Patenty so značkou «pěstování»

Prostriedky obsahujúce karboxylové kyseliny a ich použitie pri pestovaní rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2030

Dátum: 08.08.2003

Autori: Parg Adolf, Ziegler Hans, Kober Reiner, Fries Jürgen

MPK: A01N 33/00, A01N 43/34, A01N 25/30...

Značky: karboxylové, obsahujúce, použitie, prostriedky, rastlín, kyseliny, pěstování

Text:

...že celková koncentrácia prísad a účinných látok presiahne určitú maximálnu hodnotu, dochádza často k negatívnym efektom, napriklad k oddeleniu fáz, sedimentácii alebo silnému zakaleniu. Tieto inkompatibility v zmesi sa prejavujú bud priamo po výskyte dvojfázového systému, alebo dlhodobo vedú k nižšej skladovacej stabilite zmesí. Za týchto okolností je často nemožné pridat do hotovej zmesi želané prípadne potrebné prísady ako celok, takže...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze na vloženém krystalovém zárodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270090

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12, C30B 35/00

Značky: vloženém, ampule, krystalovém, plynné, fáze, rtuti, pěstování, zárodku, halogenidů, monokrystalů

Text:

...Ja určen pro vlozeni kryetalograficky orientovaného monokryetalickěho zárodku, je upraven do tvaru trubičky o vnitřnim průměru nejmáně 2 mm a délky nejměně 15 mm, která je v mietě průchodu do hlavni růatově ampule mirně zůžena, přičemž do těto trubičky je vložen nejprve kryatalový zarodek váloověho tvaru o průměru menäim nebo rovněm vnitřnimu prnměru trubičky, dále valeček napriklad z křemenněho akla o etejném průměru jako kryetalový...

Kelímková sestava pro pěstování krystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270083

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bouček Ivan, Koďousek Milan, Jindra Josef

MPK: C30B 35/00

Značky: pěstování, kelímková, krystalů, sestava

Text:

...je opatren svislým ćepem z materialu o tepelná vodivosti vyšší, než má material kelímku. Čep nosiče pritom vyplňuje objem etredoveho uzavrenáho otvoru kelímku z 50 až 100 k podle stupně potreby.Tato potreba roste pri pestovaní v kelimková sestava většího průměru a te pri pŕschodu k pêstovàhí v sestava e vetiím portom pěetovaoíoh otvorů (tj. pestovaných krystalických ingotů). Tak jak je v teehnice pestovaní krystelů obvykle, je treba...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269437

Dátum: 11.04.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00, C30B 29/12

Značky: monokrystalů, pěstování, halogenidů, ampule, fáze, rtuti, plynné

Text:

...způaoby použití empula pro pěatování monokrystelů podle vynálezu jsou po paány v následujících příkladech.Křemennárůetová empule o vnitřním průměru 26 mm, zatevená na jednom konci, byla neplněna surovinou chloridu ŕrtutného a poté do ní byla zasunute druhá ampule dnem dovnítř,která měla vnější průměr 2 Š,5 mm tak, že vzdálenost dna růstové ampule od dna zasunuté druhé ampule byla 250 mm. Po vložení této soustevy do pece byl...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/16, C30B 29/20

Značky: oxidových, obsahem, strukturních, způsob, optických, materiálů, pěstování, monokrystalů, sníženým, defektu

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Způsob pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268776

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zagorulko Nikolaj, Krasilev Petr

MPK: A01G 31/00

Značky: rostlin, způsob, pěstování

Text:

...1 IB UTIEIEEFICTVIHHM PPYHHMPVDT B GEKHMM. KDTOPHB OGPGSYDT MúlĺyilbyľJT-ÉIHIIIYJKIA. ÚÉKLIMM VIS nJlüĽTMñĽCCJľ-JIIX TFYÓ i CÚQÄIMHBHH HGZWÄUNMM TPVÓDUPÚESÚIIUM 2 l ůMĽTúMUň, COCTDWUIEVI M 3 HôľHížTñTeñblďblxi H-LICÚIIOD 3 V 4. COEJXMHEHHHX C PESGPBUñF-TÚM 5 JUPI HMTIATBHbIłÚPDŤpydax l VI OMKCMPOBBJIW REPŘBTêJWMM (JIOBFUKBTBJIM Hi OVIFKYPG HF HDKBSHHU). ŠGTBM DCNIIIBIZTBJIFIJIaIIBPGCTEHI/IH 683 ľllłiTaTłTtllbHůľlll pacTaopa JÚ MVIH V...

Způsob přípravy substrátu pro pěstování vyšších basidiomycet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268750

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jonáš Pavel, Kalousková Věra, Hálová Gabriela, Pivečka Pavel, Scháněl Lubomír

MPK: A23L 1/28

Značky: přípravy, pěstování, substrátů, způsob, vyšších, basidiomycet

Text:

...vyšších basidiomycet, například V hlívy ústřičná spočívá v tom, že lignocelulőzni substrát, například dřevo, sláma, bavlna apod. se sterilizuje a následně očkuje sadbou houby. Je nám i způsob obohacení běžně užívanáho substrátu dusíkatými látkami, například kukuřičným šrotem.Nevýhodou dosud používaných způsobů přípravy substrátu je malá výživnost substrátu a tím i malá výtěžnost. Obohacením substrátu a látky obsahující dusík, se zvýši...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Blažek Karel, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: proti, vysokých, především, hlinito-yttritého, pěstování, redukci, ionty, perovskitu, teplot, dotace, monokrystalů, cerem, odolné, taveniny, stabilní, granátu, formě, aktivovaným, způsob

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267414

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: fáze, ampule, rtuti, monokrystalů, pěstování, jednomocné, halogenidů, plynné

Text:

...na monokrystalický růst. to ie. že se stane dominantním jediné krystalové zrno zárodku a ostatní budou eliminována. bylo navrženo uspořádání. kdy postupně od své špičky se rozšiřuiící ampule je v určité vzdálenosti opět postupně zúžena a od tohoto místa se pak znovu postupně rozšiřuie až Dřeide do válcové části. V tomto případě byla pro chlorid rtutný HgzCL 2 experimentálně zjištěná pravděpodobnost přechodu krystalového zárodku do...

Zařízení pro pěstování krystalů předem určeného tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266567

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szöke Péter, Farkas László, Paitz József, Polgár Pál, Zimmer György

MPK: C30B 15/20, C30B 35/00

Značky: krystalů, určeného, zařízení, tvaru, pěstování, předem

Text:

...nejsou proveditelné s potřebnou přesností a byly by i zbytočné s ohledem na rozlišovací schopnost, dosažitelnou u potencio metro.Ukolem vynálezu je současně eliminovat uvedené problémy a vyřešit zařízení, které by bylo schopne zajistit zjištění délky vytažení krystalu s dostatečnou rozlišovací schopností a zajistit také, aby přesnost měření nebyla omezována výstupními signály elektronického vážicího zařízení. V zásadě je úkolem vynalezu...

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Holas Miroslav

MPK: C30B 29/16, C30B 35/00

Značky: taveniny, zařízení, vysokotajících, monokrystalů, oxidových, pěstování

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Způsob úpravy růstových podmínek a pěstování safíru modifikovanou Kyropoulovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264935

Dátum: 12.09.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 17/00, C30B 29/20

Značky: podmínek, modifikovanou, pěstování, kyropoulovou, úpravy, způsob, metodou, růstových, safíru

Text:

...na safírovém zárodku pěstuje krystal tak. že prvních 5 až 20 z jeho celkově délky, při které dosáhne průměru odpovídajícího 3 až 18 vztaženého průměru kelimku, se táhne rychlostí 2 až 8 mm/h. Protože kelimky nejsouobecně válcovćho tvaru, ale použivají se spíše kelímky konicky se mírně zužujici směremke dnu bere se jako vztažný ~ průměr měřený v polovině vnitřní výšky kelímku. V této fázi růstu dojde k vyklínění strukturních poruch,...

Způsob přivádění vody do prostoru substrátu s myceliem při pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264631

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: pěstování, substrátů, prostoru, myceliem, způsob, přivádění

Text:

...dobře a rychle transportovat živiny a vodu. Nový způsob, kterým se přivádí voda pouze do mycelia umožní lepší a intensivnější využití substrátu enzymatickou činností houby a takto se dosáhne vyšší výtěžnost plodnic. Substrát se tedy více houbou využije. odpadá též práce se zaléváním vrchní krycí vrstvy.V substrâtu je například při konkrétním provedení uložena jedna nebo více vrstev skelného pletiva a to vodorovné. Skelné pletivo je zdravotné...

Nádoba na pěstování hub a rostlin se samočinnou závlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264617

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: nádoba, rostlin, pěstování, samočinnou, závlahou

Text:

...vláken, mezi nímíž jsou souběžně probíhající kapilární prostory. Dolní část uvedeného knotu zasahuje do vody a horní část knotu vstupuje do vnitřní nádoby, přičemž ve vnitřní nádobě je knot umíštěn V obalu, který obsahuje otvory. Vnitřní nádoba obsahuje organický, vzdušný substrát, například, štěpky z větví, listí a ostatní odpadový materiál vznikající při těžběTím, že vnější povrch vnitřní nádoby přechází ve vnitřní povrch vnější...

Rozebíratelná ampule pro pěstování krystalů jodidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264067

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Gilar Oldřich, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: krystalů, ampule, plynné, pěstování, jodidu, rtuti, fáze, rozebíratelná

Text:

...vypěotovanóho kryatalu ą nojaou zâaleka opi~ málni. Při áolüptáváuí ampuleoáâšc dojít jednak k chamickému poš kození krystalu, zogmćną jeho xunhäníah plech a jaduak k Gíiávsmsžůdóuoíoh látok do krystaiu, což nagüäĺřnä Qvĺivawjü äeúü »ą~- 3 ~ - 264 067 zikálni vlastnosti. V průběhu řezání ampulo, například diamantow vou pilou, na druhé straně dochází k mechanickému nąruäcní povrchu i objemu krystalu. Jedná se totiž o materiál vrstvené...

Způsob úpravy lignocelulózních substrátů, například slámy, pro pěstování jedlých hub rodu hlívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259060

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nguyen Thi Chinh, Scháněl Lubomír

MPK: A01N 63/00

Značky: substrátů, jedlých, pěstování, hlívy, slámy, úpravy, například, lignocelulózních, způsob

Text:

...příznivých účinků se dosahuje tím, že suspenze Baci 1 ~lus licheniformis se připravuje na médiu o složení Boaž 12 g pepétonu, 0,3 až 0,5 g kvasničného extraktu, ll až 25 g sladového vý tažku na 1000 ml vody, v temném prostředí při teplotě 50 ° ažą68 °-c po doba so až 120 hodin, a dále tím, že na 100 kg 1 ignoce~ lulőzních substrátů v suchém stavu se použije 80 až 120 ml auspenze Bacillus 1 icheniformis§l Způsob podle vynálezu je popsán...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sutoris Viktor, Varkonda Štefan, Koneený Václav, Beška Emanuel

MPK: C30B 29/28

Značky: pěstování, lasery, způsob, granátu, monokrystalů, yttritohlinitého

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Způsob pěstování myceliárních hub na pevném substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258043

Dátum: 15.07.1988

Autori: Golovleva Ljudmila, Redikulcev Jurij, Okuněv Oleg, Čermenskij Dmitrij, Litviněnko Leonid, Ckrjabin Georgij, Golovlev Jevgenij

MPK: C12N 1/22, C12N 1/14

Značky: myceliárních, substrátů, způsob, pěstování, pevném

Text:

...unpkynsunmĺraspmmnnocmson cuecn Dçy mecm 3 nnTL n HanpaBneHnncBepxyBHn 3.Ť 1- I.J Cnocndiunnmcmpupyercs Téxuonobnuecxoü cxáMbñ,.nao öpameaąon Ha conpoB 0 mEammemuapieme 3 CDĎTBeTcTBMMC Knwnpom mepméamep I, npnMeHaeMuü ána 7 ocymecTññeHnH onmcunaemoro cnocodanpancraynaamgcoóoücocyu,BnonocTL A. KDTOpDPO qepea KpumKyycmaHoBnaH nawpyöux 2 uns nouauu .J nnmàmenLHorb pacw 3 opawaoxynsrąĺnĺcxamoro Boànyxa. E ®epmeHmepynoucoeunaeąa 7...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244796

Dátum: 01.06.1988

Autori: Toman Rudolf, Hubík Štefan, Kleinedler Peter, Bednáo Jioa

MPK: C30B 29/22

Značky: způsob, suroviny, úpravy, monokrystalů, pěstování

Text:

...lisovatelnosti, aby výlisky byly co nejkompaktnější. V této fázi dojde reakcemi v pevném stavu k částečnému vzniku požadované sloučeniny a zreaguje obvykle 10 až 50 komponent, což lze stanovit rentgenograficky. Potom se provede další sintrace a to v atmosféře odpovídající té, která bude při pěstování monokrystalu, aby se surovina upravila do potřebného redukovaného nebo oxidovaného stavurAtmosféra, v níž se provede druhá sintrace,nemusí...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, dotovaných ionty molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244158

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rozsypal Miroslav, Buus Ladislav, Viklický Vladimír

MPK: C30B 29/28, C30B 15/04

Značky: granátu, yttritohlinitého, dotovaných, způsob, pěstování, monokrystalů, molybdenu, ionty

Text:

...na výchozí enrovinn přičelž ochranná atmosféra je tvořena eněsí 2 až 50 ob 3. vodíku a.98 až 50 obJ. argonu.Při touto způeobu ee dooílí rozpouštění nolybdenu v podobě iontů Iolybdenitých m 3 e to až do koncentrace odpovídající deaetinán 5 hnotnoetních bez vzniku jetýchko 1 izákalů. Ibnokryetal zároveň obsahuje ionty foetoru, zabudovaná zřejmě jako trojnocné íonty v koncentraci přibližně deeetkrét nižší než je koncentrace ionta nolybdenu, což...

Zařízení pro pěstování hlívy ústřičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257182

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Vrba Viktor, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Tomovčík Peter

MPK: A01G 1/04

Značky: pěstování, zařízení, hlívy, ústřičné

Text:

...vynálezu je Vytvořeno pěstebním kontejnerem l, který sestává z nosnéhorámu l, opatřeného středovým svislým čepem l. Nosný rám 3 je opatřen bud opěrnými nohamiA anebo koly ĺneznázorněno), příp. samostavnými. Nosný rám l má ramena §, na nichž jsou uloženy nosné odvalovací kladky É. Na středovém svislém čepu 3 nosného rámu l je svýmložem 1 uložena vložka §, opatřená plochým nosným radiálném prstencem,g a alespoň jedním středicím nástavcem lg pro...

Způsob pěstování dřevokazných hub na lignocelulozovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256891

Dátum: 15.04.1988

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 1/04

Značky: dřevokazných, lignocelulozovém, pěstování, substrátů, způsob

Text:

...substrátu bakteriemi a plísněmí a jimými parasity a není nutne substrát před tímto nebezepčím chránit. Houby lze tedy pěstovat bez použití chemikálií a plodnice jsou tedy kvalitnejší. Také je menší nebezpečí přehřátí substrátu V místě růstu plodnic, protože vlhké dřevo má lepší tepelnou vodivost než sláma a je zde možnost trvale odpařovat vodu na povrchu kmene, a substrát vodou ochlazovat. V případě slámy by intensivnější polévání vodou...

Způsob pěstování dřevokazných hub na lignocelulozovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256202

Dátum: 15.04.1988

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 1/04

Značky: substrátů, pěstování, dřevokazných, způsob, lignocelulozovém

Text:

...možných zpüsobú pěstování dřevokazných hub pomocí kapilárové závlahy a tvorby vhodného mikroklimatu, při použití nasávacích vláken, kde schematické obrázky znázorňují průřez pěstitelským prostorem a zde úplný kontakt substrátu s nasávacímí vlákny na obr. 1, 3 a 4, nebo částečný kontakt substrátu s nasávacími vlákny na obr. 2, kde se využívá též odpařování vody z nasávaoíh vlákenpro tvorbu mikroklimatu v pěstitelském prostoru.Na obrázcích 1,...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: perovskitu, aktivovaného, tavenina, vzácných, pěstování, monokrystalů, ionty, yttritohlinitého, trojmocnými, zemin

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Blažek Karel, Pechlák Bohuslav, Štverak Bohumil, Zikmund Jan

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, během, změn, monokrystalů, koncentrací, pěstování, roztoku, kontinuálnímu, měření

Text:

...cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1...

Způsob pěstování monokrystalů síranu bisglycinium glycinia a jeho isomorfů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255726

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havránková Marcela, Brezina Bohuslav

MPK: C30B 7/08, C30B 29/54

Značky: isomorfů, pěstování, způsob, monokrystalů, síranu, glycinia, bisglycinium

Text:

...dielektríbkých, tepelných a mechaníckých vlastností, důležitých pro zdárnou přípravu materiálů pro detekcí záření.Řešení využívá poznatku, že při růstu krystalu z roztoku zárodek, v němž je spontánnípolarizace předem zoríentována v jediném áměru vlívem příměsĺ glycínových komplexů některých přechodových kovů, vyvolá v přírůetajíci kryetalické mřížce stejnou orientaci vektoru spontánni polarizace. Využívá také skutečnosti, že...

Způsob pěstování monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255654

Dátum: 15.03.1988

Autori: John Václav, Blažek Karel, Mánek Břetislav, Horák Jiří, Vrzala Pavel

MPK: C30B 29/32

Značky: monokrystalů, vizmutgermanátu, pěstování, způsob

Text:

...při použití kelímku se speciálně upraveným kulovým dnem, nicméně i tyto nejsou vždy V celém svém objemu dokonale homogenní a vhodná surovina pro výrobu scintilačních detektorů se musi z nich získávat výběrem.Tyto nevýhody odstraňuje způsob pěstováni monokrystalů vizmutgermanátu vysoké jakosti Czochralskiho metodou tažením z taveniny v platinovém kelimku podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že gradient teploty v pěetovaci aparatuře se...

Podpěra pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255576

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tihelková Zdeňka

MPK: A01G 9/12

Značky: pěstování, rostlin, podpera

Text:

...Popínevou rastlinu lze vést do libovolné výše 1 šíře v důsledku nastavitelného provedení jednotlivých dílů stojiny a paprsků. Lze tak vytvářet různé ozdobné útvary, které jsou přenosné spolu s květináčem, v němž je rastlina zasazena.Předmět vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obral představuje celkový pohled na podpěru s pěti paprsky ve schematickén náryse a se třemi tvarovými varientami, obr.2 pohled na totéž provedení podpery...

Způsob pěstování monokrystalů hlinitanů yttria nebo/a lantanidu s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253997

Dátum: 17.12.1987

Autori: Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: lantanidů, pěstování, strukturou, perovskitovou, yttria, monokrystalů, hlinitanu, způsob

Text:

...část přebytku kovových iontů se odstraní následujícím zahříváním ve vakuu,a to i bez předchozího ochlazení přímo po ukončení pěstování v pěstovacím zařízení. Takto upravený monokrystal lze případně dále zahřívat v suché,kyslík obsahující atmosfáře bez nebezpečí tvorby barevných center, což může mít význam pro úpravu celkového valenčního stavu některých lantanidů, například terbia nebo europia a při tepelné úpravě povrchů hotových výrobků,...

Zařízení na přípravu substrátu pro pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 245828

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ranný Mojmír

MPK: A01G 1/04

Značky: přípravu, pěstování, substrátů, zařízení

Text:

...máčení suroviny uniká s odplavovanými živinami se svádí do sběrné jímky a může se opět vracet pomocí čerpadla do substrátu. Fermentor se může použít při dobrém harmonogramu střidavě pro dvě hromady substrátu.e-lí k dispozici méně substrátu k propaření, fermentor se dá zkrátit. Pokud se má připravit prorostlý substrát, stěny fermentoru se po propaření odsunou, fermentační stroj najede opět do hromady a zamísí sadbu do substrátu, uhladí...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery s omezeným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bitter Dieter, Nickisch Klaus, Markessini Efthalia Vergopoulo, Wiechert Rudolf, Laurent Henry

MPK: H01S 3/14, C30B 29/28

Značky: monokrystalů, yttritohlinitého, omezeným, zesílením, pěstování, tavenina, granátu, lasery

Text:

...při vysoké koncentraci je účinnost laseru nedostatečná. V každém případě je však podstatné, aby růst monokrystalu probíhal v redukčni atmosfére, protože v~ oxidační, připadně neutrální atmosféře, se »část iontů praseodymu, zřejmě jak-o čtyřmocné, zabu 4duje v oktaedrických polohách což má za následek takový mechanismus zhášení luminiscence iontů neodymu, který je nezavislý- na čerpacĺ energií, respelktive inverzi,a proto je z hlediska...

Způsob úpravy odpadních spalin pro pěstování vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238551

Dátum: 01.12.1987

Autori: Petrů Jan, Matys Jindřich

MPK: A01G 7/02

Značky: úpravy, spalin, způsob, odpadních, vegetace, pěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy odpadních spalin, zejména z průmyslových velkospotřebičů, pro pěstování vegetace. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se odpadní spaliny ochladí na teplotu 70 až 90 °C, která dostačuje k odpaření množství vody potřebného k obohacení spalin vodní párou na hodnotu C02 : H20 rovnající se 1 : 5 a k jejich ochlazení na teplotu 18 až 40 °C. Tento způsob lze použít pro pěstování vegetace ve sklenících nebo jiných uzavřených...

Zařízení pro pěstování monokrystalů oxidů kovů, obsahujicích barevné ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247399

Dátum: 16.11.1987

Autori: Boeeka Antonín, Kalina Vladimír, Bueko Michal, Benda Antonín

MPK: C30B 15/00, C30B 35/00

Značky: pěstování, obsahujících, barevné, kovů, zařízení, monokrystalů, oxidů, ionty

Text:

...g se středovým otvorem, válcová komora 5 s víkem 5, vnitřní stínící trubka 1 ahorní stínicí systém 8.Válcový kelímek j z wolframu o vnitřním průměru 90 mm a vnitřní výšce 95 mm, tlouštce stěny a dna 10 nm byl vložen do odporového topení 2. vytvořeného ze smyček tvaru chráneného U, zhotovených z wolframového drátu o průměru 4 mm a sestavených za sebou po obvodu kruhu o průměru 130 mm. Kolem odporového topení g byly souose s ním a kelímkam j...

Zařízení pro pěstování monokrystalů z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239023

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zikmund Jan, Matěcha Jaromír, Nováková Blanka

MPK: C30B 35/00

Značky: pěstování, zařízení, roztoku, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěstování monokrystalů z roztoků, resp. prvek pro přenos točivého momentu hřídele krystalizátoru, na kterém se upevňuje míchadlo nebo nosiče zárodků, zabezpečující naprostou těsnost krystalizační aparatury, kde točivý moment hřídele (9) je přenášen od nízkootáčkového motoru (3) na principu magnetické spojky, která je tvarově souměrná podle oddělující membrány (4), přičemž v horním dílu (l) je ukotven motor (3), na jehož hřídel je...