Patenty so značkou «plávajúce»

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288244

Dátum: 29.12.2014

Autor: Müller Vladimír

MPK: F03B 7/00, E02B 9/02, F03B 17/06...

Značky: najmä, generátor, multifunkčný, energie, vodné, koleso, plávajúce

Zhrnutie / Anotácia:

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie, pozostáva z dutého vodného kolesa (1) s ukotvením (2) a strojovne (3). Vodné koleso (1) tvorí valcový plášť (4) s vekami (5). Po vonkajšom obvode je osadená sústava lopatiek (6), po vnútornom obvode je osadený vnútorný ozubený veniec (13). Osou prechádza stredový hriadeľ (7), uložený na dvojici ložísk (8). Na závesoch (10) je otočne uložený hriadeľ (11) s pastorkom (12)...

Plávajúce vodné koleso najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5361

Dátum: 08.02.2010

Autor: Müller Vladimír

MPK: F03B 7/00

Značky: multifunkčný, najmä, plávajúce, koleso, vodné, energie, generátor

Text:

...energie a hydrogenerátor v hydraulickom vyhotovení, kde hydrogenerátor je umiestnený vo vodnom kolese a hydromotor poháňajúci generátor elektrického prúdu sú umiestnené V stroj ovni, je znázomený na obr. 3 a obr. 4.Pozostáva z dutého vodného kolesa 1 a zo strojovne 3. Duté vodné koleso 1 je tvorené valcovým plášťom 4 uzatvoreným na čelách vekarni 5, po vonkajšom obvode má osadenú sústavu lopatiek 6. Osou dutého vodného kolesa l prechádza...

Plávajúce zariadenie na transport a prekladanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17324

Dátum: 21.12.2006

Autor: Malchow Ulrich

MPK: B63B 25/00, B63B 27/10

Značky: kontajnerov, plávajúce, prekladanie, zariadenie, transport

Text:

...objektu schopného plavby ako pontónu je možné, aby konštrukčné usporiadanie objektu schopného plavby optimálne na transport aprekladanie tovaru vrámci prístavných terminálov bolo skombinované s funkčnosťou nakladacieho žeriavu. Usporiadaním otočného venca nad vertíkálnym prvkom a s odstupom od paluby pontónu je možné zaručiť priestorovo úspomú, jednoduchú arobustnú konštrukciu s vysokou funkčnosťou aspoľahlivosťou aj vdrsných...

Krycie plávajúce teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 244318

Dátum: 15.11.1987

Autori: Preclík Zdenik, Frank Ludik

MPK: B65D 53/04, B65D 53/00

Značky: plávajúce, těleso, krycie

Text:

...dutých plávajúcich gulí odstraňujü krycie plávajúce telesá podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že kruhová plocha plávajúcich telies je po obidvoch stranách opatrená úkosmi, ktoré postupne prechádzajú do guľových výsečí, vytvárajúcich šošovku.Úkosy po obidvoch stranách kruhových plôch krycieho plávajúceho telesá umožňuje ich zoradenie na hladine kvapaliny vedľa seba tak, že tieto sa úkosmi navzájom pre 4.- krývajú. Prekrytim...

Plávajúce vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239577

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nemec Vendelín, Rusko Milan, Kopeák Juraj

MPK: D02G 3/36

Značky: plávajúce, jadrových, zariadenie, výrobu, vodiace, priadzí

Text:

...pre zavesenie na lištu alebo tyčku, pozostávajúci zo základného telesa, v ktorého pozdlžnej osi je umiestnená vodiaca štrbina,podstatou ktorého je že ramená vodiacej štrbiny sú zakončené dosaclacími plochami,zodpovedajúce tvarom priľahlým valčekom,pričom vodiace štrbina je opatrená vložkouz korundu alebo iného materiálu, tvoriacou vodič priadze.Výhodou plávajúceho vodiaceho zariadenia podľa vynálezu je, že pri jeho použití poloha obalu a...