Patenty so značkou «pásma»

Spôsob prideľovania šírky pásma v systémoch využívajúcich režimy GPRS a EDGE

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20128

Dátum: 18.09.2013

Autori: Pucci Carlo, Leger Christian, Farine Helene

MPK: H04W 72/04, H04W 72/06

Značky: šířky, systémoch, spôsob, využívajúcich, pásma, prideľovania, režimy

Text:

...obvodu, kým mobilná stanica pracujúca v režime univerzálnej paketovej rádiovej služby (GPRS) alebo zvýšených rýchlostí prenosu údajov pre rozvoj GSM (EDGE) môže využívať niekoľko časových úsekov v odpovedacom a/alebo dopytovacom smere na prenos údajov v režime prepájania paketov. Okrem toho niekoľko mobilných staníc možno zapojiť do skupiny, ktorá sa delí o jeden alebo niekoľko časových úsekov a prenáša údaje v režime prepájania paketov.0005...

Spôsob rozšírenia zvukového vlnového pásma, zariadenie na rozšírenie zvukového vlnového pásma, program, integrovaný okruh a zariadenie na dekódovanie zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20655

Dátum: 06.06.2011

Autori: Zhong Haishan, Ishikawa Tomokazu, Zhou Huan, Norimatsu Takeshi, Chong Kok Seng

MPK: G10L 21/04, G10L 21/038

Značky: dekódovanie, zvukového, zariadenie, program, pásma, rozšírenia, vlnového, integrovaný, zvuku, rozšírenie, spôsob, okruh

Text:

...je napríklad drsnosť a nepríjemné zafarbenie (napríklad viď Nepatentovú Literatúru0009 Tým pádom na vyhnutie sa takýmto artefaktom vyplývajúcimzo zrkadlenia alebo kopírovacích operácií predstavených vovariante nízkej bitovej rýchlosti kódovania, je štandardná SBR technológia rozšírená a vylepšená nasledujúcimi hlavnými zmenami1. (1) na úpravu algoritmu vypĺňania z kopírovania vzoru do fázového Vocodérom riadeného vzoru Výplne 2.(2) na zvýšenie...

Spôsoby, prístroje a produkty počítačového programu na nastavenie siete s využitím dynamickej šírky pásma kanálu na poskytovanie podpory pre dedičné zariadenia a úsporu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9875

Dátum: 27.10.2008

Autor: Kakani Naveen

MPK: H04W 8/00

Značky: podpory, produkty, energie, úsporu, zariadenia, prístroje, programů, poskytovanie, dynamickej, využitím, nastavenie, pásma, kanálu, siete, dedičné, šířky, spôsoby, počítačového

Text:

...prostriedok na určenie, či najmenej jedna z požiadaviek je prijatá zo zariadenia (zariadení), ktoré určilo, že jeden z kanálov nie je prístupný na používanie. Keď určenie odhalí, že jeden zkanalov nieje prístupný na používanie, prístroj zamietne zariadeniu (zariadeniam) vyňatie z vykonávania skenovanie.0014 Uskutočnenia vynálezu uľahčujú jednej alebo viacerým STA požiadať AP odovolenie ovyňatie vzhľadom na skenovania kanálov vzákladnom...

Spôsob zväčšenia šírky pásma skupinového volania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6134

Dátum: 30.05.2006

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 4/06

Značky: volania, spôsob, zväčšenia, pásma, šířky, skupinového

Text:

...Slots, sa označujú, pokiaľ sa používajú ako hovorové alebo signalizačné spojenie, ako logické kanály. spravidla fyzikálny kanál odpovedá logickému kanálu. V závislosti na potrebnej prenosovej kapacite je však možné realizovať pomocou fyzikálneho kanálu viac logických aktivít, alebo viac fyzikálnych kanálov používať na úlohy logického kanálu. Všeobecne obdrží každýúčastník priradenú časovú polohu. Po siedmich časových poloháchsmie dotyčný...

Spôsob zlepšenia mechanizmov QoS pri prideľovaní šírky pásma v CDMA mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4288

Dátum: 27.10.2003

Autor: Kleo Rémi

MPK: H04Q 7/38

Značky: mechanizmov, systémoch, šířky, mobilných, prideľovaní, pásma, komunikačných, zlepšenia, spôsob

Text:

...je akceptované, že šírka pásma jestvujúcich spojení môže prípadne byt obmedzovaná vo vopred stanovenom rozmedzí. Na tento účel je pre každéspojenie vytvorený takzvaný QoS deskriptor, ktorý stanovuje, o koľko smie byt v prípade potreby znížená šírka pásma priradená tomuto spojeniu.0007 Úloha vynálezu spočíva vposkytnutí spôsobu pre zlepšenie mechanizmov Quality of Service QoS pri prideľovaní šírky pásma v CodeDivision Multiple Access CDMA...

Prispôsobenie šírky pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9389

Dátum: 19.09.2003

Autori: Wang Ru-shang, Aksu Emre Baris, Varsa Viktor, Leon David, Curcio Igor, Lundan Miikka

MPK: H04L 12/18, H04L 12/56

Značky: pásma, šířky, prispôsobenie

Text:

...bitovou rýchlosťou 59 kb/s, povedie to kväćším-3 oneskoreniam a stratám paketov kvôli pretečeniu vyrovnávacej pamäte siete, pretože vzduchové rozhranie môže zniesť bitovú rýchlosť najviac 44,8 kb/s, čo je značne menej než serverom vysielaná bitová rýchlosť 59 kb/s. Nakoniec sa relácia kontinuálneho vysielania (streamingu) môže dokonca stratiť.0015 Na prekonanie tohto problému, spoločnost Ericsson navrhla množinu riešení v nasledovných...

Detekčný systém pre plošné pásma na detegovanie vozidiel pomocou GPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16865

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barker Ronald, Quartier Frank

MPK: G07B 15/02, G07B 15/06, G08G 1/127...

Značky: plošné, detekčný, vozidiel, detegovanie, pomocou, pásma, systém

Text:

...v relevantnom plošnom pásme. Potom sa môže uskutočniť aj časovo závislé priradenie poplatkov.0024 Môže sa ukázať ako výhodné, ak je relevantné plošné pásmo rozdelené na zóny, pričom každá zóna je ohraničená obrysom mnohouholnika. Týmto opatrením sa môžu použit napriklad rôzne poplatkové tarify.0025 V uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu sa ako výhodné javí to, keď sú mestá zvolené za relevantné plochy. V spôsobe podľa tohto vynálezu...

Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 946

Dátum: 14.09.1995

Autor: Strapec Ján

MPK: G21D 3/04

Značky: pásma, kontrolným, systémom, poplachové, zariadenie, jadrových, bezpečnostného, automatizovaným, elektrární

Text:

...jeho funk čnej spôsobilosti, ktoré pozostáva zo sirény upevnenej na nosnej- 2 trubke, z prívodněho káblu a z ovládacej skrinky, kde Siréna je uvádzané do Činnosti stykačom z ovládacej skrinky, a to na základe centrálne vysielaného signálu cez spínač centrálneho ovládania ktorého podstata spočíva v tom, že siréna upevnená na nosnej trubke pripevnená priamo na jestvujúci stožiar elektrického rozvodu prechádzajúc pomedzi vodiče...

Spôsob zhotovenia odľahčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela

Načítavanie...

Číslo patentu: 268554

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hatala Jozef, Lukáč Ján

MPK: E21F 5/00

Značky: banského, dlhého, pásma, plášti, diela, spôsob, odľahčovacieho, horninovom, zhotovenia

Text:

...e odlahčovacími vrtmi.Pri doterajších pracovných postupoch sa porušuje výstuž chodby, prípadne jej pože nie a celý poetup je prácny,Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje ap 3 sob zhotovenie odľehčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela pomocou vrtno-trheca prace podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zhotovuje väčší prierez výlomu než prierez vyetuženého banského diele a medzera za pažinemi výetuže ee vyplní...

Zařízení pro určení klasifikačního pásma provozu velkých axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262802

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bašík Petr, Vitáček Jiří

MPK: G01M 7/00

Značky: zařízení, axiálních, ventilátoru, pásma, veľkých, určení, klasifikačního, provozu

Text:

...obsluzea Včasnou signalizaoí různých klasifikačních pásem provozu ventilátoru je zajištěna spolehlivost zachování jeho funkce nebo přechodu na záložní režim provozu nepřetržitě provozovaného vzduchoteohniokého systému. Odstraní se možnost vzniku havárie ventilátoru a následngch škod vzniklýchjeho výpadkem. Rovněž je zabezpečen signalízaoí jakýkoliv stav provozních teplot a teplotních rozdílů důležitýchNa obr. l je znázorněn schćmaticky...

Zapojení k analogovému přenosu signálu pro výstavbu spojení vně přenosového pásma přenosových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260047

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bálint János, Veress Péter

MPK: H04Q 1/442

Značky: přenosu, přenosového, zapojení, výstavbu, zařízení, analogovému, přenosových, spojení, signálu, pásma

Text:

...nušnýtr 1 gger, produkoŕání impulsu 3polarity. Elektronioný spínač je tvořen dýěmą tranzietory ° ijímače oignáluv běžnémzapoJení, Výše uvedené obvody prí k současnému stavu too že každé zapojení je àložité a drahé a obsa.úmärněhn obalové přenosu impul-f pů se provádí spívlastnoàť,ĺb huje velký počet etąwebn 1 oh.prvků,.čimž rostou ýiastní ů nepřiznivě ovlivňnlký oočet pŕvk Další spoločnou švýrobní náklady a ve enametày ąoolehlivoatiý je, že n...

Násobič kmitočtu pro centimetrová a milimetrová pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 242410

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tomanová Alena

MPK: H03B 19/10

Značky: pásma, násobič, kmitočtu, centimetrová, milimetrová

Text:

...potlačení nežádoucích harmonických na výstupu menší než rozměry náaobičü konetruovanýcä na základě známých řešení. Další výhodou je, že ho lze realizovat v jednom kroku Na rozdíl od známých řešení, která vyžadují experimentování při nastavování násohiče je nastavení násobiče podle vynálezu jednoduché a snadné. Na rozdíl od známých řešení, kde projevy hystereze a výskyt parazitních signálů byly častým jevem, dosahuje se v náeobiči podle...

Přípravek pro přikládání měřícího pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 245176

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Vlastimil, Blažek Zdenik, Pantueek Miloslav

MPK: G01B 3/32

Značky: přípravek, pásma, měřicího, přikládání

Text:

...stěně je v blízkosti táto etěny.Výče uvedené nedostatky jsou odetrmnčny přípravkem podle vynälezu, jeho podstatou je paska pro upevnční a nastavení nàly mäříckćho pásma vůči hrotu prípravku, otočná kolem dvou oe. Jednak kolem ony spojení e trubkovou eklddací tyčí a jednak kolem osy sklá dací tyče.Pri. přilolení hrotu prípravku k určovenému bodu na etěně dochází samočinně k naeměrovúní plsky ve eměru působení mepínmcí síly pásme, nezávisle od...

Valčekový dopravník s meniteľnou dľžkou valčekového pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 240532

Dátum: 15.08.1987

Autori: Babie Gennadij Vasiljevie, Korenjak Nikolaj Kalistratovie

MPK: B65G 13/12

Značky: dopravník, pásma, valčekový, valčekového, měnitelnou, dľžkou

Text:

...valčekového pásma pri zachovaní funkcie valčekového dopravnlka.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený pohľad na celkové usporiadanie valčekového dopravníka na obr. 2 je znazornená nosná reťaz V napnutom stave na obr. 3 je znázornená reťaz v stlačenom stave.Otočné valce 2 valčekového dopravníka sú vedené po dráhe 4 profil dráhy je v tvare U pomocou ložísk 3, ktoré sú s valcami 2 pevne spojené. jednotlive valce 2 sú spojené na oboch...

Zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti pásma keramické hmoty u lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243688

Dátum: 15.07.1987

Autori: Blažek Luboš, Urban Jioí

MPK: G05B 13/00

Značky: vlhkosti, automatickou, hmoty, keramické, regulaci, zařízení, pásma

Text:

...zeřízením ee uzmvírm prívod vlhčícího módie v płípzdä zmetevení lieu, nebo pri výpedku elektrickdho proudu, bez riad. Ne pñívodním potrubí vlhčícího eau je te umteten filtr vlhčíoího Iídâm, hlmvni vody.Zařízení bude blíle vyevltleno pomocí výkreeu, který zndzorňude eohdme zarízení pro automatickou reguleoi vlhkosti pdeme keremicke noty u lieu. Ne pdemu 5.1, zprecovdveud hmoty, vyetupuaící z lisu á, as snímač L tuhosti hmoty, který odporovým...

Zařízení pro odtok vody z pásma sekundárního chlazení stroje nepřetržitého lití odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245726

Dátum: 15.07.1987

Autori: Noack Gerhard, Neumann Bertram, Böttner Horst, Langer Richard, Kiwitt Klaus

MPK: B22D 11/124

Značky: stroje, nepřetržitého, lití, odtok, chlazení, odlitků, zařízení, sekundárního, pásma

Text:

...mnmcoro Merama. Ono oocmonw na nopoHKn 4, Hmm Topnenaa IaCTb 5 Koropoñ BnnoJmena n mne Kocoro cpeaa, csemioro .na 6 Bopomm, rrpencramnnmero coóoñ II-oópasmañ JKBJIOÓ, npnvzem ero óoxconne crenm oxnawunaxow Bopomcy cnapyzm (CM. (IMIuZ), n Kopoóa 7 co cJmBaoñ Tpydoñ 8. Topueaaa uacTL 9 Kopoda co cmopoan,odpamenaoň x noponxce 4, nunoameaa oncpuroiLn 86.1106 15 x 0,um BHyTpL Kopoóa (cm. (hurá) . Hon Boponxon 4 pacnomxena aBapuñHaH emcocrs IO mm...

Zařízení pro odtrhování alespoň jedné tyčinky ze souvislého pásma ve stroji na výrobu kuřáckých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239931

Dátum: 15.05.1987

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: A24C 5/14

Značky: souvislého, jedné, stroji, výrobků, alespoň, odtrhování, tyčinky, výrobu, zařízení, pásma, kuřáckých

Text:

...podle obr. 1 a 2, na obr. 4.,5, 6, 7 - schámata čtyř pracovních studíí ústrojí podle obr. 3, na obr. 8 - schéma elektrického obvodu pro ovládání zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 a 2 je odtrhovací zařízení 1 znúaorněno společně a částmi etroje na výrobu cigaret. Je znázorněn podávaci páaový dopravní) 1, pohybující ee horizontálne podal vertià kální stěny g, tvoříoí část skříně neznizorněnáho stroje na výrobu cigar-et. Tento podivací pásový...

Zariadenie pre efektívne využitie tepla z chladiaceho pásma tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235551

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/12

Značky: tunelovej, zariadenie, tepla, efektívne, chladiaceho, pásma, využitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka výroby keramického materiálu, hlavne však priemyslu výroby stavebných hmôt. Vo vynáleze sa rieši optimalizácia podmienok pre využitie chladiaceho vzduchu z chladiaceho pásma tunelovej pece, ako i využitie vlhkého vzduchu z výdychu sušiarne. Tlakové pomery v chladiacom pásme sú nastavované ventilátormi, ktoré na strane nasávacej sú regulované. Nasávacie potrubia sú s výhodou napájané vzduchom z medzistropu chladiaceho priestoru...

Způsob dělení pásma cihlářské suroviny na cihlářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248436

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tříska Vladislav, Chválek Jiří

MPK: B28B 15/00

Značky: pásma, výrobky, způsob, dělení, suroviny, cihlářské

Text:

...je,že děleni s odpadom neumožňuje dělení na sraz bez pou žití dálších manipulačních zařízení.spoločnou nevýhodou obou známých řešení jsou značné setrvačné hmoty pohybujících se částí dělicího stroje,což výrazně omezuje jeho okamžitý výkon. Vzhledem kekrátkému intervalu vlastního dělení a vysoké rychlostidělení pásma cihlářské suroviny, vyžadujicí značné urých 1 ení setrvačných hot dělicího mechanismu, je nutno dodatDělicí stroje těchto typů...

Kontrolní lak pro zjišťování pásma dotyku těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 233094

Dátum: 01.01.1987

Autori: Matyáš Antonín, Fürbacher Ivan, Svoboda František

MPK: C09D 3/40

Značky: dotyku, zjišťování, pásma, kontrolní, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontrolního laku pro zjišťování pásma dotyku těles, zejména strojních částí, jako ozubených kol a podobně, vzájemně na sebe za pohybu silově působících, vytvořený na bázi etylalkoholu a/nebo metylalkoholu. Podle způsobu aplikace a požadavků na vlastnosti nanesené vrstvy se kontrolní lak, skládá ze 4,0 až 30,0 % hmotnostních šelaku, dále z 0,30 až 0,60 % hmotnostních barviva, rozpustného v alkoholu a z alkoholu do 100 %...

Stupeň schodového pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 220228

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rýdl Antonín, Steiner Milan, Machač Josef, Bakule Jaroslav

Značky: pásma, schodového, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález stupně schodového pásma se týká oblasti pohyblivých schodů. Vynález řeší problematiku konstrukčního uspořádání stupňů s cílem dosáhnout přesného provedení stupňů při nízkých pořizovacích nákladech. Stupně podle vynálezu jsou tvořeny skořepinou z hliníkové slitiny obsahující schodnici, čelo i podélné drážkování. Ke skořepině je přišroubován příčník nesoucí pojezdové kladky.

Zařízení k podávání pruhového a pásového materiálu do pracovního pásma lisovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231109

Dátum: 01.04.1985

Autor: Torpanov Vladimir Sergejevič

MPK: B21D 43/02

Značky: podávání, pásma, materiálů, zařízení, pásového, pracovního, lisovadla, pruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování kovů tlakem a může být využito k podávání nepřetržitého materiálu zejména lisovadly a lisy . Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce. Zařízení s uchycovacími segmenty k podávání nepřetržitého materiálu, například přes lisovadlo, zahrnuje řídicí klín, jehož pracovní povrch je proveden ve formě kopírovacího žlabu a klouzátka, působícího spolu s kopírovacím žlabem klínu. Nové je to, že kopírovací žlab je...

Zařízení k vytváření výstupků a zahloubení zejména do pásma keramického těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 218354

Dátum: 15.02.1985

Autori: Brunner Evžen, Vranka Ludvík, Rathauský Jiří

Značky: zejména, pásma, zařízení, zahloubení, vytváření, výstupků, keramického, těsta

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření výstupků a zahloubení zejména do pásma keramického těsta a zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsobem podle vynálezu se dosáhne vytvoření výstupků a zahloubení do pásma keramického těsta, přičemž výsledný produkt - tvarovka - slouží k vytváření dílců pomocí lepení tmelem. Uvedeného vytváření se dosáhne pomocí jazyků uchycených na rámu a vytvářecím ústím.

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216660

Dátum: 15.12.1984

Autor: Beigay Jack Marshall

Značky: zpracování, ovlivněného, pásma, tepelného, svařovaných, teplem, způsob, kusů, oceli, křemíkové, svařovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem, vyznačený tím, že ke zlepšení mechanických a technologických vlastností se pásmo, ovlivněné svařovacím teplem, zpracovává působením zahřívacích prostředků na svar při teplotě vyšší než 815 °C ale nižší, než je kritická teplota, která podporuje růst zrn, přičemž kusy oceli jsou nepohyblivě upnuty.