Patenty so značkou «pístový»

Potrubní pístový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264863

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bezděk František, Rudolf Ivan

MPK: F16L 51/00

Značky: pístový, kompenzátor, potrubní

Text:

...schopnost. Kromě toho při osazování tohoto kompenzátoru do potrubí nutno přesně dodržet souosost posuvných částí, nebot jejich příp. zkřížení by mohlo způsobit havárii.Výše popsané nedostatky jsou odstraněny potrubním pístovým kompenzátorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že těleso kompenzátoru je s pístem spojeno prstenci z pružnéhoProtože kompenzátor podle vynálezu neobsahuje části, jež se po sobě posouvají, nevyžaduje jinak...

Vícestupňový pístový kompresor s mezistupňovým odlučovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261567

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krampera Ladislav, Cincibus Karel

MPK: F04B 39/16

Značky: pístový, kompresor, mezistupňovým, odlučovačem, vícestupňový

Text:

...pístový kompresor s mezistupňovým odluěovaěem podle vynâlezu, jehož podstata spoěívá v tom, že mezistupňový odluěovaě je umístěn v prostoru mezi dvěma válci menších průměru druhého nebo vyšších stupňů kompresoru, které jsou,posunutyk ěelním obrysum kompresoru, přiěemž.ojnice pístů druhého a vyš ších stupňů jsou uloženy na vnější straně mezi ojnicemi pístú prvního stupně kcmpresoru a hlavními ložisky klikovêho hřídele.A V 261 567 Toto...

Pístový dávkovač kapaliny, určený zejména pro ruční aplikaci inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260679

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61M 5/20

Značky: kapaliny, pístový, ruční, inzulínu, dávkovač, aplikaci, určený, zejména

Text:

...může být nahoře opatřeno horním krytem gg standartní ampulky g se záeobním inzulínom l. Do dolní části pnauvného pouzdra ll může být kolem injekční jehly lg umíatěn spodní kryt gl. Pro trvalé podkožní použití je na injekční jehlu lg uložena kanyla lg a V horní časti za etandartní ampulkou ll je umíetěn adaptér gg pro zavěšení.standartní ampulka g je přes pryžový vpichový uzávěr Q nabodnuta přivzdušňovací jehlou,ł a nasávaoi jehlou Q. Mezi...

Spalovací pístový motor s rezonančním systémem napájení čerstvým plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259858

Dátum: 15.11.1988

Autor: Cser Gyula

MPK: F02B 27/00

Značky: rezonančním, spalovací, plynem, napájení, pístový, čerstvým, motor, systémem

Text:

...na nádrž 31 rezonatoru a nasávací otvory 16 až 1 válců 4 až B řady potrubimi 22 až 24 pro přivod čerstvého plynu na nádrž 32 rezonátoru. Délka potrubí 19 až 24 pro přivod čerstvého plynu měřená od sacích otvorů 13až 18 až po jejich průřezy 25 až 30 napojené na nádrž 31 rezonátoru, popřípadě nádrž 32 rezonátoru je 0,2 m a je proto menší než hodnota vyplývající z podmínky n/l 500 rovná se 1,46 m, přičemž n 2 200 jmenovitých otáček motoru za...

Axiální pístový hydrostatický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258089

Dátum: 15.07.1988

Autor: Slavíček František

MPK: F04B 1/20

Značky: axiální, převodník, hydrostatický, pístový

Text:

...do válce 1 (obr.3). Mezaoí kanálek 2 může úetit do epojovaoího otvoru Q válce 1 (obr.2).pri. činnosti převodníku se blok válců ł otáčí a. každý ve leo je atřídavě přlpojován k tlakovému prostoru a ke vatupnímu prostoru u hydrogenerátoru, resp. k odpadnímu prostoru u hydromotoru. Tím je spolu 9 váloem 1, do kterého ústí mazací kanálekv k těmto prostorům atřídavě připojován 1 vstup do mazacího kanálku 1. Při spojení s tlakovým prostorem...

Ruční pístový hasicí přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246282

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaltner Erich, Gulas Hans

MPK: A62C 23/00

Značky: prístroj, hasicí, pístový, ruční

Text:

...je vložen ventilový prvek B, přičemž pomocný válec 1 je nahoře uzavřen vložkou 9 opatřenou těsnicí manžetou 10 a válcovým výstupkem 11 přilěhajícim vnitřní stranou k pomocnérnu válci 1. Vložka 9 je nahoře opatřena příčnou čelní drážkou 12, kruhovou centrální drážkou 13 a ve válcovem výstupku 11 je vytvořena podélná drážka 14 otevřená směrem ke středu, přičemž těsnicí manžetou 10 prochází dutá pístnice 15 opatřená pomocným pistem 16...

Bezmazný pístový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253598

Dátum: 12.11.1987

Autori: Wieczorek Andrzej, Strózyk Wladyslaw

MPK: F04B 39/12

Značky: pístový, kompresor, bezmazný

Text:

...hřídele,spojeno zhoršení alespoň jedné z jiných žádoucích podmínek.Úkolem vynálezu je zkonstruovat bezmazný pístový kompresor, který by zajištoval snadnou montáž a demontáž ústrojí klikového hřídele a výměnu opotrebovaných částí, měl menší rozměry a udržoval optimální podmínky pro chlazení válců a ústrojí klikového hŕídele.Podstata vynálezu u bezolejového pístového kompresoru, sestávajícího z klikové skříně,v níž je umístěno ústrojí klikového...

Spalovací pístový motor s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243421

Dátum: 14.08.1987

Autor: Daníeek Zdenik

MPK: F02B 23/04

Značky: vstřikem, motor, pístový, paliva, přímým, spalovací

Text:

...zvýšení nez-ných výkonu a snížení spotreby paliva spelovaoího motoru, sníží se kouřivost notoru a karbonízace epelovacího prostoru a svýsí se rovněž životnost a spolehlivost spalovacího aotoru.Vzduchové komora zabraňuje íntenzívnějäímu průohodu tepla do oblastí pístních kroułků,a zlepšuje tak Jejich funkci., vláětě jejích těsníeí vlastnosti, životnost a spolehlívost.Príklad provedení části spalovacího .motoru podle vynálezu je znázornen na...

Pístový spalovací motor s proměnným kompresním poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232898

Dátum: 01.01.1987

Autor: Apetaur Milan

MPK: F02D 15/04, F01B 31/14

Značky: poměrem, proměnným, kompresním, spalovací, motor, pístový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pístového spalovacího motoru s proměnným kompresním poměrem, tvořeného klikovou skříní (3) s klikovým hřídelem (4) a blokem (2) válců s hlavou (l) válců. Blok (2) válců s hlavou (l) válců je uložen vůči klikové skříni (3) prostřednictvím otočného prvku (7), umístěného po boku klikové skříně (3) v rovině kolmé k rovině symetrie motoru a procházející v oblasti osy klikového hřídele (4). Blok (2) válců je spojen prostřednictvím...

Jednoválcový čtyřdobý pístový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233122

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sirotek Jiří, Šváb Pavel, Novotný Aleš, Kubínek Jiří, Šantora Vladimír

MPK: F16F 15/14

Značky: pístový, jednoválcový, motor, spalovací, čtyřdobý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyvážení klikového mechanismu jednoválcového čtyřdobého motoru s vačkovým hřídelem uloženým v motorové skříni. Účelem vynálezu je dosáhnout relativně bezvibračního chodu motoru při zachování jednoduchosti. Podstatou vynálezu je to, že klikový hřídel je opatřen průběžným vyvažovacím hřídelem, se kterým je spojen párem ozubených kol se stejným počtem zubů a se souběžným vyvažovacím hřídelem je spojen přes ozubené kolo vačkového...

Pístový stroj, zejména pístové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229656

Dátum: 15.11.1986

Autor: Frey Bernhard

MPK: F15B 15/10

Značky: pístový, stroj, čerpadlo, pístové, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

U pístových strojů, a zejména takových, které mají mezi pístem a válcem pružně deformovatelnou těsnicí hadici, která podmiňuje srovnatelně velkou konstrukční délku uspořádání válce s pístem, přičemž je tento pístoví stroj případně opatřen tlakovým přívodem maziva, se dosahuje zmenšení potřebného prostoru, zejména konstrukční délky uspořádání válce s pístem hnacím členem, který je přiřazen ke každému pístu zvnějšku a je uspořádán alespoň na...

Radiální pístový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219607

Dátum: 15.08.1985

Autor: Holec Miroslav

Značky: radiální, hydromotor, pístový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pístových hydromotorů, zejména pro potřebu natáčení nástrojových hlav obráběcích strojů. Řeší se problém vhodného pohonného zařízení pro natáčení nástrojových hlav, jež by bylo bezpečné, a jež by zajišťovalo pootočení a přesnou úhlovou vzdálenost s dokonalou aretací. Takovým zařízením je radiální pístový hydromotor, jehož statorem je válcové těleso s nejméně třemi dvojicemi radiálních otvorů, umístěných proti sobě. V otvorech...

Spalovací pístový čtyřdobý motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222110

Dátum: 15.07.1985

Autor: Vinter Martin

Značky: čtyřdobý, motor, spalovací, pístový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanické přeplňování pístových spalovacích motorů bez přídavných agregátů. Pracovní látka je jako u dvoudobých motorů nasávána do klikového prostoru 3, který je společný pro dvojici válců uspořádaných nejvýhodněji do ležatého V. Písty 6 se pohybují synchronně a přefukování přefukovacími kanály 10 je řízeno ventily 8 do válců střídavě, takže pracovní cyklus válců dvojice je posunut o 360°. Tím, že se pracovní látka stlačovaná pode...

Kapalinou chlazený pístový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216330

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lecnar Josef

Značky: pístový, motor, spalovací, chlazený, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinou chlazeného spalovacího motory s chladicím prostorem pro chlazení válce a hlavy válce, kde dochází ve vrchní části chladicího prostoru k vypařování chladicí kapaliny a pára vystupující z chladicího prostoru parním potrubím kondenzuje v kondenzátoru, ze kterého je chladicí kapalina vedena přes kondensační potrubí zpět do chladicího prostoru. Podstatou vynálezu je rozdělení chladicího prostoru mezistěnou na předehřívací s...

Pístový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 227434

Dátum: 01.06.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: pístový, zvedák

Zhrnutie / Anotácia:

Pístový zvedák pro vstřikovací čerpadlo vznětových motorů, vedený ve válcovitém otvoru ve skříni vstřikovacího čerpadla, s kladkou, uloženou přímo svým vnějším válcovitým povrchem v tělese pístového zvedáku, na obou stranách ukončenou kulovými vrchlíky a dosedající svým vnějším válcovitým povrchem na povrch vačky, vytvořené na vačkovitém hřídeli vstřikovacího čerpadla, vyznačující se tím, že je poměr mezi průměrem (Dz) válcovitého otvoru (11)...

Víceválcový pístový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216913

Dátum: 15.01.1980

Autori: Sparro Francesco, Gerber Alfred

Značky: motor, víceválcový, pístový

Zhrnutie / Anotácia:

Víceválcový pístový motor, zejména spalovací motor, který sestává alespoň z jedné čtyřválcové jednotky s písty stejných velikostí, jejichž osy leží v jedné rovině a vždy dva jsou vedeny souose a spojeny s koncem dvouramenné páky uložené otočně na hřídeli spojeném s rámem motoru a k zachycení krouticího momentu slouží výstředníkový nebo klikový mechanismus, jehož tyč je uložena na ramenu páky. Pro odstranění ztrát třením, dosažení malého...