Patenty so značkou «pecných»

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Aradi Allen, Adams Michael Wayne, Factor Stephen Alan

MPK: C10L 1/12, C10L 1/18, C10G 75/02...

Značky: vysokoteplotnej, priemyslových, nízkoteplotnej, použitie, manganových, inhibíciu, zlúčenín, užitkových, pecných, systémov, korózie

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264177

Dátum: 13.06.1989

Autor: Žarnay Martin

MPK: F27D 3/00, B65G 57/20

Značky: zariadenie, nakladanie, vozov, vykladanie, pecných

Text:

...s prírubou pre uchytenie chápadiel,ktorý je zavesený na reťaziach zdvíhaných priamočiarym motorom.Toto riešenie oproti doteraz používaným je konštrukčne jednoduchšie, lebo má len 2,stupne voľnosti, zaberá minimálny priestor na podlaha pracoviska, pretože všetky mechanizmy sú zavesené na pojazdovej dráhe,zvislo sa pohybujúce časti zariadenia nepresahujú nikdy nad vonkajší okraj zariadenia,takže ani pri vysokých zdvihoch nestüpa nárok na...

Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245345

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ogura Tsuneo, Forlani Orfeo, Notari Bruno, Ancillotti Francesco

MPK: C21D 9/56, F27B 9/30

Značky: žiarupevnej, chromniklovej, spôsob, úpravy, tepelno-chemickej, valcov, povrchu, obsahom, zliatiny, pecných, transportných, hliníka

Text:

...ako pri AO č. 175 079 a môže byt účinné pre spracovanie iných druhov plechu. Ostatné známe riešenia problému sa zakladajú na použití rôznych druhov materiálov a konštrukčného usporiadania transportných valcov, t. j. okrem spomínaných žiarupevných chromniklových ocelí keramické alebo ine žlaruvzdorné materiály v kombinácii s kovovými .nosnými elementami, ako napríklad v AO ČSSR č. 163 975. Tieto materiály s výheodnými povrcho-vými...

Sposob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259600

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikula Bohumil, Németh Alexander, Beránek Dušan

MPK: C21D 9/38

Značky: transportných, povrchu, pecných, tepelno-chemickej, úpravy, valcov, spôsob

Text:

...a medi. Takto vytvorené valce vykazujú vyššiu odolnost voči tvorbe nárastkov, ale problematiku ich vzniku neriešiau. Známe sú aj ďalšie riešenia, ktoré sú postavené na báze vytvorenia kysličníkovej vrstvy chrómu, niklu a železa, avšak majú obdobné nedostatky ako čs. vynález A 0 č. 175079.Doposiaľ najüčinnejším riešením je chemickotepelné spracovanie pecných valcov.va v žíhaní pecných valcov do 500 °C v pru stredí vzduch au od 500 °C v...

Sposob čistenia povrchu pecných válcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259599

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beránke Dušan, Kochan Pavol

MPK: F27B 9/30

Značky: pecných, čistenia, valcov, spôsob, povrchu

Text:

...o nesený stojaci oceľový pás sa teplota pracovného prostredia pece zníži o 150 až 200 °C.Výhodou spôsobu čistenia pecných valcov podľa vynálezu je rýchle odstránenie nalepenin z povrchu pecných valcov bez ich demontáže, mechanického opracovania a spätnej montáže a to pri teplote pece len o 150 až 200 C nižšej ako je pracovná teplota pe 4ce. V porovnaní so spôsobom čistenia pecných valcov pri pracovnej teplote, pri ktorom dochádza iba k...

Vyberací automat obkladových výrobkov z pecných vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254678

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štefaňák Peter, Buda Ján

MPK: B65G 47/90

Značky: výrobkov, automat, vyberací, pecných, vozíkov, obkladových

Text:

...monotónna a zdraviu škodlivé práca pre človeka.Príklad prevedenia vyberacieh-o autormatu podla vynálezu je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený nárys vyberacieho automatu s dopravou vybratých výrobkov obkladových na ďalší pás a na obr. 2 bokorys vyberacieho auto matu s horizontálne uloženými vyberacími planžetami a usmerňovacími členmi.Vyberací automat obkladových výrobkov z pecných vozíkov pozostáva z rámu...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Král Jan

MPK: G06M 7/02

Značky: pecných, poľa, riadenie, přijímač, koľajovej, vozov, dopravy, elektromagnetického, odčítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kapolka Jozef, Mach Antonín, Král Jan, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef

MPK: G06M 7/02

Značky: pecných, vozov, riadenie, poľa, počítanie, koľajovej, dopravy, vysielač, elektromagnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Zariadenie pre chladenie ložísk pecných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227948

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ištoňa Bartolomej, Lašút Jaroslav, Bezek Ján

Značky: chladenie, zariadenie, pecných, valcov, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre chladenie ložísk dopravných valcov pecí pre plynulé žíhanie kovových pásov, kde dopravné valce svojmi kuželovitými koncami zasahujú do odpovedajúcich vybraní v stene pece navädzujúcich na priestory, v ktorých sú uložené ložiská dopravných valcov, vyznačujúce sa tým, že steny /41/ pece sú na vonkajších stranách opatrené spoločným rozvodom /10/ tlakového dusíka, na ktorý sú spojovacím potrubím /11/ pripojené vnútorné časti úložných...

Unifikovaná tvarovka na úpravu pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229787

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bocko Štefan, Molnár Alexander

MPK: F27D 1/04

Značky: pecných, vozov, tvarovka, úpravu, unifikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Unifikovaná tvarovka na úpravu pecných vozov vyznačená tým, že v spodnej časti má skosené hrany pre nahromadenie úlomkov /3/, ložná plocha má pravidelne obdĺžnikový tvar, v spodnej časti je vytvorený ozub na zamedzenie bočného posunu tvaroviek ne konštrukciu vozíka /5/, ktoré po uložení na pecný vozík vytvoria medzery /l/.

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Mach Antonín

Značky: prvého, zásobe, vozov, pecného, zariadenie, určenie, pecných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zvara Ján, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Hroch Jozef

Značky: zariadenie, obojsmernú, vozov, dopravu, jednej, koľaji, pecných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...