Patenty so značkou «paměťových»

Adaptér pro testování dynamických pameťových obvodů typu RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 264059

Dátum: 12.05.1989

Autori: Exner Karel, Pěchouček Miroslav, Hladík Petr

MPK: G11C 29/00

Značky: paměťových, adaptér, testování, dynamických, obvodů

Text:

...budícího obvodu, jehož šestý vstup je připojen k osmému výstupu neznázorněného generátoru časovacích impulsů, jehož devátý výstup je přípojen k sedmému vstupu budícího obvodu, jehož osmý vstup je připojen k čtvrtému výstupu neznázorněného generátoru testovacích vzorku, přičemž druhý výstup vyhodnocovacího obvodu je přípojen ke svorce indikace výskytu chyby,přičemž čtvrtý vstup klopného obvodu je připojen k pátému výstupu neznázorněného bloku...

Adaptér pro testování dynamických paměťových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243230

Dátum: 15.11.1987

Autor: Krejeí Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: dynamických, obvodů, adaptér, paměťových, testování

Text:

...na druhou programovatelnou hodnotu, například 200. Z uvedeného nulovacího impulsu 0805 vytvorí řadíč 2 na své výstupnínulovací svorce 28 úzký impuls 028 pro vynulování neznäzorněných klopných obvodů uvnitř detekčnílío obvodu 9. Řadič 2 se přitom uvede do stavu s nulovým signálom 023 na své přepínací svorce 23. Tím se oscilátor 6 zablokuje do stavu s kladným signálem 06,2 na sve výstupní svorce 62. Ukončením nulovacího impulsu 0804 se vytvoří...

Zapojení paměťových obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252430

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/14

Značky: obvodů, pamětí, grafické, polovodičové, zapojení, báze, paměťových, dynamické

Text:

...adrese vých vstupů gł pamětových obvodů gg a na skupinu adresových vstu pů gł paměčových obvodů gg parity. Skupina adresových výstupů gg. druhého multiplexoru gg je připojena na druhou skupínu.adresovýchvstupů łg prvního multiplexoru łg. Třetí řídící vstup §§ paměto- .vých obvodů gg parity tvoří současně šestý řídící vstup 101 zapo-Ajení pro připojení na řídící obvody grafické báze. Řídicí vstup lg třístavových oddělovacíbh obvodů lg...

Zkoušeč paměťových zařízení s magnetickými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245016

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ivaneák Alojz, Jakab Vojtech, Balco Ján, Madáe Ján, Nedilka Gabriel

MPK: G11B 27/36

Značky: zařízení, disky, paměťových, zkoušeč, magnetickými

Text:

...- c ammoqomąónoxa ynpaaneana. Qqnn raxro 3 uMnxog Qopmmpoaamena Koga coeąmHeH qepea qennwenb uacmomu c BHMOÄOM ocuunnawopa, a npyroü - HGHOCPGĽCTBGHO c BHOĽOM ocumnamopa. Paspemammnü Bxoą MyHbTMHHeKc 0 pa coąqnnen c BTOPHM BHKOĽOM dnoma ynpaanąug,a ero npamon sumca ~ c oąnmm Bxoqom cpaauenna cxéú cpaBHeHns, BTCpoñ BxoącpaaHeHnn nowopoü coeąmHeH c Buxoąom pernowpa npoqňrannmx ąanumm, ee Taxwoaů Bxog - c nmneñ npoqmwanämx...

Zapojení paměťových, indikačních a ovládacích obvodů magnetů třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mašek Antonín, Havel Stanislav

Značky: paměťových, zapojení, indikačních, ovládacích, třídiče, obvodů, magnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zpracování a vyhodnocování elektrických signálů získaných ze tří různých měřicích kanálů, pomocí kterých je zjišťována kvalita povrchových vrstev ložiskových tělísek. Řeší ovládání posuvných pamětí a magnetů třídicího zařízení v souladu s prioritou přiřazenou zmetkům jednotlivých měřicích kanálů. Informace o kvalitě povrchu získané v jednotlivých měřicích kanálech jsou zaznamenávány v paměťových obvodech, které jsou řízeny signály...

Generátor vzorku pro zkoušení paměťových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219210

Dátum: 15.08.1985

Autori: Janda František, Šindelář Bedřich

Značky: generátor, vzorků, desek, paměťových, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sestavení jednoduchého obvodu,který umožňuje testování paměťových desek s paralelně spojenými výstupy dvou nebo více z paměťových obvodů. Pomocí obvodu zapojeného podle vynálezu se testuje správná funkce vstupů výběrových signálů paměťových obvodů včetně dekodéru těch to signálů. Při testování paměťových desek zvoleným vzorkem se nejprve zaplní zcela nebo zčásti všechny paralelně zapojené paměťové obvody a potom následuje postupné...

Zapojení pro získavání bitového taktu při záznamu na pohybovaných magnetických paměťových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 213613

Dátum: 01.03.1984

Autori: Weisse Dieter, Engelmann Ulrich, Schmelovsky Karl-heinz

Značky: získavání, zapojení, prostředcích, paměťových, taktu, magnetických, bitového, pohybovaných, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro získání bitového taktu při záznamu na pohybovaných magnetických paměťových prostředcích, sestávající ze sériového spojení omezovacího obvodu, detektoru průchodu nulou, prodlužovacího členu impulsů, číslicového dotazového obvodu, napěťově řízeného oscilátoru, z filtru, zapojeného paralelně k dotazovému obvodu a oscilátoru, zpožďovacího členu ráze a porovnávacího členu znamének, vyznačující se tím, že v číslicovém dotazovém obvodu...