Patenty so značkou «parním»

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 33/14

Značky: přirozenou, parního, cirkulací, kotle, kotlem, nucenou, provozovaným, najížděného, parním, povzbuzenou, zapojení

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šámal Václav, Košvanec Josef, Kubíček Václav

MPK: F23L 15/04

Značky: zapojení, vzduchu, ohříváku, kotli, parním, hořáku, horkovodním

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Odváděč kondenzátu s parním ovládáním odpouštěcí armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pěgřimoč Bohumil, Balihar Miloš, Svach Miloš, Bukovan František

MPK: F16T 1/36

Značky: odpouštěcí, ovládáním, odváděč, parním, armatury, kondenzátu

Text:

...odváděčů kondenzátu 5 nepřímým ovládáním odpouštěcí armatury, kde je využívéno energie pomocného média- například elkktřiny a tlakového vzduchu - tyto potíže sice odpsdsji, protože sila působící na odpouštěci orgán je dostatečně velká, avšak zařízení je složité e poměrně drahé. takže jeho využití je vhodné pouze tem, kde Jde o větší tepelné výkony.Výše uvedené noüostatky odstraňuje odváděč kondenzátu podle vynálezu, jehož podstata...

Způsob využití tepla média v parním generátoru v době odstavení jeho topení z provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252103

Dátum: 13.08.1987

Autori: Daněk Stanislav, Hradil Zdeněk, Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F28C 1/08

Značky: tepla, provozu, media, využití, době, způsob, parním, generátoru, topení, odstavení

Text:

...páry.Na přiloäenám obrázku je znázorněn postup využití teple media parního generátor podle vynálezu u parního genarátoru 34,7 kgwq, 9,32 MPa, 540 °C s pŕirozenou cirkulací a to po odstavení jeho topení z provozu a dohřátí media na 300 °c a 9,2 MPa a trensportem tepla a hmoty nődia z provozovanáho souaedního perního generátor-u.Parní generátor má achematicky vyznačen výparníkový systém 1 kotlový buben 2, parní přehřívák 1, odkslovací komora 4...

Zařízení k indikaci průniku vody do kapalného sodíku v nádobě, potrubí či parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250102

Dátum: 15.04.1987

Autori: Červinka Jiří, Bánovec Josef

MPK: G21C 17/00

Značky: nádobě, zařízení, indikaci, potrubí, parním, generátoru, kapalného, sodíku, průniku

Text:

...je uveden schematicky na přiloženém obrázku.Na výstupním sodíkovém potrubí 8 sekce parního generátoru jíaderně elektrárny s rýchlým sodíkovým reaktorem jsou vedle sebe instalovany dva analyzátory první analyzátor 18 a druhý analyzátor 19 tak, že do kapalného sodíku sodikového potrubí jsou ponořeny první kovová membrána B a druhá kovová membrána 7, obě zhotoveny z vrstvy niklu o tl-oušťce 0,10 mm, vzdálenost mezi membránami je 300 mm. K...

Soubor diagnostických čidel na parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231455

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich, Urbánek Miroslav

Značky: diagnostických, generátoru, parním, soubor, čidel

Zhrnutie / Anotácia:

U řešení podle vynálezu jsou diagnostická čidla umístěna na vnějším povrchu pláště parního generátoru v rovinách obsahujících distanční mříže trubkového svazku, na hrdlech kolektorů trubkového svazku a na výstupních hrdlech páry. Je velmi výhodné, aby diagnostické čidlo bylo napojeno na vnější povrch pláště parního generátoru prostřednictvím vlnovodu. Takovéto umístění diagnostických čidel na vnějším povrchu pláště parního generátoru umožňuje...

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hynek Zdeněk, Blažek Jiří, Konopík Bohumil

MPK: D02J 13/00, D01D 5/16

Značky: parním, vnitřním, válec, rotující, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem je určen pro účinný ohřev nepřetržitě postupujících opásaných útvarů odvalem. Dosažení maximálních teplot povrchu a tepelného výkonu se dosáhne odvodem kondenzátu odváděcí trubicí z vnitřní drážky vytvořené v plášti válce a vytvořením vnitřní kuželové plochy. Rotujících válců podle vynálezu je zvláště možné využít k odtahu, ohřevu plošných svazků vláken například kabelů při jejich sušení a fixaci.

Zařízení ke zjišťování průniku vody do sodíku v parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229454

Dátum: 01.03.1986

Autori: Červinka Jiří, Urbančík Libor, Bár Jaromír, Matal Oldřich, Bánovec Josef

MPK: G21C 17/02

Značky: sodíku, zařízení, zjišťování, průniku, parním, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nepřetržité zjišťování průniku vody do sodíku v parním generátoru jaderné elektrárny a včasné odstavení jeho postižené části. Tohoto účelu se dosáhne tak, že zařízení sestává z dvojice kovových difúzních membrán, jejichž vakuové prostory jsou nezávisle napojeny samostatným vakuovým potrubím na iontovou vývěvu, přičemž předmětné zařízení obsahuje alespoň jeden vakuometr a nejméně jedna jeho membrána je opatřena teploměrem....

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216465

Dátum: 01.07.1984

Autori: Košťál Miroslav, Urbančík Libor, Bár Jaromír

Značky: generátoru, parním, slitina, jaderné, elektrárny, tepla, kovová, sodíkem, vodou, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny, vyznačená tím, že obsahuje jako základní kov cín v hmotnostní koncentraci v mezích od 0,40 do 0,95 % a kromě toho ještě druhý kov, jímž je buď zinek, nebo olovo, nebo kadmium, nebo bismut, přičemž hmotnostní koncentrace tohoto druhého kovu je v mezích od 0,05 do 0,60 %.