Patenty so značkou «peptid»

Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta-amyloidový peptid, izolovaná nukleová kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288209

Dátum: 25.06.2014

Autori: Basi Guriq, Saldanha José

MPK: C07K 16/18, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: ktorá, přípravy, farmaceutická, obsahom, nukleová, kyselina, beta-amyloidový, spôsob, hostiteľská, vektor, protilátky, spoznajú, kóduje, humanizované, izolovaná, kompozícia, peptid, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je humanizovaný imunoglobulín, ktorý sa špecificky viaže na beta-amyloidový peptid (A?), a jeho časť viažuca antigén. Sú určené na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie amyloidogénneho ochorenia, najmä Alzheimerovej choroby.

Peptid odvodený od proteínu HIV-1 gag p17, antigén s obsahom tohto peptidu a jeho použitie, vakcínová kompozícia, protilátka, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287917

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/00, A61K 39/39, A61K 9/127...

Značky: použitie, proteínu, obsahom, nukleová, expresný, antigen, vektor, odvodený, kyselina, kompozícia, protilátka, vakcínová, peptid, hostiteľská, buňka, tohto, hiv-1, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný modifikovaný peptid schopný vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek na získanie účinnej profylaktickej a terapeutickej vakcíny proti HIV. Peptid je založený na konzervatívnych oblastiach proteínov HIV gag p17. Opisujú sa antigény voľné alebo viazané na nosiči, ktoré obsahujú uvedený peptid, vakcínové kompozície obsahujúce tento antigén, ich použitie, ich protilátky, nukleová kyselina...

Peptid odvodený od regulačného proteínu HIV-1, antigény a ich použitie, vakcínová kompozícia, spôsob detekcie protilátok vyvolaných HIV, súprava na imunologickú skúšku, protilátka a plazmidová DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 287913

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/12, A61K 9/127, A61K 39/00...

Značky: protilátka, odvodený, detekcie, proteínu, protilátok, vakcínová, skúšku, súprava, antigény, plazmidová, kompozícia, vyvolaných, regulačného, imunologickú, použitie, peptid, spôsob, hiv-1

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú modifikované peptidy schopné vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek, aby sa získala účinná profylaktická a terapeutická vakcína proti HIV. Peptidy sú založené na konzervatívnych oblastiach HIV Tat a Rev, regulačných proteínov a Nef, pomocných proteínov. Opisujú sa voľné antigény alebo antigény viazané na nosiči, ktoré obsahujú aspoň jeden z uvedených peptidov, vakcínové kompozície...

Vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid a použitie tohto peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287618

Dátum: 21.03.2011

Autori: Zauner Wolfgang, Fritz Jörg, Buschle Michael, Nagy Eszter, Mattner Frank

MPK: A61K 39/39, A61K 39/00, A61K 38/00...

Značky: aspoň, vakcína, peptid, tohto, peptidů, antigen, obsahujúca, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid, pričom peptid obsahuje sekvenciu R1-XZXZNXZX-R2, kde -N je celé číslo medzi 3-7 -X je kladne nabitý prírodný a/alebo neprírodný aminokyselinový zvyšok -Z je aminokyselinový zvyšok zvolený zo skupiny L, V, I, F a/alebo W a R1 a R2 znamenajú nezávisle -H, -NH2, -COCH3, -COH, peptid s až 20 aminokyselinovými zvyškami alebo peptidovú reakčnú skupinu, alebo peptidový linker s peptidom alebo...

Peptid schopný predĺžiť polčas existencie predmetného peptidu v plazme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20683

Dátum: 22.05.2009

Autori: Wakabayashi Naomi, Sato Seiji

MPK: C07K 14/63, C07K 14/58, A61K 47/48...

Značky: existencie, schopný, peptidů, predĺžiť, polčas, plazmě, predmetného, peptid

Text:

...s podobnou primámou štruktúrou bol tiež izolovaný z iných stavovcov ako potkanov, ako je človek, myš, prasa, hydina, úhor, dobytok, kôň, ovca, žaba,pstruh dúhový alebo pes a jeho aminokyselinová sekvencia bola už známa (patentový dokument l a nepatentový dokument 8). Všetok vyššie uvedený grelín je peptid, V ktorom je hydroxylová skupina v bočnom reťazci serínového zvyšku alebo treonínového zvyšku na 3. pozícii acylovaná mastnou kyselinou...

CDCA1 peptid a farmaceutický prostriedok obsahujúci tento peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18719

Dátum: 13.06.2008

Autori: Harao Michiko, Nakamura Yusuke, Tsunoda Takuya, Nishimura Yasuharu

MPK: A61K 35/12, A61K 38/00, A61K 39/00...

Značky: peptid, prostriedok, obsahujúci, cdca1, farmaceutický

Text:

...by mohla účinne eliminovať iba rakoviny, bez toho aby spôsobila nejakú nežiaducu udalosť pri normálnych autológnych orgánoch. Tiež sa predpokladá, že táto terapia sa môže použiť pre akýchkoľvekpacientov s terininálnou rakovinou, u ktorých nie je možné aplikovať iné liečenie. Navyše, podaním vopred antigénu a peptidu špecifického pre rakovinu vo forme vakcíny jedincom s vysokým rizikom rozvoja rakovin, sa môže predchádzať rozvoju rakoviny.Aj...

Peptid vyvolávajúci tvorbu protilátok, protilátka reaktívna s týmto peptidom a diagnostická súprava obsahujúca peptid a protilátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286063

Dátum: 28.01.2008

Autori: Van Nieuwstadt Antonie Paul, Meulenberg Janneke, Langeveld Jan

MPK: C07K 14/005, C07K 16/08, A61K 39/12...

Značky: súprava, diagnostická, peptidom, týmto, protilátka, protilátku, vyvolávajúci, peptid, protilátok, reaktívna, obsahujúca, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný peptid skladajúci sa z 10 až 15 aminokyselinových zvyškov vyvolávajúcich tvorbu protilátok, ktoré reagujú s najmenej dvomi rôznymi PRRSV izolátmi, pričom peptid obsahuje sekvenciu VNQLCQLLGA alebo VNQLCQMLGK, alebo peptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu odvodenú umelými zmenami alebo aminokyselinovú substitúciu z aminokyselinovej sekvencie zodpovedajúcej konzervovanému miestu PRRSV proteínu N, pričom konzervované miesto je...

HLA-A-1101-ohraničený WT1 peptid a farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18262

Dátum: 14.12.2007

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: A61K 38/00, A61K 48/00, A61K 31/7088...

Značky: prípravok, farmaceutický, obsahuje, hla-a-1101-ohraničený, peptid, ktorý

Text:

...12) a indukovane CTL nepotláćajú kolónie tvoriacu aktivitu normálnych hemotopoetických kmeňových buniek, ktoré čiastočne exprimujú fyziologicky WT 1 gén (nepatentové dokumenty 12 a 13). Tieto správy silne predpokladajú, že nielen V myšiach,ale tiež u ľudí, sa môžu indukovat WT 1 špecifické CTL, ako CTL s cytotoxickou aktivitou voči tumorovgxm bunkám exprimujúcim WT 1 gén pri vysokých hladinách, ale nie s cytotoxickou aktivitou voči...

HLA-A*3303 špecifický peptid WT1 a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12382

Dátum: 21.02.2007

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: A61K 48/00, A61K 38/00, A61K 35/76...

Značky: prostriedok, obsahuje, hla-a*3303, peptid, ktorý, farmaceutický, specificky

Text:

...sa indukujú WT 1 špecifické CTLs (TAK-1)(nepatentový dokument 12) a indukované CTLs nepotláčajú aktivitu kolónie tvoriacich normálnych hematopoetických kmeňových buniek,ktoré fyziologicky čiastočne exprimujú gén WT 1 (nepatentové dokumenty 13 a 14). Tieto správy silne podporujú tvrdenie, že nielen V myšiach, ale tiež v človeku možno indukovať WT 1 špecifické CTLs, pričom tieto CTLs majú cytotoxický účinok na nádorové bunky exprimujúce gén WT...

Peptid antagonistický k hormónu uvoľňujúcemu gonadotropín (GnRH), farmaceutický prostriedok s jeho obsahom, jeho použitie a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 285381

Dátum: 22.11.2006

Autori: Jiang Guangcheng, Semple Graeme, Rivier Jean

MPK: C07K 7/00, A61K 38/08

Značky: gonadotropín, farmaceutický, použitie, antagonisticky, prostriedok, hormonu, peptid, gnrh, medziprodukt, obsahom, uvoľňujúcemu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy s dlhodobými antagonistickými vlastnosťami k GnRH. Uvedené antagonisty sú použiteľné na reguláciu plodnosti a na liečbu nádorov závislých od steroidov a na ďalšie krátkodobé a dlhodobé liečebné indikácie. Opísané antagonisty majú v polohe 5- alebo v polohách 5- a 6- derivát aminoPhe alebo jeho ekvivalent. Tento derivát je modifikovaný tak, aby obsahoval karbamoylovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu vrátane štruktúrneho...

Fúzované GLP-1 polypeptidy (glukagónu podobný peptid 1) so zvýšenou odolnosťou voči peptidáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7007

Dátum: 22.09.2005

Autori: Wallrapp Christine, Thoenes Eric, Geigle Peter

MPK: C07K 14/435, C07K 19/00

Značky: fúzované, glp-1, peptidáze, glukagónu, zvýšenou, peptid, voči, odolnosťou, podobný, polypeptidy

Text:

...s fúzovanými proteínmi GLP-l, ktoré sú tvorené GLP-l zložkami fúzovanými s proteínmi vhodnými na predĺženie polčasu účinku peptidov in vivo. W 0 02/46227 predovšetkým opisuje fúzovaný proteín GLP-l s albumínom alebo imunoglobulínom. Podľa W 0 02/46227 je možné tieto proteíny použiť na liečenie diabetes mellitus nezávislé od inzulínu a celý rad ďalších stavov. Avšak W 0 02/46227 neprichádzas fúzovanými proteínmi tvorenými dvoma zložkami...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci aspoň jeden imunomodulačne pôsobiaci peptid, proteín alebo proteínový fragment

Načítavanie...

Číslo patentu: 284582

Dátum: 09.06.2005

Autori: Schweighoffer Tamás, Birnstiel Max, Schmidt Walter, Buschle Michael, Steinlein Peter

MPK: A61K 38/19, A61K 38/02, A61K 39/39...

Značky: pôsobiaci, prostriedok, obsahujúci, fragment, imunomodulačné, peptid, proteín, aspoň, proteinový, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje aspoň jeden imunomodulačne pôsobiaci peptid, prípadne proteín (proteínový fragment) spolu s jedným adjuvans, pričom peptid je odvodený z patogénu alebo z nádorového antigénu. Adjuvans má schopnosť zvyšovať väzbu peptidu na bunky liečeného jedinca, prípadne vstup peptidu do buniek, a vyvolať posilnenie imunomodulačného pôsobenia peptidu. Výhodnými adjuvans sú bázické polyaminokyseliny, ako je polyarginín alebo...

HLA-DR-väzbový antigénový peptid odvodený od WT1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11227

Dátum: 04.11.2004

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: C12N 15/09

Značky: antigénový, peptid, hla-dr-väzbový, odvodený

Text:

...peptidoch), ktoré majú aktivitu väzby na antigén MHC triedy II a zlepšujú účinnosť vakcíny proti rakovine (potenciu) V imunoterapii rakoviny. Preto predkladateľ vynálezu po prvýkrát zistil, že WT 1 obsahuje časť(i) antigénového peptidu, ktorá má aktivitu väzby na HLA-DRBlO 405 spomedzi veľkéhonmožstva subtried MHC triedy II a indukuje pomocné T bunky. Tento poznatok viedol k vývoju nového terapeutického spôsobu,ktorým sa indukujú a...

Nový peptid interagujúci s anti-apoptotickými proteínmi rodiny BCL-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6125

Dátum: 04.08.2004

Autori: Rain Jean- Christophe, Geneste Olivier, Hickman John, Bennett Richard

MPK: C07K 14/435

Značky: bcl-2, interagujúci, rodiny, nový, anti-apoptotickými, peptid, proteínmi

Text:

...s vysokým výťažkom. V súčasnosti používané metódy vyžadujú použitie zložitých nástrojov (interakcie medzi fúznymi proteínmi, medzi rekombinantnými proteínmi) málo kompatibilných s vysokoúčinným screeningom. Veľmi často generujú značný šum pozadia a sú málo spoľahlivézkvantitatívneho hľadiska majú zmenšené čítacie okienko, ktoré neumožňuje optimálny0010 Prihlasovateľ naproti tomu vyvinul vysoko účinný screeningový test, založený na...

Humanizované protilátky, ktoré rozpoznávajú beta amyloidný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11671

Dátum: 01.06.2004

Autori: Basi Guriq, Bard Frederique, Saldanha José

MPK: C07K 16/18

Značky: protilátky, rozpoznávajú, peptid, amyloidný, humanizované

Text:

...zvýšené množstvádlhej formy AB (Viď Hardy, TINS 20 154 (1997.0004 Myšacie modely sa úspešne použili na určenie významu amyloidných plakov u Alzheimerovej choroby (Gameset al., viď vyššie,Johnson-Wood et al., Proc. Natl. Acad Sci. USA 941550(1997. Konkrétne, pokiaľ sa PDAPP transgenické myši, (ktoré exprimujú Inutantnú formu ľudského APP a dochádza u nich na vývoj Alzheimerovej choroby v ranom veku), injikovali dlhú formou AB, potom...

Humanizované protilátky, ktoré rozpoznávajú beta-amyloidný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8606

Dátum: 12.03.2004

Autori: Saldanha José, Basi Guriq

MPK: A61K 39/395, A61K 39/40, A61K 39/42...

Značky: protilátky, beta-amyloidný, rozpoznávajú, peptid, humanizované

Text:

...ako imunostimulancia, nezdá sapravdepodobne, že by sa dosiahol akýkoľvek terapeutický prínos.Vo W 0 02/46237 sú opísané zlepšené činidlá a spôsoby liečenia ochorenia spojených s depozitami amyloídu beta v mozgu pacienta. Ako prednostné činidlá je možné uviest Lirčité humanizovaně a chimćrické varianty protilátky 3 D 6 proti amyloidu beta, ktoré obsahujú F c ohlasť humánneho lgG 1 divokćho typu.Existuje však potreba vyvinúť nové terapie a...

Antimikrobiálny peptid nazývaný papillosín, gén kódujúci tento peptid, vektor, transformovaný organizmus a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2258

Dátum: 05.03.2004

Autori: Lasserre Eric, Mitta Guillaume, Galinier Richard, Banaigs Bernard

MPK: A61K 38/17, A01H 4/00, A61P 31/00...

Značky: kompozícia, vektor, transformovaný, organizmus, antimikrobiálny, nazývaný, kódujúci, obsahom, papillosín, peptid

Text:

...molekulu, aktívnu na Grant-pozitívne aj Gram-negatívne baktérie. Táto molekula je zvlášť zaujímavá kvôli svojmu zvláštnemu spôsobu pôsobenia. Ten totižneumožňuje vyvolanie rezistencie zo strany bakteriálnych cieľov.0010 V ďalej uvedených peptídických sekvenciách sú aminokyseliny predstavované jednopísmenovým kódom, ale môžu byť uvádzané taktiež trojpísmenovým kódom podľa tejtoD Asp kyselina asparágová E Glu kyselina glutámová F Phe...

Antimikrobiálny peptid nazývaný halocyntín, gén kódujúci tento peptid, vektor, transformovaný organizmus a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2257

Dátum: 05.03.2004

Autori: Banaigs Bernard, Galinier Richard, Mitta Guillaume, Lasserre Eric

MPK: A01H 4/00, A61K 38/17, A61P 31/00...

Značky: antimikrobiálny, kompozícia, obsahom, nazývaný, organizmus, peptid, kódujúci, vektor, halocyntín, transformovaný

Text:

...sa o bakteriolytickú molekulu, aktívnu hlavne na Gram-pozitívne baktérie. Táto molekula je zvlášť zaujímavá kvôli svojmu zvláštnemu spôsobu pôsobenia. Ten totiž neumožňuje vyvolanierezistencie zo strany bakteriàlnych cieľov.0010 V ďalej uvedených peptidických sekvenciách sú aminokyseliny predstavované jednopísmenovým kódom, ale môžu byť uvádzané taktiež trojpísmenovým kódom podľa tejtoD Asp kyselina asparágová E Glu kyselina glutámová F...

Chimérne L1 proteíny ľudského papilomavírusu 16 obsahujúce L2 peptid, z nich pripravené častice podobné vírusu a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6018

Dátum: 19.05.2003

Autori: Rybicki Edward Peter, Varsani Arvind Devshi

MPK: C07K 14/005

Značky: proteiny, podobně, pripravené, částice, chimérne, ľudského, vírusu, peptid, papilomavírusu, obsahujúce, spôsob

Text:

...uchádzač na profylaktickú vakcínu proti HPV je hlavný kapsidový L 1 proteín, ktorý sa sám začleňuje do VLP (Schiller a Lowy, 2001). Tieto VLP sú veľmi dobre charakterizované a morfologicky sa javia nerozoznateľné od všetkých virionov (Chen a kol., 2001 Rose a kol.,/1993).Injekčné podanie VLP pokusným zvieratánl vyvoláva neutralizáciuprotilátok (Rose a kol., 1998) predbežné pokusy na ľuďoch s injekčným podaním vakcín VLP rovnako...

Peptid Ser-Ser-Ser-Arg a jeho liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14659

Dátum: 03.12.2002

Autori: Inui Makoto, Nishida Teruo, Nakamura

MPK: A61K 9/06, A61K 38/30, A61K 9/00...

Značky: peptid, použitie, liečebné, ser-ser-ser-arg

Text:

...minimálnej jednotky, ktorá prejavuje aktivitu.0011 Pôvodcovia predkladaného vynálezu zistili, že minimálnajednotka, ktorá prejavuje aktivitu IGF-l, bola aminokyselinová sekvencia reprezentovaná Ser-Ser-Ser-Arg (nižšiev tomto textu nazývaná SSSR), tak, že syntetizovali rôzne parciálne peptidy IGF -I a uskutočňovali farmakologický test týkajúci sa extenzie epitelu rohovky podávanim substancie P alebo F GLM v kombinácii s parciálnymi...

Nový peptid s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1848

Dátum: 21.11.2002

Autori: Yamada Akio, Ochi Hiroshi, Miyakawa Hiroshi, Saito Hitoshi, Kawaguchi Yasushi, Tamura Yoshitaka, Ide Tomoko, Inoue Eri

MPK: A61K 38/55, A61P 9/00, A61P 43/00...

Značky: enzymů, nový, inhibítorom, angiotenzín, peptid, konvertujúceho

Text:

...Met-Lys-Pro. Okrem toho, peptidom podľa tohto vynálezu môžu byt soli tohto peptidu. Podľa vynálezu Metznamená zvyšok L-metionínu, Lys znamená zvyšok L-Iyzínu a Pro mamená zvyšok L prolínu.Peptid podľa tohto vyná|ezu sa dá získat hydrolýzou proteínu, ako napr. kazeínu, vhodnou hydrolázou. Spôsob hydrolýzy proteínu pomocou hydrolázy budeďalej ilustrovaný príkladmi uskutočnenia.Kvôli hydrolýze proteínu enzýmom, hoci spôsob úpravy sa mení v...

Regulácia génovej expresie používajúca komplex oligonukleotidu a regulačný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2571

Dátum: 11.10.2002

Autori: Pufong Boris Tumi, Hart Stephen, Kanda Patrick, Buluwela Laki, Jenkinson John David, Ali Simak, Vainikka Satu, Porter Andrew Christopher George

MPK: A01K 67/027, A61K 38/16, A61K 47/48...

Značky: génovej, oligonukleotidu, expresie, peptid, regulačný, regulácia, používajúca, komplex

Text:

...aplikácie0014 Jeden aspekt vynálezu poskytuje in vitro spôsob supresie expresie vybraného génu vbunke, spôsob zahrňuje zavedenie do bunky molekuly obsahujúcej (1) časť viažucu nukleovú kyselinu, ktorá sa viaže na miesto vo vybranom géne alebo s ním spojené, pritom toto miesto je prítomné v genóme,a (2) časť s represorom expresie, kde časť viažuca nukleovú kyselinu obsahuje oligonukleotid alebo mimetikum či analóg oligonukleotidu, a kde...

Peptid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282604

Dátum: 20.09.2002

Autori: Deigin Vladislav Isakovich, Korotkov Andrei Marxovich

MPK: C07K 5/10, C07K 5/06, C07K 5/08...

Značky: peptid, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický biologicky aktívny peptid s imunoregulačnými vlastnosťami všeobecného vzorca X-Glu-Trp-Y, kde X je vybrané zo skupiny H, Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-Nval, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslovej kyseliny, alfa-aminokaprónovej kyseliny, Y je vybrané zo skupiny Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-Nval, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp,...

Peptid schopný neutralizovať alebo modulovať produkciu antimyelínového bázického proteínu a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282463

Dátum: 03.01.2002

Autori: Warren Kenneth, Catz Ingrid

MPK: A61K 38/17, A61K 38/08, A61K 38/10...

Značky: modulovať, schopný, proteínu, kompozícia, farmaceutická, produkciu, bazického, peptid, neutralizovať, obsahom, antimyelínového

Zhrnutie / Anotácia:

Peptid všeobecného vzorca (I), kde R1 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z Asn-Pro-Val-, Pro-Val-, Val-, Lys-Ser-His-Gly-Arg-Thr-Gln-Asp-Glu-Asn-Pro-Val-, Thr-Gln-Asp-Glu-Asn-Pro-Val-, vodíka, hydroxyskupiny a R2 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z Val-, -Val-Thr-Prg, -Val-Thr-Pro, -Val-Thr-Pro-Arg, vodíka, hydroxyskupiny za predpokladu, že R1 a R2 nie sú obidva zároveň vodíky, alebo hydroxyskupiny zahrnujúci substitúcie, adície alebo...

Bombezínu antagonistický peptid, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282267

Dátum: 02.11.2001

Autori: Schally Andrew, Cai Ren Zhi

MPK: C07K 7/06, C07K 7/08, A61K 38/08...

Značky: obsahom, prostriedok, peptid, antagonisticky, použitie, farmaceutický, bombezínu

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy všeobecného vzorca (I), v ktorom X je vodík jednoduchá väzba spájajúca alfa-aminoskupinu A1 s gamma-karboxylovou skupinou na 3-propionylovej skupine A2, ak je A2 Glu [-] alebo skupina vzorca R1CO-, A1 je zvyšok D-, alebo l-aminokyseliny zvolenej zo skupiny zahrňujúcej Phe, p-Hl-Phe, pGlu, Nal, Pal, Tpi, nesubstituovaný Trp alebo Trp substituovaný na benzénovom kruhu jedným alebo viacerými substituentmi zo skupiny zahrňujúcej F, Cl, Br,...

Kompozícia na transfekciu buniek, komplex ako súčasť kompozície, konjugát ako súčasť komplexu, endozomolytický peptid, spôsob tvorby konjugátu, spôsob vnášania nukleových kyselín do buniek, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a transfekčná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 281682

Dátum: 30.04.2001

Autori: Oberhauser Bernd, Wagner Ernst, Zatloukal Kurt, Cotten Matt, Curiel David, Plank Christian, Birnstiel Max, Schmidt Walter

MPK: C12N 15/34, A61K 48/00, C07K 14/00...

Značky: farmaceutický, tvorby, komplexu, spôsob, konjugát, transfekčná, súčasť, kyselin, kompozícia, peptid, nukleových, konjugátu, transfekciu, endozomolytický, prípravok, súprava, obsahom, vnášania, komplex, buniek, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na transfekciu vyšších eukaryotických buniek je tvorená komplexom z nukleovej kyseliny a substancie s afinitou ku nukleovej kyseline, ktorá je prípadne konjugovaná s internalizačným faktorom na tieto bunky. Kompozícia obsahuje endozomolytický prostriedok, ktorý je buď voľný alebo viazaný vírus alebo vírusový komponent, alebo vírusový alebo nevírusový peptid s endozomolytickými vlastnosťami.

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, konštrukt, vektor, transformovaná bunka, peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280670

Dátum: 16.05.2000

Autori: Van Hartingsveld Willem, Van Gorcum Robert Franciscus Maria, Veenstra Annemarie Eveline, Van Paridon Petrus Andreas

MPK: C12N 1/15, A23K 1/165, C12N 1/19...

Značky: buňka, transformovaná, konštrukt, spôsob, peptid, výroby, aktivitou, proteín, sekvencia, vektor, izolovaná, použitie, fytázovou, vyčistená

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, kódujúca peptid alebo proteín majúci fytázovú aktivitu, ktorá katalyzuje uvoľňovanie aspoň jedného anorganického fosfátu z myoinozitolfosfátu. Konštrukt na expresiu zahŕňajúci uvedenú sekvenciu DNA vektor obsahujúci uvedený konštrukt hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou a spôsob jeho produkcie kultiváciou uvedenej transformovanej bunky, ako tiež jeho...

Stabilná vodná kompozícia obsahujúca aspoň jeden biologicky aktívny peptid na podanie pacientovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281470

Dátum: 05.02.1997

Autori: Tenhammar-ekman Birgitta, Harris Alan

MPK: A61K 38/11, A61K 38/04, A61K 47/18...

Značky: aspoň, vodná, podanie, biologicky, obsahujúca, aktívny, kompozícia, peptid, pacientovi, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná vodná kompozícia na podávanie pacientovi obsahuje biologicky aktívny peptid, pufer, kvartérnu chrániacu látku amínového typu alebo dezinficiencium a činidlo upravujúce osmotický tlak. Kompozícia môže byť skladovaná a použitá pri teplote miestnosti. Pufre stabilizujú pH kompozície na hodnotu medzi asi 4 a 6 a obsahujú citrát a/alebo fosforečnan. Ako dezinficiencium je použitý benzalkóniumchlorid. Kompozcícia chráni peptid, ktorý je...

Cyklický peptid, spôsob jeho výroby a farmaceutický prípravok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279399

Dátum: 08.03.1995

Autori: O'donnell Margaret, Bolin David Robert

MPK: C07K 7/54, A61K 38/08

Značky: výroby, báze, peptid, cyklický, prípravok, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané analógy vazoaktívneho peptidu VIP, v ktorých je karboxylový koniec postranného reťazca jednej aminokyseliny v peptidovom reťazci kovalentne pripojený k amínovému koncu postranného reťazca inej aminokyseliny v peptidovom reťazci, za vzniku amidovej väzby. Kovalentným spojením medzi dvoma aminokyselinovými zvyškami v peptidovom reťazci vzniká kruhová štruktúra. Ďalej je opísaný spôsob prípravy týchto peptidov, ktoré sú vhodné na liečbu...

Fosfoinozitolglykánový peptid s účinkom podobným inzulínu, spôsob jeho výroby a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281333

Dátum: 08.02.1995

Autori: Tripier Dominique, Müllner Stefan, Müller Günter

MPK: A61K 38/00, A61K 31/715, C07K 9/00...

Značky: výroby, účinkom, fosfoinozitolglykánový, liečivo, inzulínu, podobným, peptid, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný fosfoinozitolglykánový peptid obsahuje fosfoinozitolglykán a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, etanolamín, tripeptid, Asn-Cys-Tyr, ktorý ďalej môže obsahovať zvyšok glukózamínu, galaktózy, manózy, myoinozitolu, kyseliny fosforečnej. Spôsob jeho výroby izoláciou adenozín-3',5'-cyklický monofosfát - väzbového proteínu, hlavne z kvasiniek, odstránením proteínového podielu, prípadným čistením vzniknutého...

Peptid a jeho použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281319

Dátum: 06.10.1993

Autor: Xiao Shaobo

MPK: C07K 7/23, A61K 38/24

Značky: liečivá, peptid, použitie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Peptid vykazujúci sekvenciu [NAc-D2Na11, AA2, AA3, Ser4, AA5, D3Pal6, Leu7, AA8, Pro9, DAla10]NH2, kde zvyšok AA2 je zvolený zo súboru zahrnujúceho DpClPhe2 a DPhe2, zvyšok AA3 je zvolený zo súboru zahrnujúceho D3Pal3 a DPhe3, zvyšok AA8 je zvolený zo súboru zahrnujúceho Arg8 a Pap8 a zvyšok AA5 je zvolený zo súboru zahrnujúceho Mop5, Arg5 a Tyr5, pričom keď AA5 je Mop5 a potom AA2 je DpClPhe2 a DPhe2, AA3 je D3Pal3 a AA8 je Arg8 keď AA5 je...

Peptid s vlastostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258290

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08

Značky: antigenních, vlastostmi, výroby, determinant, peptid, způsob

Text:

...HOBt estory. Po ukončené nyntéze byl psptid z pryskyłice odštěpen a současně byly odstraněny chrinicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky, s výhodou působením kapalného HF nebo TFMSA ve směsi s TA a thioanisolem. Surový produkt byl čiätěn bud pomocí sloupcové chromatografie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu potaženém hydrofobními uhlíkatýml řetězcl nebo nosičů fungujících jako molekulární síta. Peptid...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258289

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mach Otakar, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/08

Značky: determinant, výroby, vlastnostmi, způsob, antigenních, peptid

Text:

...deriváty, s výhodou symetrickými anhydridy nebo HOBt estery. Po ukončené syntéze byl peptid z pryskyřice odětěpen a současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčnich aminokyselín acidolyticky, s výhodou púsobením kapalného HF nebo TRMSA ve směsi s TFA a thianisolem. Surový produkt byl čištěn buč pomocí sloupcově chromatografie na nosičich používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu, potaženém hydrofobnímí uhlíkatýmí...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258288

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/06

Značky: peptid, vlastnostmi, determinant, antigenních, způsob, výroby

Text:

...současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky,s výhodou působením kapalného HF nebo TPMSA ve směsi s TFA a thioanisolem. Surový produktbyl čištěnbud pomocí sloupcové chromatoqrafie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikaqelu, potaženém hydrofobními uhlíkatými řetězci, nebo nosičů fungujících jako molekulární sita. Peptid byl charakterizován aminokyselinovou analýzou a jeho čistota byla...

Peptid s aktivitou hormonu uvolňujícího luteinizační a folikuly stimulující hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 246162

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fridrichovský Josef, Vymital Josef, Votápek Vladislav, Lembak Michal, Janovský Václav, Bouchner Bohuslav, Matuška Karel, Kohout Ludik

MPK: A61K 37/38, C07K 7/20

Značky: folikuly, uvolňujícího, peptid, luteinizační, aktivitou, hormonu, hormon, stimulující

Text:

...pryskyřioi, popřípedě s hexapeptídem, vázaným ne chlometylované pryskyřice. Peptidy s aktivitou LH/RH podle vynálezu se odštěpí z nosiče za současného odätěpení chránicích skupin pomocí kapalného fluorovodíku nebo odětěpením peptidu známým způsobem, s výhodou smonolýzou a zévěrečným odštäpením skupin, chrénících postranní řetězce, s výhodou kapalným fluorovodíkem.Takto získané peptidy s aktivitou LH/RH mají již obsah 70 až 80 hmot...