Patenty so značkou «parního»

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 33/14

Značky: kotle, přirozenou, nucenou, parním, najížděného, zapojení, kotlem, cirkulací, povzbuzenou, parního, provozovaným

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef, Holý František, Wagner Stanislav, Sobotka Jiří

MPK: G01M 3/26, G21C 17/00

Značky: netěsných, generátoru, modul, vyhledávání, parního, trubek

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu VVER přii odstávce bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269921

Dátum: 14.05.1990

Autori: Fabián Stanislav, Matal Oldřich, Holý František, Klinga Josef

MPK: G01M 3/26

Značky: odstávce, generátoru, bloků, teplosměnných, prvcích, meziokruhové, lokalizaci, přii, parního, zařízení, netěsnosti

Text:

...položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem nafouknutého vaku.Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracuje jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a povolenými pro primární a sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrárny typu VVĽR Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dàlkového pozorovaní a...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: parního, výparníku, kotle, cirkulací, systém, jednobubnového, nahřívací, přirozenou

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261752

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuřátko Josef, Altmann Jiří, Karpíšek Jiří, Vít Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: zařízení, sběrače, ohřívání, parního, ležatého, rovnoměrné

Text:

...parního sběrače.zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače podle vynálezu je určeno především pro zařízení na využití tepla z procesního plynu v chemickém průmyslu.Príklad provedení vynálezu, ą to zařízení pro rovnoměrné ohřívâní ležstého psrního sběrače při najíždění v systému výroby páry přidružené V chemické výrobě je schematicky znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je bokorysný pohled na parní sběrač s kotlem...

Zapojení pro regulaci výkonu parního otopného tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261375

Dátum: 10.02.1989

Autor: Dančák Karel

MPK: F28F 13/06, G05D 23/13

Značky: tělesa, regulaci, parního, zapojení, otopného, výkonu

Text:

...tepelné pohody v níatnosti. Je snížena teplota kondenzátu odváděného z otopného tělese na 30 až 40 °C, tj. o 50 až 60 °C a tím jsou podstatné sníženy i ztráty tepla kondenzátu, který se nevrací zpět ke zdroji tepla. Rovněž je omezen korozivní účinek kondenzátu na rozvody, jimiž je veden. Jsou omezeny ztráty tepla odparem kondenzátu a ztráty tepla na kondenzátním potrubí vedenćh mimo vytapné prostory. zmenšuje ae teőĺná dilatace...

Zařízení k odloučení vlhkosti z páry odebírané do vstřikovacího kondenzátoru z bubnu parního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259338

Dátum: 17.10.1988

Autori: Průša Josef, Karpíšek Jiří, Kredba Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: odebírané, vlhkosti, vstřikovacího, kotle, parního, páry, bubnu, odloučení, kondenzátorů, zařízení

Text:

...do vstřikového kondenzátoru z bubnu parního kotle, přičemž kondenzát vzniklý 2 páry je použit k regulaci teploty přehfáté páry. Podstata vynálezu záleží v tom, že spojovací trubky z bubnu do vstřikového kondenzátoru jsou spojeny prodlužovacími trubkami se sběrnou trubkou odloučené páry,otevženou u dna bubnu.zařízení zajišťuje potřebné množství vstłiku a potřebné snížení teploty přehřáté páry. Płíklad provedení zařízení podle vynálezu je...

Uspořádání parního rozvodu pro vlhčení vysokopecního větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259117

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fojt Antonín, Šenfluk Čeněk, Ježíšek Lubomír, Vrtek Jaromír, Zajonc Zdeněk, Klus Karel, Polínek Lumír, Oršulík Herbert

MPK: C21B 7/10

Značky: parního, vlhčení, větru, rozvodu, uspořádání, vysokopecního

Text:

...a chlazení horkovětrných šoupátek jedné pece poskytuje dalších 1 až 3 tuny páry za hodinu. Pera vznikající V systému odperného chlazení postačuje k napájení zdroje vlhčení vysokopecního větru a při přebytku se propojuje na centrální prívod energetické páry, kde jí nahrezuje při potřebě inertizece sazeben.í .Vynález je V příkladu provedení znázorněn na přiloženém schématu, představujícím potrubní propojení parního zdroje z odperného...

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pridöhl Eckhard, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/00

Značky: kolektoru, parního, rozebiratelného, spoje, generátoru, zapojení, diagnostiky, víka, primárního, stavu, provozní

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Model ukončení trubky do trubkovnice obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244384

Dátum: 11.06.1988

Autori: Zenzinger Kurt, Dvooák Antonín, Nepala Miloslav, Brichta Jaromír

MPK: G21C 17/02, G21D 5/12

Značky: obráceného, parního, trubky, trubkovnice, model, generátoru, ukončení

Text:

...teplosměnné trubky zasunuta vložka s víčkem tak, že víčko překrývá svar teplosměnné trubky s trubkovnicí a vložka ohraničuje relativně malý objem sodíku mezi teplosměnnou trubkou s vložkou. V druhém případě je použito stejněho řešení imitujícího poruchu těsnosti svaru teplosměnná trubka - trubkovnice, avšak bez použití vložky.Výhodou zařízení podle vynálezu je zabezpečení stejných podmínek modelu jako u skutečného parního generátoru, nebot je...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kusý Zdenik, Havel Miroslav, Petráš Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: zařízení, provádění, sledování, způsob, způsobu, zbytkové, tohoto, životnosti, tepla, zejména, parního, výměníku, generátoru

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Expanzní zařízení pro odpouštění parního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257074

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kouřil Jiří, Kutěj Milan, Šenfluk Čeněk

MPK: F28B 9/08

Značky: odpouštění, zařízení, expanzní, parního, kondenzátu

Text:

...je suvně uložen čep opatřený hlavou přitom k válcové nádobě je připevněna zarážka, jejíž dolní konec zasahuje nejméně do podélné osy čepu tlakového indikátoru.)Expanzní zařízení podle vynálezu se od známých konstrukcí odváděčů kondenzátoru liší jednak tím, že nepoužívá klasických výtokových trysek a dále tím, že umožňuje plynulé škrcení vstupu kondenzátoru, přičemž základní poloha - uzavřeno - škrtícího prvku je spolehlivě indikována...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: G21C 17/06

Značky: zejména, způsob, generátoru, výměníku, parního, netěsné, trubky, lokalizace, tepla

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Způsob provozu parního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255989

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nájemník Jiří, Bartoň Jan, Dvořák Luděk, Ružička Jaroslav

MPK: F22D 1/32

Značky: provozu, parního, systému, způsob

Text:

...požadavku výměny tepla ve výměníćích, napojených na nejnižší tlakovou hladinu. Sníží-li se výkon výměníku tepla napojených na nejnižší tlakovou hladinu páry, může se snížit tlak této páry, a tím poklesne i množství výfukové páry z turbín za současného zvýšení množství odběrové páry z turbín při konstantním výkonu turbín. Výměníky tepla zapojené V parním systému na nejnižší tlakovou hladinu páry musí být vhodně konstrnovány, zejménas ohledem...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255808

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vápeník Jaroslav, Šilmák Jiří, Lapačka Petr, Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 35/04

Značky: způsob, provozu, vysokotlakého, uvádění, kotle, parního

Text:

...armatury lg. Poloha kuželky odvodňovaci armatury lg je propro parní kotel uváděný do provozu podle vynálezu nevýznamná. Parní kotel uváděný do provozu má V úvodní fázi uzavřenu oddělující armaturu §, napájecí armaturu 1, uzavírací armaturu Ě, odvodňovací armaturu 3 a transportni armaturu lg.Přehřátá vodní pára je z parní sběrny gł transportována do parního předehříváku l pootevřením oddělující armatury § parního kotel uváděného do provozu....

Zařízení k odluhování parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246273

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rožkov Gennadij Vladimirovie, Cirjulnikov Jurij Jurijevie, Jauch Werner, Gringlaz Inessa Ivanovna, Sytov Boris Konstantinovie, Panfilov Nikolaj Alexejevie

MPK: F22B 37/48

Značky: zařízení, parního, generátoru, odluhování

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že vertikální trubka je na svém horním konci opatřena separátorem páry, v jehož dolní části je vytvořennejméně jeden otvor pro vstup odluhové vody, umístěný ve výšce od 35 do 95 projektované výšky hladiny vody v plášti tělesa parního generátoru.Výhodou tohoto zařízení podle vynálezu je skutečnost, že umožňuje optimalizaci vodního režimu odběrem odluhové vody z míst,kde je největší koncentrace solí ve...

Ústrojí pro usnadnění nouzového provozu parního generátoru po prasknutí varnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253520

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: generátoru, nouzového, prasknutí, parního, ústrojí, provozu, varnic, usnadnění

Text:

...praskne, nastáva zpětné proudění páry z jímače do varnice. Předpokládá se, že vtok vody zůstává ucpán. Tangenciální sklon trysky na obvodě vírové komory však způsobí, že ve zpětném směru přitékající pára je ve vírovéimomoře uvedena do rotace. Jak pára přitéká blíže k přívodu umístěnému u středu vírové komory, zkracuje se rameno rotace a vzhledem k tomu, že moment hybnosti, to je točivost páry, zůstává v zásadě bez velké změny, roste...

Způsob napájení parního kotle na odpadní teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241746

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kužalek Vladimír, Truksa Josef

MPK: F22B 37/00

Značky: napájení, kotle, teplo, parního, způsob, odpadní

Text:

...kotle na odpadní teplo.Nyní bylo nalezeno, že náklady na napájecí zařízení a jeho regulaci lze vyloučit a ná~ klady na kotel a jeho armaturu lze podstatné snížit způsobem napájení perního kotle na odpadní teplo podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se napájení provádí kondenzátem o tlaku o 0,1 až 1,5 MPa vyšším než je tlak vyráběné páry a odluhuje se přebytkem tohoto kondenzátu po jeho expanzí na tlak vyräběné páry.Použití...

Vestavba parního vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, zejména na využití odpadního tepla z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241743

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Emolík Jioí

MPK: F22B 21/02

Značky: plynů, odpadního, kouřových, zejména, tepla, vestavba, přirozenou, kotle, vodotrubného, cirkulací, parního, využití

Text:

...kouřových plynů, vznikiých spálením zemního plynu, které by bez předchozího ochlazení měly při odvodu do ovzduší teplotu kolem 500 °C.Parní vodotrubný kotel sestává z pláště 1 opatřeneho vstupním hrdlem 2 horkých kouřových plynů a výstupním hrdlem 3 ochlazených kouřových plynů. Dále sestává z vestavby, která je tvořena svazkem 4 varných kotlových trubek upevněných do spodní trubkovníce 5 a do horní trubkovnice 6. Svazek 4 varných...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šedý Václav, Matura Karel

MPK: F22B 35/00

Značky: způsob, provozu, uvádění, kotle, vysokotlakého, parního

Text:

...spalování ve spalovací komoře kotle prudké zvyšovaní výkonu topení kotle, neboť teplotní diference At mezi dvojlceml termočlankü o rüzném ponoru v kovu kotlového tělesa je blízka maximálně přípustně teplotní diferen ci mezi dvojlceml termočlánkü o rüzném ponoru v kovu kotlového tělesa.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na připojenérn výkresu zobrazujícím dva parní kotle prepojené jak parní sběrnotl na přehřátou vodní...

Dávkovač vody do parního prostoru napařovací žehličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244725

Dátum: 14.08.1987

Autori: Marek Jan, Polák Šebestián, Rygiel Erich

MPK: D06F 75/18

Značky: prostoru, žehličky, naparovací, parního, dávkovač

Text:

...radiusem. ĚHlavní výhodou tohoto řešení je to, že zajiščuje spolehlivě dávkování vody do parního prostoru napařovací žehličky se sníženými náklady na pracnost a materiál. GNa výkresu je naznačen v nárysu v částečném žezu dávkovač vody V uzavřeném stavu.V příkladu provedení je vodní nádržks l opatřena vyústěním 3, na které je napojena pomocí propojovací hadičky lg odbočka 3. která je opatřena na straně propojovací hadičky łá čelem §, v němž je...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří, Šíma Aleš, Fiala Bohumil, Mašek Václav

MPK: F28G 1/08

Značky: parního, povrchu, generátoru, elektrárny, vnitřních, snímání, zařízení, mechanickému, jaderné, nánosu, vzorků

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243176

Dátum: 15.07.1987

Autori: Koš?ál Miroslav, Dufek Bohumil, Svoboda Jan, Smolao Jaroslav, Novák Josef, Hradil Zdenik, Reljie Jakša

MPK: F22B 1/06

Značky: generátoru, obráceného, parního, model

Text:

...a přírubovými víky, podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na každé teplosměnné trubce procházející přírubovým víkem a utěsněné ucpávkou je před zaústěním do vstupní komory primárního média uspořádána vstupní uzavírací armatura a před zaůstěním do výstupní komory primárního média výstupní uzevírací armatura, přičemž každá z teplosměnných trubek modelu je uspořádáns v jiné vzdálenosti cd středu modelu e alespoň jedna z...

Distanční mříž parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243168

Dátum: 15.07.1987

Autori: Klimeš Jioí Brno, Kulinkovský Miloš, Bureš Jioí, Fialová Jaroslava, Filippov Petr

MPK: F22B 33/12

Značky: generátoru, mříž, parního, distanční

Text:

...jedné ze tří otvorů pro průchod teplosuěnnýoh trubek příčnou přepážkou, kteréžto otvory jsou uspořádány ve vrcholeoh trojůhelníků trubkově mříže, přitom na obvodu trubkové mříže jsou použity dvoulisté distanční prvky, přičemž třílisté distanční prvky jsou tvořeny středovým kruhem, na jehož okraji jsou uspořádány listy vybíhající ze středového kruhu.Výhoda tohoto uspořádání spočívá v tom, že výroba nosné části distanční mříže není náročná na...

Trubky pro přestup tepla u parního generátoru jaderné elektrárny s vodně vodním energetickým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238055

Dátum: 01.04.1987

Autor: Košťál Miroslav

MPK: G21C 1/08, F28D 7/00

Značky: vodním, energetickým, jaderné, generátoru, reaktorem, elektrárny, tepla, trubky, parního, přestup, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalické trubky podle vynálezu jsou zhotovené ze dvou vrstev ocelí: z vrstvy sousedící s prostorem primárního okruhu, zhotovené z vysocelegované slitiny, nebo austentické nerezavějící oceli a z vrstvy sousedící s prostorem sekundárního okruhu, zhotovené buď ze středně nebo nízkolegované oceli, nebo i oceli uhlíkaté, přičemž obě vrstvy jsou vůči sobě navzájem metalicky spojeny. Metalického spojení lze dosáhnout tím způsobem, že se trubky do...

Způsob přípravy parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239631

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jokl Rudolf

MPK: G21F 9/06

Značky: parního, způsob, přípravy, generátoru

Text:

...nezbytné. U patních generátorů, tzv. přímých, kdy sodík proudí v mezitrubkovem prostoru, je situace snazší o to, že lze kontrolovat v principu tlouštky stěn teplosměnných trubek, zeslabení jejich stěn, povrchové vady spod., stejně jako většinu spojení trubek s trubkovnicí z vodní strany parního generátoru.Přesto však je z literatury znám publikovaný postup přípravy tzv. pŕímého sodíkového parního generátoru na periodickou modelovou...

Diagnostická soustava provozní schopnosti sodíkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235878

Dátum: 01.03.1987

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: diagnostická, sodíkového, provozní, generátoru, schopnosti, parního, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší citlivosti a spolehlivosti diagnostické soustavy a tím vlastně bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že navrhovaná diagnostická soustava se skládá z integrované vyhodnocovací jednotky provozní schopnosti a na ni přes společnou sběrnici napojenými dvojicemi čidel havarijních charakteristik, přičemž čidla ve dvijici čidel havarijních charakteristik snímají stejnou havarijní charakteristiku,...

Experimentální model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234406

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mašek Václav, Malásek Václav, Mánek Oldřich, Říman Jaroslav, Šrůtek Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: parního, experimentální, generátoru, obráceného, model

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkrácení doby potřebné k provedení experimentu, snížení ceny tohoto experimentu a konečně i snížení spotřeby energie. Tohoto účelu se dosáhne tak, že vstřikovací zařízení pro modelování průniku vody, parovodní směsí nebo páry do tekutého kovu je umístěno na polovině teplosměnných trubek, přičemž polovina teplosměnných trubek uspořádaných v tlakovém plášti je zaslepena. Vynálezu může být využito i při výzkumu výměníků např. v...

Zařízení pro vstup média do mezitrubkového prostoru parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233925

Dátum: 01.03.1987

Autori: Říman Jaroslav, Mašek Václav, Malásek Václav, Mánek Oldřich

MPK: F22B 33/12

Značky: parního, generátoru, prostoru, zařízení, mezitrubkového, vstup, media

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle tohoto vynálezu je alespoň na jednom konci tlakového pláště příčnou přepážkou uspořádanou uvnitř obalového pláště a první částí obalového pláště přilehlou k trubkovnici vytvořena komora, jejíž první strana přilehlá k příčné přepážce je propojena s hrdlem média a druhá strana přilehlá k trubkovnici je propojena s meziplášťovým objemem. Vzdálenost obvodové přepážky je přitom větší, než vzdálenost příčné přepážky od trubkovnice a...

Zapojení parního předehřívače koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248349

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matěj Václav

MPK: C10B 21/00

Značky: předehřívače, plynů, koksárenského, zapojení, parního

Text:

...parního předehřívače a výstupní potrubní parní větve s kondenzační odbočkou a podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi redukční ventil obtoku přívodní potrubní větve a parní předehřívač je vřazen obtok s automatickým regulačním ventilem a k výetupnímu parnímu potrubí je připojena vyspádovaná kondenzační odbočka. Podle vynálezu přívodní potrubní větev, obtok s redukčním ventilem, parní předehřívač, obtok s automatickým regulačním...

Zařízení pro kyvné uložení vývodu v mísidle, zejména parního vývodu v míchačce betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232790

Dátum: 15.01.1987

Autor: Haneček Karel

MPK: B01F 15/06

Značky: mísidle, zařízení, parního, vývodu, kyvné, uložení, betonů, zejména, míchačce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zařízení pro kyvné uložení vývodu v mísidle, zejména parního vývodu v míchačce betonu. Podstatou vynálezu je, že k unášecímu rameni je příchytkou, spojem a držákem upevněn dutý vývod ohřívacího média, na jehož horní části je nasunuta jedním koncem ohebná hadice, zatímco druhým koncem je napojena na rozvod ohřívacího média, přičemž je zajištěna proti posunutí, například příchytkami. Vynálezu lze s výhodou použít ve stavebním a...