Patenty so značkou «pásových»

Zariadenie na orezávanie okrajov pásových materiálov obsahujúcich výstužné vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7453

Dátum: 01.06.2016

Autor: Mjartan Peter

MPK: B26D 7/01, B26D 3/00, B26D 7/18...

Značky: obsahujúcich, okrajov, výstužné, pásových, zariadenie, orezávanie, materiálov, vlákna

Text:

...ručne alebo motoricky prestaviteľné.Zariadenie na orezávanie okrajov (obrázok 1) pozostávajúce z pohyblivého člena l s pripevnenou upínacou g jednotkou skladajúcou sa z dvoch vertikálne uložených (zvislých) ramien 3 a dvoch horizontálne uložených (vodorovných) ramien 4, pričom vertikálne a horizontálne ramená sú navzájom spojené v otočných 5 bodoch. Na upínacej jednotke je pripevnené rezacie zariadenie, výhodne vyhrievaný nôž. Pásový...

Systémy pásových vykurovacích telies a spôsoby montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16913

Dátum: 01.09.2010

Autori: Springer Stacy, Barnes Ronald, Cockrell Robert, Slayton Alvin, Fowler Lucas

MPK: H05B 3/56, F16F 1/12, H05B 3/58...

Značky: telies, montáže, systémy, vykurovacích, pásových, spôsoby

Text:

...telesa, ktoré nie sú v styku s kľukovou skriňou, sa zvyšuje teplota z dôvodu nedostatočného prenosu tepla. To môže v priebehu času poškodiť zostavu pásového vykurovacieho telesa v miestach horúcich bodov.0007 Druhá zostava pásového vykurovacieho telesa je tiež obmedzená svojim použitím na predmet, ktorý má konzistentný tvar vonkajšieho priemeru alalebo polomeru vzhľadom na bočnú šírku zostavy pásového vykurovacieho telesa. Napriklad predmet,...

Zariadenie na impregnáciu pásových materiálov tepelne vytvrditeľnou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12271

Dátum: 07.10.2009

Autori: Gruber Alois, Leitner Paul

MPK: D21H 19/24, D21H 21/16, D21H 17/20...

Značky: živicou, zariadenie, vytvrditelnou, materiálov, pásových, impregnáciu, tepelně

Text:

...kúpeľa, nachádzajúceho sa vo výrobnom zariadeni, t.j. najmä v impregnačnejvani. To samozrejme nie je možné tolerovať.0010 Ďalší problém, vyskytujúci sa pri doterajšom stave techniky už pri dnes obvyklej teplote vani najviac okolo 35 °C, spočíva v tom, že pri vysokých hmotnostných prietokoch živice až na 2000 kg kúpeľa/hod musia byť plochy výmenníka tepla impregnačnej vane veľmi horúce, aby sa impregnačný kúpeľ prijatý do impregnačnej...

Spôsob výroby orientovaných pásových ocelí na elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286281

Dátum: 02.06.2008

Autori: Fortunati Stefano, Abbruzzese Giuseppe, Rocchi Claudia, Cicale' Stefano

MPK: C21D 8/12

Značky: výroby, účely, elektrotechnické, spôsob, oceli, pásových, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe pásových ocelí na elektrotechnické účely sa pred valcovaním za tepla uskutočňuje špeciálne predhrievanie plochých predvalkov tak, aby plochý predvalok dosiahol svoju maximálnu teplotu v peci v dostatočnom predstihu pred vyberaním z pece. V priebehu zahrievania a pri najvyšších teplotách termálneho cyklu sa rozpúšťajú častice druhej fázy a segregované prvky sú distribuované do kovovej matrice, zatiaľ čo v priebehu ochladzovania a pri...

Zariadenie na rezanie a splietanie pásových úsekov lepivých pásov, najmä kordových, predovšetkým textilných kordových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4474

Dátum: 01.06.2006

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65G 47/30, B29D 30/38

Značky: lepivých, úsekov, textilných, pásových, kordových, najmä, predovšetkým, splietanie, rezanie, zariadenie, pásov

Text:

...polohovat vodorovným presúvanim vzhľadom na preberacie zariadenie. Na dodržanie požadovaných tolerancií, ako aj na zabezpečenie optimálneho strihacieho a/alebo spletacieho procesu sa nakoniec predpokladá, že pás bude počas striha SK 4474 Unia a/alebo už zapletený úsek pásu bude počas zapletania ďalšieho, bezprostredne predtým odstrihnutého úseku pásu alebo počas vodorovného presúvania spletacieho zariadenia ftxovaný pomocou prvkov na upínanie...

Spojovacie zariadenie na tupé spájanie dvoch pásových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2170

Dátum: 02.11.2005

Autori: Hoffmann Bernd, Lauer Stefan

MPK: B29C 65/78, B29D 30/38, B29C 65/00...

Značky: spojovacie, zariadenie, pásových, tupé, spájanie, dvoch, dielov

Text:

...ktorý má rovnomemý účinok na zlepšenie záberu rovnako, ako je možné vedením priehlbín prípadne vyvýšení zamedziť nevýhodnému vtlačeniu medzi dve paralelné vlákna pásu.Pri opísanom usporiadaní vyvýšení sa tieto rozprestierajú tak, ako je uvedené takým spôsobom, že V konečnom pohľade nepredstavujú priebežné vyvýšenia rozprestierajúce sa po celej dĺžke rebrá, ktorých šírka je taká, aby ich bolo možné vtlačiť medzi dve vlákna pásu. Oveľa viac...

Zariadenie na orezávanie okrajov pásových materiálov, obsahujúcich vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 299

Dátum: 14.11.2002

Autori: Hoffmann Bernd, Bär Manfred

MPK: B26D 7/00

Značky: obsahujúcich, pásových, zariadenie, vložky, orezávanie, materiálov, okrajov

Text:

...nerovnomemého navinutia kordového materiálu bočné okraje vykazujú priečne k smeru dopravy veľmi silne sa meniace polohy, pretože aj zavesenie, navrhnuté v DE 44 11 937 C 1 na dosiahnutie menších vratných síl, môže prirodzene fungovať len podmienene v určitom uhlovom rozsahu. Vratné sily sa so zväčšujúcou sa výchylkou zväčšujú a niekedy sú jednoducho príliš veľké na to, aby sa zabránilo uvoľneniu vložiek pri rezaní.Zariadenie podľa tohto...

Spojovací uzel přívodního tělesa a rotujícího protikusu, zejména pásových zavlažovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267537

Dátum: 12.02.1990

Autor: Michl Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: rotujícího, přivodního, zejména, pásových, protikusu, zavlažovačů, tělesa, spojovací

Text:

...uzlu, řešeného podle vynàlezu je znàzorněn na příloženén výkrese, předstnvujícípodélný řez spojovací uzlen.spojovací uzel podle vynálezu sestàvà 1 příruby lg, opatřené otvory ll a stredícín osazeníu 15, upravené na přívodnín télese 1 před jeho koncovou částí llg, která vytváří na přívodnín télese J vnitřní nákružek lll. K přírubě lg přívodního telesa 1 je šrouby ŠQ s pružnou podložkou § 21 upevněno ložískové těleso L, středěné na...

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holub Aleš, Hodek Oldřich, Novák Josef, Marvan Josef, Vydlář Jiří, Kypast Radomír, Rouček Vladimír

MPK: B03B 11/00

Značky: dopravnících, pásových, částic, nerostu, jemnozrnných, oddělování, způsob, užitkových, dopravě

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Vážicí stolice pásových vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 266402

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vokatý Petr, Žemlička Karel, Kádě Vladimír

MPK: G01G 11/00

Značky: pásových, vážicí, stolice

Text:

...rázy,vznikající při chodu dopravního pásu a nezajištovalo bezchybnou reprodukci snímání hmotnosti.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že vážicí rameno je pevně připojeno k nosnému rámu stolice pomocí plochého pružného profilu.ý Uvedený způsob řešení vážicí stolice zajištuje dynamickou stabilitu vážiciho ramene při chodu dopravního pásu,a tím eliminuje registraci dynamických rázů, vznikajících...

Zapojení pro ovládání automatizovaných linek pásových nebo hřeblových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265252

Dátum: 13.10.1989

Autori: Slaměník Jiří, Juchelka Emil, Bracháček Lumír

MPK: B65G 43/10

Značky: automatizovaných, ovládání, hřeblových, zapojení, linek, pásových, dopravníku

Text:

...akustické signalizace rozjezdu předchozího dopravníkuaZapojením pro ovládání automatizovaných linek pásových neboš hřeblových dopravníku dle vynálezu se dosáhne podstatného zkrá~cení doby rozjezdu celé linky, způsobené zkrácením intervalů mezi rozjezdem jednotlivých dopravníků, nebot varovný signál před rozjezdem následujícího dopravníku se začně vysílat už během vysílání varovného signálu před rozjezdem dopravníku předchozíhoo To je důležité...

Zařízení pro odvíjení, stavění a navádění pásových útvarů při víceetážovém lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259147

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dostál Jiří, Polášek Antonín

MPK: B65H 16/00

Značky: odvíjení, stavění, útvaru, navádění, pásových, víceetážovém, lisování, zařízení

Text:

...odvíjeoího zařízení může být kcnstruováno tak, že kolejnice propojezd nosných vozíků jsou situovány bud z jeâné 7 nebo z druhé3 W strany lisovací linky nebo mohou být umístěny na obon stranáchVyšší účinky zařízení podle vynálezu spočívají v umožnění«vsoučasnéhc odríjení, axiálního sťàvění a navádění návinů pásořvých ůťvsrů při výrobě plochých mýrobką jako jsou dopravní páásy nebo ploché hnscí řemeny ve víceetäžových lísech. Uspořádáěř...

Zařízení k odstraňování chladicí kapaliny s povrchu kontinuálně vyráběných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259093

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pražák Milan, Juřena Otakar, Maláč Zdeněk, Machek Pavel, Hrnčiřík Josef

MPK: B29L 7/00, B29C 47/08

Značky: zařízení, odstraňování, chladicí, pásových, vyráběných, kapaliny, útvaru, povrchu, kontinuálně

Text:

...ve frémě zařízení a mají ve svých pláštích vytvořeny systémy odsávacích štěrbin, ústících do vnitřního, s odsáváním spojeného prostoru každého z válců.Pro další zvýšení účinnosti odsávání zbýtků chladící kapaliny může být každý z válců v neopásané oblasti kryt pevným krytem a v oblasti opásanézpracovávaným pásovým útvarem, resp. útvary pak odklopným krytem.Hlavním přínosem zařízení podle vynálezu je skutečnost, žepři vysoké účinnosti...

Způsob stejnosměrného chlazení kontinuálně vyráběných pásových útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259092

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrnčiřík Josef, Juřena Otakar, Maláč Zdeněk, Machek Pavel, Kokeš Zdeněk

MPK: B29L 7/00, B29C 47/78

Značky: tohoto, provádění, způsob, útvaru, chlazení, způsobu, vyráběných, stejnosměrného, kontinuálně, pásových, zařízení

Text:

...ploěe a je tedy vyloučeno kroucení pásků resp. borcení jejich povrchu. Tato skutečnost je obzvláště důležité u rychle krystalizujících materiálů - např. polyetylénu a polypropylénu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno lázní chladící kapaliny a chladicím bubnem s naváděcím a odtahovacím válcem. Podstata vynálezu spočíva v tom, že proti naváděcímu válci je na ose zavěšen přítlačný valec, opatřený pákou se závažím pro nastavenívelikosti přítlačné...

Zapojení pro ovládání dojezdu automatizovaných linek pásových nebo hřeblových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258785

Dátum: 16.09.1988

Autori: Slaměník Jiří, Ziegler Rudolf

MPK: B65G 43/10

Značky: automatizovaných, hřeblových, dopravníku, dojezdu, ovládání, linek, zapojení, pásových

Text:

...členu pro ovládání stykače hnacího elektromotoru dopravníku je zapojen kontrolní člen, propojený přes převodní člen s akčním členem pro blokování chodu následujícího dopravníku, zapojeným k logickému členu pro ovládání stykače hnacího elektromotoru v bloku logických obvodů následujícího dopravníku.zapojení pro ovládání dojezdu automatizovaných linek pásových nebo hřeblových dopravníků dle vynálezu se dosáhne časově regulovatelného...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dočekal Josef, Kurfürst Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: nekonečných, stabilizace, dloužení, pásových, způsob, útvaru

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Způsob spojování dopravního pásu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258066

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šimíček Adolf, Hudeček Jiří, Haša Stanislav, Kordek František

MPK: F16G 3/07, B65G 15/30

Značky: pásu, spojování, dopravníku, způsob, pásových, dopravního

Text:

...příloží k sobě.a do šikmo protilehlýoh dvojíc válcových otvorů se vloží ze spodu pásuspojky, orientované šipovitě k podélné ose dopravniho pásu, na jejichž konce, vyčnivajíci z pasu spojek,se nasunou dutá tčlesa a pak se tyto zaŕazi do dopravního pásu a konce spojek se ohnou na dopravní pás směrem k sobě a nebo po směru dopravy materiálu, přičemž se vytvoŕi spoj dopravního pásu IZpůsob spojování oásů pásových dopraýníků podle ýynálezu sef...

Zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 256877

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martásek Enoch, Ustrnul Jaromír, Kindl Jaroslav

MPK: E21F 13/04, B65G 47/00

Značky: pásových, dopravnících, zařízení, dopravu

Text:

...a podél ní jsou připevněna pevná, nebo zasouvatelná anebo sklápěcí boční madla.Výhodou zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících podle vynálezu je jednoduchá konstrukce a tím i snadné výroba s minimálními náklady. zařízení je snadno přemístitelné s minimálním záborem plochy, takže nepřekáží provozu dalším zařízením a manipulaci. Pcdstatnou výhodou je bezpečné nastupování na jedoucí pás přímo do jeho středu V ose, čímž se odstrañí...

Zařízení pro odtahování, příčné dělení a navíjení měkkých a polotuhých pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246810

Dátum: 01.03.1988

Autori: Štulc Petr, Tyburec Milan, Ježek Pavel

MPK: B65H 35/00

Značky: útvaru, polotuhých, dělení, navíjení, zařízení, měkkých, pásových, příčné, odtahování

Text:

...hnacího hřídele Ž pomocí řetězových kol Q a řetězu 1. Odtahová dvojice válců 1 a A dovoluje průchod materiálu pouze ve směru navíjení. V opačném směru je průchod blokován např. rohatkou § a západkou 2. Velikost odtahové síly je vyvozena přítlakem dvou pneumatických válců lg. Přenos síly mezi oběma odtahovými válci § a A je proveden čtyřmi ozubenými koly s velkým modulem (není znázorněno). Po navinutí role ll se ramenový naviječ 1 přetáčí z...

Navíjecí stroj pásových materiálů, zejména fotografických

Načítavanie...

Číslo patentu: 254853

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrbacký Rudolf, Pavlišta Josef, Moravec Ladislav, Brůna Emanuel, Knoulich Jaroslav, Nechyba Oldřich, Fix Ladislav

MPK: B65H 18/10

Značky: navíjecí, pásových, fotografických, zejména, stroj, materiálů

Text:

...ního vozíku, uvolnít osovř stavitelný hrot šroubem, vozíkem vysunout roli z pevného hrotu a teprve potom je možno odtransportovat roli od navíjecího stroje. Převíjení pásového materiálu 2 jednoho navíjecího místa na druhé není u některých navíjecích strojů možnévůbec, u nových strojů je možné jen do určitýzh pzůměrů role.Nevýhody stávajícího stavu techniky v podstatné míře odstraňuje navíjecí stroj pásových nateríálů, zejména fotografických,...

Způsob deformačního bočního přesunu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254789

Dátum: 15.02.1988

Autori: Havelka Josef, Florián Jaroslav

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: způsob, přesunu, dopravníku, bočního, pásových, deformačního

Text:

...zároveň působí zdvižně nosná hlavice se zvedacím zařízením druhého nosiče umístěného na vnější straně pásového dopravníku,načež se současným~pojezdem obou nosičů podél pásového dopravníku vytváří plynule deformační vlna ne kolejnici, čímž se pásový dopravník přesunuje bočně o délku překládacího kroku.způsobem deformačního bočního přesunu pásových dopravníků podle vynálezu s použitím dalšího traktoru, tj. dvou traktorů- nosičů se dosáhne...

Způsob odvodňování plošných porézních pásových materiálů a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254900

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pourová Stanislava, Bohatý Milan, Zigová Ludmila, Červený Jan, Holub Bohumír, Téra Petr, Lejčar Jiří

MPK: D06B 15/02, D06C 7/00

Značky: provedení, plošných, pásových, porézních, materiálů, odvodňování, způsob, způsobu, zařízení

Text:

...teplotou 120 až 250 °C. Při kontaktu s touto teplosměnnou plochou 3 dochází k okamžitému odpaření nepatrné části vody, která se přemění v páru o objemu přibližně tisĺckrát Většim,než zaujímala voda.3 254900 Tímto okamžitým zvětšením objemu dochází k mžikovému mechanickému protlačení vody struku.urou plošného porézního pásového materiálu l a tím k odstranění volné vody A, která je vu struktuře mokrého plošného porézního pásového...

Navádzacie zariadenie pásových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247285

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grossman Jan

MPK: B65H 39/00

Značky: navádzacie, pásových, zariadenie, komponentov

Text:

...len valivé p-rvky,čo zabezpečuje malú zotrvačnosť. e kon 4štrukčtne a výrobné nenáročný V porovnaní so súčasnými systémami a spoločne so svetelnou signalizáciou medzných hodnôt zabezpečuje kontrolu .navádzaného pásového komponentu.Na tpripojenom výkrese je schematicky znázornený jeden príklad vytvorenia vynálezu, »kde na vobr. 1 je zmenšený nárys navádzacieho zariadenia a na obr. 2 je jeho zmeušený pôdorys.Na ráme 100 sú uchytené horné...

Těsnění hydrotermické zóny pasových pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241643

Dátum: 01.01.1988

Autori: Brinkmann Hans, Pabst Horst, Bourget Jean-paul

MPK: A21B 3/04

Značky: hydrotermické, pekařských, zóny, těsnění, pásových, pecí

Text:

...zőnou je vyústěn jeden kanál pro vytvoření clony a do částí prostoru nezi pečicí částí pece a hydroternickou zőnou je vyústěn druhý kanál pro vytvoření clony,přičemž obe kanály jsou opetřeny škrticíni ventíly a jsoupropojeny potrubí opetřenýe ventilàtoren s pečící částí peceVyústění kanálů je provedeno štěrbínovýn otvoren.výhoda zařízení podle vynàlezu spočívà v ton, že clona,vytvořená pečnýn prostředím, bráni úniku páry z...

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hynek Zdenik, Eret Václav, Jarošík Karel, Konopík Bohumil

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekce, konfekční, nekonečných, horizontální, útvaru, tohoto, stroj, způsob, způsobu, koster, pásových, univerzální, provádění

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...

Vodně disperzní nátěrová hmota pro povrchovou úpravu ohebných syntetických pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234516

Dátum: 01.11.1987

Autori: Karásek Otakar, Ševčík Bohumil, Mrlíková Eva, Lacina Jaroslav, Uličný Jan

MPK: C09D 3/80

Značky: ohebných, povrchovou, syntetických, nátěrová, materiálů, úpravu, pásových, disperzní, hmota, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení zpracovatelských vlastností vodně disperzních nátěrových hmot pro povrchovou úpravu poromerů a jiných ohebných syntetických pásových materiálů. Nátěrová hmota podle vynálezu obsahuje 0,3 až 16 % hmot. polyakrylátového zahušťovadla, 0,05 až 0,3 % hmot. amoniaku, 0,7 až 1,3 % hmot kaseinu, 1,5 až 11 % hmot. pigmentu, 1 až 5 % hmot. neionogenní povrchově aktivní látky, dále dvě ze skupiny vzájemně nesnášenlivých...

Zařízení pro překládání přemístitelných pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246948

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vocetka Jan, Thiel Jioí

MPK: E21F 13/08

Značky: překládání, zařízení, dopravníku, přemístitelných, pásových

Text:

...mohutnějšího a tím dražšího, než kdyby byl traktor zatížen ve středu nebo v těžištiUvedené nevýhody zmenšuje zařízení pro překládání přemístitelných pásových dopravníkü podle vynâlezu,-jehož podstatou je, že sestává z překládacího nosiče a nosiče opatřeného nosnou rámovou konstrukcí upevněnou na bočních nosnících podvozků. Na nosné rámové konstrukcí překládacího nosiče je upevněn kloub, ve kterém je uchycen nosný trámec, který je...

Způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména jejich praní, a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238301

Dátum: 01.10.1987

Autori: Štěpán Oldřich, Trávnička Petr

MPK: D06B 3/22, D06C 7/00

Značky: provádění, pásových, jejich, šíři, textilií, čištění, plně, zařízení, způsob, praní, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména praní tkanin a pletenin po barvení, tisku nebo jiných zušlechťovacích procesech, pomocí páry, která průchodem textilií z jedné strany na druhou uvolňuje a vynáší nečistoty, které se s povrchu textilie mechanicky odstraňují. Pára se vytvoří vedením jedné strany textilie, obsahující pracovní lázeň, pres tepelnou zónu kontaktním způsobem. Příkladné provedení zařízení je nejlépe...

Pryžový těsnicí kroužek válečků pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252681

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dubská Eva, Dubský František, Rosenberg Alfons

MPK: B65G 39/06

Značky: pásových, válečků, kroužek, těsnicí, pryžový, dopravníku

Text:

...pryžového těsnícího kroužku je, že v uspořádání ve válečku pásových dopravníků podle PV B 089-B 4 dojde k trvalému těsnicímu účinku, ochrany ložisek vále ku a tím prodloužení jejich životnosti. Podstatnou výhodou je, že tímto têsnícím kroužkem se abrání zadŕení ložiska a odstraní se možnost vzniku požáru pásu v hlubinných dolech a na povrchových pásových dopravnících se podstatné prodlouží životnost válečků atím se podstatne sníží...

Pneumaticky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240730

Dátum: 15.08.1987

Autori: Farkaš Ján, Cina Michal

MPK: B24B 21/04

Značky: pohyb, stolu, pneumatický, spojka, reverzační, ovládaná, brusek, pásových

Text:

...spojky podle vynálezu je, že umožňuje stroj ní i ruční reverzační pohyb stolu, přičemžpři ručním pohybu stoluse stůl pohybuje lehce, protože je odpojen od poháněného klínového řemenu a nepřekonáva žádný další, třeba i čästečný odpor hnaného mechanlsmu.Na obr. 1 je schematicky znázorněn ná 4rys pneumatický ovládané spojky pro reverzační pohyb stolu a na obr. 2 je uveden řez spojkou.Pneumatícky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu...

Přesypová stolice pro měkký dopad těživa u důlních pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238972

Dátum: 01.07.1987

Autor: Duda Antonín

MPK: B65G 47/20

Značky: pásových, stolice, důlních, dopad, dopravníku, přesypová, měkký, těživa

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přesypová stolice pro měkký dopad těživa na pás s volným prostorem mezi lůžky a s mezerou nad lůžky pod pásem po celé délce přesypové stolice sestavením lůžek v šikmé poloze, mezi kterými je volný prostor, přičemž lůžka jsou spojena s překrývajícími štíty. Na každém konci lůžek jsou čela s možnosti bočního posunu na příčnících na kterých jsou umístěny boční nosné válečky, jejichž nosná plocha je nad okrajem čel. Překrytí...

Ruční přítlačná patka pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243871

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavata Bohumil, Eerva Václav

MPK: B24B 21/08

Značky: pätka, ruční, přítlačná, brusek, pásových

Text:

...podle vynálezu je ruční patka lehce ovladatelná bez ohledu na prašnost a je výrobně jednoduchá.Na připojených výkresech je znázorněna přítlačná patka 5 oběma zpúsoby ovládání. Na obr. 1 je znázorněn celkový pohled na přítlačnou parku pro popis funkce. Na obr. 2 je pohled P s ruční pákou, spojenou 5 paralelní pákou. Na obr. 3 je pohled P s ruční pákou, spojenou s táhlem paralelníoh pák.Při broušení na ručních pásových bruskách leží broušený...

Zařízení ke vkládání prázdných cívek na navíjecí místo stroje k navíjení pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251328

Dátum: 11.06.1987

Autori: Váňa Josef, Hoferek Vladimír

MPK: B65H 67/00

Značky: materiálů, prázdných, cívek, místo, pásových, navíjecí, zařízení, navíjení, vkládání, stroje

Text:

...pohyběm pístu.Toto řešení je jednoduché, provozně spolehlivé á klade minimální nároky na údržbu, seřizování i prostor.K podrobnějšímu objásnění vynálezu slouží další popis a přiložené výkresy, kde na obr. 1 je boční pohled na zařízení v částečném řezu, obr. 2 část půdorysu dávkovací hlavy a jejího pohonu.Navíjecí cívká l uložená otočně na hřídeli g, se svými nákružky Q vloží do zakládací oboustránné vodící dráhy 3 A prepojené rámem Ž. První...

Zábradlí pásových nebo článkových dopravníků, zejména pro dopravu lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 238269

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holcman Zdeněk, Kroupa Jiří, Křivohlavý Zdeněk

MPK: B65B 21/08, B65G 47/22

Značky: pásových, dopravu, článkových, zejména, lahví, zábradlí, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zábradlí pásových nebo článkových dopravníků zejména pro dopravu lahví opatřených lištami z plastické hmoty kombinovanými s kovovými výstuhami tvořící součást zábradlí a ohraničení pro dopravované předměty. Vynález řeší problém vytvoření a upevnění lišt.

Tesnenie pásových styčných plôch najmä blatníkov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233909

Dátum: 01.03.1987

Autor: Chanas Štefan

MPK: B62D 25/16

Značky: tesnenie, styčných, blatníkov, automobilov, pásových, ploch, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tesnenia pásových styčných plôch najm( blatníkov automobilov s čelným pásovým dotykom na plochu tesnených telies a rieši problém spoľahlivého a trvanlivého tesnenia exponovaných častí. Tesnenie je vytvorené ako pozdĺžne vidlicové teleso s hlavicou. V hlavici sú v osi vytvorené nasadzovacie a zvieracie zárezy, ktoré sú pravidelne prerušované perforačnými priečkami.

Váleček pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248200

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dubský František, Rosenberg Alfons, Dubská Eva

MPK: B65G 39/06

Značky: dopravníku, pásových, váleček

Text:

...Osazení v nosné trubce pro valivé ložisko tvoří 1,2 násobek šířky valivého ložiska.Váleček pásových dopravníků je jednoduché konstrukce bez litinových vložek, čímž odpadá jejich odlévání, opracování a zaválcování do nosné trubky. Konstrukce zaručuje těsnost proti proniku prachu a vody do prostoru uložení ložisek, čímž se na minimum sníží možnost jejich zadření a znemožnění otâčení, a tak se zabrání možnosti.vgniku požáru z titulu tžení...

Zapojení měřicí a registrační jednotky pásových vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 248167

Dátum: 12.02.1987

Autori: Maxa Jan, Vokatý Petr, Kádě Vladimír

MPK: G01G 11/16

Značky: registrační, pásových, jednotky, měřicí, zapojení

Text:

...zesílení, a tím i obraz měřeně veličiny na ukazateli 39 okamžité hodnoty se nastavuje standardním způsobem pomocí potenciometru ll ve zpětné vazbě.Druhou větví postupuje signál z výstupní svorky gg na vstupní zápornou svorku gł integrátoru Q, jehož integrační vlastnosti jsou dané kondenzátorem lg ve zpětné vazbě. Integrátor 3, jehož činnost je řízena úrovněmi napětí na vstupních svorkách Al a 33 komparátoru 5,převádí okamžitou hodnotu...