Patenty so značkou «peptidů»

Laktámová zlúčenina na inhibíciu uvoľňovania alebo syntézy beta-amyloidového peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288065

Dátum: 21.03.2013

Autori: Latimer Lee, Mcdaniel Stacey Leigh, John Varghese, Nissen Jeffrey Scott, Audia James Edmund, Tung Jay, Thorsett Eugene

MPK: A61K 31/55, C07D 223/16

Značky: uvolňovania, peptidů, laktámová, zlúčenina, beta-amyloidového, inhibíciu, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zlúčeniny (N)-((S)-2-hydroxy-3-metyl-butyryl)-1-(L-alaninyl)-(S)-1-amino-3- metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzapezin-2-ónu, kompozícií s jej obsahom a jej použitia na prípravu liečiva na liečenie, prevenciu a inhibíciu postupu Alzheimerovej choroby.

Peptid odvodený od proteínu HIV-1 gag p17, antigén s obsahom tohto peptidu a jeho použitie, vakcínová kompozícia, protilátka, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287917

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 9/127, A61K 39/00, A61K 39/39...

Značky: vektor, buňka, proteínu, kyselina, peptid, kompozícia, vakcínová, hostiteľská, obsahom, nukleová, antigen, hiv-1, použitie, protilátka, expresný, odvodený, peptidů, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný modifikovaný peptid schopný vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek na získanie účinnej profylaktickej a terapeutickej vakcíny proti HIV. Peptid je založený na konzervatívnych oblastiach proteínov HIV gag p17. Opisujú sa antigény voľné alebo viazané na nosiči, ktoré obsahujú uvedený peptid, vakcínové kompozície obsahujúce tento antigén, ich použitie, ich protilátky, nukleová kyselina...

Protilátky proti N3pGlu peptidu amyloidu beta a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20905

Dátum: 09.08.2011

Autori: Lu Jirong, Demattos Ronald Bradley, Tang Ying

MPK: A61P 25/28, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: použitie, proti, peptidů, n3pglu, amyloidu, protilátky

Text:

...humánnu anti-N 3 pGlu AB protilátku upravenú genetickým inžinierstvom alebo jej antigén viažuci fragment, ktorá má Kd pri teplote 25 °C nižšiu ako 9 x 101 ° M pre humánny N 3 pGlu AB peptid. V inom výhodnom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje humánnu anti-N 3 pGlu AB protilátku upravenú genetickým inžinierstvom alebo jej antigén viažuci fragment, ktorá má Kd pri teplote 25 °C nižšiu ako 7 x 10 M pre humánny N 3 pGlu AB peptid. V...

Spôsob rádioizotopového značenia chelatačným činidlom konjugovaného proteínu alebo peptidu s 90Y

Načítavanie...

Číslo patentu: 287650

Dátum: 11.04.2011

Autor: Chinn Paul

MPK: A61K 51/08, A61K 51/10

Značky: peptidů, chelatačným, konjugovaného, radioizotopového, značenia, spôsob, proteínu, činidlom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rádioizotopového značenia chelatačným činidlom konjugovaného proteínu alebo peptidu s 90Y, kde 90Y označený proteín alebo peptid má úroveň rádiozačlenenia vyššiu ako 95 %, špecifickú aktivitu väčšiu ako 5 mCi/mg a väzbovú špecifickosť aspoň 50 % a je vhodný na podávanie pacientovi bez ďalšieho čistenia.

Vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid a použitie tohto peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287618

Dátum: 21.03.2011

Autori: Zauner Wolfgang, Fritz Jörg, Nagy Eszter, Buschle Michael, Mattner Frank

MPK: A61K 39/39, A61K 38/00, A61K 39/00...

Značky: použitie, vakcína, tohto, aspoň, peptidů, antigen, peptid, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid, pričom peptid obsahuje sekvenciu R1-XZXZNXZX-R2, kde -N je celé číslo medzi 3-7 -X je kladne nabitý prírodný a/alebo neprírodný aminokyselinový zvyšok -Z je aminokyselinový zvyšok zvolený zo skupiny L, V, I, F a/alebo W a R1 a R2 znamenajú nezávisle -H, -NH2, -COCH3, -COH, peptid s až 20 aminokyselinovými zvyškami alebo peptidovú reakčnú skupinu, alebo peptidový linker s peptidom alebo...

Fragment Aß pripojený k nosičovému peptidu na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287513

Dátum: 25.11.2010

Autori: Vasquez Nicki, Yednock Ted, Schenk Dale, Bard Frederique

MPK: A61K 38/00, A61K 48/00, A61K 39/00...

Značky: nosičovému, prevenciu, peptidů, použitie, depozitmi, fragment, farmaceutický, prostriedok, amyloidnými, ochorenia, spojeného, obsahom, pripojený, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný fragment Abeta pripojený k nosičovému peptidu na použitie na vyvolanie imunitnej odpovede proti Abeta a tak na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi Abeta v mozgu pacienta, pričom fragment Abeta pozostáva z i) Abeta1-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu DAEFRHD, ii) Abeta3-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu EFRHD alebo iii) multiméru i) alebo ii). Tiež je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý...

Spôsob rekombinantnej produkcie heterológneho polypeptidu pomocou peptidu s autoproteolytickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287488

Dátum: 25.10.2010

Autori: Stempfer Günter, Windisch Jörg, Knauseder Franz

MPK: C12N 15/00, C12N 1/00, C12N 9/00...

Značky: polypeptidů, peptidů, pomocou, autoproteolytickou, rekombinantnej, aktivitou, spôsob, heterológneho, produkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rekombinantnej produkcie požadovaného heterológneho polypeptidu s jasne definovaným homogénnym N-koncom v bakteriálnom hostiteľovi, keď fúzny proteín obsahujúci peptid s autoproteolytickou aktivitou autoproteázy Npro z pestivírusu a heterológny polypeptid vytvárajú cytoplazmatické inklúzne telieska v hostiteľských bunkách, tieto inklúzne telieska sú potom izolované a opracované tak, aby sa požadovaný heterológny polypeptid...

Špecifické humanizované protilátky pre protofibrilárnu formu beta-amyloidového peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19053

Dátum: 11.05.2010

Autori: Pradier Laurent, Mikol Vincent, Naimi Souad, Blanche Francis, Shi Yi, Baurin Nicolas, Duchesne Marc, Cameron Beatrice

MPK: A61P 25/28, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: humanizované, peptidů, formu, beta-amyloidového, protilátky, specifické, protofibrilárnu

Text:

...k difúznym plakom nie je uvedená.Schupf et al., vol. 105, no. 37, P 9 14052-14057 (2008) opisuje prípravu myších protilátok(l 3 C 3) imunizáciou ñbrilárnym Abeta 42. l 3 C 3 je špecifická pre protofibrilárnu formu peptidu Abeta a nereaguje s frakciami s nízkou molekulovou hmotnosťou.Napriek súčasnému vývoju znalostí týkajúcich sa Alzheimerovej choroby neustále existuje potreba kompozícii a spôsobov liečby a/alebo prevencie tohto...

Výživová formulácia zahrnujúca hydrolyzát kravského mlieka s obsahom peptidu a/alebo peptidy z neho derivované na vyvolanie tolerancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18089

Dátum: 04.12.2009

Autori: Valenta Rudolph, Swoboda Ines, Hochwallner Heidrun, Herz Udo, Van Tol Eric, Schulmeister Ulrike, Focke-tejkl Margarete

MPK: A61K 38/01, A23L 1/305

Značky: peptidů, formulácia, zahrnujúca, výživová, tolerancie, derivované, obsahom, kravského, vyvolanie, mlieka, peptidy, hydrolyzát

Text:

...forrnulácií náhrad kravského mlieka dostupných na trhu je nabáze kravského mlieka, ktoré bolo do rôznej miery hydrolyzované a/alebo na bázeaminokyselinových formulácií. Tieto formulácie z kravského mlieka sa používajú na nahradenie kravského mlieka, a teda na redukciu alergických reakcií u subjektov alergických na kravské mlieko. Okrem iného môžu formulácie z kravského mlieka potenciálne predchádzať rozvoju alergie na kravské mlieko u...

Peptid schopný predĺžiť polčas existencie predmetného peptidu v plazme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20683

Dátum: 22.05.2009

Autori: Sato Seiji, Wakabayashi Naomi

MPK: A61K 47/48, C07K 14/58, C07K 14/63...

Značky: peptid, existencie, peptidů, plazmě, schopný, polčas, predĺžiť, predmetného

Text:

...s podobnou primámou štruktúrou bol tiež izolovaný z iných stavovcov ako potkanov, ako je človek, myš, prasa, hydina, úhor, dobytok, kôň, ovca, žaba,pstruh dúhový alebo pes a jeho aminokyselinová sekvencia bola už známa (patentový dokument l a nepatentový dokument 8). Všetok vyššie uvedený grelín je peptid, V ktorom je hydroxylová skupina v bočnom reťazci serínového zvyšku alebo treonínového zvyšku na 3. pozícii acylovaná mastnou kyselinou...

Spôsob výroby nového opioidného peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14264

Dátum: 31.12.2008

Autor: Lipkowski Andrej

MPK: A61K 38/07, A61P 25/04, C07K 5/107...

Značky: peptidů, nového, opioidného, spôsob, výroby

Text:

...zvýšenie analgetickej aktivity peptidového analógu. Zároveň sa neočakávane ukázalo, že substitúcia benzoxykarboxylovej skupiny inými fragmentmi, ktoré obsahujú aromatickú skupinu, zachováva alebo zvyšuje ich analgetickú0005 A preto je prvým predmetom vynálezu nová zlúčenina so všeobecným vzorcomOH HN/ D L FL/IOL jul ÍL HzNL ç můj/Mg og R o R, R, o- L, D znamenajú vhodnú amínokyselinovú chiralitu- R 1 je aminokyselinový postranný reťazec...

Nová alfa-(N-sulfónamido) acetamidová zlúčenina ako inhibítor produkcie beta-amyloidného peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9436

Dátum: 14.10.2008

Autori: Olson Richard, Gillman Kevin, Starrett John

MPK: A61P 25/28, C07D 271/06, A61K 31/4245...

Značky: peptidů, produkcie, zlúčenina, inhibitor, nová, alfa-(n-sulfónamido, acetamidová, beta-amyloidného

Text:

...toxicity založenej na mechanizme nastoľuje otázku, či je možné dosiahnuť prijateľný terapeutický ukazovateľ s inhibítormi yesekretázy. Selektívna inhibícia tvorby AB počas signalizácie Notch, farmakokinetiky, povahy liečiva a/alebo tkanivovej špecifickej farmakodynamiky by mohla ovplyvniť terapeutický výsledok.0007 Dôkazy naznačujú, že zníženie hladín AB v mozgu pomocou inhibície V-sekretázy môže brániť nástupu a progresie AD (Selkoe D....

Vakcíny peptidu odvoddeného od EphA4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17882

Dátum: 21.02.2008

Autori: Tsunoda Takuya, Ohsawa Ryuji

MPK: A61P 35/00, A61K 39/00, C07K 14/47...

Značky: peptidů, epha4, odvoddeného, vakcíny

Text:

...et al., (2001) Blood.98(6)1872-81. môže predpokladať HLA molekulu viažuci peptid, ale predpokladaný peptid nie je tak rigorózny (Bachinsky MM, et. al., Cancer Immun. 2005 Mar 2256.). Teda TAA skríning stále zanecháva veľa spochybnení a zložitosti.0006 Súčasný rozvoj v cDNA microarray technológiách umožnil konštrukciu komprehenzívných profilov génovej expresie Val., (2001) Cancer Res., 61, 2129-37. Lin YM. et al., (2002) Oncogene, 214120-8....

Použitie peptidu na výrobu farmaceutickej kompozície na liečenie sklerózy multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 285815

Dátum: 01.08.2007

Autori: Catz Ingrid, Warren Kenneth

MPK: A61K 38/17, C07K 14/435

Značky: výrobu, sklerózy, použitie, multiplex, farmaceutickej, kompozície, liečenie, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie peptidu vzorca Asp Glu Asn Pro Val Val His Phe Phe Lys Asn Ile Val Thr Pro Arg Thr na výrobu farmaceutickej kompozície na liečenie sklerózy multiplex u pacientov s haplotypom HLA-DR2.

Protilátky proti amyloid-beta peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6934

Dátum: 27.03.2007

Autori: Soden Peter Ernest, Ellis Jonathan Henry, Ford Susannah, Burbidge Stephen Anthony, Germaschewski Volker, Philpott Karen Louise, Kumar Umesh

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/00...

Značky: amyloid-beta, protilátky, peptidů, proti

Text:

...doménu VL, ktorá má sekvenciu SEQ lD No 19, konkrétne polynukleotid SEQ ID N 0120.0026 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú opísané nižšie, alebo sú deñnované v podnárokoch.Podrobný opis gnálezu 1. Štruktúra protilátok 1.1 lntaktné protilátky0027 lntaktné protilátky sú zvyčajne heteromultimerické glykoproteíny, ktoré zahŕňajú najmenej dva ťažké a dva ľahké reťazce. Okrem IgM, intaktné protilátky sú heterotetrametrické glykoproteíny približne 150...

Protilátky proti peptidu amyloid-beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16813

Dátum: 27.03.2007

Autori: Kumar Umesh, Germaschewski Volker, Ellis Jonathan Henry, Burbidge Stephen Anthony, Philpott Karen Louise, Soden Peter Ernest, Ford Susannah

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28...

Značky: peptidů, amyloid-beta, proti, protilátky

Text:

...Prediction by plasma amyloid beta 42, medial temporal lobe atrophy and homocysteine,má byt publikované, e-publikované 19. októbra 2006), dedičné mozgové krvácanie s B-amyloidózou holandského typu, mozgová B-amyloidová angiopatia a rôzne typy degeneratívnych demencií, ako napríklad demencií, ktoré sa spájajú s Parklnsonovou chorobou, progresívnym supranukleárnym ochmutím, kortikálnou bazálnou degenerácioiu a určitým typom difúznych...

Prostriedky s obsahom biduanidov napomáhajúce rozpúšťanie na orálne dodávanie peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15790

Dátum: 16.02.2007

Autor: New Roger

MPK: A61K 47/10, A61K 38/23, A61K 38/28...

Značky: rozpúšťanie, napomáhajúce, orálne, peptidů, obsahom, biduanidov, dodávanie, prostriedky

Text:

...proteíny alebo extracelulárne signalizaćné proteíny (napr. hormóny) trofické faktory, ako sú napríklad BDNF, CNTF, NGF, IGF, GMF, aFGF, bFGF. VEGF, NT 3, T 3 a HARP apolipoproteíny protilátkové molekuly receptory v rozpustnej forme, ako sú napriklad T-bunkové receptory a receptory pre cytokiny, interteróny alebo chemokíny proteíny alebo peptidy, ktoré obsahujú antigénne epitópy a fragmenty a ich deriváty, konjugáty a sekvenčné varianty....

Antagonistické protilátky proti peptidu súvisiacemu s génom pre kalcitonín a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15691

Dátum: 02.11.2006

Autori: Abdiche Yasmina Noubia, Collier Sierra Jones, Rosenthal Arnon, Poulsen Kristian Todd, Pons Jaume, Zeller Joerg

MPK: C07K 16/26, A61P 25/00

Značky: súvisiacemu, proti, použitia, protilátky, spôsoby, kalcitonín, antagonistické, génom, peptidů

Text:

...zahŕňajúcich podávanie jedincovi účinného množstva anti-CGRP antagonistickej protilátky podľa vynálezu v kombinácii s aspoň jednou ďalšou látkou užitočnou na Iieóenie návalov tepla. Takéto dalšie látky zahŕňajú okrem iného lieky na báze honnónov,vrátane estrogénov a/alebo progestínov.0023 V niektorých uskutočneniach anti-CGRP antagonistická protilátka rozpoznáva CGRP. V niektorých uskutoćneniach sa anti-CGRP antagonistická protilátka...

Použitie natriuretického peptidu na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12586

Dátum: 07.04.2006

Autori: Dohler Klaus, Mitrovic Veselin, Meyer Markus, Forssmann Wolf-georg, Luss Hartmut

MPK: A61P 9/04, A61K 38/22

Značky: natriuretického, zlyhania, liečenie, použitie, peptidů, srdcového

Text:

...Pri zvýšení sérového kreatinínu o iba 0,1 mg/dl, nezávisle od východzích hodnôt, alebo prechodné zvýšenie hladiny kreatinínu 0,3 až 0,5 mg/dl sú prediktívne pre zhoršený výsledok pri akútne dekompenzovanom srdcovom zlyhaní. Natrecor vyvoláva zvýšenie sérového kreatitínu u pacientov so srdcovým zlyhaním (Sackner-Bemstein et al., supra). Presný mechanismus, ktorým Natrecor môže negatívne ovplyvniť funkciu obličiek je v súčasnej dobe neznámy....

Použitie natriuretického peptidu na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19957

Dátum: 07.04.2006

Autori: Meyer Markus, Forssmann Wolf-georg, Luss Hartmut, Döhler Klaus-dieter, Mitrovic Veselin

MPK: A61P 9/04, A61K 38/22

Značky: natriuretického, peptidů, zlyhania, srdcového, liečenie, použitie

Text:

...obličiek je možné hodnotiť a sledovať na základe merania sérového kreatinínu alebo dusíka močoviny(BUN), ktoré sú pri poruche funkcie obličiek alebo poškodení obličiek zvýšené. Okrem toho je pri poškodení funkcie obličiek znížená rýchlosť glomerulámej filtrácie alebo vypočítaná clearancia kreatinínu. Pri zvýšení sérového kreatinínu o iba 0,1 mg/dl, nezávisle odvýchodzích hodnôt, alebo prechodné zvýšenie hladiny kreatinínu 0,3 až 0,5 mg/dl...

Použitie peptidu na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie šoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6320

Dátum: 24.06.2005

Autori: Petzelbauer Peter, Zacharowski Kai

MPK: A61P 7/00, A61K 38/36, A61P 9/00...

Značky: peptidů, prostriedku, liečenie, přípravu, šoku, použitie, farmaceutického

Text:

...orgánov, a k spotrebovaniu koagulačných faktorov, ktoré má za následok krvácanie. Najčastejšou príčinou DIC je sepsa. Dôležité je, že fibrinogén, fibrín a fragmenty fibrínu ovplyvňujú nielen koaguláciu krvi, ale že vykazujú väčší počet miest, na ktoré sa viažu bunkové proteíny a matrixproteíny, ktoréumožňujú, že sa môžu vzájomne ovplyvňovať s bielymi krvinkami, krvnými doštičkami, endotelovými bunkami a štruktúrami matrice. To spôsobuje...

Protilátky špecifické pre protofibrily rozpustného amyloidového beta peptidu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19329

Dátum: 21.06.2005

Autori: Gellerfors Pär, Lannfelt Lars

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, C07K 14/47...

Značky: protofibrily, rozpustného, protilátky, amyloidového, peptidů, použitie, specifické

Text:

...o priemere 4-11 nm a dĺžke 200 nm. Nedávno sa preukázalo, že rozpustne oligoméme peptidy AB, ako napr. AB prototibrily,narušujú dlhodobé zosilnenie (tzv. long-term potentiation, LTP) (Hartley 1999), ako miery3 synaptickej plasticity, ktorá sa považuje za vlastnosť odrážajúca tvorbu pamäte V hippokampe (Walsh 2001). Okrem toho oligoméme peptidy Arctic AB vykazujú oveľa vážnejší inhibičný účinok na LPT V mozgu ako wtAB, pravdepodobne vďaka ich...

Konjugáty A beta imunogénneho peptidu a nosiče a spôsoby ich produkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16842

Dátum: 17.12.2004

Autori: Arumugham Rasappa, Prasad Krishna, Hagen Michael

MPK: A61K 47/48, A61K 39/00

Značky: nosiče, imunogénneho, peptidů, produkcie, konjugáty, spôsoby

Text:

...u kojencov po imunizácii voľným polysacharidom (Anderson et al.(1985), J. Pediatr. 107 346 Insel et al. (1986) J. Exp. Med 158 294). Dokument WO-A-00/050077 opisuje peptidové imunogény spojené s nosičom derivovaným z Proteínu D Haemophi/us influenzae.0007 Konjugáty haptén-nosič boli úspešne vytvorené s použitím rôznych zosieťovacích/kondenzačných činidiel, ako sú napríklad homobifunkčné,heterobifunkčné alebo zosieťovacie linkery s...

Výroba glukagónu podobného peptidu 2 a analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11478

Dátum: 22.11.2004

Autori: Walczyk Ewa, Araujo Alberto De, Williamson Vanessa Jane, Sasaki Ken

MPK: A61K 38/26, C12N 15/16, C07K 14/605...

Značky: analógov, výroba, glukagónu, podobného, peptidů

Text:

...sa vyskytujúcich aminokyselín v sekvencii tvoriacej GLP-2 peptid. S výhodou sú N- a C-koncové zvyšky koncovo autentické. Obzvlášť predkladaný spôsob vedie k požadovanému GLP-2, ako peptidu, ktorý má N- a C-koncové zvyšky, ktoré sú bez zvyškových aminokyselín a ďalších chemických skupín, ktoré sú často dôsledkom rekombinantných spôsobov výroby proteínu, EP 1 704 234 34073/Hobzvlášť tých, ktoré závisia na produkcii proteínu ako fúzovaného...

Cytotoxická protilátka proti C-terminálnemu peptidu GPC 3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11200

Dátum: 04.09.2003

Autori: Ito Yukio, Ohizumi Iwao, Aburatani, Tokita Susumu, Nakano Kiyotaka, Midorikawa

MPK: C07K 16/18, C12N 15/06

Značky: peptidů, cytotoxická, proti, c-terminálnemu, protilátka

Text:

...gén kódujúci L reťazec protilátky pozostáva zo sekvencie SEKV ID Č 19.0018 Takto sa predložený vynález týka protilátky na použitie, ktoré vedie k poškodeniu buniek, ktoré sa vyznačuje tým, že sa v bunkách naruší expresia GPC 3.0019 Navyše sa predložený vynález týka bunku poškodzujúceho činidla, kde je bunkou rakovinová bunka.0020 Ďalej sa predložený vynález týka protirakovinového činidla, ktoré pozostáva z protilátky. Predovšetkým môže byť...

Granzým ako od HSP70/HSP70 peptidu závislý vyvolávač apoptózy v rakovinových bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7334

Dátum: 22.08.2003

Autor: Multhoff Gabriele

MPK: C12N 5/07, A61K 35/14, A61K 38/43...

Značky: buňkách, rakovinových, peptidů, apoptózy, granzým, vyvolávač, závislý

Text:

...osvetliť. Okrem toho je žiaduce špecificky spúšťať lyticlcú aktivitu NK buniek voči nádorovým bunkám špeoiñckejšie než bolo doteraz možné. Všetky tieto výskumné ciele slúžia ako prostriedok na vyvinutie účinnejších a špecifickejších prístupov na liečenie ochorení, a najmä na liečenie0004 Bolo referované, že povrchová expresia proteínov teplotného šoku vrátane Hsp 70 sa vyskytuje tiež po vírusovej infekcii alebo V reakcii na stres. Konkrétne...

Konjugát peptidu s lipidom, lipozóm, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283518

Dátum: 21.07.2003

Autori: Franklin Craig, Ali Shaukat, Erukulla Ravi, Meers Paul, Pak Charles, Janoff Andrew, Cabral-lilly Donna

MPK: A61K 38/00

Značky: použitie, lipozóm, prostriedok, peptidů, lipidom, farmaceutický, konjugát

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát peptidu s lipidom všeobecného vzorca (I) je zakomponovaný do lipozómov tak, aby selektívne destabilizovali lipozómy v blízkosti cieľových buniek sekretizujúcich peptidázy a aby ich dopravili do blízkosti cieľových buniek alebo priamo do nich. Je opísaný aj farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje lipozóm spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom, a použitie lipozómov na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie zápalových a...

Použitie zlúčenín s biologickou aktivitou vazoaktívneho intestinálneho peptidu na liečbu sarkoidózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5953

Dátum: 05.06.2003

Autor: Bevec Dorian

MPK: A61P 43/00, A61K 38/22

Značky: zlúčenín, použitie, aktivitou, liečbu, intestinálneho, sarkoidózy, biologickou, peptidů, vazoaktívneho

Text:

...obyčajne normálne s výnimkou zväčšenej difúznej kapacity, ale mechanizmy sú normálne. Väčšina pacientov je asymptomatická alebo má nepľúcne symptómy. Väčšina pacientov (70 až 75 percent) sa uzdraví v priebehu dvoch rokov a len 10 až 15 percent prechádza do štádia 2.0009 29 percent pacientov so sarkoidózou sa nachádza V štádiu 2. V priebehu tohto štádia ukazuje rádiograf hilárnu lymfadenopatiu spojenú s difúznou pľúcnou infiltráciou.0010...

Deriváty peptidu, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283129

Dátum: 03.01.2003

Autori: Finsinger Dirk, Diefenbach Beate, Kessler Horst, Jonczyk Alfred, Goodman Simon

MPK: C07K 14/78, A61K 38/04, C07K 14/75...

Značky: prostriedok, peptidů, ktorý, použitie, farmaceutický, deriváty, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát peptidu zo súboru zahŕňajúceho Bit-Gly-Gly-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Lys-OH, Bit-Gly-Gly-Gly-Lys-Thr-Ala-Asp-Cys(Trt)-Pro-OH, cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)-Gly), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-N-Me-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)),...

Derivát peptidu, spôsob prípravy jeho sulfátovej soli, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281731

Dátum: 21.05.2001

Autori: Shuman Robert Theodore, Gesellchen Paul David

MPK: A61P 7/02, C07K 5/08, A61K 38/06...

Značky: obsahom, solí, spôsob, přípravy, derivát, peptidů, prostriedok, sulfátovej, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát peptidu všeobecného vzorca (I) a jeho deriváty s Boc-chrániacimi skupinami a ich farmaceuticky vhodné soli. Tieto zlúčeniny účinne bránia tvoreniu krvných zrazenín a sú užitočné antitrombotické činidlá a môžu sa používať spolu s tkanivovým plazminogénnym aktivátorom (tPA), streptokinázovou a urokinázovou terapiou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy sulfátovej soli derivátu peptidu všeobecného vzorca (I) a farmaceutický...

Syntetické peptidy, biologicky aktívny fragment a netoxická soľ syntetického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278537

Dátum: 10.09.1997

Autori: Ling Nicholas Chai-kwan, Esch Frederick Stephen, Brazeau Paul Ernst, Bohlen Peter, Guillemin Roger Charles Louis

MPK: C07K 14/655, A61K 38/31

Značky: syntetického, peptidy, netoxická, syntetické, aktívny, biologicky, fragment, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca H-Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu- Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-R34-Asn-Gln-Glu-R38-Gly-R40-R41-R, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, ako aj biologicky aktívne fragmenty týchto látok, obsahujúce aspoň prvých 27 zvyškov aminokyselín a netoxické soli syntetického peptidu.

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 272758

Dátum: 12.02.1991

Autori: Vale Wylie, Rivier Jean, Spiess Joachim

MPK: C07K 7/20

Značky: peptidů, výroby, způsob

Způsob sledování průběhu acylace při syntéze peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268230

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krchňák Viktor, Vágner Josef, Lebl Michal

MPK: G01N 33/15, C07K 1/00

Značky: průběhu, peptidů, acylace, syntéze, sledování, způsob

Text:

...Hont esteru (5 ml 0,2 M roztoku v DMF) bylo prldáno0,1 ml 0,0 M roztoku bromtenolové modra v DMF a touto směsí byly acylovány volné amlnoskuplny. Reakční doba se pohybovala od 5 do 60 minut. Po vymlzení modrého zabarvení byla pryskyrlcc promyta a vzorek byl testován ninhydrlnem na prítomnost volných aminoskupln. Ani v jednom prípade nebyl ninhydrinový test pozltlvní. Výsledný peptld mel amlnokysollnovou analýzu a stanovení čistoty srovnatelné...

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Strnad František, Krchňák Viktor, Šimek Petr, Kolínský Jiří, Lepša Luděk, Jareš Václav, Krojidlo Milan

MPK: C07K 1/04

Značky: výrobu, zařízení, automatickou, nosiči, peptidů, pevném

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimek Petr, Engstová Jarmila, Kolínský Jiří, Jareš Václav, Krojidlo Milan, Lepša Luděk, Setínek Karel, Jeřábek Karel

MPK: C07K 1/04, C08F 8/24

Značky: peptidů, polymérního, syntézu, nosiče, způsob, výroby

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jehlička Stanislav, Vácha Přemysl, Hýlová Jarmila, Trofimová Ludmila, Bártl Václav, Schwarz Vladimír, Procházka Vladimír, Dlouhá Jiřina, Rahm Jan, Buchvaldek Tomáš, Durdil Petr

MPK: C07K 1/14, C07K 15/06

Značky: frakce, imunomodulačních, peptidů, výroby, způsob, thymosinu

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Způsob imobilizace peptidů, proteinů a afinitních ligandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262454

Dátum: 14.03.1989

Autori: Turková Jaroslava, Čapka Martin, Fusek Martin

MPK: C07K 17/14

Značky: proteínu, imobilizace, způsob, afinitních, ligandu, peptidů

Text:

...dostupného povrćhu. Po provedené modifikaci je výhodné promýt oxid křemičitý rozpouštědly odstrañujicími přabytek činidla, velmi často je vhodné vzniklý nosič sušit. Provádí-li se imobilizace na nosič upravený aminopropylskupinou, bývá vhodné tento nosič,před imobilizací peptidů a proteinů, ošetřit qlutaraldehydem.vlastni imobilizace biologicky aktivnich látek na takto upravené nosiče se poté provádí obvyklým způsobem (např. H. H. Weetal,...

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262407

Dátum: 14.03.1989

Autori: Manning Maurice, Sawyer Wilbur Henderson

MPK: C07K 1/00, A61K 37/02

Značky: peptidů, způsob, výroby

Text:

...mezi úpinými názvy a zkratkami je následujícíX, Y, W a Z mají výše uvedenéhvýznamy,c wamonolýzu odpovídající Chráněné oktapeptidylové pryskyřice vyrobené ve stupniBoc-X-Phe-Y-Asn-CyBzl-W-Z~Tos-G 1 y-NH 2 v němž X, Y, W a Z mají výše uvedené významy,d přeměnu odpovídajícího Boc-oktapeptidového amitdu vyrobeného ve stupni c na odpovídající p- S-benzyimerkapto-(š,1 šš-cyk~Účinné peptidy byly připraveny syntézou V pevné fázi, jak je popsáno...

Zařízení pro automatickou výrobu řady peptidů syntézou na pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262081

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krchňák Viktor, Flegel Martin, Vágner Josef

MPK: C07K 1/04

Značky: peptidů, zařízení, fázi, automatickou, řady, syntézou, pevně, výrobu

Text:

...uv-nitř dvěma sítkami, mezi kterými je polymerní nosič a zv-enku má 2 kónickékoncovky, které umožňují sériové zapojeníreaktorů. Vlastní reaktor 4 je ovšem možné vyrobit ze skla či iného vhodného materiálu, přičemž vždy je nutno splnit požadavek přesněho zhotovení do sebe zapadajících koncovek. Velikost reaktorů je určena množstvím připravovaných peptidů. V zařízení podle vynálezu se syntetizují peptidy na pevné fázi s použitím průtočných...