Patenty so značkou «piesta»

Zostava piesta pre liatie pod tlakom a krúžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14181

Dátum: 18.01.2010

Autor: Brondolin Davide

MPK: B22D 17/20

Značky: krúžku, piesta, liatie, tlakom, zostava

Text:

...bolo uvedené vyššie, je tu labyrintové tesnenie medzi krúžkom samotným a piestom, ktoré na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, bráni prenikaniu roztaveného kovu. Ale pri tomto riešení krúžok trpí problémami s uhlovou stabilitou polohy v dôsledku nedostatku systému schopného brániť mu proti otočeniu voči piestu vplyvom pôsobeniasíl vznikajúcich počas procesu tlakového liatia. Dokument W 02007/116426 A 1 objavuje piest a tesniaci krúžok pre...

Spôsob kontroly a monitorovania polohy piesta v kompresore a kompresor na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286567

Dátum: 15.12.2008

Autori: Dainez Paulo Sergio, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: F04B 35/00

Značky: kompresor, kompresore, kontroly, spôsobu, tohto, spôsob, polohy, monitorovania, vykonanie, piesta

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob kontroly kompresora (1), najmä spôsob, ktorý zabráni piestu (5) naraziť na ventilový systém (8, 9), ktorý je v ňom vytvorený. Tento vynález má kontrolovať zdvih piesta (5) lineárneho kompresora (1), pričom sa umožní, aby piest (5) postúpil až na koniec svojho mechanického zdvihu v extrémnych podmienkach zaťaženia bez toho, aby piest (5) mohol kolidovať s ventilovým systémom (8, 9). Tento cieľ sa dosiahne pomocou spôsobu...

Zostava piesta a valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7849

Dátum: 21.07.2006

Autori: Schramm Cristiano Rafael, Graf Egerhardt, Klein Fábio Henrique, Link Rodrigo

MPK: F04B 39/00

Značky: valca, zostava, piesta

Text:

...54 077 315 A sa považuje za najbližší doterajší stav techniky vzhľadom na nárok 1 a znázorňuje prvý a druhý úsek posunu, pričom druhý úsek posunu má priemer väčší pri LDP než UDP.0010 lná forma, známa z doterajšieho stavu techniky, na prekonanie týchto problémov je opísaná v dokumente DD 236148, ktorý opisuje použitie zostavy piesta a valca, ktorá má premenlivú vôľu priemeru. Podľa poznatkov z tohto dokumentu sa predpokladá valec, ktorý má...

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285038

Dátum: 05.04.2006

Autor: Bicek Juraj

MPK: F02F 3/00, F16C 3/04, F01B 9/00...

Značky: převod, motora, spaľovacieho, hriadeľa, prenos, pohybu, piesta, zariadenie, kľukového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa piestových spaľovacích zážihových a vznetových motorov, ktoré vykonáva priečne vedenie (2) s klzným puzdrením (3) v telese piesta (1) a v ňom je klzne pohybujúci čap kľukového hriadeľa (4), ktorý je súčasťou kľukového hriadeľa (5).

Mechanizmus pohonu plunžerového piesta dávkovača skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2298

Dátum: 30.03.2005

Autor: Filip Petr

MPK: C03B 7/00

Značky: plunžerového, dávkovača, mechanizmus, piesta, skloviny, pohonů

Text:

...plunžerového piesta dávkovača skloviny podľa vynálezu je, že umožňuje meniť priebeh pohybu plunžerového piesta jednoduchou zmenou rozsahu kývania vačky, takže už nie je nutná výmena vačky pri zmene parametrov výroby. Vačka sa v jednom pracovnom cykle otáča z jednej nastavenej krajnej polohy do druhej nastavenej krajnej polohy a späť. Nemusí sa teda pri jednom pracovnom cykle otočiť presne o 1 otáčku, ako tomu bolopredtým, keď sa vačka...

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278891

Dátum: 10.05.1995

Autor: Toporcer Emil

MPK: F02F 3/24, F16J 1/24, F02F 3/02...

Značky: spaľovacieho, orgány, dvojčinného, kývavým, pohybom, motora, piesta, piestové

Zhrnutie / Anotácia:

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta sú tvorené piestom (1) pohyblivo uloženým v stredovom uložení (2), ktorý má ramená piesta (7) v spaľovacom priestore (5) a páku piesta (8) výstredne pohyblivo uloženú v nastaviteľnom bežci (10) výstupného hriadeľa (9).

Stroj s rotačným pohybom piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 245

Dátum: 09.09.1993

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 3/02

Značky: stroj, pohybom, rotačným, piesta

Text:

...tuk, zo pri správnej činnosti stroja pohyb hradla v púzdro smeruje neprieé pracovnou skriňou a pohyb piests v pracovnej ekrini emoruje naprieč pázdrom.,Pohyblivć hradlo môže mať tvar prstence, ktorý rotujo okolo svojej osi (roťujúoa hradlo) alebo tvar časti prstence, ktorá v púzdro koná vjkyvný pohyb okolo osi výkyvu v smere tam a späť (Výkyvné hradlo), alebo tvar lineárneho posuvnóho čiena(napr. hranola), ktorý eu v púzdro pohybuje...

Zariadenie na tlmenie pohybu piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246882

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gutt Ján

MPK: F15B 15/22

Značky: zariadenie, tlmenie, piesta, priamočiareho, hydromotora, pohybu

Text:

...pozostáva z tlmiaceho čapu 1, ktorý je upevnený na čele pracovného piesta 3 uloženého vo valci 2. Tlmiaci čap 1 je umiestnený tak, aby sa pri dobehu pracovného piesta 3 zasunul do tlmiaceho krúžku 4 posuvne uloženého v prednej časti odvádzacieho vedenia 13 vytvoreného vo veku 5 valca 2. Vo veku 5 je dalej umiestnený tlakový ventil pozostávajúci z hlavného ventila 6 opatreneho hlavnou pružinou 7 a z riadiaceho ventila 9 opatreného...

Vedenie piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246444

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kocourek Zdenik, Pešat Boetislav

MPK: F16J 1/04

Značky: hydromotora, vedenie, piesta, priamočiareho

Text:

...elementami, dochádza vplyvom vlastnej hmotnosti piestnej tyče a piesta k jednostrannému zaťaženia tesniacich prvkov a tým Ik ich zvýšenému opotrebovaniu.Uvedené nedostatky odstraňuje vedenie piesta upriamočiareho hydromotora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vedenie je tvorené vondiacimi segmentami uloženými v obvołdovej drážke telesa plestana pružnýoh krúžkoch. Po vonkajšom obvode vodiacich segmentov »sú vytvorené dražky .pre...

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239172

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hudcovský Ján, Topor Karol, Petrášová Kornélia

MPK: F01C 9/00

Značky: brzdenie, pohybom, zariadenie, kývavým, piesta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje v hydromotore s kývavým pohybom brzdenie piesta v dobehových krajných polohách, vytvoreného v závislosti na riešení zariadenia pre brzdenie piesta s kývavým pohybom. Zariadenie pozostáva z tlmiaceho segmentu, ktorým je zo strany segmentu opatrený piest hydromotora. Tlmiaci segment je umiestnený tak, že medzi jeho obvodovou valcovou plochou a telesom je vytvorená prietoková medzera. Na obvodovej...

Dorazové ústrojenstvo piesta priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250045

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: F01B 25/04

Značky: dorazové, piesta, ústrojenstvo, motora, priamočiareho

Text:

...kom 4, vybaveným axiálnou tlačnou pružiNevýhodou takéhoto usporiadania je, že nou 16, opretou jedným jej koncom o osavpri každom prestavovaní dorazu je nutné denie kolika 4 a druhým koncom o skrutkozvlášt prestavovať aj polohuysnivmatča, a to vú zátku 17 v nastaviteľnom doraze 1. O uvolnením azre-tačného prostriedku jeho nos- túto sa zvonku opiera čiapočka 18, tvoriaíca ných saní, ich prestavením a tąpätovným vonkajší koniec ovládacieh-o...

Zariadenie na indikáciu hradiaceho piesta hydropneumatického akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231525

Dátum: 15.12.1986

Autor: Zborovjan Gabriel

MPK: F15B 1/04

Značky: zariadenie, hradiaceho, hydropneumatického, piesta, indikáciu, akumulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši bezdotykovú indikáciu polohy hradiaceho piesta hydropneumatického piestového akumulátora. Zariadenie na prevádzanie tejto indikácie je vytvorené tak, že v hradiacom pieste je umiestnený izotopový žiarič, pričom vo veku uzatvárajúcom plášť akumulátora je zo strany plynového priestoru umiestnený snímač napojený na dekóder. Indikácia polohy hradiaceho piesta sa potom, prevádza tak, že sa snímajú a nadväzne dekódujú signály vysielané...

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222099

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hudcovský Ján, Topor Karol

Značky: zariadenie, pohybom, kývavým, brzdenie, piesta

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom vyznačujúce sa tým, že pozostáva z tlmiaceho segmentu (1), ktorým je zo strany pracovného priestoru (8) opatrený piest (2) hydromotora a pričom medzi jeho obvodovou valcovou plochou (3) a telesom (10) je vytvorená prietoková medzera (11).

Rozvodové orgány dvojtaktového motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 217657

Dátum: 16.07.1984

Autor: Toporcer Emil

Značky: dvojčinného, pohybom, motora, piesta, kývavým, dvojtaktového, orgány, rozvodové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojtaktového spaľovacieho motora s kývavým pohybom piesta, ktorý rieši rozvod sania pomocou ejektorového účinku vyvolaného pohybom piesta a pod tlakom vzniknutým pri unikaní spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sací kanál ústi do dutiny vytvorenej v strednej časti skrine, pričom stredná časť skrine je spojená pomocou prefukovacích kanálov so spaľovacím priestorom.