Patenty so značkou «pinoly»

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Holec Miroslav, Ott František, Tůma Zdeněk

MPK: B23B 23/00

Značky: elektronické, pinoly, ovládání, zařízení, výsuvu

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269636

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04

Značky: seřizovací, měřicí, mostů, mikroposuv, stroje, zařízení, pinoly, zejména, sání

Text:

...kolikem łâ pevně spojene e hřideli łâe Na vnějším konci hřidele łg je otočně uloženo točitko 1, ktoré je exiálnč zajištěno příložkou łz, připevněnou šroubkem łg k čalu hřidele łâ. Hřidol łg je pomocí dvou valivých ložiaek łg otočně uložene v pevná čáeti stroje łä. Na jedne straně hřídale łg je mezi čelom pevného ozubenóho kola 11 e čelom přiřezenáho valivóho ložiskałg uložana na hřidali łg pravá dietanční vložka ggu Na protilehlá etraně ja...

Zařízení pro kompenzaci odchylek polohy pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265052

Dátum: 12.09.1989

Autor: Šedý Petr

MPK: B23B 19/02

Značky: pinoly, polohy, kompenzaci, zařízení, odchylek

Text:

...e na přepínač předvolby tlaku.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn navýkresecn, kde obr. l představuje celkový pohled na uepořádeni ve vřeteníku, na obr. 2 je elektrické a nyćraulické zapojení.Hlavní části zařízení je proçorcionální redukčni tlekový 4.1, ventil 3 spojený spojezy e ovládaný elektronickou jećnouou lgDo ni jsou jeho vstupy pŕiváděny signály z víceotáčk vého po Ž 265 0522. Elektronická jednotka je...

Zařízení pro připevnění a seřízení pinoly, pohybového a odměřovacího ústrojí třísouřadnicového měřícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242582

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kelbler Josef, Golan Petr

MPK: G12B 5/00

Značky: pinoly, odměřovacího, stroje, ústrojí, připevnění, zařízení, pohybového, seřízení, třísouřadnicového, měřicího

Text:

...připojeny dva vnitřní čepy 3. Válcové konce vnitřních čepů 3 jsou uloženy ve vnitřních držácích 2. Spodními plochami se vnitřní držáky 5 etýkají e horizontální plochou rámečku 5 ,ke která jsou připevnšny spojovacími díly. Ke dvěma protilehlým kolmým plochám rámečku 1 jsou pevně připojeny dva vnější čepy 1. Válcová konce vnějších čepů 1 jsou uloženy ve vnějších držáoích Q, které jsou spodní plochou připevněny k horízontální ploše rámu gg. S...

Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244997

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reiner Israel

MPK: G04D 3/02

Značky: posuvu, hodinárskych, sústruhov, mechanizmus, přesných, pinoly

Text:

...je znázornený príklad prevedenia mechanizmu posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus v náryse a v reze, na obr. 2 v ľavom bolkoryse a na obr. 3 v pravom bokoryse.V koníku 6 je v klzných ložiskách 7 posuvne uložená pinola 4, ktorá je proti otočeniu poistené perom B. Presná skrutka 2 je otočne uložená v otvore konika 6, v ktorom sú vymedzené axiálne vôle pomocoutrecích krúžkov 9, 1 U a vložkou...

Zařízení pro zavěšení pinoly. zejména třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kooan Alfréd, Buiárek Ladislav, Kokeš Jan

MPK: G01B 5/03

Značky: zavěšení, zařízení, zejména, měřicího, třísouřadnicového, stroje, pinoly

Text:

...na obr. 4 je totéz snázoměno v čelnín pohledu s vyznačeím stabilizátoru, na obr. 5 je v bočním pohledu znázorněno provedení, kde spodní držák je s vrchuím drłákevm spojen dvlma plochými pruäinami a na obr. 6 je shodná zařízení znázorněnoZařízení podle vynálezu v provedení s jedním pársm plochých pruäin eestává z lenka1, uloženého na kladca g s rovnýn příčným profilom styčné části. Kladka z je otočné uloäena na ose 3 která je připevněna...

Zařízení pro vyvažování pinoly, zejména třísouřadnicových měřicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235295

Dátum: 01.10.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G12B 5/00

Značky: pinoly, zařízení, zejména, strojů, měřicích, vyvažování, třísouřadnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyvažování pinoly, zejména třísouřadnicových měřicích strojů, které jsou určeny pro délková měření ve třech osách. Vynález řeší vyvažování pinoly, která je přímoběžně posuvná ve vertikálním směru. Podstatou vynálezu je, že vyvažování nestejné hmotnosti měřicích doteků (14) se provádí výměnným závažím (4) vkládaným do vylehčeného prostoru pinoly (l) a na hlavním závaží (8), stabilně zamontovaném v ústrojí měřicího...

Zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242160

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hanzlík Vladimír

MPK: B23Q 15/24

Značky: pinoly, stola, zariadenie, upínacieho, polohy, indikáciu

Text:

...zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly, podstatou ktorého je, že na doske pino-ly je pevne uložený prvý odchýlkomer a druhý odchýlkomer. Na telese pinoly je upevnená horizontálna vačka, ktorá je v» dotyku s palcom prvého odchýlkomera a vertikálne vačka, ktorá je v dotyku s palcom druhého odchýlkomera.zariadením na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly sa docieli indikácia polohy stola elektródy V metrických jednotkách voči...

Zařízení pro vedení pinoly, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228839

Dátum: 01.01.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/00

Značky: pinoly, prístroje, měřicí, zařízení, zejména, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro měřicí přístroje s posuvnou pinolou ve vertikálním směru. Účelem vynálezu je konstrukční řešení přesného a jednoduchého vedení pinoly, při malé hmotnosti a velikosti celého zařízení. Podstatou vynálezu je, že pinola 1 je umístěna ve čtyřúhelníkové objímce 2. Po obvodě objímky 2 je umístěno pět pevných držáků a tři držáky stavitelné 4. Stavitelné držáky 4 mají střední část zeslabenou, aby valivá ložiska 7 byla na...