Patenty so značkou «pásky»

Spôsob výroby tesniacej pásky a tesniaca páska na utesnenie škáry

Načítavanie...

Číslo patentu: 287979

Dátum: 25.07.2012

Autori: Hilger Hubert, Daniel Rüdiger, Irrgeher Fritz

MPK: E04B 1/62, E04B 1/68

Značky: škáry, páska, výroby, pásky, tesniaca, spôsob, tesniacej, utesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby tesniacej pásky (1), ktorá obsahuje pásku (2) z penovej hmoty v plášti z plastovej fólie (F). Páska (2) z penovej hmoty sa pomocou obojstranne pôsobiacej lepiacej pásky (10) uloží na ešte otvorenej, teda rozloženej rovinnej páske plastovej fólie (F), pričom lepiaca páska (10) sa na jednej strane zlepí s plastovou fóliou (F) a na druhej strane s páskou (2) z penovej hmoty. Riešenie sa taktiež týka tesniacej pásky...

Spôsob na nalepovanie predmetov, pás vrecúšok, spôsob na zhotovenie pásu vrecúšok, zariadenie na zhotovenie pásu vrecúšok, spôsob na zhotovenie lepiacej pásky, lepiaca páska a zariadenie na zhotovenie lepiacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287695

Dátum: 26.05.2011

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65B 61/20

Značky: vrecúšok, predmetov, pásky, lepiacej, nalepovanie, pásu, zhotovenie, páska, lepiaca, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka spôsobu na prilepovanie obalu, pásu vrecúšok, spôsobu na zhotovenie pásu vrecúšok, zariadenia na zhotovenie pásu vrecúšok, spôsobu na zhotovenie lepiacej pásky, lepiacej pásky a zariadenia na zhotovenie lepiacej pásky. Podstata tohto vynálezu spočíva v tom, že lepivé zóny sa na páske striedajú s nelepivými zónami.

Strihacie zariadenie na strihanie tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12157

Dátum: 12.08.2010

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B26D 7/02, B26D 1/00, B26D 1/08...

Značky: kordovej, tenkej, pásky, strihanie, lepivej, zariadenie, strihacie, najmä

Text:

...podobne upravená.0016 Pokiaľ strihacie zariadenie slúži na strihanie pásky oceľového kordu, uskutočňuje sa ñxácia respektíve napojenie pásky na magnetickú lištu bezprostredným vzájomným magnetickým pôsobením medzi lištou s perrnanentným magnetom avláknami pásky oceľového kordu. Keď sa magnetické lišta nasadí na pásku, dochádza k magnetickému napojeniu pásky na lištu. Pri ľahkom nadvihnutí lišty sa spolu s ňou nadvihne aj páska, takže...

Zariadenie na strihanie viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5309

Dátum: 07.12.2009

Autori: Palčík Karol, Kunc Jozef

MPK: B65B 25/00, B65B 27/00, B65B 13/18...

Značky: viazacej, strihanie, pásky, zariadenie

Text:

...zariadenia na strihanie pásky je znázornená na obr. 1 a obr. 2. Na ráme 1 je upevnený zásobník zvitku pásky 2 a podávacie a strihacie zariadenie 3, technologicky napojené na ukladač nastrihaných pások 4.Podávacie a strihacie zariadenie 3, znázomené na obr. 3 až obr. 5, má pod krytom 27 na spodnej doske 11 upevnenej k rámu 1 upevnené manipulačné valčeky určené na podávanie, meranie a posuv viazacej pásky.V smere posuvu pásky sú to nasledujúce...

Jednotka testovacej pásky a zariadenie testovacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14520

Dátum: 14.10.2009

Autori: Lorenz Robert, Steinacher Beda, Treinzen Andree, Porsch Ulrich, Heck Wolfgang, Kehr Ulrich, Miltner Karl, Schosnig Stefan, Sieber Stefan, Manser Udo

MPK: G01N 35/00

Značky: jednotka, testovacej, zariadenie, pásky

Text:

...rôznych rozmerov a/alebo rôznych odrážavostí. Pozičné markery sú teda od seba vzájomne odlíšené a definujú množinu funkčných pozícií pre každý úsekpásky opatrený testovacím poľom.0007 Obecne je možné funkčné pozície definované pozičnými markermi selektívne dosiahnuť odvíjaním a rovnomerným zastavovaním nosnej pásky. Je poskytnuté jedno uskutočnenie, kde sú ako funkčné pozície definované aspoň štartovacie pozície a meracie pozície...

Ručný páskovač s bezsponkovým spojením viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5033

Dátum: 06.11.2008

Autor: Feifer Pavel

MPK: B65B 13/18

Značky: viazacej, spojením, ručný, pásky, bezsponkovým, páskovač

Text:

...nárokmi na presnosť, čím sa zvyšuje prácnosť a nákladnosť výroby.Typickým predstaviteľom vyššie uvedených riešení je napr. patent (autorské osvedčenie) č. 261638 a ďalej ručné páskovače firiem Illinois Tool Works Inc. Alebo Orgapack GmbH.Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery rieši konštrukčné usporiadanie uzatváracieho mechanizmu ručného páskovača podľa tohto technického riešenia, kedy pohyb prenášaný výstredníkovým čapom z...

Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286100

Dátum: 28.02.2008

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65H 20/14, B29D 30/38, B65G 25/00...

Značky: lepivej, podávacie, tenkej, pásky, zariadenie, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásky zahrnuje ťažné zariadenie (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásky ležiacej pod horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4) vysunutým nahor, na stiahnutie kordovej pásky (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu, zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie...

Tesniaca páska, spôsob na výrobu takejto tesniacej pásky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12221

Dátum: 19.11.2007

Autori: Komma Markus, Daniel Rüdiger, Nauck Helmar, Tenbuss Stefan

MPK: E06B 1/62, E04F 13/06

Značky: tesniaca, páska, pásky, tesniacej, spôsob, takejto, použitie, výrobu

Text:

...adhéznych hmôt sa zlepiteľnosť tesniacej pásky k obom plochým stranám, vysvetlená na začiatku, využíva na to, aby sa dosiahlo zaistenie sďalšou adhéznou hmotou, ktorá potom (najskôr) môže poskytnúťzaistenie napríklad ku konštmkčnému dielu.Ďalej je vtejto súvislosti uprednostňované, aby vzájomné zaistenie adhéznych hmôt, aj vprípade zaistenia len jednej adhéznej hmoty voči sebe samej, bolo dané len v oblastíprečnievajúcej ponad pozdĺžnu...

Spôsob výroby tkanín obsahujúcich jednosmerne usporiadané polymérne pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7381

Dátum: 29.09.2007

Autori: Backer Jan Adolph Dam, Kranz Bart Clemens

MPK: D06C 7/00, D03D 15/00, B32B 5/22...

Značky: spôsob, polymérne, výroby, jednosměrně, tkanin, obsahujúcich, pásky, usporiadané

Text:

...nite leží pod spevñovacou teplotou a teplota topenia polymérnych pások leží nad spevňovacou teplotou, takže sa taví len viazacia niť a rozdelí sa počas spevñovania, čim pôsobí ako lepidlo na pásky s teplotou topenia, ležiacou nad spevñovacou teplotou. Zvlnenie z tkania, spôsobené viazacou nitou, je potom eliminovane.0018 Nitový materiál sa zvolí zo skupiny, pozostávajúca z polyetylénu, polyetylénu s ultravysokou molekulovou hmotnosťou,...

Spôsob zalepovania spoja pásov lepiacou páskou a aplikátor lepiacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5003

Dátum: 08.07.2006

Autor: Noé Andreas

MPK: B21C 47/24, F16B 11/00, B21B 15/00...

Značky: zalepovania, páskou, pásky, spôsob, lepiacej, spoja, lepiacou, aplikátor, pásov

Text:

...voči teplote. Pritom sazačiatok tejto lepiacej pásky pritlačí k jednémumiestu spoja pásov, lepiaca páska sa odvinie zozvitku, ovinie spoj pásov a nakoniec sa lepiacapáska odreže na oddelenie od zvitku lepiacejpásky. Šírka zalepenia sa zvolí taká, že obidva konce pásov sa prelepia, takže nevystupujú žiadne ostrapy alebo častice a nie sú prilipnuté na valcoch výrobnej linky. V prípade koncov dvoch pásov s rozdielnou šírkou pásu je...

Použitie obojstrannej lepiacej pásky z penového materiálu na upevňovanie štruktúrovaných plochých káblov, najmä na podkladoch ako sú dekoračné časti interiérov osobných automobilov, najmä stropný panel karosérie, dverový bočný dielec a veko batoži…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1930

Dátum: 06.04.2005

Autor: Schwertfeger Michael

MPK: C09J 133/06, B60R 16/02, C08J 9/00...

Značky: částí, batoži, dielec, káblov, najmä, plochých, obojstrannej, podkladoch, dekoračné, panel, osobných, interiérov, strukturovaných, dverový, automobilov, pěnového, upevňovanie, pásky, karosérie, materiálů, bočný, použitie, stropný, lepiacej

Text:

...alebo nerozvetvených, nasýtených alkylových skupín s 2 až 20, výhodnejšie so 4 až 9 uhlíkovýmí atómami, kde stredná molekulová hmotnosť adhéznej lepiacej hmoty je minimálne 650 000, a ktorá, keď je nanesená na nosiči, má smer posunu, pričom index lomu nMD meraný v smere posunu je väčší ako index lomu na nameraný v smere kolmom na smer posunu, a pričom rozdiel An nMD - ncpje minimálne 1 x 105.Príkladmi, ale nie obmedzujúcimi, alkylových...

Spôsob navíjania pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4893

Dátum: 10.05.2004

Autor: Schmalholz Peter

MPK: B65H 54/02, B65H 54/28, B65H 54/00...

Značky: navíjania, spôsob, pásky

Text:

...20 s narastajúcim priemerom vznikajúcej cievky 22 stále znižovať, pretože navíjaná páska jeprivádzaná od zariadenia na výrobu pásky konštantnou lineárnou rýchlosťou.0009 Aby boli zmiemené nevýhody divokého navíjania a presného navíjania a aby boli kombinované ich výhody, bolo vminulosti navrhnuté krokové presné navíjanie. Tento spôsob navíjania je založený na myšlíenke, udržiavať pokladací pomer medzi vopred defrnovanými medznými...

Spôsob výroby baliacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1921

Dátum: 25.01.2003

Autor: Morton-finger Jürgen

MPK: B29C 47/10

Značky: spôsob, pásky, výroby, baliacej

Text:

...materiálu. Do rámca vynálezu spadá predovšetkým to, že PETodpadový materiál použitý podľa vynálezu pochádza z použitých PET-fliaš. S výhodou sa tieto použité PET-fľaše drvia, takže vzniknú takzvané PET-vločky, ktoré sa s výhodou použijú v rámci spôsobu podľa vynálezu. PETodpadový materiál však môže pochádzat aj z použitých PETfólií. V zásade môže byt pri tomto spôsobe použitý aj prvotný PET. Zvláštny význam má pri spôsobe podľa...

Spôsob výroby ovíjacej pásky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282816

Dátum: 12.11.2002

Autor: Eilentropp Heinz

MPK: B29D 29/00, B29C 53/78, B29C 47/32...

Značky: pásky, ovíjacej, zariadenie, výroby, vykonávanie, tohto, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby ovíjacej pásky s tvarom prierezu, ktorý sa líši od pravouhlého tvaru, z plastu odolného proti vysokým teplotám, schopného sintrovania, sa plast tvaruje pretláčaním pasty a nasledujúcim vyvalcovaním pretlačeného povrazca za vytvorenia pásu materiálu (1). Pás materiálu (1) so šírkou, ktorá zodpovedá minimálne dvojnásobku požadovanej šírky hotovej ovíjacej pásky, sa kontinuálne delí v pozdĺžnom smere vytláčacím delením a súčasne...

Systém na detekciu pohybu tlačovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9206

Dátum: 25.07.2002

Autori: Bradfield Gerald, Furrow Edward, Snyder Paul

MPK: G01D 5/22, G01P 13/00, G01D 5/14...

Značky: systém, tlačovej, pohybu, detekciu, pásky

Text:

...tak, aby sa pohybovala V uvedenej kazete, osovo predĺženého komponentu s proximálnymkoncomupevnenýmnauvedenomrotátorea distálnymkoncom na uvedenej kazete, pričom uvedený rotátor je nainštalovaný tak, aby sapohybovals uvedenwnosovopredĺženwnkomponentom,transformátora pohybu na transformáciu lineárneho pohybu uvedenej pásky na rotaćný pohyb osovo predĺženého komponentu, ďalej z logickej jednotkytlačiarne, ktorá prijima digitálne...

Napínacia spona viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2695

Dátum: 07.11.2000

Autor: Mitaš Marian

MPK: B65B 27/00, B65D 63/16

Značky: viazacej, pásky, spona, napínacia

Text:

...predovšetkým napnutie a spoľahlivé spojenie koncov viazacej pásky bez použitia špeciálneho napínacieho zariadenia. Napinacia spona vytvára rozoberateIný spoj a tým umožňuje priebežné doťahovanie viazacej pásky v priebehu manipulácie, viacnásobné využitie pásky a spôn, menšie množstvo a jednoduchšie spracovanie odpadu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je v ďalšom bližšie vysvetlené na základe príslušných obrázkov v príklade...

Zariadenie na ukladanie výsevnej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1627

Dátum: 08.10.1997

Autori: Sedlák Michal, Šedivý Pavol

MPK: A01C 7/08

Značky: zariadenie, ukladanie, výsevnej, pásky

Text:

...na výsemej páske. Možno nim prcstavovať hĺbku sejby a to podľa nárokov na jłseszVýhodou predmetného zariadenia je, že sa pádová výška zníži na nulu. Zníženim pádovej xýšky na nulu sa dosiahne, že ýsevná páska so semenom sa ukladá na vlhké dno brázdičky, čo spôsobuje podstatne lepší príjem vody, čím semeno začína rýchlejšie klíčit a následne rásť, pričom rýchlosť sej by neovpLwňuje presnosť ukladania semien.Ďalšou výhodou je, že zariadenie...

Odvíjač viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1518

Dátum: 09.07.1997

Autori: Petrenko Milan, Horák Petr

MPK: B65B 13/18

Značky: pásky, odvíjač, viazacej

Text:

...zabalených plechov. Kvalita sa zvýši najmä s ohľadom na odolnosť zabaleného zväzku voči absorbovaniu vlhkosti a voči poškodeniu pri manipulácii. Nahradenie drevených paliet drevenými podložkami znižuje náklady na výrobu podkladového materiálu a podstatne znižuje nároky na skladovacie priestory. Využívanie zariadenia na balenie plechov umožňuje zvýšením stability pri stohovaní zväzkov zlepšovať pracovné podmienky pre obsluhujúci personál a tým...

Vzduchový páskovací přístroj pro ocelovou pásku se spojováním konců pásky perforací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270310

Dátum: 13.06.1990

Autor: Horák Karel

MPK: B65B 13/30

Značky: perforaci, pásků, ocelovou, spojováním, vzduchový, páskovací, konců, prístroj, pásky

Text:

...lg. umístčná v desoe 3. Ruční pákou 3 je možno kolem čepu 31 uloženám v töiesu g prostřednictvím táhla gg vykyvovat períorsční ústrojí v tčleee 3. aby bylo možno do períoračnííno ústrojí vkládaťa vyjímat pásku. V tčiese 3 je dále uložen axiálnč posuvný a otočný píst. pevnč spojený s drłákem přístroje 2. jehož duttnou se do přístroje přivádí tlakový vzduch a který slouží k sovčiení přístroje ve vodorovnł nebo svisie poiose na závče.K...

Zariadenie pre nalepovanie ochrannej pásky na zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267791

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vavrovič Ernest, Dubina Štefan

MPK: A43D 11/00

Značky: obuvi, zvršok, ochrannej, zariadenie, pásky, nalepovanie

Text:

...doekąPritom os O 3 öspu E je totožné» s oeou exiálneho ložiska 32 a pieatnej tyče 33 e je kolmá k vodorovnej osi 91 vretenn 12,Spodné rameno upinacej konzoly g je pripojené k pieetnej työi L 1 (obr, 3) spodného tiskového vnloe 2, ktorý je výkyvne uložený v ráme lg, Ne pracovnej doske 1 je uložená teleso 6 rozvodu tlakcvého média do tlakových velcov al, 2 e ručný wlndnöomĎe lej ji na pracovnej doske 1 upovnený držiak 12, na ktorom je...

Zariadenie na výrobu skrutkovicovej špirály z pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267929

Dátum: 12.02.1990

Autori: Henkrich Jaroslav, Papp Milan

MPK: B29C 53/56

Značky: výrobu, skrutkovicovej, pásky, zariadenie, špirály

Text:

...proces je riadený regulačnou jednotkou.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezuZariadenie podľa vynálezu pozostáva zo závitovky § s vnútornou drázkou, v ktorej je otočne uložený hriadeľ A v radiálno-axlálnum ložisku 2 a radlálnom ložlsku §. Hrladeľ 5 je spojkou 2 spojený 5 hnacou jednotkou Z a druhým koncom je opretý o prítlačne koliesko Lg. Závitovka Q je opatrená na vstupnej strane vyhríevacou...

Výměnná vložka barvicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265215

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krzywinski Kazimierz, Nowosad Wieslaw, Stankiewicz Andrzej, Wojtanowicz Kazimierz, Borkowski Stanislav

MPK: B41J 32/00

Značky: vložka, pásky, výměnná, barvicí

Text:

...páskou na příkladě provedení pro vložky značné délky.vložka barvicí pásky tvoří sestavu l těsně uzavřenou v ochranném obalu 3. Sestava ł se skládá z tuhého korýtka Ä, rovněž tuhé destičky 3, pružného krytu Q a barvicí pásky É. Korýtko Q otevřené hora a z jedné strany kratší má ve druhé kratší straně mezeru 1. Uvnitř korýtka 3 v poli omezeném zářezy 3 ve dně korýtka g je trvale připevněna destička A. Na destlčce 3 leží smyčky barvicí pásky É,...

Zařízení pro stabilizaci napínání magnetické pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263487

Dátum: 11.04.1989

Autor: Timofejev Jevgenij

MPK: G11B 15/43

Značky: pásky, magnetické, stabilizaci, napínání, zařízení

Text:

...HEHTN cnesa Hanpaao (no qepremy), anexwposarawen 2 npnsonr so Bpamenne npueunym xawymxy, a anexrponanraren l nonwopnamnsaer noammym KaTymy c neHToä, upHBquHMým 3 nnmeHHe neymHM sanoM (Ha qepTexeHe ňoxasau). Honoxenne xonąyrnpymmnx aneueałoa E pemne paöounň xon noxaaaao Ha uepveme. B Haqansnuň MOMEHT npämeun, Kora Ha nonammeň xawymxe Hax 0 nHTcH MHKCHMBHBHOB xonnqecwno neHTm, a na npneuHoä - MHHManbHOe, auyrpeuuee conpo 1 HneHHe ysna 3...

Zařízení pro pohon odstřihu pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262811

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: A43D 55/00

Značky: pásky, pohon, zařízení, odstřihu

Text:

...jejich pohyb šikmý. Mezi odvíjecím Váleč kem Ž a nosným válečkem 15 je uložen na hlavní hřídeli 11 poháněný rozhlazovací váleček lg. Proti němu ze spodní strany je uspořádán odpružený opěrný váleček 12 u 1 ožený na nosném čepu gg v neznázorněném podpěrném sloupku. Před rozhlazovacím a opěrnym válečkam 1 §, lg je přišroubován k neznázorněné frémě stroje pevný zoub 252 a 11 kovaný nůž gl. Samolepící páska gg,jejíž kotouč je uložen na...

Stavítko na vymezení šířky vodicí dráhy děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261716

Dátum: 10.02.1989

Autor: Urban Bohumil

MPK: G06K 7/00

Značky: vymezení, stavítko, pásky, dráhy, vodiči, šířky, děrné

Text:

...pásky je znázorněno na přiloženém výkrese v čelnim pohledu.251 713 K těleeu g vedení děrné pásky g, připevnčné k panelu 1stroje pro zpracování informací je připevněn nosič A e výkyv ným členem j, jehož ovládací konec § přeeahuje kryt 1 těleeazařízení e ovládaný konec § je opetřen výetupkem 2 vymezujícíměířku dráhy. Ne nosič 5 je otočně uložen výkyvný člen 2 čepem lg a ne poloměrech eouetředných a oeou jeho otáčení jsou dorazové členy g...

Zariadenie na fixáciu farbiva na povrchu hadice alebo pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260773

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kováč Vladimír, Dozsa Ján

MPK: B41J 27/00

Značky: farbiva, povrchu, hadice, zariadenie, pásky, fixáciu

Text:

...je vhodné ako pre sériovú,výrobu, tak aj pre kusov-ú. Pri sériovej výrobe sa umožňuje použitie pisacieho strojariadenêho diernon pás-kon, nakolko doba potrebná na kvalitné natavenie povrchu zodpovedá početnosti úderov. tohoto stroja. Pri kuwvej vrýmo×be zariadenie umožňuje ručné pí».sanie na stroji, kde počas prestávok v písaní riadený ventil uzavrie prívod vzduchu a zabráni prepaleniu hadice alebo fólie. Zariadenie umožňuje použitie...

Zapojení tvarovacího obvodu fototranzistoru vodicí stopy děrně pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246352

Dátum: 01.08.1988

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: G06K 7/14

Značky: zapojení, obvodů, tvarovacího, pásky, děrné, fototranzistoru, vodiči, stopy

Text:

...23 typu NPN je spojene s kolektorem fototranzistoru E 1 a přes první odpor El s první kladnou napájecí svorkou gł. Emitor fototranzistoru El je spojen s druhou nulovou napájecí svorkou §g. Kolektor prvního tranzistoru El typu NPN je spojen s první kladnou napájecí svorkou §ł, zatímco je ho emitor je spojen s druhým odporom gg. třetím odporom gg a čtvrtýmodporom B 5 zapojených do série. čtvrtý odpor 31 je spojen s druhou nuloveu...

Přípravek pro vedení a stříhání samolepicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257012

Dátum: 15.04.1988

Autor: Senger Norbert

MPK: B65H 35/07, B42B 5/04, B42B 7/00...

Značky: pásky, stříhání, přípravek, samolepicí, vedení

Text:

...vůči ploše samolepící pásky skloněno pod ostrým úhlem. Mezi dráhou nosiče břítu a cívkou samolepící pásky je v držáku upevněn trn.Výhodou přípravku je, že umožňuje rovnoměrné odvíjení samolepící pásky, její přesné vedení po děleném spojí a odstřížení, při kterém nedochází k přilnutí odstřiženého konce samolepící pásky zpět k cívce. Přípravek umožňuje zkvalítnění a zrychlení slepování výkresů.Konkrétní příklad provedení přípravku dle vynálezu...

Upínací mechanismus navíjecích kroužků pro navíječ děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256538

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hruda Jan

MPK: G06K 13/20

Značky: mechanismus, upínací, kroužků, pásky, děrné, navíječ, navíjecích

Text:

...prostřednictvím nichž bylo obou.možností dosaženo, je velmi jednoduchého provedení, výrobné ne nárocného. Rovněž i obs 1 uhapři upínání nebo uvolňování navija cího kroužku je také velmi jednoduchá a pohctová, zajištěná pouhým otáčením ovládacího kroužku. Výhodné je také to, že naví- ječe lze použít u snímačů s obousměrným převíjením.Příklad provedení upínacího mechanismu je vyobrazen na přiložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho...

Zařízení pro označování negativních materiálů značkou ze samolepící pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242844

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kysilka František, Schoedlbauer Vladimír

MPK: G03D 15/00, G03B 1/00

Značky: materiálů, negativních, označování, značkou, zařízení, samolepicí, pásky

Text:

...těleso l, ve tvaru ležícího U, tvoří kostru celého zařízení. Na jeho bočníoh stěnách jsou na vodíoích lištách g suvně připevněna ramena 2 pro odvíjecí cívku 5 a navíjecí cívku ll. V základním tělese l je uložena prosvětlo~ vací skříň §, napojená na sit kabelem Q, která má zabudovány uvnitř žárovky gg, chladící ventilátor gł a na povrchu prosvětlovací matnici gg. Na čelní stěně základního tělesa l jsou umístěny ovládací prvky vypínač Ž žárovek...

Zařízení pro výrobu kovové pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240894

Dátum: 01.01.1988

Autori: Gola Jaroslav, Valníeek Josef

MPK: B21C 23/04

Značky: kovové, zařízení, pásky, výrobu

Text:

...kovového ingotu.- 3 240 394 v případě požadavku zvětšení celkové délłsy průtlačné štěrbíny,která určuje šíří vyráběné kovové pásky případně pások, nemá tato okolnost vliv na zvětšování průměru lisovníku, čímž nejen že nedochází k výše uvedeným nedostatkům, ale dochází k celkovému zkve 1 it~ nění podmínek při protlečování kovového ingotu přes průtlačnou štěr binu.Zařízení pro výrobu kovové pásky podle vynálezu bude následovněblíže...

Zariadenie na strihanie pásky a prenášanie ústrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253936

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barták Zdeněk, Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: prenášanie, zariadenie, strihanie, ústrižkov, pásky

Text:

...elektromotorom 7 cez závitovkový prevod 8. Vačkový hrladeľ 6 je opatrený vačkou 9 slúžiacou pre pohon strihacieho a prenášaoieho mechanizmu,vačkou 10 pre pohon mechanizmu pre krokové posúvacie pásky 11 odvíjanej z cievky 12. Ďalej je Vačkový hriadel B opatrený spínacím segmentom 13, ktorý ovláda spínač 14 ovládajúci elektroventil prívoda vákua a spínacím segmentom 15, ktorý ovláda spínač 16 zastavovania hnacieho elektromotora 7. Vačkový...

Zařízení k zamezení namotávání pásky na kladku pro digitální a zvukové kazetové magnetofony

Načítavanie...

Číslo patentu: 236362

Dátum: 01.11.1987

Autori: Macek Jiří, Brůžek Jaromír, Plevka Jan

MPK: G11B 15/22

Značky: digitální, kladku, pásky, magnetofony, zařízení, namotávání, zamezení, zvukové, kazetové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení dává informaci o navíjení magnetické pásky na středovky kazety pro další zpracování v elektronických obvodech, umožňuje okamžité zastavení posunu pásky při namotávání na kladku. Sestává z motoru, hřídele, unášeče stroboskopického kotouče, clonky, pružného elementu, dorazu a fotoelementů. Hřídel motoru opatřená unášečem je pevně spojena se stroboskopickým kotoučem, který je otáčivě spojen s clonkou pomocí pružného elementu, přičemž...

Zařízení pro převíjení a reverzaci barvicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238034

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hűbner Drahomír, Vodehnal Jiří

MPK: B41J 33/40

Značky: převíjení, zařízení, reverzaci, pásky, barvicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanismus pro převíjení a reverzaci barvicí pásky tiskacího mechanismu děrovače a popisovače průkazek z plastické hmoty. Zařízení je vytvořeno pro specifické použití s cílem dosáhnout minimalizace rozměrů, usnadnění výměny barvicí pásky při robustním řešení ke zvýšení spolehlivosti.