Patenty so značkou «paprsků»

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stolař Pavel, Honzík Oldřich

MPK: H01S 3/101, G02B 5/12

Značky: řízení, energie, laserových, způsob, dopadající, svazků, způsobu, paprsků, vykonávání, zařízení, rozložení

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...

Způsob tváření pásu pro výrobu základního elementu paprsku bezkonfusorového prohozu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265993

Dátum: 14.11.1989

Autori: Flaška Miroslav, Krabec Miroslav

MPK: B21B 1/28

Značky: textilních, pásu, paprsků, bezkonfusorového, způsob, strojů, základního, tváření, prohozu, elementů, výrobu

Text:

...vlny pásu,korýtkovitosti a šavlovitosti. Také mez kluzu, tažnost a zbytková zásoba plasticity se pohybujl v úzce dąfinovaném intervalu. Tyto dosažené finální vlastnosti pásu dávaji předpoklad vyrábět z pasu základni komponenty s vysokými nároky na tuhost, přimost a rovinnoat technologiemi jako je ohýbání, střiháni, lisováni spod. s vysokou výtěžnosti.Přikladem použití navrhovaného způsobu je výroba polotovaru ve tvaru pásu pro základni...

Podpěra tkaniny v místě přírazu paprsku ve tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262472

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holub Jindřich, Kalina Jaroslav

MPK: D03J 1/22

Značky: podpera, tkacím, místě, paprsků, tkaniny, přírazu, stroji

Text:

...v místě płírazu paprsku vytvořena z alespoň dvou přestavitelných ramen nesoucích souvislou lištu a vyznačena tím, že souvislá lišta je vytvořena jako otevřený profil, nasunutý na horní přední konce přestavitelných ramen otevřenou stranou profilu dolů, dnem profilu nahoru. Lišta je na přestavitelných ramenech držena vahou vyráběné tkaniny.Výhodou popéry tkaniny podle vynálezu je, že je výrobné velmi jednoduchá, její montaž na stroj a...

Zařízení k nastavení polarizace laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258400

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pospíšil Miroslav, Miler Miroslav

MPK: H01S 3/10, H01S 3/101

Značky: paprsků, nastavení, zařízení, laserového, polarizace

Text:

...Šroubů 3 pro osově stavitelné uložení válcové hlavice l laseru ve válcovćm pouzdru 5. Držák á je opatřen výsečovým výřezem g v rovině kolmé k ose válcového pouzdra 1. Ve výsečovém výřezu § je suvně uložen výstupek É válcového pouzdra 5. Laserový paprsek 1 vychází z jednoho konce hlavice l laseru. Na okraji výsečovéhovýřezu g je upravena stupnice 2.Funkce zařízení podle vynálezu je tato. Laserový paprsek 1 má vzhledem k válcovému tvaru...

Zařízení k vytváření ionizačních paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258003

Dátum: 15.07.1988

Autori: Grigorjan Vladimir, Obuchov Vladimir, Izmajlov Avil, Percev Anatolij, Minakov Valerij

MPK: H01J 27/04

Značky: ionizačních, zařízení, paprsků, vytváření

Text:

...nponeccaMn,.aa yponae E 6 cH~ 1non cenynn. Rpome TOPO, B uaunon MH Hanpsmenue paspaua uouem MeHñTBOH B mnpoxux npenanax, Buena, B uacmnocmn,sa nopor pacnuneuus mawepnana anemeumon paapamuon REMSpu (ouunoA 0 B). ĺBnumanmuu mexnuqecxuu pamenueu aBnaemcnnoHno~nyqe~ BGH ycmanozxa, couapmamaa raaopaspanuun ucroqnun menus,Bunmuammnn nonun Karen, auon. Konnenwop Bnona paónqero raaa, aneuwpomaranw, anpaunmñ, ycxopnwmnn M aaueunmmuü anenwponü....

Zařízení k bezdotykovému průběžnému měření příčného rozměru předmětu rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257716

Dátum: 15.06.1988

Autori: Miler Miroslav, Mošna Zbyněk

MPK: G02B 27/17, G02B 5/32

Značky: paprsků, rozměrů, měření, příčného, bezdotykovému, předmětů, laserového, zařízení, rozmítáním, průběžnému

Text:

...a soustavou čoček je zařazené zrcadlo.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že přítomnost zrcadle umožňuje oriento~ vat osu rozmítače rovnoběžně s osou optické soustavy. zrcadle také může na sebe převzít částečně i funkci justáže rozmítače vzhledem ke kolimační čočce. Příčným a podélným přesunem se nastavuje poloha rozmítací roviny. Uhlovým nastavením se justuje správný úhel difrakce. samozřejmě i režim práce motorku nezávisí...

Zapojení pro zaostřování stopy elektronového paprsku na stínítku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257419

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šolc Radomil

MPK: H01J 37/147

Značky: obrazovky, zapojení, elektronového, zaostřování, paprsků, stopy, stínítku

Text:

...a svým výstupom s emítorem reguläčhího tranzistoru,jehož báze je uzemnćna a jehož kolektor je přes druhý varistor spojen se svorkou ostřicí mřížky obrazovky, která je dále přes pátý rezistor spojene s kladným výstupom vysoko~napětového zdroje, jehož záporný výstup je uzemnčn.Výhody zapojení pro zaostřování stopy elektronového paprsku na stinítku obrazovky podĺe vynálezu spočívaji zejména v tom, že jednoduohým způsobem umožňuje přivádět na...

Zařízení pro harmonickou analýzu rozdělení světelné energie v odraženém svazku paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G02B 27/10, G02F 1/29, G01J 3/06...

Značky: zařízení, paprsků, odraženém, světelné, analýzu, rozdělení, energie, harmonickou, svazků

Text:

...na kterém je vytvořena soustava clon a to první kalibrační clona já, druhá kalibrační clona gg, první měřicí clona Al, druhá měřicí clona Ag a třetí měřicí clona Až. Všechny tyto clony jsou na válci 1 vytvořeny tak,že jejich osy AQ jsou rovnoběžné s osou ggg válce A a jsou vzhledem ke své ose AQ ve směru 3 rotace válce 5 symetrické. Obvodová délka ggg uvedených clon je větší, než obvodobá délka průsečíků krajnícn aperturnich paprsk⳧ł...

Obvod pro zhášení paprsku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256861

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nedvěd Jiří, Boháč Jiří, Deyl Otakar

MPK: H04N 5/44

Značky: paprsků, obrazovky, obvod, zhášení

Text:

...napájecí zdroj na menší výkon. V důsledku toho, že se zamezí překračování špičkového proudu katod obrazovky při bezprostředně provedeném startu po vypnutí, nedochází k předčasnému vyčerpání katod barevné obrazovky a tím se prodlužuje její žovotnost.Obvod pro zhášení paprsku obrazovky bude blíže popsán podle připojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje zapojení obvodu, kde první mřížka obrazovky je uzemněna přes kondensátor a přes diodu,...

Zařízení k bezdotykovému a průběžnému měření příčného rozměru předmětů rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255153

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skalský Miroslav, Třísková Marta, Miler Miroslav

MPK: G02B 27/00, G03H 1/22, H01S 3/10...

Značky: rozměrů, průběžnému, paprsků, laserového, rozmítáním, bezdotykovému, měření, zařízení, příčného, předmětů

Text:

...na nepřesnosti měření.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že na čele rozmítací jednotky je umístěn plochý holografioký difrakční rozmítač.výhody zařízení podle vynálezu spočívají v nízké hmotnosti funkční části rozmítací jednotky a jejím rovnoměrném rozložení, protože může být vyrobene jako plochý kotouč. současně nevytváří vířivý pohyb vzduchu při rychlé rotaci. Také bod dopadu zůstává na...

Optický prvek k samofokusaci výkonných laserových paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255087

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gardavský Jiří

MPK: H01S 3/086

Značky: prvek, paprsků, samofokusaci, laserových, opticky, výkonných

Text:

...31 do opticky řidšího prostředí lg s indexem lomu Q 2 pod úhlem dopadu 3, jehož hodnota jevětší než je BrewsterůvB a menší než je kritićký úhel dopadu EC, což dává vztaharctg n 2/nl B m ě - arcsin nz/nl. (A) obě optická prostředí ll a lg jsou homogenní, izotropní a neabsorbující.šířkou laserového paprsku ze kterého laserový paprsek dále diverguje pod úhlem §. Para d r metry samofokusace E, go, šozávisejí na výkonu laserového paprsku 5 a...

Způsob ovládání útkové niti v drážce profilového paprsku tryskového tkacího stroje a prohozní kanál k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254267

Dátum: 15.01.1988

Autori: Martinec Josef, Svatý Vladimír, Černocký Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: paprsků, ovládání, útkové, tryskového, kanál, způsob, tkacího, drážce, stroje, profilového, prohozní, způsobu, provádění

Text:

...ostatních sil nzanedbatelné.Přesnější měření tuto domněnku Vyvrátilo. Proud pomocné trysky, působící na útkovou nit musí být u tkacích strojů s vodorovnou tkaoí rovinou nastavena tak, aby úhel vzduchového proudu byl poměrně velmi malý, asi 2 °. Jinak je prohoz neklidný a nekvalitní.Cílem vynálezu je zlepšení jakosti prohozu při ekonomičtějším procesu. Tohoto cíle je dosaženo řešení způsobem, jehož podstatou je, že qravitační složka sil...

Způsob výroby tkalcovského paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253801

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lejsek Josef, Bureš Josef, Zábrodský Zdeněk, Skopový Jiří, Vinš Vladimír

MPK: D03D 49/62

Značky: provádění, způsobu, tohoto, zařízení, paprsků, výroby, tkalcovského, způsob

Text:

...100 mm, takže kontrolní hřeben 5 má vzhledem k dostavě paprsku l pouze 119 kontrolních měrek 1. Prakticky jsou kontrolní měrky Z uspořádány a k tělu kontrolního hřebenu g upevněny obdobné jako třtiny 1 u paprsku l,tj. pomocí vazebních vložek a spirálových pružin. V tomto případě však jsou hřebenové spirálové pružiny 35 zhotoveny z drátu o průměru, který odpovídá mezeře mezi kontrolními měrkamí11 stanovené se zřetelem k příslušnému ćíslu...

Způsob zanášení útkové niti do tkaniny prostřednictvím vzduchového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246070

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janeeek Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: prostřednictvím, vzduchového, zanášení, způsob, útkové, paprsků, tkaniny

Text:

...okamžiku n vypne päta skupina E pomocných trysek. Kratce nato se v okamžiku p podruhé vypne třetí skupina(ť pomocných trysek a podruhé se zapne čtvrtá skupina D pomocných trysek. V olka-mžiku g se dále podruhé vypne čtvrtá skupina D pomocných trysek a podruhé se zapne päta skupina E pomocných trysek. Rovněž se skupiny F a E pomocných trysek vy.pnou V okamžiku r. špička 48 niti je V této době V oblasti mezitím zapnuté nasávací trysky 42,...

Řídicí zařízení pro nejméně jednu trysku tkalcovského stroje se zanášením útku pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241516

Dátum: 15.09.1987

Autori: Virág Sándor, Breining Tibor, Vasvári Lelle

MPK: D03D 47/30

Značky: řídící, zařízení, nejméně, stroje, pomocí, jednu, tkalcovského, zanášením, trysku, paprsků, útku

Text:

...na trysce doba foukání.Má-li být doba íoukání například zkrácena, musi být obě hrany 71, 72 obou prestavitelných segmentů 51, 52 posunuty proti sobě, to znamena, že přestavitelný segment 51 se natočí například ve smyslu hodinových ruček, přestavitelný segment 52 se natočí ve smyslu proti hodinovým ručkám.Má-li být konečně konec foukání přeložen na pozdější dobu, musí se hrana 72 na obr. 2 posunout do prava, tj. přestavítelný segment 52...

Zařízení pro přejímání, dopínání útku a k jeho vedení k přírazné hraně u okraje tkaniny u čela rotačního paprsku tkacího stroje s postupujícími prošlupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250156

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hodr Miloslav, Jecha Miroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: rotačního, hraně, vedení, prošlupy, paprsků, čela, přejímání, stroje, postupujícími, dopínání, zařízení, útku, tkaniny, okraje, přírazné, tkacího

Text:

...tlećné pružiny v zábčru s výkyvnou ovládací púkou s nájeadovým ramenem. Proti nájezdovámu rameno ovládací páky je uspoŕidán ovladač. Zdvih výkyvné ovládací páky i poloha dopínacího tiskače jsou stavitelné. ~ - i Toto zdokonelení svěrného ústrojí splňuje požadavky jsdnoduchodti uchycsnía dopravy konce útku ke kraji tkaniny tím, že rotující čelisti uchopí útek täsně~ za zenasečam a dopraví jej k přírazná hrane a během dopravy zejiltujo dopnutí...

Zařízení k seřizování paprsků duté katody atomového absorpčního spektrálního otometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238654

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlík František, Nepala Miroslav, Škodová Zdenka

MPK: G01N 21/00

Značky: seřizování, atomového, absorpčního, otometru, katody, zařízení, paprsků, duté, spektrálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k seřizování paprsků duté katody spočívající v dutém zrcadle opatřeném terčíkem a průzorem, které je upevněno na tyči a zasunuto do grafitové kyvety. Přitom je terčík opatřen z poloviny bílým nátěrem. Zařízení lze snadno vyrobit vysoustružením z lehkého kovu a lze je dobře udržovat. Jeho vložením do grafitové kyvety se její měkký povrch nepoškozuje a nenaruší se její stabilita. Celé zařízení je bezporuchové snadno a rychle ovladatelné,...

Zapojení ke stabilizaci proudu paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230186

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ježek Ladislav

MPK: G02F 1/29

Značky: paprsků, proudu, zapojení, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke stabilizaci proudu paprsku sestávající z vysokonapěťového zdroje, operační jednotky, regulace proudu paprsku a elektronového systému vyznačené tím, že vstup (31) regulace proudu paprsku (3] je spojen s výstupem (24 ] operační jednotky (2), jejíž první vstup (21) je spojen s referenčním výstupem (11) vysokonapěťového zdroje (1), druhý vstup (22) je spojen jednak s nízkonapěťovým koncem kaskády (12) vysokonapěťového zdroje (1) a...

Automatický riadený korelačný spektrometer s nastavovaním vzorky pomocou laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haščík Ján, Tóth Ignác, Gröne Rudolf

Značky: automatický, korelačný, laserového, vzorky, riadený, spektrometer, paprsků, pomocou, nastavovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši nastavovanie vzorky do optimálnej polohy pomocou laserového paprsku. Automaticky riadený korelačný spektrometer, pozostáva z oloveného krytu, pevného ramena s kolimačnými štrbinami a scintilačným detektorom, pohyblivého ramena so scintilačným detektorom a kolimačnou štrbinou, z pohybového zariadenia a rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že na rámu je uložený laser, ktorého paprsok je totožný s...

Zařízení k nastavení plochy a hustoty ozáření svazkem paprsků z laseru na určeném objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Caha Archimíro

MPK: A61N 5/06

Značky: plochy, paprsků, určeném, zařízení, nastavení, hustoty, ozáření, laseru, objektu, svazkem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zařízení je, že mezi laserem a stavitelným zrcadlem je umístěn kotouč, opatřený sadou čoček s různou ohniskovou vzdáleností, nastavitelnými do osy svazku z laseru. Zařízení je určeno zejména pro lékařské účely při ozařování svazkem světla z laseru.

Úprava trysek pro tkalcovský stroj se zanášením pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223983

Dátum: 15.12.1985

Autor: Simson Dionizy

Značky: stroj, paprsků, trysek, tkalcovský, pomocí, zanášením, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava trysek pro tkalcovský stroj se zanášením pomocí paprsku, například paprsku vzduchu, s nejméně dvěma za sebou zařazenými zanášecími tryskami pro zanášený útek, přičemž každá zanášecí tryska má přívodní kanál, upravený před místem zavádění paprsku, a výstupní kanál, upravený za místem zavádění paprsku, vyznačující se tím, že mezi výstupním otvorem (21) výstupního kanálu (12) první trysky (2) a mezi vstupním otvorem (17) přívodního kanálu...

Zařízení pro změnu polohy přírazu tkalcovského paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219295

Dátum: 15.07.1985

Autor: Corain Luciano

Značky: přírazu, změnu, zařízení, polohy, paprsků, tkalcovského

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro změnu polohy přírazu tkalcovského paprsku z otevřené polohy do zavřené polohy a obráceně ve tkalcovském stavu pro smyčkové tkaniny, jež má k bidlenu přikloubený tkalcovský paprsek s unášeči, jež jsou součinné s příslušnými vačkami na společném vačkovém hřídeli, jenž je přes natuho s ním spojené ozubené kolo v záběru s ozubeným úsekem, jenž je otočný prostřednictvím svislé kyvné páky, jež je přikloubena k nehybné části tkalcovského...

Zapojení k regulaci proudu paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224696

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ježek Ladislav

Značky: paprsků, zapojení, proudu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojeni k regulaci proudu paprsku, vyznačené tím, že amplitudově a frekvenčně řízený zdroj napětí (1) je spojen s primárním vinutím oddělovacího transformátoru (2), jehož sekundární vinutí je spojeno jednak s obvodem (3) žhavení katody a jednak s primárním vinutím transformátoru (4), přičemž sekundární vinutí transformátoru (4) je spojeno jednak s kondenzátorem (5) a jednak s násobičem napětí (6), jehož první výstupní svorka je spojena přes...

Zapojení obvodu pro digitální řízení vychylování paprsku obrazovky při pomalém snímkovém rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217036

Dátum: 01.07.1984

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: obrazovky, zapojení, paprsků, obvodů, pomalém, rozkladu, vychylování, digitální, snímkovém, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému umožňující pomocí mnohonásobného dvourozměrného prokladu lépe zviditelnit obraz při pomalém snímkování. Zapojení tvoří binární čítač o délce 2.I bitů zapojený se dvěma číslicově analogovými převodníky, Podstatou zapojení je, že čítač počínaje váhově nejnižšími i vstupy je spojen s váhově nejvyššími i výstupy prvního a druhého převodníku, jejichž nejnižší vstupy jsou spojeny s nejvyššími výstupy čítače a výstup...

Laserový interferometr s ortogonálními lineárně polarizovanými svazky paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215573

Dátum: 15.04.1984

Autori: Kršek Jiří, Petrů František

Značky: laserový, svazky, interferometr, polarizovanými, lineárně, ortogonálními, paprsků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laserového interferometru s ortogonálními lineárně polarizovanými svazky paprsků ve vlastním interferometru. Interferometr je určen k měření délek ve dvou souřadnicích a k měření přímočarosti. Podstatou vynálezu je, že dělicí jednotka interferometru je tvořena polarizujícím děličem a jeden, případně oba zpětné odrazné systémy jsou tvořeny koutovým odražečem a střechovým hranolem. Předmět se hodí pro přesná měření délek.