Patenty so značkou «penicilinů»

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mazáň Štefan, Jakubová Antonia, Višacký Viliam, Brokeš Peter, Forsthoffer Július, Bučko Michal

MPK: C12N 9/58

Značky: získavania, fermentačnej, ultrafiltráciou, enzýmov, pôdy, výroby, spôsob, penicilinů

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 251086

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Tyson Robert Graham, Ratti Luigi

MPK: A61K 31/43, C07D 499/32

Značky: ethoxykarbonyloxyethylesteru, penicilinů, výroby, způsob

Text:

...X používá bro~ mid lithný.V souvislosti se způsobem B bylo nalezeno, že se s výhodou může používat bromidu lithného při obvykle Finkelsteinově reakci to jest za použití jediné fáze organického systému rozpouštědlaj, například k halogenaci a-chlorktarbonátu. Tato metoda je ilustrovana formou příkladu dále.vynález, týkající se použití nové slouče~ niny, oe-bromdiethylkarbonátu, pro výrobu ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G je popsán...

Způsob výroby penicilinu V a G

Načítavanie...

Číslo patentu: 237553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lazor Ondrej, Zajíček Jiří, Bučko Michal, Varga Vladimír, Hano Alexander

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, výroby, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu V a G submerzní kultivací mikroorganismu Penicillium chrysogenum v tekuté živné půdě, obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku, anorganické i organické zdroje dusíku, prekurzory a živné soli.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pilát Petr, Bulla Ján, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Zelený Karel, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Ulbrecht Stanislav

MPK: C12P 37/02

Značky: způsob, penicilinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Mikláš Emil, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Okánik Boris, Bučko Michal, Bulla Ján, Varga Vladimír, Matelová Vlasta

MPK: C12P 37/00

Značky: reologických, výroby, penicilinů, fermentační, řízení, podle, půdy, charkteristik, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinu G nebo V

Načítavanie...

Číslo patentu: 231402

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dašek Jaroslav, Zajíček Jiří, Benda Antonín, Herold Miloš, Roubíček Rudolf

MPK: C12P 37/00

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu G nebo V za plynulého dávkování sacharidů v závislosti na pH.

Způsob výroby polosyntetického penicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224610

Dátum: 15.01.1986

Autori: Morisi Franco, Dinelli Dino

Značky: výroby, polosyntetického, způsob, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polosyntetického penicilinu acylací kyseliny 6-aminopenicilanové ve vodném roztoku o koncentraci 1 až 3 % hmotnost/objem při pH v oblasti 6 vhodnou aminokyselinou nebo jejím amidem v přítomnosti penicilinázy, vyznačující se tím, že se použije penicilinacylázy uložené ve vláknech z triacetátu celulózy.

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čulík Karel, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Bulla Ján, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Okánik Boris, Pilát Petr, Zelený Karel

Značky: výroby, způsob, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Způsob přípravy ureido derivátů polosyntetických penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218030

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Ludvík

Značky: penicilinů, ureido, derivátů, způsob, přípravy, polosyntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ureidoderivátů polosyntetických penicilinů, zejména ze skupiny tzv. ureidopenicilinů, a to především azlocilinu a mezlocilinu, reakcí kyseliny 6-aminopenicilanové s novým pentahalogenfenylesterem, s výhodou pentachlorfenylesterem, kyseliny (imidazolidinonylkarbonylamino)-fenyloctové.