Patenty so značkou «perorálna»

Perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca oxykodon a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288220

Dátum: 23.07.2014

Autori: Oshlack Benjamin, Prater Derek, Wright Curtis

MPK: A61K 9/00, A61K 31/00, A61K 31/485...

Značky: predĺženým, oxykodón, uvoľňovaním, perorálna, obsahujúca, použitie, aplikačná, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna aplikačná lieková forma s predĺženým uvoľňovaním jednej účinnej zložky vybranej z oxykodonu a soli oxykodonu, ktorá obsahuje (a) dvojvrstvové jadro obsahujúce: (i) liečivovú vrstvu obsahujúcu analgeticky účinné množstvo uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu a (ii) vytesňujúcu vrstvu alebo vypudzujúcu vrstvu obsahujúcu osmopolymér a osmagent zvolený zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného, chloridu draselného, síranu...

Zmes, perorálna dávková forma a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287988

Dátum: 09.08.2012

Autori: Davis Harry, Kosoglou Teddy, Cho Wing-kee Philip, Picard Gilles Jean Bernard

MPK: A61P 9/10, A61P 3/06, A61K 31/397...

Značky: forma, změs, dávková, použitie, perorálna

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahujúca 10 % hmotn. ezetimibu, 55 % hmotn. monohydrátu laktózy, 20 % hmotn. mikrokryštalickej celulózy NF, 4 % hmotn. povidónu (K29-32) USP, 8 % hmotn. kroskarmelózy sodnej NF, 2 % hmotn. laurylsulfátu sodného a 1 % hmotn. stearanu horečnatého. Opísané sú tiež perorálna dávková forma obsahujúca uvedenú zmes a použitie tejto zmesi na výrobu liečiva na podávanie s PPAR aktivátorom na liečenie a/alebo prevenciu cievnych stavov zahŕňajúcich...

Tuhá perorálna farmaceutická kompozícia na zlepšenú biodostupnosť kalcitonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287613

Dátum: 16.03.2011

Autori: Azria Moise, Sparta Gregory, Sikora Joseph, Ault Joseph, Xiao Jie, Yang Rebecca Fai-ying, Bateman Simon David

MPK: A61K 35/60, A61K 47/18, A61K 38/23...

Značky: zlepšenú, farmaceutická, perorálna, tuhá, kalcitonínu, biodostupnosť, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna farmaceutická kompozícia na zlepšenú biodostupnosť kalcitonínu obsahuje kalcitonín, aplikačnú molekulu N-(5-chlórsalicyloyl)-8-aminokaprylovej kyseliny (5-CNAC) a krospovidón alebo povidón ako vehikulum.

Perorálna farmaceutická kompozícia obsahujúca dabigatrán etexilát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17713

Dátum: 28.02.2011

Autori: Paetz Jana, Koeberle Martin, Strohmeyer Jutta, Brueck Sandra

MPK: A61K 31/4402, A61K 31/4184, A61K 9/20...

Značky: farmaceutická, kompozícia, etexilát, perorálna, dabigatrán, obsahujúca

Text:

...v nosiči. Vhodnými nosičmi pre tento účel sú najmä polyméry a kyselina kremičité, najmä pyrogénna kyselina kremičitá, ako Aerosil. Ako polyméry je možné s výhodou použiť hydrofilné polyméry, a najmä vodorozpustné polyméry svodorozpustnosťou 0,01 mg/ml. Vhodná je tiež mikrokryštalická celulóza.Všeobecne do rozsahu pojmu hydrofilný polymér spadajú polyméry s polámymi skupinami. Ako príklady polámych skupín je možné uviesť...

Perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5202

Dátum: 05.06.2009

Autori: Casadevall Gemma, Sathyan Gayatri, Hastedt Jayne, Davar Nipun, Pors Linda Hearney

MPK: A61K 9/52, A61K 31/485, A61K 9/22...

Značky: uvoľňovaním, aplikačná, forma, perorálna, predĺženým

Text:

...denne pacientovi spoločne s vodným alkoholom uvoľnenie ópioidu z aplikačnej formy s predĺženým uvoľňovaním ópioidu na podávanie jedenkrát denne pričom vodný alkohol obsahuje alkohol V koncentráciách, ktoré sú asi 20 objemových alebo vyššie a pričom pomer maximálnej koncentrácie ópioidu V plazme jednotlivého pacienta pri jednorazovej aplikácii dosiahnutej v prípade, že sa aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním ópioidu na podávanie jedenkrát...

Perorálna kompozícia s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286651

Dátum: 16.02.2009

Autori: Khanna Satish Chandra, Shah Rajen, Ogorka Jörg, Kalb Oskar

MPK: A61K 9/22, A61K 31/21, A61K 9/20...

Značky: uvoľňovaním, riadeným, perorálna, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s riadeným uvoľňovaním rivastigmínu sa skladá z jadra obsahujúceho rivastigmín a poťahu obsahujúceho vnútorný film a vonkajší film, pričom vnútorný film obsahuje acetát celulózy a vonkajší film obsahuje etylcelulózu.

Perorálna pevná kompozícia obsahujúca entakapon, levodopu a karbidopu a spôsoby jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286451

Dátum: 24.09.2008

Autori: Niskanen Mervi, Lintulaakso Jarmo, Partanen Marja, Vahervuo Kari, Kallioinen Sari, Kervinen Lasse, Ritala Marja, Virkki Matti, Laaksonen Marja

MPK: A61K 31/185, A61K 31/275, A61P 25/00...

Značky: pevná, použitie, levodopu, přípravy, kompozícia, karbidopu, perorálna, spôsoby, entakapon, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna pevná kompozícia, ktorá obsahuje farmakologicky účinné množstvá entakaponu, levodopy a karbidopy alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, alebo hydrátov a farmaceuticky prijateľný excipient, kde významná časť karbidopy je oddelená od entakaponu a levodopy tak, že terapeutický účinok dosiahnutý pomocou tejto kompozície pri liečbe Parkinsonovej choroby je porovnateľný s účinkom dosiahnutým s použitím separátnych prípravkov entakaponu...

Perorálna formulácia metadoxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19765

Dátum: 03.07.2008

Autori: Amselem Shimon, Ilan Yaron, Megiddo Dalia, Megiddo Gur, Yamin Rina

MPK: A61K 31/455, A61K 31/44, A61K 9/00...

Značky: metadoxínu, perorálna, formulácia

Text:

...sú tu zozbierané určité pojmy používané v špecifikácii, v príkladoch a v pripojených uskutočneniach vynálezu. Pokým nie je definované ináč, všetky tu používané technické a vedecké pojmy majú rovnaký význam ako obvykle rozumie riadne kvalifikovaný v technike, ktorému tento vynález patrí.0018 Neurčité členy (v angličtine a a an) sa tu používajú na označenie jedného alebo viac než jedného (t.j. najmenej jedného) z predmetov člena. Ako...

Perorálna kompozícia obsahujúca 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2- benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovú kyselinu alebo jej soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16521

Dátum: 25.05.2007

Autori: Kaneko Masashi, Kakuda Sahoe, Yahata Tatsuhito

MPK: A61K 31/423, A61K 47/18, A61K 47/02...

Značky: kompozícia, benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovú, perorálna, obsahujúca, 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2, kyselinu

Text:

...absorpciu z gastrointestinálneho traktu. Prostriedky pre vyriešenie týchto problémov0005 Za týchto podmienok pôvodcovia vynálezu uskutočnili intenzívny výskum a zistili, že keď sa do prípravku pre perorálnu aplikáciu, ktorý obsahuje látku T-5224, pridápolyvinylpyrolidón, absorpcia látky T-5224 sa výrazne zlepší i v neutrálnej oblasti, v ktorej je nízka rozpustnosť. Pôvodcovia vynálezu skompletizovali svoj vynález ešte ďalším...

Perorálna formulácia bezvodého olanzapínu formy I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9924

Dátum: 19.12.2006

Autori: Úbeda Pérez Carmen, Díez Martín Ignacio, Pablo Alba Pablo

MPK: A61K 9/32, A61K 31/551

Značky: formy, perorálna, formulácia, bezvodého, olanzapínu

Text:

...stlačením, akonáhle sa olanzapín alebo jednaz jeho solí zmieša homogénne so spomenutými pomocnými látkami.0009 Patentová prihláška WO 05/009407 uvádza dva spôsoby predchádzania problémus nežiaducim sfarbením formulácií obsahujúcich olanzapin.0010 Najmä uvádza poťah častíc olanzapínu s laktózou a/alebo manitolom a prípadne ďalšími farmaceutický prijateľnými pomocnými látkami vybranými z aspoň jedného spojiva vybraného z polyméru celulózy...

Pevná perorálna farmaceutická kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285255

Dátum: 30.08.2006

Autori: Thewissen Michael, Engel Günter, De Bruijn Karel, Züger Othmar, Vitzling Christian, Pfannkuche Hans-jürgen

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/445

Značky: použitie, perorálna, kompozícia, pevná, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná perorálna farmaceutická kompozícia obsahujúca tegaserod alebo jeho soli, ďalej obsahuje rozvoľňovadlo prítomné v množstve aspoň 15 % hmotnostných z celkovej hmotnosti kompozície, pričom rozvoľňovadlo je vybrané zo skupiny obsahujúcej krospovidón, vopred želatinovaný škrob, škrobový glykolát sodný, sodnú soľ karboxymetylcelulózy, vápenatú soľ karboxymetylcelulózy, alginát sodný a ich zmesi. Je opísané aj použitie kompozície na výrobu lieku...

Perorálna lieková forma s dienogestom a etinylestradiolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6367

Dátum: 10.08.2006

Autori: Gerecke Hagen, Ladwig Ralf, Wiesinger Herbert, Fricke Sabine, Buske Alexander

MPK: A61K 31/568, A61K 45/00, A61K 31/567...

Značky: lieková, forma, perorálna, dienogestom, etinylestradiolom

Text:

...látok vliekovej forme podľa vynálezu môže tiež obsahovať0015 Účinná látka etinylestradiol sa nastrieka počas granulácie ako etanolický roztok, alebo0016 Kryštalizát účinnej látky, dienogestu, s určitou veľkosťou častíc sa pripraví z presýteného roztoku steroidu, ktorý sa počas kryštalizácie podrobí mletiu za mokra. Získa sa pritom0017 Ďalej sú možné aj iné spôsoby prípravy dienogestu s požadovanou veľkosťou častíc.Patria k nim mletie,...

Perorálna dávková forma zahŕňajúca systém zabraňujúci zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17152

Dátum: 24.05.2006

Autori: Dargelas Frédéric, Guimberteau Florence, Soula Gérard, Soula Rémi

MPK: A61K 9/62, A61K 9/51

Značky: zahŕňajúca, dávková, systém, zabraňujúci, zneužitiu, perorálna, forma

Text:

...je tu oplsané. Tlmiaca látka je považovaná za vhodnú na indukovanie vytvárania komplexov analgetickej účinnej látky. V rámci predloženého vynálezu je látka vhodná na indukciu vytvárania komplexov (analgetiolej účinnej látky), ak je schopná indukovat vytváranie takýchto komplexov aspoň v jednom bežnom rozpúšťadle, ktoré je vybrané zo skupiny, ktorá obsahuje vodu, vodné rozpúšťadlové systémy, ako napríklad zmesi voda-etanol,alkohol. alkoholické...

Pevná perorálna lieková forma pre antikoncepciu, ktorá obsahuje dienogest a etinylestradiol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4529

Dátum: 15.02.2006

Autori: Buske Alexander, Ladwig Ralf, Gerecke Hagen, Fricke Sabine, Räthe Harald

MPK: A61K 9/20

Značky: forma, etinylestradiol, pevná, perorálna, lieková, antikoncepciu, dienogest, ktorá, obsahuje

Text:

...Filmový poťah taktiež obsahuje neoneskorene (rýchlo) sa uvoľňujúci celkový obsah etinylestradiolu.0012 V liekovej forme podľa vynálezu je výhodne obsiahnuté kombinácia účinných látok s 1,5 mg až 2,0 mg dienogestu a 0,015 mg až 0,020 mg etinylestradiolu.0013 Výhodne sa aspoň 10 , predovšetkým výhodne 30, dienogestu retardovanerozpustí po viac ako 30 minútach z tabletového jadra, ako sa stanovilo disolučným testompri použití vody s teplotou...

Perorálna suspenzia obsahujúca meloxikam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4322

Dátum: 02.12.2005

Autori: Biesmans Caspar Peter Elisabeth, De Spiegeleer Bart

MPK: A61K 31/5415, A61K 9/00

Značky: suspenzia, perorálna, meloxikam, obsahujúca

Text:

...škroby (ako je kukuričný škrob, zemiakový škrob,ryžový škrob, maniokový škrob a pšeničný škrob), karboxyvinylové polyméry (karboméry ako je Carbopol®), karboxymetylcelulózu a jej soli, mikrokryštalickú celulózu a arabskémíkrokryštalická celulóza, ktorá je komerčne dostupná ako Avicel®. Niektoré formy Avicel®, ako je Avicel® RC 591, sú zmesi mikrokiyštalickej celulózy skarboxymetylcelulózou (ktorá typicky obsahuje 87 - 91 mikrokryštalickej...

Všeobecne lineárna šumivá perorálna dávkovacia forma fentanylu a spôsoby jej podávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9537

Dátum: 30.12.2004

Autori: Habib Walid, Agarwal Vikas, Moe Derek

MPK: A61K 9/20, A61K 9/46

Značky: šumivá, lineárna, podávania, dávkovacia, všeobecné, fentanylu, perorálna, forma, spôsoby

Text:

...absorpcie lieku. Pozri tiež patenty USA č. 6 759 059 a 6 680 071. Pozri tiež Brendenberg, S., 2003 New Concepts in Administrationof Drugs in Tablet Form Formulation and Evaluation of a Sublingual Tablet for RapidAbsorption, a Presentation of an lndividualized Dose Administration System, Acta Universitiatis Upsaliensis. Comprehensíve Summaríes of Uppsala Díssertatíons from the Faculty of Pharmacy,287, 83 pp. Uppsala ISBN 91-554-5600-6.Ak...

Perorálna dávková forma obsahujúca PDE 4 inhibítor ako účinnú zložku a polyvinylpyrolidón ako excipient

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11815

Dátum: 19.02.2003

Autori: Ney Hartmut, Eistetter Klaus, Dietrich Rango

MPK: A61K 45/06, A61K 31/166, A61K 31/44...

Značky: excipient, zložku, účinnú, inhibitor, forma, dávková, perorálna, polyvinylpyrolidón, obsahujúca

Text:

...0,05 až 1 hmotn Príkladom dalších chuťových látok sú napríklad kyseliny, ako je sacharín, aspartám, cyklamát sodný alebo maltol, ktoré sa pridávajú v množstve podľa očakávaného výsledku.0017 Podľa tohto vynálezu použitý polyvinylpyrolidón (PVP) je najmä vodorozpustný PVP s priemernou moiekulovou hmotnosťou viac ako 2000, výhodne vyše 20 000. Ako príklady možno uviesť Kollidon a 12 PF (molekulová hmotnost 2000 - 3000), Kollidon 17 PF...

Perorálna dávková forma obsahujúca PDE 4 inhibítor ako účinnú látku a polyvinylpyrolidón ako excipient

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14503

Dátum: 19.02.2003

Autori: Dietrich Rango, Eistetter Klaus, Ney Hartmut

MPK: A61K 45/06, A61K 31/44, A61K 31/166...

Značky: obsahujúca, excipient, polyvinylpyrolidón, forma, látku, inhibitor, účinnú, dávková, perorálna

Text:

...ako sú napríklad Kollidon 25, Kollidon 30 a Kollidon 90 F.-3 0018 Ak sa vyžaduje, možno k PVP pridat ďalšie spojiva, ako je polyvinylacetát, napríklad KoIIidon® VA 64), želatlna, glej z kukuričného škrobu, predgélované škroby (Škrob 1500), hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC) alebo hydroxypropylcelulóza (L-HPC).0019 Plnivá vhodné podľa tohto vynálezu sú napríklad uhličitan vápenatý (napríklad MagGran® CC alebo Destab® 95) a uhličitan sodný,...

Perorálna lieková forma na riadené uvoľňovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7464

Dátum: 12.02.2003

Autori: Willy Helen Anne, Li Chi Leung, Martini Luigi, Re Vincenzo

MPK: A61K 9/44

Značky: forma, uvoľňovanie, riadené, liečivá, perorálna, lieková

Text:

...obsahuje farmaceutický aktívnu slabú bázu alebo jej farmaceutickývhodnú soľ alebo solvát, pričom jadro je opatrené obalom s jedným alebo viac otvormivedúcimi k jadru, ktorého podstata spočíva vtom, že obal je erodovateľný za vopredstanovených podmienok pH. Predmetom vynálezu je ďalej perorálna lieková forma, ktorá obsahuje(i) erodovateľné jadro, pričom jadro obsahuje farmaceutický účinnú slabú bázu alebojej farmaceutický vhodnú soľ alebo...

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283082

Dátum: 27.12.2002

Autori: Chasin Mark, Goldenheim Paul, Oshlack Benjamin, Kaiko Robert, Pedi Frank, Sackler Richard

MPK: A61K 9/50, A61K 31/485

Značky: regulovaným, uvoľňovaním, tuhá, perorálna, aplikačná, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním, ktorá pozostáva z množstva inertných farmaceutických guľôčok potiahnutých analgeticky účinným množstvom opiátového analgetika alebo zmesou opiátových analgetík, alebo ich solí, pričom inertné farmaceutické guľôčky sú prekryté povlakom regulujúcim uvoľňovanie látky, pričom disolučná rýchlosť aplikačnej formy, stanovená v podmienkach in vitro USP miešadlovou metódou pri 100 ot./min. v 900...

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283081

Dátum: 27.12.2002

Autori: Sackler Richard, Goldenheim Paul, Chasin Mark, Kaiko Robert, Pedi Frank, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 31/485, A61K 9/50

Značky: perorálna, forma, aplikačná, tuhá, regulovaným, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním, ktorá pozostáva z analgeticky účinného množstva opiátového analgetika alebo zmesi opiátových analgetík, alebo ich solí, potiahnutých povlakom regulujúcim uvoľňovanie látky alebo zabudovaných do matrice regulujúcej jeho uvoľňovanie, pričom disolučná rýchlosť aplikačnej formy, stanovená v podmienkach in vitro USP miešadlovou metódou pri 100 ot./min. v 900 ml vodného tlmivého roztoku, pH...

Perorálna antikoncepcia na zabránenie tehotenstvu a minimalizáciu premenštruačných symptómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15035

Dátum: 04.12.2002

Autori: Bell Robert, Ben-maimon Carole, Iskold Beata

MPK: A61K 31/565, A61K 31/138, A61K 31/567...

Značky: symptómov, zabránenie, perorálna, antikoncepcia, premenštruačných, tehotenstvu, minimalizáciu

Text:

...u ľudí.0009 Najrozšírenejšou formou perorálnej antikoncepcie je pilulka, ktorá kombinuje ako estrogén, tak progestín, takzvaný kombinovaný perorálny antikoncepčný prípravok. Alternatívne existujú antikoncepčné prípravky, ktoré obsahujú len progestín. Avšak prípravky obsahujúce iba progestín majú rozmanitejšie spektrum vedľajších účinkov ako kombinované prípravky, najmä častejší výskyt krvácania z prieniku. Výsledkom je, že kombinované...

Perorálna aplikačná forma obsahujúca liečivú látku a protichodne pôsobiace činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6939

Dátum: 05.08.2002

Autori: Wright Curtis Iv, Carpanzo Anthony

MPK: A61K 45/00, A61K 31/485, A61P 25/00...

Značky: perorálna, forma, liečivú, pôsobiace, protichodne, činidlo, aplikačná, látku, obsahujúca

Text:

...je rýchlo degradovaný a má vysokú tračníkovú špeciñcitu.Stále však existuje jasná potreba vyvinúť pokročilejšie perorálne aplikačné formy, ktoré by boli efektívne pri zabraňovaní abúzu a užitočné pri dodávke liečiva.Vynález sa týka perorálnej aplikačnej formy, ktorá obsahuje prvú kompozíciu a druhú kompozíciu, pričom prvá kompozícia obsahuje liečivo a druhá kompozícia obsahuje protichodne pôsobiace činidlo, ktoré znižuje alebo eliminuje...

Perorálna forma liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281011

Dátum: 09.10.2000

Autori: Anders Edzar, Müller Walter

MPK: A61K 9/00, A61K 9/22, A61M 31/00...

Značky: liečivá, forma, perorálna

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna forma liečiva, pri ktorej matrica a podiel penovej hmoty alebo dutín tvorí dohromady teleso liečiva, pričom podiel penovej hmoty alebo dutín je vnútri telesa spojitý alebo rozdelený alebo tvorí čiastkové teleso, susediace s membránou. Systém sa v podmienkach, ktoré sú v žalúdku, udrží v tomto stave počas dostatočne dlhého časového obdobia, ktoré je potrebné na uvoľnenie účinnej látky.

Autochtonná perorálna inaktivovaná očkovacia látka proti neonatálnej kolienteritíde teliat

Načítavanie...

Číslo patentu: 235371

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šnirc Július, Sokol Augustín, Mikula Ivan

MPK: C12N 15/00, A61K 39/108, C12P 19/30...

Značky: neonatálnej, perorálna, proti, látka, teliat, kolienteritíde, autochtonná, inaktivovaná, očkovacia

Text:

...pochádzajúcich z jednotlivých chovov s výskytom neonatálnej kolienteritídy, testovaných na základe ich ľenotyjaového prejavu na prítomnost adherenčných antigéwnov K 88 ab, K 883 G, K 99,produkciu enterotoxínu, hemolyzíinu a kolicínu V. Výber kmeňov Escherichia coli pre technologickú prípravu očkovacej latky podľa vynálezu je robený ich testáciou na prítomnost uvedených 6 druhov plazmidov. Výhor kmeňov Escherichia coli pre technologickú...