Patenty so značkou «pěnových»

Spôsob výroby polyuretánových tvrdených penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20793

Dátum: 29.05.2013

Autori: Fabisiak Roland, Jacobmeier Olaf, Schön Lars, Kampf Gunnar

MPK: C08G 101/00, C08G 18/42, C08G 18/40...

Značky: spôsob, pěnových, výroby, materiálov, polyuretánových, tvrdených

Text:

...reaktivitou, aby sa minimalizovalo použitie katalyzátorov.Úlohou vynálezu je navrhnúť polyolovú zložku, ktorá vykazuje vysokú vlastnú reaktivitu. Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť polyuretánové tvrdé penové materiály s nízkou krehkosťou, ktoré pri rezaní kompozitných materiálov nemajú sklon k tvorbe trhlín. Okrem toho majú polyuretánové tvrdé penové materiály vykazovať zlepšené vlastnosti tvrdnutia.Použité zložky a z nich vyrobené miešaniny...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20854

Dátum: 13.12.2012

Autor: Kampf Gunnar

MPK: C08G 18/42, C08G 18/36, C08G 18/40...

Značky: polyuretánových, spôsob, pěnových, výroby, tvrdých, materiálov

Text:

...nerovného kovového povrchu pri sendvičových prvkoch a často tak vedú koptickým nedostatkom produktu. Zlepšenie penového povrchu znižuje početnosť výskytu takýchto povrchových defektov a vedie tak k optickému skvalitneniu povrchu sendvičových prvkov.Polyuretánové tvrdé penové materiály okrem toho často vykazujú vysokú krehkosť, čo sa prejavuje pri rezaní peny buď ako silná tvorba prachu a ako vysoká citlivosť peny, alebo v prípade rezania...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov alebo polyizokyanurátových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20590

Dátum: 13.12.2012

Autor: Kampf Gunnar

MPK: C08G 18/40, C08G 18/12, C08G 101/00...

Značky: polyuretánových, materiálov, pěnových, výroby, tvrdých, polyizokyanurátových, spôsob

Text:

...povrchových defektov, predovšetkým na hraničnej ploche ku kovovým krycím vrstvám. Tieto povrchové defekty penového materiálu podmieňujú vytvorenie nerovného kovového povrchu pri sendvičových prvkoch a často tak vedú k optickým nedostatkom produktu. Zlepšenie penového povrchu znižuje početnosť výskytu takýchto povrchových defektov avedie tak koptickému skvalitneniu povrchu sendvičových prvkov.Polyuretánové tvrdé penové materiály často...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18993

Dátum: 12.04.2012

Autori: Kampf Gunnar, Jacobmeier Olaf, Tomovic Zeljko

MPK: C08G 101/00, C08G 18/48, C08G 18/50...

Značky: tvrdých, materiálov, spôsob, pěnových, výroby, polyuretánových

Text:

...môže byt vhodný pre povrchové kvality peny. Na druhej strane môže ricínový olej v prítomnosti vody, v dôsledku separácie fáz, viest k nestabilite polyolovej zložky, čo môže viest k problémom pri spracovaní. Voda sa často používa ako nenákladný a ekologický hnací prostriedok v polyolovej zložke. Nevýhodou spôsobu opísaného v EP O 826 708 A 1 je okrem vysokej viskozity polyolovej zložky aj veľmi zlá priľnavost vyrobených polyuretánových tvrdých...

Spôsob výroby mäkkých polyuretánových penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17336

Dátum: 18.11.2011

Autori: Meyer-ahrens Sven, Klesczewski Bert, Jacobs Gundolf, Nefzger Hartmut

MPK: C08G 18/36, C08G 18/40, C08G 18/42...

Značky: mäkkých, pěnových, polyuretánových, spôsob, výroby, materiálov

Text:

...Al a A 2) pomocných látok a prísad ako a) katalyzátory, b) povrchovo aktívne prísady, c) pigmenty alebo retardéry horenia, A 5 od 0 do 10 hmotnostných dielov, výhodnejšie od 0 do 5 hmotnostných dielov(vztiahnuté na sumu hmotnostných dielov zložiek Al a A 2) zlúčenín vykazujúcichvodikovć atómy reaktívne voči izokyanátom s molekulovou hmotnosťou od 62 do 399, so zložkou B obsahujúcou polyizokyanáty, pričom výroba sa uskutočňuje pri...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdených penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16285

Dátum: 19.04.2011

Autori: Fabisiak Roland, Kampf Gunnar, Kösters Michael, Jacobmeier Olaf

MPK: C08G 18/42, C08G 18/40, C08G 101/00...

Značky: pěnových, tvrdených, spôsob, polyuretánových, materiálov, výroby

Text:

...tvrdých penových materiálov reakcioua) polyizokyanátov so b) zlúčeninami s prinajmenšom dvomi atómami vodíka reaktívnymic) hnacích prostriedkov, v prítomnosti retardérov horenia d), vyznačujúcim sa tým, že zlúčeniny s prinajmenšom dvomi atómami vodika reaktívnymi s izokyanátovými skupinami b) obsahujú prinajmenšom jeden aromatický poiyesteralkohol bi) vyrobený za použitia prinajmenšom jednej mastnej kyseliny, prinajmenšom jeden...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15860

Dátum: 16.03.2010

Autori: Tomovic Zeljko, Kampf Gunnar, Jacobmeier Olaf, Hensiek Rainer

MPK: C08G 18/48, C08G 18/36, C08G 18/50...

Značky: pěnových, materiálov, výroby, tvrdých, polyuretánových, spôsob

Text:

...stredné hydroxylové číslo od 350 do 390 mg KOH/g.Povrchové vlastnosti známych polyuretánových tvrdých penových materiálov si vyžadujú zlepšenie, predovšetkým pri výrobe kompozitných prvkov, pretože týmito je podstatne ovplyvñovaná aj priľnavosť krycích vrstiev na pene. Aj pri výrobepenových materiálov spôsobom nastriekania peny má dobrý povrch veľký význam.Úlohou vynálezu je preto vyvinutie spôsobu výroby polyuretánových tvrdých...

Spôsob výroby kompozitných telies na báze penových materiálov na báze izokyanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19846

Dátum: 21.02.2008

Autori: Hensiek Rainer, Illichmann Werner, Kampf Gunnar, Fabisiak Roland, Geraedts Martin, Clamor Oliver, Tomasi Gianpaolo, Balbo Block Marco

MPK: B29C 44/46

Značky: materiálov, kompozitných, izokyanátu, výroby, telies, pěnových, báze, spôsob

Text:

...sa v DE 197 41 523 navrhuje po nanesení kvapalnej reakčnej zmesi na kryciu vrstvu pôsobiť na ešte tekutú penovú zmes prostredníctvom ofukujúceho vzduchu. Týmto sa má povrch reakčnej zmesi vyhladiť a redukovať uzavretie vzduchových bublín. Ako prvé je tu nevýhodou, že pôsobenievzduchom znamená dodatočný krok procesu. Okrem toho môže dochádzať kvytvoreniu nahromadenia reakčnej zmesi, ktoré taktiež vyvolá nepravidelnosť povrchu.Úlohou...

Spôsob výroby platní z penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5391

Dátum: 09.08.2006

Autori: Schmied Bernhard, Riethues Michael, Allmendinger Markus, Hahn Klaus

MPK: C08J 9/00

Značky: platní, materiálov, pěnových, výroby, spôsob

Text:

...hustotu pomocou horúceho vzduchu alebo vodnej pary v zariadení predbežného napeňovania. Pomocou jednorazového alebo viacnásobného predbežného napenenia vtlakovom alebo kontinuálnomzariadení predbežného napeňovania je týmto spôsobom možné získať koncové sypné hustoty nižšie ako 10 g/I.Výhodný spôsob výroby zahŕňa stupnea) predbežné napenenie expandovatelných styrénových polymérov za vzniku penových častíc, b) potíahnutie penových častíc...

Spôsob výroby platní z penových matieriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5390

Dátum: 09.08.2006

Autori: Allmendinger Markus, Antonatus Edith, Schmied Bernhard, Hahn Klaus, Riethues Michael

MPK: C08J 9/00

Značky: spôsob, pěnových, matieriálov, platní, výroby

Text:

...do 10 hmotn., najmä od 2 do 8 hmotn., vztiahnuté na EPS,a ktoré sú napríklad známe z EP-B 981 574 a EP-B 981 575.Polymérne penové častice môžu byť upravené pomocou prostriedkov na ochranu pred vzpianutím. Tieto môžu napríklad obsahovať od 1 do 6 hmotn. organickej zlúčeniny brómu, ako je hexabrómcyklodekán (HBCD) aprípadne dodatočne od 0,1 do 0,5 hmotn. dikumylu alebo peroxidu. Výhodné je ale použiť prostriedky na ochranu pred vzpianutím,...

Spôsob výroby kompozitných prvkov na báze penových materiálov na báze izokyanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6761

Dátum: 10.09.2005

Autori: Malotki Peter, Schaper Bernd, Lehmann Pit, Calgua Erwin, Thater Michael, Schön Lars

MPK: B05D 7/00, B05D 1/02, B05B 3/02...

Značky: spôsob, izokyanátu, kompozitných, pěnových, báze, prvkov, výroby, materiálov

Text:

...viacero etablovaných spôsobov. Laky je možné na substráty nanášať namáčaním,rozprašovaním, elektrostatickým vylučovaním, nanášaním vplazme, polievaním alebo nanesením pomocou valcov. Ďalej existuje možnosť vytvárať na substrátetenké tilmy pomocou metódy odstredivého nanášania vrstiev (spin-coating). Pri tejtosa látka nanesie na substrát a substrát sa uvedie do rotačného pohybu, čím sa látka rovnomerne rozdelí na substráte. Takéto...

Spôsob výroby polymérnych penových materiálov na báze polykondenzačných reaktívnych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Weiss Axel, Schmidt Daniel, Schädler Volker

MPK: C08J 9/00

Značky: materiálov, živíc, báze, polymérnych, spôsob, výroby, reaktívnych, polykondenzačných, pěnových

Text:

...vymení prostredníctvom C 02 a následne sa C 02 odstráni nadkritickým sušením.Li et al. uverejňujú v Carbon 38, 1499-1524 (2000) výrobu krezolformaldehydových aerogélov prostredníctvom výroby zodpovedajúcich gélovs obsahom vody, výmenou vody obsiahnutej v géli za acetón, následnou výmenouHair et al. opisujú v J. Vac. Sci. Technol. A, 6 (4), 2559-2563 (1988) výrobu rezorcinol-formaldehydových aerogélov prostredníctvom výroby...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových penových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284233

Dátum: 25.10.2004

Autori: Dietrich Karl Werner, Heilig Gerhard, Eisen Norbert

MPK: C08G 18/50, C08G 18/48, C08J 9/14...

Značky: výroby, tvrdých, spôsob, pěnových, hmot, polyuretánových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvrdých pien obsahujúcich uretánové a prípadne močovinové a izokyanurátové skupiny spočíva v tom, že sa táto tvrdá polyuretánová penová hmota vyrobí reakciou a) aromatického polyizokyanátu s b) polyolovou zložkou majúcou v priemere najmenej 3 vodíkové atómy reaktívne proti izokyanátu, obsahujúce 1. 30 až 80 % hmotn. aromatického polyéteru štartovaného amínom s molekulovou hmotnosťou 300 až 800 na báze 70 až 100 % hmotn....

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mirgel Ralf, Weber Heinz-dietmar

MPK: A01G 5/06, C08G 8/00

Značky: fenolických, postup, výrobu, pěnových, modifikovaných, výroby, použitie, rezolov, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278281

Dátum: 07.12.1994

Autori: Derksen Johannes, Blackwell Brian James, Jourquin Lucien, Mortelmans Rudi

MPK: B29C 67/22

Značky: výrobu, postup, rozsahu, výrobny, určenom, tlakov, kontinuálnu, polyuretánových, dosiek, zariadenie, pěnových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek polyuretánovej peny predkladaného vynálezu zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, vypustenie reakčnej zmesi na pohybujúci sa dopravný pás (7, 10) a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi, prebiehajúce vo vnútri hermeticky uzatvoreného priestoru (17). Tlak vo vnútri tohto priestoru je udržiavaný vo vopred stanovenom tlakovom rozsahu priebežným dodávaním plynu do...

Způsob zapojení polyuretanových pěnových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246473

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skála Josef, Veeeoa Miloš

MPK: B29K 75/00, B29B 17/00

Značky: odpadů, zapojení, polyuretánových, pěnových, způsob

Text:

...na unášecí pás omezený hradítky, povrch se ohřeje infrazářičem nad tavnou teplotu přidaných vláken a chlazeným silikonovým váilcem se stlačí na požadovanou tlouštku pásu.Výhodou tohoto .způsobu je zdraví napros 4to nezávadné prostředí, jednoduchá manipulace, minimální náklady na pojení, velká soudržnost a pevnost poj-eného odpadu a dosažení požadované objemové hmotnosti podle stupně stlačení při pojení.Přiklad pojení polyesteruretanového...

Zařízení pro uchycení pěnových čalouněných částí v nosném rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239085

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zohorna Bedřich

MPK: B68G 7/12

Značky: nosném, rámu, částí, zařízení, pěnových, čalouněných, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snadno montovatelné a demontovatelné uchycení čalounění do nosného rámu. V pěnové výplni čalounění je zakotven alespoň jeden spojovací úchyt, zapadající do alespoň jednoho úchytného vybrání v nosném rámu, obklopujícím alespoň z části čalounění.

Způsob kontinuální výroby pěnových plastických hmot se zlepšeným chováním při hoření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Golser Leopold, Woisetschläger Helmut

MPK: C08G 18/64

Značky: výroby, chováním, plastických, zařízení, zlepšeným, způsobu, provádění, tohoto, kontinuální, způsob, hoření, pěnových

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální způsob výroby pěnových plastických hmot kondenzací předkondenzátů aminoplastů obsahujících vodu s di- nebo polyisodsyanáty, při kterém se v prvním mísicím stupni mísí isokyanát se 4 až 14 % hmotnostními katalyzátoru, kterým je organický amin a/nebo organická sloučenina kovu, při době setrvání 1 až 8 sekund a teplotě 40 až 130 °C, načež se bezprostředně nato ve druhém mísicím stupni vmísí předkondenzát aminoplastu a současně, ale...

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225398

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hrubeš Pavel, David Svatopluk, Mojžíš Milan, Tůma Miloslav

Značky: přípravy, odstínech, způsobu, tohoto, provádění, různých, pěnových, jednotky, zařízení, způsob, barevných, jedné, napěňovací, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky, vyznačený tím, že se připraví celé potřebné množství slepé pěnové tiskací pasty nebo barvicí lázně o dané objemové hmotnosti, které se rozdělí do shodného počtu větví s požadovaným počtem barevných odstínů, načež se jednotlivé větve pěnové pasty nebo lázně obarví a po zhomogenizování nanáší.