Patenty so značkou «pevného»

Reaktor na pyrolýzu, termický rozklad, pevného sypkého organického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6890

Dátum: 04.09.2014

Autori: Aliyev Vugar, Mursalov Shamil, Hasanov Shahsultan, Merhaliyev Ali, Muradov Mahal, Hasanov Hamid, Talibov Asker

MPK: C02F 11/10, C10B 47/02, C10L 5/48...

Značky: sypkého, termicky, odpadů, reaktor, organického, pyrolýzu, pevného, rozklad

Text:

...valcovou komorou,ktorá je vo vnútomom priestore reaktora 1 usporiadaná súosovo s jeho plášťom g, pričom jej homá časť § 19 je vytvarovaná smerom nahor do tvaru plášťa kužeľa Zš 11 s vrcholovým uhlom 90 ° - V ďalších neznázomených variantoch však môže mať tento vrcholový uhol inú veľkosť a/alebo kužel Q môže byť vytvorený bez vrcholu, napr. ako zrezaný alebo ako zrezaný so šikmou homou podstavou, a pod. Vo vnútomom priestore spodnej komory Q...

Spôsob pevného pripevnenia textilného plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15843

Dátum: 25.05.2011

Autor: Perzi Reinhard

MPK: B60R 7/00

Značky: plošného, spôsob, textilného, útvaru, pevného, pripevnenia

Text:

...detaily výhodného uskutočnenia vynálezu vyplývajú z nasledovného opisu obrázkov. zobrazujúObrázok 1 pohľad zospodu na príklad textilného plošného útvaru už pevne pripevneného na rám vo forme sieteObrázok 2 príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu Obrázok 3 detailný pohľad na oblast A podľa obrázka 2.3 Obrázok 4 zobrazenie rámu už vloženého do polohovacieho zariadenia rámu podľa obrázka 2Obrázok 5 situáciu, po ktorej sa textilný plošný...

Spôsob a zariadenie na ukladanie rúrky pre optické káble do pevného podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20881

Dátum: 17.01.2011

Autor: Pichler Alois

MPK: E02F 5/10, E02F 5/12, E02F 5/08...

Značky: káble, rúrky, pevného, optické, ukladanie, spôsob, zariadenie, podkladů

Text:

...do tejto ryhy a tá sa nad uvedeným káblom alebo rúrkou na umiestnenie optického kábla zaplní zodpovedajúcim výplňovým materiálom, ako je napríklad živica, ktorý sa potom vytvrdí. Aj ked je možné tento spôsob ukladania uskutočňovať rýchlejšie a lacnejšie v porovnaní s konvenčnými metódami ukladania zemných káblov, jeho cena je stále pomerne vysoká. Miestami taktiež dochádza v dôsledku nedostatočného pridržiavania optického kábla alebo rúrky...

Použitie častíc pevného nosiča na zlepšenie spracovateľnosti farmaceutického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20194

Dátum: 01.05.2009

Autori: Kearney Brian, Oliyai Reza, Menning Mark, Koziara Joanna, Yu Richard, Mathias Anita, Strickley Robert

MPK: A61K 31/513, A61K 31/47, A61K 31/5377...

Značky: použitie, zlepšenie, činidla, spracovateľnosti, pevného, farmaceutického, částic, nosiča

Text:

...soľ V póroch alebo na povrchu0006 V inom uskutočnení Vynálezu sa tiež opisuje spôsob obsahujúci kombináciu zlúčeniny vzorca (I), vhodné rozpúšťadlo a množstvo častíc pevného nosiča, kedy každá obsahuje oxid kremičitý za vzniku zmesi. Takú zmes je možné použiť pri príprave farmaceutických formulácií, ktoré obsahujú zlúčeninu vzorca (I).0007 V inom uskutočnení Vynálezu sa opisujú tablety obsahujúce 1) zlúčeninu vzorca (I) a 2) množstvo...

Spôsob výroby pevného obalu na potraviny obsahujúce ryby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16840

Dátum: 04.12.2008

Autori: Ronsin Benoît, Nauleau Christine, Muckensturm Eric, Olivieri Alain

MPK: B65B 31/00, B65D 81/20, B65B 25/06...

Značky: obalů, pevného, potraviny, spôsob, obsahujúce, výroby

Text:

...konzervu, ktorá je plná tuniakových vločiek,bez krycej kvapaliny tak, že všetko čo spotrebiteľ potrebuje je otvoriť konzervu a Vyprázdniť tuniaka do misky.0014 Čiže, hoci sa pevné ryby v minulosti konzervovali pomocou kvapaliny, pretožekvapalina sa považuje za nevyhnutnú pre konzervovanie rýb (skutočne sa stanovili normy,ktoré vyžadujú, aby krycia kvapalina bola prítomná, napríklad Smernica ES 1536/92 pre tuniaky alebo Smernica ES 2136/89...

Skrutkový lis na stláčanie pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15578

Dátum: 17.01.2008

Autor: Salda Luciano

MPK: B30B 9/16, B30B 11/24, B30B 15/30...

Značky: odpadů, skrutkový, stláčanie, pevného

Text:

...podľa nároku 1 a nasledujúcich závislých nárokov.0010 Dokument zo stavu techniky WO-A-02/02867 (Groudinin) popisuje skrutkový lis, ktorý je obzvlášť vhodný na stláčanie pevného odpadu tiež prostredníctvom zberu triedeného odpadu. Typ tohto skrutkového Iisu pozostáva zprvej skrutkovej častis veľkým priemerom a špirálového závitu s veľkým uhlom sklonu, ktoré sú prepojené Iaterálne so spodným otvorom nakladacej násypky, aby sa z neho následne...

Detekcia energie, vloženej do pevného telesa alebo polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16242

Dátum: 21.05.2007

Autor: Kluge Claus

MPK: B23K 26/00, B26F 3/16, B26F 3/00...

Značky: tělesa, energie, pevného, detekcia, vloženej, polotovarů

Text:

...súčasne, respektive bezprostredne po vnesení energie, čiara lomu by sa opäť uzavrela a označenie by bolo možné len na povrchu pevného telesa.0028 Ako ďalší príklad by mohol byt označený plochý keramický nosník, ktorý je pokrytý biologickým živným roztokom.0029 V keramickom nosníku sa po výrobe, to znamená po slinovaní, vytvoria označené čiary lomu a následne pokryjú živným roztokom. Užívateľ môže následne ulamovať jednotlivé...

Spôsob získavania biologicky stabilizovaného lesného substrátu z úplne uzatvoreného cyklu spracovania mestského pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5518

Dátum: 08.12.2006

Autor: Cerroni Manlio

MPK: B09B 3/00

Značky: úplné, pevného, spôsob, získavania, substrátů, odpadů, spracovania, cyklu, městského, uzatvoreného, biologicky, stabilizovaného, lesného

Text:

...tvorbu konečného zvyšku aviac-menej zdôrazňuje dopad na životné prostredie.0020 Predložený vynález si teda kladie za svoj prvý ciel použitie spôsobov spracovania aspätného získania materiálov vjedinom úplne uzavretom výrobnom cykle (SYSTÉM UZAVRETÉHO KRUHU), majúci na svojom konci produkciu biologicky stabilizovaného lesného subslrátu a výrobu energie akovov bez akéhokoľvek zvyšku vzniknutého pri spracovaní, ktorý sa má odvíezt na...

Systém a spôsob ďalšieho spracovania profilu pevného telesa zisteného výhodne dynamicky, hlavne na účel určenia vzniknutého opotrebovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4853

Dátum: 19.09.2005

Autori: Walter Michael, Nowaczyk Christian, Hoffmann Manfred, Hoffmann Dieter, Brinkmann Andreas

MPK: G05B 19/42

Značky: systém, zisteného, pevného, dynamický, dalšieho, vzniknutého, tělesa, spracovania, hlavne, opotrebovania, výhodné, účel, spôsob, profilů, určenia

Text:

...pre kolesá koľajového vozidla, ako sú železničné kolesá, u ktorých sa používa opísaný spôsob. Skúšobná stolica opotrebovania je koncipovaná pre kolesá, ako premeriavané pevné teleso, odvaľujúce sa po koľajniciach, pohybujúce sa okolo stranslačných rýchlostí a s uhlovou rýchlosťou. Ako základná veličina sa pritom pomocou systému rovníc zisťuje z dynamicky určených meraných hodnôt hlavne referenčný polomer valiaceho sa kolesa....

Spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3030

Dátum: 05.04.2005

Autori: Gebauer Juraj, Baalbaki Moussa, Ko Suz-chung

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: spôsob, betonů, kyselinovzdorného, vysoko, pevného, výroby

Text:

...pevnosť pri čo najnižšej priepustnosti pre plyny Vynález je preto zameraný na spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu,pomocou ktorého je možné bezpečné dosiahnutie čo najvyššieho počtu úvodom uvedených okrajových podmienok aj pri redukovanom použití vysokopecnej trosky.Na vyriešenie tejto úlohy spočíva spôsob podľa vynálezu V podstate v použití hydraulického spojiva pozostávajúceho z hlinitokremičitanov, síranu vápenatého...

Spôsob výroby pevného, orálne aplikovateľného farmaceutického prípravku s 5-chlór-N-({(5S)-2-oxa-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)-fenyl]-1,3- oxazolidín-5-yl}-metyl)-2-tiofénkarboxamidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3201

Dátum: 13.11.2004

Autor: Benke Klaus

MPK: A61P 7/00, A61K 9/20, A61K 31/5375...

Značky: aplikovateľného, 5-chlór-n-({(5s)-2-oxa-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)-fenyl]-1,3, spôsob, výroby, farmaceutického, orálne, pevného, oxazolidín-5-yl}-metyl)-2-tiofénkarboxamidom, přípravků

Text:

...v hydroñlizovateľnej forme, pričom(a) najprv sa granuláciou za vlhka vyrobí granulát, obsahujúci účinnú(b) a granulát sa potom, poprípade za prídavku farmaceutický vhodnýchprisad, prevedie na farmaceutický prípravok.0010 Granulácia za vlhka vkroku spôsobu (a) sa môže realizovaťv zmiešavači ( zmiešavacia granulácia) alebo vo virivej vrstve ( granulácia vo vírivej vrstve ), výhodná je granulácia vo vírivej vrstve.0011 Pri...

Spôsob bezdotykového dynamického zisťovania profilu pevného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4716

Dátum: 16.01.2004

Autori: Hoffmann Manfred, Walter Michael, Brinkmann Andreas, Hoffmann Dieter

MPK: G01B 11/00, G01B 11/30, G01B 11/24...

Značky: profilů, zisťovania, dynamického, spôsob, tělesa, bezdotykového, pevného

Text:

...použiteľný v drsnýchprevádzkových podmienkach hlavne na určovanie opotrebovania súčastí. 0009 Táto úloha je vyriešená prostredníctvom znakov nároku 1.0010 Pri pevnom telese sa pritom môže jednať o rotačne symetrické teleso, hlavne o kolesovozidla, vykonávajúce translačný, rotačný alebo výhodne otáčavý pohyb. Spôsob podľavynálezu tak predstavuje krajne výhodnú možnosť určovania profilu kolesa počas jazdy a zneho urobiť závery o...

Regulácia nakladania pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1496

Dátum: 24.09.2003

Autori: Imeläinen Heikki, Hanhinen Jaakko, Mutikainen Taneli

MPK: G05D 7/06, G01G 11/00, G01G 13/00...

Značky: nakladania, pevného, materiálů, regulácia

Text:

...regulovanéúpravou rýchlosti vykladania odštiepkov z háld alebo hromád na pásový dopravník s regulátorom hladiny podľa merania hladiny povrchu sila na odštiepky. Problém tohto riešenia však spočíva v tom, že existuje oneskorenie zodpovedajúce plnej dĺžke systému dopravníka v riadiacom obvode regulátora hladiny, a preto je riadiaci obvod nakladania odštiepkov samozrejme veľmi pomalý. Existujú však aj riešenia, pri ktorých je system...

Profil na nesenie troľajnicového drôtu u pevného nadzemného železničného elektrifikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 469

Dátum: 05.06.2003

Autori: De Matias Jiménez Ildefonso, Paulin Jennifer, Melis Maynar Manuel, Centellas Garcia Isaac, Vadillo Vallejo Jesus, Suárez Esteban Berta, Rodriguez Miranda Pablo, González Fernández Francisco Javier, Blanquer Jaraiz Jorge Francisco, Royuela Modron Rafael, Vera Alvarez Carlos Jesus

MPK: B60M 1/00

Značky: nadzemného, profil, železničného, drôtu, pevného, systému, elektrifikačného, troľajnicového, nesenie

Text:

...systému, a to aj pri veľmi vysokýchjeho rovnomernosti, rovnako ako jeho väčšej komplexnosti, čo umožňuje pôsobenie na rôzne faktory za účelomoptimalizácie celkového výkonu systému.Tento typ nadzemného vedenia však vyžaduje Vynaloženie vyššieho úsilia pri montáži a údržbe, rovnako ako Vynaloženie Výrazne vyšších nákladov na údržbu, pretože máVeľký počet zostavných prvkov.Ďalšia nevýhoda tohto systému spočíva V tony že má väčšie požiadavky 2...

Preklad pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1363

Dátum: 21.05.2003

Autor: Eder Walter

MPK: E04C 2/02, E04C 3/20

Značky: preklad, pevného, otvor, rámu, stěnový, dveří, osadenie

Text:

...byt zavesený ako známe výplňové tehlové dielce do pozdĺžnej medzery, vytvorené medzi zodpovedajúcimi prekladovými dielcami, pred tým, než je na preklad cez prekladové dielce s vloženým tepelno izolačným profilom položené maltové lôžko pre osadenie tehál, stavebného kameňa alebo tvárnic vtlačenej oblasti nad prekladom. Prekladový dielec,naväzujúci na vonkajšej strane steny na tepelno izolačný profil, môže byt vprípade potreby tvorený skrinkou...

Orálna formulácia vo forme pevného roztoku vo vode málo rozpustnej účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1567

Dátum: 11.02.2003

Autor: Gorissen Henricus

MPK: A61K 47/32, A61K 31/55, A61K 47/26...

Značky: účinnej, pevného, roztoku, rozpustnej, málo, formulácia, formě, orálna, látky

Text:

...fyzikálnych alebo chemických zmien produktu, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu produktu V priebehuskladovania počas až 5 rokov pri okolitých podmienkach.Malou rozpustnosťou vo vode sa rozumie skutočnosť, žerozpustnosť účinnej látky vo vode je nwnšia ako 1 V 1000.Podľa liekopisných definícii toto zahrnuje látky, ktoré sú zaradené do kategórií veľmi málo rozpustná, prakticky nerozpustná a nerozpustná (USP 24/NF 19, str. 10 január...

Spôsob prípravy pevného, mikroenkapsulovaného produktu a produkt získaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282509

Dátum: 09.09.2002

Autori: Bell Gordon Alastair, Landham Rowena Roshanthi

MPK: B01J 13/10

Značky: spôsob, spôsobom, získaný, produktů, produkt, pevného, týmto, přípravy, mikroenkapsulovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný mikroenkapsulovaný produkt sa získa pomocou (i) prípravy vodného média, z ktorého vzniká film, obsahujúceho polymér tvoriaci film, ako je polyvinylpyrolidón a vodnú suspenziu mikroenkapsulovanej látky, (ii) liatím takto pripraveného vodného média na substrát a (iii) sušením liateho média pri vzniku liateho polyméru tvoriaceho film, ktorý obsahuje mikroenkapsulovanú látku.

Spôsob pevného zvarovania medicínskych kapsúl na inhaláciu a zariadenie na zvarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1800

Dátum: 05.07.2002

Autori: Hochrainer Dieter, Wachtel Herbert

MPK: A61J 3/07, B29C 65/14, B29C 65/10...

Značky: zariadenie, zvarovania, inhaláciu, medicínskych, kapsúl, spôsob, pevného, zvarovanie

Text:

...v oblasti, vktorej sa prekrývajú steny obidvoch navzájom spájaných dielov. Okrem nich sú tu oblasti, pri ktorých takéto prekrývanie nie je. Vtýchto oblastiach sa môžu kapsule zvarovaním míeme poškodiť. Navyše tu jestvuje nebezpečenstvo, že pri príliš hrubých stenách kapsúl sa nevytvorí kontinuálny zvarový spoj.Pomocou predloženého vynálezu sa môžu pripraviť kapsule zo syntetických látok, ktoré obsahujú farmaceutickú formuláciu. Tieto...

Použitie polyvinylpyrolidónu a pyretroidného insekticídu alebo pevného prostriedku, vodnej disperzie alebo kvapalného prostriedku s obsahom týchto látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282449

Dátum: 31.12.2001

Autori: Woodburn Jonathan, Wedlock David

MPK: A01N 53/00

Značky: látok, použitie, prostriedku, insekticidů, obsahom, vodnej, pevného, kvapalného, disperzie, polyvinylpyrolidónu, pyretroidného, týchto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie polyvinylpyrolidónu a pyretroidného insekticídu na výrobu pevného prostriedku obsahujúceho taveninový extrudát, pričom polyvinylpyrolidón je v extrudáte prítomný v množstve aspoň 50 % hmotnostných, na potláčanie aktoparazitov a prípadne na vonkajšie ošetrenie zvierat. Ďalej je opísané použitie pevného prostriedku obsahujúceho tento taveninový extrudát na výrobu vodnej disperzie na potláčanie ektoparazitov a prípadne na...

Spôsob prípravy zložky pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282055

Dátum: 24.08.2001

Autori: Luciani Luciano, Invernizzi Renzo, Pondrelli Maddalena

MPK: C08F 10/02, C08F 4/655, C08F 4/654...

Značky: spôsob, polymeráciu, kopolymeráciu, zložky, přípravy, etylénu, katalyzátora, alfa-olefínom, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom obsahujúca 50 až 90 hmotn. % nosiča oxidu kremičitého vo forme častíc a 50 až 10 hmotn. % katalyticky aktívnej časti obsahujúcej titán, horčík, chlór a alkoxyskupiny sa pripraví z roztoku chloridu horečnatého v etanole, impregnáciou častíc oxidu kremičitého. Týmto roztokom a suspendovaním častíc oxidu kremičitého v tomto roztoku, s odparením...

Spôsob sterilizovania pevného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280916

Dátum: 06.04.1994

Autori: Ness Karen Margaret Montgomery, Stanley Christopher John, Bergmann Karin, Hyde Peter John, Castberg Helge Bakketun

MPK: A61L 2/10, A61L 2/08, A61L 2/16...

Značky: sterilizovania, pevného, spôsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizácia pevného povrchu materiálu sa uskutočňuje aspoň laserovým ultrafialovým žiarením s hustotu energie väčšou ako 500 mJ/s/cm2 pôsobiacim v čase do 10 s. Povrch sa vystaví samotnému ultrafialovému laseru alebo súčasne i infračervenému laseru a/alebo peroxidu vodíka na dosiahnutie synergickému účinku ultrafialového a infračerveného ožiarenia a/alebo peroxidu vodíka na dosiahnutie umŕtvenia mikroorganizmov prítomných na tomto materiáli.

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora, tvoriaceho voľné radikály, suspenzia takto pripravená, zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu a spôsob polymerizácie etylenicky nenasýtených monomérov využívajúcich uvedenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280656

Dátum: 16.12.1992

Autori: Lundin Claes, Simonsson Berit

MPK: C08F 2/20, C07C 407/00, B01F 5/06...

Značky: spôsob, polymerizácie, nenasytených, tvoriaceho, uvedeného, monomérov, pripravená, radikály, iniciátora, suspenzia, suspenzie, přípravy, uvedenú, využívajúcich, suspenziu, volně, takto, etylenicky, vodnej, spôsobu, pevného, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora tvoriaceho voľné radikály zahŕňa zahriatie iniciátora na jeho teplotu topenia, jemné rozptýlenie iniciátora nachádzajúceho sa v tekutom stave, vo vode a rýchle ochladenie zmesi tak, že sa iniciátor nenachádza v tekutom stave dlhšie ako 5 minút. Suspenzia má veľmi malé častice a úzku distribúciu veľkosti častíc, pričom aspoň 50 % hmotnosti častíc je menších ako 5 mikrometrov a aspoň 90 %...

Spôsob oddeľovania pevného materiálu z dymových plynov a reaktor s cirkulujúcou vírivou vrstvou na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277829

Dátum: 18.11.1992

Autori: Folke Engström, Ragnar Lundqvist, Kaj Henricson

MPK: B04C 5/00, B04C 5/08, B01J 8/24...

Značky: pevného, uskutočňovanie, plynov, oddeľovania, dymových, materiálů, vířivou, vrstvou, cirkulujúcou, spôsobu, reaktor, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vychádzajúce dymové plyny s pevným materiálom sa vedú v zostupnom prúde, ktorý sa rozdelí na dva podiely, z ktorých jeden podiel sa podrobí vírivému odlučovaniu a druhý podiel sa priamo recykluje spoločne s pevným materiálom, oddeleným od prvého podielu. Reaktor s cirkulujúcou vírivou vrstvou obsahuje stojatú reaktorovú komoru (1), ktorej horný koniec je spojený s horným koncom najmenej jedného plynového odvádzacieho kanála (2) spojeného s...

Spôsob výroby pevného farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277827

Dátum: 16.07.1991

Autori: Krisztián Mária, Fekete Márton, Mándi Attila, Erdos Sándor, Kenderfi József, Torma Zoltán, Tajthy Éva, Tömpe Péter, Bárczay Erzsébet, Csörgö Margit, Görgényi Frigyes, Hegedüs Aranka

MPK: A61K 9/22, A61K 31/44

Značky: prostriedku, výroby, spôsob, farmaceutického, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pevného farmaceutického prostriedku s riadeným uvoľňovaním 4-(2'-nitrofenyl)-2,6-dimetyl-3,5-dimetoxykarbonyl-1,4-dihydropyridínu (nifedipínu) ako účinnej zložky spočíva v tom, že sa zmieša roztok alebo roztoky s obsahom 1 hmotn. dielu nifedipínu 0,1 až 1,5 hmotn. dielov jedného alebo väčšieho počtu hydrofilizačných činidiel a 0,05 až 1,5 hmotn. dielov jedného alebo väčšieho počtu retardačných činidiel v jednom alebo väčšom počte...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Staňková Oldřiška, Kutý Václav, Beranová Marie, Roušalová Blanka

MPK: C02F 1/04

Značky: pevného, kalů, separace, vzorků, fenolů, průmyslové, způsob, amoniaku, odpadů, formaldehydu

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Způsob izolace chlortalidonu a metipranololu vedle sebe z pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268944

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šimon Jan, Bártlová Věra, Taufmann Petr

MPK: A61K 31/18

Značky: vedle, izolace, pevného, způsob, metipranololu, chlortalidonu, odpadů

Text:

...takto zis kaných účinných látek zcela odpovidà přislušnýn norma a výtežek dosahuje u obou konponent 70 až 80 Z teorie.Autorůo vynàlezu se podařilo výrazně zhodnotit pevný odpad při výrobe žàdoněho lěčiva, a tak uspořit drahé suroviny i energií. Tim došlo k zefektivněni celé výroby antihypertenzniho léku.Následující příklady provedení způsob podle vynàlezu pouze doklàdaji, ale neooezuji.S 0 g pevné lékové formy bylo extrahovàno 250 ml...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Iljima Makoto, Yamada Sadahiko, Miya Shinya, Harada Masato

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: pevného, katalyzátoru, způsob, výroby, olefinu, polymeraci

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Zapojení pevného korektoru v opakovačích přenosových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263709

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlas Oldřich

MPK: H03K 4/00

Značky: systému, korektoru, opakovačích, přenosových, zapojení, pevného

Text:

...nevyžaduje žádné další prvky pro zajištění.zesilovačVýslednákmitočtová charakteristika operačního zeggv~ n 2.silovače může mít strmost O 20 dB/dekáduy a to v rozsahuněkolika dekád kmitočtů, podle počtu RC článků. Příklad zapojení je dále na připojeném výkresu. Na vstupnísvorku L automatického korektoru êä je připojen automatickyřízený korektorvgä,-jehož výstup je připojen přes vstupní svorku 3 operačního zesilovače Qg na neinvertujíoí...

Zařízení pro automatické přestavování pevného dorazu plánovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261589

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Miloš, Dráždil Josef, Formánek Richard

MPK: B23Q 5/42

Značky: dorazu, pevného, zařízení, automatické, přestavování, plánovacího

Text:

...zapíchování, srážení hran, čelní soustružení, včetně rozlišení různýchpracovních zdvihů plánování různých velikosti obrobku.Pohyb pistu 2 lze-zastavit pouze pevným dorazem v krajních polohách. Na závitovém tělese lg je na zadní části pro základní polohu upevněna stavitelná matice ll, kterou lze libovolně dle potřeby ručné nastavit pro požadovaný zdvih a v této poloze zajistit svíracím kroužkem lg sevřeným šroubem li. omezení zdvihu...

Zapojení pevného korektoru v opakovačích digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245238

Dátum: 01.07.1988

Autori: Wells 111 James Enoch, Downing James Herbert, Ioannou Tom Kyriacou

MPK: H03K 4/00

Značky: signálu, digitálního, korektoru, opakovačích, pevného, zapojení

Text:

...je přes šestý odpor připojen na výstup diferenciálního zesilovače,jenž je výstupní evorkou zapojení.Zapojení pevného korektoru podle vynálezu neobsahuje žádné indukčnosti a proto je vhodné pro technologii integrovaných obvodů. zapojení nevyžaduje žádné další prvky pro zajištění jeho stability. Odpadá nutnost použít koncový širokopásmový zesilovač.1 Příklad zapojení je dále popsán pomocí vákresu. Na vstupní L svorku l je připojen automaticky...

Zapojení spojitého stabilizátoru pevného napětí 5 V s vysokou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 242611

Dátum: 01.05.1988

Autor: Miletín Jioí

MPK: H03L 5/00

Značky: napětí, účinnosti, vysokou, spojitého, stabilizátoru, zapojení, pevného

Text:

...ae napojena na stejné sekundární vinutí sítového tranerormátoru.Výhodou zapojení je, že Je možné použít sitový transformátor s Jednin sekundárním vinutím o nízkém napětí, což výrazv ně zvýši účinnost celého stabilizátoru, neboř se sníží výkonová ztráta regulaöního člena, protože napájecí větev hlavního stabiiizátoru je přes kapacitní oddělovaö, zdvoaovač na- Á pětí a pomocný stabilizátor upraveno na dostateöněvysokou úroveň, zabezpeöujíoí...

Zariadenie na tlmenie kmitania kotevných lán v blízkosti pevného kotvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257126

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martinček Gustáv

MPK: E04H 12/20, F16F 15/02

Značky: zariadenie, pevného, kotevných, kotvenia, kmitania, tlmenie, blízkosti

Text:

...na trecich plochách naklonených rovín.vynález zariadenia umožňuje vytvoriť prostredníctvom tiažového účinku zavesených hmotných telies. pružnú podporu v blízkosti pevného kotvenia kotevného lana a prostrednictvom trecieho účinku pri pohybe po plochách naklonených rovín pohlcovať energiu kmitania kotevného lana.Zariadenie je schematicky znázornená vo zvislej rovine kolmej na rovinu kotevného lana na obr. 1 a v pohlradove schéma na obr....

Způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 235285

Dátum: 01.10.1987

Autori: Salamon Miloslav, Kmoníčková Světla, Drábek Josef, Čermák Jiří, Nechybová Věra

MPK: C01G 49/00

Značky: pevného, ethylendiaminotetraoctanu, železito, přípravy, způsob, amonného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného reakcí železitých solí organických kyselin, hydroxidu železitého, popřípadě práškového železa s ethylendiaminotetraoctovou kyselinou nebo její amonnou solí ve vodném prostředí, vyznačený tím, že se u výsledné reakční směsi upraví hodnota pH na 1 až 6, s výhodou 2,5 až 4,5, potom se roztok po zfiltrování ochladí ke krystalisaci a po filtraci se koláč na filtru...

Způsob měření průtočného množství pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247119

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kejzlarová Jana, Bárta Milan, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Pošta Antonín, Didek Václav, Eerný Antonín, Buchta Otakar, Krajíeek Alois, Svánovský Miloslav, Schreiberová Magdalena

MPK: G01F 1/74

Značky: pevného, materiálů, množství, průtočného, způsob, měření

Text:

...cnaöoro nowoka, rue B Kaqecrse«Beymeñ nennqunm uns pePynHpoBKH Maccoaqro-nowoxa nana ncnonnsyewcx nponYKT nnoTHocTu Tsepuoro Mawepuanay usuepnrennuoň Toqxn H pasunuu Mexy 05 beMHmM noroxom rasa-Hocnrenx u cpaaanwenauum noxaaawenem. H őea TOPO, B swom cnocoöe He Bosmomuocrn cenaTb Konuqecrneunoe Bmcxasmnaune oTHocnTenbnoMaccoBoro HOTOKa umnn. BKauecrne H 3 MEpHTeHbHOP 0 Mewona uns onpeneneunn nnoradcwn Taeporo Marepnana B cycnensun...

Způsob vsázkové halogenace pevného polymerního nebo kovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241063

Dátum: 15.08.1987

Autor: Vinogradov Edgar Samojlovie

MPK: C08F 8/22, C23C 8/08

Značky: způsob, halogenace, kovového, vsázkové, polymérního, pevného, materiálů

Text:

...že zařízení k provádění postupu podle uvedeného vynálezu je kombinací bežného vícestupñového zařízení, které se používá pro manipulaci s halogeny, tak například uvedená komora může být použite pro sterilízační účely, přičemž je rovněž možno použít i dalších variacích řešení. Uvedené zařízení je rovněž možno oo do velikosti zmenšit nebo zvětšit podle průmyslového využití a podle množství materiálu, které se má v každé vsázce...

Elektroizolační uspořádání pevného bodu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249970

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valášek Jiří, Vávra Zdeněk, Matějka Miroslav, Janovcová Ida

MPK: F17D 5/08

Značky: pevného, potrubí, uspořádání, elektroizolační

Text:

...funkci pevného bodu a je výhodné snadným»montážním provedením.Na pripojených výkresech je znázorněno provedení pevného bodu podle vynálezu, kdena obr. 1 je boční pohled na pevný bod, na obr. 2 je příčný řez potrubím v místě pevnéhobodu a na obr. 3 je detail elektrického odizqlovánív uchycení příčných a podélných sil od potrubí.Potrubí v místě pevného bodu je zesílené přivařením zkrouženého výztužného plechu i a podepřeno stojinou łg...

Způsob sledování oděru povrchu pevného tělesa otáčejícím se tělesem a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249109

Dátum: 12.03.1987

Autor: Belthe Heinz

MPK: G01B 5/00

Značky: povrchu, způsobu, způsob, tělesa, tělesem, tohoto, oděru, pevného, sledování, otáčejícím, provádění, zařízení

Text:

...12 je dále vrtání 3 opatřeno měřcimi čidly 19, umístěnými na jeho stěně a sloužícími pro měření zpětné dráhy konce 7 měřicího čepu 4, kterou tento urazĺ mezi zasunutou polohou a vysunutou polohou po každém přiložení otáčejícíhuo se tělesa 9 a uvolnění měřicího čepu 4.ak je patrné z porovnání obr. 1 a 2, leží měřicí čidla lll ve stejné vzdálenosti S od vnější hraniční roviny 2 sledované povrchové vrstvy 11, jako koncový vypiuací kontakt 12 od...