Patenty so značkou «pecních»

Rám pecních dveří ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268709

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kalandra Vladimír, Závodný Petr, Novobilský Zdeněk, Sentelík Vladislav

MPK: F27D 1/18

Značky: ocelářské, pecních, dveří

Text:

...dveří podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že semonosnou páteř dveřního rámu tvoří eílnostěnná ocelové roure, která spolu s ocelovými bočnicemi s vnitřní pásníci tvoří vodou chlezenou skříň dveřního rámu, do jehož tráncs je zoůetěn přívod chladící vody napojený potrubní přípojkou v trámci do ocelové roury, která jo spolu s konci svíslých remen rámu opetřene spoločnými dny,u nichž v ocelové rouře jeou vytvořeny výtokové otvory,...

Těsnící lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244090

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votava Vladimír, Hampl František

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnicí, koksovací, komory, dveří, lišta, pecních

Text:

...dveří břit zařízne. I toto sekundární těsnění má však omezenou životnost a trpí hlavně zanášením koksárenskými zplodinami a je nutno je periodicky opravovat a vyměňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje těsnící lište pecních dveří koksovací komory opatřená na svém hřbetu břitem, s otvory nebo výřezy pro šrouby připevnující lištu k rámu pecníoh dveří, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že těsníoí lišta sestává z ocelových pásů...

Dotěsňovací ústroj í těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244088

Dátum: 01.06.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C10B 25/16

Značky: dveří, lišty, komory, koksovací, těsnicí, pecních, ústroj, dotěsňovací

Text:

...v otvoru nebo výřezu těenící lišty.-2 7 244 nan Dotěsňovací ústrojí podle vynálezu dovoluje seřizovat předpětí pružín a tím 1 volbu přítlačná síly pružin. Dotlačování těsnící lišty k zárubni probíhá kontinuálně a systém lištových segmentu vybavených tímto ústrojím pružně a okamžitě reaguje na nově vzniklé úehytky od rovinnosti. WVynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje řez dotěsnovaoím...

Zapojení pro akumulaci odpadního tepla, zejména z pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257585

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F24B 9/04

Značky: zejména, agregátu, zapojení, odpadního, akumulaci, pecních, tepla

Text:

...ventil a druhý uzavírací orgán pŕipojen druhý trojcestný ventil a druhý uzavírací orgán pžipojen druhý trojcestný ventil, který je dále pžipojen mezi akumulační nádrž a výměník nádrže. Z hlediska funkce je také výhodné, je-li za první trojcestný ventil připojeno čerpadlo.Výhodou zapojení podle vynálezu jsou, při možnosti akumulace tepla pro dobu mimo cyklus topení při využití odpadního tepla u cyklicky pracujících agregátů, poměrně...

Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242698

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bocán František, Kollár Alojz

MPK: C10B 25/08

Značky: indikátor, dveří, pecním, komory, pecních, rámu, výškového, koksovací, usazení

Text:

...kledkemi, které mají za účel přesně zavádčt pecní dveře ke kokeovecí komoře. Nevýhodou tohoto řešení Je zá» stavbová komplikece e především velmi náročná rekonstrukce pecních dveří e Její velká náklednoet, uváží~ 1 i ee, že jediná kok sová baterie má 70 až 90 koksovecích komor s dveřmi ne strojníg V 242 saa Výše uvedené nedostatky odstraňuje indikátor výäkověho usazení peoníoh dveří v peoním rámu koksovací komory, který je opat-r...

Dotěsňovací prvek těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242091

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tkáe Josef, Duda Jaroslav, Galatík Antonín

MPK: C10B 25/16

Značky: dotěsňovací, koksovací, prvek, dveří, komory, těsnicí, pecních, lišty

Text:

...lišty opetřena žlábkem pro uložení hermetizační látky a podstata vynálezu epočívá v tom. že do ocelověho profilu tvaru U nebo L připev~ něného ke vnitřní stěně těaníoí lišty je zatlačen grafitem nasyoený asbeatový provazeo. Dále je podle vynálezu na dno ocelověho profilu pod eebeatovým provezoem vložená plochá přítlačná lišta,přičemž dno ocelového profilu je opatřeno otvory v nichž jsou uloženy závitová výběhy dotlačovaoích šroubů....

Panel, zejména pro stěny pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243078

Dátum: 15.11.1987

Autori: Cích Vojtech, Michal

MPK: F27D 1/04

Značky: stěny, agregátu, zejména, pecních, panel

Text:

...krotevního trnu.Vnější nosná konstrukce uvedeného panelu vytváří současně i vnější plášť pece a kotevni systém kotví jak vláknité izolační materiály, tak i vrstvu žárobetonu.kolmo na převážný směr dodatočných a dilatačních změn rozměru bloku, pružností umožní průběh všech těchto změn bez poškození bloku žárobetonu, ale systém může zabezpečit tuto funkci jen v případě, že pod vrstvou vnitřniho žánobetonu je vrstva o nízké pevnosti, umožňující...

Způsob úpravy pecních komor, zejména koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fabián Josef, Oehooek Miloš, Matijka Jioí, Schier Miroslav, Didek Miroslav

MPK: C10B 29/06, F27D 1/16

Značky: komor, způsob, koksovacích, úpravy, pecních, zejména

Text:

...porĺdlovém transportáru. Konec výložníku je opatřen pneumaticwm nástrojem, jim se vybourává opotřebená,kovem nasycená pracovní vrstva ěůruvsdorni vyzdívky pánve, přičemž letme uchycení výložníku s obsluhou umístěnou v jeho vnitřním prostoru, nepřenáší víbrace z nástroje přes výložník zpět. do zdiva. obdobné je pro horizontálne uložené nádoby s žáruvzdornou vyzdívkou známa zařízení pro vyzdívéní nebo opravu, spočívající opět na principu letmo...

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249353

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnicí, lišta, dveří, komory, koksovací, pecních

Text:

...k těsnicí liště s břitem je přiložen a šroubovou příložkou přitlačován svým delším ramenem úhelník,k jehož kratšímu ramenu je připevněn sekundární těenicí element. V jednom případě je to korýtkový profil vyplněný těsnicí hmotou přesahující hrany tohoto profilu a dosedající na plochu pecního rámu.Jindy je v dosedací ploše pecního rámu vyfrézován vystupující břit, který se zařezává do těsnicí hmoty anebo obráceně je v dosedací ploše pecního...

Těsnicí rámek pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249352

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 25/16

Značky: dveří, těsnicí, komory, koksovací, pecních, rámek

Text:

...hmoty anebo obráceně je v dosedací ploše pecního rámu vyfrézována rybinovitá drážka vyplněná těsnicí hmotou, do níž je zatlačena stojina těsnicího rámku V podobě T profilu připevněného svou přírubou ke spodní ploše kratšího ramena uheiníkem přiloženého k těsnicí liště. Vkládání, kontrola a obnova těsnicí hmoty však v provozu vyžaduje zvláštní péči se zvýšenými časovými nároky a výroba břitú nebo drážek v dosedací ploše velmi komplikuje...

Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233930

Dátum: 01.03.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: C21C 5/04, F27D 1/18

Značky: průmyslových, vodou, pecí, chlazených, vyzdívka, dveří, pecních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí a je vhodný zejména pro sklopné nístějové ocelářské pece. Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí, zejména sklopných nístějových ocelářských pecí, má podle vynálezu žáruvzdorné keramické tvarovky (5) uloženy k zadní stěně (6) konstrukce rámu (1) pecních dveří naplocho a s úklonem rovnajícím se 0,9 až 1,0 násobku úhlu naklopení pece, přičemž vždy jedna...

Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248870

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jadrný Jaromír

MPK: F27B 9/40, F27D 19/00

Značky: ovladač, jiných, kolejových, spínačem, koncovým, blokovací, vozíků, pojezd, pecních

Text:

...unístlný sklopnä lilte, pruznč zachycend na čepu o proti ní pružina, přičemž sklopné liits je opstřena v úrovni koncového spínače přivařenou vočkou.Výhoda blokoveoího ovladače pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků podle vyndlezu spolívá v zejiltlní stále otsjnłho sdvihu při spíndní spínače nezivisle na velikos.ti sklopení lilty. Tím není ovladač blokování tak citlivý na úcłwlky brodicího plechu asvyluje se jeho spolehlivost.łła...

Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232693

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kosek Jiří

MPK: F27D 1/18, C10B 25/04

Značky: koksovací, tlakový, kanál, dveří, sběrný, pecních, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakového sběrného kanálu pecních dveří koksovacích komor a je určen zejména pro koksárenské baterie s většími výškami komor. Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory, vytvořený mezi stěnou koksovací komory, případně částí této stěny a dveřní zárubní na jedné straně a držákem dveřní vyzdívky na straně druhé, má boční stěnu (6) držáku (4) dveřní vyzdívky (5) uspořádánu paralelně s podélnou osou (A) koksovací komory (7).

Stěnový panel pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228454

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hynčica Václav, Veltruský Vladimír

Značky: stěnový, panel, pecních, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dokonalé využití tepelně izolačních schopností tepelně izolačních materiálů, odstraňuje možnost vzniku tepelných mostů. Stěnový panel sestává z kovového pláště a vnitřní izolační vrstvy. Kovový plášť sestává nejméně ze dvou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že styčné plochy částí (1, 2) kovového pláště jsou opatřeny izolačním materiálem (7). Tento izolační materiál (7) zasahuje nejméně do úrovně spojnice vnějších okrajů části...

Přitlačný kozlík pecních dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 223242

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tesarčík Václav, Pietraszek Leon

Značky: pecních, kozlík, dveří, přítlačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přítlačného kozlíku pecních dveří komor koksové baterie a řeší zvýšení jeho přítlačné funkce. Nedostatky stávajících konstrukcí odstraňuje přítlačný kozlík pecních dveří vytvořený jako odlitek s přírubou a opěrnou patkou, které jsou zpevněny výztužným žebrem, který je podle vynálezu opatřen na koncích všech tří ramen opěrné patky průchozími otvory a spodní rovinná plocha opěrné patky přítlačného kozlíku je v místě průchozích...

Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221126

Dátum: 15.01.1986

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav

Značky: vyzdívky, príchytka, agregátu, vláknité, zejména, kotevní, pecních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kotevní příchytka, zejména pro upevňování vláknitých vyzdívek pecních agregátů k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kruhovému průchozímu otvoru kotevní příchytky jsou přiřazeny jednak dvě protilehlé průchozí drážky ve stěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě protilehlé neprůchozí drážky vyústěné ve stěně průchozího otvoru, přičemž roviny podélných stěn průchozích drážek jsou kolmé na roviny...

Tepelně izolační panel, zejména pro vyzdívky pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228256

Dátum: 01.11.1985

Autori: Klein František, Vinš Jan, Veltruský Vladimír, Hynčica Václav

Značky: vyzdívky, panel, agregátu, pecních, izolační, zejména, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku jednoduché a snadné výroby tepelně izolačních panelů, vyplněných vláknitou izolací a jejich jednoduché montáže, Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější vrstva /4/ vláknité izolace /2/ přesahuje rovinu určenou jedinou otevřenou stěnou nosné konstrukce /1/ tepelně izolačního panelu. Výhodné také je, je-li vnější vrstva /4/ vláknité izolace /2/ opatřena obalem /6/, například ze skelné tkaniny.

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Burda Karel, Pietraszek Leon

Značky: pecních, dveří, komory, koksovací, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory, vyznačený tím, že je tvořen ocelovým profilem (1) průřezu Z, který je svou opěrnou přírubou (4) ukončenou lemem (2) uložen na osazení (12) rámu (13) pecních dveří a hranou své těsnící příruby (3) je opřen o dosedací plochu (14) ochranného pecního rámu (15), přičemž před ohybovou hranu těsnící příruby (3) je k horní ploše opěrné příruby (4) při pevněn svou stojinou (6) úhelník (5).

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225583

Dátum: 30.09.1985

Autori: Srovnal Jiří, Kotulan Zdeněk

Značky: těsnicí, pecních, komory, lišta, koksovací, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory dosedající svým břitem na osazení pecního rámu, vyznačená tím, že úkosová plocha (5) břitu (4) těsnicí lišty (3) je orientována na stranu držáku (6) vyzdívky pecních dveří a vrcholový úhel břitu (4) je roven 40 až 82°.

Způsob regulace poměru množství jemnozrnného materiálu a pecních spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215079

Dátum: 15.12.1984

Autori: Höher Helmut, Herchenbach Horst

Značky: jemnozrnného, poměru, pecních, způsob, spalin, množství, materiálů, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace provozu vypalovacích zařízení s rekuperací tepla, na příklad válcových rotačních pecí pro výrobu cementu. Vynálezem se řeší problém zvýšení spolehlivosti a zjednodušení regulačních obvodů předehřívacích zařízení. Podstata způsobu regulace poměru množství jemnozrnného materiálu, zejména ohřívané surové cementové moučky, a pecních spalin v předehřívacím zařízení, při kterém je materiál ohříván přímým stykem se spalinami,...

Žáruvzdorný panel, zejména pro stěny pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214115

Dátum: 01.07.1984

Autori: Veselovský Petr, Otáhal Josef, Zink Stanislav

Značky: stěny, panel, žáruvzdorný, pecních, agregátu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný panel, zejména pro stěny pecních agregátů, vyznačující se tím, že sestává z pravoúhlého miskovitého ocelového rámu (l), na jehož stěnu je prostřednictvím kotev (4) připevněna tuhá deska (6) z kalciumsilikátu nebo z anorganických vláken a k ní jsou přitmeleny lamely (7) z anorganických vláken.

Hlídač plamene pecních hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214068

Dátum: 01.07.1984

Autor: Špiřík Jiří

Značky: pecních, hlídač, plamene, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlídače plamene pecních hořáků, který sestává ze tří navzájem zapojených obvodů, kde první obvod je tvořen střídavým vysokoinpedančním zesilovačem, druhý obvod invertujícím zesilovačem kladné půlvlny a třetí obvod invertujícím zesilovačem záporné půlvlny. Hlídač plamene, pracuje tak, že rozlišuje stejnosměrnou složku s nastavitelnou časovou konstantou a existenci složky opačné polarity zkrat na zapalovacím hořáku nebo vedení.