Patenty so značkou «páru»

Spôsob stanovenia geometrií ozubení páru ozubených kolies dvoch ozubených kolies s pretínajúcimi sa osami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4247

Dátum: 01.02.2006

Autor: Gutmann Peter

MPK: F16H 55/02

Značky: kolies, geometrií, ozubených, ozubení, páru, osami, pretínajúcimi, spôsob, stanovenia, dvoch

Text:

...sa preto ukončuje v bode, na ktorom sa nachádzazub virtuálneho pastorka, použitý pre výpočet bokov zubov pri postupe odvaľovania, v symetrickom. postavení vmedzere zubov virtuálneho korunového kolesa. Predčasným ukončením konjugovaného generovanía sa tak vypočítava geometria boku zubu virtuálneho korunového kolesa, po ktorom sa môže napoly odvalit vopred daný virtuálny zub pastorka. Vypočítaný bok zubu sa tak znázorňuje v...

Způsob přípravy enantiomerních párů alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268964

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dolanský Vladimír, Tichý Miloš, Dvořák Dalimil, Závada Jiří, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír

MPK: C07C 121/75

Značky: přípravy, enantiomerních, alfa-kyanobenzylesterů, kyselin, způsob, páru, cyklopropankarboxylových

Text:

...vybranén ze skupiny alkoholů, popřípadě v přítomnosti očkovacích kryatelů. Přitom není třeba vycházet z čistého enadomerního páru oć ~R, 1 Rcis cxi -s, íscis. Je výhodné vycházet z technicky dostupných sněaí enantionerních párů o.~R, 1 Rcis cxl-5, 1 scis a L-R, 1 Scis 7 oČs, 1 Rcls.způsob přípravy podla vynálezu je blíže objasněn nasledujícímí příklady, které však níkterak neonezují rozsah vynálezu.soěa a( -s, lucie opać -R, 1 sols...

Svařovací rozváděcí kolo turbiny na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266382

Dátum: 13.12.1989

Autori: Soldatov Boris, Volfovskij Leonid, Mosenžník Boris

MPK: F01D 25/24

Značky: rozváděcí, sytou, svařovací, turbiny, páru

Text:

...5.6 nmnapenu K úaony B M rany 9 cMnoeuMM weaMM 7 Tonbun 5 necrax conpnmennn nnnavox c oaonon 8 M TEAÚM Q. a Mexny cwnuaunm maanm 7 pacnonomenu ynnornçmmme mDM 20. Hanna TnpLwamñ menm 13 nnonu aurnyrux nuaep×nocTM 15 nonaTKM 1 nonxna cocTaanmTn nan nnMuy Toň uacvm aToñ nouep×HocTM 15. Koropan aaxanueua nexny cmnouunm maanm 7. Topwuam menb 13 anna» munyKaoň noacnxuocrm 14 nnaTKM 1 nonxua Hawmnarbcn ov cwaoro mna 7 co CTÚPDHH nxmnuux KmnuK 18 M...

Způsob přípravy enantiomerního páru alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264503

Dátum: 14.08.1989

Autori: Závada Jiří, Král Vladimír, Stibor Ivan, Kadeřábek Vladimír, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Dvořák Dalimil, Dolanský Vladimír

MPK: C07C 59/00

Značky: páru, způsob, cyklopropankarboxylových, přípravy, kyselin, alfa-kyanobenzylesterů, enantiomerního

Text:

...a aromatických uhlovodíků, nebo též lze pracovat bez rozpouštědla. Pro zvýšení katalytické aktivity V některých rozpouštědlech je výhodné použít anorganický nosič fluoridového katalyzátoru s velkým povrchem (například ky sličník hlinitý).Při způsobu přípravy podle vynálezu není třeba vycházet z čistého enantiomerního páru a-R,1 R,3 R a-S,1 S,3 S e výhodné vycházet ze směsi enantiomerníc párů a-R,1 R,3 R 0 Ls,1 s,3 s a a-S,1 R,3 R a-R,1 S,3...

Zapojení poloautomatického elektronického páru v rameni můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260032

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jacob Christian

MPK: H02K 13/14

Značky: páru, můstku, poloautomatického, zapojení, rameni, elektronického

Text:

...cocmannxmmeň.Hsnomenne cymnocwu nsoöpewenun Texnnuecxan saaqa. pemaemaa HSOĎDETEHHEMB 0 CHOBY.H 305 peTeHHñ nonomeaa sanaqa suepruu, aosnuxammne słnpouecce nepe Knmqeuun CQMOOTKHDHEÚMEPOCH HOHYHDOBOĽHHKOBOPO nDH 6 opanonyynpaBnneMoüanexw-VDÓHHÓĚ napm B nneue MOCTa,KOTOPHe H 0 CHX HOD OTBOHHHHCB HDR HOMOMH oőnana EMHX HOTEDHMH HHH CBOČOÄHHX OT HOTGDĽ ýa 3 ľDY 30 qHHXKOHTyDOB, COKDETHTE H 0TEKOPO TGXHOHOPHHECKOFO YDOBHH, QTQ 5 HMOXHO...

Způsob výroby směsi párů enantiomerů alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru permethrinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257291

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuchs Rainer, Wittig Andreas

MPK: C07C 69/743

Značky: výroby, páru, způsob, permethrinové, směsi, kyseliny, enantiomeru, alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru

Text:

...vhodný systém děleni. Zkušenosti z principiálně podobných případů se dají přenášet pouze příležitostně a poté ne zcela předvĺdatelným způsobem.zejména ze shore uvedené literatury nevyplývá, zda a pomoci kterých rozpouštědel je možno současně oddělit žádané cis- a trans-diastereomery.Alfa-kyan-3-fenoxy» 4-fluorbenzylester 2,2-dimethy 1-3-dichlorvinylcyklopropankarboxylově kyseliny (permethrinové kyseliny) odpovídá strukturnimu vzorci...

Způsob výroby a izolace párů enantiomerů (1R-3R-alfaS+1S-3R-alfaR) a (1R-3S-alfaS+1S-3R-alfaR)

Načítavanie...

Číslo patentu: 253716

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fuchs Rainer, Naumann Klaus

MPK: C07C 69/747, A01N 53/00

Značky: způsob, páru, výroby, 1r-3s-alfas+1s-3r-alfar, enantiomeru, 1r-3r-alfas+1s-3r-alfar, izolace

Text:

...I jsou poměry párů enantiomerů a až d proměnné jen v určitém úzkém rozsahu. U jedné typické technicky vyráběné sloučeniny vzorce I jsou páry enantiomerü a až d například v následujicím poměru Wztaženo na 100 )Bylo třeba nalézt postup, pomoci kterého by bylo možno změnit poměr párů enantiomerů ve směsi všech enantiomerů ve prospěch párů enentiomerü b a d.Bylo zjištěno, že ze směsi všech 8 stereoisomerů alfa~kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru...

Zapojení pro přímé odečtení místa průrazu na koaxiálním páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237255

Dátum: 01.05.1987

Autor: Staněk Vlastimil

MPK: G01R 31/08

Značky: zapojení, odečtení, koaxiálním, páru, místa, přímé, průrazu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přímé odečtení vzdálenosti místa průrazu na koaxiálním páru, opatřeného zdrojem stejsměrného napětí, ke kterému je přes oddělovací odpor připojen koaxiální pár a do tohoto obvodu je paralelně zapojen vazební člen. Vynález si klade za úkol vytvořit takové zapojení, které na čítači zobrazí vzdálenost k místu průrazu přímo v délkových jednotkách, metrech. Podstata zapojení spočívá v tom, že k výstupu vazebního členu...

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nepejchal Jan, Havelka Zdeněk, Fleischmann Jaroslav, Šídlo Pavel, Petrovský Ivan, Anderle František, Michalička Ladislav, Svoboda Vlastimil

MPK: F25B 29/00

Značky: technologickou, přeměnu, zapojení, páru, topnou, horké, okruhu

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Zapojení k zjištění vlastností párů kabelových úseků pro přenos digitálních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232556

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tauš Viktor, Teplý Josef

MPK: H03K 5/18, G01R 30/00, G01R 29/02...

Značky: prenos, zjištění, kabelových, vlastností, zapojení, páru, úseků, signálu, digitálních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k zjištění vlastností párů kabelových úseků určených pro přenos digitálních signálů zejména systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Na vstup měřeného páru je připojen generátor pseudonáhodného digitálního signálu. Na vstupy rušicích párů, připojeny ve stejném nebo opačném směru přenosu další nezávislé generátory pseudonáhodných digitálních signálů. Na přijímací straně je na výstup měřeného páru připojen opakovač...

Obal tvořící překážku pro vodní páru a použitelný proto k balení ztužených pokrmových tuků, mlékarenských výrobků, jemného pečiva a sušenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229910

Dátum: 15.11.1986

Autor: Scheibling Robert

MPK: B65D 85/72

Značky: balení, použitelný, proto, pokrmových, tuků, sušenek, jemného, tvořící, ztužených, mlékarenských, pečiva, překážku, páru, výrobků, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je obal tvořící překážku pro vodní páru a použitelný proto k balení ztužených tuků, mlékárenských výrobků, jemného pečiva a sušenek, který se vyznačuje tím, že je tvořen homogenním materiálem zahrnujícím polystyren v hmotnostním množství 45 až 60 %, polypropylen v hmotnostním množství 30 až 45 % a blokový kopolymer polybutadienu, sestávající z jednoho bloku polystyrenu, jednoho bloku polybutadienu a jednoho bloku...

Způsob výroby koženkových listových materiálů propustných pro vodní páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226411

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rysznyák Rezső, Lórant Iván, Murlasits Gyula, Szabó Paula, Csernyánzsky Imre

Značky: způsob, propustných, vodní, páru, listových, výroby, materiálů, koženkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koženkových listových materiálů propustných pro vodní páru, s vysokou odolností proti oděru a proti otěru, s vysokou odolností proti působení vody a s nepropustností pro vodu a s dobrými mechanickými vlastnostmi mechanickým nadouvání polyvinylchloridových disperzí v přítomnosti povrchově aktivních látek a silikonů, spojováním získaného filmu s nosičem a gelováním za zvýšené teploty a konečnou úpravou, vyznačený tím, že se...

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213744

Dátum: 01.04.1984

Autori: Weinfurt Václav, Pokorný František

Značky: páru, turbin, regulační, zapojení, sytou, regulace, smyčky, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je...