Patenty so značkou «parný»

Parný motor s rotujúcim piestom a spôsob jeho chladenia a mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6624

Dátum: 02.12.2013

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01C 21/04, F01C 1/00, F01C 21/06...

Značky: rotujúcim, mazania, chladenia, spôsob, piestom, parný, motor

Text:

...g a druhý koniec hriadeľa g je cez hriadeľový otvor ě zadného krytu ggg vyvedený mimo skrine g. V strednej častí hriadeľa g je vytvorený výstrednik, na ktorom je prostredníctvom ďalšieho ložiska voľne nasadený piest 4. V skrini g je prostredníctvom hriadeľa g uložený piest i, ktorý rotuje v stredovom diele A a dva Vyvažovacie a časovacie členy g, ktoré sú prichytené na hriadeli g po oboch stranách piesta i. Jeden vyvažovací a časovací člen g...

Ventily pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 288056

Dátum: 01.03.2013

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01C 1/10, F01L 7/02

Značky: rotujúcim, pohon, ventily, piestom, parný, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Ventily (1) pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon, v ktorých puzdre (2) je uložené valcové rotačné teleso (3) s dutinou (31). Rotačné teleso (3) obsahuje po svojom obvode minimálne jeden telesový otvor (32) a puzdro (2) obsahuje minimálne jeden potrubný otvor (24) a minimálne jeden motorový otvor (25) na zabezpečenie prechodu pohonného média medzi potrubím (6) a motorom. Na zadnom hriadeli (4) je upevnené ventilové koleso (8) zapojené...

Parný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20119

Dátum: 30.05.2012

Autori: Past Arno, Eidler Willibald, Koglbauer Josef, Völkerer Klaus

MPK: F22B 21/02, F22B 21/34, F22B 29/02...

Značky: generátor, parný

Text:

...kanáli môžu predĺžiť trasu prúdenia spalín v oblasti tepelného výmenníka a tým zlepšiť prenos tepla.0011 V ďalšej odporúčanej forme prevedenia vynálezu môže byť za účelom chladenie stien spaľovacieho priestoru koncipovaný aspoň jeden ďalší parný kotol, ktorého stúpacia trubka je umiestnená v oblasti stien spaľovacieho priestoru. Stúpacie rúrky takéhoto parného kotla na stene spaľovacieho priestoru môžu byť napríklad v úsekoch, kde...

Parný motor s rotujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287872

Dátum: 16.01.2012

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01C 1/10

Značky: parný, motor, piestom, rotujúcim

Zhrnutie / Anotácia:

Parný motor s rotujúcim piestom slúžiaci na premenu energie pary na mechanickú energiu pozostáva zo skrine (2) s vnútorným profilom tvaru skrátenej epitrochoidy, v ktorej je uložený minimálne jeden piest (3) na hriadeli (4). Na vonkajšej strane skrine (2) sú upevnené vstupné ventily (5) so vstupným potrubím (7) a výstupné ventily (6). Vnútri skrine (2) je pripevnený chladiaci a mazací okruh (8), cez ktorý prechádza chladiace a mazacie médium...

Parný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287649

Dátum: 11.04.2011

Autori: Král Rudolf, Franke Joachim

MPK: F22B 1/18

Značky: parný, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Parný generátor (1), v ktorom je v kanáli (6) vykurovacieho plynu na prietok vykurovacieho plynu v podstate vo vodorovnom smere usporiadaná priebežná výhrevná plocha (8), ktorá obsahuje rúrky (22) parného generátora, usporiadané na priechod prietokového média (W) rovnobežne, a dimenzované tak, že rúrka (22) parného generátora, ktorá je ohrievaná viac ako ďalšia rúrka (22) parného generátora tej istej priebežnej výhrevnej plochy (8), má v...

Parný motor s rotujúcim piestom a spôsob jeho chladenia a mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287593

Dátum: 07.03.2011

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 21/00, F01C 1/00

Značky: spôsob, rotujúcim, piestom, parný, mazania, motor, chladenia

Zhrnutie / Anotácia:

Parný motor s rotujúcim piestom slúžiaci na premenu energie pary na mechanickú energiu pozostáva zo skrine (2) s vnútorným profilom tvaru skrátenej epitrochoidy, v ktorej je uložený minimálne jeden piest (3) na hriadeli (4). Na vonkajšej strane skrine (2) sú upevnené vstupné ventily (5) so vstupným potrubím (7) a výstupné ventily (6). Dovnútra skrine (2) je privedený chladiaci a mazací okruh (8), cez ktorý prechádza chladiace a mazacie médium...

Bleskový parný generátor a konfigurácia s bleskovým parným generátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14550

Dátum: 22.12.2010

Autor: Von Stenglin Christoph

MPK: B01B 1/00, A61L 2/20

Značky: generátorom, bleskový, bleskovým, generátor, parným, parný, konfigurácia

Text:

...alebo menej. Zvlášť výhodne sa tento priemer volí vrozsahu medzi asi 30 mm a 35 mm. V ideálnom prípade je rovnako maximálna hĺbkapriestoru (dole uzavretých) slepých otvorov obmedzená a činí menej než 50 mm, zvlášť výhodne menej než 40 mm a najmä menej než 30 mm. Optimálne činí hlbka priestoru k základne slepého otvoru asi 25 mm.0014 V ďalších formách uskutočnenia predkladaného vynálezu sa s výhodou predpokladá,že prierezová plocha slepých...

Ventily pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5453

Dátum: 07.05.2010

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01L 7/00

Značky: ventily, parný, pohon, motor, piestom, rotujúcim

Text:

...vo vrcholoch pravouholníka a hnacie koleso 91 je umiestnené v strede medzi nimi. Obežný hnací prvok 93, ktorý tvorí reťaz je vedený od hnacieho kolesa 91 cez napínák 95 k prvému ventilovému kolesu 8. Následne postupne po obvode pravouholníka k ďalším trom ventilovým kolesám 8, pričom medzi každýrni dvoma ventilovými kolesami 8 je vedený cez jeden tlmič kmitov 94. Od štvrtého ventilového kolesa 8 pokračuje cez posledný tlmič kmitov 94 naspäť k...

Parný motor s rotujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5079

Dátum: 05.02.2009

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 1/00

Značky: rotujúcim, piestom, parný, motor

Text:

...predstavujúceho usmerňovač prúdenia 86 umiestneného na hriadeli 4 vo vnútomom priestore výstupnej krytky 85 a z výstupného chladiaceho a mazacieho potrubia 87, ktoré je vyvedené z vnútomého priestoru výstupnej krytky 85 a privedené do vstupného potrubia 7.Ako pohonné médium 11 aj chladiace a mazacie médium 89 je v tomto príklade použitá para. Piest 3 v jeho rôznych polohách otočenia rozdeľuje vnútorný priestor skrine 2 na ľavú...

Parný motor s rotujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4890

Dátum: 06.12.2007

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01C 1/00

Značky: parný, rotujúcim, piestom, motor

Text:

...s piestovým ložiskom 32 a vo vnútornom priestore výstupnej krytky 85 umiestnenej na vonkajšej strane predného krytu 22 súosovo s hriadeľom 4, z ventilátora predstavujúceho usmerňovač prúdenia 86 umiestneného na hriadeli 4 vo vnútomom priestore výstupnej krytky 85 a z výstupného chladiaceho a mazacieho potrubia 87, ktoré je vyvedené z vnútomého priestoru výstupnej krytky 85 a privedené do vstupného potrubia 7.Ako pohonné médium 11 aj chladiace...

Parný generátor a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4432

Dátum: 04.05.2005

Autori: Quenders Hans-joachim, Tian Yugui, Ehmann Martin

MPK: F23L 9/00, F23C 6/00, F23C 7/00...

Značky: prevádzky, generátor, spôsob, parný

Text:

...sa vháňa prúd vzduchu s vyššou rýchlosťou paralelne s osou prúdenia horáka do ohniska v bezprostrednej blízkosti stien. Totoopatrenie má však dve nevýhody po prvé, pre vysoke výtokovérýchlosti prúdu vzduchu privádzanému zo stranových vzduchovýchdýz vznikajú nové víry, ktoré vedú spaliny s malým obsahom kyslíka na steny kotla, a, po druhé, hĺbka preniknutia týchto prúdov vzduchu do hustých prúdov spalín je často nedostatočná,takže sa nemôže...

Parný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1390

Dátum: 08.12.2003

Autori: Franke Joachim, Král Rudolf

MPK: F22B 1/00

Značky: generátor, parný

Text:

...nízke emisie C 02 elektrárne na fosilné palivá. Naviac má prietočný parný generátor v porovnaní s obehovým parným generátorom jednoduchú konštrukciu a je tak možné ho vyrobiť so zvlášť nízkymi nákladmi. Použitieprietokového principu ako parný generátor na odpadové teplo zariadenia plynovej a parnej turbíny, je preto na docielenie vysokej celkovej účinnosti zariadenia plynovej a parnej turbíny pri jednoduchej konštrukcii zvlášťObzvláštne výhody...

Parný reaktor na výrobu vysokotlakovej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 282930

Dátum: 05.12.2002

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F22B 7/00, F22B 37/22

Značky: reaktor, vysokotlakovej, výrobu, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor pozostáva z prívodu vody (77), potrubia na prívod ohňa do parného reaktora a z komory (79), vnútri ktorej je umiestená vnútorná komora (78) kužeľovitého tvaru, pričom tieto komory (78, 79) sú navzájom spojené rúrkami na prechod pary, ku ktorým je jedným koncom pripojené spojovacie potrubie (72) na prívod vysokotlakovej pary, druhý koniec spojovacieho potrubia (72) je pripojený k plniacemu stupňu rotačného viacstupňového parného motora.

Rotačný viacstupňový parný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282929

Dátum: 05.12.2002

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F01K 7/02, F01K 7/00

Značky: stroj, viacstupňový, rotačný, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je cez spojovacie potrubie napojený na prívod vysokotlakovej pary z parného kotla, pozostáva z plniaceho stupňa (68) a najmenej dvoch pracovných stupňov, pričom objemy jednotlivých pracovných stupňov (65, 66 a 67) sú vytvorené tak, že každý pracovný stupeň má väčší objem ako predošlý. Ďalej je výhodné, ak pracovný priestor pracovných stupňov (65, 66 a 67) tvoria kruhové komory (18, 17, 16 a 15), v ktorých sú umiestnené hnacie rotory (10,...

Parný ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260320

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hríbik Ladislav, Lipták Ladislav

MPK: F28F 9/02

Značky: vzduchu, ohrievač, parný

Text:

...tepelne namâhaných valcovRiešenie sa týka chladíaceho zariadenia hlavne pre vavlce no valcworvniach, tvoreného zmešowačom s tryskou.Zianavderlíe pozostáva z vodnej kuoanowy,opatrewe vodnou tryskou s regulačriotu skrwtkbu a zo vzduchovej komory s hluaivnou regulačnou skrutłmu, mendzl ktorými je uložené zmešwovacie teleso prepojené olejovou tryskoru, opatrenou regulačncru skrutkou s wolejxovou ksomororu. Vzduchové. kozmora, vodná klormora a...

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Began Ctibor, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: kotol, parný, velkopriestorový, spaľovaním, fluidným

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Parný kotol s povzbudenou cirkuláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242312

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pražský Václav, Novotný Miloš, Šmejc Milan, Ježek Jan

MPK: F22B 29/04

Značky: cirkuláciou, parný, povzbudenou, kotol

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom,že napájacie potrubie kotla je rozdelené na napájacie potrubie ohrievače vody a napájacie potrubie, spojené s tryskou ejektorového čerpadla, umiestneného V každej, alebo niektorej zo zavodňovacích rúr.Pohyblivé časti rotačného čerpadla a jeho elektromotora sú nahradené nepohyblivýmejektorovým čerpadlem. Čerpací účinok nie je vyvodzovaný na úkor mechanickej energie, ale na úkor tlakovej energie časti...

Parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252385

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: kotol, parný, spaľovaním, fluidným

Text:

...zvláštnosťou a výhodou riešenia výpanníkových rúrok umiestnených vo fluidnej vrstve ohnísk je to, že vhodným zvidličkovaním týchto rúnok vytvára sa v zvislej rovine hadov priestor aj pre umiestnenie ďalších rúro-k výstupných dielov prehrievača pary.Na pripojených výkresoch sú znázornené, na obr. 1 v priečnom reze parný koxbo-l s fluindným spaľovaním piodľa vynálezu so zvýnazneným systémom výparníka. Na obr. 2 a 3 sú v reze AA znázornená dve...

Bubnový parný kotol vežového prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238862

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zuzčák Karol, Geröfi Ivan, Breier František, Páleš Imrich

MPK: F22B 5/00

Značky: prevedenia, věžového, bubnový, kotol, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov s prirodzenou alebo povzbudenou cirkuláciou. Predmetom vynálezu je bubnový parný kotol vežového prevedenia s prirodzenou, alebo nútenou cirkuláciou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že steny ohniska bubnového parného kotla zaústené do bubna sú vytvorené rúrkovými stenami, výparníka, na ktoré v hornej časti nadväzuje spalinový kanál, pričom steny kanála sú tvorené rúrkovými stenami prehrievača pary, v ktorom...

Parný kotel s dvojstupňovým fluidným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248486

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Marián, Novotný Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: fluidným, ohniskom, kotel, dvojstupňovým, parný

Text:

...je skutočnosť, že vo vnútornom priestore tluidného reaktoru je stála teplota, ktorá sa nemení v závislosti na akosti uhlia, a preto prestup tepla do membrán zapojených ako diel prehrievača pary je stály. Tak sú kompenzované nižšie prestupy tepla do prehrievača pary v spaľovacej komore a tahoch kotla.Ďalšou výhodou je, že oproti vychladeniu membrán kotlovou vodou nie je nutná inštalácia obehového čerpadla a že hmotnosť celého kotla sa...

Spalinový parný kotol na spaliny s vysokým obsahom prachu s prirodzenou cirkuláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227918

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kurila Ján

Značky: spaliny, prachu, parný, vysokým, kotol, spalinový, prirodzenou, obsahom, cirkuláciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši parný spalinový kotol s prirodzenou cirkuláciou vody, určený predovšetkým pre spaliny s vysokým obsahom nelepivého prachu. Spaliny sú vedené ťahom so spádovým sklonom k vodorovnej rovine s umiestnenými zvislými odparnými trubkami napojených na vstupné a výstupné zberače umiestnené priamo v ťahu kotla, pričom sú usporiadané navzájom rovnobežne s osou odťahového kanálu. Toto usporiadanie má za následok, že spaliny narážajúce na...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Geröfi Ivan, Liko Ľudovít, Zuzčák Karol, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Muráni Ján

Značky: kotol, výtavným, ohniskom, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Malec Jan, Muráni Ján, Novotný Kazimír, Geröfi Ivan, Liko Ľudovít, Bobovnický Jozef, Kováčik Štefan

Značky: tuhých, spaľovanie, kotol, fluidné, parný, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).