Patenty so značkou «piezoelektrický»

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277950

Dátum: 15.01.1992

Autor: Havránek Miroslav

MPK: G01L 1/16, G01P 15/09, G01L 9/08...

Značky: piezoelektrický, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač zrýchlenia, sily alebo tlaku, je tvorený piezoelektrickým elementom (1) namáhaným na strih v smere jeho vnútornej polarizácie (P), ktorý je na protiľahlých plochách kolmých na smer tejto vnútornej polarizácie (P) vybavený elektródami (3). Piezoelektrický element (1) je umiestnený v držiaku (2) a je vybavený v prípade snímača zrýchlenia zotrvačnou hmotnosťou (4) a v prípade snímača sily alebo tlaku prvkom prenosu tejto sily alebo tlaku. V...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262951

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pírko Jan, Musil Petr, Dubánek Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: snímač, piezoelektrický

Text:

...piezoelektrického snímače podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde představuje obr. l pohled na snímač ve směru běbu sledovaných lineárních útvaru - částečný řez a obr. 2 řez podle čáry II -II v obr. lo Piezoelektrický snímač sestává z podlouhlé pravoúhlé des.tičky která má v podélném směru v řadě vedle sebe uspořádanéčtyři vodicí součástí g, kiždou pro jeden lineární útvar 3. Prakticky jsou tyto vodicí součástí g vytvarovány a...

Piezoelektrický menič pre detekciu a generáciu akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 262771

Dátum: 11.04.1989

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 11/08

Značky: generáciu, akustických, detekciu, měnič, piezoelektrický

Text:

...ktorá sa šíri iba v jedinom zo smerov kolmých na povrch platničiek, v čom spočíva .nový účinok v porovnaní s doteraz používanými meničmi.Do ktorého z možných smerov menič vyžaruje, závisí od znamienka ťázového .rozdielu elektrických napäti, ktoré sú .privedené na .piezoelektrické platničky..Ako .priklad .takéhoto meniča uvádzame menič .pre .detekciu a generáciu vlny v určenom smere vo vlnovode podľa v.ýkresu.Takýto menič pozostáva z...

Akustický piezoelektrický měnič pro velké výkony

Načítavanie...

Číslo patentu: 246362

Dátum: 11.08.1988

Autori: Nutil Miroslav, Norek Petr, Kreidl Ivan, Oehoo Josef

MPK: B06B 1/06

Značky: akustický, měnič, výkony, piezoelektrický, velké

Text:

...tří násobků půlvlnné délkyw, který má na svk první výstupní straně lg pasivní akustický člen §se zmenšeným příčným průřezem lg. z 382Na obr. l je V každé ze dvou půlvlnných dé 1 ek,łĺg akustického piezoelektrického měniče l umístěn mimo zóny uzlů,obklopující uzlové roviny 3, mezi akustiggmi členy Ž v zónách kmiten přiléhajících k rovinám kmiten 5 a akustickými členy 5 v zóně uzlů vždy jeden pár prvních piezoelektrických prvků g a jeden pár...

Výkonový akustický piezoelektrický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243735

Dátum: 01.04.1988

Autori: Paar Miroslav, Šamal Oldoich, Kooínek Miroslav, Bobovský Jaroslav

MPK: B06B 1/06

Značky: výkonový, akustický, piezoelektrický, měnič

Text:

...ve tvaru kruhové desky. Mezi nimi jsou pomocí šroubů §, umístěných po obvode, etaženy piezoelektrické desky 3 a elektrovodivé kovové v 1 ožký§. Umístěni těchto vložek je takové, že vždy jedna elektrovodivá kovováv 1 ožka§ následuje po piezoelektrické desce 3. Z každé elektrovodivé kovové vložky 2 je vyveden přivodní vodič 1. Na obr. 2 je stejný výkonový akustický piezoaektrický měnič v sendvičovém uspořádání jako na obr. 1. Liši se od něj...

Piezoelektrický snímač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254802

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Otakar, Manl Jaroslav, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: pohybu, piezoelektrický, nitě, snímač

Text:

...hmota má tvrdost 50 °Sh až 60 °Sh, pevnost v tehu 1,6 Na až 1,8 na a tažnost 70 až 80 .Výhodou píezoelektrického snímače podle vynálezu je dosaženi vyšší kvality pružného uložení očkovitého nitového vodičaPro zsliti sestavených součástí ptezoelektrického snimeče je možno s výhodou použít fixsčního prípravku tvořeného trnem, který se navlékne do otvoru očkovitého nitového vodiče a s pomoci tvarované podložky k tomuto vodiči přiložené se...

Monolitický piezoelektrický frekvenční filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238590

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zelenka Jiří

MPK: H03H 9/46

Značky: piezoelektrický, filtr, monolitický, frekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, vůči otřesům a chvění odolný filtr pro výběr nebo selektivní zpracování analogových signálů ve frekvenčním pásmu 100 až 1 000 kHz. Tohoto cíle se dosáhne filtrem tvořeným úzkou, tenkou destičkou (1) o šířce b a délce l(3b, na níž jsou umístěny dva páry elektrod (2, 20) a (3, 30) o šířce rovné nebo menší než šířka b destičky (1) a délce rovné (0,5 až 2)b. Každá z elektrod je vyvedena na okraj destičky (1)...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251248

Dátum: 11.06.1987

Autor: Ghiurea Florian Constantin

MPK: G01P 15/09

Značky: piezoelektrický, snímač

Text:

...ovlivnčny zvětšováním hmotnosti kmitajícího tě lesa o parazitní noaktivní hmotu pouzdra snímače.Snímač podle vynálezu jeákonstrukčně jednoduchý, výrob ně snadný a levný, jeho hmotnost je omezena prakticky na hmotnost setrvačné hmoty, takže nemá vliv na průbčh vyšetřo vaných kmitů, jo funkčné naprosto spolehlivý a neobsahuje~s 1 ítiny drahých kovů, ktoré by zvyšovaly jeho výrobní cenu.Přiklad provedení piezoelektpického snímače podle vynálezu...

Piezoelektrický snímač kompresných a spalovacích tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249904

Dátum: 15.04.1987

Autor: Červinka Peter

MPK: G01L 9/08

Značky: piezoelektrický, tlakov, spalovacích, kompresných, snímač

Text:

...telieska medzi membránu a piezoelementy- sa obmedzí prestup tepla z membrany do piezoelementov, pružnosťou tenkého drieku telieska sa vyrovnajú výrobné nepresnosti v paralelnosti plôch. Tvar opornej plôšky V priereze umožní vhodné rozdelenie mechanického napätia na piezoelektrické platničky a tenký okraj opornej plôšky zabráni ich miestnemu preťaženiu.Vzperné teliesko zabezpečuje elektrické spo jenie telesa snímača s jednou stranou...

Ultrazvukový piezoelektrický žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235390

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hanzlík Jozef

MPK: H04R 17/00

Značky: ultrazvukový, piezoelektrický, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie výkonu ultrazvukového piezoelektrického žiariča pre špeciálne technologické operácie, napríklad brúsenie. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že medzi piezokeramickými meničmi sú uložené elektroakustické väzobné vrstvy.

Ultrazvukový piezoelektrický sendvičový menič so stredovou skrutkou, najmä pre rotačné technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221668

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hanzlík Jozef, Šída Vladimír, Firic Miroslav, Švehla Štefan

Značky: sendvičový, rotačné, středovou, ultrazvukový, skrutkou, technológie, měnič, najmä, piezoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava ultrazvukového piezoelektrického meniča tak, že umožňuje vykonávať rotačné technologické operácie. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že dolný koniec stredovej skrutky je opatrený skľučovadlom a na povrchu rotujúcich častí je vytvorená remenica.

Piezoelektrický pásmový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 233319

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rjabokoň Dmitrij Seliverstovič, Zinger Ninel Volfovna

MPK: H03H 9/54

Značky: piezoelektrický, filtr, pásmový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zabezpečení přeladění z jednoho pracovního pásma propouštění do druhého při neměnné nejnižší frekvenci seříznutí. Piezoelektrický pásmový filtr obsahuje piezoelement s páry protilehlých elektrod, které vytvářejí akusticky spojené rezonátory přitom vzdálenost mezi krajními elektrodami. na jedné straně piezoelementu není stejná jako vzdálenost mezi krajními elektrodami na jeho protilehlé straně. Vztah mezi těmito vzdálenostmi je...

Utrazvukový piezoelektrický sendvičový menič, zvlášť pre veľký ultrazvukový výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 225392

Dátum: 30.06.1985

Autor: Hanzlík Josef

Značky: měnič, zvlášť, veľký, utrazvukový, sendvičový, ultrazvukový, výkon, piezoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia ultrazvukové ho piezoelektrického sendvičového meniča, zvlášť pre veľký ultrazvukový výkon typu Langevin-sendvič, hlavne pre technológie, ako je ultrazvukové zváranie, tvárnenie, obrábanie a podobne. Ultrazvukové sendvičové meniče pozostávajú aspoň z dvoch aktívnych piezoelektrických keramických meničov, medzi ktorými je uložená kovová elektróda. Všetky tieto časti sú zovreté pasívnymi koncovými časťami reflektorom a...

Piezoelektrický snímač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 218248

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zuzaňák Aleš

Značky: snímač, teplotní, kompenzaci, piezoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti měřicí techniky, konkrétně piezoelektrických snímačů. Účelem je vytvořit teplotní kompenzaci u piezoelektrických snímačů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi piezoelektrickou destičku, která je umístěna na základně s konektorem, a seismickou hmotou je umístěn keramický kondenzátor, jehož první vývod je veden na konektor a druhý vývod je veden přes seismickou hmotu na základnu s konektorem. Vše je zakryto krytem,...

Celistvý piezoelektrický pásmový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 228728

Dátum: 25.10.1984

Autori: Těreňko Viktor Semjonovič, Prudnikov Arkadij Ignaťjevič, Rjabokoň Dmitrij Seliverstovič

MPK: H03H 9/54

Značky: pásmový, piezoelektrický, celistvý, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr obsahuje piezoelektrickou desku, na kterou jsou žárově nastříkány dvě dvojice protilehlých elektrod, tvořících systém ze dvou akusticky spojených rezonátorů. Ke zlepšení útlumu ve vložených pásmech propustnosti je jedna z dvojice protilehlých elektrod provedena s výřezy ve tvaru pásem, rovnoběžných se směrem akustického spojení rezonátorů.

Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáhání na střih

Načítavanie...

Číslo patentu: 215823

Dátum: 20.12.1983

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

Značky: střih, piezoelektrický, akcelerometr, namáhání, piezoelektrickými, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímačů pro absolutní měření mechanických kmitů a řeší nové konstrukční uspořádání piezoelektrického akcelerometru s piezoelektrickými prvky namáhanými na střih. Jeho podstata spočívá v tom, že kolem střední části snímače, která současně slouží pro jeho připevnění k povrchu kmitajícího předmětu, jsou uloženy piezoelektrické prvky, přitlačované k ní radiální silou vyvozenou prstencem, nasazeným na piezoelektrické prvky, s...