Patenty so značkou «palív»

Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288302

Dátum: 28.07.2015

Autori: Hadvinová Marcela, Jakubík Tibor, Bučinský Lukáš, Daučík Pavol, Hájeková Elena

MPK: C07C 203/04, C10L 1/10, C07C 201/02...

Značky: biodieselových, použitie, zvýšenie, palív, cetánového, dieselových, čísla, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových alebo biodieselových palív je tvorená najmenej jednou zlúčeninou vybranou zo skupiny zlúčenín obsahujúcej izoméry dialkylester-mononitrátu glycerolu a izoméry monoalkylester-dinitrátu glycerolu majúce 1 až 20, resp. 2 až 20 uhlíkov v alkylovej skupine esteru. Prísada sa pridáva v koncentrácii najviac 5000 mg/kg celkovej zmesi paliva priamo alebo rozpustená v alkylesteroch mastných kyselín.

Spôsob výroby palív pre energetiku a zariadenie na výrobu palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6964

Dátum: 04.11.2014

Autori: Pullmanová Monika, Cuber Petr

MPK: C10B 57/14, C10B 53/07, F23G 7/00...

Značky: výrobu, výroby, palív, energetiku, zariadenie, spôsob

Text:

...vsádzky mení, čo sa týka množstva, aj kvalitatívne, takže ani produkciu olejnatého kondenzátu nie je možné priamo pri výrobe použiť ako palivo pre kogeneračnú jednotku alebo ine spaľovacie zariadenie.Modemá Veda pozná tiež rýchle pyrolýzy, napriklad postup a zariadenie, ktoré sú opisané V CZ patente 280 465 (s právom prednosti z CA 90/2009021). Východisková surovina sa bleskovou rýchlosťou l 000 ažl 000 000 °C/s zahreje na teplotu 350 až 800...

Spôsob spaľovania ľahko odpariteľných kvapalných palív v dvojpalivovom motore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6213

Dátum: 06.08.2012

Autor: Korec Vladimír

MPK: F02B 7/00, F02D 19/00

Značky: dvojpalivovom, spaľovania, motore, odpařitelných, spôsob, kvapalných, ľahko, palív

Text:

...aj pri zážihových motoroch, ako je rozprašovanie v nasávacom trakte, kontinuálne centrálne vstrekovanie, vstrekovanie pred nasávací ventil a podobne, Nasávaná zmes ľahko odpariteľného kvapalného paliva so vzduchom je V spaľovacom priestore vznetového motora Zapálené vstreknutím motorovej nafty alebo iného kvapalného paliva, ktoré spĺňa požiadavky na prevádzku vznetového motora. Energia na prevádzku motora je takto dodávaná dvomi kvapalnými...

Aditívum procesu horenia pevných fosílnych palív a spôsob stabilizácie procesu horenia týmto aditívom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287985

Dátum: 30.07.2012

Autori: Kortán Zdeněk, Pinc František

MPK: C10L 10/00, C10L 9/00

Značky: spôsob, aditívom, horenia, stabilizácie, fosílnych, týmto, pevných, procesu, aditivum, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Aditívum pozostáva z mäsokostnej múčky s výhrevnosťou vyššou ako 18 MJ/kg, s obsahom prchavej horľaviny vyšším ako 60 % hmotn., z obsahu uhlíka nad 30 % hmotn. a z vody do 3,5 % hmotn.Aditívum sa pridá do pevného paliva pred jeho spaľovaním v množstve do 11 % hmotn.

Spôsob výroby kvapalných palív z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6118

Dátum: 03.04.2012

Autori: Hausmann Adalbert, Cvengroš Ján, Lunk János, Buzetzki Eduard, Király György, Červeňová Edita, Sárközi Imre

MPK: C10G 1/08, F23G 5/02

Značky: kvapalných, spôsob, odpadov, palív, výroby

Text:

...nie je Separovaný, ale sa využije postupom podľa úžitkového vzoru taký, ako Vzniká V reálnom živote. Vedľajšie produkty krakovania sú využiteľné alebo bezproblémovo uložiteľné. Plynné produkty sú horľave a použiteľné pre pohon plynových motorov. Zvyšok po krakovaní je humusovitá hmota s Výhrevnosťou okolo 12 až 15 MJ/kg, ktorú je možné energeticky využiť po prípadnej vhodnej úprave samostatne alebo V zmesi s uhlím, slamou, pilinami,drevnou...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do vnútorného priestoru agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17412

Dátum: 21.07.2011

Autori: Voramwald Werner, Maier Beat René

MPK: F23K 3/16, C04B 7/44, F23G 5/44...

Značky: látok, agregátu, priestoru, odpadových, vnútorného, alternatívnych, palív, zariadenie, privádzanie

Text:

...- prítomné v čerpateľnej forme, sa údernýmúčinkom líšt na rotore priamo dostávajú do vnútorného priestoru zariadenia na výrobuslinkov. Agregátmi, ktoré môžu byť vybavené stenovým dielom podľa vynálezu, sú napríklad kalcinátor alebo iné reaktory, vktorých sa používajú prípadne konvertujú altematívne palivá.0008 Rotor zariadenia podľa vynálezu je skonštruovaný obdobne ako rotor podľa praxe rakúskeho patentu AT 504 452 B uvedeného v úvode, takže...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

MPK: C04B 7/24, C04B 7/44, B65G 53/46...

Značky: palív, alternatívnych, odpadových, privádzanie, výrobků, zariadenia, látok, zariadenie, slinkov

Text:

...v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové...

Spôsob výroby motorových palív z polymérnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287556

Dátum: 12.01.2011

Autori: Bajús Martin, Lexa Ivan

MPK: C10G 45/00, C10G 1/00, C08J 11/00...

Značky: polymérnych, materiálov, palív, motorových, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby motorových palív z polymérnych materiálov. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa polymérne materiály podrobia termickému krakovaniu pri teplote 300 až 600 °C a atmosférickom tlaku za vzniku olejovoskov s teplotou varu 30 až 450 °C s obsahom nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov C5 až C30, následne sa z olejovoskov destiláciou pri atmosférickom tlaku oddelí frakcia benzínov pri teplote 30 až 180 °C...

Spôsob zhodnotenia alternatívnych palív s obsahom fosforu pri výrobe cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18004

Dátum: 15.12.2010

Autori: Brülhart Marc, Ernst Frank, Reichenbach De Sousa Luiz Carlos

MPK: C02F 101/10, C02F 101/20, C02F 103/12...

Značky: cementů, palív, spôsob, zhodnotenia, obsahom, fosforu, alternatívnych, výrobe

Text:

...s obsahom fosforu sa zmiešajú v termolýznom reaktore s bypassovými produktmi cementárskej pece ako halogénovými nosičmiavznikajúce halogenidy ťažkých kovov sa odťahujú. Použitím bypassových produktov.3 cementárskej pece, ktoré môžu byť prítomné vo forme prachu a/alebo plynov, ako halogénového nosiča na odstránenie ťažkých kovov a zlúčenín ťažkých kovov z termolýznych zvyškov altematívnych palív s obsahom fosforu, sa v termolýznom reaktore...

Organicky modifikované polysiloxány a ich využitie na odpenenie kvapalných palív s prímesou biologických palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17020

Dátum: 06.05.2008

Autori: Lohse Andrea, Herrwerth Sascha, Vetter Andreas, Venzmer Joachim, Hänsel Rene, Seidensticker Peter

MPK: C08G 77/46, C10L 1/12

Značky: využitie, organicky, prímesou, modifikované, polysiloxany, biologických, odpenenie, kvapalných, palív

Text:

...je atóm vodíkaalebo iná monofunkčná skupina.Nevýhodou tohto činidla proti peneniu je zlý účinok pri odpenení mokrej nafty. Mokrá motorová naftaje definovaná ako palivo, ktoré obsahuje 250 ppm alebo viac vody, Táto voda je bud kondenzovaná voda, ktorá sa dostane do skladovacej nádrže na palivá, alebo sa dostáva do paliva pri preprave v tankových lodíach prostredníctvom neúplného vyprázdneniaVpatente DE-A-10 2004 018 926 sa opisuje použitie...

Filtračné zariadenie pre filtrovanie plynných palív u systémov pre privádzanie plynu do spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8610

Dátum: 19.01.2007

Autori: Grando Maurizio, Martini Sandro, Gritti Guido, Toniolo Enrico, Segato Carlo

MPK: F02M 21/02

Značky: palív, plynných, spalovacích, systémov, motorov, zariadenie, plynů, privádzanie, filtračné, filtrovanie

Text:

...dalej zvýšenie celkových výrobných nákladov a väčšiu zložitost všetkých potrubí a elektrických súčastí(pre napájanie snímačov a pre získavanie signálov od príslušných prevodníkov), usporiadaných pre zapojenie celého systému. Vyššia zložitosť sa úplne zjavne prejavuje pri inštalácii a údržbe systému, pričom existuje dalšie riziko0004 Za účelom čiastočného odstránenia uvedených nedostatkov sú zo známeho stavu technikyt známe technické riešenia,...

Spôsob odstraňovania farebných teliesok z palív na báze uhľovodíka použitím aktivovaného uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10583

Dátum: 30.03.2006

Autori: Zhang Tiejun, Joseph Joseph, Winward Michael, Miller James

MPK: C10G 25/00, B01J 20/20, C01B 31/08...

Značky: farebných, použitím, palív, odstraňovania, aktivovaného, spôsob, uhlíka, uhľovodíka, teliesok, báze

Text:

...3. vyd., zv. 4, strany 562 až 569.0025 US patentová prihláška 2004/0200758 opisuje spôsob odstraňovania tiofénu a tiofénových zlúčenin z tekutého paliva, zahrnujúci kontaktovanie tekutého paliva s adsorbentom. ktorý výhodne adsorbuje tiofén a tiofénové zlúčeniny, ako aj ďalší spôsob, zahrnujúci selektívne odstraňovanie aromatíckých zlúčenin zo zmesi aromatíckých a alifatických zlúčenin. Adsorbent zahrnuje zeolit získaný iónovou výmenou,...

Horák a spôsob spaľovania palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5033

Dátum: 09.08.2005

Autor: D'agostini Mark Daniel

MPK: F23D 14/48, C03B 5/00, F23D 14/00...

Značky: palív, spaľovania, horák, spôsob

Text:

...plochu priečneho prierezu, pričom tretia plocha priečneho prierezu prietoku je vpodstate homogénna v celom výtokovom úseku paliva.0025 Prvé vedenie okysličovadla podľa prvého uskutočnenia horáka obsahuje vtokový úsek okysličovadla a Výtokový úsek okysličovadla. Vtokový úsek okysličovadla má prvý vtok okysličovadla a prvý výtok okysličovadla vzdialený od prvého vtoku okysličovadla, pričom vtokový úsek okysličovadla je prispôsobený na prenos...

Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6757

Dátum: 28.10.2004

Autor: Chiocca René

MPK: G21F 5/00, G21F 5/005

Značky: palív, súborov, spôsob, dvojitou, nukleárnych, zariadenia, opláštenia, kondicionovania, bariérou

Text:

...Podľa niektorých zákonných predpisov je použitie tejto dvojitej nádoby obligatórne. V tomto pripade nie je nwžné uskutočňovať kondicionovanie podVynález navrhuje łvyriešiť problémy spojené s odvodnenímPodľa jedného význaku sa vynález týka zariadenia pre dvojité kontejnery, ktoré umožňuje svojim priestorovým vytvorením zaistiť odvodnenie a pôsobenie inertného plynu na vonkajší kontejner alebo kontrolu utesnenia. Vzhľadon 1 k voľnému...

Spracovanie ropných frakcií, fosílnych palív a ich produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5506

Dátum: 17.08.2004

Autor: Cullen

MPK: C10G 27/00

Značky: produkty, ropných, spracovanie, palív, fosílnych, frakcií

Text:

...tuhnutia, teploty zákalu a teploty mrznutia. zlúčeniny siry a zlúčeniny dusíka sa redukujú a používanie spôsobu podľa tohto vynálezu významne znižuje záťaž na konvenčné spôsoby, ako sú hydrodesulfurizácla ahydrodenitrogenácía, ktoré môžu byť z tohto dôvodu uskutočnené účinnejšie a efektívnejšie.0018 Tieto a ďalšie výhody, vlastnosti, použitie a uskutočnenia tohto vynálezu sú evidentnejšie z nasledovného opisu.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU A...

Spracovanie ropných frakcii, fosílnych palív a ich produktov zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3217

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 15/00, C10G 31/00, B01D 1/00...

Značky: fosílnych, zvukovou, energiou, ropných, frakcií, palív, produktov, spracovanie

Text:

...je spôsobilý zlepšiť kvalitu-3 spracovávaného rafinovaného fosílneho paliva, v dôsledku čoho by mohol byt jednoducho využívaný rañnériách či už vo veľkom meradle alebo bo v malých prevádzkových podmienkach.Teraz sa zistílo, že fosílne palivá, ropné frakcie aveľa komponent získaných ztýchto zdrojov možno podrobiť rozmanitým prospešným premenám a vylepšiť ich rôznymi cestami spôsobom, ktorý aplikuje zvukovú energiu do týchto materiálov v...

Spracovanie fosílnych palív zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14739

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 31/00, B01D 1/00, C10G 15/08...

Značky: palív, zvukovou, spracovanie, fosílnych, energiou

Text:

...je vynález obzvlášť užitočný sú plynové oleje, tento temiín sa tu používa rovnaký ako v priemysle spracovania ropy, aby sa naznačilo, že ide o kvapalné ropné destiláty,ktoré majú vyššie teploty varu ako než ťažký benzín. Začiatok teploty varu môže byť len 400 °F (200 °C). ale výhodný rozsah teploty varu je okolo 500 °F až okolo 1100 °F (čo približne zodpovedá 260 °C až 595 °C). Príklady frakcil. ktoré vrú vtomto rozmedzí sú FCC kalový olej,...

Spôsob a zariadenie k výrobe palív z lisovanej biomasy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10547

Dátum: 28.01.2004

Autor: Werner Hans

MPK: C10L 5/08, C10L 5/04, C10L 5/44...

Značky: lisovanej, zariadenie, spôsob, výrobe, použitie, palív, biomasy

Text:

...sušenia použiť napríklad tepelne čerpadlá. Ako bude ďalej uvedené, je tiež možne pre energiu, požadovanú na sušenie, vytvárať aspoň čiastočne spaľovaním palív,vyrobených spôsobom podľa vynálezu. Alternatívne alebo doplnkovo sa pri sušení počíta s použitím mikrovlnného ohrevu.0018 Teploty okolia biomasy, použité pri sušení, respektíve teploty, vytváranej pri sušení biomasy, závisí od druhu biomasy, požadovanej alebo danej doby sušenia,...

Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20957

Dátum: 10.10.2003

Autori: Roby Richard, Klassen Michael, Schemel Christopher

MPK: F02C 1/00, F02B 43/08, F02G 3/00...

Značky: použitia, palív, odparovanie, tekutých, spalovacích, spôsob, zariadeniach

Text:

...ako dôsledok normálneho, predčasného alebo inéhoohrevu paliva, ktoré môže nastať pri privádzaní paliva dospaľovacieho zariadenia. Samovznietenie spôsobuje zníženú efektívnosť a poškodenie spaľovacieho zariadenia, skrátenie životnosti spaľovacieho zariadenia a/alebo nárast nežiaducich emisií.0006 Boli uskutočnené rôzne pokusy o obmedzenie samovznietenia tekutých palív s vyšším obsahom uhľovodíkov V takých zariadeniach chudobného, vopred...

Teplovodný kotol na spaľovanie pevných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3591

Dátum: 11.09.2003

Autori: Lyčka Zdeněk, Balejík Henrich

MPK: F24B 9/00, F23B 1/06, F22D 1/02...

Značky: teplovodný, kotol, palív, pevných, spaľovanie

Text:

...ktorého dolnej časti sú umiestnené držiaky 18, ktoré sú pevne pripojene ku kotlovému telesu 15, na držiakoch 18 sú umiestnené liatinové článkovć rošty 2 a šamotovć tvámice 12. Na liatinové článková rošty 2, ktoré sú pevne prichytené na kotlové teleso 15 sa umiestni podpaľ, ktorý sa zapáli. Na rozhorený podpaľ sa cez nakladacie dvierka 1 naloží pevné palivo na spaľovanie, teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní pevného paliva spolu so spalinami stúpa...

Spôsob získavania chemických surovín a/alebo kvapalných zložiek palív z použitých alebo odpadových plastov a použitie vyrobeného depolymerizátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283104

Dátum: 27.12.2002

Autori: Niemann Klaus, Strecker Claus, Holighaus Rolf

MPK: C10G 1/10, C10G 1/00

Značky: získavania, plastov, surovin, zložiek, vyrobeného, kvapalných, palív, spôsob, chemických, odpadových, použitie, použitých, depolymerizátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania chemických surovín a kvapalných zložiek palív z použitých alebo odpadových plastov, pri ktorom sa použité alebo odpadové plasty depolymerizujú pri zvýšenej teplote, prípadne za prídavku pomocnej kvapalnej fázy, rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel, a vzniknuté plynné a kondenzovateľné depolymerizačné produkty - kondenzát, ako aj vzniknutá ťažká fáza obsahujúca čerpateľné viskózne depolymerizačné produkty - depolymerizát sa...

Detergentná a antikorózna prísada do uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278243

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bratský Daniel, Oravkin Juraj, Stacho Dušan

MPK: C10L 10/04

Značky: antikorózna, uhlovodíkových, detergentná, prísada, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do uhľovodíkových palív s detergentným a/alebo antikoróznym účinkom na palivový a/alebo spaľovací systém palivo používajúceho zariadenia obsahuje 5 až 99,999 % hmotn. zlúčeniny štruktúrneho chemického vzorca X-CO-Y-CO-Z, v ktorom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise a 0,001 až 95 % hmotn. minerálneho alebo polymérneho oleja so strednou mólovou hmotnosťou 200 až 1500 g/mol a s viskozitou pri 100 °C v rozmedzí 5 až 30 mm2s-1.

Spôsob spaľovania palív a spaľovacia komora na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278077

Dátum: 08.12.1993

Autori: Sokolov Konstantin Jurevič, Treťjakov Sergej Ivanovič, Zacharov Jurij Ivanovič, Akulov Vladimír Alexejevič, Poslušný Gustav, Vinogradov Jevgenij Dmitrijevič, Sudarev Anatolij Vladimirovič, Veselý Stanislav

MPK: F23R 3/04, F23R 3/02, F23R 3/06...

Značky: spôsob, spaľovania, spaľovacia, palív, tohto, uskutočnenie, spôsobu, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania palív v čiastočne uzavretom priestore, do ktorého sa z čelnej uzavretej strany čiastočne uzavretého priestoru privádza palivo a vzduch a z opačnej strany vystupujú splodiny spaľovania. Do čiastočne uzavretého priestoru sa privádza prídavný vzduch do oblasti maximálnych teplôt. Spaľovacia komora na uskutočnenie uvedeného spôsobu obsahuje plamenec (1) a čelo (2), v ktorom sú uložené horáky (3), z ktorých väčšina je rozmiestnená...

Zariadenie na pyrolytické spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 216

Dátum: 09.09.1993

Autor: Křenovský Jan

MPK: F23B 1/04

Značky: tuhých, spaľovanie, pyrolytické, zariadenie, palív

Text:

...L přikládecfch dvířek L,násypkya 1 iva , jejíž spodní část je pyrolýzní komora 3. Popelníkový prostor E Je oddělen od pyrolýzní komory § pevným roštem i A otočným roštem W 5. Kodvedení pyrolýzního plynu do spalovací komory 3 slouží kanál 1 do kterého je současně zaústěn pwívodfgsekundárního vzduchu . Tepelný výměník g umístění v zadní části zařízení odebírá tepelnou Aenergii spalinám. Zařízení opouštějí spalinx kouřovodem Li.Mąnipulacc se...

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Petráček Martin, Petráček Miloslav

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, částic, palív, pohybujících, odpadů, vrstvě, způsob

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Zařízení na zpracování tuhých odpadních látek z tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268246

Dátum: 14.03.1990

Autori: Husák Vladimír, Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Kučera Miloš, Kaufman Oldřich, Hašek Miroslav

MPK: C10J 3/66

Značky: odpadních, tlakového, palív, zplyňování, zpracování, zařízení, tuhých, látek

Text:

...elementů, což zvyšuje jeho provozní spolehlívost o sníluje nároky na údržbu. Další výhodou je nižší energetícká nàročnost zpracqyàní tuhých odoadních látek docílenâ odstrančnín nlecího zařízení.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je zobrazen na příloženěm výkresu /obr. /.Generátor 1 tlakového zplynovàní tuhých palív je opatřen přívoden 3 tuhých palív,odvodem § popela a potrubím Q odvodu surového plynu. °otrubí 5 odvodu surového...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Güther Rolf, Lahr Jens, Fröhlich Manfred, Tietze Günter, Göhler Peter, Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred, Scheidig Klaus

MPK: C10J 3/50, C21B 5/00

Značky: zplyňování, zařízení, palív, prachových, způsob, spalování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bratský Daniel, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Bučko Miloš, Fehér Pavol, Franta Štefan, Braunsteiner Michal, Ambrož František

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, zmesný, spôsob, zážihové, komponent, motory, přípravy, kyslíkatý

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bučko Miloš, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Bratský Daniel, Braunsteiner Michal, Fehér Pavol

MPK: C10L 1/18

Značky: zážihové, kyslíkatý, motory, komponent, palív

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Teplovzdušný výměník k představnému topeništi na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264650

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sladký Václav, Jirásek Petr

MPK: F24H 3/00

Značky: výměník, teplovzdušný, topeništi, představnému, palív, spalování, dřevních

Text:

...ohniště představného topeniště a vystoupení teploty spalin nad250 °C, případně i více, se ručně nebo automaticky uzavírá uzavírací klapka přímého tahuV potrubí přímého tabu mezi oběma spodními komorami a horké spaliny stoupají vzhůru před ní svislou výměníkovou vložkou ze spodní přední komory. Přes horní spojovací komoru přechâzejí horizontálně do zadní svislé výměníkové vložky, kterou procházejí směrem dolů do Spodní komory a z ní do...

Představné topeniště na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264649

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jirásek Petr, Sladký Václav

MPK: F24H 3/00, F24B 1/00

Značky: topeniště, palív, dřevních, spalování, představné

Text:

...rozvaděčem lg sekundárního vzduchu s tryskami lg a regulačním uzávěrem ll sekundárního vzduchu. Pod roštem 2 se nachází popelník lg s requlačním uzávěrem lg. Odlučovač úletu lg je uzavřen uzávěrem gg. Nad prostorem topeniště3 je palivový zásobník gl s uzávěrem gg. Funkce představného topeniště je následujícíPo otevření uzávěru gg palivového zásobníku gł a regulačního uzávěru ohniště § a regulačního uzávěru lg popelníku gg se prostor...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Fuchs Petr, Drázský Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: zpracování, způsob, odpadních, fosilních, sulfidů, snížení, vodách, palív, obsahu

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Průmyslový hořák pro spalování plynných a kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263135

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hill Eduard

MPK: F23D 17/00

Značky: plynných, průmyslový, horák, spalování, kapalných, palív

Text:

...podle vynálezu, sestávající ze skříně s centrálním kanálem pro axiální přívod sekundárního spalovacího vzduchu, po jehož obvodu je uspořádána soustava trysek pro přívodvprimárního spalovacího vzduchu do směšovacího prostoru, na nějšň navazuje ústí hořáku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v centrálním kanálu je umístěna posuvná redukční clona, opatřená nejménějjedním řídícím otvorem, jehož průřez je v rozmezí 0,05 až 0,95 násobku menší...