Patenty so značkou «pások»

Zariadenie na spájanie supravodivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7542

Dátum: 05.09.2016

Autori: Michalcová Eva, Drienovský Marián

MPK: B23K 31/02, B23K 37/00, B23K 1/008...

Značky: pások, zariadenie, spájanie, supravodivých

Text:

...pások(plná čiara) a vypočítaná rýchlosť ohrevu (trhaná čiara). Vodorovná bodkovaná čiara predstavuje hranicu medzi mhým a tekutým stavom spájky. Údaj 43 s predstavuje čas, počas ktorého bola spájka v tekutom stave. Pri ochladzování sa dosiahla rýchlosť -160 °C/s, čo je porovnateľné s rýchlosťami chladnutia pri spájkovaní elektroniky v priemysle. Na obrázku 2 je znázornený technický nálcres zariadenia na spájanie supravodivých pások.Rozumie sa,...

Spôsob aplikácie trhacích pások na baliaci materiál a spôsob balenia kávy, zariadenie na aplikáciu trhacích pások na baliaci materiál a baliace zariadenie na balenie kávy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7733

Dátum: 29.01.2007

Autori: Shaw Vince, Bellmann Joachim, Brooks Gary, Thompson Ben, May Mathias, Lorenz Harald

MPK: B31B 1/00, B31B 19/00, B65B 61/00...

Značky: balenie, kávy, materiál, pások, baliaci, aplikáciu, balenia, zariadenie, spôsob, aplikácie, trhacích, baliace

Text:

...sa trhacia páska natáča na baliaci materiál, aplikáciu trhacej pásky je možné urýchliť len tak,že trhacia páska sa musí posúvať cez baliaci materiál. Predovšetkým, akékoľvek valce alebo podobné zariadenia, ktoré sa tiež musia posúvať cez baliaci materiál V predchádzajúcom známom spôsobe, je možné eliminovať a trhacia páska sa môže aplikovať na baliaci materiál pozdĺž jeho celkovej dĺžky pomocou pečiatky, ktorá sa posúva len smerom k...

Zariadenie na skracovanie lemovacích pások

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1227

Dátum: 17.05.2004

Autor: Affeldt Jens-uwe

MPK: B26B 17/00, B26B 29/00, B27D 5/00...

Značky: skracovanie, zariadenie, pások, lemovacích

Text:

...uholníka, na ktorého jednom konci je usporiadaný naprieč na dosadací uhol posuvný nôž a pozdĺžny doraz, pričom nôž je usporiadaný na doraze a jeho pohybovádráha je voči dorazu sklonená.Nevýhodou je pri tomto technickom riešení to, ze usporiadanie alebo uskutočnenie noža umožňuje skrátenie lemovacej pásky len vtedy, keď obidva konce lemovacej pásky ležia vzájomne na sebe a obidve lemovacie pásky musia byť prostredníctvom vedeného noža...

Zámok na sťahovanie poistných pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 195

Dátum: 09.09.1993

Autor: Školuda Ján

MPK: F16L 33/00

Značky: pások, poistných, zámok, sťahovanie

Text:

...zeaadajúcich do dvochoproti sebe uložených vybraní. V Zámkov m kryte je otočne uložená sťahovacia ekrutka korešpondujúca s poistnou pásk u, opaťrenou po celej dĺžke výrezmi V pravidelných roztečiach a voüiacou dráž kou.he tvarová uoälošku 2 Upevncvace eoskryt 7 proetreáníctvom čo dvoch opro ti sebe uložených vybr yte 1 je otočne uložená sťahovacia skrutka 9-korešpondujúca s pcistnou pásk u 10, opatrenou po celej äĺčie Výrez 11 v...

Prípravok na strihanie magnetofónových pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 258635

Dátum: 16.09.1988

Autor: Motola Marián

MPK: G11B 27/02

Značky: magnetofonových, prípravok, pások, strihanie

Text:

...vodorovných otvoroch týchto hranolkov 13 sú uložené jedny kon d.Ce krajných vodorovných kolíkov 14. Na základnej vidlici 9 je posuvne uložená prídavná vidlica 10, ktorá je na svojom ľavom konci opatrená dvojicou operných polčeľustí 15 a na svojom pravom konci priečnym mostíkom 16, ktorý je svojimi okrajovými päticami 17 opretý o vodiace hranolky 13 a vo svojej vnútornej časti je opatrený osadeným otvorom pre hlavu a časť drieku vodorovnej...

Spôsob výroby na tlak citlivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 247263

Dátum: 15.01.1988

Autor: Elleder Pavel

MPK: B32B 31/00

Značky: citlivých, výroby, spôsob, pások

Text:

...tlak citlivých pások vytvorením oddelovacieho náteru. na nosnom materiále, vytvorením vrstvy na tlak citlivého lepidla .na oddelovaoím náterom nepokrytej strane nosného materiálu ia navíjaním takto vytvoreného materiálu do kotúča sú odstránené riešením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vrstva na tlak citlivého lepidla sa vytvorí na strane nosného materiáliu upravenej vytvorením oddelovacieho náteru a takto vzniknutý materiál sa...

Rotačné teleso na ohrev teplonosným médiom pre dopravu, ohrievanie, alebo chladenie zväzkov chemických vláken alebo pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 242471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schmidt Fred, Harder Hardo, Dyba Rainer

MPK: D06F 67/02, D02J 13/00

Značky: rotačné, pások, ohrev, chemických, těleso, zväzkov, ohrievanie, vláken, médiom, teplonosným, dopravu, chladenie

Text:

...navzájom protiprúdne a drážky sú vytvorené po celom obvode medzi medzivložkou rozvodu teplonosného média a medzivložkou odvodu teplonosného média.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je V osovom reze znázornená rotačná teleso podla vynálezu a na obr. 2 je v priečnom rezeA-A znázornená to isté rotačná teleso podľa vynálezu.Prívod 1 teplonosného média 1 s prednou rozdelovacou prírubou B, medzivložkou 3 rozvodu teplonosného média a v nej...

Zariadenie na opracovanie pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 219691

Dátum: 01.12.1985

Autori: Richterová Elena, Moravčíková Mária, Villár Karol, Brťka Milan

Značky: pások, opracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na opracovanie pások, zvlášť textilných, gumotextilných a usňových, používaných pri výrobe obuvi. Rieši problém zvýšenia produktivity a vykonania viacerých opracovacích operácií na tomto zariadení. Podstatou vynálezu je, že k tlakovému rozvodu sú cez jednotlivé rozvádzače pripojené podávací valec, na ktorého piestnici je upevnené nosné teleso s prítlačným valcom, a presúvací valec, na ktorého piestnej tyči je upevnený...

Spôsob prípravy pások submikrometrovej šírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218175

Dátum: 15.09.1984

Autor: Chromik Štefan

Značky: pások, spôsob, submikrometrovej, šířky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy pások submikrometrovej šírky z rôznych materiálov a tiež jednoduchších elektronických štruktúr, pozostávajúcich z týchto pások, na polovodičových, izolačných, príp. kovových podložkách. Podstata spôsobu prípravy pások submikrometrovej šírky podľa vynálezu spočíva v tom, že na podložku opatrenú schodíkmi sa nanesie pod ostrým uhlom vrstva z ľubovolného materiálu a ďalej sa táto vrstva leptá, kým na stene schodíka...