků li se dosahuje umístění večkových kladiček lg ve stejných úrovních. Utáčí-ll se horní jehelní válec lg, je uváděnc do otáčivého pohybu také souosé pouzdro Ž,...

Zámkový blok pro pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268717

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bandoch Rudolf, Kosík Bohumil

MPK: D04B 15/34, D04B 15/32

Značky: zámkový, stroje, pletací

Text:

...polohu zámku §, g, lg, 11. Zámky g, g, lg, 11 jsou k zámkovámu bloku l přípevněny jedním jediným připevňovaoím elementem, v tomto příkladném provedení šroubem lg, který prochází průchozími otvory lg provedenými v zámcích g, 9, lg, 11 e je zašroubován do zámkového bloku 1. Mezi šroubem l a stěnou průchozího otvoru lg v zámcích g, 2, 10, 411 je vůle, kterádovoluje pohyb zámků §, 2, lg, 1 | mezi pletacímí elementy Z, § 41, gâ,ve válcovém...

Vodicí zařízení nitě pro pletací stroje a zátažné stávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268162

Dátum: 14.03.1990

Autori: Buck Alfred, Kühn Falk

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, nitě, zátažné, vodiči, stávky, pletací, stroje

Text:

...nnpjatú. Protože se však při odhozu zboží úplně nebo částečně zhrouti tahovú sila jednotlivých nití, je výhodné, když je nic udržovúna nnpjatú pomoci podůvnciho zařízení pohúněnćho přestavitclným regulačnim převodem. Tento převod může být přcatnvovún ručné tuk, aby vodici zařízení dodúvnlopřechodnč menší množství nicl, čímž sc při nczmčnčnć poloze zámku zvýši tohovú aíla ni» ti. Po jedné už dvou otúčkúch stroje vytvořily zase všechny jehly...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267104

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šídlo Eduard, Ptáček Miloš, Šustr Václav, Župka Bedřich, Andó Ján

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...uspořádání pružných vzorovacích stoprů a elektromagnetického převodníku. V jehelním váloi 1jsou uloženy stopry g, kterým je přiřazená neznázorněná zámková soustava. Na jehelním válcí łje uloženo těleso 3 mezistoprůa v něm vodorovné mezistopry 5 a svisle a rovnoběžně s drážkamijehelního válce ł pružné vzorovací stopry 2. Na vnějším konci mezistopru A je uložen zatlačovací zámek Z. Pod pružnými vzorovacími stopry 2 je uložen zámek 1,...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: oblastí, výrobu, ochraným, stínítkem, stroj, podobně, punčoch, pletací, pracovní, okrouhlý

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 9/54

Značky: výrobu, stroj, zboží, okrouhlý, punčochového, pletací

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Pletací stroj s alespoň jedním jehelním lůžkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264320

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kühn Falk, Buck Alfred

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, jehelním, jedním, lůžkem, stroj, alespoň

Text:

...stroj podle vynalezu bude objasněn na příkladech provedení podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na stroj podle vynálezu s jehelnímV bokoryse, obr. 2 jehelní válec podle obr. 1 v axiálním řezu, avšak bez pomocných stojin,obr. 3 jehelní válec podle obr. 2 v řezu se znázorněnou pomocnou stojinou, obr. 4 dílčí příčný řez osazený jehelním válcem podle obr. 1, vedený rovinou IV-IV na obr. 1, obrĺ 5dílčí...

Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

MPK: D04B 1/24, D04B 9/42, D04B 9/46...

Značky: pletení, tohoto, způsobu, provádění, odévů, stroj, okrouhlý, pletací, způsob

Text:

...může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj...

Pletací stroj k výrobě zátažné pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264103

Dátum: 13.06.1989

Autori: Buck Alfred, Kühn Falk

MPK: D04B 15/82, D04B 15/68

Značky: výrobe, zátažné, pletací, stroj, pleteniny

Text:

...válec l a sestává z několika částí, což však není v podrobnostech znázorněno. Rovněž neznázorněný pohon vyvolává relativní otáčivý pohyb mezi zámkovým pláštěm É a jehelním válcem l, vyznačený šipkou 0. V důsledku tohoto relativního otáčivého pohybu uděluje jehelní zámková dráha 2 jazýčkovým jehlám 3 vysunovací a zatahovací pohyb potřebný pro postup pletení.Mezi dvěma jezýčkovými jehlami g je uspořádána vždy jedna uzavírací a odhazovací...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263792

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paar Miroslav, Šustr Václav, Šídlo Eduard, Korger Zdeněk, Andó Ján, Ptáček Miloš, Kouřil Antonín

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...pomocného programu. ovladač g nosiče pomocného programu je spojen přímým vstupem 2.1 s nosičem 3 pomocného programu a kromě toho ještě druhým vstupom 2.2 s nosičem 1 hlavního programu. výstup z nosiče g pomocného programu je přiveden na vstup nosiče 5 hlavního programu. Pracovní smyčka E 42 pletacího stroje spojuje výstup nosiče 1 hlavního programu s jeho vstupem.Nosič 1 hlavního programu obsahuje informace nutné pro zhotovení upletu,...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263107

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabánek Jiří, Petráněk Milan

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, dvouválcový, stroj, okrouhlý

Text:

...resp. z jehelního válce vykloněných závěsných kolének 2, jsou uspořádány zvedací hrany ., g zámků 1 a g.Před místem přepínání jehel do homího jehelního válce je v dráze t kolének z) vyvolených meziplatinuspoř-.ádán radiálně přísuvný zvedací zámek g a za ním zvedací zámek 19, Oba zmíněné zvedací zám ky 2 a Q slouží pro přesouvání vodících platín i jehel do dráhy,ve které se provádí přepínání jehel do homího jehelního válce, kdepak pletou v obou...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262409

Dátum: 14.03.1989

Autori: Luchi Luciano, Negri Ettore

MPK: D04B 9/56

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...přepínací stopry 12 přivedeny do dolní dráhy 39 pro tvoření oček. Príslušné Výkyvné stopry 17 narazí současně na svislé stahovací zámky 27 působicí na jejich kolénka T 1.Kolénka T 1 jsou nyní umístěna tak, že odpovídají přísuvnéníu radlálnímu zámku 32,který je posune do dolního jehelního válce 11.Kýváuí výkyvných stoprů 17 pomocí vybrání 117 uvede kolénka 218 příslušných dolních volicích stoprů 18 do radiální polohy,takže dolní volicí...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel, Nováček Jindřich, Piálek Josef

MPK: D04B 9/46

Značky: stroj, zboží, pletací, okrouhlý, punčochového, výrobu

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Piálek Josef, Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel

MPK: D04B 9/46

Značky: okrouhlý, pletací, jednoválcový, stroj

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Jehelní lůžko pro okrouhlé pletací stroje a okrouhlé stávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261221

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krall Stefan

MPK: D04B 15/14

Značky: jehelní, stroje, lůžko, okrouhlé, pletací, stávky

Text:

...ve které jsou uloženy jehly pohyblivé nahoru a dolů přitom klouzají jehly na vnějším povrchu plochých nižiích žeber li. Zebra lg a lg sestávají z vhodného matetiálu, kterýse dá snadno vytvrdit, takže vodicí dráhy pro jehly mohou mít na povrchu libovolnou tvrdost. Aby jednotlivé, těsně k sobě pžiléhající plochy žeber lg a AA každého jednotlivého segmentu lg jehelniho lůžka byly navzájem spojeny do hmpnktního členu, jsou na dolní straně...

Náhon podavačů pro velkoprůměrové pletací stroje nebo jiné textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259108

Dátum: 17.10.1988

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk, Machaň Oldřich

MPK: D04B 15/48

Značky: jiné, podavačů, velkoprůměrové, textilní, náhon, pletací, stroje

Text:

...22 nebo oeově ve třetím směru 25. Množství příze gg na bubínku gg je regulováno například známým dvojčidlem v případě oeového odtahu příze gg. V případě tangencielního odtahu není toto čídlo potřebné, nebot se jedná o podevač, který dodává stále stejnou délku nitě závislou pouze na otáčkách bu bínku gg.-) Ne hlavním hřídeli g, uloženém v pouzdru l naprvním ložisku 2 a druhém ložiaku 5, je uloäena na peru Q posuvná spojka 2 s obložením 1,...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258563

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/68

Značky: okrouhlý, zboží, pletací, ponožkového, výrobu, stroj

Text:

...5, přičemž svojí spodní částí dosedá na jeho osazení.Rozkazovací bubínek 1 je otočně uložen na čele nosiče Q. Nosič É je pevně uspořádán na přírubě l. Na válcových površích obou zmíněnýoh bubínků §, Q jsou uspořádaný podle programu kolíky §. K jednotlivým řadám kolíků §, jež odpovídají výškám, resp. počtu kolének ll,lg stoprů 3, jsou uspořádány šoupátka g posuvně uložená v kostce lg.Vzorovací bubínek 1 je pevné spojen s ozubeným kolem ll. Do...

Složená talířová jehla pro jednoválcový punčochový pletací stroj pro výrobu oboulícních pletenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258468

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vincoli Armando

MPK: D04B 35/04

Značky: oboulícních, jednoválcový, jehla, výrobu, punčochový, talířová, pletenin, pletací, stroj, složená

Text:

...a nespojené dohromady. Z tohoto hlediska se nachází hnací kolénko převěšovací platíny ve stejně poloze jako hnací kolénko vlastní talířove jehly. když jsou obě částí vedle sebe takže hnací kolénko pfevěčovací platíny působí na vačkové zámky, jež pohybují vlastní talířovou jehlou.výhodné je také, že převěšovací platína má přední část směřující ke hlavě vlastní talíŕové jehly, jež vykazuje zmenäenou výšku než její zadní část, a tato přední část...

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257767

Dátum: 15.06.1988

Autori: Buck Alfred, Kühn Falk

MPK: D04B 9/02, D04B 15/32

Značky: pletací, stroj

Text:

...platino-vá hlava 7, jež má uzavirací nos 8, jim vymezené uzavíraoí hrdlo 9 a zatahova-cí hranu 10, jež je vytvořena na vystouplé části 12 vyčnívající přes okraj 11 jehelního válce 1..Každá z uzavi-racích a odhazovacíoh platin 3 je vedena .se svým stvolem 4 v přinezené drážce 2 jelhelníhow válce 1 s IJPČÍÍÉOU v-ůlí, zatimco jazýčkové jehly 5, ležicí vždy mezi dvěma sousedními uzavíracímí a odhazovacími platinavmi 3 na stěnäch 12, -vytmezených...

Pletací ústrojí pletotkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244285

Dátum: 11.05.1988

Autori: Malíková Mária, Jusztínová Anna

MPK: D04B 39/06

Značky: pletací, stroje, pletotkacího, ústrojí

Text:

...délka zajišťuje, že útkovánit je při kladení držena V těsné blíz kosti háčku pletací jehly, takže případná změna směru kladené4 244 205 útkové nitě, vyvolaná například spínáky v osnově, negativně neovlivní nakladení útkové nitě do háčku pletací jehly.Vzdálenost mezi háčky pletacích jehel a vodícími očky kladecích členů, při pohybu pletacích jehel a kladecích členů, z přední do zadní polohy, do začátku pohybu kladecích členů z výchozí polohy,...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243734

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šamal Oldoich, Kalousek Zdenik, Jadrný Jan, Schätz Miroslav

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...uepořádán na odtahové vložce g uloženév ložiskách, z nichž- je vidět pouze horní ložísko g uspoŕádaně v přírubě 2 stroje. V drážkách jehelního válce ł jsou kluzně uloäeny stopry g a nad nimirjehly ž. Pro ovládání toprů 1 Jsou tu na zámkovém plášti g upevněny horní zámkový lcrouäeln 1 a Spodní zámkový kroułak g. Ke spodnímu konci jehelního válce ł je připevněn dorasuvý kroulek 2 atoprů i. Pro selektivní vyvolování atoprů g Jsou tu v každém...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243733

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bihounek Ladislav, Novák Jan, Eervený Milan, Aišman Miloslav

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...pletacím systému zatahovacím zámkem 1 a protizámkem g pro ovládání kolének 33 jehel 2, které ve spolu práci se zatahovacími platinami i, jak je vidět na obr. 2, vytváří z nitě N očka.Zatahovací zámek l má vytvořenu zatahovací šikmou hranu łQ n uhlu 37 °, která přechází v oblouk ll o malém radiusu, na který navazuje oblouk lg o větším radiusu až k bodu zátahu g. Výběh zatahovacího zámku 1 za bodem zátahu g je tvořen dalším obloukemlj a...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Kollman Jan, Procházková Růžena

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: pletací, jednoválcový, zboží, okrouhlý, stroj, výrobu, punčochového

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254317

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...směrem od zvednutěho úseku 12 ve smeru pohybu platin 3. S prvním členem 18 a je pevně sp-ojen druhý člen 18 a, který -rovněž probíhá v .podstatě radiálně .a prochází pod kruhovým zámkem 11. Člen 181 je opatřen pojístným profilom 18 d, obráceným ~k profilu 18 b a vyvolává omezení raudiální možnosti .pohybu platili 3 směrem Clovnitň S výhodou je .pouhy-bliwvá část 18 otočně uložena na kruhovém zám-ku 11 pomocí svisleho čepu 21, čímž je...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241875

Dátum: 01.12.1987

Autor: Adámek Ivo

MPK: D04B 15/94

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...hnacího elektromotoru.Na základové desce 1 neznázorněného okrouhlého pletacího stroje jsou upevněna ložiska g, v nichž je uložen nosný hřídel 1. Na tomto nosném hřídeli 1 je nad základovou deskou 1 upevněn jehelní válec Q, v jehož drážkäch jsou uloženy neznázorněné pletací prostředky. Jehelnímu válci Q je přiřazen rovněž platínový kruh. Nad jehelním válcem 5 je v jeho ose umístěn přístroj 11 s přenášecímí prostředky pro vytváření lemu nebo...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/94, D04B 9/46

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244454

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klátik Jaroslav, Kirst Ivan, Zoo Vincent, Štefak Ján, Jankech František

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...prvního pletacího systémuje vnitřní kroulek 2 opatŕen sesouvucími hranemiÍZL a 53 a vnější kroužek vysouvlcími monami 6 | o § 3 a v místě druhého pletaçího systému zesouvecími hrenemi 21 a 24, a vysouvacími hrnnemi §J a ü. V místě l a lg jsou potom zátažné body prvního s druhého plotaoího systłnu pro smer § rotačního platení e v místech I a l potom sdteiní bodypro vratný umpíetení. Víko 7 je uspoñádeno Výkyvné v rozmezí úhlu beta, jež...