Patenty so značkou «pecí»

Spôsob opravovania žiaruvzdorného muriva koksárenských pecí počas ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7274

Dátum: 03.11.2015

Autori: Kalus Miroslav, Šuliko Sergej

MPK: F27D 1/16

Značky: žiaruvzdorného, muriva, pecí, prevádzky, spôsob, koksárenských, opravovania, počas

Text:

...a manipulačné náročnými postupmi ako zapadajúce na seba cikcak, a naopak je vhodné tvoriť rovné styčné plochy spojov.Počas prvej fázy ohrevu sa do zóny opravy môže na urýchlenie výhodne vháňať vzduch z okolitých komôr, nachádzajúcich sa mimo zóny opravy.Tepelnoizolačná priehradka je výhodne uložená na lešení, a toto lešenie sa vždy na posun tepelnoizolač 10nej priehradky smerom nahor pristaví do adekvátnej výšky.Navrhnuté riešenie je...

Spôsob odstraňovania 137Cs z odpadového prachu z elektrických oblúkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20475

Dátum: 27.04.2012

Autori: Degetto Sandro, Cianchi Aldo

MPK: G21F 9/06, G21F 9/30

Značky: prachu, elektrických, spôsob, 137cs, pecí, oblúkových, odstraňovania, odpadového

Text:

...izotopovej výmeny proces sa uskutočňuje v kyslom médiu (pri pH približne 5) a pri laboratórnej teplote trvanie celého extrakčného procesu je približne 24 hodín výťažok spracovania po štyroch stupňoch extrakcie bol 90 .0015 Spracovanie opísané v skôr uvedenom U.S. patente je založené na dvojfázovom Iúhovacom procese, kde sa obidve fázy uskutočňujú v kyslom médiu, pričom sa v druhej fáze pridáva nerádioaktívna soľ cézia (ako v...

Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5945

Dátum: 05.12.2011

Autori: Parnahaj Jaroslav, Karičková Anna

MPK: C04B 35/66, C08L 61/04, C21C 5/00...

Značky: pecí, plastická, upchávanie, otvorov, vysokých, odpichových, hmota

Text:

...napriklad do bochníkov pri dosiahnutí objemovej hmotnosti plastickej hmoty pre upchávanie odpichových otvorov cca. 2100 kg.m 3.Podstata technického riešenia spočíva vo vhodnom zložení hmoty tvorenej ostrivami zo žiaruvzdorných lupkov a kremičitého piesku, aditívami pre zvýšenie odolnosti voči tekutým kovom, plastiñkátorom zo žiaruvzdorného ílu a syntetických živíc, pre vytvorenie uhlíkových väzieb po vytvrdení.Pri návrhu hmoty sa musia...

Mostová konštrukcia priemyselných pecí zo žiaruvzdorných keramických tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19839

Dátum: 02.12.2011

Autori: Kerschbaum Harald, Metzger Michael

MPK: F27D 1/02, F27B 1/14, F27B 1/00...

Značky: mostová, tehál, keramických, priemyselných, konštrukcia, pecí, žiaruvzdorných

Text:

...na vonkajšej strane, takže je sila pôsobiaca zhora na nosnú konštrukciu prenášaná smerom nadol, resp. von do úložných tehál.0016 Horizontálne kontaktné plochy tehál vytvárajú možnosť kompenzácie rozpínania tehál v horizontálnom smere, tým, že pozdĺž horlzontálneho stupňa dochádza k paralelnému posunu susedných tehál. V tejto súvislosti je dôležité, že ploché úseky vnútorných a vonkajších strán susedných tehál, ktoré prebiehajú v...

Spôsob kontroly žíhacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5434

Dátum: 07.05.2010

Autori: Šurka Karol, Macko Milan

MPK: G01K 7/00, C21D 9/00

Značky: pecí, kontroly, žíhacích, spôsob

Text:

...technickej dokumentácie pece.Druhý krok - samotná diagnostika Sledované výhrevné sekcie sú zapínané postupne a jednotlivo tak, že V reálnom čase je zapnuté a meraná jedna sekcia za použitia termovíznej kamery. Pokiaľ sa prejaví dostatočný rozdiel okolitej teploty a teploty predmetov v pozadí, je daný pokyn na vypnutie príslušnej sekcie. Okolitou teplotou je teplota v prostredí žíhacej pece a teplota predmetov v pozadí je teplota výhrevných...

Konzola a spôsob opráv konzoly koksárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12642

Dátum: 21.12.2009

Autori: Saffrin Paul, Bloom Robert

MPK: C10B 29/02, C10B 29/06, C10B 5/12...

Značky: koksárenských, konzoly, spôsob, pecí, konzola, oprav

Text:

...moduly z neexpandujúceho materiálu s vysokou rozmerovou stabilitou, dobrou odolnosťou voči namáhaniu tlakom a dobrou odolnosťou voči nárazu V rozmedzí od 0 stupňov do 2850 stupňov Fahrenheita (-17,8 až l 565,6 °C), sú popísané v US patentoch č. 5,227,106 a č. 5,423,152. Tieto bloky boli vyvinuté pre opravy krajov stien a v súčasnejdobe sú používané pre kompletné náhrady vykurovacích stien. Zdá sa, že by bolo možno použiť také bloky pre...

Spôsob riadenia šachtových pecí regeneratívneho typu používaných pri výrobe vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11902

Dátum: 08.07.2009

Autori: Tilquin Jean-yves, Thibeaumont Etienne, Boone Benoit

MPK: C04B 2/12, C04B 2/02

Značky: výrobe, šachtových, riadenia, používaných, regeneratívneho, vápna, pecí, spôsob

Text:

...určité aplikácie vyžadujú vápno obsahujúce obmedzené množstvo síry, je použitie fosílneho paliva svysokým obsahom síry zavrhované.0017 Ďalším zdrojom síry je pochopiteľne vápenec použitý na výrobu vápna tento vápence jenapríklad viac či menej bohatý na pyrit.0018 Typicky pre použitie V hutníctve sú maximálne obsahy síry vo vápne obmedzené na 0,1hmotnosti, často dokonca na 0,03 .0019 Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob umožňujúci...

Spôsob čiastočne obnovujúceho opravovania žiaruvzdorného muriva výhrevných stien koksárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286802

Dátum: 04.05.2009

Autori: Themarda Nikolay, Dluhoš Otakar, Shuliko Sergey, Korchagin Vladimír

MPK: F27D 1/16

Značky: výhrevných, čiastočne, opravovania, obnovujúceho, koksárenských, pecí, stien, muriva, žiaruvzdorného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zóna opravy sa pri 750 až 950 °C izoluje a stabilizuje, poškodená časť opravovanej výhrevnej steny (3) sa rozoberie a nové murivo sa stavia po blokoch (71, 72), ktoré sa postupne kladú na seba a oddeľujú škárou (9) vyplnenou žiaruvzdornou hmotou bez použitia tmeliacej zložky. Bloky (71, 72) sa budujú najviac zo šiestich radov stmeľovaných murovacích elementov (7). Vždy sa zhotovia najviac dva bloky (71, 72) a nasleduje najmenej 12-hodinový...

Nepálená ohňovzdorná tehla obsahujúca grafit určená na výmurovku pecí v cementárenskom priemysle a jej využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10268

Dátum: 03.10.2002

Autor: Fajardo Sola Pedro

MPK: C04B 35/10, C04B 35/52, C04B 35/04...

Značky: tehla, obsahujúca, ohňovzdorná, určená, priemysle, grafit, pecí, využitie, výmurovku, cementárenskom, nepálená

Text:

...od chemických zmesí alebo podmienok a bud sa neaplikujú špecificky na cementárenský priemysel alebo sa umiestňujú na iné miesta v rámci cementárenských pecí.0005 Uvedené nedostatky možno odstrániť pomocou chemickej zmesi podľa predmetného vynálezu obsahujúcej oxid horečnatý (MgO), oxid hlinitý (N 203), grafit, účinnejšie prídavné látky a spojivové živice, ktoré zvyšujú prevádzkovú funkčnosť avýkonnosť, a ktorých štruktúra sa vyznačuje...

Spôsob a zariadenie na zavážanie koksárenských pecí koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 257

Dátum: 13.09.2002

Autori: Knoch Ralf, Schücker Franz-josef

MPK: C10B 31/04, F27D 3/06

Značky: baterie, zavážanie, spôsob, koksárenskej, koksárenských, pecí, zariadenie

Text:

...opatrenia musia byť podľa potreby opakované V časovýchúsekoch podľa stavu koksárenskej batérie.Úlohou Vynálezu je vytvoriť spôsob zavážania koksárenských pecí koksárenskej batérie tak, aby bez prevádzkových zmien na konksárenskej batérii bolo náležitéplnenie koksárenských pecí zaistené aj vtedy, keď rámyplniacich otvorov majú v pozdĺžnom a priečnom smere (X, Y) viac alebo menej veľké polohové odchýlky od vopredTáto úloha je pri v úvode...

Spôsob výberového zníženia obsahu oxidu dusíka vo výfukových plynoch pecí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280044

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hundebol Soren

MPK: B01D 53/34

Značky: spôsob, pecí, plynoch, vykonávanie, zníženia, dusíka, výběrového, výfukových, obsahu, oxidů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využíva kvapalnú zmes na zníženie obsahu oxidu dusíka, NO, vo výfukových plynoch. Podľa opísaného postupu sa zmes čpavku a vody rozptyľuje vo výfukových plynoch. Čpavok a voda sú miešané v mieste (11) pred vstreknutím do výmenníka tepla (13) tak, že čpavok je dávkovaný do rovnomerného prúdu vody. Tým sa dosahuje lacné a účinné odstránenie obsahu NO z výfukových plynov.

Zariadenie na vkladanie a vyberanie výfuční vysokých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281596

Dátum: 15.09.1991

Autor: Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/16

Značky: zariadenie, výfuční, vysokých, vkladanie, pecí, vyberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z hydraulického valca (28), ktorý je namontovaný na pohyblivom podvozku súosovo s výfučňou určenou na demontáž alebo zasadenie. Hydraulický valec ovláda vyťahovač (30) zložený z dvoch teleskopických častí posúvateľných proti sebe v smere osi výfučne. Vyťahovač (30) sa premiestňuje v závislosti od hydraulického valca. Hydraulický valec (28) je dvojpiestny valec, ktorý má ťažný piest (38) pôsobiaci na piestnicu (32)...

Zařízení na odlučování škodlivých látek, zejména fluoru a boru z odpadních plynů sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270792

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hynčica Václav, Houška Karel, Čechtický Josef

MPK: C03B 5/16

Značky: fluoru, sklářských, plynů, škodlivých, odpadních, zařízení, zejména, odlučování, pecí, látek

Text:

...g tepla, jehož první výstup łg je uníatěn na první vstup łz reaktoru Q. Na první vstup LZ reaktoru g je umístěno první teplotní čídlo gg, ktoré je přes první regulační člen gg přlpojeno na první regulační klapku gg, která je unístěna na druhý výstup łg výměníku 3 tepla. výměník g tepla je opatřen druhým vstupem łg pro okolní vzduch. Na dávkovací vstup łg reaktoru g je přípojen dávkovač Q aktivní látky,který je připojen přes druhý...

Způsob otopu sklářských tavicích pecí plynným palivem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269911

Dátum: 14.05.1990

Autori: Grossmann Arnošt, Nejepínský Jiří, Dušátko Petr, Hofreitr Milan

MPK: C03B 5/16

Značky: zařízení, provádění, tavicích, způsob, palivem, sklářských, otopu, pecí, způsobu, plynným

Text:

...plyn-u, respektive plameno na hladinu sklovimy nebo na vnitřní povrch vyzdívky sklářské taviei pece. Také zvětšuje po rovrch kontaktu paliva ee vzduchom a zejištuje lepší promísení paliva se spalovacím vzduchem,a tím i dokcnelejäí vyhoření plynu v prostoru na sklovinou, protože spalování ve sklâřských tavicích peoíoh probíhá vždy při určitém přebytku spalovecího vzduchu a za dokonalé spalování lze považovat situaci, při ktoré palivo v danom...

Proudový virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269634

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařských, oběh, vírnik, cyklotermický, proudový, pecí

Text:

...jedním axićlnía vetupan tvořeným trubkou přeaazenou dovnitř aběrnć komory.výhodou proudovóho vírníku pro cyklotermický oběh pekařakých pecí podle vynálezu je dokonale prolíeení spalín, vzduäin a brýdovýni parani, tía i přehřátí brýdových par a kondenzování převážně na výhřevne ploäe předehřívače napájecí vody ee zvýšením účinnosti výměníku. Další výhodou je omezení kolíaání teplo, tím i čáetečnćho odpařování a zehuěřováníogreeivního...

Tangenciální virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269632

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařských, vírnik, cyklotermický, oběh, pecí, tangenciální

Text:

...plášten je opatřene jedním nebo více tengencíálnímí vstupy. Tangencíální vstupy mohou být unístěny protíproudně.Výhodou tengencíálního vírníku pro cykloternícký oběh pekařských pecí podle vynálezu je dokonalá prosísení spalín s vzduäín e brýdovymí psreaí, tím 1 přehřátí brýdových per e tvorba kondsnzátu převážně na výhřevná ploše předehřívače napájecí vody. Další výhodou je oaezení kolíeání teplot, s tín 1 onezení čáetečnáho odpeřování...

Zapojení k automatické regulaci napětí transformátorů pro napájení tavicích agregátů, zejména sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269493

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ládr Ivan

MPK: C03B 5/24

Značky: automatické, zapojení, napájení, transformátoru, pecí, agregátu, napětí, sklářských, regulaci, zejména, tavicích

Text:

...není tedy vystaven nepříznivým vlivům taveniny. Rovněž přesnost a spolehlívost regulace se zvýši.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na výkresech, kde je na obr. 1 blokové schéma zapojení k automatické requlaci napětí transformátoru pro napájení sklářské tavicí pece, na obr. 2 průběh časové závislosti velikostielektrického proudu na zátěži.Topné elektrody 3 sklářské tavicí pece łjsou připojeny přes...

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Černík Jiří, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: zapojení, pekařskýxh, pecí, páry, výrobu, technologické

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Dospalovací tryska hutnických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268643

Dátum: 14.03.1990

Autori: Michalík Stanislav, Mikolajek Jan, Michalík Zdislav, Jeník Vladimír, Trávníček Rudolf, Šplíchal Vladimír

MPK: F27B 3/22

Značky: tryska, hutnických, dospalovací, pecí

Text:

...trysky, které je jako celek přlpevněna touto noanou přírubou k přírubě nosné kon strukce,která je součástí pancíře klenbového zdlva pece, přičeuž do osazeného kruhového otvoru v klenbovén zdívu je vložen ochranný plášt válcového těleaa směšovací komorya ve apodní ćéstl klenbového zdlva je do oaazeného otvoru zaeazena trysková hlavice ulov žcné v ochranné trubce. Součástí podstaty vynélezu je také to, že v tryakové hlavicí jsou v počtu 8 až...

Dospalovací tryska nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268642

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jeník Vladimír, Šplíchal Vladimír, Michalík Zdislav, Michalík Stanislav, Mikolajek Jan, Kalandra Vladimír

MPK: F27B 3/22

Značky: pecí, nístějových, tryska, ocelářských, dospalovací

Text:

...podćlných oe hnacích kyelíkových tryeek vede k ínterekcí výtokových proudd a v důeledku toho k reflexí tlakových vln v proudu. Prochodee kyelíku a vzduchu roflexí tlakových vln vznikl neapojítý, pulzační průtok plynne eaěeí vilcovoú eačěovací koaorou a její neepojítý výtok do pracovního prostoru pece e frekvencí 0,4 I 0,8 kHz. Pfí pulzečníe, neepojítóa výtoku ee podetetnö zlepiuje eaelovlní oxídeöní doepalovecí plynně eačeí e otopnýa plynee,...

Zariadenie na odstránenie nebezpečia výbuchu plynov, odcházajúcich z kalcinačných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268574

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maslonka František, Kosorín Peter, Gálik Miroslav

MPK: F27D 21/00, F27D 21/04

Značky: odstránenie, odcházajúcich, výbuchu, zariadenie, nebezpečia, kalcinačných, pecí, plynov

Text:

...a prídavných zariadeni, ktorůho podstatu. spočíva. v tom, že potrubia V čnsti hlavy poco jo vybavené ako protiplmxxoñová poistku a v lconcovoj časti prechádza do zmíošavačn, oputronóho na spodnej časti ventilátorom wrzduchu, s vývodozz v tvaru dýzi, pričom zmlošnvacia čast vyústujo do spnlovacoJ koxznory, 5 horúkmn n s Výmoniluui tepla, pričom v konxíxxovoJčasti s vontilíxtorom jo umiestnená dotokčxnć čnst.Účinok prmłlcludmzćlzo riešenia...

Způsob zvýšení životnosti trub pyrolýzních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268446

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrubý Augustin, Nájemník Jiří, Tichý Vladimír, Vyklický Miloslav, Tůma Tanuš

MPK: C23C 8/16

Značky: pecí, pyrolyzních, způsob, životnosti, zvýšení

Text:

...tom, že se na vnitřním povrchu trub vytvoří stabilní ochranná oxidická vrstva. vrstva vznikne ohřevem trub na 800 až 1 000 °C po dobu Z až 6 hodin. Během ohřevu se do trub davkuje vzduch nebo smés vodní páry a vzduchu, přičemž obsah vzduchu ve směsi je nejméně 20 Z. vytvořena oxidícká vrstva brání difuzi uhlíku do oceli.Výhoda řešení podle vynálezu spočíva zejména ve vysoké účinnosti vytvořené ochranné oxidické vrstvy proti nauhličení....

Žárovzdorná hmota pro opravy sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268221

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stano František, Henek Milan

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářských, žárovzdorná, pecí, opravy, hmota

Text:

...vysokou odolnost proti alkalíckému vysokoteplotnímu korozivnímu prostředí ve skléřské peci, má mimořädně dobrou přilnavost k podkladovému zdivu a dobře se roztirá. Přídavek křemičitého úletu do keramického pojiva zlevnuje výslednou hmotu, protože zčàsti nahrazuje drahý mikromletý zirkonsilikbt, ani by se sniłovoly iyzikélně~chemick 6 a tepelné-mechanické vlastnosti hmoty. Přídavek křemičitého úletu společně s organickým pojivem dodává...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vkočil Josef, Snížek Zdeněk, Marek Karel, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: pecí, vytváření, průmyslových, způsob, vyzdívky, vláknité

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Snopek Stanislav, Hrubý Vladimír, Bílek Jiří, Göbel Miroslav, Hofreitr Milan, Chrudimský Petr, Blažejovský Josef

MPK: C03B 5/24

Značky: poměru, tavicích, sklářských, vzduchu, spalovacího, směšovacího, pecí, paliva, zařízení, hořáku, provádění, řízení, způsob, způsobu

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...