Patenty so značkou «pásový»

Ľahký pásový agrolesnícky traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6902

Dátum: 03.10.2014

Autori: Ronec Rudolf, Pancák Jozef

MPK: B62D 55/00, B62D 55/10

Značky: pásový, ľahký, agrolesnícky, traktor

Text:

...na stroj a na hlavné časti, z ktorých sa skladá. Na obrázku 3 je zobrazený rám traktora. Obrázok 4 znázorňuje pásový podvozok stroja. Na obrázku 5 je vidieť usporiadanie spaľovacej pohonnej jednotky a jej jednotlivé časti. Na obrázku 6 sa nachádza pohľad na ovládacie prvky vozidla.Príkladom technického riešenia je ľahký pásový agrolesnícky traktor na obrázku l a 2 s výkonom 36 kW,ktorý sa skladá z rámu l, pásového podvozka z, spaľovacej...

Strmý pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15470

Dátum: 22.01.2010

Autor: Verlage Bernhard

MPK: B65G 15/14, B65G 15/18

Značky: dopravník, pásový, strmý

Text:

...časťami účinné celkovo ako voči Iomu odolná a pred preťažením chránená funkčná jednotka vnútri nosnej konštrukcie. Pritom je celkový systém na spôsob stavebnice s nákladovo optimalizovanými rovnakýmikonštrukčnými časťami prispôsobený aj znižovaníu pre myslitelnú výmenu opotrebovaných častí montážnych nákladov, takže sa tým ekonomicky výhodne znižujú doby prestojov takých strmých pásových dopravnikov.0008 vychádzajúc z tejto, nosnú...

Strmý pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15061

Dátum: 22.01.2010

Autor: Verlage Bernhard

MPK: B65G 15/14, B65G 15/18

Značky: dopravník, strmý, pásový

Text:

...dopravnej vetvy pokial ide o produkt špecifické premenlivé vedenie, ako aj cielené ovplyvňovanie dopravného toku. Prostredníctvom tejto optimálnej nastavitelnosti systému jerealizovatelný nepretržitý dopravný proces a sú minimalizované zaťaženia preklzom časti systému.0006 Dopravné pásy udávajúce úložný priestor sú zlepšene prispôsobitelné na premenlívé stavy naplnenia. materiály a podmienky tým. že je umožnený najmä v centrálnych oporných...

Strmý pásový dopravník na nespevnený sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20919

Dátum: 09.05.2007

Autor: Verlage Bernhard

MPK: B65G 15/14, B65G 39/06

Značky: materiál, strmý, pásový, nespevnený, dopravník, sypký

Text:

...stredovej roviny po obvode s niekoľkými dosadacími zónami, ovplyvňujúcimi unášanie dopravnej vetvy soptimálnym zaťaženim, pričom medzi dvoma dosadacími oblasťami s dosadacími valcami, nastaviteľnými podla vynálezu, ovplyvňujúcimi tlakové spojenie oboch pásov, tesné po okrajoch, je upravená stredová prijímacia zóna pre oblasť nepretržitého prúdu sypkého materiálu. Tátoprijímacia zóna je variabilne prispôsobiteľná sypkému materiálu, takže...

Pásový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7888

Dátum: 27.02.2007

Autor: Wagner Jürgen

MPK: B01D 29/00, B01D 33/00

Značky: filter, pásový

Text:

...ťahu filtračný pás svoju šírku zmenší tak, že tento z vedenia pásu skĺzne, pomocou stacionárnych vedení pásu sa dá realizovať pásový ñlter, pracujúci v trvalej prevádzke spoľahlivo. Ďalšou výhodou vynálezu je, že pritlačná sila ñltračného pásu na vedenie pásu je cez celú vedenú dĺžkuñltračného pásu konštantná. Tým je spoľahlivo možné dostatočné utesnenie medzi ñltračnýmpásom a vedeniami pásu, ktoré zabraňuje prieniku častíc nečistoty...

Spôsob na kontrolu vycentrovania pásu a/alebo behu pásu dopravného zariadenia, ako aj pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11950

Dátum: 08.04.2006

Autor: Ziegler Manfred

MPK: B65G 15/08, B65G 43/02

Značky: dopravník, pásový, zariadenia, kontrolu, dopravného, spôsob, vycentrovania, pásu

Text:

...jednotlivého zaťaženia. Použitím skenera objemu a hmotnosti alebo pásovej váhy musí byt ďalejzisťovaná vždy aktuálna hmotnost dopravovaného materiálu.Z DE 199 ll 640 A 1 je známe, umiestniť na povrchu alebo vo vnútri dopravného pásu snímače tlaku a snímače dráhy, z nimi zmeraných hodnôt pri behu prázdneho dopravného pásu cez nosné valčeky, sú registrované a vypočítavané montážne chyby stanice s nosnými valčekmi homej vetvy. Ďalej...

Plávajúci pásový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4218

Dátum: 04.08.2005

Autor: Mikuláš Anton

MPK: F03B 13/00, F03B 7/00

Značky: plávajúci, pohon, pásový

Text:

...zariadenia, zabezpečujú stálu polohu zariadenia proti hladine vodného toku a tým umožňujú činnosť zariadenia bez ohľadu na kolisanie hladiny vodného toku. Zároveň zmenou ich polohy z homej na dolnú úroveň zabezpečia nadvihnutie zariadenia nad vodnú hladinu, čím sa zariadenie zastaví a je možné vykonávať na ňom servisné práce. Pre spoľahlivý chod zariadenia počas prevádzky sú pred zariadením na jeho nosnej konštrukcii namontované zberače...

Laserový pásový zvárací stroj a spôsob zvárania pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8920

Dátum: 16.07.2005

Autori: Neumann Manfred, Jungeblodt Clemens

MPK: B21B 15/00, B23K 26/26, B23K 26/38...

Značky: stroj, pásový, pásu, zvárací, laserový, spôsob, zvárania

Text:

...rozdelenie lúča na kon coch pásov.0013 Na rezanie nábežných, resp. výstupných koncov pásov po zvedeni vopred prirezaných koncov pásov do prostriedku je možné do stredovej polohy vykývnut aj zváraciu optiku.Pripadne potrebné zmeny ohniskovej vzdialenosti sa vykonajú špeciálnymi zaostrovacímísystémami. Optické vlastnosti laserového lúča sa udržiavajú nezmenené v dôsledku výkyvulaserovej hlavice po rovnakom polomere vzhľadom na stred výkyvu.0014...

Dopravníková pás a pásový dopravník, ktorý obsahuje takýto pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12853

Dátum: 09.06.2005

Autor: Brunone René

MPK: B65G 15/40, B65G 15/08, B65G 23/36...

Značky: pásový, dopravník, takýto, dopravníková, obsahuje, ktorý

Text:

...a vytvorl tvar plochej rúry pri svojom prechode okolo valca 22. Na hornom konci v smere pohybu vetvy 20 A valec 22 zaručuje tiež vyvrhnutie produktov z pásu,ako to bude vysvetlené neskôr.0032 Stanica pohonu 24 je znázornená na obrázkoch 6 a 7. Vjednej zo stanic vetva pásu,napríklad 20 A, má sa unášať a vytiahnut zvedenia 50 a vystúpiť nad zem. Stanica pohonu nad zemou má podporné lôžko pásu 80 vybavené bočnými unášajúcimi kladkami 82,...

Pásový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5022

Dátum: 08.04.2005

Autori: Doppenberg Evert, De Graaf Martin

MPK: B29D 30/20

Značky: pásový, bubon

Text:

...na ostatné časti na zabezpečenie konvexného podporneho0017 Pásový bubon môže byť navyše vybavený orientačnými prostriedkami na udržiavanie strednej podpornej časti paralelne vzhľadom na stredovú čiaru za každých okolností, v jednej, alebo niekoľkých druhých pozíciách a prípadne v taktiež iba prvej pozícii.0018 Obvykle sú stredné podporné časti pripojené ku prvým pohyblivým prostriedkom v pevnom uhle.0019 Týmto spôsobom sú vrstvy pásov vo...

Korýtkový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 877

Dátum: 10.02.2004

Autori: Simons Herve, Lacroix Olivier

MPK: B65G 21/20, B65G 21/00, B65G 15/60...

Značky: dopravník, pásový, korýtkový

Text:

...obtiažnosť určenia miesta závady aj jej odstránenia.0028 Rovnako to platí aj pre údržbárske operácie, ktoré sa musia vykonávať pravidelne.0029 Je známy FR 2 800 362 - vodiaca plocha vymedzené vodorovným valčekom a dvomabočnými plochami umiestenými po oboch stranách vyššie uvedeného valčeka. 0030 Vynález si kladie za cieľ priniesť riešenie hlavne problémov, ktoré boli uvedené vyššie.0031 Na ten účel je predmetom vynálezu vodiaca plocha, určená...

Pásový a behúňový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1113

Dátum: 19.11.2003

Autor: Uytten-boogaart Paul Richard

MPK: B29D 30/20

Značky: behúňový, pásový, bubon

Text:

...nosnými členmi V radiálne roztiahnutých polohách. Krycie dosky tvoria nosné plochy a zakrývajú pretiahnuté Vybrania V pod nimi ležiacou časťou nosných členov, tieto Vybrania sú radiálne otvorené smerom Von. V týchto vybratiach magnety pripevnené nadoskách sú umiestnené na radiálnej vonkajšej strane.0009 S Výhodou sú prvé časti a/alebo druhé časti bubna súčasťou nosných plôch, takže sa dosiahne jednoduchá0010 S výhodou prechádzajú prvé...

Spôsob sanovania vonkajších povrchov budov a pásový alebo doskový materiál na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8269

Dátum: 16.08.2003

Autor: Gutjahr Walter

MPK: E04F 13/04, E04B 1/76, E04F 13/00...

Značky: doskový, spôsob, pásový, tohto, spôsobu, sanovania, materiál, vonkajších, uskutočňovanie, budov, povrchov

Text:

...(rovnako ako aj za nimi ležiace steny budovy) zvlhčuje a významne znižuje ich tepelno izolačnú schopnosť. Na sanáciu takých sanáciu potrebných vonkajších izolácií systémom WDVS sa doposial muselo postupovat tak, že sa celá vonkajšia izolácia strhla a zlikvidovala a potom sa naniesla nová vonkajšia izolácia, ktorá má prirodzene opät vyššiezvlhčovaniu. Ako odstránenie sanáciu potrebnej izolácie, tak aj odvoz a uskladnenie vedú k vysokým...

Rozťažný pásový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 225

Dátum: 04.07.2003

Autor: Brinkmann Peter

MPK: D06J 1/00, B32B 3/28

Značky: pásový, materiál, rozťažný

Text:

...prvého rozťaženia. Pritom sa môže proti rovine nerozťaženého pásového materiáluvytvarovať napríklad vydutie alebo prehĺbenie v tvare guľového vrchlíka.-3 Pásový materiál podľa vynálezu sa môže napríklad použiť na zabalenie predmetov alebo na utesnenie otvorov, pričom sa pásový materiál na základe svojej rozťažnosti dá ručne tvarovať a prispôsobiť povrchu zakrývaného predmetu a neskáče naspäť do svojho pôvodného tvaru.Vlákna obsahujúca nosná...

Hadicový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 282619

Dátum: 23.09.2002

Autor: Becker Karl

MPK: B65G 17/02

Značky: dopravník, hadicový, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Hadicový pásový dopravník (1), obsahujúci predĺžený pás (2), ktorý môže byť prehnutý do uzavretej hadice. Pri okrajoch je vybavený zosilnenými časťami (3), ktoré sú počas sformovania hadice umiestnené tak, že spočívajú vzájomne proti sebe. Tieto zosilnené časti ohraničujú časť v tvare V, ktorá sa rozširuje v smere od hadice sformovanej pásom (2). Táto časť v tvare V podľa tohto vynálezu je umiestnená medzi dvoma hnacími valčekmi (12). Bolo...

Samočistiaci uzavretý pásový dopravník pre sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1834

Dátum: 22.07.2002

Autor: Magaldi Mario

MPK: B65G 45/00

Značky: pásový, sypké, uzavretý, samočistiaci, materiály, dopravník

Text:

...dopravovať materiály, ktoré sú horúce alebo chemickyagresívne, ako je zhora uvedený horúci popol.0008 Z patentového spisu DE-U-19 22 972 je tiež známy samočistiaci uzavretý kovový pásový dopravník s kovovýmiprichytkami alebo škrablavými prvkami.Predmet tohto vynálezu však vykonáva operácie opätovného zhromažďovania alebo pomocou zavesených kovových škrabľavých prvkov alebo pomocou ohybných kovových škrabľavých prvkov(obsahujúcich úsek...

Pásový obrnený transportér na báze vozidla BVP-1

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2672

Dátum: 09.10.2000

Autori: Pochyba Miroslav, Ježek František, Polonec Jozef

MPK: F41H 7/00

Značky: transportér, báze, bvp-1, obrnený, pásový, vozidla

Text:

...pruženia, pásového pohybového ústrojenstva, motoroprevodcvého agregátu a pomocných systémov.Vnútorný priestor korby podľa riešenia je upravený na prepravu štrnástich mužov výsadku tak, že je odstránený celý pôvodný vežový komplet aj so zbraňami, na strope korby je situovaná otočná základňa strelca s externe lafetovanou zbraňou, napr. veľkorážnym guľometom, granátometom a.p., pričom funkciu strelca vykonáva jeden člen vezeného výsadku....

Mobilný pásový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1014

Dátum: 08.11.1995

Autor: Matějka Milan

MPK: C02F 11/00

Značky: pásový, mobilný

Text:

...lisu. Po bokoch základovej plošiny je nainštalovaná pracovné plošina pre obsluhu zariadenia a pri technoloeickom zaria.dani je umiestnená obytná nadstavba, takže spolu s pásovým.lisom je takto vytvorené samostatné jednotka pre kompletné gsamostatné odvodňovanie kalovTechnologické zariadenie aostatné príslušenstvo je zložené 2 bežnevyrábaných výrobkov. Výhodou technického riešenia je jeho plná kompletnosť pre odvodňovanie kalov a hlavne...

Odpružený pásový podvozok traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277810

Dátum: 08.03.1995

Autori: Vrabec Ján, Urbánek Henrich

MPK: B62D 55/08, B62D 55/06, B62D 11/18...

Značky: traktora, pásový, podvozok, odpružený

Zhrnutie / Anotácia:

Hnacie kolesá odpruženého pásového podvozka traktora sú poháňané kužeľovým prevodom umiestneným medzi diferenciálnymi planétovými reduktormi, za ktorými sú zaradené portálové prevody. Rameno pása je začapované v čape upevnenom na telo alebo rám stroja. Čap (49) napínacieho kolesa (50) je upevnený k dvojramennému vahadlu (51) s dolným ramenom (52) začapovaným v ramene (2) pása a s horným ramenom (53) začapovaným v napínači (54) ukotvenom na...

Pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 278465

Dátum: 10.08.1994

Autori: Gaun Viktor, Zeddies Hubertus, Kullmann Friedemann, Frenzel Jörg, Pohl Erhard, Maschmeier Horst

MPK: B65G 15/12, B65G 15/30

Značky: pásový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Pásové dopravníky na dopravu paliet alebo podobného kusového tovaru so sústavou navzájom rovnobežne vedľa seba umiestnených nekonečných úzkych dopravných pásov (7), prechádzajúcich cez pohonné kladky (4) alebo vratné kladky (5), sú náročné na údržbu a výmena a demontáž opotrebených pásov (7) je obťažná. Preto je navrhnuté umiestniť kladky (4, 5) na konci každého dopravníka na spoločnom hriadeli (13) a hornú vetvu pásu (7) viesť výlučne klzne na...

Dávkovacie zariadenie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267189

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benák Rudolf, Sláva Jozef

MPK: B65G 47/19

Značky: zariadenie, pásový, dávkovacie, najmä, dopravník, tabliet

Text:

...je spojený s pohonovým motorom g. Oproti vstupu pásového dopravníka §je umiestnená technologické paleta ll s tabletami lg. Nad technologickú paletu zasahuje narážka ll posúvača lg. Posúvač lg je pevne uchytený na ťažnom páse li,ktorý je uložený na nosných kladkách lg. Na nosnú kladku lg je pripojený.pohonový motor l. Nad vstupom pásového dopravnika Ž je umiestnený optosnímač 3 prísunu tablety lg, za ktorým je vo vzdialenosti menšej ako je...

Zařízení pro snížení negativních účinků dopadových sil přepravovaného materiálu na pásový dopravník v jeho dopadovém místě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262819

Dátum: 11.04.1989

Autori: Löffler Robert, Kovář Jiří, Bouška Bedřich, Svítek Milan, Ulbrich Milan

MPK: B65G 15/60

Značky: pásový, zařízení, dopadovém, dopadových, negativních, místě, snížení, dopravník, materiálů, účinků, přepravovaného

Text:

...zvýši jejich životnost a podstatné sníží náklady na jejich údržbu, opravy a výměna.Příklad provedení zařízení pro snížení negativních účinků dopadových sil přepravovaného materiálu na pásový dopravník v jeho dopadovém místě je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr.1 je znázorněn axonometrický pohled na zařízení, na obr.2 jeho bokorys j a na obr.3 jeho půdorys.Zařízení je tvořeno dopadovým rámem 1 s pevně uchycenými vodícími válečky...

Zariadenie na nakladanie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 261824

Dátum: 10.02.1989

Autori: Borík Dušan, Benák Rudolf, Radič Rudolf

MPK: B65G 47/06

Značky: pásový, najmä, zariadenie, dopravník, nakladanie, tabliet

Text:

...uložené vysávacie rameno 25 tabliet 24, ktoré zasohuje nad úložnú plochu 23 palety 19 a nad pásový dopravník 22.Vyrsüvacie rameno 25 je pevne Licbytené na valčekovej reťazi 27 opásanej na reťazových kolesách 28, z ktorých ľavé je opatrene pohonom 26. Pod unášacím vozikom 15 obr, 1) je v dolnej časti 3 trémy 1 na ľavej strane umiestnený nakladaci výťarh 4 a na.pravej strane vykladaci výťah 5 paliet 19. Nakladaci .a vykladací výťah 4, 5...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlíeek Jindoich, Dostál Ludik, Neuhäusl Emil, Czerný Jioí

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, sypkých, feromagnetických, elektromagnetický, předmětů, materiálů, pásový, kovových

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Elektromagnetický pásový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242066

Dátum: 01.02.1988

Autori: Seidl Pavel, Krueek Zdenik, Vleek Pavel

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, pásový, separátor

Text:

...vzhledem k tomu, že tento pás není dělený, je nutno jej při výměně a opravách nasunovat na separátor a s něj vysunovat v bočním směru paralelně s osami rotace válců. Vzhledem k tomu, že elektromagnetický pásový separátor je zpravidla na okolní nosné konstrukcí zavěšen pomocí lan ve svých čtyřech rozích, je při uvedené výměně nekončitého poddajného pásu nutno separátor úplně nebo zčásti z místa instalace demontovat, anebo je nutno realizovat-...

Způsob výroby opěrného válečku pro pásový dopravní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254130

Dátum: 15.01.1988

Autor: Momčilov Emil

MPK: B62D 55/14

Značky: způsob, dopravní, válečků, prostředek, pásový, opěrného, výroby

Text:

...Ha unnnunpnuecxoü nosepxaocwn nepuàepnn 2 onopnuů ponHK HMe~ ew pesuuoauň öannax ll. Kaxnan őoxosax cwena nepnmepun 2 EMBCTE c samurnuuKonbuoM 8 oöpaayew nepuàepnüuym peőopny 12. .Hpu ocymecwnnennn cnocoöa B coownewcwngn c Hsoőpewennem samuwuoe Konbuo 8, HBFOTOBHEHHOE H 3 H 3 HococToüKoro Mawepuana, uanpnnep, cwanu, saxnamnaercà H uenrpnpyewcn B npesapuwenbuo nonroronnenuýw K ownusxe npecc~mopMy, c K 0 v wopoñ npaKwHqecKH ono oöpasyer oömym...

Pásový zavlažovač s navíjenou hadicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254090

Dátum: 15.01.1988

Autor: Popelka Ludvik

MPK: A01G 25/09

Značky: navíjenou, zavlažovač, pásový, hadicí

Text:

...Q s postřikovačem 1. V zadní části rámu 2 je uchycena výkyvná vidlice §, která je spřažena s pístnioí 2 jednočinného hydraulického válce gg, který je ve spodní části kyvně uchycen k podvozku 1. Hydraulický válec gg je opatřen přepouštěcím potrubím 22, do kterého je vestavěn ventil 25. Volný konec pístnioe 2 je opatřen okem lg pro připojení k traktoru ll. Přepravní oj g je pak opatřena radlioí lg a nájezdovou patkou li.V alternativním...

Skladateľný pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247259

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šuba Karel, Urbánek Karel, Šindel Jaroslav

MPK: BG5G 21/06

Značky: dopravník, skladateľný, pásový

Text:

...trojnápravovým podvozkom 1 a je opatrená hydraulickým agregátom 11 s prí 7251 islušnýin ovládaním, vratným bubnom s cievkon E, cľalej lanovými bubnami 5 a ukladacou koľajovou dráhou 8 so zdvíhacim mechanizmom, schránkou na odkladanie valčekových závesov E a nevyznačenými ručnými šĺčldlšOSÍľOjTilĺ pre napínanie pása 4 a nosných lán E. Funkcie. zariadenia podľa vynálezu je nasledovná Pri rozkladaní dopravnlka sa po rozpojení poháňacej...

Rozdělovací a směrovací pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 253529

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krajča Milan, Hodek Oldřich

MPK: B65G 47/46

Značky: rozdělovací, pásový, dopravník, směrovací

Text:

...konstrukce l rozdělovacího a směrovacího pásuvého dopravníku tvoří lichoběžník, v jehož vrcholech jsou zabudovány poháněcí buben g a obváděcí buby 3.-Na kratší straně lichoběžníkuje umístěno dopadové místo 5, které je osazeno sadou dopedových válečků Ž . Poháněcí jednotka §°je umístěna na poháněcím bubnu g na delší straně lichoběžníku. V prostoru delší strany lichoběžníku je umístěn napínací buben 1. Napínání dopravního pásu § je...

Girlandový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247443

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fürst Pavel, Vrbka František

MPK: B65G 15/00

Značky: girlandový, pásový, dopravník

Text:

...dopravník podle vynálezu. sestávající z dopravního pásu, uloženého na girlandových stolicích, které jsou uchyceny na nosných lanech,podélně umístěných na rámu pásového dopravníku.Podstatou vynáleru je, že na každé straně pásového dopravníku jsou souběžně umístěna dvě nosnâ lana, k nimž jsou girlandové stolice svým koncem uohyceny.Výhody navrženáho řešení spočívají v tom, že je umnžněna výměna poškozeného nebo opotrebovaného lana bez...

Pásový elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238499

Dátum: 01.10.1987

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Voznica Luděk

MPK: B03C 1/16

Značky: elektromagnetický, separátor, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit na poddajném nekončitém pásu elektromagnetického separátoru příčné lišty, které by vykazovaly oproti dosud známým vyšší životnost. Za tím účelem jsou příčné lišty vytvořeny z kombinace poddajného pásu a kovových prvků, kde poddajný pás vytváří vysunutou smyčku, jejíž podélná osa je kolmá ke směru pohybu nekonečného poddajného pásu separátoru, kde uvnitř smyčky je vložen výztužný kovový prvek a na obou vnějších...

Rozkládací pásový dopravník girlandového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Böttger Hartmut, Bauer Michael

MPK: B65G 21/06

Značky: provedení, dopravník, pásový, rozkládací, girlandového

Text:

...díly Q, které současně nesou horní a spodní girlandovou válečkovou stolici lg a łâ. Mezi jednotlivými středními díly 5 jsou nosná lana ll rozvírána rozpěrkami ll nosných lan ll. Nosná lana ll jsou jedním koncem zakotvena na poháněcí stanici 1 nebo zakotvena jiným způsobem mimo ni. Druhým koncem jsou nosná lana ll zakotvena do vratné stanice l nebo rovněž mimo ni. VVratná stanice l je provedena bez pohonu, može však být provedena i s pohonem....

Vibrační stírač pro pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252282

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moravec Josef, Novotný Rudolf

MPK: B65G 45/00

Značky: vibrační, stírač, dopravník, pásový

Text:

...že umožňuje dosáhnout velkého poměrného zryohlení etírací lišty, což se projeví lepším odváděním materiálu z pásu i ze etíreoí lišty.Příklad provedení vynálezu je schemeticky znázorněn na připojeném výkreeu, kde na obr. lje půdoryený pohled na vibrační stírač podle vynálezu, na obr. 2 je náryený pohled na totéž provedení vibračního stírače e na obr. 3 je detailní pohled směrem P naznečeným na obr. 2 na uchycení vibrátoru. 4Vibrační etírač je...

Váleček pro pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249678

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Miroslav, Chlumský Ladislav, Gruncl Jaroslav

MPK: B65G 39/02

Značky: dopravník, váleček, pásový

Text:

...válečku má však tu nevýhodu, že při jeho výrobě,kdy jsou čela s nahrubo opracovanými vnitřními průměry nejprve nalisována do pláště válečku, s ním svařene, a pak jsou teprve na spe ciálních strojích zaručujících maximální souoeost obráběny na čisto jejich vnitřní průměry, dochází k vnikání třísek a chladící kapaliny do vnitřního prostoru válečku, odkud se jen obtížně a nedokonale odstraňují.Tyto nevýhody jsou odstraněny provedením...

Regulační pásový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Syrový Jan

MPK: B65G 23/44, B65G 21/20

Značky: podávač, pásový, regulační

Text:

...předepnutí dopravního pasu na měrném í podávacím úseku,zjednodušuje se konstrukce a rozšiřuje se rozsah využití í pro dálkově ovládání a automatické předepínání dopravních pasů na předvolené napětí i na signalizaci mezních hodnot předepnutí, přičemž se zvy Q Šuja životnost dopravního pasu, ložisek válců í přesnost na měři cím úseku a snižuje se spotřeba elektrické energie a pracnost při seřizování a obsluze. Přehled provedení podle...

Pásový zavlažovač s navíjenou hadicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249418

Dátum: 12.03.1987

Autor: Popelka Ludvik

MPK: A01G 25/09

Značky: navíjenou, zavlažovač, hadicí, pásový

Text:

...nákladů jo zebezpodona onadná a rychlá manipulaco so strojom před zahájení a po ukončení postřiku, přičemž nodocháoí k polkozování zavlažovaných kultur.Príklad konkrétního provedení vynálszu je echomoticky znásorněn no připojená výkrese,kde obr. I znázorňuje pásový savložovoč v přepravní poloze a obr. 2 pásový oavloäovač s postřikovačem v pracovní poloze.Podle vynálezu je pásový savlažoveč tvořen podvozksm j, se dvěma nápravami 3...

Pásový dopravník plnoprofilového razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248528

Dátum: 12.02.1987

Autori: Staněk Václav, Kastner Petr, Mácha Jaroslav, Fiala Luděk, Rytzko Petr, Šedivý Jaromír, Drábek Miroslav, Boula Jiří, Kuklík Vlastimil, Babáček Václav, Voříšek Jiří

MPK: E21F 13/00, B65G 21/00

Značky: pásový, stroje, dopravník, plnoprofilového, razicího

Text:

...Dále slouží k odsávání vzduchu obsahujícího prachové častice a tím k odvětrávání čelby raženěho důlního díla bez nutnosti instalace zvláětního lutnového tahu,čímž nedochází ke znenäení volného profilu raženého díla a vylučuje budovaní úchytů pro lutnový tah. Přispívá tak ke snížení nákladů na ražení důlního díla a k urychlení razících prací. Konstrukce pásověho dopravníku zároveň slouží k pojezdu vozíku a tím k dopravě ponocného...

Pásový podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248046

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doetsch Arnold, Brunnsteiner Rupert, Mitter Ernst

MPK: B62D 55/00

Značky: podvozek, pásový

Text:

...mohou pak být pracovní prostory všech hydraulických válců znovu zaplněiíy olejem z hydraulického sysému pásového vozidla.Ve zvlášť účelném provedení mohou být tělesa hydraulických válců připevněny k vnější straně pásového podvozku, z čehož vyplýva možnost jejich snadné montáže a demontáže. Spojení těles s trupem pásového podvozku může přitom být pevné, čímž se dosáhne potřebné stability pásového podvozku.Příkladné provedení pásového...