Patenty so značkou «palivo»

Vyberateľná ukladacia mreža na použité jadrové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7201

Dátum: 04.08.2015

Autor: Bukvář David

MPK: G21C 19/40, G21C 19/07

Značky: palivo, ukladacia, vyberateľná, jádrové, mreža, použité

Text:

...prierez a je vyrobená zvarením šiestich pásov (6 pozdlžnych zvarov) alebo podľa ešte výhodnejšieho vyhotovenia zvarením dvoch komplementárnych profilov, ktoré dohromady vytvoria potrebný šesťhranný profil (iba 2 pozdĺžne zvary). Zvlášť výhodne sú oba profily identické a tvoria polovicu šesthrannej absorpčnej rúrky. Jednotlivé absorpčné rúrky sú vo svojej hornej časti výhodne prepojené pomocou spojovacej dosky usporiadanej nadhornou doskou...

Lisované palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6230

Dátum: 03.09.2012

Autori: Kurhajec Marián, Dzurňák Marcel

MPK: D21H 11/08, C10L 5/48

Značky: palivo, lisované

Text:

...do teplého prostredia a otvorením balíka sa drobia a taktiež strácajú svoju energetickú výhrevnosť.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie, ktorého podstatou je použitie odpadového papiera, kartónu, lepenky a pod. Ide o papierové brikety, ktoré sa skladajú (pri objemovom zložení) celulóza - 60 , hemicelulóza - 30 , lígnín - 6 , farbivo ~ 3 , nečistoty - l. Tieto sú vyrobené zo separovaného, použitého papierového odpadu, ktorýje po spracovaní...

Horák na tuhé palivo a spôsob spaľovania horákom na tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 287642

Dátum: 07.04.2011

Autori: Taniguchi Masayuki, Tsumura Toshikazu, Takahashi Yoshitaka, Sakai Kazuhito, Kikuchi Hitoshi, Kobayashi Hironobu, Kuramashi Kouji, Kiyama Kenji, Shimogori Miki, Morita Shigeki, Okazaki Hirofumi

MPK: F23D 1/00, F23K 3/02

Značky: tuhé, spôsob, spaľovania, horákom, horák, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Horák (42) na tuhé palivo obsahuje palivovú dýzu (11) na vstrekovanie palivovej zmesi obsahujúcej tuhé palivo a nosný plyn, ďalej kondenzátor (33) pozostávajúci z časti, ktorá má postupne vzrastajúci priečny prierez, a časti, ktorá má postupne sa zmenšujúci priečny prierez v smere od ústia horáka (42) k jeho zadnej časti. Ďalej obsahuje člen (32) na zúženie priechodu pre prechodné zúženie priečneho prierezu palivovej dýzy (11) v smere od ústia...

Kompozícia, palivo a spôsob reemulgácie paliva vyrobeného z rastlinného a/alebo minerálneho oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12611

Dátum: 16.09.2010

Autori: Desaga Alain, Vanlaer Antoine

MPK: C10L 1/14, C10L 1/32

Značky: palivo, reemulgácie, rastlinného, paliva, oleja, kompozícia, vyrobeného, spôsob, minerálneho

Text:

...na dno nádrže, zostávajúce palivo už nemá dostatočne vysoké oktánové číslo na to, aby dochádzalo k správnemu plneniu motora. Ďalej, zmes etanol/voda je len čiastočne spáliteľná, čo môže v motore spôsobiť vážne problémy. Aj keď sa pripraví vpodstate dehydratovaný etanol, ak nie je skladovaný za zvláštnychpodmienok, bude, vďaka tomu, že je velmi hygroskopický, veľmi rýchlo absorbovať vlhkosť z atmosféry.0013 Vdoterajšom stave techniky bol...

Filter na palivo dieselového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287090

Dátum: 26.10.2009

Autori: Tallano Sergio, Crovetti Claudio, Baracchi Paolo

MPK: B01D 36/00, F02M 37/22

Značky: motora, filter, palivo, dieselového

Zhrnutie / Anotácia:

Filter na palivo dieselového motora obsahuje filtračnú masu (5), umiestnenú vo vložke (2), pričom uvedená masa (5) je navrhnutá tak, aby ňou prechádzalo palivo pri svojej ceste vnútri filtra medzi vstupnou prípojkou (3) a výstupnou prípojkou (4), pričom uvedená vložka (2) obsahuje komoru (7) na zberanie vody v spodnej časti, a ďalej je vytvorená mikrosieťka (8), ktorá je prispôsobená na to, aby ňou prechádzalo palivo, ktoré vystupuje z...

Kogeneračné zariadenie na kovové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14694

Dátum: 23.09.2009

Autori: Franzoni Federica, Milani Massimo, Montorsi Luca

MPK: C01B 3/08

Značky: kovové, zariadenie, kogeneračné, palivo

Text:

...na prívod vody a potrubím na spätné získavanie plynného vodíka. Toto zariadenieobsahuje vo vode ponorený brúsny kotúč, ku ktorému sa privádza kovový materiál obsahujúci hliník v pevnom skupenstve. Rotačný pohyb brúsneho kotúča zabezpečuje externý0015 Nedostatky však majú aj tieto zariadenia, pričom ide najmä oskutočnosť, že sú navrhnuté výlučne na získavanie plynného vodíka, ktorý je určený na uskladnenie alebo dodanie vhodným...

Motorové palivo do dieselových motorov, motorov s plynovou turbínou a prúdových motorov obsahujúce aspoň štyri rôzne funkčné skupiny s kyslíkom a zvolené zo skupiny alkohol, éter, aldehyd, ketón, ester, anorganický ester, acetál a peroxid, spôsob …

Načítavanie...

Číslo patentu: 286954

Dátum: 15.07.2009

Autori: Hull Angelica, Golubkov Igor

MPK: C10L 1/10, C10L 1/00

Značky: ketón, obsahujúce, prúdových, turbínou, peroxid, plynovou, motorov, anorganický, acetál, rôzne, palivo, dieselových, alkohol, aldehyd, kyslíkom, funkčně, štyri, motorové, skupiny, spôsob, éter, aspoň, ester, zvolené

Zhrnutie / Anotácia:

Motorové palivo do dieselových motorov, motorov s plynovou turbínou a prúdových motorov vrátane štandardných motorov obsahuje zmes organických zlúčenín, obsahujúcich viazaný kyslík a voliteľne tiež uhľovodíkovú frakciu. Organické zlúčeniny celkovo zahrnujú aspoň štyri rôzne funkčné skupiny, ktoré obsahujú kyslík. Celková koncentrácia organických zlúčenín obsahujúcich viazaný kyslík sa pohybuje od 5 % do 100 % celkového objemu zloženia...

Jednotka horáku pre prachové pevné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13188

Dátum: 09.07.2009

Autor: Wasner Per

MPK: F27B 1/16, F23D 1/02

Značky: prachové, pevně, palivo, hořáku, jednotka

Text:

...toho, že by sa pritom celkovo signiñkanme zmenila aerodynarnika konštrukcianajmä pri vstavaní do príslušného telesa horáku.Najmä pri použití prvej rúrky s prstencovým príerezom je nárazové teleso s výhodouPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je prvá rúrka koaxiálne obklopená aspoň jednou druhou nírkou pri vytvorení prstencového kanála na dopravu spaľovacieho vzduchu, pričom voľný koniec druhej rúrky je voči voľnému koncu...

Horák na práškové tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13260

Dátum: 23.10.2007

Autori: D'agostini Mark Daniel, Milcetich Francis Anthony

MPK: F23L 7/00, F23D 1/00, F23C 6/04...

Značky: práškové, horák, palivo, tuhé

Text:

...Tretím prvkom je druhé vedenie okysličovadla, ktoré má tretiu pozdĺžnu os v podstate paralelnú s druhou pozdĺžnou osou, druhý vstup okysličovadla a druhý výstup okysličovadla vzdialený od druhého vstupu okysličovadla. Druhé vedenie okysličovadla obkolesuje vedenie tuhého paliva, a tým vytvára druhé medzikružie medzi vedením tuhého paliva a druhým vedením okysličovadla. Druhé medzikružie je prispôsobené na prenos druhého prúdu okysličovadla...

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: najmä, fluidným, spaľovaním, palivo, kotle

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Palivo do dieselových motorov s nízkym obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 285505

Dátum: 07.02.2007

Autori: Laupie Jean-michel, Germanaud Laurent, Maldonado Paul, Bernasconi Christian

MPK: C10L 10/08, C10L 1/10

Značky: nízkým, palivo, obsahom, motorov, dieselových, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Palivo do dieselových motorov s obsahom síry nižším ako 500 ppm, ktoré obsahuje ako hlavnú časť aspoň jednu strednú destilačnú frakciu pochádzajúcu z priamej destilácie ropy, pri teplotách medzi 150 a 400 °C a ako menšiu časť mazivovú prísadu obsahujúcu monokarboxylové a polycyklické kyseliny, pričom obsahuje aspoň 20 ppm prísady pozostávajúcej z kombinácie aspoň jedného nasýteného alebo nenasýteného, monokarboxylového alifatického uhľovodíka s...

Palivo a/alebo krmivo na báze rastlinných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4677

Dátum: 01.02.2007

Autori: Marešová Hana, Verner Lubomír

MPK: C10L 5/40

Značky: rastlinných, materiálov, palivo, krmivo, báze

Text:

...poľnohospodárskych rastlín a plodín a/alebo nadzerrmých častí poľnohospodárskych rastlín je toto technické riešenie ekologicky aj ekonomicky výhodnejšie. Ukázalo sa tiež, že odpad a/alebo nadzemných častí poľnohospodárskych rastlín takto spracovaných je podstatne lepšie stráviteľný pre hospodárske zvieratá, ako je hovädzí dobytok,ošípané, ovce, kozy a hydina a podobne, čo si možno vysvetlit najmä nadrvením týchto odpadov a/alebo nadzemných...

Pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou podľa typu spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4473

Dátum: 01.06.2006

Autor: Kohút Ján

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: zariadenia, podľa, pevně, kontrolovanou, spaľovacieho, výhrevnosťou, palivo

Text:

...úžitkovým vzorom neboli vdatabázi U.S. PTO nájdené. Prehľadaním databáz európskych patentov bolo nájdených niekoľko, ktorých predmetom je spaľovanie samotných kalov z čistiami odpadových vôd (napr. EP 0496290), kal zčistiami odpadových vôd pútaných na nosičoch (napr. DE 19642259), spaľovanie suspenzie mleteho uhlia o veľkosti častíc l až 5 mm a kalu s podielom vody 25 až 35 hmotnostných (DEl 9649989) či suchého kalu suhlím (DE 19848432)....

Pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou podľa typu spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4364

Dátum: 05.01.2006

Autor: Kohút Ján

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: kontrolovanou, zariadenia, palivo, podľa, spaľovacieho, pevně, výhrevnosťou

Text:

...od 4 až 10 MJ/kg (slúži na reguláciu výhrevnosti). Uhoľný prach má v priemere výhrevnosť v rozmedzí 12 až 25 MJ/kg. Pre staršie spaľovacie zariadenia konštruovamé na menej kvalitne paliva je nutné, aby výhrevnosť paliva bola v rozmedzí 10 až 17 MJ/kg, výhodne 12 až 14 MJ/kg. Väčšina hnedouhoľných druhov a všetky druhy čiernouhoľného prachu má výhrevnosť vyššiu ako uvedené rozrnedzie 12 až 14 MJ/kg. Vzhľadom na to, že staršie spaľovanie...

Pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou podľa typu spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4363

Dátum: 05.01.2006

Autori: Zigo Jaroslav, Kohút Ján

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: výhrevnosťou, zariadenia, palivo, spaľovacieho, pevně, kontrolovanou, podľa

Text:

...paliva s hmotnostným pomerom uhlia sušina kalu z čistiami odpadových vôd 2 (0,5 - 3) 1 vyzrážaním flokulantom a odvodnením na dehydratačnom zariadení na obsah vody 50 hmotnostných (JP 59080495). Žiadny z uvedených patentov nie je zameraný na prípravu paliva s kontrolovanou výhrevnosťou v úzkom rozmedzí.Nevýhodou týchto spôsobov prípravy kombinovaného paliva je to, že neumožňujú účinne kontrolovať Výhrevnosť vznikajúceho paliva a postup...

Vodné palivo do spaľovacích motorov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284555

Dátum: 25.05.2005

Autor: Gunnerman Rudolf

MPK: C10L 1/32, C10L 1/00

Značky: vodné, výroby, spalovacích, spôsob, palivo, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné stabilné palivo do spaľovacích motorov pozostávajúce aspoň z dvoch fáz s objemovo od 20 do 80 % vody, uhlíkatého paliva, objemovo od 2 do menej ako 20 % alkoholu, objemovo od 0,3 do 1 % neiónového emulgátora, ktoré môže obsahovať objemovo do 0,1 % činidla zlepšujúceho mazanie a objemovo do 0,3 % aditíva zlepšujúceho odolnosť proti separácii fáz pri zvýšených teplotách. Výsledná emulzia je tvorená štandardnou emulziou olej/voda, kde voda...

Odorizačná zmes pre nezapáchajúce plynné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6923

Dátum: 05.04.2005

Autor: Charles Patrick

MPK: C10L 3/00

Značky: odorizačná, palivo, nezapáchajúce, plynné

Text:

...obsahujúcej alkylakrylát, dusíkatú zlúčeninu pyrazínového typu a antioxidant. Avšak nedostatkom tejto zmesi je to, že nemá charakteristický zápach plynu a môže teda vyvolať neistotu v tom, či ide skutočne o únik plynu. Potom tu existuje riziko toho, že únik plynu nebude detekovaný a že v prípade, kedy koncentrácia plynu vo vzduchu dosiahne spodnúZ patentu JP 55-137190 je taktiež známa odorizačná zmes združujúca etylakrylát a špecifickú símu...

Palivo a/alebo krmivo na báze rastlinných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3902

Dátum: 03.08.2004

Autori: Verner Lubomír, Marešová Hana

MPK: C10L 5/44, A23K 1/14

Značky: materiálov, palivo, krmivo, rastlinných, báze

Text:

...a/alebo krmiva, ako sú piliny, nadrvené usušené rastliny konope alebo štíavu, prípadne nadrvené usušené porasty lúk alebo viacročných krmovín a iných. Z materiálov nerastlinného pôvodu potom môže íst najmä o uhoľný prach a ine spáliteľné materiály, prípadne o odpady z bitúnkov a iných skŕmiteľných materiálov živočíšneho pôvodu.V porovnani s doterajším využitím odpadov z čistenia semien je toto technicke riešenie ekologicky aj ekonomicky...

Alternatívne palivo na báze odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3854

Dátum: 07.07.2004

Autori: Czinege Pavel, Drvota Vladimír

MPK: C10L 5/48, C10L 5/00

Značky: alternativně, báze, odpadových, palivo, materiálov

Text:

...čast obvykle používaného paliva, čím sa využije energetický potenciál alternatívneho paliva na výrobu cementárskeho slinku.Uvedené nevýhody sú do značnej miery odstránené alternatívnym palivom, ktorého podstata spočíva v tom, že sa odpadový spáliteľný ropný, olejový a dechtový kal tekutej,polotekutej alebo pastovitej konzistencie a uhoľný prach zmiešajú v hmotnostnom pomere odpad k uhoľnému prachu l 20, až 4,0, Zistilo sa, že uhoľný prach...

Tankovacie zariadenie motorových vozidiel na plynné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3286

Dátum: 06.10.2003

Autori: Demaline Tracey, Wojciechowskim Pawel, Chapnik Brian, Rackham Ralph, Mojsov Tome, Chan Anthony

MPK: F17C 5/00

Značky: plynné, motorových, vozidiel, tankovacie, zariadenie, palivo

Text:

...poháňa piesty. Vratné a rotačné hmoty sú dynamicky nevyvážené, čo má za následok prevládajúce nízkofrekvenčné vibrácie okolo 10 až 15 hertzov v priebehu spúšťania a prevádzky pri nízkych otáčkach a prevažne vysokofrekvenčné vibrácie okolo 30 až 50 hertzov, ku ktorým dochádza v priebehu normálnej prevádzky. Primárne vibrácie vzrastajú od vratných síl vo vertikálnej rovine a rotačnýchvratných momentov okolo osi prechádzajúcej približne...

Horák na práškové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282933

Dátum: 05.12.2002

Autori: Sakamoto Kouichi, Gengo Tadashi, Kaneko Shouzo, Isoda Takayoshi

MPK: F23C 5/06, F23D 1/02

Značky: práškové, palivo, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Horák na práškové palivo kotla tepelnej elektrárne alebo chemického technologického zariadenia, alebo pece v chemickom priemysle, alebo podobného zariadenia poskytuje vhodnú distribúciu koncentrácie zmesového prúdu práškového paliva a nosného vzduchu vo výstupnej rovine steny pece a nespôsobuje prenikanie spaľovacieho pomocného vzduchu do pece, i keď sa smer primárnej vzduchovej dýzy mení hore alebo dolu. Horák na práškové palivo zahŕňa delič...

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Macho Vendelín, Zaťko Ľudovít, Čičmanec Peter, Bajús Martin, Bakoš Dušan, Komora Ladislav, Boroška Fedor

MPK: C10L 10/00, C10L 5/16, B01D 53/34...

Značky: vhodné, ekologicky, palivo, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3281

Dátum: 06.08.2002

Autori: Vala Aleš, Anděl Miroslav

MPK: C10L 1/08

Značky: palivo, ekologické, motorov, vznětových

Text:

...4 je graf závislosti hustoty od teploty - NatD 16, NatD 17, NatD 18, NatD 19, NatD 20. . Na obr. 5 je graf závislosti hustoty od teploty - Dunasol, CD, P 1013, BSDA.Na obr. 6 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - RME-D, NatD 1,NatD 2, NatD 3, NatD 4.Na obr. 7 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 6, NatDT,NatD 8, NatD 9, NatD 10.Na obr. 8 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 11, NatD...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3264

Dátum: 02.07.2002

Autori: Vala Aleš, Anděl Miroslav

MPK: C10L 1/08

Značky: motorov, palivo, vznětových

Text:

...vzorky Obsah RME v Obsah BSD v hmotn. hmotn.Uskutočnili sa tieto rozbory, skúšky a stanovenia-3 1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME (vzorka 1 a 11), stanovenie makroelementov (H, C, S, N, O - dopočtom), niektorých mikroelementov (CI, Ni, Cr a V),spalného tepla Qs a výhrevnosti Q iZávislosť hustoty zmesi 1 až 11 od teploty .Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity zmesí 1 až 11 od teploty. Stanovenie teploty vylučovania...

Zmesové biologicky rozložiteľné palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2846

Dátum: 10.05.2001

Autori: Mráz Jozef, Švantner Ľubomír, Kováčik Miloš

MPK: C10L 1/14, C10L 1/02

Značky: zmesové, vznětových, biologicky, rozložiteľné, motorov, palivo

Text:

...ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje 30 až 99,795 hmotnostných alkylesterov mastných kyselín, 0,1 až 70 hmotnostných alifatických uhľovodíkov spočtom atómov uhlíka vmolekule 9 až 20, 0,1 až 70 hmotnostných frakcie stredného nízkosírneho destilátu s predestilovaným podielom do 250 °C maximálne 65 objemových apredestilovaným podielom do 370 °C min. 95 objemových as obsahom síry max. 0,05 hmotnostných a 0,005-5 detergentnej...

Horák na pevné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2444

Dátum: 16.05.2000

Autor: Matiaško Miroslav

MPK: F23D 21/00

Značky: palivo, pevně, horák

Text:

...primárneho vzduchu do dna horáka atroch bočných stien zabezpečuje kvalitné horenie. Odobratim tepla zo stien azdna horáka vodou zvykurovacieho systému sa zvyšuje životnost horáka azamedzuj-e sa tvorbe veľkých spekancov, ktoré vznikajú pri taveni trusky ( T 850 °C).Výhodou riešenia je, že horák ako samostatný konštrukčný celok je možné montovat do rekonštruovaných kotlov rôznych typov.Na pripojenom obrazku je znázornený horák na pevné...

Vodné palivo a jeho použitie v spaľovacom motore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280027

Dátum: 12.07.1999

Autor: Gunnerman Rudolph

MPK: F02M 25/025, F02M 31/04, C10L 1/02...

Značky: motore, spaľovacom, palivo, vodné, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané vodné palivo, v ktorom tvorí voda 20 až 70 % z celkového objemu a zvyšok tvoria uhlíkaté zložky zo súboru etanol, metanol, benzín, motorová nafta, petrolej a ich zmesi, do spaľovacieho motora, ktoré sa v zmesi so vzduchom s teplotou v rozsahu od teploty okolia až do 204 °C z karburátora zážihového motora alebo palivového vstrekovacieho systému vznetového alebo dýzového motora zavádza do aspoň jedného spaľovacieho priestoru, v ktorom...

Palivo z plastového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2132

Dátum: 07.05.1999

Autori: Bodnár Štefan, Fölöpp Alexander

MPK: C10L 5/48

Značky: odpadů, plášťového, palivo

Text:

...As, Cd, Cr,Ni, Pb, Zn, sa pevne viažu v kryštalickej mriežke slinkových materiálov, pričom stupeň viazania As je 83-91 hmotn., Cd je 74-88 hmotn., Cr je 91-97 hmotn.,Ni je 87-97 hmotn.,Pb je 72-76 hmotn.,V je 90-95 hmotn. a Zn je 80 ~ 99 hmotn. pri výslednom rezidenčnom čase v teplotnej zóne min. l 200 °C okolo 3 sek. pri využití teplotného profilu rotačnej pece a rýchlo~sti plynu ako základu výpočtu.Výhodou energetického zhodnotenía...

Kombinovaný výkonový horák na práškové a tekuté palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1922

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dobrozemský Aleš

MPK: F23D 17/00

Značky: kombinovaný, výkonový, práškové, tekuté, horák, palivo

Text:

...aj troske a k zníženiu plynných emisií.Navrhnutý kombinovaný výkonový horák na práškové a tekuté palivo môže byt výhodne upravený tak, že obsahuje aspoň jeden zmiešavaci diel na zmiešanie primárneho média s práškovým palivom, ktorý je umiestnený na vstupe rúrky práškového horáka. Na tomto mieste môže byt priskrutkovaný k prirube, privarený a pod. Tým sa podstatne skráti trasa práškovéhopaliva, a v dôsledku toho sa nielen zlepší možnosť...

Zariadenie najmä na ochranu prepravného kontajnera a priestorov atómovej elektrárne pri manipulácii s prepravným kontajnerom na vyhorené jadrové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1918

Dátum: 09.09.1998

Autori: Cicák Jaroslav, Krivčík Miroslav

MPK: E04F 15/22

Značky: manipulácii, palivo, najmä, ochranu, zariadenie, kontajnera, elektrárne, prepravným, prepravného, vyhorené, priestorov, atómovej, kontajnerom, jádrové

Text:

...v susedných vrstvách je v rozmedzí 0 ° až 90 °. Šírkaa dĺžka deformačnej zóny zodpovedá rozmerom manipulačného koridoru. Tlmiaca zóna môže byt umiestnená na podlahe. na úrovnidopraný prostriedok je umiestnenie na úrovni podlahy, prípadneRozmery a kvalita materiálov ochrannej vrstvy a deformačnej zóny, počet vrstiev deformačných členov v bloku, počet deformačných členov v jednej vrstve a vzájomný uhol vodorovných osí deformačných...

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1870

Dátum: 03.06.1998

Autor: Hrnčiřík Jan

MPK: C10L 1/08, C10L 1/02, C10L 1/04...

Značky: motorov, palivo, vznětových, ekologické

Text:

...vlastností, predovšetkým nízkeho obsahu škodlivých emisií vo výfukových plynoch a biologickejEkologické palivo podľa tohto technického riešenia teda môže obsahovať 30 - 40 hmotn. esterov nenasýtených mastných kyselín 20 - 65 n-alkánov C 10- C 11 . 5 - 30 stredného bezsírneho diestilátu aleboMetylester nenasýtených mastných kyselín (ďalej MERO) tvoriaci 30 - 40 ekologického paliva podľa tohto technického riešenia je číra kvapalina...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1593

Dátum: 10.09.1997

Autori: Čipkala Milan, Macek Jan

MPK: C10L 1/10, C10L 1/02, C10L 1/08...

Značky: palivo, motorov, vznětových

Text:

...repkového oleja i n-alkány. Tieto produkty sa izolujú z motorovej nafty niekoľkými spôsobmi, z ktorých najrozšírenejší je spôsob izolácie pomocou molekulových sít. Motorová nafta sa vedie ceznealkalické zložky odchádzajú preč. Z molekulových sít sa potom .n-alkány uvolnia a spravidla sa rozdestilujú na dve frakcie- na frakciu C 14 až C 18 s bodom tuhnutia nad l 0 °CObe frakcie sú veľmi priaznivé k úprave technických vlastností...

Prísada do paliva, palivo a spôsob zlepšenia účinnosti spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281489

Dátum: 04.06.1997

Autor: Syed Habib Ahmed

MPK: C10L 1/22, C10L 1/16, C10L 1/18...

Značky: spaľovania, prísada, zlepšenia, paliva, účinnosti, spôsob, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do palív, ktorá obsahuje kvapalný roztok aspoň jedného alifatického amínu, vybraného zo skupiny skladajúcej sa z diamínu a zmesi diamínu a monoamínu, pričom uvedený alifatický amín je prítomný v objemovej koncentrácii od 1 do 20 %, počítané na prísadu, a alifatické alkoholy v objemovej koncentrácii od 2,5 do 20 %, počítané na prísadu, v parafínovom nosiči, ako je kerozín, ktorý je prítomný v objemovej koncentrácii aspoň 40 %, počítané...

Filter na palivo a/alebo mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280167

Dátum: 08.05.1996

Autori: Jainek Herbert, Oelpke Reinhard, Habiger Heinz, Poldner Erich

MPK: F01M 11/03, B01D 27/08

Značky: palivo, filter, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Filter je určený na palivo a/alebo mazivo spaľovacieho motora. Tento filter sa skladá zo základnej dosky (10) pripevnenej na úložnom diele (11), z vrchnáka (13) spojeného rozoberateľne so základnou doskou (10) a filtračnej vložky (18) usporiadanej v telese. Vrchnák (13) je na základnej doske (10) pripevnený rozoberateľne a filtračná vložka (18) je usporiadaná medzi základnou doskou (10) a vrchnákom (13) podoprene a je vymeniteľná. Na valcový...

Ekologické palivo do zápalných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279692

Dátum: 06.12.1995

Autori: Dostálek Jaromír, Košík Karel, Hejda Richard

MPK: C10L 1/16, C10L 1/18, C10L 1/08...

Značky: motorov, palivo, zápalných, ekologické

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologické palivo do zápalných motorov obsahujúce 35 až 55 objemových dielov metylesterov nenasýtených a nasýtených kyselín s počtom uhlíkov v molekule 16 až 22, najmä kyseliny palmitovej, stearovej, olejovej, linolovej, linolénovej, eikozanovej a erukovej rastlinného pôvodu, 15 až 65 objemových dielov alifatického n-alkánu s počtom 10 až 20 uhlíkových atómov v molekule, jednotlivo alebo ich zmesi, a/alebo 1 až 65 objemových dielov alifatického...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Bakoš Dušan, Čičmanec Peter, Boroška Fedor, Macho Vendelín, Zaťko Ľudovít, Bajús Martin, Komora Ladislav

MPK: C10L 1/10, C10L 5/04

Značky: ekologicky, vhodné, palivo

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Environmentálne prijateľné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 972

Dátum: 11.10.1995

Autori: Trubač Karol, Macho Vendelín

MPK: C10L 1/18, C10L 1/32

Značky: prijateľné, environmentálne, palivo

Text:

...vznieteniu paliva. Tieto kompo nenty zvyšujú v palive pre vznetové motory cetanové číslo. Potomtechnicky široká dostupnosť hlavne netoxických kyslíkatých organických zlúčenín, vznikajúcich najmä ako vedľajšie produkty orga-hnochemických výrob. Ako pomocné látky v palive podľa tohto technického riešenia,inhibítory korózie, či antikorózne, najmäK vhodným zmesiam organických kyslíkatých alkoholické éterické vedľajšie produkty z výrobyhlavne...

Ekologické palivo pre zápalné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 966

Dátum: 11.10.1995

Autori: Košík Karol, Dostálek Jaromír, Hejda Richard

MPK: C10L 1/10, C10L 1/08

Značky: zápalné, palivo, motory, ekologické

Text:

...a najmä znížený výkon motora. Tieto nevýhody obmezujú súčasné možnosti využívania týchto ekologických palív len ako pohonných hmôt pre poľnohospodársku techniku.Podstatou technického riešenia je ekologické palivo pre zápalné motory obsahujúce 35 až 55 objemových percent metylesterov mastných kyselín s počtom uhlikov v molekule 16 až 22, rastlinného pôvodu, najmä kyseliny palmitovej, stearovej,olejovej, linolovej, linolénovej,...

Zariadenie na ochranu prepravného prostriedku na vyhorené palivo atómových reaktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 814

Dátum: 10.05.1995

Autori: Ponduša Peter, Krivčík Miroslav, Cicák Jaroslav

MPK: G21F 5/08

Značky: zariadenie, reaktorov, atomových, prepravného, ochranu, vyhorené, prostriedku, palivo

Text:

...oeformačnými ůlmmmvo dvooh vooorovnýeh vretvaeh, priwňom uhol, ktorý zvierajú oetormačnýoh uadenie ako celok je možnetnit na dopravný prc~trieook.pri Jeho páde 2 výšky 19 metrov a viao.deformačnýoh členov a počet detormačnýeh členov v jednej vretve.nov l a ich vre iev v hlavnoku na vyhorelé palivo atomovýeh reaktorov a na výške, 2 ktomreJ může prepravný proetriedok epadnút. Deformačne člnriadane v každej vretve tak. aby hola za etená ich...

Ekologické motorové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 800

Dátum: 10.05.1995

Autori: Mašek Jiří, Berežný Juraj, Šavrda Zdeněk, Huml Jiří

MPK: C10L 1/06, C10L 1/32, C10L 1/14...

Značky: ekologické, motorové, palivo

Text:

...metylester nenasýtených mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že ďalej obsahuje 10 až 65 objemu bezsírneho stredného destilátu (petrolejová frakcia z hydrokrakovacej jednotky) a 5 až 45 objemu petrolejovej frakcie ropy(letecký petrolej), pričom uvedené objemové percentuálne obsa hy sa vzťahujú na celkový objem paliva.Vyššie uvedené ekologické motorové palivo ďalej výhodneobsahuje 5 až 45 objemu aspoň jedného...