Patenty so značkou «pamětí»

Zapojení pro adresování rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260532

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich, Johanovský Aleš, Jirkovský Miroslav

MPK: G11C 8/00

Značky: rychle, pamětí, obrazové, adresování, zapojení

Text:

...rychlé obrazové paměti. obvody pro vstup a výstup obrazových dat do resp. z pamětového pole nejsou zakresleny, nebot nejsou pro vynález podstatné.zapojení pro adresování rychle obrazové paměti je realisováno tak, že funkční bloky,to je pamětové pole Q, první adresový čítač gł, druhý adresový čitač gg, první registr gł,druhý registr gg jsou podle vynálezu propojeny tak, že požadovaný úkol plní s vyšším účinkom . než dosud známá zapojení....

Zapojení dynamické logické sondy ECL s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260486

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zajíc Miroslav

MPK: H03K 5/04

Značky: sondy, pamětí, dynamické, logické, zapojení

Text:

...»navzájom spojeny a přes spínač 5 a pátý rezistor R 3 jsou připojeny na svorku 2 napájecího napětí.Při příchodu impulsu log 1 .na vstup sondy se kiopný obvod KDz překlopí do log 1. Tím se na inverzním výstupu 3 objeví log. O a přes rezistor R 5 se začne vybíjet kondenzátor C 2. Na vstupu R 2 se se zpožděním objeví log. 0 a klnopný obvod (02 se vynuluje. Tím je za-jištěno prodloužení vstupního impulsu na dobu, potřebnou pro optickou...

Vyhřívací a temperovací forma pro lisování materiálů s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260201

Dátum: 15.12.1998

Autori: Smejkal Miroslav, Běťák Miloslav, Benda Josef

MPK: B29C 33/08

Značky: forma, vyhřívací, temperovací, materiálů, tvarovou, lisování, pamětí

Text:

...teplota umožňuje použít eířový kmitočet. Pro návrh indukčního vyhřívání a temperování vyhřívacích a temperovacích forem 1 je třeba formulovat fyzikální představu o generování wepla ve vyhřívací a temperovací formě 1 a provést její matematické vyjádření, aplikované na daný případ. Z fyzikálního hlediska je účelné vytknout z vyhřívací a temperovací formy 1 tu část, která představuje otvor É s proohá- Q zejícím izolovaným měděným...

Zapojení řadiče paměti chromatografického integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270700

Dátum: 12.07.1990

Autori: Míček Petr, Semecký Jiří, Černý Tomáš, Franc Miroslav, Krištoufek Otakar

MPK: H03K 17/24

Značky: chromatografického, pamětí, zapojení, řadiče, integrátoru

Text:

...má přípojeně napětí z bateríe 23, bylo provedeno až po ošetření výpadku sítě řídící jednotkou š. Blokovací hradlo 9blokuje paměť dat přl adresování zálohovenő paměti i dekoděru g zálohovaně paměti. Invertor o 1 s odpínaným napájaním upravuje výstup gł dekoděru g zálohované pamětl a má napájení připojeno püs pñpínač napětí o 4. Hradío g I odpínaným napájením ovládá vstup il zálohovanó paměti 1 v závislosti na ínvertovaném signálu z...

Zapojení pro připojení vnějších zařízení k magnetopáskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269788

Dátum: 14.05.1990

Autori: Žabyko Jurij, Popelenskij Jurij, Solodichin German, Solodovnikov Vladimir

MPK: G06F 13/16

Značky: vnějších, magnetopáskové, zapojení, zařízení, připojení, pamětí

Text:

...na Munyun näa.TGKDŘ HDÓNTDWHHÍ K 011 HFJBBÚJISIBT DnSllaPyMHTb H HCHPaBHTb BCB DJIMHDIIHNB OIIIHGKH H OGHBPUMHBBTL Aayxparnue omuaxn. C auxona anná 6 aañwu nauuux Bnecre c KúHTPOMbHHMH paapananu nocŕynanw a anox 7. Buox 7 (mur.4) npeanaauauen uns cprmącoaaunn cxnpocrañ nuoopnauuonuúx-noroxaa. nucrynaumnx or CUY. c HOCTOHHHÚĚ uacrnrnä aanncu na naruuwnyn ueuty (MMM) SBM. a Taxme nan nponemywnunaru xpauenna nauuux nn Tupamnpouauuu uaruuwuux...

Tvrdá intraokulární čočka s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269158

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: tvarovou, pamětí, čočka, intraokulární, tvrdá

Text:

...vibracín a přeněší je na haptib, kterýni Je intraolculární čočka opŕena do vasivověho aparátu oka. Tím dochází k naněhání tkáně v místě dotyku, ktorú může postupně atrotovat. Navíc může u mäkkých elastiolých intraokulárních čoček dojít v důsledku vibraeí k deromaci optické části, k rozoatření optiky»Tyto nedostatky překonávě tvrdá intreokxxlární čočka a tvarovou pamětí podle předmětněho vynálezu.Podstata tvrdé intraokulěrní čočky a tverovou...

Zapojení pro ovládání stínové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268954

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tesař Petr, Kocián Milan

MPK: G06F 13/14

Značky: stínové, ovládání, pamětí, zapojení

Text:

...příznekovým výstupem äi pro signál popisujicí výstupní ovládací vaktor celého zapojení.Blok § čítače cyklo je tvořen čítečem hodinových impulsů, odvozených za eígnálů na řidícím vstupu§ł. S výhodou to mohou být cykly jednotlivých instrukcí nadřazeneho Čĺsv lícovóho zařízení. Dále blok § čitačo cyklů obsahuje obvody předvolby počtu cyklo připojenà na nastavovací vstup 53. Jakož í vyhodnocovecí obvod čítsče pracující do výstupu 62.Blok Z...

Zapojení pro řízení a zotavování dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266070

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fišar Jaroslav, Kysilka Miloš

MPK: G11C 7/00

Značky: zotavování, pamětí, dynamických, řízení, zapojení

Text:

...ínvertoru Q a současně s prvním vstupem pl čtvrtého bloku logického součtu Q, výstup Q třetího invertoru g je spojen s prvním Vstupem El čtvrtého bloku loqického součinu g, výstup gg druhého bloku loqidého součtu g je spojen s prvním vstupem El třetího bloku logického součinu §, jehož výstup 5 je spojen se čtvrtým vstupem QA binárního čítače Q, výstup Q monostabilního obvodu Q je spojen 5 druhým vstupem gg třetího bloku logického součtu § a...

Zapojení pro synchronní zápis, čtení a obnovu dat dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266044

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartůněk Ivan, Milenovský Pavel, Stroner Petr

MPK: G11C 7/00

Značky: dynamické, čtení, synchronní, zapojení, obnovu, pamětí, zápis

Text:

...výstupem gg sdruženého kombinačnĺho obvodu , jehož neqativní vstup gg je spojen s negativním Výstupem 53 synchronizačního registru §. Nulovací vstup5 synchronisačního registru § je spojen s výstupem Ě nulovacího kombinačního obvodu Q. Nulovací vstup 53 kombinačního obvodu É je spojen s nulovacím výstupem Ži sdruženého kombinačního obvodu 2, jehož zvolňovaci výstup 22 je spojen se skupinovým výběrovým vstupem 33 demultiplexeru Q....

Zapojení paměti s místní a dálkovou signalizací zaznamenaných poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266005

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lenděl Jiří

MPK: G01R 31/00, H02H 3/04

Značky: poruch, místní, signalizaci, pamětí, zapojení, dálkovou, zaznamenaných

Text:

...s prvním vstupem gl prvního součinového bloku Q. Výstup ll prvního součinového bloku § je spojen se vstupem gl prvního signalizačního bloku g. Každý výstup Qlll až gglg druhé paměti l je spojen s odpovídajícím vstupem glll až gllg druhého součtového bloku §. Výstup äl druhého součtovéhobloku 5 je spojen se vstupem lll druhého invertoru ll. Výstup lll druhého invetoru llje spojen s prvním vstupem lll třetího součinového bloku ll. Výstup lll...

Programovatelný řadič s pamětí programů a pamětí zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264050

Dátum: 12.05.1989

Autori: Weissbach Gerhard, Kessner Helmut, Maut Erich, Schröter Klaus

MPK: G06F 9/00

Značky: programovatelný, řadič, programů, zobrazení, pamětí

Text:

...BEHTHHB Momer nepexnmqarbca coownercrseuno qernmm nim Heqe-rubnm agpecam anpecuoro cqewqnxa.Ha qeýmeme npencTaBneHa önoK-cxeua nporpaMMMpyeMoro ycrpoůcTsa ynpaanenn cornacno usoöpereunm. Cuerqux apeca 3 nquxnmqen CBOHMM aqpecumun mMHaM c BaneHTHOCTbm 29 2 K HaMHTH nporpaMM 4. Hamxrb ñporpaMM 4 COCTOHT na QuHoň ennncrneunoñ sanomnnammeü MMKDOCXEM. Boceun amxąuon namnwn nporpamm 4 nonnmuenu nocpecmaou cocwoameň H 3 neuruneň 5 H 9...

Odměrná tyč s mechanickou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263881

Dátum: 12.05.1989

Autori: Daněk Pavel, Václavek Antonín, Czetmayer Robert

MPK: B21D 43/28

Značky: mechanickou, odměrná, pamětí

Text:

...stroje s odtměrnou tyčí.Uvedené řešení sestává z držáku 1, upevněného na suportu 5 první pracovni jednot. ky 9. U držáku 1 j-e ,prostřednictvím Stavěí cího šr-oubu 2 uchycen jeden konec odměri nétyče 4 Druhý konec odměríié tyče 4 jevolně posuvný ve vodicím tělese 3 upevněąném n-a suuportu 5, druhé pracovní jednotky 12. Pracovni jednotky 9, 12 opatřené zarovnávacími nástrojí 11 jsou ,protílehle umís-těny na .podstavci 13 zarovnávaciho...

Zapojení pro vyvažování obrazových signálů s dvojí rychlostí zápisu do elektronické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262926

Dátum: 11.04.1989

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H04N 9/68

Značky: dvojí, signálu, rychlostí, pamětí, elektronické, vyvažování, obrazových, zápisu, zapojení

Text:

...tohoto vynálezu je znázorněn na výkresu.Prvá vstupní svorka g porovnávacího obvodu l je spojene se vstupní svorkou Q zpětnovazebního obvodu Ž. Jeho výstupní svorka 1je spojene s výstupní svorkou gporovnávacího obvodu l a se vstup~ ní svorkou lg výstupní přepínací soupravy Q, Její výstupní svorv ka lg s povely pro zápis do elektronické paměti je spojene se vstupní svorkou gg vyhodnocovače nulové ůrovně lg. Jeho výstupní svorka lg je spojene s...

Zapojení rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262242

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav, Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: zapojení, rychle, obrazové, pamětí

Text:

...vybraných adres do pamětového pole.Na první vstup DI multiplexeru D je připojen prívod zaplsovaných rychlých obrazových dat DI pro zápis a na jeho druhý vstup 2 D je připojen přívod zapísovaných obrazových dat DMI z řídiciho procesoru a jeho výstup D 1 je spojen se vstupom IE registru vstupních dat za účelom shromáždění zapisovaných obrazových dat ve vstupním registru E. Výstup E 1 registru Vstupních dat je spojen s datovým vstupem BA...

Zapojení obvodů pro zvýšení pracovní rychlosti rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262237

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: rychle, zvýšení, zapojení, obvodů, pamětí, pracovní, rychlostí, obrazové

Text:

...4 N desky N na úroveň log 1 pre zajištěníaiítoíncrn ic čítačem C, z jehož stavu a vnějšitrh řídiclcži slí-jnálfi 3 G jsou V řídicĺm de.koderu A jednoznačne odvozeny řídící signály pro vstupní demultiplexer D, vstupní multiplexer E a pole dynamických paměti E. Olírazovví data, přicházející ívstupnílsběrnicí Di jsou v časových intervaloch odpovídajících vybraným stavům čítače C postupTě zapisována do registru vstupního demu.1 tiplexeru D a v...

Zapojení na rozšíření čítače adres obnovení u polovodičové dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261904

Dátum: 10.02.1989

Autori: Musil Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: pamětí, adres, dynamické, zapojení, čítače, polovodičové, obnovení, rozšíření

Text:

...Qžl pro osmý modifikovaný bit adresy je připojen na druhý adresový vstup Qi druhého multiplexoru Q. První řídící výstup QłQ mikroprocesoru l pro požadavek na obnovení je připojen na druhý vstup gg dvouvstupového obvodu g typu negace logického součinu a na přepínací vstup Q prvního multiplexoru Q. Druhý řídící výstup Qłâ mikroprocesoru l pro požadavek na cyklus paměti je připojen na první vstup gł dvouvstupového obvodu g typu negace logického...

Zapojení pro blokování zálohové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261457

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rejlek Jan

MPK: G06F 1/00, H02J 9/00

Značky: blokování, zapojení, zálohové, pamětí

Text:

...gia řídící elektroda je spojena s blokovacím obvodem 2 a s uvol ňovacím obvodem 5. Blokovací obvod 2 je tvořen tranzistorem ŽE,jehož kolektor je spojen s řídicí elektrodou unipolárního tranzistoru 1, báze je spojene přes omezovací odpor Ž s kladnou napájecí svorkou äg a emitor je spojen přes nabíjecí odpor ägs kladnou napájecí svorkou ŽQ a přes kondenzátor 2 se společnou svorkou Ž. Uvolňovaci obvod 3 je tvořen odporem 3 a zpoždovacím...

Zapojení pro změnu rastru obrazu při čtení a zápisu dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261159

Dátum: 12.01.1989

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav

MPK: G11C 8/00

Značky: obrazové, zápisu, zapojení, čtení, pamětí, obrazů, změnu, rastrů

Text:

...popsáno podleblokového schéma na výkrese, kde výstupní sběrnice Q obrazových dat je spojena s datovými vstupy 53 Vstupnich vyrovnávacích reqistrü 5 za účelem zápisu obrazových dat do vstupních vyrovnávacích registrů gł. Jejich výstupy ggg jsou spojený s datovými vstupy gł pamětiv pamětověm poli g kvůli přepisu obrazových dat z vyrovnávacích vstupnich registrů 3 do paměti paměčového pole g, jehož datové výstupy yg jsou spojený se vstupy 39...

Zapojení pro přenos dat mezi dvěma procesory připojenými ke společné vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260910

Dátum: 12.01.1989

Autori: Popov Petr, Zaoral Milan, Šnytr Miloš, Hejna Jan

MPK: G06F 13/00, G06F 12/00

Značky: pamětí, prenos, společné, vyrovnávací, dvěma, zapojení, připojenými, procesory

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že ke společné vyrovnávací paměti 3 je přiřazeno paměťové místo pro uložení hodnoty pomocného semaforu 1,mezi první procesor l a paměťová místa pro uložení hodnot semaforu Q a pomocného semaforu 1 je zapojen blok 1 pro čtení s nastavování hodnot semaforu a pomocného semaforu prvním proce,sorem 1 a mezi druhý procesor Z a pamäťová místa pro uložení hodnot semaforu 6 a pomocnéhosemaforu 1 je zapojen blok 5 pro...

Zapojení paměti pro zápis a čtení se zálohovaným napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260825

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaněk Vladimír, Dittrich Arnošt

MPK: G06K 7/00

Značky: zapojení, zápis, zálohovaným, čtení, pamětí, napájením

Text:

...budiče příjímače dat, jehož sběrnicový vstup je spojen s datovou sběrnicí a jehož datový výstup je současně spojen s datovýmí vstupy prvního, druhého, třetího i čtvrtého pamětových bloků,jejichž třetí vstupy jsou všechny spojeny se třetím sagmentem adresové sběrnice a jejichž výstupy jsou všechny připojeny na datový vstup budiče příjímače dat. Výstup druhého hradla je spojen paralelné se vstupem sedmého ínvertoru, s prvním vstupem čtvrtého...

Řadič adresy obrazové paměti zobrazovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260690

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zděnek Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 3/14, G06F 12/00...

Značky: zobrazovače, pamětí, obrazové, řadič, adresy

Text:

...který zde neni nakreslen, je připojen mikropočítač ł. První výstup łg mikropočítače ł je připojen na první vstupgg přednastavitelného čítače g. Výstup gž přednastavitelného ěitače g je spojen se vstupom Zł adresy znaku v řádku obrazové paměti 1. Druhý výstup łž mikropočítače ł je připojen na prvni vstup Žł vyrovnávacího registru Ž, který má výstup 2 spojen se vstupom lg adresy řádku znaků obrazové paměti 1. Druhý vstup gł...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, mikroprogramově, řízení, magnetickým, obvodů, řídících, diskem, zapojení, diskové, pružným

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Zapojení pro rozšíření operační paměti mikropočítače postaveného na bázi osmibitového mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259489

Dátum: 17.10.1988

Autor: Štella Jiří

MPK: G06F 13/00

Značky: mikroprocesoru, zapojení, postaveného, operační, mikropočítače, rozšíření, bázi, pamětí, osmibitového

Text:

...vstupem gg dočasného-registru Ä, aby se jím nahral stav výstupu 110 kódu paměčového segmentu sekvenčního automatu l do do časného registru g.Dvoubitový řídící výstup ll sekvenčního automatu l je propojen s dvoubitovým řídicím vstupem lg adresového multiplexeru 1 za účelem prepínaní príslušného vstupu 13, 13 nebo 11 multiplexeru 1 na jeho výstup 15. čtvrtý vstup li adresového multiplexeru 1 je spojen s datovým výstupem il registru 1...

Zapojení dvoubránové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 258971

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvorský Pavel, Staňka Karel, Janů Karel

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, dvoubránové, pamětí

Text:

...mezi dvěma počítačovými systémy. Řízení přístupu jednoho nebo druhého počítače do dvoubránové paměti z jedné nebo druhé systémová sběrnice je synchronní, takže je zcela vyloučena možná kolize při současné žádosti o přístup do pa měti z obou počítačů, nebo jakékoli obvodové hazardy v takových to situacích. Zapojení používá běžně dostupné a levné součástí,takže celková výsledná cena je nízká.Jednoduchost zapojení příznivě ovlivňuje provozní...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: řízením, zapojení, diskem, magnetickým, pamětí, mikroprogramovým, inteligentního, diskové, pružným, terminálu

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Zapojení pro měření pamětí v pracovním režimu typu modifikované čtení – zápis

Načítavanie...

Číslo patentu: 258769

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kristen Jiří, Exner Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: zapojení, měření, modifikované, čtení, pamětí, pracovním, režimu, zápis

Text:

...vzorkem zkoušečea do každé přečteně báñky je v zápětí zapísován ohsah odpovídající přímému datovému vzorkuKonečně ve čtvrté fáziměření určené řídicími signály na první až třetí řídící svorcev úrovni logické jedničky, nuly a jedníčky je testované paměč-čtena pří současné kontroleobsahu płímým datovým vzorksnzkouěeče, zatímco vzápätí ja do čtené buňky nahráván obsah odpovídající komplementárnímu datovému vzorku. z popsaného časového diagramu...

Kompaktní modul vnější paměti s pružnými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258100

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vokál Jan, Undus Stanislav, Nakládal Leoš

MPK: H05K 5/00

Značky: kompaktní, modul, vnější, pružnými, pamětí, disky

Text:

...bočnicěmi g spojenými s předními a zadními vodorovnými-profily 3,5 a svislýmisoučasně k uchycení vodítek gł pro vedení funkčních- 3 K zadnímu vodorovnému profilu A je připevněna propojovací deska Ž s výztužným a seřizovscím členem Q, kterýí umožňuje přesné nastavení polohy desky 5 ve vztahu k.funkčním jednotkám. Na propojovací desce 5, tvořeněÁ dvouvrstvovým spojem pro rozvod napájecích napětí k funkčním jednotkám a jejich vzájemné propojení...

Způsob zápisu a čtení informace paměti filmového snímače při rychlostech vyšších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257851

Dátum: 15.06.1988

Autori: Loukota Antonín, Daněk Jaromír, Hančl Ivo

MPK: H04N 3/38

Značky: snímače, zápisu, vyšších, způsob, rychlostech, pamětí, filmového, čtení, informace

Text:

...druhá polovina první části paměti, 2 - druhápolovina druhé části paměti, 3 - první polovina první části paměti, 4 - první polovina druhé části paměti.Zápis do paměti je podřízen schámatu čtení a naznačený sled zápisu odpovídá časově tedy sledu čtení. znamená to, že během časového období jednoho čteného půlsnímku proběhne určitý počet políček závislý na rychlosti filmového pásu a v paměti dochází k jejich průběžnému přepisování. V cyklu čtení...

Způsob zápisu a čtení informace z obrazové paměti filmového snímače při rychlostech nižších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257708

Dátum: 15.06.1988

Autori: Daněk Jaromír, Loukota Antonín, Hančl Ivo

MPK: H04N 3/38

Značky: čtení, rychlostech, snímače, informace, filmového, zápisu, pamětí, nižších, obrazové, způsob

Text:

...ukládány inversním způsobem do první části paměti, potom sudé políčka znovu inversním způsobem do druhé části paměti, dále signály třetího políčkaodpovídající lichým řádkům normálním způsobem do první části a konečně ze čtvrtého políčka signály odpovídající sudým řádkům do druhé části paměti. Tento cyklus čtyř následujících políček se potom stále opakuje.Pravidla pro čtení jsou stanovena tak, že vždy se začátkem púlsnímku je čtení zahájeno z...