Patenty so značkou «planetová»

Mechanická redukčná planétovo čelne planétová prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7051

Dátum: 03.03.2015

Autori: Jurkovič Viliam, Prodaj Juraj, Perončík Miroslav, Siráň Stanislav, Hatala Marián, Perončík Miloš

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: dvomi, redukčná, vstupným, výstupnými, převodovka, protibežnými, čelně, planetová, mechanická, planétovo, hriadeľmi, jedným

Text:

...ktoré sú otočne uložené na druhom unášači druhých satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere so štvrtým centrálnym kolesom, pričom druhý unášač je pevne spojený s druhým výstupným hriadeľom, pričom ozubený pastorok je súčasne v ozubenom zábere s ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom.Základnou výhodou technického riešenia je vyššia mechanická účinnosť, výrazne nižšia hmotnosť a potreba olejovej náplne, a tým aj...

Planétová prevodovka bez unášača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16224

Dátum: 30.09.2010

Autor: Frank Hubertus

MPK: F16H 1/28

Značky: převodovka, planetová, unášača

Text:

...sebe sa otáčajúce krúžky vytvárajú vždy čast škrupiny skrine. Tým sa v jednej konštrukčne časti zjednotí množstvo funkcií - pripojenie resp. pripevnenie na čast stroja alebo zariadenia ochrana pred poškodením a vniknutím cudzích častíc zadržanie naplneného mazacieho prostriedku, výhodne tuku, pripadne ale aj oleja vystuženie skrine otočné uloženie planétový veniec s vnútorným ozubením.0017 Jev rámci vynálezu, že voči sebe sa otáčajúce...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4565

Dátum: 17.04.2004

Autori: Kirschner Tino, Schulz Horst

MPK: F16H 1/28

Značky: převodovka, planetová

Text:

...korunovým kolesom a prvými planétovými kolesami.0021 vynález je vysvetlený na základe priložených obrázkov. Tieto zobrazujúObrázok 1 schematický pôdorys navzájom zazubených koliesObrázok 2 pozdlžny rez prvým uskutočnenlm vyhotovenia planetárnej prevodovky podla vynálezuObrázok 3 pozdĺžny rez druhým uskutočnenlm vyhotovenia planetárnej prevodovky podľa vynálezuObrázok 4 pôdorys prevodovky podľa vynálezu.0022 Na obrázku 1 je ako 4 označené...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279850

Dátum: 13.04.1999

Autor: Michalko Ján

MPK: F16H 13/14, F16H 13/08

Značky: planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Planétová prevodovka zložená z dvoch planétových sústav obsahuje hnací hriadeľ (2), hnaný kotúč (8), ktoré sa navzájom axiálne odtláčajú prostredníctvom skrutkovej plochy (10), satelity (3) uložené v otvoroch veka (5) v medzikruží venca (4) a hriadeľa (2) a satelity (7) uložené v ložiskách (11) unášača (9) v medzikruží venca (4) a hnaného kotúča (8), pričom unášač (9) je pevne spojený s výstupným hriadeľom.

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1266

Dátum: 06.11.1996

Autor: Janiš Ivan

MPK: F16H 3/52, F16H 1/28, F16H 3/72...

Značky: převodovka, planetová

Text:

...spojky.Pre prípady, kedy je planétová prevodovka určená pre pohon strojov a zariadení, v ktorých môže nastať preťaženie je výhodné, ak sú hnacie kolesá uložené na otočnom krúžku, ktorý jebrzdený prítlačným segmentom iuloženým v telese prevodovky ovládaným nastaviteľnou silou PRiešenie planétovej prevodovky podľa technického riešenia vykazuje všetky výhody planétových prevodoviek spočivajüce predovšetkým v jednoduchosti výroby, vo využití...

Planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270922

Dátum: 14.08.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: F16H 55/14

Značky: převodovka, planetová

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269370

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stránský Oldřich, Mareš Václav, Pěnkava Josef, Janoušek Václav

MPK: F16H 1/28

Značky: vícestupňová, převodovka, planetová

Text:

...ozubením 52 k rychloběžněmu hřídoli 53. Centrální kola 3, 4, nejsou tedy semoetstně uložene v ložiskách.Celú soustsvs převedevýoh stupnu 42 tvoří vnitřní ústrojí s ozubenými koly s dvojitě äiknýn osuhením, kterě je středěno trvalým záběrem vnitřniho ozubení g větvi 2 l,2 g i 2 §,§§ korunových kol l§, l 9, 2 Q s opačnýni sklony ěroubovice ee satelity 6,7,8 ,9,1 o,11 , 12 13 14. iKsždě korunové kolo E 453 sestávd ze dvou dílů vzájomně...

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267312

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vnuk Jozef, Zaťko Ján

MPK: F16H 3/62

Značky: planetová, stupňová, převodovka

Text:

...l prevodovky je spojený s hnacou častou 31 raditeĺných trecích spojek g s j. Vonkajšie čsst raditeĺnej trecaj spojky g je spojená s korunovým kolesom l 4 prveho planetováho radu l 2, vnútorná čest rsditeĺnej trecej spojky 1 je spojenás nosičon satelitov s prváho planetováho radu g, ktorý je zároveň spojený s rotačnou častou trecej brzdy 1. Centrálne koleso n prváho planetoveho radu g je spojená s komnovýn kolesos y. druheho planetováho...

Vícestupňová planetová převodovka s jemným odstupněním převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264062

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sýkora Jan, Jiřičný Josef, Norek František, Beneš Josef, Dostál Jan, Půr Ladislav

MPK: F16H 3/44

Značky: prevodových, planetová, převodovka, odstupněním, stupňů, jemným, vícestupňová

Text:

...§, unašečem třetího soukoli Q a korunovým kolem čtvrtého soukoli 2. Spojk zpátečky gg spojuje vstupní hřídel ł s hřídelem zpátečky 5, terý je pevné sojen s oentrálním kolem prvého soukdlí 3 a centrálním kolém druhého soukolí Q. Korunové kolo prvého soukolí g je pevné spojene s korunovým kolem třetího soukoli Q a třetí brzduu gg je spojitelné s komorou převodovky Q. Skříň převodovkyQ je dále spojitelná prvou brzcou äł s hřídelum zpàtečky É,...

Stupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259386

Dátum: 17.10.1988

Autori: Málik Ladislav, Filo Miloslav, Kraus Václav

MPK: F16H 5/00

Značky: planetová, převodovka, stupňová

Text:

...satelitov a korunového kolesa.radu je spojené s kcrilnoxlým kolesom 34 tretieho planétového fíidü a s unášaižom 3,na ktorom sú uložené jednoduché satelity 23 druhého planétového radu. Jednoduché satelity 13 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov 2, ktorý zároveň je spojený s vonkajšou rotačnou častou 16 raditeľnej trecej spojky 16 a s vnútornou rotačnou častou 27 raditeľnej trecej spojky 26. Korunové koleso 14 prvého...

Redukčná planetová prevodovka pre nákladné a terénne automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 258723

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F16H 1/20

Značky: redukčná, převodovka, automobily, planetová, nákladné, terénne

Text:

...na nosnú rúru nápravy.Na rozdiel od nepravých planétových prevodoviek, ktoré sa v súčasnosti používajú u prevodovky podľa vynálezu nosič satelitov pozostáva z jedného celku. Tým, že je utvorený z jediného celku nie je potrebné zvlášť zaisťovať ho proti axiálnemu pohybu. Prevodovka tvori jeden montážny celok.Príklad prevedenia prevodovky podľa vynálezu je znázornený v reze na výkrese.No nosnej rúre 1 nápravy je nesunutý unášač satelitov 2, na,...

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257836

Dátum: 15.06.1988

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, stupňová, planetová

Text:

...trecej spojky gg je spojená s centrálnym kolesom gg prvého planétového radu a rotačnou častou ll prvej raditelnej trecej brzdy. Korunovékoleso li prvého planétového radu je spojené s centálnym kolesom gg druhého planétového radu. Jednoduché satelity 33 prvého planétového radu sú uložené na nosiči satelitov lg, ktorý zároveň je spojený s vnútornou rotačnou častou 11 raditeľnej treoej spojky lg. Korunové koleso gg druhého planétového radu je...

Stupňová planetová prevodovka s jemným odstupňovaním prevodových pomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257121

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 5/40

Značky: planetová, jemným, převodovka, stupňová, odstupňovaním, pomerov, prevodových

Text:

...stupňami podľa vynálezu je tvorená štyrmi planetovými radmi 11, 21, 31, 41, štyrmi raditeľnými trecimi brzdami 66, 76, 86, 96 a piatimi raditeľnými spojkami 16, 26, 36, 46, 56. Každý z planetových radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov. uloženýchna nosičoch satelitov a korunového kolesa. Centrálne kolesá 12, 22, 42 a nosič satelitov 4 sú spojené s odpovedajúcími rotačnými časťami raditelných trecích bŕzd. Vonkajšia...

Stupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256187

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hegedüš Pavol, Málik Ladislav

MPK: F16H 5/40

Značky: planetová, stupňová, převodovka

Text:

...radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov uložených .na nosičoch satelitov a korunového kolesa. Centrálne kolesá 22, 42, 52, nosiče satelitov 2, 6 a korunové koleso 44 sú spojené s od 255167pove-dajúcimi rotačným-i časťami rsvditelných trecích vbŕzd.Vnútorná čast 17 rauditeľnej trecej spojky 16 je spojená s centrálnym kolesom 12 prvého planetového radu a so VSÍLPp-Ilým hriadelom stupňovej pianetovej prevodovky....

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256182

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málik Ladislav

MPK: F16H 5/40

Značky: planetová, převodovka, stupňová

Text:

...prevoclovými stupňami podľa vynálezu je tvorená štyrmi planet-ovými radmi 11, 21, 31, 41, štyrmi raditeľnými trecimi brzdami Bü, 76, B 6, 96 a piatimi .raditeľnými trecími sjpojkami 16, 26, 36, 46, 56. Každý z,planetových radov pozostáva z centrálneho kolesa, jednoduchých satelitov uložený-ch na nosiči satelitov a korunového kolesa.Centrálne koleso 12 prvého .planetového radu je spojené jednak s vnútornou rotačnou ča-stou 17 prvej...

Planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255343

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zaťko Ján

MPK: F16H 1/28

Značky: planetová, převodovka

Text:

...kolesami 19, 2 U. S prvým kolesom 19 dvojitého satelitu 5 zaberá vnútorná centrálne kooleso 7 uložené na drážkach hnaného hriadeľa 6. Na predĺženom náboji vnú torného centrálneho kolesa 7 je otočne u ložené vonkajšie centrálne koleso 8, ktoré zaberá s druhým kolesom 2 U dvojitého satelitu 5. Dvojica centrálnych kolies 7, 8 je na drážkach hnaného hriadeľa 6 posuvná, 4pričom posuv zabezpečuje radiaca vidlica 13, ktorá zapadá do drážky 12...

Planetová převodovka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240880

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kokeš Antonín

MPK: F16H 3/44

Značky: převodovka, vozidla, motorová, planetová

Text:

...jízdu vpřed, tak pro jízdu vzad, což je přínosem pro ekonomii provozu, zejména vozidel se specielními nádstavbami,nebo vozidel, provozovaných v podmínkách s požadavkem na velmi nízké minimální rychlosti, jako jsou tahače těžkých přívěsů a návěsů nebo bagry a vozidla trvale provozovaná v těžkém neúnos ném terénu.Příklad planetové převodovky pro motorová vozidla podlevynálezu je znázorněn na výkresu. Na základní převodovku l navazuje planetová...

Planetová převodovka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240871

Dátum: 01.01.1988

Autor: Pešek Milan

MPK: F16H 3/44

Značky: převodovka, planetová, vozidla, motorová

Text:

...rychlost, optimální rychlost pro ztížené provozní podmínky a velmi nízkou minimální rychlost pro vyproštovací činnosta pro provoz za nepříznivých adhézních podmínek. Zařazením patřičného převodového stupně pro příslušný provoz vozidla se využívá motoru v oblasti nejmenších měrných spotřeb v jeho nižších otáčkových oblastech. Při každém zařazeném převodovém stupni je možno využívat přímého záběru v základní převodovce, čímž se zlepšuje...

Diferenční planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242372

Dátum: 01.12.1987

Autori: Laštovica Milan, Ordáo Jan, Sousedík Jaroslav, Valenta Svatopluk

MPK: F16H 1/34

Značky: planetová, diferenční, převodovka

Text:

...opatřená vstupním hřídelem, na němž je uchycen excentr s ozubeným satelitem, zabírající zároveň do dvou korunových kol převodovky. Jeho podstata spočívá v tom, že excentr,nesoucí ozubený satelit, je opatřen nejméně dvěma přídavnýmí excentrý,-na nichž jsou volně otočně uložený vyvažovací kotouče,přičemž exoentricita přídavnýoh excentrů leží na protilehlé straně excentricitý excentru. 7Základní výhoda diferenční planetové převodovky...

Planetová převodovka s několika rovnoměrně zatíženými větvemi přenášeného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241786

Dátum: 10.08.1987

Autor: Princ Bohuslav

MPK: F16H 3/02

Značky: výkonu, převodovka, několika, rovnoměrné, větvemi, planetová, zatíženými, přenášeného

Text:

...j zabirá se třemi pravými satelitními koly łggynalisovatąými na předlohových hřídelich 2, které jsou uloženy na pravé části čepu Z. Uložení předlohových hřide 1 ů 2 na čepech 1 je valivé, s podélnou vůlí a to pomocí jehlových válečků lg v klecich Na tělesech předlohových hřídelů 2, umístěných na levé části čepu Z, je vytvořeno přimé čelní ozubení levých satelítníchpastorků 3. Na tělese předlohových hřidelů 2, umístěných na pravé části čepu...

Planétová prevodovka pre komínovaciu súpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251503

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bátora Pavel, Šovčík Štefan, Křišta František, Bartko Michal

MPK: F16H 1/36

Značky: komínovaciu, planetová, převodovka, súpravu

Text:

...46, ktoré poistené voči pootočeniu pomocou pier 45. Plalnétový náboj 39 je pre montáž do pr-otikusu na ľavej strane pri pohľade na vołbr. 1 vy-bavený axiálnym ložiskom 38, l-ožisk-om 49, ktoré je d-otláčainé krúžkom 41.a utesnené tesniacim krúžkom 42.Ďalej je plawnétový náboj 39 vybavený brúse-ným puzd-rom 43 s otvormi, ktoré je uresnene tesniacimi knrüžkami 44, ktoré utesňtjjú otvory do stredu tplanétového náboje 39. Planéuto-vý náb-oj 39 je...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240312

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sedlák Ivan, Havaši Peter

MPK: F16H 3/70

Značky: převodovka, stupňová, planetová, sériová

Text:

...planétová stupňová prevodovka podľa vynálezu je tvorená štyrmi planétovými radmi 21, 31, 41, 51, štyrmi raditeľnými trecimi brzdami 26, 36, 46, 56 a dvoma raditelnými trecími spojkami 11, B 6. Každý z planétových radov pozostáva z centrálneho kolesa, satelitov uložených na nosičoch satelitov a ltorunového kolesa.Planétové rady 21, 31 spolu s príslušnými raditeľnými trecimi brzdami 26, 3 G a raditeľnou trecou spojkou 11 tvoria prídavnú...

Vícestupňová planetová převodovka se zpětným chodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240290

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kvašoák František

MPK: F16H 3/78

Značky: zpětným, vícestupňová, planetová, převodovka, chodem

Text:

...vstupním hřídelem d uspořádanýmDvě planetová soukolí 4 a 5 tv-oří základni čtyřstupňovou převodovku, jedno planetovéssoukolí aa-.půlení »převodových stupňůdukci. Vstupní hřídel x 1 je první spojovací objímkou 7 spojite-lný biud s centrál-ním kolem 9 nebo s unášečemrn satelitu 12 planetového soukoli 3 pro půlení převod-ouýçh stupňů--Centrální kolo 9 je druhou spojovací cibjímkou 10 spojitelné bud s pevnou blokážíkterý je druhou spojovací...

Planétová reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239817

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tvrdík Jaroslalav

MPK: F16H 3/62

Značky: převodovka, stupňová, planetová, reverzačná

Text:

...kolesom 22 a druhým korunovým kolesom 25 planétovéhto radu prí-davnej stupňovej prevodovky, pričom druhé korunové .koleso 25 planétového súko-lesia 11 pridavnej »stupňovej prevodovky je spojené s rotačnou fšastou 37 raiditelnej trecej brzdy 36. kVonkajšie satelity 44 .a dvojité satelity 4 základnej stupňovej prevodovky sú uložené na nosiči satelitov 5 základnej stupňovej prevodovky, ktorý je spojený s výstupným hri-adeľom 6 pllanétovej...

Planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239375

Dátum: 15.06.1987

Autor: Marek Tibor

MPK: F16H 3/70

Značky: stupňová, planetová, převodovka

Text:

...časťami 19, 29 raditelných trecích spojok 16, 26 základnej stupňovej prevodovky. Centrálne koleso 12 prvého planétoveho radu základnej stupňovej prevodovky je spojené s vnútornou časťou 28 raditelnej trecej spojky 26 a s rotačnou častou 35 raditelnej trecej brzdy 36 a centrálne koleso 22 druhého planétového radu 21 základnej stupňovej prevodovky je spojené s rotačnou častou 55 raditelnej trecej brzdy 56.satelity 13 prvého planétového radu...

Reverzační planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239076

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bureš Stanislav, Dokoupil Jan

MPK: F16H 3/44

Značky: reverzační, převodovka, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzační planetová převodovka, která je opatřena jednak na hnacím hřídeli uloženým pastorkem se kterým je v záběru na unášeči satelitů uložený dvojitý satelit a jednak s korunovým kolem, a která je určena zejména pro závitořezy, dopravníky, pojezdová a zdvihací zařízení. Podstata řešení spočívá v tom, že dvojitý satelit je v záběru jak s centrálním kolem reverzace, které je spojeno s hřídelem centrálního kola reverzace, na němž je upravena...

Sériová planétová stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238447

Dátum: 15.05.1987

Autori: Málik Ladislav, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 3/64

Značky: sériová, stupňová, planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Sériová planétová stupňová prevodovka s ôsmimi prevodovými stupňami pre dopredný chod a štyrmi prevodovými stupňami pre spätný chod pozostáva z piatich planétových radov, piatich raditeľných trecích bŕzd a dvou raditeľných trecích spojok. Prevodovka je určená pre mobilné pracovné stroje.

Planetová prevodovka kolesového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249950

Dátum: 15.04.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward Aršak, Vaňo Ján

MPK: F16H 3/44

Značky: planetová, kolesového, převodovka, pohonů

Text:

...planétovej prevodovky kolesového pohonu podľa vynálezu, kde je na obr. planétová prevodovka v pozdlžnom reze.Planétová prevodovka kolesového pohonu pozostáva z telesa 1, v ktorom je umiest 4nená hnacia časêĺ. a na ktorom je otočne uložený unášač 2 kolesa, opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zvapadajú prve satelity ü a druhé satelity 7. Prvé satelityñ sú otočne uložené na prvých čapoch 8 v rotačnom unášači 1 G a zaberajú do prvého...

Reverzačná planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249895

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fabana Pavol

MPK: F16H 3/48, F16H 3/70

Značky: převodovka, planetová, reverzačná

Text:

...291 obvodového korun-ového kolesa 2 U, .na vonkajšej časti je .vytvorené vdrážkovanie 202 pre uloženie vnútorných lamiel 21.Vonkajšie lamely .22 sú uložené v .dražkovalníĺ 181 základného telesa 18. Pri-tlak a blokovanie obvodového korunového k-olesa ZI zabezpečuje ,prítlačné medzikružie 23. Obvodové korunové koleso 2 U je pomocou guličkového uloženia 24 určené a výstredené vo svojej polohe. satelit 13 svojím ozubením 131 zo stredovej časti...

Planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238722

Dátum: 16.03.1987

Autor: Chroustovský Václav

MPK: F16H 27/06

Značky: převodovka, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vytvoření mechanizmu pro přenos rotačního pohybu s proměnným převodovým poměrem, jehož průběh je možno regulovat. Podstatou zařízení je aplikace Maltézských křížů (dále MK) do satelitových řad planetového převodu, přičemž při více MK v řadě jsou tyto kinematicky vázány tak, aby bylo možno nastavit sled jejich záběrů. Funkce mechanizmu je taková, že při blokování MK je výstupní člen mechanismu unášen unášečem. Během záběru...

Planetová převodovka s jednoduchými satelity s vyrovnávacím ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 233647

Dátum: 01.03.1987

Autori: Švehlák Josef, Pěnkava Josef, Nozar Karel

MPK: F16H 1/00

Značky: jednoduchými, vyrovnávacím, převodovka, satelity, planetová, ústrojím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodovky s jednoduchými satelity s vyrovnávacím ústrojím ve dvouřadovém provedení, a to s dvojitě šikmým ozubením kol, vyznačujícím se jednoznačným a rovnoměrným dělením silového toku do tří satelitů, a tím stereostatickou určitostí soustavy jako celku. Při provedení s rotujícím nebo stojícím nosičem satelitů je při záběru axiálně posuvných satelitů s děleným centrálním kolem, vzájemně torzně spojeným, s korunovým kolem...

Štvorstupňová planétová reverzačná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248589

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vnuk Jozef

MPK: F16H 3/64

Značky: převodovka, planetová, štvorstupňová, reverzačná

Text:

...je spojená s príslušným korunovým kolesom, resp. nosičom satelitov prvého planetovéhoradu reverzačnej skupiny. Korunové koleso prvého planetovéhoradu reverzačnej skupiny je spojená s nosičom satelitov druhého243 509 planetového radu reverzačnej skupiny. Korunové koleso prvého planetového radu rýchlostnej skupiny je spojené s nosičon satelitov druhého planetového radu rýchlostnej skupiny Vonkajšie časť raditeľnej trecej spojky je spojená...

Planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234574

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: F16H 57/06

Značky: planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce otočného uložení unašeče satelitů v tělese planetové převodovky, určené k zvětšování krouticího momentu zvláště při montáži a demontáži šroubových spojů a zjednodušení konstrukčního řešení vlastního unášeče satelitů. Uvedeného účelu je docíleno takovým konstrukčním řešením zařízení, kdy unášeč satelitů tvaru jednoduchého kotouče je uložen v tělese převodovky pomocí oboustranného axiálního ložiska. S unášečem...

Planetová redukční převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237990

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kozubskij Eduard Viktorovič, Vyskočil Soběslav

MPK: F16H 25/22, F16H 1/32

Značky: planetová, převodovka, redukční

Zhrnutie / Anotácia:

Planetová redukční převodovka pro přenášení pohybu do hermetického prostoru obsahuje sluneční kola s vnitřním ozubením, klikový hřídel s uloženým satelitem se dvěma věnci, jehož každý věnec zabírá s příslušným slunečním kolem a vlnovec navlečený na klikovém hřídeli, kde sluneční kola převodovky jsou spojena šroubovým mechanismem s převodovým poměrem 1:1.

Jednostupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228470

Dátum: 15.07.1986

Autori: Soukup Vladimír, Janota Rudolf, Draský Jan

Značky: převodovka, jednostupňová, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňová planetová převodovka s jedním vnitřním centrálním kolem s počtem zubů (z1), s jedním vnějším centrálním kolem s počtem zubů (z3), s počtem (n?) rovnoměrně rozložených satelitů, volně otočně uložených na čepech unášeče satelitů, splňujících podmínku smontovatelnosti planetového převodu vyjádřenou rovnicí (Z1 + z3)/n? = celé číslo, vyznačující se tím, že pro každou velikost planetové převodovky s rotujícím unášečem satelitů (4) a se...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231476

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: F16H 3/44

Značky: planetová, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky tvořené třemi jednoduchými planetovými soukolími, třemi vstupními spojkami a třemi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a tří brzd, kdy při použití tří jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a tří brzd se dosáhne šesti dopředných a dvou zpátečních převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Diferenciální planetová převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 230543

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondík Vladimír, Šoltýs Mikuláš

MPK: B60K 17/04

Značky: převodová, planetová, diferenciální, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubených převodů a řeší planetovou převodovou skříň s vysokým převodovým poměrem. Na vstupním hřídeli je pastorek, který je v záběru s prvním ozubením centrálního dvojkola a s prvním ozubením korunového dvojkola, které je uloženo jako plovoucí a jehož druhé ozubení je v záběru se satelity, jejichž ozubení je současně v záběru s druhým ozubením centrálního dvojkola. Satelity jsou otočně uloženy na čepech unašeče. Unašeč je pevně...

Šesťstupňová planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227929

Dátum: 15.05.1986

Autori: Valová Alžbeta, Vnuk Jozef

Značky: planetová, šesťstupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Šesťstupňová planétová prevodovka, s piatimi stupňami vpred, a jedným stupňom vzad a s radením prevodových stupňov trecími radiacimi prvkami, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z troch planétových radov /11, 21, 31/, pozostávajúcich z centrálnych kolies /12, 22, 32/ satelitov /14, 24, 34/ a korunových kolies /13, 23, 33/, pričom so vstupným hriadeľom /1/ prevodovky je spojené buď pomocou raditeľnej trecej spojky /2/ korunové koleso /13/ prvého...