Patenty so značkou «piestový»

Piestový motor s vonkajším spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7009

Dátum: 07.01.2015

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton

MPK: F01C 1/22, F02G 1/044

Značky: piestový, spaľovaním, vonkajším, motor

Text:

...paliva do vonkajšej spaľovacej komory. Prípadne je vhodné už časť výfuku a sania vybaviť chladením.Výhody piestového motora s vonkajším spaľovaním skonštruovaného podľa technického riešenia spočívajú, ako už vyplýva z názvu úžitkového vzoru, najmä V tom, ze tu ide o spojenie Stirlingovho termodynamického uzavretého pracovného cyklu na motore s rotačným piestom (Wankelov motor), čím je takýto motor jednoduchej konštrukcie s minimom...

Piestový spaľovací motor s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6410

Dátum: 03.04.2013

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel, Lešinský Ján, Dobrodenka Peter

MPK: F16H 21/36, F02B 75/32

Značky: motor, vratným, priamočiarym, piestový, spalovací, ojnice, pohybom

Text:

...aj kompresor. Na obr. 3 je znázomených šesť kinematíckých pohybových schém pre jeden valec s piestom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumíe sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopni zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým...

Piestový spaľovací motor s rotujúcimi valcami a s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6409

Dátum: 03.04.2013

Autori: Lešinský Ján, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton

MPK: F02B 59/00, F01B 13/00

Značky: pohybom, priamočiarym, motor, piestový, vratným, spalovací, ojnice, rotujúcimi, valcami

Text:

...jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci malí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov malých stavom techniky nemôže...

Štvorvalcový piestový spaľovací motor s valcami do štvorca využíva energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6327

Dátum: 03.12.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: výfukových, spalovací, využíva, paliva, štvorca, štvorvalcový, energiu, plynov, piestový, motor, valcami

Text:

...V homej úvrati a tak aj zmena Veľkosti kompresného objemu nad piestom V hornej úvrati. Pri pohybe čapu smerom hore (mínus) sa kompresný objem nad piestom zmenšuje a pri pohybe smerom dole (plus) sa kompresný objem nad piestom v homej úvrati zväčšuje.Štvorvalcové piestové spaľovacie motory s valcami do štvorca využívajú energiu paliva aj energiu výfukových plynov v štvonaktných alebo dvojtaktných pracovných procesoch. Využívajú...

Piestový spaľovací motor s elektromotorom na kývavý pohyb a mechanizmom na rotačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6326

Dátum: 03.12.2012

Autori: Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan

MPK: F02G 5/02

Značky: pohyb, motor, piestový, mechanizmom, spalovací, elektromotorom, kývavý, rotačný

Text:

...motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, tlakovej tekutiny, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod oleja, paliva a tlakovej tekutiny),- o palive, dodávaného do vstrekovača paliva pre valce,- o tlakovej tekutine dodávanej do vstrekovača expanznej komory,- o vzduchu pre preplňovanie valcov,- o spolupracujúcich agregátov motora altemátora na výrobu elektrickej...

Piestový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5674

Dátum: 04.03.2011

Autor: Foltán Pavol

MPK: F01B 1/00

Značky: piestový, stroj

Text:

...novým jednoduchým tiahlovým mechanizmom s použitím posúvačovćho rotačného rozvodového systému, ktoré spolu do značnej miery odstraňujú nevýhody doterajšieho stavu.Uvedený tiahlový mechanizmus pozostáva z tiahiel a vahadiel vzájomne otočne spojených spojovacími čapmi, pričom vahadlá sú otočne spojene s piestami prostrednictvom piestnych čapov na ktorých sú umiestnené ložiská.Piesty sa radiálne pohybujú vo valcoch, ktoré sú nesené unášačom...

Piestový spaľovací motor s vyšším krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5656

Dátum: 04.03.2011

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton

MPK: F01B 7/00, F01B 1/00

Značky: spalovací, motor, vyšším, krútiacim, momentom, piestový

Text:

...a dvojtaktného alebo štvortaktného motora podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na výkresoch,kde obr. la znázorňuje kinematicke usporiadanie klasického piestového spaľovacieho motora. Obr. lb znázorňuje P-V diagram pre piestový spaľovaci motor. Obr. lc znázorňuje kinematické usporiadanie pre piestový spaľovací motor podľa technického riešenia. Na obr. 2 a je znázomené variantné kinematické usporiadanie pre pomocný piest so...

Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14865

Dátum: 26.08.2010

Autori: Couto Paulo Rogério Carrara, Vollrath Ingwald

MPK: F04B 39/02, F04B 35/04, F04B 39/00...

Značky: chladiaci, kompresor, vratným, pohybom, piestový

Text:

...časť 60 vymedzuje jediné a pevné konštrukčné spojeniemedzi príslušným nábojom piestu 10 a nábojom hriadeľa 30.0009 Počas stlačenia piestu je na kľukový hriadeľ 40 použitá kompresná reakčná sila F, oproti jeho excentrickej koncovej časti 45, V smere vodorovnej osi X, tlačiaca kľukový hriadeľ 40 smerom preč od náboja piestu 10. Uvedená reakčná sila F má tendenciu vyvolať pružnú uhlovú deformáciu excentrickej koncovej časti 45...

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286742

Dátum: 02.04.2009

Autori: Isteník Rastislav, Fitz Pavel, Kukuča Pavol

MPK: F16H 23/00, F01B 3/00, F02D 15/00...

Značky: měnitelným, stroj, pomerom, kompresným, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom pozostáva z mechanizmu piestového stroja s kruhovo usporiadanými valcami, bloku valcov, nepohyblivého rámu, ložiska, riadeného ovládacieho prvku a príslušenstva piestového stroja. Blok valcov (1) je otočne uložený v nepohyblivom ráme (2) prostredníctvom ložiska (3), pričom riadený ovládací prvok (4) je súčasne pripojený k bloku valcov (1) a k nepohyblivému rámu (2) prostredníctvom príslušných...

Piestový kompresor na chladiace médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13058

Dátum: 18.12.2008

Autor: Freiberger Alfred

MPK: F04B 39/12

Značky: chladiace, médium, piestový, kompresor

Text:

...túto ventilovú dosku pritláčať na teleso valca tam, kde dochádza k najväčším zaťaženiam v dôsledku sily píesta.0005 Sú preto známe tiež piestové kompresory na chladiace médium,ktoré zabraňujú hore opísaným nevýhodám tým, že veko valca je zovreté na telese valca, takto je to napr. známe z AT 7.627 U 1. Súčasne so zovretim veka valca na teleso valca je tiež medzi tým uložená ventilová doska zovretá na teleso valca, aby sa táto ventilová doska...

Samonastaviteľný piestový stroj s rotačným piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15009

Dátum: 11.09.2006

Autor: Moore Garry

MPK: F01C 1/44, F01C 5/02

Značky: samonastaviteľný, piestový, stroj, piestom, rotačným

Text:

...vonkajšiu stenu na maximalizovanie posunutia oproti stene valca zaoblená vonkajšia stena má väčší polomer ako otvor valca, aby sa predišlo koncentrickému kontaktu so stenou valca počas prevádzky a tým sa umožní,aby nábehová hrana krídla mala spojité posuvné tesnenie. Môžu sa využiť0010 Prostriedky na otočné pripojenie každého krídla k rotoru obsahujú záves. Ďalšie prostriedky poskytujúce záves piestu môžu zahŕňať konvenčný záves...

Spôsob energetickej premeny v točivom piestovom motore alebo stroji a točivý piestový motor alebo stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 285000

Dátum: 15.03.2006

Autori: Gašparec Peter, Hruškovič Svetozár

MPK: F01C 1/00

Značky: motore, přeměny, stroj, energetickej, piestový, spôsob, točivom, motor, piestovom, stroji, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny energie je odvodený z tlaku spálenej výbušnej zmesi alebo tlaku tlakového média pôsobiaceho v pracovných komorách vymedzených vonkajšou plochou oválneho stacionárneho člena a vnútornou plochou zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny, pričom pohyb vnútornej plochy zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny po vonkajšej ploche oválneho stacionárneho člena spôsobuje rotáciu prstenca vonkajšieho tvaru ozubeného...

Dvojtaktný piestový spaľovací motor s vysokou účinnosťou pracujúci bez vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4216

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kanozsay Štefan

MPK: F02B 75/18, F01B 9/00, F01B 1/00...

Značky: účinnosťou, motor, piestový, vibrácií, dvojtaktný, pracujúci, spalovací, vysokou

Text:

...rovnaký zdvih. Vzhľadom na to, že pohyb piestov vo vnútorných valcoch je voči piestom v krajných valcoch protichodný, anulujú sa posúvajúce sily, aj otáčavé momenty. U motorov s usporiadaním valcov do V nezáleží na uhle rozvidlenia, lebo každá rada valcov je vyvážená samostatne.Na obr. 03 je porovnaná rýchlosť piesta pri použití kľukového mechanizmu s ojnicou a pri použití odvalovacieho kľukového mechanizmu, a to v príklade s konkrétnymi...

Osový piestový stroj s nakloneným kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2431

Dátum: 17.02.2005

Autor: Galba Vladimír

MPK: F01B 3/00, F04B 27/08

Značky: piestový, osový, kotúčom, nakloněným, stroj

Text:

...Konkrétnejšie, takáto rotačná plocha jetvorená rotáciou tvoriacej čiary okolo osi. Prednostne je aspoň jedna z prvej adruhej riadiacej rotačnej plochy tvorená aspoň časťou cylindríckej plochy. Takáto rotačná plocha môže byt uzavretá cylindrická plocha a v tom pripade má uzavretý profil, alebo, v závislosti od použitia, ju môže tvoriť aspoň jeden výsek cylindrického povrchu a môže mať otvorený protil, vymedzený tak, aby umožňoval účinnú...

Piestový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3333

Dátum: 20.09.2004

Autori: Kakalejcik Jan, Bo Giuseppe

MPK: F04B 39/00, F16J 1/10, F04B 53/00...

Značky: piestový, stroj

Text:

...je vložený piestny čap 14 a obsahuje (obrázky 3 a 4) blízku časť 28 priľahlú k hriadeľu 20 a vzdialenú časť 30 majúcu hrúbku menšiu ako je hrúbka blízkej časti 28. Blízka časť 28 a vzdialená časť 30 malého konca 18 sú spojené stredovou časťou 32 majúcou prierez zužujúci sa smerom k vzdialenej časti 30.Spojovacia tyč 16 je pripojená na piestny čap 14 prostredníctvom spojovacích prostriedkov usporiadaných s presahom vnútri vzdialeného konca...

Axiálny piestový motor s vylepšeným prítlačným kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 946

Dátum: 19.03.2004

Autor: Beck Josef

MPK: F04B 1/20

Značky: kolíkom, axiálný, vylepšeným, motor, piestový, prítlačným

Text:

...vývrtmi Q, s viacerými piestami Z, ktoré sú usporiadané axiálne posuvne vo valcových Vývrtoch Q, s viacerými vodiacimi pätkami §, ktoré sú otočne, ale axiálne ñxne spojené s guľovitými hlavami 2 piestov na jednom konci piestov Z, so šikmou doskou, vyhotovenou ako oporná kývna doska 1 l, na ktorej šikmú plochu Q dosadajú vodiace pätky § a sú axiálne podopreté, pričom opomá kývna doska Q je uložená otočne okolo výkyvnej osi l 4,...

Piestový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 279551

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kniebügl Stanislav

MPK: F02B 57/00, F01B 13/00, F02B 59/00...

Značky: motor, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový motor s pevnou skriňou motora (3), v ktorej je otočne uložený blok valcov (6) s valcami a korunovým kolesom (2), piestami (4) s piestnymi tyčami (5) a zalomeným hriadeľom s ozubeným satelitom (1) využíva princíp prenosu priamočiareho pohybu na rotačný, na princípe planétového mechanizmu. Na pevnej skrini motora je umiestnená zapaľovacia sviečka, žhavič alebo vstrekovač (12), sací trakt (13) a výfukový trakt (14).

Výbušný rotačný piestový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1567

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: piestový, motor, výbušný, rotačný

Text:

...komôr- od priemeru piesta v závislosti od tvanAkomory Zníženie množstva paliva sa da dosiahnuťšso spravnym pomerom vzduch ~ plyn vzduch ~ benzinspaľ komory od epalan pomo~ vo vyúsťovacom potrubí voľnobehu iba jednu spaľovaciu komorum utenenim privodných potrubí a rozvodovpries ru epaľcvacej komory- čo najmenšou hmotnosťou rotaćnàho piesta- Vo najväčším vgažitim tlaku spalín po obvode piesta- čo najdokonalejším mazaním medzi piestom a...

Štvordobý piestový spaľovací motor s hnacím vačkovým hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 902

Dátum: 11.07.1995

Autor: Krušinský Leonard

MPK: F02B 75/32, F02B 75/24

Značky: hnacím, spalovací, motor, štvordobý, piestový, vačkovým, hriadeľom

Text:

...prácu pri otočení hnacieho vačkového hriadeľa o 3600, teda na jednu otáčku. Zároveň umožňuje ovládať naraz niekoľko piestov u viaovalcového motora, čo z hľadiska rozmerov, materiálo vej náročnosti, nezanedbateľného zníženia hmotnosti ako i inýchvýhod zvyšuje jeho efektívnosť.Technické riešenie bude bližšie objaenené na schéme bokorysu obr. 1, kinematickej schéme obr. 2 a na obr. 3, kde je schématicky znázornené ovládanie jedného a viac...

Axiálny piestový stroj s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265347

Dátum: 13.10.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20

Značky: geometrickým, stroj, piestový, axiálný, premenným, objemom

Text:

...vzájomnej polohy zadného veka 33 voči skriňovému plášťu 33spojovacím kanálom 33 vytvoreným vo výkyvnej doske 3 a vyüsťujúcím do druhej pravej ložiskovejdrážky 33 a do druhej ľavej ložiskovej drážky 33. Vo výkyvnej doske 3 je dalej vybmrená jammkprvá pravá ložisková drážka 33 priľahlá k pravému napájaciemu kanálu 3 a cez pravý odporovýkanál 33 prepojená s druhou pravou ložiskovou-drážkou 33 a jednak prvá lavá ložiskovádrážka 33 priľahlá k...

Hermetický piestový chladivový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lach Kamil, Blaha Marián

MPK: F25B 31/02

Značky: chladivový, kompresor, hermetický, piestový

Text:

...kompresora, v dôsledku čoho sa intenzívny pohyb oleja mimo dutiny bloku nešíri, olej mimo dutiny bloku sa nevíri a nedochádza k jeho speneniu pri pohybe piesta, ojnice,excentra a pripadne i protizavažia, Stena,ktorá takmer obklopuje dutinu bloku pre kľudový mechanizmum, vytvára s materiálom odliatku bloku rebro, ktoré je spojenés odliatkom bloku do jedného celku, pričom rebrno na strane opory pre spodné ložisko je prerušované otvorom, ktorý...

Piestový ventil pre plynné a kvapalné média s tlakom 0,5 až 10 MPa najmä pre obtokové sústavy diaľkovej potrubnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261542

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janus Ján

MPK: F16K 13/08

Značky: kvapalné, potrubnej, obtokové, sústavy, dopravy, plynné, media, tlakom, ventil, diaľkovej, piestový, najmä

Text:

...polohe v osovom reze a na obr. 2 je V reze rovinou A-A znázornený čapový otvor v stene piesta a jeho zaistenie v zatvorenej alebo otvorenej polohe pomocou otočného poistného čapu so západkami.Piestový ventil pozostáva z telesa 10 zloženého z vonkajšieho telesa 14, ktoré je ukončené výstuspným otvorom 12 a druhým koncom je spojené pomocou spojovacich elementov 15 s vnútorným deleným telesom 16 s prírubou, ktorá vytvára vstupný otvor 11....

Radiálny piestový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250764

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tomangová Mária, Ritók Zoltán

MPK: F04B 9/04

Značky: piestový, radiálný, hydrogenerátor

Text:

...kolmej na upozdlžnu os sú umiestnené pracovné piestiky 8, .ktoré sú dotlačované na vačku 6 pružinami 13, opierajú-nimi sa o zátky 14. Na hnacom hria-deli iłfšuloženom v ložiskach 4 a 5 je v axiálnom smere .posuvne uložené teleso B, s vločkami, ktoré je možno axiálne poeúvat páłkou 7.Zariadenie ďalej pozostáva z tlakovej ko 4mory 11 a spojovacieho potrubia 12 k sIpotrebiču, ako aj zo sacej komoryllö Spojenej s vratným p-otrulbim 15. Na hnacom...

Spaľovací piestový motor s prídavným vstrekovaním vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229914

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zálešák Karol

MPK: F01B 7/08

Značky: vstrekovaním, spalovací, přídavným, motor, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací piestový motor s prídavným vstrekovaním vody, s protibežnými pietami, usporiadanými v jednom valci, ktorého spodný piest je ojnicou spojený s kľukovým hriadeľom, vyznačujúci sa tým, že ku kľukovému hriadeľu (3) je cez dve ojnice (2) pripojený aj diferenciálny piest (1) a že na hornej časti valca (4) je usporiadaný horný valec (6), ktorého vnútorný priemer je zhodný s priemerom hornej časti diferenciálneho piesta (1), pričom z horného...

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226064

Dátum: 01.06.1986

Autor: Červinka Peter

Značky: dvojplášťový, plynohydraulický, akumulátor, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z tenkostenného válca (5) s otvormi (9) na hornom konci, v ktorom je pohyblivý piest (16) a na ktorom sú naskrutkované čelá (1, 2) so vstupnými otvormi (3, 4) a valcovitými, alebo kužeľovitými výbežkami (10), pričom na výbežkoch (10) je prilepený vonkajší plášť (14) z orientovaného kompozitného materiálu.