Patenty so značkou «pecích»

Tavidlo pro výrobu feroslitin, zejména silikomanganu, vyráběných v elektrických obloukových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269848

Dátum: 14.05.1990

Autori: Harmaniak Ján, Pracný Jaroslav, Teplický Ernest, Kováčik Ervín

MPK: C22C 35/00, C22C 33/04

Značky: tavidlo, výrobu, silikomangánu, vyráběných, zejména, elektrických, pecích, obloukových, feroslitin

Text:

...ke zvýšená energetické spotřebě technologického procesu výroby a popřipedě i ke zhoršení hygienických a bezpečnostních podmínek.Uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím tavidle podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že tavidlo, ktoré bylo tepelně upravené již v procesu vyroby aurového železa obsahuje v hmot. 35 až 55 oxidu vápenatého, 5 až 20 oxidu hořečnatáho, 25 až 45 oxidu křemičitáho a 1 až 10 oxidu hlinitého.Výhoda tnvidle...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: pecích, pekařských, vyvíjení, zařízení, zapařovací, páry

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: páry, pecích, pekařských, vyvíjení, zařízení

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Zařízení pro intenzivní nucený oběh plynného prostředí v pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267893

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kovařík Oskar, Šumera Josef, Němeček Miloslav, Červenka Karel

MPK: F04D 7/04

Značky: zařízení, pecích, prostředí, plynného, intenzívní, oběh, nucený

Text:

...mezikruhové čelo je připojeno k sacímu hrdlu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom, že se zlepší lntenzita nuceného oběhu plynného prostředí, dochází k účínnému zavětrávání a promísení vzdušiny v celé dělce činného prostoru, příp. mufle, aniž by bylo třeba dosud používaných oběhových vložek a dalších vodicích ploch, a že silná rozvíření vzdušíny kolem vsázky zabezpečí homogenní tepelne i fyzikálně chemické zpracování...

Keramická přepážka v průmyslových pecích pro roztavené kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264075

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sýkora Libor, Maglia Petr

MPK: F27D 1/00, F27B 14/08

Značky: průmyslových, roztavené, přepážka, keramická, pecích

Text:

...mická tvárnice je v horní neponořené části rozšírená s výbě~ rem. Horní plochu a výplň výběru tvoří izolace s využitím minerálních vláken. Tím přepážka svoji horní rozšírenou plo~ Chou spolu s přiĺehlou plochou vyzdívkyvanypece tvoří izoě» lovanou, rozměrově stálou rovinu, která může být využita jako těsnící plocha topného víka pece. Tvarová pevnost tenké samonosné přepážkyje dále zajištěna alespoň jedním svislým žebrem, kterým prochází...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258517

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borovička Josef, Erbek Václav

MPK: G05D 23/00

Značky: tunelových, palivových, pecích, pálicího, regulaci, automatickou, zařízení, režimu

Text:

...Druhý vstup regulátoru průtoku spalovaného média Ä je přes první obvod 5 pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní potrubí 1 spalovaného média, vedoucí z akčního členu spalovaného média 3 do hořákuÉ. Výstup regulátoru průtoku okysličovadla g je připojen na druhý pohon 2 akčního členu okysličovadla lg.První vstup regulátoru průtoku okysličovadla Ä je přes druhý obvod ll pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257607

Dátum: 16.05.1988

Autori: Borovička Josef, Erbek Václav

MPK: G05D 23/00

Značky: tunelových, palivových, režimu, zařízení, automatickou, pecích, regulaci, pálicího

Text:

...regulátoru g spalovaného média je připojen na první pohon Q akčního členu § spalovaného média. První vstup regulátoru Ä spalovaného média je připojen na čidlo l teploty. Druhý vstup requlátoru 2 spalovaného médla je přes obvod 3 pro nastavení regulačního rozsahu hořáku 3 přípojen na potrubí lg spalovaného média, vedoucí z akčního členu É do hořáku 1. Výstup regulátoru g spalovaného média je ještě dále připojen na vstup...

Způsob chlazení šarží v přerušovaně pracujících průmyslových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256381

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ebner Peter

MPK: C21D 1/767

Značky: pecích, způsob, chlazení, průmyslových, pracujících, přerušované, šarží

Text:

...přeměñuje V teplo. Propláchnutím prostoru pece na konci chlazení dusíkem, případně jeho evakuací se ochranný plyn uvede na nehořlavou koncentraci.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení a připojených výkresů,kde na obr. 1 jsou znázorněny křivky pro obvyklou zvonovou žíhací pec při nezměněném složení ochranného plynu a na obr. 2 jsou znázorněny odpovídající křivky při provádění způsobu podle vynálezu.Príklad způsobu...

Způsob řízení ohřevu vsázky v komorových ohřívacích pecích s periodickým pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zahraj Stanislav

MPK: F27B 13/14, F27D 7/00, F27B 9/30...

Značky: vsázky, ohřívacích, pracovním, cyklem, pecích, řízení, ohřevu, periodickým, způsob, komorových

Text:

...do doby dosažení požadované konečné hodnoty střední teploty vsázky nebo její enthalpie.Další postup ohřevu ve vyrovnávací fázi do okamžiku výdeje může probíhat podle známých způsobů, např. udržování na konstantní hodnotě teploty v peci nebo teploty spalín na výstupuz pracovního prostoru. Střední teplotu vsázky je možno určit např. z průběhu teplot spalín měřených na výstupuz ohřívací komory jako ustálenou hodnotu teploty spalín při změně...

Způsob zmazovatění povrchu těstových kusů v pekárenských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237184

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vokoun Bohuslav, Zahradník Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: pekárenských, způsobu, zmazovatění, povrchu, kusů, pecích, těstových, provádění, tohoto, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmazovatění těstových kusů při současném snížení spotřeby tepelné energie pro výrobu technologické páry. Rozprášená voda se v hydrometrické zóně smísí s proudem recirkulované parovzdušné směsi, nasávané ze zóny pece, načež se přemění v páru, která způsobuje zmazovatění těstových kusů. Zařízení sestává z ventilátoru se štěrbinami, dále ze zařízení na rozprašování vody a z vytápěcích těles, umístěných nad štěrbinami.

Způsob zachycování nístějové skloviny ve sklářských regeneračních dolnoplamenných pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237299

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kohoutek Zdeněk, Horký Lubomír, Kalášek Antonín

MPK: C03B 5/06

Značky: pecích, sklářských, zachycování, dolnoplamenných, zařízení, regeneračních, nístějové, skloviny, provádění, způsob, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě tavení v pánvových regeneračních dolnoplamenných pecích, a řeší problém odstraňování nístějové skloviny vytékající z panve. Vyteklá sklovina se převádí do tuhého stavu přirozeným sestupným teplotním gradientem atmosféry v prostoru pod hořákovou šachtou. Hořáková šachta přechází do jímky sběracím kanálem s čisticím otvorem. Dno sběracího kanálu má sklon ke vtokovému otvoru do jímky, jehož osa je...

Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Zdenik, Novák Václav

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, výroby, pecích, způsob, tandemových

Text:

...odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke...

Způsob zapařování těstových kusů v pásových pekařských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232297

Dátum: 15.06.1986

Autori: Černík Jiří, Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 3/04

Značky: zařízení, zapařování, pecích, způsob, způsobu, těstových, kusů, pekařských, provádění, tohoto, pásových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro výrobu páry, potřebné k zapařování těstových kusů. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že část pečicího prostředí se směšuje s parou z cizího zdroje a/nebo s vodou v uzavřeném prostoru před zapařovací zónou a takto připravenou směsí se působí na těstové kusy. Zařízení sestává z ventilátoru spojeného s uzavřeným prostorem, který je dále spojen pomocí rozváděcího potrubí se zapařovací...

Zařízení k měření teplotních profilů, zejména v průběžných sklářských chladicích pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222511

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kerbler Viktor, Brabec Ludvík, Veselý Boleslav

Značky: zejména, sklářských, průběžných, pecích, chladicích, teplotních, měření, zařízení, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření teplot a není omezen výlučně na sklářský průmysl. Vynález řeší problém měření teplot až 600 stupňů Celsia i více v prostředích, která nejsou přístupná pro zavedení běžných měřicích přístrojů teploty a zaznamenávání jejich časového průběhu. Zařízení s vlastními napájecími zdroji se vkládá na pás průběžné pece a během průchodu peci zaznamenává měřené údaje o teplotě do své vnitřní paměti. Po vyjmutí z pece se v paměti...

Dopravní zařízení, zejména pro dopravu materiálu v průmyslových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 219369

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vyčítal Dobroslav

Značky: zařízení, průmyslových, pecích, dopravní, dopravu, materiálů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního zařízení, zejména pro dopravu materiálu v průmyslových pecích, které sestává z horní lišty, opatřené ozuby pro zachycení podložky, která je uložena na dopravní trati, a ze spodní lišty, přičemž tyto lišty jsou vzájemně volně spojeny nejméně dvěmi rameny.

Způsob zvlhčování povrchu polotovarů v pekárenských pásových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225762

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vokoun Bohuslav

Značky: způsob, pecích, pásových, zvlhčování, pekárenských, povrchu, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvlhčování povrchu polotovarů v pekárenských pásových pecích, vyznačující se tím, že ke zvlhčování se používá velmi jemně rozptýlené vody, vlažné až 90 °C teplé, v podobě vodní mlhy, nanášené beztlakově, přičemž zvlhčování se provádí uvnitř vstupní části pece nebo před vstupem polotovarů do pece, jednou nebo opakovaně v intervalech, anebo se zvlhčování před vstupem polotovarů do pece doplňuje jen velmi mírným zapářením vodní parou uvnitř...

Zařízení pro zjišťování úniků chladicí kapaliny výfučen ve vysokých pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216681

Dátum: 15.12.1984

Autori: Diaz Fernandez-raigoso Aurelio, Oviedo Felgueroso Ruiz Alejandro, Tornos Garcia Adolfo

Značky: výfučen, zařízení, úniku, zjišťování, chladicí, pecích, kapaliny, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze skříně (1), jejíž obvodová stěna (2) obklopuje vnitřní duté těleso (5) s dvojitou stěnou (6), vyplněnou rtuťovou náplní (7) a tvořící vedení pro posuny pohyblivého krytu (8) ve tvaru obráceného pohárku. Obvodová stěna (9) pohyblivého krytu (8) je teleskopicky zasunuta do dvojité stěny (6) vnitřního dutého tělesa (5). Sestava vymezuje dvě tlakové komory (11, 12), navzájem oddělené rtuťovou náplní (7), napojené každá na jednu...

Zařízení pro zavádění sond do roztavené oceli v nístějových ocelářských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214497

Dátum: 01.07.1984

Autori: Burda Karel, Melecký Jan

Značky: nístějových, pecích, zařízení, zavádění, oceli, ocelářských, roztavené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jímž se zavádí do kovové lázně v nístějových ocelářských pecích měřicí a odběrové sondy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na boku sázecího stroje je vytvořena dráhová podpěra se zakřivenou dopravní dráhou, na níž je uložen pojezdovými koly motoricky poháněný vozík, v němž je vetknut pevný konec zakřivené měřicí tyče, která je kluzně podepřena v kluzném vodítku a volný konec měřicí tyče je opatřen držákem pro výměnné...

Atmosféra pro nitrocementaci ocelí v hermetických šachtových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 215836

Dátum: 20.12.1983

Autor: Přenosil Bohumil

Značky: hermetických, nitrocementaci, pecích, oceli, atmosféra, šachtových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosféry pro nitrocementaci ocelí v hermetických šachtových pecích s intenzívní nucenou cirkulací. Atmosféra je vytvořena tepelným rozkladem cementačních kapalin, etanolu, izopropanolu, popřípadě kapaliny s objemovým obsahem 40 % terpentýnového oleje, 30 % etanolu nebo kapaliny obsahující 70 % etanolu a 30 % petroleje. Podstata řešení spočívá v tom, že atmosféra obsahuje plynný čpavek v množství od 2 do 8 l na každých 100 ml.