Patenty so značkou «plazmy»

Generovanie studenej plazmy prostredníctvom žiarenia v sústave tepelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6622

Dátum: 02.12.2013

Autor: Šulek Anton

MPK: F02M 27/04, H01J 17/00

Značky: stroja, sústave, studenej, žiarenia, prostredníctvom, plazmy, generovanie, tepelného

Text:

...excituje molekuly kyslíka V nasávanom plynnom médiu 1, z ktorého vznika studená plazma § nasávaná nasávacím potrubim Q do pracovného priestoru Q tepelného stroja Q. Jednosmemý zdroj napätia g je zároveň pripojený k riadiacej jednotke z, ktorá má vstup ll a výstup Q na ovládanie meničom napätia 1 a zároveň ovládanie výbojky g, napr. ortuťovej.znázorňuje uskutočnenie na obr. l s použitím elektromagnetickej cievky à, obr. 2, kde...

Zariadenie na generovanie vrstvy neizotermickej elektrickej plazmy pomocou kapacitne asymetricky viazaných elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5783

Dátum: 06.07.2011

Autori: Ráheľ Jozef, Černák Mirko

MPK: H05H 1/00

Značky: viazaných, zariadenie, neizotermickej, pomocou, kapacitné, vrstvy, plazmy, elektrickej, asymetricky, generovanie, elektrod

Text:

...analýzy dvojice kapacitných deličov zachytených na elektrickej schéme vyplýva, že každá z kapacitne asymetricky viazaných elektród g a § 2 sa nachádza na odlišnom plávajúcom potenciáli. Pre rozdiel AU ich plávajúcich potenciálov platí výrazkde U je aktuálna veľkosť budiaceho vysokého napätia zo zdroja 49. Medzi dvojicou kapacitne asymetricky viazaných elektród priradených tej istej budiacej elektróde vzniká vďaka rozdiehiej ploche ich príemetu...

Povrchová úprava gumy pomocou plazmy pod nízkym tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19741

Dátum: 07.06.2011

Autor: Ronlan Alvin

MPK: B29C 59/14, B05D 7/24, C23C 16/50...

Značky: nízkým, plazmy, tlakom, úprava, pomocou, povrchová

Text:

...alebo sa nastaví vtesnom kontakte sčasticami povrchovo aktivovaného polyméru kvytvoreniu telesa z materiálu, ktorý obsahuje recyklované polymérové častice s povrchmi viazanými na vytvrdené, sušené, alebo nastavené spojivo, alebo matrice materiál. Týmtospôsobom možno recyklovať veľkú časť materiálu do nových výrobkov, ktoré vykazujú dobrý výkon, napr. elastomérový výkon.0016 US patent 4 214 014 popisuje povrchovú úpravu pre tvrdé, alebo...

Zariadenie na reguláciu tlaku v elektroizolačnej alebo chladiacej kvapaline, najmä pre generátory elektrickej plazmy dielektrickými bariérovými výbojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5750

Dátum: 06.05.2011

Autori: Kováčik Dušan, Sobota Róbert, Ráheľ Jozef

MPK: B29C 59/00, B29C 59/14, C23C 16/00...

Značky: zariadenie, bariérovými, plazmy, kvapaline, výbojmi, elektroizolačnej, elektrickej, najmä, tlaku, generátory, dielektrickými, chladiacej, reguláciu

Text:

...telesa, obr. 2 a ukazuje nežiaduce zakrivenie elektródy povrchového zdroja plazmy v prípade, že sa na jeho vstupe nachádza výtlačné čerpadlo,obr. Zb ukazuje nežiaduce zakrivenie elektródy povrchového zdroja plazmy v prípade, že sa na jeho výstupe nachádza saeie čerpadlo a obr. 3 zachytáva schému uskutočnenia technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie bude popísané na príklade uskutočnenia, ktoré slúži...

Diagnostický prostriedok obsahujúci katióny krvnej plazmy s výborným bezpečnostným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15244

Dátum: 28.10.2010

Autori: Wistrand Lars-göran, Newton Ben, Thaning Mikkel

MPK: A61K 49/04

Značky: bezpečnostným, katióny, profilom, plazmy, výborným, obsahujúci, diagnostický, prostriedok, krvnej

Text:

...t.j. diagnostického prostriedku, napr. rozpúštadlo alebo nosič a tiež kontrastné činidlo a jeho zložky, napr. ióny iónového kontrastného činidla, a tiež jeho metabolity.0005 Množstvo rôznych metód koronárnej arteriografie sa neustále zvyšuje konzistentne srozširujúcimi sa možnosťami koronárnej intervencie, vrátane perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastiky, implantácie stentov a intrakoronárneho podávania terapeutik. Každoročne...

Spôsob prípravy obohateného IgG prostriedku z plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18708

Dátum: 27.05.2010

Autori: Grausenburger Reinhard, Gundinger Thomas, Nürnberger Julia, Pljevljakovic Azra, Butterweck Harald Arno, Svatos Sonja, Bruckschwaiger Leopold, Schwarz Hans-peter, Teschner Wolfgang, Koelbl Bernhard

MPK: A61K 35/16, A61K 47/18, A61K 38/17...

Značky: obohateného, prostriedku, spôsob, plazmy, přípravy

Text:

...čím sa vytvorilo 75,2 metrických ton IVIG s priemerným výťažkom výroby 2,8 gramov na liter (Robert P., pozri vyššie). Táto rovnaká správa odhadla, že sa očakáva,že globálne výťažky IVIG vzrastú na asi 3,43 gramov na liter v roku 2012. Avšak vďaka pokračujúcemu nárastu globálnej požiadavky na IVIG plánovanému na medzi asi 7 a 13 ročne medzi dneškom a rokom 2015 bude potrebné ďalšie zlepšenie celkového výťažku IVIG, aby sa naplnili globálne...

Spôsoby prípravy obohateného IGG prostriedku z plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17654

Dátum: 27.05.2010

Autori: Svatos Sonja, Pljevljakovic Azra, Nürnberger Julia, Bruckschwaiger Leopold, Grausenburger Reinhard, Teschner Wolfgang, Gundinger Thomas, Koelbl Bernhard, Butterweck Harald Arno, Schwarz Hans-peter

MPK: A61K 35/16, A61K 47/18, A61K 38/17...

Značky: obohateného, plazmy, spôsoby, přípravy, prostriedku

Text:

...Bolo opísané, že v roku 2007 bolo rozdelených 6,5 milióna litrov plazmy, čím sa vytvorilo 75,2 metrických ton IVIG s priemerným výťažkonl výroby 2,8 gramov na liter (Robert P., pozri vyššie). Táto rovnaká správa odhadla, že sa očakáva,že globálne výťažky IVIG vzrastú na asi 3,43 gramov na literv roku 2012. Avšak vďaka pokračujúcemu nárastu globálnejpožiadavky na IVIG plánovanému na medzi asi 7 O a 13 ročne medzi dneškom a rokom...

Prípravok na indukciu regenerácie tkaniva aktiváciou plazmy bohatej na krvné doštičky (PRP) a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17742

Dátum: 17.11.2009

Autori: Park Ju-hee, Jang Cheong-ho, Kim Jang-hoon, Jang Jae-deog, Kim Hun, Park Hyun-shin, Lee Sae-bom, Yu Ji-chul

MPK: A61F 2/00, A61L 27/36, A61L 27/24...

Značky: indukciu, výroby, regenerácie, tkaniva, prípravok, plazmy, krvné, bohatej, spôsob, aktiváciou, doštičky, prp

Text:

...pôvodu, bola pozorovaná imunitná reakcia, ako je napríklad lupus. Inými slovami trombín je známy ako faktor, ktorý vykazuje klinické problémy spojené s protilátkou. Trombín je najúčinnejšou zložkou ako aktivátor krvných doštičiek. Predsa len pokiaľ sa použije trombín, potom sú potrebné protilátky trombínu, protrombínu,faktora V a kardiolipínu. Tiež výskunl na zvieratách. ukázal existenciu klinických problémov, ako je napríklad po...

Spôsob a systém na galvanizáciu pomocou plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10005

Dátum: 07.11.2008

Autor: Vanden Brande Pierre

MPK: C23C 14/56, C23C 14/32, C23C 14/54...

Značky: plazmy, pomocou, spôsob, galvanizáciu, systém

Text:

...nádrži umiestnenej vo vákuovej vani,kde prebieha galvanizácia. Plazma vznikajúce v zinkovej pare sa spravidla vytvorí výbojom magnetrónu. Tlak zinkovej pary nadretenčnou nádržou je funkciou elektrického výkonu rozptýlenehona povrchu kvapalného zinku a určuje hmotnosť zinku, ktorú je možné naniesť za jednotku času na oceľový substrát. Tento tlak pary môže dosiahnuť niekoľko mbar odpovedajúcich všeobecne množstvu niekoľkých kg/min odpareného...

Zariadenie na generovanie studenej plazmy vo vákuovej komore a použitie uvedeného zariadenia na termo-chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10811

Dátum: 01.02.2008

Autori: Chavanne Hervé, Maurin-perrier Philippe, Poigt Laure

MPK: H05H 1/24

Značky: zariadenia, vákuovej, zariadenie, komoře, procesy, plazmy, uvedeného, použitie, termo-chemické, generovanie, studenej

Text:

...tohto typu prináša patent EP O 881 865, ktorý sa týka zariadenia na produkciu niekoľkých prúdov nízkoteplotnej plazmy pomocou vysokofrekvenčného výkonu použitím vybíjačov. Zariadenie je usporiadané z niekoľkých jednotlivých dutých katódových komôr,každý plazmový prúd prebieha V samostatnej dutej komore, to znamená v uzavretom priestore výboja. Medzi nevýhody tohto riešenia patrí najmä to, že medzi otvormi môže nastaťnerovnomerný výkon a že...

Systém na elektrické generovanie plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12626

Dátum: 07.03.2006

Autori: Cheung Alex, Bystritskii Vitaly, Song Yuanxu, Wessel Frank, Garate Eusebio, Vandrie Alan, Rostoker Norman, Anderson Michael, Binderbauer Michl

MPK: G21B 1/05

Značky: plazmy, generovanie, elektrické, systém

Text:

...reakciách. Je tiež omnoho zložitejšie tieto pokročilé palivá fúzovať. Špičky reaktivity sa vyskytujú pri omnoho vyšších teplotách a nedosahujú výšku reaktivity D-T. Spustenie fúznej reakcie pokročilých palív teda vyžaduje, aby tieto palivá boli prevedené do vyššieho energetického stavu, V ktorom je ich reaktivita významná. Z uvedeného dôvodu musia byť pokročilé palivá pred uvedením do patričným fúznych podmienok zadržiavané dlhší...

Univerzálne použiteľná krvná plazma s inaktivovanými vírusmi vytvorená z podielov nebelošskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2074

Dátum: 20.12.2004

Autori: Marguerre Wolfgang, Svae Tor-einar, Heger Andrea, Römisch Jürgen

MPK: A61P 7/00, A61K 35/16

Značky: použitelná, nebelošskej, inaktivovanými, univerzálne, vírusmi, plazma, plazmy, podielov, krvná, vytvorená

Text:

...plazma sa v princípe môže získať iba použitím plazmy AB, ktorá neobsahuje ani anti-A, anianti-B protilátky (IgM a IgG), teda je kompatibilná s každýmpacientom bez ohľadu na jeho krvnú skupinu. Avšak početnosť darcov AB (4 ) je obmedzená. Plazma vhodná na univerzálnu transfúziu sa získa, ak anti-A a/alebo anti-B protilátky od darcov s krvnou skupinou B a A sa odstránia a/alebo neutralizujú optimálnym zmiešanim plazmy s rozdielnymi...

Prostriedok pre náhradu krvnej plazmy a spôsob na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4525

Dátum: 16.12.2004

Autor: Horska Irena

MPK: A61P 7/00, A61K 36/185

Značky: prostriedok, krvnej, náhradu, plazmy, spôsob, výrobu

Text:

...na transfúznu medicínu V dôsledku nedostatku zdravých darcov a nevyhnutnosti stále častejšie liečiť komplikácie vy volané samotnou transfúziou alebo aplikáciou krvnej plazmy.Ďalšou príčinou rozvoje laboratórneho, preklinického a klinického výskumu pre nahradenie jednej alebo viacerých funkcií krvi, sú komplikácie po transfúzii a použití krvnej plazmy. Medzi najrozšírenejšie onemocnenia spojene s krvnými transfúziami patrí chronická hepatitída,...

Chladiace zariadenie na šokové zmrazovanie krvnej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7605

Dátum: 19.02.2004

Autor: Tumpach Wolfgang

MPK: F25D 31/00, A61M 1/02

Značky: plazmy, chladiace, šokové, zmrazovanie, zariadenie, krvnej

Text:

...element vedený v dvoch vzájomne proti sebe usporiadaných paralelnýchdvojitých vedeniach, a pre pohyb sen a tam sa tiež používajúvzájomne proti sebe usporiadané, a paralelne s paralelnými dvojitými vedeniami orientované lineárne pohony, ktoré sú zo strany pohonu spojené s príslušným chladiacim elementom. Výhodným spôsobom sú pritom doskovité chladiace elementy,použité V chladiacom zariadení podľa vynálezu, orientované v podstate...

Potlačenie infekcií HI vírusom pomocou ľudskej krvnej plazmy, oxidovanej kyselinou chlórnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10892

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kehrel Beate

MPK: A61K 35/16, A61K 38/38, A61K 38/36...

Značky: kyselinou, vírusom, infekcii, krvnej, potlačenie, plazmy, ludskej, chlórnou, pomocou, oxidovanej

Text:

...leukocytov, spôsobuje blokádu vstupu HlV, bez zohladnenia vírusového(MPO). Klebanoff a jeho spolupracovníci ukázali, že stimulovaný PMNL upacientov s dedičnou deticíenciou enzýmu MPO mali zníženú virucidnú aktivitu. Prídavkom MPO by sa mohla znížená obranyschopnosť opäť rekonštituovať. Podľa súčasného stavu vedomostí sa predpokladá, že MPO produkt HOCI je sám antivírusovo správajúce sa agens. Expresia a uvoľňovanie MPO, ktorý produkuje...

Neutralizácia vysokotoxických biochemických odpadov prostriedkami samokontrolovanej plazmy za použitia transportovateľných prostriedkov a spôsob na jej vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 500

Dátum: 26.03.2003

Autor: Remy Roger

MPK: A62D 3/00, B09B 3/00, B01J 19/12...

Značky: neutralizácia, samokontrolovanej, transportovateľných, biochemických, prostriedkov, plazmy, vykonanie, použitia, odpadov, vysokotoxických, prostriedkami, spôsob

Text:

...mohlo by trvať roky, pokým by bolo udelené. V súčasnonn období nejestvujú. žiadne postupy alebo zariadenia na rýchlu a bezpečnú likvidáciu týchto sudov, ktoré si V súčasnosti vyžadujú rozsiahle a nákladné objekty na ich uskladnenie, čotaktiež predstavuje závažné záväzky. Vo svetle uvedeného, cieľomvynálezu je riešiť uvedený závažný problém, ktorý predstavuje takéto veľké množstvo toxických a/alebo nebezpečných materiálov skladovaných v...

Terapeutické činidlo na odstraňovanie populácií nežiaducich proteínov z plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2138

Dátum: 29.07.2002

Autor: Pepys Mark

MPK: A61K 31/401, A61P 25/00, A61K 47/48...

Značky: terapeutické, populácií, odstraňovanie, plazmy, činidlo, proteínov, nežiadúcich

Text:

...získaná ako komplikácia iného primárneho ochorenia, je tiež extrémne obtíažne. Napríklad variantná transtyretinová molekula a variantná fibrinogénová molekula, ktoré sú zodpovedné za formy dedičnej systémovej amyloidózy, môžu byť eliminované z plazmy iba transplantáciou pečene. Podobný prístup nie je možný u mnohých ďalších dedičných ochorení spôsobovaných patogénnymi variantnými proteínmi. Získané produkcia abnormálnych a patogénnych...

Spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Schwinn Horst, Wolter Dieter

MPK: A61K 35/16

Značky: zárodkov, infekčných, výroby, plazmy, spôsob, krvnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov, pri ktorom sa plazma spracuje neionogénnymi tenzidmi tri-N-butylfosfátom a/alebo etoxylátom 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenolu, pred oddelením lipidovej vrstvy sa pridajú biologicky kompatibilné lipidy vybrané zo súboru rastlinných olejov, najmä sójového oleja a/alebo ricínového oleja, lipidová fáza sa oddelí a neionogénny tenzid sa odstráni extrakciou s pevnou fázou na hydrofóbnych...

Prípravok na stabilizáciu krvnej plazmy v priebehu pasterizácie a spôsob pasterizácie krvnej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280665

Dátum: 06.10.1993

Autor: Burnouf-radosevich Miryana

MPK: A61K 35/16, A61L 2/04

Značky: plazmy, krvnej, pasterizácie, stabilizáciu, prípravok, priebehu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na stabilizáciu krvnej plazmy v priebehu pasterizácie je tvorený zmesou sorbitolu, sacharózy, glukonátu vápenatého, citrátu trisodného, lyzínu a arginínu. Prípravok je určený na stabilizáciu úplnej plazmy alebo plazmy, ktorá neobsahuje kryoproteíny a umožňuje pasterizáciu veľkých objemov plazmy, rádovo 60 litrov. Spôsob pasterizácie plazmy, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa k plazme pridá pred stupňom zahrievania tento prípravok a po...

Spôsob zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov z ludskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263557

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stachý Alfréd, Nicák Andrej, Bulík Jozef, Ješič Milovan, Banda Imrich, Kohút Anton

MPK: A61K 35/16

Značky: plazmy, zníženia, hypotenzívnych, prípravkov, spôsob, ludskej, látok

Text:

...pre klinické účely, čím vznikajú jednak značne finančné straty a tiež vzniká nedostatok veľmi žíadaných prípravkov v zdravotníckom teréne. Podstata nového spôsobu zníženia hyplotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej krvnej plazmy spočínva v tom, že prípravok vykazujúci zvýšený hypotenzivny účinok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 °C v tme po dobu 6 až 24 mesiacov. Prednost uvedeného spôsobu zníženia hypotenzívnych látok...

Spôsob izolácie plazmatických bielkovín z baranej plazmy alebo séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 261849

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balaščák Juraj, Kohlmayerová Tamara, Mikula Ivan, Dravecký Tomáš

MPK: C07K 3/12

Značky: plazmatických, plazmy, bielkovín, izolácie, baranej, spôsob, séra

Text:

...1963 Milár a spol. Situabilný jalauzmvatioký roztiok bielkovín - Záverečná správa 1905 usko B., Bulík j. Spôsob .prípraxvy plazmatického roztoku ľudských bielkovín, A 0 102 921 Kyselievv A. E.,From A. A. Nikitenko A. A., Rusanov V. M. Problemi gematologii i perelívaínia krovi 4,9, 1967 Bulík j., Banda I., Stachý A. Spôsob izolácie ľudských plazimvatických bielktovín obsahujúcich albumín, AO č. 248 241. i Podstata izolácie plarzma-tických...

Způsob přípravy specifického antitetanického imunoglobulinu z normální polyvalentní lidské plazmy nebo její vhodné mezifrakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256654

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řenčová Jiřina, Pokorný Miloš, Ulrych Stanislav, Beneš Milan, Odehnalová Naděžda, Kyselová Marta

MPK: A61K 39/395

Značky: lidské, normální, způsob, její, přípravy, polyvalentní, specifického, antitetanického, vhodné, plazmy, mezifrakce, imunoglobulinů

Text:

.../M. Beneš a spol. Čs. AO 229 010/, /H. Tláskalová Immunochemistry 12,801 (1975). Dále k imobilizaci je užito netoxického a neínfekčního antigenu vyráběného v ČSSR Ústavem sěr a očkovacích látek k přípravě zvířecí očkcvací látky. Předností tohoto anatoxinu je to, že obsahuje malé množství nežádoucích cizích balastních bílkovin.Jako zdroj polyvalentního imunoglobulinu lze užít imunoglobulinovou frakci či mezifrakcivznikající při...

Způsob isolace albuminu z lidské krevní plazmy a z náhradních surovin, zejména retroplacentárního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 221883

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pešková Danica, Pokorný Miloš, Pardon Jan, Foukal Zdeněk, Štamberg Jiří, Holinka Milan, Beneš Milan Ing

Značky: plazmy, surovin, zejména, isolace, způsob, lidské, krevní, séra, retroplacentárního, albuminu, náhradních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace albuminu z lidské krevní plazmy a z náhradních surovin, zejména retroplacentárního séra, vyznačený tím, že 1 až 3,5 objemu zpracovávaného vodného roztoku bílkovin o pH 5,0 až 5,5, zejména 5,2 až 5,3, se vede kolonou s 1 objemem filtrační vrstvy upravené pufrem o pH i iontové síle zpracovávaného roztoku, sestávající ze sférických makroporézních částic ionexové celulózy, vyrobené z dřevné buničiny, obsahující ve struktuře výměnné...

Zariadenie na vyvíjanie plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224954

Dátum: 01.12.1984

Autor: Novanský Vít

Značky: zariadenie, plazmy, vyvíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyvíjanie plazmy vyznačené tým, že pozostáva zo žiaruvzdorného telesa /3/ umiestneného v delenom plášti /11/, z usmerňovacieho potrubia /5/ osadeného v prednej časti žiaruvzdorného telesa /3/ a opatreného špirálovite natočeným prívodným potrubím /7/ ústiacim do kanálov /1/ žiaruvzdorného telesa /3/, do ktorých ústia otvory /6/ pre posuvné uloženie elektród /2/ pričom kanály /1/ majú vývody /4/ vyústené do usmerňovacieho potrubia...