Patenty so značkou «pěnových»

Spôsob výroby polyuretánových tvrdených penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20793

Dátum: 29.05.2013

Autori: Jacobmeier Olaf, Kampf Gunnar, Schön Lars, Fabisiak Roland

MPK: C08G 18/42, C08G 18/40, C08G 101/00...

Značky: materiálov, polyuretánových, výroby, spôsob, pěnových, tvrdených

Text:

...reaktivitou, aby sa minimalizovalo použitie katalyzátorov.Úlohou vynálezu je navrhnúť polyolovú zložku, ktorá vykazuje vysokú vlastnú reaktivitu. Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť polyuretánové tvrdé penové materiály s nízkou krehkosťou, ktoré pri rezaní kompozitných materiálov nemajú sklon k tvorbe trhlín. Okrem toho majú polyuretánové tvrdé penové materiály vykazovať zlepšené vlastnosti tvrdnutia.Použité zložky a z nich vyrobené miešaniny...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20854

Dátum: 13.12.2012

Autor: Kampf Gunnar

MPK: C08G 18/36, C08G 18/40, C08G 18/42...

Značky: pěnových, materiálov, polyuretánových, výroby, spôsob, tvrdých

Text:

...nerovného kovového povrchu pri sendvičových prvkoch a často tak vedú koptickým nedostatkom produktu. Zlepšenie penového povrchu znižuje početnosť výskytu takýchto povrchových defektov a vedie tak k optickému skvalitneniu povrchu sendvičových prvkov.Polyuretánové tvrdé penové materiály okrem toho často vykazujú vysokú krehkosť, čo sa prejavuje pri rezaní peny buď ako silná tvorba prachu a ako vysoká citlivosť peny, alebo v prípade rezania...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov alebo polyizokyanurátových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20590

Dátum: 13.12.2012

Autor: Kampf Gunnar

MPK: C08G 18/40, C08G 101/00, C08G 18/12...

Značky: materiálov, tvrdých, pěnových, výroby, spôsob, polyizokyanurátových, polyuretánových

Text:

...povrchových defektov, predovšetkým na hraničnej ploche ku kovovým krycím vrstvám. Tieto povrchové defekty penového materiálu podmieňujú vytvorenie nerovného kovového povrchu pri sendvičových prvkoch a často tak vedú k optickým nedostatkom produktu. Zlepšenie penového povrchu znižuje početnosť výskytu takýchto povrchových defektov avedie tak koptickému skvalitneniu povrchu sendvičových prvkov.Polyuretánové tvrdé penové materiály často...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18993

Dátum: 12.04.2012

Autori: Kampf Gunnar, Jacobmeier Olaf, Tomovic Zeljko

MPK: C08G 18/48, C08G 101/00, C08G 18/50...

Značky: spôsob, tvrdých, polyuretánových, výroby, pěnových, materiálov

Text:

...môže byt vhodný pre povrchové kvality peny. Na druhej strane môže ricínový olej v prítomnosti vody, v dôsledku separácie fáz, viest k nestabilite polyolovej zložky, čo môže viest k problémom pri spracovaní. Voda sa často používa ako nenákladný a ekologický hnací prostriedok v polyolovej zložke. Nevýhodou spôsobu opísaného v EP O 826 708 A 1 je okrem vysokej viskozity polyolovej zložky aj veľmi zlá priľnavost vyrobených polyuretánových tvrdých...

Spôsob výroby mäkkých polyuretánových penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17336

Dátum: 18.11.2011

Autori: Klesczewski Bert, Jacobs Gundolf, Nefzger Hartmut, Meyer-ahrens Sven

MPK: C08G 18/40, C08G 18/36, C08G 18/42...

Značky: materiálov, spôsob, polyuretánových, mäkkých, výroby, pěnových

Text:

...Al a A 2) pomocných látok a prísad ako a) katalyzátory, b) povrchovo aktívne prísady, c) pigmenty alebo retardéry horenia, A 5 od 0 do 10 hmotnostných dielov, výhodnejšie od 0 do 5 hmotnostných dielov(vztiahnuté na sumu hmotnostných dielov zložiek Al a A 2) zlúčenín vykazujúcichvodikovć atómy reaktívne voči izokyanátom s molekulovou hmotnosťou od 62 do 399, so zložkou B obsahujúcou polyizokyanáty, pričom výroba sa uskutočňuje pri...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdených penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16285

Dátum: 19.04.2011

Autori: Kampf Gunnar, Kösters Michael, Jacobmeier Olaf, Fabisiak Roland

MPK: C08G 101/00, C08G 18/40, C08G 18/42...

Značky: polyuretánových, tvrdených, materiálov, výroby, spôsob, pěnových

Text:

...tvrdých penových materiálov reakcioua) polyizokyanátov so b) zlúčeninami s prinajmenšom dvomi atómami vodíka reaktívnymic) hnacích prostriedkov, v prítomnosti retardérov horenia d), vyznačujúcim sa tým, že zlúčeniny s prinajmenšom dvomi atómami vodika reaktívnymi s izokyanátovými skupinami b) obsahujú prinajmenšom jeden aromatický poiyesteralkohol bi) vyrobený za použitia prinajmenšom jednej mastnej kyseliny, prinajmenšom jeden...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15860

Dátum: 16.03.2010

Autori: Tomovic Zeljko, Hensiek Rainer, Jacobmeier Olaf, Kampf Gunnar

MPK: C08G 18/48, C08G 18/36, C08G 18/50...

Značky: polyuretánových, pěnových, tvrdých, výroby, materiálov, spôsob

Text:

...stredné hydroxylové číslo od 350 do 390 mg KOH/g.Povrchové vlastnosti známych polyuretánových tvrdých penových materiálov si vyžadujú zlepšenie, predovšetkým pri výrobe kompozitných prvkov, pretože týmito je podstatne ovplyvñovaná aj priľnavosť krycích vrstiev na pene. Aj pri výrobepenových materiálov spôsobom nastriekania peny má dobrý povrch veľký význam.Úlohou vynálezu je preto vyvinutie spôsobu výroby polyuretánových tvrdých...

Spôsob výroby kompozitných telies na báze penových materiálov na báze izokyanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19846

Dátum: 21.02.2008

Autori: Fabisiak Roland, Tomasi Gianpaolo, Hensiek Rainer, Clamor Oliver, Kampf Gunnar, Illichmann Werner, Balbo Block Marco, Geraedts Martin

MPK: B29C 44/46

Značky: telies, pěnových, kompozitných, materiálov, výroby, izokyanátu, spôsob, báze

Text:

...sa v DE 197 41 523 navrhuje po nanesení kvapalnej reakčnej zmesi na kryciu vrstvu pôsobiť na ešte tekutú penovú zmes prostredníctvom ofukujúceho vzduchu. Týmto sa má povrch reakčnej zmesi vyhladiť a redukovať uzavretie vzduchových bublín. Ako prvé je tu nevýhodou, že pôsobenievzduchom znamená dodatočný krok procesu. Okrem toho môže dochádzať kvytvoreniu nahromadenia reakčnej zmesi, ktoré taktiež vyvolá nepravidelnosť povrchu.Úlohou...

Spôsob výroby platní z penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5391

Dátum: 09.08.2006

Autori: Riethues Michael, Schmied Bernhard, Hahn Klaus, Allmendinger Markus

MPK: C08J 9/00

Značky: materiálov, platní, výroby, spôsob, pěnových

Text:

...hustotu pomocou horúceho vzduchu alebo vodnej pary v zariadení predbežného napeňovania. Pomocou jednorazového alebo viacnásobného predbežného napenenia vtlakovom alebo kontinuálnomzariadení predbežného napeňovania je týmto spôsobom možné získať koncové sypné hustoty nižšie ako 10 g/I.Výhodný spôsob výroby zahŕňa stupnea) predbežné napenenie expandovatelných styrénových polymérov za vzniku penových častíc, b) potíahnutie penových častíc...

Spôsob výroby platní z penových matieriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5390

Dátum: 09.08.2006

Autori: Allmendinger Markus, Schmied Bernhard, Riethues Michael, Hahn Klaus, Antonatus Edith

MPK: C08J 9/00

Značky: matieriálov, platní, výroby, pěnových, spôsob

Text:

...do 10 hmotn., najmä od 2 do 8 hmotn., vztiahnuté na EPS,a ktoré sú napríklad známe z EP-B 981 574 a EP-B 981 575.Polymérne penové častice môžu byť upravené pomocou prostriedkov na ochranu pred vzpianutím. Tieto môžu napríklad obsahovať od 1 do 6 hmotn. organickej zlúčeniny brómu, ako je hexabrómcyklodekán (HBCD) aprípadne dodatočne od 0,1 do 0,5 hmotn. dikumylu alebo peroxidu. Výhodné je ale použiť prostriedky na ochranu pred vzpianutím,...

Spôsob výroby kompozitných prvkov na báze penových materiálov na báze izokyanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6761

Dátum: 10.09.2005

Autori: Schön Lars, Thater Michael, Malotki Peter, Lehmann Pit, Calgua Erwin, Schaper Bernd

MPK: B05D 7/00, B05D 1/02, B05B 3/02...

Značky: výroby, báze, izokyanátu, prvkov, pěnových, spôsob, kompozitných, materiálov

Text:

...viacero etablovaných spôsobov. Laky je možné na substráty nanášať namáčaním,rozprašovaním, elektrostatickým vylučovaním, nanášaním vplazme, polievaním alebo nanesením pomocou valcov. Ďalej existuje možnosť vytvárať na substrátetenké tilmy pomocou metódy odstredivého nanášania vrstiev (spin-coating). Pri tejtosa látka nanesie na substrát a substrát sa uvedie do rotačného pohybu, čím sa látka rovnomerne rozdelí na substráte. Takéto...

Spôsob výroby polymérnych penových materiálov na báze polykondenzačných reaktívnych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Weiss Axel, Schädler Volker, Schmidt Daniel

MPK: C08J 9/00

Značky: reaktívnych, spôsob, báze, živíc, materiálov, pěnových, polykondenzačných, polymérnych, výroby

Text:

...vymení prostredníctvom C 02 a následne sa C 02 odstráni nadkritickým sušením.Li et al. uverejňujú v Carbon 38, 1499-1524 (2000) výrobu krezolformaldehydových aerogélov prostredníctvom výroby zodpovedajúcich gélovs obsahom vody, výmenou vody obsiahnutej v géli za acetón, následnou výmenouHair et al. opisujú v J. Vac. Sci. Technol. A, 6 (4), 2559-2563 (1988) výrobu rezorcinol-formaldehydových aerogélov prostredníctvom výroby...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových penových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284233

Dátum: 25.10.2004

Autori: Eisen Norbert, Heilig Gerhard, Dietrich Karl Werner

MPK: C08G 18/50, C08G 18/48, C08J 9/14...

Značky: spôsob, hmot, tvrdých, polyuretánových, pěnových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvrdých pien obsahujúcich uretánové a prípadne močovinové a izokyanurátové skupiny spočíva v tom, že sa táto tvrdá polyuretánová penová hmota vyrobí reakciou a) aromatického polyizokyanátu s b) polyolovou zložkou majúcou v priemere najmenej 3 vodíkové atómy reaktívne proti izokyanátu, obsahujúce 1. 30 až 80 % hmotn. aromatického polyéteru štartovaného amínom s molekulovou hmotnosťou 300 až 800 na báze 70 až 100 % hmotn....

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Weber Heinz-dietmar, Mirgel Ralf

MPK: A01G 5/06, C08G 8/00

Značky: látok, použitie, modifikovaných, výrobu, výroby, rezolov, pěnových, fenolických, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278281

Dátum: 07.12.1994

Autori: Derksen Johannes, Jourquin Lucien, Blackwell Brian James, Mortelmans Rudi

MPK: B29C 67/22

Značky: zariadenie, výrobu, postup, výrobny, dosiek, pěnových, polyuretánových, rozsahu, určenom, tlakov, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek polyuretánovej peny predkladaného vynálezu zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, vypustenie reakčnej zmesi na pohybujúci sa dopravný pás (7, 10) a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi, prebiehajúce vo vnútri hermeticky uzatvoreného priestoru (17). Tlak vo vnútri tohto priestoru je udržiavaný vo vopred stanovenom tlakovom rozsahu priebežným dodávaním plynu do...

Způsob zapojení polyuretanových pěnových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246473

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veeeoa Miloš, Skála Josef

MPK: B29K 75/00, B29B 17/00

Značky: pěnových, zapojení, způsob, odpadů, polyuretánových

Text:

...na unášecí pás omezený hradítky, povrch se ohřeje infrazářičem nad tavnou teplotu přidaných vláken a chlazeným silikonovým váilcem se stlačí na požadovanou tlouštku pásu.Výhodou tohoto .způsobu je zdraví napros 4to nezávadné prostředí, jednoduchá manipulace, minimální náklady na pojení, velká soudržnost a pevnost poj-eného odpadu a dosažení požadované objemové hmotnosti podle stupně stlačení při pojení.Přiklad pojení polyesteruretanového...

Zařízení pro uchycení pěnových čalouněných částí v nosném rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239085

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zohorna Bedřich

MPK: B68G 7/12

Značky: částí, zařízení, rámu, nosném, čalouněných, uchycení, pěnových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snadno montovatelné a demontovatelné uchycení čalounění do nosného rámu. V pěnové výplni čalounění je zakotven alespoň jeden spojovací úchyt, zapadající do alespoň jednoho úchytného vybrání v nosném rámu, obklopujícím alespoň z části čalounění.

Způsob kontinuální výroby pěnových plastických hmot se zlepšeným chováním při hoření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Woisetschläger Helmut, Golser Leopold

MPK: C08G 18/64

Značky: zlepšeným, zařízení, hoření, kontinuální, tohoto, plastických, způsob, způsobu, pěnových, provádění, výroby, chováním

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální způsob výroby pěnových plastických hmot kondenzací předkondenzátů aminoplastů obsahujících vodu s di- nebo polyisodsyanáty, při kterém se v prvním mísicím stupni mísí isokyanát se 4 až 14 % hmotnostními katalyzátoru, kterým je organický amin a/nebo organická sloučenina kovu, při době setrvání 1 až 8 sekund a teplotě 40 až 130 °C, načež se bezprostředně nato ve druhém mísicím stupni vmísí předkondenzát aminoplastu a současně, ale...

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225398

Dátum: 30.06.1985

Autori: Mojžíš Milan, David Svatopluk, Hrubeš Pavel, Tůma Miloslav

Značky: tohoto, přípravy, napěňovací, barevných, jednotky, provádění, způsob, pěnových, jedné, odstínech, lázni, způsobu, různých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky, vyznačený tím, že se připraví celé potřebné množství slepé pěnové tiskací pasty nebo barvicí lázně o dané objemové hmotnosti, které se rozdělí do shodného počtu větví s požadovaným počtem barevných odstínů, načež se jednotlivé větve pěnové pasty nebo lázně obarví a po zhomogenizování nanáší.