Patenty so značkou «parného»

Zariadenie na automatické zásobovanie priemyselného parného generátora tekutým kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19314

Dátum: 12.01.2012

Autori: Schmitz Bruno, Banaszak Pierre, Silberberg Eric, Vanhee Luc, Marneffe Didier

MPK: C23C 14/24, C23C 14/16, C23C 14/56...

Značky: automatické, priemyselného, kovom, zariadenie, zásobovanie, tekutým, generátora, parného

Text:

...tepelné ventily sú tvorené dvojitým plášťom, v ktorom prebieha chladenie prostredníctvom vstrekovania a cirkulácie studeného média- napájacie potrubie je vybavené obtokovým ventilom umožňujúcim použitie napájacieho potrubia ako vypúšťacej trubice- uvedené potrubia sú vyrobené z dvoch materiálov, pričom vnútro je tvorené bezšvovou rúrkou z nízkouhlíkovej ocele, grafitu alebo sialónu, ktorá je z vonkajšej strany potiahnutá nerezovou oceľou-...

Súčasti parného generátora alebo komponenty elektrární s obrokovaným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16583

Dátum: 19.12.2007

Autori: Klauke Friedrich, Becker Martin

MPK: C21D 7/06, C21D 6/00, B24C 1/10...

Značky: komponenty, elektrární, povrchom, parného, súčastí, generátora, obrokovaným

Text:

...poznatku, že je možné, aby pamé generátory elektrární novej generácie mali výstupné teploty nad 600 °C, najmä 2 700 °C, a v porovnaní so skôr používanými kvalitami oceli-í je možné použiť ocele alebo oceľové materiály s výrazne zmenšeným obsahom chrómu, ak majú byť oblasti povrchových plôch vystavené oxídačným podmienkam. Pretože sa hlavne jedná o potrubné vedenie, tak sa teda vnútorné plochy príslušných potrubí alebo potrubných telies ošetria...

Spôsob výroby syntézneho plynu pomocou parného reformingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285118

Dátum: 26.05.2006

Autori: Lucassen Hansen Viggo, Dybkjaer Ib, Rostrup-nielsen, Seier Christensen Peter

MPK: C01B 3/00

Značky: pomocou, výroby, spôsob, parného, plynů, reformingu, syntézneho

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby plynu bohatého na vodík a monoxid uhlíka pomocou parného reformingu z privádzaných uhľovodíkov v prítomnosti katalyzátora na parný reforming, spevneného na stene reaktora vo forme tenkého filmu, ktorý pozostáva z týchto krokov: (a) voľného prietoku zásobného procesného uhľovodíkového plynu cez prvý reaktor s tenkým filmom katalyzátora parného reformingu, spevneným na stenách reaktora, v teplovodivom pomere s prúdom...

Spôsob parného reformovania uhlíkového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15621

Dátum: 18.01.2006

Autori: Dueck Ernest George, Zwierschke Jayson

MPK: C10J 3/20, C10J 3/06, C10J 3/00...

Značky: uhlíkového, materiálů, spôsob, reformovania, parného

Text:

...tohto opisu a uľahčenie referencií bude vstup do procesu parného reformovania označovaný a považovaný za MSW, avšak je potrebné chápať, že je možné použiť akýkoľvek CM a proces môže byt podľa neho adaptovaný).0011 S nadrveným MSW sa zmieša priemyselné vápno (t.j. oxid vápenatý a/alebo hydrogenuhličitan sodný). Ked prebieha parné reformovanie, Vápnik vo vápne reaguje s halogénmi, ktoré sú uvoľñované z MSW, za vzniku vápenatých solí, ktoré...

Spôsob izolácie podzemného parného potrubia v kanáli na vedenie potrubia vykonávaný na mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 284537

Dátum: 16.05.2005

Autori: Berquist Leif, Mentzer Timothy, Schmidt Alex

MPK: F16L 59/14

Značky: kanáli, vykonávaný, spôsob, vedenie, izolácie, podzemného, parného, mieste, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie podzemného parného potrubia (20) v kanáli (18) na vedenie potrubia vykonávaný na mieste obsahuje nasledujúce kroky: vytvorenie diery (14) do zeme presne nad parným potrubím (20), ktoré sa nachádza v kanáli (18) na vedenie potrubia vyvŕtanie otvoru do kanála (18) bez porušenia parného potrubia (20) vsunutie trubice (48) cez dieru (14) v zemi tak, že jeden koniec trubice (48) vedie cez vyvŕtaný otvor (47) a vyúsťuje k parnému...

Odvádzač parného kondenzátu s dvojmembránovým termočlánkom riadeným termodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4121

Dátum: 05.05.2005

Autor: Horecký Peter

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: termodynamickým, dvojmembránovým, parného, odporom, termočlánkom, kondenzátu, odvádzač, riadeným

Text:

...zabezpečujú kanáliky, cez ktore musí para prejst k výstupnej časti odvádzača. Odvádzač svojou konštrukciou umožňuje montáž V ľubovoľnej pracovnej polohe, čo znamená, že vzhľadom k autentickosti vstupu a výstupu sa jeho funkčnosť nemení a preto nemusí byt vyznačený smer prúdenia média Svojím vymedzením dosadacej časti od membrány je schopný pracovať aj v nízkom tlaku 0,05 MPa ale s podstatne nižším hmotnostný výkonom Maximálna teplota...

Napájací uzol parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283901

Dátum: 22.03.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: generátora, parného, napájací

Zhrnutie / Anotácia:

Napájací uzol parného generátora je tvorený uzavretou komorou (1) s napojenými vstupnými potrubiami vody (2), vstavanými nátrubkami (4) s vloženými tvarovanými rúrkami (5) vybavenými na obvode kanálmi (6) a prechádzajúcimi uzavretou komorou (1) a ústiacimi do vonkajšieho priestoru okolo uzavretej komory (1) v takom uskutočnení, že pomer prierezov kanálov (6) a vnútorného prierezu tvarovej rúrky (5) je v rozmedzí 0,7 až 1,8.

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 5/04, F01D 1/00

Značky: rozvodu, antivibračný, generátora, parného, napájacej, fixačný

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: parného, odvádzač, termicky, kondenzátu, medziprírubový

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Rúrkový zväzok do parného kondenzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 282942

Dátum: 05.12.2002

Autori: Carpentier Daniel, Andrieux Bernard

MPK: F28B 1/02

Značky: rúrkový, zväzok, kondenzátora, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri rúrkovom zväzku do parného kondenzátora obrys priemetu plášťa rúrky (50) obsahujúcich oblastí rúrkového zväzku na rovinu kolmú na os rúrok (50) predstavuje typ s lúčovitými štíhlymi prvkami (6, 10 až 18). Podľa vynálezu aspoň niekoľko z lúčovitých štíhlych prvkov (6 10 až 13) je aspoň raz v pozdĺžnom smere rozdelených do vetiev (8, 9 28, 29 32 až 35 46, 47, 48, 49), a tieto lúčovité štíhle prvky (6 10 až 13) lúčovito vystupujú z rúrky (50)...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: parného, kondenzátu, odvádzač, termicky, membránový

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Tlakový merač parného výkonu parogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1450

Dátum: 07.05.1997

Autor: Chloupek Milan

MPK: G01L 13/00, G01F 23/14

Značky: merač, tlakový, parného, parogenerátora, výkonu

Text:

...vriaca kvapalina- para, horný plusový tlakový odber Q, spodný minusový tlakový odber 3, meraci diferenciálny manometer §, jeho Výstupný signál Q a tepelné tienenie 1 parogenerátora. Súčasne obrázok znázorňuje i jedno z možných konkrétnychha meranie generovania vodnej pary je napriklad V uskutočnení podľa obrázka teplota vodnej náplne horného plusového tlakového odberu Q až po úroveň spodného mínusového tlakového odberu Q, ktoré sú oba...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač, membránový, parného

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Zariadenie na zvýšenie otváracieho tlaku poistných ventilov defektného parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 761

Dátum: 08.03.1995

Autori: Nehněvský Jiří, Bednařík Karel, Faltus Josef

MPK: G21D 1/02, G21D 3/06, F16K 17/06...

Značky: ventilov, generátora, otváracieho, zvýšenie, poistných, defektného, zariadenie, parného, tlaku

Text:

...napájani vlaätnejprimárneho syätému bez nutnasti predchádzajúcehovyahladxmvania pri arnehü pre uütanmveniej WWTHFVV dm vmru Tým je v pmngtą ihneď xniäovanákügñ kritiçkêhü výtoku mďiia 2 primárnej dn Eekundárhejurmny m§Lihnut nm generátmrabehu likvidácie havárie úniku chladiva.rneho 5 y 5-2 mu Cez tlakuv rozhranie do aekunárnejgenerátüra funkćnuü häzpačnostnéhm äigháluhydrmmkumuĺ oruv od primárnehov priebehu pnruuhy pri nutnüati...

Vystužovací mechanizmus pre kompenzátor netlakového potrubia parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266260

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bodnár Peter

MPK: F22B 37/00

Značky: kompenzátor, potrubia, mechanizmus, netlakového, vystužovací, parného, kotla

Text:

...rozpojeniu spoja. Ak je olrubnó komponzovat aj Uhl 0 VČ odchýl xi Lvarovýmí plcchmí úmerneky od smeru potrubncj trasy,je potrebné vertikáinu vôľu muHlavnú výhody riešenia vystuženia komponzátola podľa tohto vynáiuzu spočívajú v tom,že kompenzátory ju možne zaradiť do otruhncj trasy D 02 ůalšĺch podporných ulemvntov, resp. vystužuním voći zmnwm sposobom sa dosiahne úsporu materiálu a zuížnnio prncnoští pri zachova ní konštrukčne) a...

Zariadenie k čisteniu média pred vstupom do obehového čerpadla parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242311

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Pának Jaroslav

MPK: F22B 33/12

Značky: parného, čerpadla, čisteniu, zariadenie, vstupom, media, oběhového, generátora

Text:

...zariadenia k čisteniu média pred vstupom do obehového čerpadla parného generátora podľa vynálezu spočíva v tom, že teleso sita zabudovaného do sacleho potrubia čerpadla pomocou vysokotlakých privarovacích prírub je opatrené trúbkou pre odvod nečistôt .zachytených na. jemnom site,Velkosť zanesenia jemného sita neőistotami je určovana z rozdielu tlaku média pred a za sitom meraným diferenčným manometrom. Pokrokom zariadenia k...

Výparník parného kotla s paralelne radenými závesnými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243937

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urbanec Jan, Wenigová Libuše, Kopecký Josef, Mach Jaroslav

MPK: F22B 37/00

Značky: radenými, parného, kotla, závesnými, rúrkami, výparník, paralelně

Text:

...pričom clonky sú alebo individuálne,alebo skupinové. Ďalšou výhodou takejtokonštrukcie výparnĺka je, že počet závesných rúrok sa rozvidličkovaním postupne môže meniť podľa potrieb geometrickej konfigurácie zavesených tvýhrevných plôch. Tiež je možné podľa hmotnosti zavesených výhrevných plôch parného kotla postupne meniť nosný prierez závesných rúrok. Výhodou radenia rúrkových stien a závesných rúrok do samostatných paralelných vetiev...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239582

Dátum: 15.06.1987

Autori: Seeanský Ivan, Eík Gabriel

MPK: F22G 7/00

Značky: kotla, parného, fluidným, prehrievač, spaľovaním

Text:

...z prehrievačov, ktorých hady, potažen zväzky hadov, sú do fluidnej vrstvy ponorené v pravidelne opakovanom poradí alebo tak, že v jednom zväzku hadov sa vystriedajú všetky hady prehrievačov. Všetky prehrievače majú vstupnú a výstupnú komoru, pričom vo vetvách prívodných potrubí sú umiestnené regulačná armatúry.Výhody takýchto usporiadaní prehrieva čov tvoriacich skupinu prehrievačov umiest nených v jednom, alebo viacerých fluldných...

Výparník parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239580

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sakaloš Štefan, Žuffa Milan

MPK: F22B 31/00

Značky: fluidným, parného, výparník, spaľovaním, kotla

Text:

...krabíc, prináša toto riešenie aj výhody samonosnosti fluidného roštu. Na obr. 1 a 2 je v rezoch A-A, B-B, CC, schematicky znázornený parný kotol s atmosférickým fluidným spalovaníms výrazne vyznačenou výparnikovou časťou. Na obr. 3 je v reze A-A a na obr. 4 v reze C.C detailne výparník parného kotla s fluid ným spaľovaním. .Pracovné médium vstupuje do výparníka 25 cez rozdeľovacie komory 1, prechádza rúrkami jednotlivých stien 3, 4, 5,...

Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239576

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rybár Jozef, Málik Ladislav, Šalamún Peter

MPK: F22B 37/22

Značky: parného, výtokového, komory, spaľovacej, kotla, hrdla, uzáver

Text:

...kotla aj V priebehu poruchy na-odškvarovacom zariadení a pri jeho oprave. Dalšou výhodou je, že pri prevádzke kotla uzáver slúži na utesnenie spaľovacej komory za účelom nevniknutia prebytočného vzduchu. .Na pripojenom výkrese je znázornený uzáver podľa vynálezu, kde obr. 1 je rezluzáveru výtokového hrdla spalovacej komory a obr. 2 je hydraulické schéma ovládania uzáveru.Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory kotla pozostáva z rámu...

Vidličkovaný nos spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238863

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kosnáč Marián, Kováč Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: komory, spaľovacej, kotla, vidličkovaný, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odboru parných kotlov. Týka sa nosu spaľovacej komory parného kotla a rieši vytvorenie vhodného tvaru spaľovacej komory. Podstatou vynálezu je, že trubková stena spaľovacej komory parného kotla je rozvetvená na tvarovú trubkovú stenu a spojovaciu trubkovú stenu.

Prepojenie spalinového kanála a tlakového systému parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250863

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Szegvári Viliam

MPK: F22B 37/24

Značky: kanála, kotla, spalinového, prepojenie, parného, tlakového, systému

Text:

...podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prepojenie tvorí pružná.mernlbrávnovä stena, pozostávajúca z .pozdĺžne jednostranne rozrelzaných rúr, navzájom spojených pomocou plochej tyče.Dilatácia v dvoch na selba -k-olmých smeroch je umožnené tým, že V miestach pôsobenia teplotnej dilatácie -sú rúrky jpružnej membránovej steny oľrnuté tak, že rezy o 4hnutých rúroík sú orientované kolmo naToto riešenie môže byť zároveň oplatnené alko...

Fluidné ohnisko parného kotla s ponorenými teplosmennými plochami vo fluidnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248126

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobovnický Kazimír, Kučera Vladimír, Geroefi Ivan, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvě, plochami, ponorenými, parného, ohnisko, fluidné, fluidnej, kotla, teplosměnnými

Text:

...tak pono-renú teplosmennú plochu 4 vo fluidnej vrstve. V oblasti fluidnej hladiny 7 sa rúrky ponorenej teplosmennej plochy Ivo fluidnej vrstve vracujú do bočných stien 1, 2 a. pokračujú v celokovovej plynvotesne zvlare-nej stene ohraničujúcej ohnisko. -,V zadnej stene 5 je v hornej časti ohniska prevedený výstup 8 spalín tak, že zvarenie rúrok do celokovove plynotesnej steny je prerušené a pre zväčšenie plochy výstupného otvoru sú...

Podperné zariadenie steny parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231531

Dátum: 15.12.1986

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F22B 37/24

Značky: podpěrné, zariadenie, parného, stěny, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podperného zariadenia steny parného kotla, u ktorého sa rieši prenos síl zo závesného tiahla konštrukcie výsypky do celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že plochá oceľová tyč pevne spojená so závesnou konštrukciou dotýka sa celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny a ďalej tým, že závesná konštrukcia opiera sa o stôl podopieraný konzolami pevne spojenými pomocou oceľových dosiek a...

Spalinový kanál parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226673

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: kanál, parného, kotla, spalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Spalinový kanál parného kotla, vytvorený z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien a samotných rúrok, vyznačujúci sa tým, že v spodnej zúženej časti spalinového kanála (1) je vytvorená výsypka (2) ukončená vstupnými komorami (3) pracovného média, pričom na bočných stenách sú vytvorené mreže (5) pre výstup spalín z fluidných ohnísk (6) a rúrky (7) bočných stien o rozostupe -t- sú v projektom danej výške striedavo pod šikmým uhlom...

Zavodňovací systém parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226672

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: parného, kotla, zavodňovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Zavodňovací systém parného kotla, pozostávajúci zo zavodňovacích rúr, rohových sít, obehových čerpadiel, zberných a rozdeľovacích zavodňovacích komôr, vyznačujúci sa tým, že najmenej dve a dve zavodňovacie rúry (2) sú symetricky vedené od kotlového bubna (1) po stranách parného kotla tak, že v mieste rohových sít (3) sú nasmerované k ose kotla a sú zaústené do zbernej zavodňovacej komory (4), ktorej spojenie s rozdeľovacou zavodňovacou komorou...

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226669

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kováčik Štefan, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan

Značky: nábehové, fluidným, kotla, zariadenie, parného, spaľovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním, pozostávajúce z nábehového cyklónu so zabudovaným horákom, z prechodového kusa, z rozvádzacieho potrubia a z nahrievacích dýz, ďalej pozostáva zo zavodňovacích rúr, vstupnej komory, vychladzovacích rúrkových stien nábehového cyklónu, výstupnej komory a prevádzacích rúr, vyznačujúce sa tým, že nábehový cyklón (1) so zabudovaným horákom (2) je spojený prostredníctvom prechodového kusu (3) a...

Zariadenie na utesnenie spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226548

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bendík Vladimír, Kosnáč Patrík

Značky: parného, zariadenie, kotla, komory, utesnenie, spaľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na utesnenie spaľovacej komory parného kotla rámového prevedenia s tesniacimi lištami, a prítlačnými pružinami k tesniacim doskám vyznačujúce sa tým, že tesniaca lišta (3) opatrená azbestovými tesneniami (4) a závesnou poistkou (9) je pritláčaná pružinovými valcami (8) na tesniacu dosku (2) a rámovú dosku (5), ktorá tvorí s rámovým plechom (6) rám uchytený na horák (1), ku ktorému sú privarené držiaky (7) opatrené zarážkami (10).

Zadná stena parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Drahoš Ivan, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: zadná, kotla, parného, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zadnej steny parného kotla, u ktorého sa rieši spojenie dvoch častí celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien v mieste výstupu spalín a parného kotla. Podstatou vynálezu je to, že rúrková stena prehrievača pary s rúrkovou stenou výparníka je spojená prostredníctvom rúrok prehrievača pary, ktoré v rozostupoch mreže pre výstup spalín z parného kotla zapadajú do medzier v rúrkovej stene výparníka, vytvorených vyhnutím rúrok...

Ochranný kryt šikmého dna druhého ťahu parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222884

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: parného, kotla, ochranný, druhého, šikmého, ťahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka šikmého dna druhého ťahu parného kotla typu "box", u ktorého sa rieši zakrytie dna krycími ochrannými plechmi proti abrazívnemu vplyvu popolčeka z odvádzaných spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranné krycie plechy so žlabmi sú striedavo preložené krycími ochrannými plech mi s lemami, ktoré sú opatrené minimálne jedným dilatačným výrezom pre vodiace ploché tyče, ku ktorým sa privárajú príchytky. Tieto ochranné krycie...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: fluidným, parného, spaľovaním, kotla, prehrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 228649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F22G 7/00

Značky: parného, fluidným, spaľovaním, kotla, prehrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Zadná stena spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219694

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bobovnický Jozef, Drahoš Ivan, Novotný Kazimír

Značky: parného, spaľovacej, kotla, stěna, komory, zadná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov, u ktorého sa rieši spojenie celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny s celokovovou plynotesne zvarenou rúrkovou prehrievačovou stenou, vytvorenie spalinového usmerňovača a prenos tiaže z týchto častí parného kotla do nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že výparníkové rúrky celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny sa v prechodovom páse striedajú s...

Nosná konštrukcia celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219682

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: kotla, plynotesných, celokovových, stien, nosná, parného, rúrkových, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosnej konštrukcie celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla. Rieši problém prenosu tiaže, silových pôsobení a dilatácií medzi jednotlivými časťami nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že podperný rošt je pevne uložený na hlavnom hornom nosníku a na hlavnom dolnom nosníku prostredníctvom valivého ložiska, pričom hlavný horný nosník a hlavný dolný nosník sú vzájomne spojené pomocou vyvažovacích ramien,...

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 222082

Dátum: 15.07.1985

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Malec Jan

Značky: parného, kotla, ohnisko, fluidným, spaľovaním, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív vytvorené z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien, fluidného roštu a sústavy rúrkových zväzkov výhrevných plôch, vyznačujúce sa tým, že bočné steny (3) a predná stena (4) sú vytvorené z vertikálne vedených plynotesne zvarených rúrok (6) výparníka, pričom pokračovanie prednej steny (4) tvorí šikmý strop (5) a zadnú stenu (7) tvorí vertikálna rúrková výparníková stena spalinového...

Zadná stena parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226295

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zvodár Jaroslav, Segvári Viliam, Pacala Ján

Značky: parného, stěna, zadná, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Zadná stena parného kotla pozostávajúca z rúrok prehrievača pary a výparníka, ktoré sú plochými oceľovými pásmi zvarené v celokovové rúrkové steny vyznačujúce sa s tým, že rúrková stena prehrievača páry (5) s rúrkovou stenou výparníka (3) je spojená cez dolný tvarový kus (2) a horný tvarový kus (1), ktoré sú v určených, miestach rozteče rúrok spolu s rovnou prehrievačovou rúrkou (6) spojené obvodovými zvarmi, pričom spodný tvarový kovaný kus...