Patenty so značkou «platní»

Zariadenie na spojenie prinajmenšom dvoch platní trecím zváraním prostredníctvom spojovacieho prvku so zariadením na meranie aplikovanej sily a dĺžky posunu počas spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15015

Dátum: 16.08.2010

Autori: Thiem Jörg, Werkmeister Marco, Christ Eberhard

MPK: B23K 20/12, F16B 37/06, B29C 65/06...

Značky: zariadenie, spojovacieho, zváraním, aplikovanej, platní, prvků, prostredníctvom, spájania, počas, zariadením, dvoch, dĺžky, spojenie, třecím, posunu, prinajmenšom, meranie

Text:

...požadované spojenie medzi platňami. Proces spájania je podľa vynálezu rozdelený do troch stupňov, ktoré prebiehajú z východiskovej polohy rotačného posuvu, pri ktorom sa cez spojovací prvok uskutoční zakaždým odlišné spracovanie materiálu platni. Pri východiskovej polohe ide o to,aby sa rotačný posuv najskôr dostal z počiatočnej polohy tým, že pri dosadnutí spojovacieho prvku na nesenú platñu vznikne na rotaćnom posuve nárast tlaku, ktorý...

Spojenie trecím zváraním viacerých, na sebe ležiacich platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19425

Dátum: 06.06.2008

Autor: Christ Eberhard

MPK: B23K 20/12

Značky: platní, spojenie, třecím, viacerých, zváraním, ležiacich

Text:

...a po vychladnutí potom vytvára dodatočne spojenie medzi nákružkom a platňou, pričom toto spojenie okrem toho vytvára ochranu proti korózii.0012 Často je potrebné vystužiť predovšetkým zvlášť tenkú platňu. Vtomto prípade je možné výhodne použiť spojenie trecím zváraním tak, že jedna platňa vytvára vystuženie druhej platne. Obidve platne sú potom prostredníctvom spoja trecím zváraním pevne spojené, čím je platni rozprestierajúcej sa po...

Upevňovacie systémy a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6483

Dátum: 27.06.2007

Autori: Wied Werner, Knebel Ulrich, Dratschmidt Frank, Hackler Erhard

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08

Značky: montáže, platní, izolačných, upevňovacie, systémy, spôsob

Text:

...k žiadnemu poškodeniu akoje napríklad zlomenie rozpieracieho hrotu, zohnutiu rozpieracieho hrotu aleboodstrihnutiu maticového závitu v zóne roztiahnutia, a pri ktorej sa puzdro hmoždinkypočas montáže vo vyvŕtanom otvore neposúva.Táto úloha bola vyriešená podľa vynálezu prostrednictvom upevňovacieho systému, ktorý pozostáva z rozpieracieho prvku a hmoždinky a u ktorého je na spodnom (vzhľadom na smer zavádzania) konci hlavy rozpieracieho...

Upevňovací systém z hmoždinky a plastového klinca a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6482

Dátum: 27.06.2007

Autori: Knebel Ulrich, Wied Werner, Dratschmidt Frank, Hackler Erhard

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08

Značky: spôsob, izolačných, klinca, systém, platní, upevňovací, plášťového, hmoždinky, montáže

Text:

...tanier a hlava rozpieracieho klinca lícujúcProstredníctvom rebier, ktoré sú stvárnené podla vynálezu ako roztrhnutelné, je počas montáže možné účinné utlmenie príliš vysokého axiálneho zaťaženia, takže je na rozpínacie prvky z plastu možné bez problémov použiť rôzneVjednom výhodnom uskutočnení vynálezu nadväzuje na hlavu rozpínaciehoklinca kónický úsek. Hlava rozpínacieho klinca a kónický úsek sa uložia dokorešpondujúceho vybrania v...

Spôsob výroby platní z penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5391

Dátum: 09.08.2006

Autori: Riethues Michael, Schmied Bernhard, Allmendinger Markus, Hahn Klaus

MPK: C08J 9/00

Značky: platní, pěnových, výroby, spôsob, materiálov

Text:

...hustotu pomocou horúceho vzduchu alebo vodnej pary v zariadení predbežného napeňovania. Pomocou jednorazového alebo viacnásobného predbežného napenenia vtlakovom alebo kontinuálnomzariadení predbežného napeňovania je týmto spôsobom možné získať koncové sypné hustoty nižšie ako 10 g/I.Výhodný spôsob výroby zahŕňa stupnea) predbežné napenenie expandovatelných styrénových polymérov za vzniku penových častíc, b) potíahnutie penových častíc...

Spôsob výroby platní z penových matieriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5390

Dátum: 09.08.2006

Autori: Antonatus Edith, Allmendinger Markus, Hahn Klaus, Riethues Michael, Schmied Bernhard

MPK: C08J 9/00

Značky: spôsob, platní, výroby, matieriálov, pěnových

Text:

...do 10 hmotn., najmä od 2 do 8 hmotn., vztiahnuté na EPS,a ktoré sú napríklad známe z EP-B 981 574 a EP-B 981 575.Polymérne penové častice môžu byť upravené pomocou prostriedkov na ochranu pred vzpianutím. Tieto môžu napríklad obsahovať od 1 do 6 hmotn. organickej zlúčeniny brómu, ako je hexabrómcyklodekán (HBCD) aprípadne dodatočne od 0,1 do 0,5 hmotn. dikumylu alebo peroxidu. Výhodné je ale použiť prostriedky na ochranu pred vzpianutím,...

Spôsob ohýbania kovových strešných platní a zariadenie na ohýbanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3101

Dátum: 18.09.2002

Autor: Ingvarsson Lars

MPK: B21D 5/00, B21D 11/00

Značky: platní, ohýbanie, strešných, zariadenie, ohýbania, spôsob, kovových

Text:

...ložiska 39. Tento diel ložiska 39 je V telese ložiska 38 otočný prostredníctvom guľôčkovej skrutky 41 a teleso ložiska 38 sa môže pozdĺž vedenia 37 pohybovať prostredníctvom guľôčkovej skrutky 42. Valec 18, detekčný valec, je vložený do telesa 43 a jeho polohu možno prispôsobiť guľôčkovou skrutkou 45.0009 Popri znázornenom valcovacom zariadení má toto ohýbacie zariadenie jedno vstupné zariadenie s motoricky hnanými zavádzajúcimi valcami a...

Spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových ofsetových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záhumenský Ladislav, Hamar Jozef, Endrych František, Veselý Jaroslav

MPK: B41M 9/00

Značky: nepoškodených, znehodnotených, hliníkových, renovácie, tlačových, spôsob, platní, ofsetových, mechanicky, výrobe

Text:

...prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsnosti povrchu regenerovaného plechu.Uvedené nedostatky odstraňuje renovacia mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových oisetových platni, spôsobom podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že znehodnotené tlačové platne sa moria v. moriacom kúpeli pozostávajúcom z 1,0 až 10,0 perc. hmotn-ostných...

Spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových ofsetových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261656

Dátum: 10.02.1989

Autori: Endrych František, Veselý Jaroslav, Hamar Jozef, Záhumenský Ladislav

MPK: B41M 9/00

Značky: mechanicky, platní, renovácie, znehodnotených, ofsetových, hliníkových, tlačových, nepoškodených, výrobe, spôsob

Text:

...prvkov z tlačovej formy.Nevýhodou postupu, založeného na mechanickom zdrsňovaní rubovej strany tlačovej formy guľôčkami je, že mechanicky zdrs nené platne nedosahujú kvalitatívne parametre elektrochemicky zdrsnených a anodicky oxidovaných platní.Ďalší spôsob spočíva v odstránení tlačových prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsnosti povrchu regenerovaného plechu.Uvedené...

Kontaktný chladič elektrických varných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

MPK: G01K 1/16, G01K 1/18, G01K 1/12...

Značky: kontaktný, elektrických, platní, chladič, varných

Text:

...obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch...

Sposob chemicko-mechanického odstraňovania inkrustov z lisovacích platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237069

Dátum: 01.10.1987

Autori: Chovanec Milan, Košík Martin, Július Tibor, Hajzok Ladislav, Chovancová Marta

MPK: B30B 15/00

Značky: spôsob, inkrustov, odstraňovania, chemicko-mechanického, lisovacích, platní

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania inkrustov podľa vynálezu sa zabraňuje poškodzovaniu povrchov lisovacích platní, čím sa predlžuje ich životnosť. Podstatne sa skracuje doba odstraňovania inkrustov použitím napúčacích činidiel pri teplote 20 až 380 °C. Ako napúčacie činidlo sa použije vodný roztok hydroxidu sodného, alebo chloritanu sodného s kyselinou octovou alebo strojný olej.

Svetlocitlivý roztok na predsenzibilizáciu ofsetových tlačových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241578

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jones Geraint, Ohaya Katsumi, Evans John Raymond, Thomson David Summers

MPK: G03F 7/08

Značky: světlocitlivý, predsenzibilizáciu, ofsetových, platní, roztok, tlačových

Text:

...je,že sa .na expoziciu musia používat svetelné zdroje s bohatým obsahom ultrafialového žiarenia.Tento nedostatok rieši svetlocítlivý roztok podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že .na hmotnost polymérneho substrá~ tu obsahuje 05 až 50 0/0 hmotnosti C-4-vazidofenylj-N-fenylnitrónu a 0,5 až ao hmotnosti aromatického diazidu. Aiko polymérný substrat sa používa metakreziolforrnaldehy dová živicia, alebo zmes...

Spôsob regenerácie hliníkových ofsetových tlačových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238425

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hamar Jozef, Záhumenský Ladislav, Žuffa Milan

MPK: B41N 3/00

Značky: spôsob, regenerácie, hliníkových, ofsetových, platní, tlačových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie spočíva v tom, že sa z tlačovej formy po vytlačení potrebného nákladu dokonale odstráni tlačová farba a po opláchnutí vodou a vysušení sa v roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 15 až 20 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C, odstraňujú tlačové prvky a oxidová vrstva 1 až 20 minút. Potom sa platňa opláchne vodou a v roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C sa neutralizuje a vybieľuje 8...

Spôsob ochrany povrchov vyhrievaných lisovacích platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229789

Dátum: 01.05.1986

Autor: Nagy Vojtech

MPK: B27D 3/00

Značky: povrchov, vyhrievaných, spôsob, platní, lisovacích, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ochrany povrchov vyhrievaných lisovacích platní s možnosťou ľahkej výmeny a čistenia, vyznačujúci sa tým, že termoplastická látka sa nanesie na vrchnú plochu spodnej výhrevnej lisovacej platne a na vrchnú plochu horného ochranného lisovacieho plechu, následne sa lis zatvorí a ochranné lisovacie plechy sa prilisujú pri teplote 60 až 240°C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa k povrchom lisovacích výhrevných platní, potom sa ochranné lisovacie plechy...