Patenty so značkou «pásků»

Zásobník pásku pre ručný prístroj pre skúmanie telovej tekutiny, ako aj ručný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7630

Dátum: 07.03.2006

Autori: List Hans, Roesicke Bernd, Haar Hans-peter

MPK: A61B 5/00, A61B 10/00, G01N 33/00...

Značky: pásků, telovej, ručný, prístroj, zásobník, skúmanie, tekutiny

Text:

...nárokov.Podľa nich je navrhnuté, že do zásobníka pásku sú integrované brzdiace prostriedky, ktoré udržujú testovaciu pásku pod napätím vťahu. Tým sa môže udržovať potrebný minimálny ťah vpásku,pretože pohon na jednotke na odpad transportuje testovaciu pásku proti tomuto napätiu v ťahu, takže táto sa nevytíahne zo zásobnej jednotky príliš ďaleko alebo sa dokonca nežíadúcim spôsobom neodvinie. Týmto spôsobom môže byť testovací pások vedený...

Vzduchový páskovací přístroj pro ocelovou pásku se spojováním konců pásky perforací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270310

Dátum: 13.06.1990

Autor: Horák Karel

MPK: B65B 13/30

Značky: vzduchový, spojováním, prístroj, pásky, ocelovou, konců, pásků, páskovací, perforaci

Text:

...lg. umístčná v desoe 3. Ruční pákou 3 je možno kolem čepu 31 uloženám v töiesu g prostřednictvím táhla gg vykyvovat períorsční ústrojí v tčleee 3. aby bylo možno do períoračnííno ústrojí vkládaťa vyjímat pásku. V tčiese 3 je dále uložen axiálnč posuvný a otočný píst. pevnč spojený s drłákem přístroje 2. jehož duttnou se do přístroje přivádí tlakový vzduch a který slouží k sovčiení přístroje ve vodorovnł nebo svisie poiose na závče.K...

Nivelační lať s kontrolou napnutí pásku se stupnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268139

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šanda Václav, Řebík Vladimír

MPK: G01C 15/06, G01C 15/00

Značky: pásků, napnutí, kontrolou, nivelační, stupnicí

Text:

...síly. V případě nedodržení konstentní napínací síly je třeba Ještě zavádět opravu délky letového ůseku ze změny napínecí síly podle vzorce P op ~ s q.Ekde značí op oprava délky m, 8 délka ůseku m,P změna nepínací síly N ,oproti stavu při komparaci ~ IM q průřez pásku mm 1 aZavádění opravy vyžaduje znát v každém okamžiku skutočnou napínací sílu. Zjišřování napínací síly je však v provozních podmínkách velmi obtížné.Proto se...

Mechanismus k přerušení a opětovnému navedení pásku při navalování běhounové vrstvy pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bréda Miroslav, Borecký Petr

MPK: B29D 30/52

Značky: pneumatiky, navedení, vrstvy, přerušení, mechanismus, pásků, běhounové, navalování, opětovnému

Text:

...gg opatřené distančním šroubem łl a pomocí čepu gg 5 tělesem hlavy 3. U další varianty (obr. 3) je držák.pstří ll spojen s tělesem hlavy Á ohebným členem 3 a opatřen pružinou gg, spojenou druhým koncem s nosným ramenem 5. U poslední varianty (obr. 4) je ohebný člen gg nahražen dvojici pák zá a 25 spojených čepem 31. Paka gg je opatřena distančním šroubem gg. Mechanismuspracuje následovně. Ostží lg je při navalování zasunuto ramenem 32 mimo...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: zejména, bezvřetenové, přípravek, řemenice, nasazování, řemenů, pásků, pružin, podobně, nekonečných, stroje, dopřádací

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Způsob výroby dloužených pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261594

Dátum: 10.02.1989

Autori: Töpfer Marion, Martinec Miroslav, Zöllner Berndt, Müller Hans, Blechsmidt Dieter

MPK: D01F 6/46, D01F 6/90, D02G 3/04...

Značky: výroby, způsob, pásků, dloužených

Text:

...komponentů i přes vyrovnání jejich viskozitý.Cílem vynálezu bylo oďstranit uvedené nedostatky wvyvinout způsob výroby dloužených pásků ze směsi polyolefinu v a polyemidu, kterým by se bez komplikování výrobních podmínek zlepšily vlastnosti pásků jako je pevnost, měkkost,poddaJnost e elastičnost. Technický úkol vynálezu spočívá v tom, vyvinout způsob, který by umožnil tvoření ostrůvků jednoho komponentu v matrici jiného komponentu při...

Modifikovaná polypropylenová směs pro výrobu pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261136

Dátum: 12.01.1989

Autori: Orság Jaroslav, Martinec Miroslav, Přichystal Miroslav, Pác Jiří, Foral Jiří, Lorincz Vojtěch

MPK: C08L 23/12

Značky: pásků, polypropylénová, modifikovaná, směs, výrobu

Text:

...jako vnitřní mazadlo a neupomáhá ho-mogenizaci matrice.Druhá látka, tj. 2,6-dimetyl-4-dod~ek.apropenj-yl ienol se vzhledem k silně polární tenolické skupině částečně sorbuje ,na povrchu plniva a .napomáha jeho »dispergaci a částečně, vzhledem k dlouhému polypropylenovému řetězci působí jako externí mazad 1 o. To znamená, že působí jako mazadlo na rozhraní jpolymer~ stěna vytla-čovlací hubice.Třetí látka, tj. glycerin anebo jeho monoestery...

Stroj pro vedení pásku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260043

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sliňko Michail, Lesničenko Anatolij, Kukla Viktor, Dorošenko Valentin

MPK: G11B 15/32

Značky: pásků, stroj, vedení

Text:

...Cquraercn, uro Bxnqeune 3 neKTponBHraTena 9 H oőecnequnaane Bpameunn MaXOBHKa 8 ~- onepaunn nonrorosnmensnax, censanuan c oömum 3 KnmqeHHeM nenTOHDOTHKHOFO MexaHusMa B uenb nnranua. B paöoqem nonomeun xaperxn 2, ysnm 26 ynpanneunn puuara 18 npoMemyTouHoro yàna 16 c nomombm nonnpymuaeaxoň THru 27 H mnKcaTopoB 28 ycTaHaBnuBawT mpuKuuoHHym MymTy 25 B nonoxenue, Kora ona aoaneňcrnyew Ha napasnwnuň ponux 15 H nepeMemaeT pbmar 14 no conpnmenun...

Způsob měření konstanty nasycené magnetostrikce magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258764

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kraus Luděk

MPK: G01R 33/18

Značky: pásků, měření, způsob, magnetických, magnetostrikce, konstanty, nasycené

Text:

...nasycení měřeného magnetického pásku, jednak střídavým magnetickým polem rovnoběžným 5 podélnou osou magnetického pásku. Dále se na měřený magnetický pásekpůsobí mechanickým napětím rovnoběžným s podélnou osou magnetického pásku, přičemž sesnimají složky magnetického indukčniho toku o směru rovnoběžném s podélnou osou měřeného magnetického pásku a tyto změny magnetického toku jsou míroustřídavě magnetické susceptibility.Při odvození vztahu...

Zařízení pro odřezávání ovíjecích pásků ze souvislého pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244942

Dátum: 15.07.1988

Autor: Valentini Ivan

MPK: A24C 5/47

Značky: souvislého, zařízení, odřezávání, ovíjecích, pásu, pásků, materiálů

Text:

...podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje v axonometrlckém pohledu detail zařízení z obr. 1, na obr. 3 je v axonometríckém pohledu detail jiného příklardného provedení základní .pracovní části zařízení a na obr. 4 je v axonometrickém pohledu třetí příkladné provedení řezací části. Na obr. 5 je v bočním pohledu .a na obr. SA v čelním pohledu znazorněnaprvní fáze činnosti zařízení podle obr. 1 a 2, na obr. 6, 7, 8, 9, 10 jsou V bo-čních pohledech a...

Způsob úpravy odvinovacího Cu pásku časového zapalovače redukovaného náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257629

Dátum: 16.05.1988

Autori: Chmela Robert, Urban Ladislav, Polášek Milan, Adámek Josef

MPK: F42B 13/00

Značky: pásků, náboje, odvinovacího, zapalovače, způsob, redukovaného, úpravy, časového

Text:

...neodvinutí pásku a zablokováním zapalovače při dopadu střely na cíl.Předčasné odvinutí se podle stávajícího postupu doporučuje odstranit opakovaným žíháním stočených pásku, avšak tato operace má opačný účinek. Pásek změkne a při rotaci se odvine ještě rychleji než před opakovaným žíháním. Navíc je nebezpečí, že již stočené pásky se při žíhání slepí v důsledku těsného nabalení spirály. Během letu střely se pak pásky vůbec neodvinou a tím...

Zařízení pro kontinuální čištění výrobků blízkým ultrazvukovým polem, zejména drátů a pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šteif Eduard, Šmolík František, Gabriel Karel

MPK: B08B 3/12

Značky: ultrazvukovým, výrobků, polem, drátu, kontinuální, zařízení, pásků, zejména, čištění, blízkým

Text:

...tvořený přfíčným otvorem. Ultrazvukový čistící nástroj je zobrazen v příčném řezu. Na obr. 3 je ultrazvukový čistící nástroj s dvěma prostory pro čiště ní, tvořenými příčnými otvory. Ultrazvukový čistící nástroj je naízorněn v částečném řezu. Na obr. 4 je ultrazvukovýčistící nástroj s jednou příčnoudrážkou pro čištění znďząmč» ný v příčném řezu. Na obr. 5 je ultrazvukový čistící nástroj se dvěma příčnými drážkamí pro čištění, znőzamšný v...

Zařízení pro měření tření magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255760

Dátum: 15.03.1988

Autori: Merhaut Jan, Fügner Milan, Mrázek Jiří, Žatečka Petr

MPK: G11B 27/36

Značky: tření, pásků, zařízení, měření, magnetických

Text:

...tom, že zařízení měří tření pásků provozním způsobem, tedy v podobě, v níž je pásek používán, a to kontinuálně V širokém rozsahu tahů i v širokém rozsahu posuvných rychlostí. Další výhodou je diferenciální uspořádání induktivních snímačů polohy s velmi malým zdvihem, což značně zmenšuje nebezpečí chyby měření při změně tahu pásku a velmi malé zatížení ložisek kladek, která mohou být pak konstruována ze speciálních materiálů. Elektronická...

Zařízení pro vedení a posuv uzavřeného pásku, zejména pro pojezdy seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242076

Dátum: 01.02.1988

Autori: Veverka Stanislav, Prudilová Marcela, Brodský Artur

MPK: G12B 5/00

Značky: zejména, posuv, pojezdy, vedení, měřicích, přístrojů, uzavřeného, seřizovacích, zařízení, pásků

Text:

...výkresech, kde naobr. 1 je v čelním pohledu sche- . maticky znázorněno celé zařízení. Na obr. 2 je v čelním pohledu znázorněna skříňka e posuvovým ůetrojím a na obr. 3 je tato skříňka znázorněna v pootočeném řezu. Na obr. 4 je v čelním pohledu znázorněna skříňka s napínacím ústrojím a na obr. 5 je znázorněna totožné skříňka V pootočeném řezu.Zařízení podle předmětu vynálezu sestává z uzavřeného pásku łuloženého V mělkém obvodovém...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Strhák František, Bílková Eva, Pangl Antonín, Holomucký Jioí, Toman Jaromír, Drtil Jan, Dresler Jaromír, Jandík Josef, Sádlo Luboš, Kozina Libor, Pscheidt Jioí

MPK: C08J 5/18

Značky: výroby, polyethylenových, pásků, způsob, fólií

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...

Zařízení k nastavování tvarovaných bižuterních pásků v lisovacích nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimek Jindoich, Holub Josef

MPK: A44C 27/00

Značky: pásků, zařízení, nástrojích, nastavování, lisovacích, bižuterních, tvarovaných

Text:

...uložená součást je spojene například. mechanickým nebo jiným převodem s ně kterou pohyblivou částí lisovacího nástroje.Nastavení tvarovaného bižuterního pásku v lisovacím nástrojl se provádí tak, že se k němu před stisknutím lisovacího nástroje přitiskne součást tvarově odpovídající nega 4tívu tvaru pásku a posune se současně s páskem směrem k lisovacimu nástroji.Zařízení k nastavování tvarovaneho bižuterního pásku v lisovacích...

Způsob výroby orientovaně plasticky zdobených bižuterních výlisků z kovových pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241237

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husák Pavel, Šváb Pavel

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, kovových, výroby, pásků, plastický, zdobených, orientované, bižuterních, výlisků

Text:

...zdobených výlisků se odstraní způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že pásek se sune mezi dva k sobě přitlačené otáčejíci se válce s tvarovanými činnými plochami na obvodu, mezi nimiž se na pásku tvaruji orientovaná plastická zdobení výlisků, načež se z pásku v lisovacím nástroji spřímočarým vedením částí s činnými plochami vystřihnou orientované plasticky zdobené výlisky.Předvystřižením výlisků z pásku lze o...

Způsob vytváření běhounové vrstvy pneumatiky navalováním pásku a zařízení pro jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251421

Dátum: 16.07.1987

Autori: Cimbůrek Alois, Karban Jaroslav

MPK: B29D 30/08

Značky: zařízení, běhounové, vrstvy, způsob, provedení, navalováním, pásků, vytváření, pneumatiky

Text:

...jednotkou vytlačovaoího stroje jsou ří~ zepy podle programu řídícím systémem.Pohonné jednotka upínacího zařízení pro upnutí pneumatiky sestává ze stejnosměrného motoruz regulátoru otáčok prořízení otáčok stejnosměrného motoru v závislosti na snímačiPohonné jednotka pro přemístování navalovecího ramena v azimutu je tvořene krokovým motorom a elektronickým napaječem, pohonná jednotka pro změnu polohy osy otáčení navalovacího ramena v azimutu je...

Způsob výroby napínacího pásku pro televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251167

Dátum: 11.06.1987

Autori: Matoška Zdeněk, Henzl Zdeněk, Vach Vladimír, Janda Miloš

MPK: C25D 7/06, H04N 5/64

Značky: obrazovky, pásků, výroby, napínacího, televizní, způsob

Text:

...a galvanickým pozinkováním povrchu, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pás za studena zpevněný s celkovou deformací 50 až 80 o tlouštce 0,4 až 1,0 m s drsností povrchu Rz do 4 m se galvanicky pozinkuje vrstvou 4 až 6 m, načež se pozinkovaný pás podélně rozdělí na pásky konečné šířky 10 až 25 mm.Výhodou způsobu výroby napínacího pásu podle vynálezu je, že se podstatně zvýšila produktivita práce, přičemž bylo docíleno...

Zařízení pro napínaní, spojování a odřezávání plastových pásků pro opásávání balených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238623

Dátum: 15.05.1987

Autor: Wehr Hubert

MPK: B65B 13/02

Značky: pásků, zařízení, spojování, napínání, předmětů, odřezávání, opásávání, balených, plášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro napínání, spojování a odřezávání plastových pásků pro balení předmětů je opatřeno napínací kladkou (17), spojenou se společným pohonem (13), se kterým je trvale spojena pohyblivá třecí čelist (47), která je přitlačována na konce (18, 19) pásku, spojené navzájem třecím teplem, vyvozovaným kmitavým pohybem jednoho konce (18) pásku, unášeného třecí čelistí (47). Napínací kladka (17) je spojena s pohonem (13) přes smyčkovou pružinovou...

Zařízení na tváření pásku s vlnami v příčném řezu, pro výrobu flexibilního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247807

Dátum: 15.01.1987

Autori: Attl Jan, Stejskal Václav, Horáček Jiří, Engliš Karel

MPK: B21D 13/04

Značky: potrubí, řezu, flexibilního, zařízení, výrobu, příčném, vlnami, pásků, tváření

Text:

...se vzdáleností od vstupního naváděcího kalibru lg se zmenšuje rozvor jejich obvodových obloukovitých nákružků ll, jsou upraveny dvě skupiny dvou za sebou jdoucích tvářecích kalibrů l, 5, Q, Z. U prvé skupiny tvářecích kalibrů 3, Ž je každý z válců se stejným prostorovým uložením opatřen třemi obvodovými obloukovitými nákružky lg, uspořádanými souměrně podle svého podélného středu, mezi nimiž jsou upraveny obvodové drážky lg, do nichž...

Ovladač převíjení magnetického pásku v kazetovém magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247667

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vojta Miroslav, Bozděch Josef, Jeníček Stanislav

MPK: G11B 15/18

Značky: převíjení, ovladač, kazetovém, magnetického, magnetofonu, pásků

Text:

...způsob převíjení v obou eměrech a na obr. 3 blokovćní převíjení při chodu vpřed.Na obr. 1 je znázorněno principiální provedení, kdy je vozík Q e ovládacím prvkem Q v klidové poloze. V tomto případě je take páka Q otoč ná kole čepu 1 držena v klidové poloae pružinou 2 jední koncem zakotvenou a druhým konce zavěäonou na páce Q. Ovládací prvek Q se nachází v bezprostrední blízkosti páky Q. Na druhém konci páky Q jo výkyvně připevněno tihlo 5 e...

Způsob výroby plochých průřezů například pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234908

Dátum: 15.01.1987

Autori: Malý Ladislav, Veselý Jaroslav, Machek Václav, Holler Milan, Novák Jaroslav

MPK: B21B 3/00, B21B 1/30

Značky: pásků, například, plochých, způsob, výroby, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové polotovary z titanu s maximálním obsahem nečistot do 1 % hmotnostního se po očistění na rozměr 85 až 45 mm válcují při teplotě 940 až 980 °C na tloušťku 4 až 8 mm. Vývalky se moří v lázni zásaditých solí a mechanicky, např. hoblováním, se očistí, načež se válcují za studena. Po docílení rozměru 2,2 až 0,7 mm se vývalky žíhají při teplotě 600 až 880 °C v ochranné atmosféře a potom válcují za studena na tloušťku 1,5 až 0,1 mm ve dvou...

Zařízení pro řezání pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232863

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bodanský Miroslav, Hanák Zdeněk, Vlček Jaromír

MPK: B26D 1/24

Značky: pásků, řezání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení zařízení pro řezání pásků, které sestává z nožového hřídele s kotoučovým nožem a z přítlačného kotouče. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že přítlačný kotouč (22) je uložen ve vidlici (2), jejíž pouzdrové těleso (3) je konzolovým nástavcem (32) uloženo na vodicí tyči (4) upevněné k rámu (41), přičemž konzolový nástavec (32) má na čepovém rameni (33) uloženu kladku (34), která je ve styku s vodicí dráhou (51) vačky...

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234613

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dědek Vladimír, Vondrášek Otakar

MPK: C21D 8/02, C21D 9/52

Značky: oceli, stabilizované, dvoufázové, navařovacích, studena, pásků, korozivzdorné, válcovaných, výroby, niobem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli pro jednovrstvé navařování, kde výchozí za tepla válcovaná pásová ocel se před následujícím válcováním za studena homogenizačně vyžíhá v rozmezí žíhacích teplot 850 až 1150 °C s minimální dobou výdrže 45 sekund na žíhací teplotě, načež se z žíhací teploty ochladí minimální rychlostí 500 °C za minutu až do teploty 300 až 400 °C a dále na...

Způsob oddělování svinutého pásku od navinutého útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227016

Dátum: 15.06.1986

Autor: Box Wiliam Albert

Značky: navinutého, provádění, pásků, oddělování, zařízení, útvaru, způsobu, tohoto, způsob, svinutého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování svinutého pásku od navinutého útvaru páskového materiálu obsahujícího větší počet osově oddálených svinutých pásků, které jsou křehce navzájem propojeny v poloze vedle sebe přerušovaně oddálenými patkami přemosťujícími dělicí čáru mezi přilehlými pásky, vyznačující se tím, že se volný konec (28) oddělovaného pásku (16´) uchopí na jeho vnitřním průměru a vyvolá se relativní otáčivý pohyb mezi tímto páskem (16´) a ostatní částí...

Způsob chlazení a odstraňování chladicí kapaliny z povrchu pásku z plastů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230119

Dátum: 01.05.1986

Autori: Valášek Jiří, Hanuš Leopold, Vrba Stanislav, Kokeš Zdeněk, Oškera Emil

MPK: B29F 3/08

Značky: kapaliny, pásků, zařízení, chladicí, povrchu, způsobu, způsob, chlazení, provádění, tohoto, odstraňování, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob chlazení a odstraňování chladící kapaliny z povrchu pásku z plastů,kde chlazení probíhá v chladící kapalině, jejíž odstraňováni je prováděno stíráním a odsáváním, vyznačený tím, že zavádění pásku do chladícího zařízení se provádí nad hladinou chladící kapaliny a její odstraňování z povrchu pásků je oboustranné.

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229776

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kokeš Zdeněk, Hanuš Leopold, Valášek Jiří, Oškera Emil, Hrnčiřík Josef, Chovanec Stanislav, Maláč Zdeněk

MPK: B29B 3/00, C08F 10/00

Značky: orientaci, fixaci, pásků, polyolefinů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů, sestávající ze soustav válců, které podle určení jsou vyhřívány a jejichž obvodové rychlosti a průměry jsou podle účelu upraveny vyznačené tím, že mezi soustavou vyhřívaných pomaluběžných válců (l) a rychloběžných válců (2) je zařazen volno-běžný orientační váleček (3), jehož vzdálenost (8) je od uvedených válců nastavitelná, přičemž první pomaluběžný vyhřívací válec (1), poslední ze soustavy...

Zařízení k pohánění pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229461

Dátum: 01.03.1986

Autori: Drašnar Ivan, Schejbal Vladimír, Moravec Vladimír, Vlachý Ladislav

MPK: B65B 27/00

Značky: stroji, zařízení, balených, pohánění, pásků, předmětů, opásávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení tvoří součást stroje pro opásávání balených předmětů a slouží k pohánění pásku při jeho dopředném a zpětném pohybu a při jeho dotahování během opásání. Dvě dvojice kladek jsou střídavě uváděny do záběru s páskem, přičemž jsou poháněny dvěma motory, z nichž jeden zprostředkuje pohon kladek s většími otáčkami s menším krouticím momentem než druhý. Vynález řeší problém zjednodušení konstrukce a zlepšeného ovládání mechanizmů zařízení tak,...

Zařízení k upínání pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228071

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lohniský Vladimír, Drašnar Ivan, Vlachý Ladislav

Značky: stroji, opásávání, předmětů, balených, zařízení, upínání, pásků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upínání pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů s tělesem, s vedením pásku, připevněným k tělesu a opatřeným dosedací plochou, s pouzdrem, uloženým otočně v tělese, s přidržovačem, opatřeným přítlačnou plochou a uloženým v pouzdru otočně kolem osy, která je rovnoběžná s osou otáčení pouzdra a leží mimo tuto osu a s ovládacím ústrojím pro vyvozování poháněcí a přídržné síly, převáděné na pouzdro, vyznačené tím, že přidržovač...

Zařízení pro automatické svařování částí pájecího pásku s výstupky dotykových kroužků žárovky, zvlášte halogenové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223965

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jaźwiński Bogdan, Tyszka Janusz, Figaj Józef, Jasinski Antoni

Značky: kroužků, zvláště, zařízení, automatické, svařování, halogenové, žárovky, pájecího, výstupky, pásků, částí, dotykových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické svařování částí pájecího pásku s výstupky dotykových kroužků žárovky, zvláště halogenové, sestávající z hlavy s upínači dotykových kroužků, otočné přerušovaně ve vodorovné rovině vzhledem k pracovním jednotkám připevněným k stabilnímu stolu a dosedajícím na obvod hlavy, přičemž k první pracovní jednotce je připojen vibrační zásobník dotykových kroužků opatřený spirálovou dráhou, pořadač a podavač dotykových kroužků a...

Zařízení k řezání pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220444

Dátum: 15.04.1985

Autori: Raszka Karel, Výsmek Miroslav, Tesař Vítězslav

Značky: pásků, řezání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení řezu při řezání pásků na zařízení, které sestává ze dvou rovnoběžně uspořádaných hřídelů, na kterých jsou s přesahem čelních rovin ostří uloženy kotoučové nože. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že alespoň jeden hřídel je uložen axiálně posuvně a kotoučové nože jednoho hřídele mají elastické prstence, kterými jsou v celé tloušťce odděleny jejich mezikružné části. Kromě uvedených znaků existují i další možné varianty....

Uchycení distančních pásků mezi vrstvami trubek ve vinutých výměnících tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218424

Dátum: 15.03.1985

Autor: Cvejn Miloslav

Značky: vinutých, pásků, vrstvami, tepla, distančních, trubek, výměnících, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uchycení distančních pásků mezi vrstvami trubek ve vinutých výměnících tepla. Vynález spočívá v tom, že v jednotlivých vrstvách vinutí je v celé délce vinutí místo jedné trubky navinuta tyč kruhového průřezu ze stejného materiálu jako distanční pásky, s nimiž je v místech styku pevně spojena, například přivařena či připájena. Řešení lze s výhodou využít pro vrstvy vinutí tenkostěnných trubek z hliníku či jeho slitin.

Zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217937

Dátum: 15.12.1984

Autori: Drašnar Ivan, Vlachý Ladislav

Značky: plastické, automatické, svařování, konců, hmoty, zařízení, předmětů, pásků, opásávání, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro svařování konců pásku z plastické hmoty ve strojích pro automatické opásávání předmětů a spadá do oboru obalové techniky. Vynález řeší automatické vysunování svařeného pásku z plastické hmoty ze svařovacího zařízení ve strojích pro automatické opásávání předmětů a to pomocí výsuvné opěrné desky letmo uložené na pružném článku spojeném s posuvnou částí uloženou na přímém vedení a rozpojitelně zasouvatelnou do zámků...

Způsob řízení tahového napětí při navíjení pásků materiálů na svitky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216203

Dátum: 15.12.1984

Autor: Kataoka Horoshi

Značky: provádění, napětí, zařízení, řízení, pásků, navíjení, svitky, tahového, způsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení tahového napětí při navíjení pásů materiálu na svitky, při němž se plynule snímá navíjecí poloměr svitku a hnací moment svitku se řídí v závislosti na jeho poloměru, vyznačený tím, že hodnota tahové síly se počítá v počítači z hodnoty snímaného signálu odpovídajícího snímanému poloměru navíjeného svitku podle předem stanovené rovnice, vypočítaná hodnota se násobí hodnotou signálu snímaného poloměru, načež se hnací moment svitku...