Patenty so značkou «pevnosti»

Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5527

Dátum: 07.09.2010

Autori: Mináriková Jarmila, Hanus Jozef, Vizárová Katarína, Kováčová Martina, Vrška Milan, Krkoška Pavel

MPK: D21H 25/00

Značky: informácií, pevnosti, stálosti, použitia, prípravok, zvýšenie, nosičov, spôsob, následné, papierových, odkysľovanie

Text:

...vlákien (nulovej tržnej dĺžky) modelových hárkov pri urýchlenom starnutí 105 °C.Na obr. 4 sú znázornená zmeny belosti modelových hárkov pri urýchlenom stamutí 105 °C.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa pripravu modelového systému sa použili laboratórne skúšobné hárky pripravené z bielenej ECF sulfátovej buničiny z ihličnanov.Pracovný postup vychádzal z okyslenía neutrálnych skúšobných hárkov roztokom síranu hlinitého s koncentráciou...

Kompozícia aditíva na výrobu papiera, spôsob zvýšenia pevnosti mokrej papierovej siete a použitie tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287135

Dátum: 14.12.2009

Autori: Luukkonen Kari, Niinivaara Veikko

MPK: D21H 21/14, D21H 17/00

Značky: použitie, výrobu, aditiva, papierovej, siete, zvýšenia, kompozícia, mokrej, kompozície, tejto, papiera, pevnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia aditíva na výrobu papiera pridávaná do kašovitej masy pred tvorbou siete, ktorá ako základnú zložku obsahuje zložku vyrobenú zo škrobu, ktorého molekulová hmotnosť bola znížená na úroveň Brookfieldovej viskozity od 10 do 400 mPas v 5 % suspenzie škrobu a 60 °C, a ktorého katiónový náboj bol kationizovaný kationizačným roztokom použitím kvartérnej zlúčeniny dusíka na náboj nižší ako 4 mekv/g a ďalej obsahuje najmenej jednu...

Spôsob výroby plechov z ocele s vysokými hodnotami pevnosti a ťažnosti a ním vyrobené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10829

Dátum: 09.07.2008

Autori: Drillet Pascal, Ormston Damien

MPK: C22C 38/00, C21D 9/46, C22C 38/04...

Značky: plechov, spôsob, plechy, vyrobené, výroby, ocele, pevnosti, tažností, vysokými, hodnotami

Text:

...za tepla,spevnosťou, vyššou ako 800 MPa, s predĺžením pri pretrhnutí, vyšším ako 10, ktorej zloženie vykazuje nasledujúce hodnoty obsahu, vyjadrené V hmotnostných0,050 S C S 0,090, 1 S Mn S 2, 0,015 S A 1 S 0,050, 0,1 S Si S 0,3, 0,10 S Mo S 0,40, S S 0,010, P S 0,025, 0,003 S N S 0,009, 0,12 S V S 0,22, Ti S 0,005, Nb S 0,020, a voliteľne Cr S 0,45, P S 0,025, pričom zvyšok zloženia jemikroštmktúra plechu alebo súčasti z ocele obsahuje v...

Spôsob tvárnenia predvlekov z ocelí vyšších a najvyšších pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6693

Dátum: 24.04.2007

Autori: Lenze Franz-josef, Sikora Sascha

MPK: B21D 22/20, B21D 37/00, B21D 22/00...

Značky: oceli, predvlekov, spôsob, pevnosti, tvárnenia, najvyšších, vyšších

Text:

...°C, docieli sa V tejto oblasti maximálnej medze prieťažnosti a pevnosti. V ťahu pri zníženej hodnote pretihnutia pri pretrhnutí.0012 Ďalší parameter na ovplyvnenie štruktúry predvalku počas tvárnenia je možné poskytnúť tak, že sa nastaví priebeh ochladzovania predvalku minimálne čiastočne prostrednictvom merných tlakov tvárniaceho nástroja. Najmä V oblastiach nižších teplôt V tvárniacom nástroji, teda V oblastiach s teplotou nižšou než 200 °C,...

Metóda na prípravu vystuženia kompozitného materiálu s premenlivým profilom pevnosti získaného vystuženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10976

Dátum: 15.06.2006

Autori: Wagener Gert, Klethi Thierry

MPK: B29C 70/20

Značky: získaného, přípravu, pevnosti, premenlivým, kompozitného, profilom, materiálů, metoda, vystuženia

Text:

...ako v oblasti P 1.0028 V tejto aplikácii usporiadanie vykazuje úplnú symetriu, čo však netreba považovat za povinnú podmienku.0029 Vystužovacie vlákna, ktoré majú byt v uvedenom príklade umiestnené v základni,vrstva 12, musia byt upevnené, aby sa dodržali rozostupny až dovtedy, kým sa vystuženie nezapracuje do polymérnej matrice. Na tento účel možno využívat upevňovacie prostriedky,ako napr. lepenie alebo šitie.0030 Rezy ukazujú...

Spôsob pokovovania oceľového plochého výrobku z ocele vyššej pevnosti ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7311

Dátum: 26.04.2006

Autori: Warnecke Wilhelm, Meurer Manfred, Zeizinger Sabine, Nothacker Gernot, Ullmann Michael, Leuschner Ronny, Schaffrath Norbert

MPK: C23C 2/06, C23C 2/04, C23C 2/02...

Značky: ocelového, vyššej, roztaveného, ocele, pokovovania, výrobků, spôsob, plochého, pevnosti, ponorením

Text:

...Predbežná oxidácia železa menením zmesi plyn-vzduch preto nemôže teda nastať. V týchto zariadeniach sa skôr uskutočňuje úplné spracovanie pásu žíhaním v atmosfére ochranného plynu. Pri takom spracovaní žíhania pásu z ocele s vyššími legujúicirni zložkami ale môžu tieto legujúce zložky difundovat do povrchu pásu a tu vytvárať neredukovateľné oxidy. Tieto oxidy bránia bezchybnému pokovovaniu zinkom a/aleboAj v patentovej literatúre sú...

Zariadenie na testovanie pevnosti papiera prierazom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4329

Dátum: 01.12.2005

Autor: Bukovský Vladimír

MPK: G01N 33/00

Značky: papiera, prierazom, pevnosti, zariadenie, testovanie

Text:

...zariadenie, ktoré je ľahko prenosné (1 169 g) a preto sa dá použiť aj mimo laboratória a poškodenie testovaného artefaktu je tak malé, že sa dá veľmi jednoducho zreštaurovat priamo v testovanom artefakte (najčastejšie prelepit japonským papierom). Technické riešenie výrazne inovuje zariadenia na skúšku papiera prietlakom a prierazom. Inovácia vychádza z toho, že do papiera orientovaného na smer výroby (pri nátoku vodolátky na papierenské sito,...

Spôsob zvýšenia pevnosti sklených telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283060

Dátum: 23.12.2002

Autori: Wolfgang Heinz, Günter Hermann

MPK: C03B 27/06, C03B 29/06, C03B 25/06...

Značky: spôsob, vykonávanie, spôsobu, zvýšenia, pevnosti, zariadenie, telies, sklených, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia pevnosti sklených telies, ktoré sa zahrievajú a potom ochladzujú, sa vykonáva tak, že sklené teleso s naneseným dekorom sa zahrieva postupne aspoň v troch oblastiach (1, 2, 3, 4, 5, 6) ohrevu na teplotu medzi 550 °C až 650 °C, pričom sa keramická farba alebo sieťotlačová farba dekoru spojí homogénne so sklom. Sklo zahrieva tak rovnomerne, že počas fázy ohrevu nedochádza v podstate na pnutie, a potom sa počas maximálne 30 minút...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štverka Václav, Bigos Radomír, Goj Jiří

MPK: H01F 5/06

Značky: způsob, vysokou, výroby, bezpečné, cívky, jiskrově, pevnosti, obvody, izolační

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Vícenásobný měřič elektrické pevnosti předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267508

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barcal Jiří, Hurt Vladimír, Schaffer Josef

MPK: G01R 31/12

Značky: pevnosti, měřič, předmětů, elektrické, vícenásobný

Text:

...la oddčlovacüxo obvodu l ju spojon jodrm.so vstupom 45 I Äçuutruhxülo obvodu li a. Jednak s prvni. Vstupompauňšovélxo obvodu lo. Druhý vstup pwučřového obvoduJo připojon l ýsvupu 1 indiltačzuĺlzo obvodu lf,,jehož vstup lfl jo připojon ke kladné svoroe lil scejnosměnzáho zdroje E. Zápornà svcą-lca IS stoJnosměmóho zdroje I§ je spojena se třetím vstupompaměřowrćho obvodu Ľ.Vysokú napětí. 2,5 KV na výstupní. kladné svorco l rogulovatehmlxo...

Prípravok na skúšanie únavovej pevnosti ozubenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267097

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bayer Artúr

MPK: G01M 13/02

Značky: únavovej, ozubenia, skúšanie, pevnosti, prípravok

Text:

...prípravku.Na stole ll vibrátora je uložený stojan Q prípravku, v ktorom je prostredníctvom dolného čapu § uložená skriňa 1, v ktorej je prostredníctvom horného čapu 3 uložené rameno l. Kruhový koniec ramena l je opatrený vencom gg pre uloženie ozubeného segmentu 5 skúšaněho ozubeného kolesa, ktorý sa k vencu lg upevní prítlačnou doskou 3 spojenou s vencom lg pomocou skrutiek g prevlečených cez diery ozubeného segmentu lg. Prítlačná...

Spôsob stanovenia času prekročenia medze pevnosti a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267905

Dátum: 12.02.1990

Autori: Osvald Anton, Krakovský Alexander

MPK: G01N 3/20

Značky: pevnosti, času, spôsob, prekročenia, zariadenie, stanovenia, medze, vykonávanie

Text:

...a vynulujeme snímač priehybu ll. Podľa druhu skúšaného materiálu a na základe jeho dovoleného namáhania nastavíme závažím lg hodnotu zaťažovacej sily na trne 1. üdčítame hodnotu priehybu vzorky na zapisovači gg a porovnáme 5 vypočítaným priehybom. Vprípade prekročenie skutočného priehybu voči vypočítanému o 10 , vzorku vyradíme. Podľa vopred zvoleného druhu tepelného zdroja § nastavíme hodnoty ich výkonov a zariadenie je pripra vené ku...

Zařízení pro ověření pevnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266904

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horák Aleš, Löffler Karel

MPK: G01N 3/08

Značky: materiálů, ověření, zařízení, pevnosti

Text:

...uložena pracovní matice s otočným pracovním šroubem, který je svoji horní částí spřažen s měřicím prvkem uloženým v horním příčníku.Proti dosud užívaným zařízením se podle vynálezu dosahuje vyššího účinku tím, že polohapříčníků a vodicích tyčí je díky navržené konstrukcí natolik stabilní, že dovoluje častější nefunkční manipulaci se zařízením, například přemísťovâní v terénu. Rovněž hmotnost a rozměry jsou ve vztahu k účinku velmi výhodné....

Zařízení pro zkoušky pevnosti karosérie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266420

Dátum: 12.01.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: G01M 19/00

Značky: vozidla, pevnosti, karosérie, zkoušky, motorového, zařízení

Text:

...3. V přední části je horní rám g uložen na dvou ovládacích válcích 5, uspořádaných kolmo k horizontální rovině 3 rámů l, g. Ovládací válce,Ž jsou uchyceny výkyvně prostřednictvím kulovýoh kloubů Q jednak k hornímu rámu g, jednak k podlaze Z prostřednictvím kulových kloubů§, které jsou k podlaze ukotveny šrouby gg. V zadní části je spodní rám l uložen na stojině g, kolmé k horizontální rovině 3 rámů l, g. Stojine g je ukotvena k podlaze 1...

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: G01N 19/04

Značky: zkoušení, spoje, zkušební, smykové, dvojkovu, pevnosti

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Spôsob výroby bimetalických súčiastok s minimálnou medzou pevnosti v tahu ocelového podkladu 1800 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258668

Dátum: 16.09.1988

Autor: Křivák Antonín

MPK: B22F 7/02

Značky: spôsob, bimetalických, výroby, medzou, ocelového, podkladů, súčiastok, pevnosti, minimálnou

Text:

...Al, Nb, Mo o celkovom obsahu duo 5 0/0 sa najprv tepelne spra-cuje rozpúšťacim žíhlaním na teplote austenitizácie s ochladením na voľnom vzduchu, potom sa po jej povrchovej úprave nenesie na požadovaný povrch práškovou metalurgiou-vrstva zliatiny farebných kovov pri teplote 600 až 900 °C a v čase 1až 60 min, čím sla vyrobí bimetalický polnotovar, ktorý sa opracuje na požadovaný tvar súčiastky mechanickým opraooyaním a následným ohrevom na...

Ocel na odlitky s velkou pevností a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244160

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vachoutová Eduarda, Macku Blanka, Hokynáo Otakar

MPK: C22C 38/44

Značky: zvýšenou, pevnosti, houževnatostí, velkou, odlitky

Text:

...vhodnou kombinaci leshjíoích prvků a při nižším obsahu ostatníoh doprovodných prvků. U oceli je snížen sklon k popouštěoí křehkosti a materiál je méně citlivý k lomům při nižších te- t plotách.Při použití oceli podle vynálezu byly zjištěny příznivé strnktnrní vlastnosti u odlitků proměnnó tlouůtky až do 00 mm lsgura niklu v rozmezí od 0,05 do 1,0 hmotnosti . wolíramn v roznozi od 0,05 do 0.5 5 hmotnosti popřípadě vanedu v rozmezí od 0,05 do...

Cementová zmes s úrychleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/14

Značky: nárastom, pevnosti, urýchleným, cementová

Text:

...známe prísady je možné napríklad použiť- plastifikačné prísady, ako sú kondenzačné produkty kyseliny ý-naftalénsulfonovej s formaldehydom, alebo soli kyseliny lignosulfonov-ej- prevzdušňujúce prísady, ako sú soli kyseliny abietovej alebo sulfonované či sulfatované mastné alkoholy- retenčné prísady, ako sú vo vode rozpnstné deriváty celulózy- protizmrazovacie prísady, ako je napríklad mravčan vápenatý a dusičnan sodný alebo močovina-...

Zatěžovací zařízení pro vyšetřování vlastností křehkých objektů za mezí pevnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256894

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čejka Jan, Budnikov Vladimir Věd, Karpinský Jurij

MPK: G01N 3/10

Značky: zařízení, objektu, vyšetřování, mezí, zatěžovací, krehkých, vlastností, pevnosti

Text:

...procesu.Rychlého a intenzivního účinku impulsního kompensátoru náhlé deformace zatěžovacího stroje lze dosáhnout tím, že impulsní akční členy a přís 1 ušnéimpulsní dávkovače, popřípadě zdroje energie mohou být konstruovány s přihlédnutím ke specifikace ímpulsního provozu.Při jejich velkém okamžitém výkonu lze zachovat nízký příkon zatěžovacího zařízení,odpovídající kvasistatickénxu průběhu zatěžování po převažující část doby zkoušky...

Zariadenie na skúšanie pevnosti a tesnosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 256568

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavro Rudolf, Boor Ján

MPK: G01M 3/02

Značky: uzavretých, těsnosti, zariadenie, nádob, skúšanie, pevnosti

Text:

...samostatnej vetvy 6 s príslušným čerpadlem 7 a redukčným ventilom 8. Na prvú vetvu 3 je cez jej odbočku 9 napojené vstupné hrdlo plniaceho ventilu 10, na druhú vetvu 6 cez jej odbočku 11 vstupné hrdlo tlakovacieho ventilu 12 a na rozvod 1 tlakového vzduchu je cez tlakovzdušnú odbočku 13 a spätný ventil 14 napojené vstupné hrdlo vzduchového ventilu 15. Výstupné hrdlä všetkých troch uvedených ventilov 1 I, 12, 15 sú napojené na spoločnú vstupnú...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švastal Jioí, Hůlka Tomáš, Nimec Bohumil, Procházka Miroslav, Šíma Josef, Blecher Milan

MPK: C21D 9/52, B21B 3/00

Značky: vyšší, oceli, pásu, zpracování, způsob, pevnosti, chromových

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Honzák Jioí, Eada Ladislav, Martinát Antonín, Pavlík Miroslav, Fiala Booivoj, Uhlío Petr

MPK: C21D 9/52, B21B 3/00, B21B 3/02...

Značky: zejména, způsob, oceli, výrobu, pásu, výroby, součástí, chrómniklových, vyšší, tepelných, pevnosti, zařízení

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Czerny Gyözö, Bertalan Árpád, Székely Tamás, Nagy Gábor, Csanda Ferenc

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: okolní, pevnosti, způsob, zvyšování, vodotěsnosti, zeminy, staveb, hloubkových

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Vícevrstvý proplet se zvýšenou pevností v podélném a/nebo příčném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244011

Dátum: 16.11.1987

Autori: Breuer Hermann, Straub Henner

MPK: D04B 21/14

Značky: příčném, proplet, vícevrstvý, směru, podélném, pevnosti, zvýšenou

Text:

...ploánými vlákennými útvary a spevšudící proplátací vlákennouvazbou, na obr. 4 proplet se základni slołkou, vytvořenou ze tří ploäąých útverů, z nichž dve Jsou vlákenné s Jeden vnäjli nitový, dále vyztuänou elołkcu, uloženou mezi oblms vlákennými útvary e zpevňudicí propláteci nitovou vszbou e na obr. 5 proplet se základni slozkou ze tří ploäxąých vlákenąých útvar-d, mezi nimiž .je oddäleně uloženia výztužní složka v podělnćm s přiönám směru a...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Klinecký Ladislav, Uhlío Josef, Hranieka Jan

MPK: E21C 41/04, E21C 41/00

Značky: vysokou, řazení, uhelné, důlních, prací, sloje, hornín, pevnosti, mocnosti, děl, způsob, průvodních, malou, trhací

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Způsob výroby drátu z kovů s malou pevností v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243245

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokešová Jana

MPK: B21F 21/00

Značky: pevnosti, kovů, způsob, výroby, malou, drátu

Text:

...tlaku je vizmut částečně tvárný. Pro výrobu se použije průtlačníce s válcovým pracovním prostorem, v jejímž duě je otvor o tvaru a rozměrech potrebných pro výsledný tvar a rozměr drátu. je vhodné, když otvor je tvořen jádrem průvlaku pro běžné tažení drátů, vloženým na dno průtlačnice. Pracovní prostor průtlačnice je nutno zaplnit naprosto dokonale čistým vlzmutem ve formě polykrystalu.To je možné provést dvěma způsobya do...

Prísada na urýchlenie nárastu pevností cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238504

Dátum: 01.11.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/06, C04B 22/08

Značky: zmesí, urýchlenie, nárastu, prísada, cementových, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšenie pevností u cementových zmesí, napríklad betónov vyrobených z portlandského alebo troskoportlandského cementu sa dosiahne prísadou, pozostávajúcou uvedené v dieloch hmotnostných, z 2 až 10 dielov najmenej jednej látky, podstatnou zložkou ktorej je oxid a/alebo hydroxid hlinitý a/alebo hlinitan vápenatý, ako je napríklad technický hydroxid hlinitý A10. OH, bauxit, trikalciumaluminát alebo hlinitanový cement, a/alebo sádry a 0,25 až 2...

Zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 238044

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Petr, Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav

MPK: /G01 0/00, G01N 3/34, G01N 23/00...

Značky: zařízení, nedestruktivní, dílců, betonových, pevnosti, krychelné, hmotnosti, objemové, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců, zejména z pórobetonu, kombinací radiometrického a sklerometrického měření. Účelem vynálezu je vyloučit při měření vliv vlhkosti měřeného dílce spolu s moderačními účinky stínicího materiálu pro použité záření a vyloučit rovněž mechanické vlivy zkreslující výsledky sklerometrického měření. Tohoto účinku je dosaženo zařízením podle...

Způsob separace a transportu polydispersní směsi aglomerátů částic s nízkou mechanickou pevností a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Komínková Vendula, Mikulcová Dagmar

MPK: B01D 43/00

Značky: provádění, pevnosti, nízkou, zařízení, aglomerátu, transportu, způsob, polydispersní, mechanickou, separace, směsi, způsobu, částic

Text:

...70 m 3/(m.h), výhodnč 10 až 35 mJ/(rmh). Při tom koagulační kapalinou je např. uhlovodíková frakce o rozmezích teploty varu benzinu, splsvovací kapalinu tvoří například vode.Způsob podle vynálezu se provádí na zařízení, ktere tvoří mechanická dčrovaná přepážka pro oddělení eglomerátů částic poüedované velikosti a transportní zařízení aglomerátd ćástic menších neł požadovaných rozměr-d které je upraveno tak, le transportní zařízení je...

Způsob zkoušení pevnosti spoje galvanoplastických skořepin s výplňovou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246127

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eujan Zdenik, Binder Otakar, Š?ovíeek Otakar

MPK: G01N 3/20

Značky: pevnosti, galvanoplastických, zkoušení, způsob, hmotou, skořepin, spoje, výplňovou

Text:

...noaníku neméhdn plynule stoupajícím ohybovým momentom až do porušení spoje, přičemž mírou pevnosti spoje je nejvyšší dosažené chybové napětí před porušením spoje.Výhodou způsobu podle vynálezu je úspora materiálu a energie, které by bylo nutné uynaložit pri empiriokém hledání nejvhodnšjší kombinace materiálu skořepiny. výplňové hmoty a použitého technologického postupu, dále podstatné srychlení prací a zkrécení etapy vývoje...

Zařízení na zkoušku pevnosti cementu v tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252179

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Löffler Karel, Pospíšil Petr

MPK: G01N 3/08, G01N 33/28

Značky: zkoušku, cementů, tlaku, zařízení, pevnosti

Text:

...zásobní tlakové nádoby 2 s manometrem 3 zásobního tlaku. Zásobní tlaková nádoba 2 je přes přívodní ventil 4 přípojena k regulátoru 5 tlaku plynu, v němž je umístěn korekčni váleo 18 a diterečni pružina 11. Regulátor 5 tlaku plynu je připojen přes manometr 15 zkušebního tla 4ku k vypouštěcimu ventilu 1 G a také je spojen kapilární trublčkou 12- s blokovacim ventilem 14, umistěným V tlakovacím prostoru E, nad nimž je uložen na pryžové membráně...

Penetrometer na meranie utláčania stlačitelnosti, pevnosti a únosnosti pody s hydraulickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251955

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pisár Eduard

MPK: G01N 3/08

Značky: pevnosti, hydraulickým, meranie, únosnosti, utláčania, ovládáním, penetrometer, stlačitelnosti

Text:

...čap,na ktorý je naskrutovaná tyč kuželového penetrometra.Meracie zariadenie podľa vynálezu dáva skoré údaje o stupni utláčania, stlačiteľnosti, pevnosti a finosnosti pôdy pri pojezdoch pola mobilnými energetickými prostriedkami pracujúcimi v súpravach pri daných technologických postupoch.Príkladné prevedenie podľa vynálezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je predmetné zariadenie, na obr. 2 je hydraulické zapojenie...