Patenty so značkou «papier»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Blum René Vinzenz, Karth Beat, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02, C09C 3/06...

Značky: použitie, listů, suspenzia, kompozícia, kartónu, štávě, výroby, minerálov, vodná, papiera, minerál, úpravy, obsahom, suchom, spôsob, plniv, pigmentov, pigment, papier, plnivo, kartón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Papier pre tlač cenín s priehľadným alebo priesvitným povlakom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287883

Dátum: 20.01.2012

Autor: Rosset Henri

MPK: D21H 19/40, D21H 21/44, D21H 21/40...

Značky: povlakom, tlač, priesvitným, priehľadným, spôsob, papier, výroby, cenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa papier na tlač cenín s ochrannými prvkami, ktorý má aspoň jednu stranu potiahnutú priehľadnou alebo priesvitnou vrstvou elastomérneho spojiva a aspoň jednu stranu potiahnutú vrstvou obsahujúcou oxid kremičitý. Ďalej sa opisuje spôsob výroby tohto papiera a bankovka vyrobená týmto spôsobom.

Papier pre inkjet záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18527

Dátum: 30.06.2011

Autori: Gane Patrick, Ridgway Catherine Jean, Kukkamo Vesa

MPK: B41M 5/50, D21H 19/82

Značky: inkjet, záznam, papier

Text:

...lepšie požiadavky na suroviny, a môže byť vyrobené snižšími nákladmi v porovnaní so súčasnými ínkjet poťahovacími prípravkami.0011 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarenské médium, ktoré môže byť vyrobené na štandardnom stroji na poťahovanie papiera na výrobu rôznych stupňov ofsetového papiera. Ešte ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarenské médium, ktoré má vynikajúcu schopnosť prechodu na...

Papier pre fajčiarsky výrobok so zníženou náchylnosťou na vznietenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18824

Dátum: 19.05.2011

Autori: Jeanrot Julie, Malachie Joël, Ruffin Arnaud, Dumas Jocelyne

MPK: A24D 1/02

Značky: zníženou, fajčiarský, náchylnosťou, papier, vznietenie, výrobok

Text:

...Toto z zistenie spočívalo V umiestnení zapálenej cigarety na horizontálnu plochu tvorenú určitým počtonl vrstiev filtračneho0013 Zisťovalo sa, či cigareta ďalej horí až po filter.0014 V rámci testu bolo vykonaných štyridsať overení, aby sa zistila pravdepodobnosť, že cigareta bude pokračovať v horení napriek tepelnej absorpcii substrátu.0015 Okrem testov posúdenia náchylnosti na vznietenie podľa skúšky ASTM E 2187-04, je tiež možné...

Jadrový papier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16589

Dátum: 05.05.2011

Autor: Pingen Georg

MPK: B32B 29/00, B32B 21/00, B44C 5/04...

Značky: papier, jadrový

Text:

...jedna medzifázovo aktívna látka.0012 LaminovateIným sa v zmysle predloženého vynálezu rozumejú, v súlade s latinským slovom lamina vo význame vrstva, všetky druhy spojenia rôznych vrstiev materiálu. Termín nosný materiál označuje vrstvy materiálu, na ktoré alebo pod ktoré môže byť Iaminovaná jedna alebo viac ďalších vrstiev. Lamináty sa často označujú aj ako vrstvené kompozity.0013 Prepracovaným vláknitým materiálom v zmysle predloženého...

Papier pre inkjet záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15423

Dátum: 02.07.2010

Autori: Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick, Kukkamo Vesa

MPK: B41M 5/50, D21H 19/82

Značky: záznam, inkjet, papier

Text:

...na štandardnom stroji na0010 V súlade s tým je predmetom predkladaného vynálezu poskytnúť tlačiarske médium,ktoré je vhodné pre inkjet tlač a splňuje lepšie požiadavky na suroviny, a môže byť vyrobené snižšími nákladmi v porovnani so súčasnými inkjet poťahovacími zrnesarni.0011 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarske médium, ktoré môže byť vyrobené na štandardnom stroji na poťahovanie papiera na výrobu rôznych stupňov...

Povrchovo upravený papier s vysokou potlačiteľnosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13259

Dátum: 16.04.2010

Autor: Piano Pierino

MPK: D21H 19/24, D21H 19/48, D21H 19/10...

Značky: spôsob, vysokou, upravený, výroby, potlačiteľnosťou, povrchovo, papier

Text:

...povrchovo upraveného papiera s vysokou potlačiteľnosťou a zo spôsobu jeho výroby podľa tohto0018 V nasledujúcich uskutočneníach môžu byt jednotlivé vlastnosti predstavené v súvislostí s konkrétnymi príkladmi v skutočnosti vzájomne zamenené s inými, odlišnými vlastnosťami, existujúcimi V iných uskutočneníach.0019 Vynález sa týka papiera s povrchovou úpravou, vhodného hlavne na tlač a balenie, ktorýobsahuje papierový substrát, ktorý má...

Natieraný papier pre ofsetovú tlač a použitie mastencového pigmentu s povrchom opracovaným a/alebo impregnovaným organosilánom a/alebo organosiloxánom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18778

Dátum: 10.10.2008

Autori: Snow Susan, Haenen Jean-pierre, Jewett Kenneth, Van De Laar Ronald

MPK: D21H 19/40, B41M 5/52, D21H 19/42...

Značky: organosiloxánom, tlač, použitie, natieraný, impregnovaným, organosilánom, mastencového, ofsetovú, pigmentů, opracovaným, povrchom, papier

Text:

...vhodného systému jedného alebo viacerých činidiel na zmáčanie a/alebo dispergačných ćinidiel do vody použitej na suspendovanie mastenca.0015 Avšak takéto povrchovo aktívne činidlá známe v súčasnosti sú drahé a podstatne zvyšujú náklady na použitie mastenca ako náterového pigmentu na papier. Majú tiež tendenciu tvorit penu a v dôsledku toho sa musia v spojení s nimi často použit činidla proti peneniu a ďalej môžu pôsobit nielen na reológiu,...

Papier pre ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9669

Dátum: 05.07.2008

Autori: Seidler Nicole, Lemmens Philip, Fischer Jelena, Hendrix Sandra, Botty Gilbert

MPK: B41M 5/52

Značky: tlač, papier, ofsetovú

Text:

...sa môže použit na rôzne typy papiera, tak na kalandrovaný alebo nekalandrovaný papier, matný, hodvábny alebo lesklý typ, a naterová vrstva sa môže aplikovať na jednu alebo na obe strany papierového substrátu.Treba poznamenaľ, že v kontexte tejto časti opisu vynálezu a patentových nárokov pojem časť zo suchej hmotnosti treba rozumiet nasledovným spôsobom pigmentové súčasť tvorí 100 častí zo suchej hmotnosti a môžu ju tvoriť jednotlivé...

Cigaretový papier s pásmi s okrajmi v tvare cimburia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14111

Dátum: 29.05.2008

Autor: Rose Marc

MPK: A24D 1/02

Značky: papier, cimburia, okrajmi, cigaretový, tvare, pásmi

Text:

...v gramoch na meter štvorcový, v skratke gsm. Priepustnosť a základná hmotnosť základného tkaniva pre zvyčajne papiere pre fajčiarske predmety bežnepoužívané v priemysle sú uvedené V nasledujúcej tabuľke(0006) Pre ciele tohto opisu, základné tkanivo výhodného obalového papiera má priepustnosť aspoň okolo 20 jednotiek Coresta. Najvýhodnejšie, obalový papier má priepustnosť väčšiu ako asi 30 Coresta, takže všeobecné základné tkanivá majú...

Papier glejený glejovým činidlom na báze 2-oxetanónu pripraveného z normálnych a rozvetvených mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285961

Dátum: 07.11.2007

Autori: Malmström Olof, Savolainen Raija, Nurminen Markku, Teijo Ari, Zetter Claes

MPK: D21H 17/00

Značky: papier, připraveného, mastných, báze, glejovým, normálnych, činidlom, rozvetvených, glejený, 2-oxetanónu, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa neutrálny alebo alkalický spôsob výroby druhu papiera s obsahom aditív, najmä zrážaného uhličitanu vápenatého ako plniva, pri ktorom sa vo fáze kašovitej vlákniny na reguláciu hydrofóbnosti hárka a zaistenie potlačiteľnosti uvedeného druhu papiera pri atramentovej tlači pridáva hydrofobizačný glej na báze 2-oxetanónu pripraveného z jednej alebo viac mastných kyselín, ktoré majú nasýtený hlavný reťazec obsahujúci 6 až 22 atómov...

Spôsob spájania vrstiev tvoriacich pijavý papier a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7124

Dátum: 21.09.2007

Autori: Hoeft Benoît, Probst Pierre, Jeannot Sébastien

MPK: B31F 1/00

Značky: spôsobu, uskutočňovanie, spájania, tvoriacich, vrstiev, papier, spôsob, zariadenie, tohto, pijavý

Text:

...k listu sa uskutočňuje vširokých rovnobežných pásoch (smer chodu stroja) a že sa aspoň na jednu plochu listu nanesie vrstvička aditíva, ako napríklad oleja, abysa zároveň so spojením vytvorila aj vodotlač.0015 Moletovanie okrem toho všeobecne spôsobuje aj problémy s čitateľnosťou vytlačených vzorov, pokial sú prítomné, lebo moletovanim sa, ako je známe, vytlačené vzory už vytvorené na liste stlačia.0016 Navyše vprípade, kedy sa používa...

Viacvrstvový tissue papier, zariadenie na spracovanie papiera na viacvrstvový tissue papier a spôsob výroby viacvrstvového tissue papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11760

Dátum: 15.06.2007

Autori: Albouze Philippe, Marinoni Sarah, Morin Emmanuelle

MPK: B32B 3/00, B32B 29/00, B31F 1/07...

Značky: zariadenie, viacvrstvového, papier, spracovanie, viacvrstvový, tissue, výroby, papiera, spôsob

Text:

...mnoho príkladov, v ktorých sa dva pásy tissue papiera razia tak, že výstupky na raziacom valci vytvárajú výstupky s takou veľkosťou, aby sa dva pásy mohli spojiť dohromady tak, že výstupky sa navzájom do seba vkladajú.0011 V neustálej snahe vyrábať tissue výrobky sveľmi jemným povrchom adostatočným objemom, EP l 209 289 Al navrhuje špeciálnu štruktúru, kde prvý pás má mikro výstupky, ktoré presahujú do vankúšikov vytvorených na druhom...

Delený pásikovaný papier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16430

Dátum: 02.04.2007

Autori: Garg Rajesh, Phan Tony

MPK: A24D 1/02

Značky: pásikovaný, delený, papier

Text:

...fajčiarsky výrobok s nízkou náchylnosťou na vznietenie pokračovať V horení, pokiaľ bude voľne zavesený, ako napr. V držiaku popolníka, alebo pri držaní v ruke bez šlukovania(voľné horenie). Mnoho predchádzajúcich designov cigariet dosahujúcich nízku náchylnosť na vznietenie vykazovalo v podmienkach voľného horenia vysokú mieru samozhášania.0007 Tu používaný výraz úplné prehorenie odkazuje na testovanie Americkej spoločnosti na testovanie a...

Zariadenie na reliéfnu tlač pre aspoň dvojvrstvové plošné výrobky, ako toaletný papier, vreckovky alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5883

Dátum: 07.03.2007

Autor: Schütz Jürgen

MPK: B31F 1/00, D21H 27/30

Značky: aspoň, toaletný, podobně, reliéfnu, tlač, zariadenie, vreckovky, papier, dvojvrstvové, výrobky, plošné

Text:

...plošnej mikroreliéfnej tlače na aspoň jednom vrstvenom páse a pričom valec pre reliéfnu tlač druhého páru má po svojej ploche pre reliéfnu tlač rozmiestnené prvé a druhé oblasti, pričom prvé oblasti majú viac bodov pre reliéfnu tlač vpočte 45 až 70 na cmz, na vytvorenie plošnej mikroreliéfnej tlače na aspoň jednom ďalšom vrstvenom páse a druhé oblasti nemajú žiadne body pre reliéfnu tlač, pričom druhé oblasti netvoria viac než 40 ...

Perforovaný papier a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4610

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vavrúš Augustín, Filípek Michal

MPK: B26D 3/08, D21F 3/00, B26D 5/02...

Značky: perforovaný, výrobu, papier, zariadenie

Text:

...vyseknutých častí papiera na spodnú stranu. Zahladiacou stenou 5 je zaradený mechanizmus 6 na orezávanie perforovaného papiera na príslušnú veľkosť, mechanizmus 7 na odstraňovanie zvyškového papiera, tvorený valcom opatreným štetinami, systém dvoch šponovacích valcov 8 a navíjací tŕň 9 na navijanie perforovaného papiera. Vzťahovými značkami l a 12 sú označené motory na pohon mechanizmu na orezávanie perforovaného papiera a na pohon...

Tlačený prúžkovaný cigaretový papier vyrábaný hĺbkotlačou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10743

Dátum: 14.08.2006

Autori: Phan Tony, Pithawalla Yezdi, Tilley John, Madison Tracy, Li Ping, Miser Don, Waymack Bruce, Rasouli Firooz, Sherwood Timothy, Mohajer Joe

MPK: A24D 1/02, A24C 5/00

Značky: prúžkovaný, tlačený, vyrábaný, hĺbkotlačou, cigaretový, papier

Text:

...papier premiestni k prvému zariadeniu pre tlač. V prvom zariadeni pre tlač je zmes tvoriaca tenkú vrstvu zahriata, aby sa znížila viskozita na hodnotu vhodnú prehĺbkotlač. Zahriata zmes tvoriaca tenkú vrstvu sa nanesie navzorovaný povrch otáčajúceho sa valca pre hĺbkotlač. Otáćajúci sa Valec pre hĺbkotlač môže byť zahriaty tak, aby bránil predčasnému vychladnutiu zmesi. Otáčajúci sa valec pre hĺbkotlač spolu s paralelným tlakovým valcom...

Natieraný papier pre ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8642

Dátum: 12.07.2006

Autori: Haenen Jean-pierre, Resch Peter, Scholte Bert

MPK: D21H 19/82, D21H 19/84, D21H 19/40...

Značky: natieraný, papier, tlač, ofsetovú

Text:

...schopný veľmi rýchlo a pevne zachytil zosieťovatelné súčastí atramentu na povrchu a v povrchu papiera. V dôsledku tejto maximálne koncentrovanej formy sú mechanické vlastnosti filmu atramentu na veľmi vysokej úrovni a v dosledku maximálnej koncentrácie zosieťovaterných reťazcov prebieha teraz nasledujúci proces chemického zosieťovania za optimálnych podmienok rýchlejšie až do ukončenia (pri 100 -nom zosietovani) na vyššiu úroveň...

Toaletný papier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4279

Dátum: 06.10.2005

Autor: Česal Milan

MPK: A61K 9/00, A47K 10/16

Značky: papier, toaletný

Text:

...spočívajú predovšetkým v tom, že základom sú výťažky z liečivých rastlín, teda prípravky získavané z prírodných surovín, ktoré ľudskérnu organizmu neškodia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDo antikorovej nádoby sa naleje 25 1 destilovanej vody a uvedie sa do varu. Pridá sa 200 g Quercus cortex, 150 g Achillea millefolium a 90 g Calendula ofticinalis. Zmes sa nechá zovriet a varí sa 10 rrrinút. Potom sa nádoba odstaví a zmes sa...

Buničina a papier z rudúch a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5840

Dátum: 12.11.2004

Autori: You Hack-churl, Park Jun-hyuk

MPK: D21H 17/00, D21H 11/00

Značky: buničina, spôsob, rudúch, papier, výroby

Text:

...to premývaním atriedením. Potom môže byť podľa potreby vykonané bielenie. Na získanie vysoko kvalitnej buničiny z umelého hodvábu je navyše uskutočňovaný špecifický čistiaci proces.0008 Opisy sa týkajú všeobecného procesu výroby buničiny 2 dreva na výrobu buničiny. Pre zvyšujúcu sa celosvetovú ťažbu dreva je však výroba papierovej buničiny pri ochrane lesa a životného prostredia problémom. čakajúcim na riešenie v príbuzných odboroch. Aby bol...

Antistatický papier a panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5474

Dátum: 18.08.2004

Autor: Schitter Leonhard

MPK: D21H 17/00, E04F 15/024, D21H 27/18...

Značky: papier, panel, antistaticky

Text:

...2 kVa vyššom. Taký výboj môze byt pri vyš ích napätiachTieto Výboje môžu tiež poškodiť elektronickéústrojenstvá, ako sú počítače a elektronické obvody.0009 Za účelom odstránenia tohto problému saPodľa EN 1815 môže byt panel označený ako astatický, pokiaľ0010 Poskytovanie určitých potlačených papierovs kvartérnymi zlúčeninami amónia na dosiahnutieantistatických vlastností na dekoratívne účely je známe.0011 Napríklad V patentovom spise...

Toaletný papier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3833

Dátum: 07.07.2004

Autor: Petrášek Petr

MPK: G09F 23/12

Značky: papier, toaletný

Text:

...svojho hlavného použitia slúži súčasne aj ako nosič reklamy.Ďalšia výhoda spočíva v tom, že toaletný papier podľa tohto technického riešenia je z dôvodu reklamných dotácií z hľadiska nákladov na nižšej cenovej úrovni.Na správnu funkciu toaletného papiera tvoreného najmenej dvoma vrstvami papiera je výhodné, ak aspoň jedna vnútomá vrstva toaletného papiera je vybavená plochou s reklamným a/alebo prezentačným a/alebo propagačným...

Ceninový papier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4536

Dátum: 18.09.2003

Autori: Tauber Reinhard, Keller Mario, Seidler Rudolf, Burchard Theo

MPK: B42D 15/00

Značky: ceninový, papier

Text:

...týmTiež viacvrstvové podklady z fóliového jadra, ktoré je na oboch stranách opatrené vrstvami papiera, už boli navrhnuté. V porovnaní S čistým papierovým podkladom je pevnosť tohto kompozitu sice vyššia, avšak problematika znečistenia nie je týmito vonku ležiacimi papierovými vrstvami vyriešená. Aby sa celková hrúbka takých bankoviek nadmerne nezväčšila, musia byť tieto papierové vrstvy naviacvytvorené veľmi tenké, takže obvyklé bezpečnostné...

Papier a materiály a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11712

Dátum: 04.03.2003

Autori: Langley John Graham, Rasheed Ahmed Atef

MPK: D21H 17/17, D21H 21/16, D21H 17/16...

Značky: výroby, papier, spôsoby, materiály

Text:

...poskytnúť prídavné teploalebo čas na tvrdnutie a to je nevyhovujúce. Napríklad kontrola kvality je zložitá, keď postup vyžaduje čas na dosušenie hárku po opustení stroja.0012 Použitie reaktívneho anhydridového gleja má tú výhodu, že glej tvrdne rýchlo, normálne ešte na stroji na výrobu papiera a to je jeden dôvod. prečo sú reaktívne anhydridové gleje často výhodné. Avšak obstaranie katiónovej emulzie anhydridového gleja vytvára iné...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového pásu flexibilného materiálu, ako je papier a netkaný textil a viacvrstvový materiál a výrobok vyrobený uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2307

Dátum: 26.02.2003

Autori: Saarväli Eva-li, Andersson Anders

MPK: D21H 27/30, B05C 1/08, B31F 5/00...

Značky: textil, výrobok, materiál, papier, viacvrstvového, flexibilného, viacvrstvový, spôsobom, vyrobený, materiálů, spôsob, netkaný, zariadenie, uvedeným, pásu, výrobu

Text:

...vzorom pozostávajúcim zo striedavých vyvýšených a prehĺbených častí dokontaktu so zariadením na nanášanie lepidla, ktoré nanáša lepidlo na flexibilný materiál voforme pásu v prvej štrbine medzi valcami vo vzoroch, ktoré zodpovedajú usporiadaniu vrcholov vyvýšených častí, pričom usporiadanie vzoru prvého vzorovaeieho valca sa zvolí tak, aby sa lepidlo nanrášalo na uvedený prvý flexibilný materiál vo forme pásu na miesta lepenia pokrývajúce...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového súvislého pásu z pružného materiálu ako je papier a netkaný materiál, a viacvrstvový materiál vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 475

Dátum: 26.02.2003

Autori: Saarväli Eva-li, Andersson Anders

MPK: D21H 27/30, B05C 1/08, B31F 5/00...

Značky: pásu, spôsobom, materiál, viacvrstvový, netkaný, vyrobený, viacvrstvového, zariadenie, spôsob, týmto, výrobu, súvislého, materiálů, papier, pružného

Text:

...vrstvy s lepidlom. Dve vrstvy majú počas procesu vrstvenia rôznu kvalitu pevnosti, takže sa získaprešívaný alebo vankúšovitý produkt.Predmetom predkladaného vynálezu. je poskytnúť spôsob výroby viacvrstvového súvislého pásu z pružného materiálu, ako je papier a netkaný materiál a ich kombinácia, pričom sa navzájom pomocou lepenia vrstvia najmenej dve vrstvy pružného materiálu. Vrstvenie by malo byť vzhľadom na materiál šetrné, tak, že...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Fahrbach Gerhard, Schnettler Heinz Reiner

MPK: B29B 17/02, B07B 1/20, B03B 1/04...

Značky: oddeľovania, zariadenie, mechanickým, plasty, spôsob, namáhaním, papier, vykonávanie, elastických, viskózne, spôsobu, materiálov, rozvláknených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Bezpečnostný papier a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281887

Dátum: 25.06.2001

Autori: Andric Dragisa, Stojanovic Borislav

MPK: B32B 27/10, B42D 15/00, B41M 3/14...

Značky: spôsob, papier, bezpečnostný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný papier obsahuje prvú papierovú vrstvu (12) a druhú papierovú vrstvu (16) nalaminovanú na živičnej podkladovej vrstve (14). Na živičnej podkladovej vrstve (14) obsahujúcej podkladový materiál zo skupiny pozostávajúcej z polyesteru, polypropylénu a celofánu sú umiestnené znaky (18). Po stanovení grafického návrhu vo farbe sa tento vytlačí na podkladovú vrstvu ako nepriehľadný farebný obrazec a potom sa potlačená podkladová vrstva...

Spôsob prípravy impregnačnej živice pre tvrdený papier strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240490

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bulot Jean-paul, Halász Edit, Staněk Josef

MPK: B32B 11/06

Značky: tvrdený, impregnačnej, studena, strihateľný, živice, přípravy, papier, spôsob

Text:

...do odstránenia.Vhodné alkylfenoly na modlfikáciu fenolickýoh živíc sú n-oktylfenol, lzoolktylfenol,nonylfenol, i-propylľeinol najmä však pterc.buty 1 fenol, pričom na 1 mól fenolu alebo krezolu, resp. xylenolu sa pridá 0,11 až lrmol príslušného alkylfenolu. Živica môže byť modifikovaná aj anilinom, v množstve 2 až 1 l 5 °/o hmotnosti na základnú fenolickú zložku.Ako aldehydy môžu byt použité f-ormaldehyd, paraformaldehyd, acetaldehyd,...

Elektroizolačný samozhášavý tvrdený papier, najmä laminát pre plošné spoje a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216853

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčiková Magdaléna

Značky: najmä, výroby, tvrdený, laminát, plošné, papier, samozhášavý, spôsob, elektroizolačný, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru plošných elektroizolačných materiálov typu tvrdených papierov, a to predovšetkým v uplatnení ako laminátov, ktoré sú plátované kovovými fóliami a sú určené pre plošné spoje. Riešenie je zamerané na potreby získania materiálu so zvýšenou teplotnou odolnosťou, so zlepšenými fyzikálnymi vlastnosťami, zlepšenou technologickou spracovateľnosťou a strihateľnosťou za studena. Podľa vynálezu sa potrebné vlastnosti získavajú...

Hladený tlačový papier s nízkou dvojstrannosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222945

Dátum: 01.03.1984

Autori: Discantiny Peter, Gigac Juraj, Kučera Jiří

Značky: tlačový, papier, hladený, dvojstrannosťou, nízkou

Zhrnutie / Anotácia:

Hladený papier je určený pre potlač viskóznymi tlačiarenskými farbami. Hladený papier obsahuje na hmotnosť papiera 2,5 až 6 % hmot. sušiny kombinovanej glejacej kompozície na báze modifikovaných škrobov s obsahom 2,5 až 50 % hmot. účinnej zložky dusíkatého predkondenzátu na hmotnosť modifikovaného škrobu, pričom eguterová strana papiera je 1 až 3 razy superkalandrovaná a sítová 3 až 9 razy. Hladený papier s uvedenou úpravou sa využije v...