Patenty so značkou «pístových»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: signalizaci, hlídání, čidlo, teploty, ložisek, pístových, strojů, průběžné, ojničních, těžkých, klikových

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Zařízení pro diagnostiku pístových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259000

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lacina Jiří, Siedek Hynek

MPK: F02P 17/00

Značky: spalovacích, pístových, diagnostiku, zařízení, motorů

Text:

...zážehového motoru a následné akceleraci a deceleraci testovaného motoru. Celý proces měření je velmi rychlý, trvá pouze259 UUU několik minut. Zvláště významná je ta skutečnost, že u testovaného motoru jsou njištěny jak efektivní, tak ztrátové hodnoty výkonových parametrů, nebot se měří nejen při akceleraci ale i při deceleraci motoru. Tím je z velké míry eliminován vliv teploty a naměřené hodnoty poskytují z diagnostického« hlediska mnohé...

Zařízení pro měření výkonových parametrů pístových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258998

Dátum: 16.09.1988

Autori: Siedek Hynek, Lacina Jiří

MPK: F02P 17/00

Značky: zařízení, spalovacích, výkonových, parametrů, motorů, pístových, měření

Text:

...teploty a naměřené hodnoty poskytují z diagnostického hlediska mnohem význannější informace, ne bot charakterizují skutečný stav motoru bez néroků na dodržaní výrobcem stanovených podmínek měření.3 258 998 Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přiloženém obrázkuCentrální jednotka l je svým prvním řídícím a datovým vstupemłg obousměrně spojene s ovládacím panelem g a současně svým druhým-řídícím a datovým...

Chlazení pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252095

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/02

Značky: pístových, strojů, chlazení

Text:

...chladíva.Prostor chladíva posledního válce je propojen prostupovýmí otvory s hlavou stroje.m 2 W oVýhodyçh 1 azení pístových strojůŤpodle vynálezu zabezpečují snížení průtočných odporů chladící eoustavyg zvyšují průtok chlądíva e.dosahují rovnoměrné rozložení teplot. Dosahované účinky u navrženého chlazení pístových strojů se příznívě-prou jeví no živnotností a spolehlívosti stroje.vchlazení pístových strojů podle vynálezu je znázorněno...

Zařízení pro ochranu čerpacích trubek hlubinných pístových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243004

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kala Alois, Rosenfelder Otakar, Turek Jioí

MPK: F04B 47/00

Značky: čerpacích, čerpadel, pístových, hlubinných, zařízení, trubek, ochranu

Text:

...kluznice tlačou na vnitřní otinu čerpací trubky, kde dojde k její fixoci a pohyb čerpacích tyčí bude dále pokračovat vliven kluanáho uložení aezi vnitřní stěnou kluznice a čerpaní tyče.Výhody tohoto uspořdddní se projeví v odstranění opotřebení vnitřní části čerpací trubky - pažnice a v zajištění sačrováho vedení čerpacích tyčí při jednotlivých pulsech cyklech.Na pripojená výkrese je v rszu znúeornčn príklad provedení .podle vynálezu,...

Uložení vyvažovacích kol pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250711

Dátum: 14.05.1987

Autori: Balašová Marcela, Čadek Otto

MPK: F16F 15/22, F02B 75/06

Značky: vyvažovacích, strojů, pístových, uložení

Text:

...náklady jsou poměrně nízké.Příklad provedení uložení vývažovacích kol podle vynálezu je znázorněn na priložených výkre 5 e 43 kde obr. 1 znázorňuje podélný řez tímto uložením a obr.2 znázorňuje schematicky uspořádání vyvažovacích kol u pístového stroje.Vyvažovací kolo g je uloženo na kluzném ložisku lg uspořádaném na nosném čepu l. Vetknutý konec nosného čepu l je vsazen do vybrání Ž ložiska 2 klikového hřídele 1. Nosný čep l je opatřen...

Chlazení pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248812

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/02

Značky: pístových, strojů, chlazení

Text:

...válců li. Výtlak vodního čerpadlal je spojen s vodním kanálem 1, zavedeným do vstupu Q na straně sání hlavy válců li a do vstupu 1- 3 248 812 na straněvýfuku hlavy válců li. Hlava Válců li je zakončena skříní lg s termoregulátorem. Skříň lg s termoregulátorem je propojena zkratovým okruhem gg s vodním čerpadlem l. Chlazený prostor hlavy válců.l§ a chlazené prostory jednotlivých válců jsou navzájem propojeny ve směru proudění chladiva...

Samočinný pracovní ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234655

Dátum: 01.01.1987

Autori: Držmíšek Jaroslav, Doležal Jiří

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, samočinný, kompresoru, pístových, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný pracovní ventil pístových, zejména chladivových kompresorů. V nárazníku je upraveno stupňovité vybrání na dvou nestejných průměrech, které vytvářejí na větším průměru samostatný doraz pro ventilovou těsnící desku o požadovaném zdvihu a na menším průměru druhý doraz pro pružící desky, které tak mají menší průměr, než ventilová těsnící deska.

Příčníková skupina radiálních pístových hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227878

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hodina Jiří

Značky: hydromotoru, radiálních, příčníková, pístových, skupina

Zhrnutie / Anotácia:

Příčníková skupina radiálních pístových hydromotorů, vyznačující se tím, že sestává z příčníkové kostky (2), v níž je na ložiscích (3) uložena jediná kladka (1), která dosedá na oběžnou dráhu (4).

Zařízení na chlazení kompresorů, zejména pístových

Načítavanie...

Číslo patentu: 229335

Dátum: 01.03.1986

Autor: Mazúr Pavel

MPK: F04B 39/06

Značky: zařízení, pístových, zejména, chlazení, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno pro chlazení kompresorů, zejména pístových používaných pro stlačování plynů, u nichž je kompresní poměr omezen vysokou teplotou na konci komprese, např. helia. V tělese hlavy válce je upevněna tryska, pod kterou je přichycen třmen ve tvaru trojúhelníka, jehož hrot je nastaven proti otvoru trysky.

Uspořádání samočinných pracovních ventilů u pístových, zejména chladicích kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221429

Dátum: 15.02.1986

Autor: Držmíšek Jaroslav

Značky: ventilu, kompresoru, uspořádání, pracovních, chladicích, pístových, zejména, samočinných

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání samočinných ventilů u pístových, zejména chladicích kompresorů. Vynález řeší takové uspořádaní, které zajišťuje výrobní jednoduchost při zachování dobré účinnosti kompresoru a současně minimální poruchovost ventilů a tím celého kompresoru. Podstatou řešení je, že v tělese výtlačných ventilů a ve s ním spojené vnitřní sedlové části je v prostoru nad pístem vytvořen alespoň jeden jednokroužkový přídavný výtlačný ventil. Sedla...

Sací ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222388

Dátum: 15.08.1985

Autori: Cincibus Karel, Slavík Stanislav

Značky: ventil, pístových, kompresoru, sací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zvětšení průtočné plochy v sání. Sací ventil přechází v alespoň dva výstupní kanály 3, na něž dosedají mezikruhové prstence těsnicí desky 4 ventilu. Mezi těsnící desku 4 a jejím sousedním dílcem nad průtočnou drážkou 6 těsnicí desky 4 je vytvořena přídavná štěrbina pro zvětšení průtočné plochy nasávaného média tím, že vnitřní průměr d1 funkční části sousedního dílce je větší, než malý průměr d2 vnitřní průtočné drážky 6...

Zařízení ke chlazení chladivových pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222116

Dátum: 15.07.1985

Autori: Koudelka Ludvík, Držmíšek Jaroslav

Značky: kompresoru, zařízení, chladivových, chlazení, pístových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení chladivových pístových kompresorů zejména víceválcových rychloběžných kompresorů nástřikem kapalného chladiva z vysokotlaké části okruhu do tepelně exponovaných míst kompresorového soustrojí např. hlav válců, chladiče oleje a odlučovače oleje. Na výtlačném potrubí je uložena speciální nádoba na kapalné chladivo se zařízením na jeho doplňování. Speciální nádoba je ve své horní části propojena jednak s potrubím o sacím tlaku...

Rozváděcí systém radiálních pístových hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225661

Dátum: 01.07.1985

Autor: Benža Dušan

Značky: pístových, systém, rozváděcí, radiálních, hydromotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděcí systém radiálních pístových hydromotorů se stupňovitou změnou geometrického objemu tvořený přívodními a odpadními kanály, vyznačený tím, že přívodní kanály (11) druhého rychlostního stupně a odpadní kanály (12) druhého rychlostního stupně jsou po obvodu středové ho rozváděcího čepu (17) upraveny tak, že v každé rovině proložené osou středového rozváděcího čepu (17) a jedním z přívodních kanálů (11) leží vždy jeden z odpadních kanálů...

Uložení ojnic v hřídeli u axiálních pístových hydrostatických převodníků s nakloněným blokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218520

Dátum: 15.03.1985

Autori: Slavíček František, Kmoch František, Chlumecký Miloslav

Značky: převodníku, hydrostatických, ojnic, hřídeli, axiálních, nakloněným, pístových, blokem, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení ojnic v hřídeli u axiálních pístových hydrostatických převodníků s nakloněným blokem. Vynález řeší problém spojení ojnic s hřídelí bez axiální vůle. Na čele hřídele jsou vytvořeny axiální otvory, ve kterých jsou uložena opěrná lůžka. Na vnější straně opěrných lůžek je vytvořena vnitřní polokruhová plocha, do které zapadají kulové čepy ojnic, spojených s písty. K čelu hřídele je přišroubována opěrná deska opatřená otvory...

Zařízení pro odsávání sloupce kapaliny z výtlačného potrubí odměřovacích pístových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214116

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zavadil Jaroslav, Křižka Josef, Matouš Zdeněk

Značky: výtlačného, odměřovacích, odsávání, pístových, potrubí, kapaliny, čerpadel, zařízení, sloupce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odsávání sloupce kapaliny z výtlačného potrubí odměřovacích pístových čerpadel. Účelem vynálezu je snížit možnost znečištění povrchu obalu při jejich plnění kapalinami. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou čela pístu odměřovacího čerpadla s neřízenými ventily a stálou vnější úvratí pístu, kterou se dosáhne otevření výtlačného ventilu v první fázi sacího zdvihu a tím odsátí části kapaliny z výtlačného potrubí - plnící...