Patenty so značkou «palety»

Spôsob a zariadenie pre nakladanie palety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20382

Dátum: 27.03.2014

Autor: Gänz Rolf

MPK: B65G 61/00, B65G 1/137

Značky: nakladanie, spôsob, zariadenie, palety

Text:

...A 1 už opisuje paletovacie stanice so zásobníkmi a nekonečnou dopravnou slučkou sviacerými dopravnými prostriedkami.0010 vychádzajúc z nej, je predmetom tohto vynálezu spôsob a zariadenie vyššie uvedeného druhu pokiaľ ide o vylepšenie pripravovania jednotlivých paletovaných balíkov.0011 Tento predmet je riešený spôsobom podľa patentového nároku 1 a zariadením podľa patentového nároku 5. Závislé patentové nároky sa týkajú príslušných...

Rám pre palety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20764

Dátum: 31.10.2013

Autor: Wright David

MPK: B65D 19/38

Značky: palety

Text:

...pohľad na nosný rám skladateľnej palety v súlade s uskutočnením podľa tohto vynálezu Obrázok 2 je rozložený pohľad na nosný rám z Obrázku lObrázok 3 je detailný perspektívny pohľad na prvky nosného rámu z Obrázku lObrázok 4 je detailný perspektívny pohľad na nosné popruhy nosnéhoObrázky 5 až 9 zahmujú perspektívny pohľad na nosný rám z Obrázku lObrázok 10 je čelný pohľad na rám palety z Obrázku l aObrázok 11 je perspektívny pohľad na nosný...

Papierové palety na premiestňovanie tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15091

Dátum: 04.11.2008

Autor: Suda László

MPK: B65D 19/00

Značky: premiestňovanie, papierové, tovarů, palety

Text:

...používané tiež V automatizovaných manipulačných systémoch. 0012 Ďalšou výhodou je to, že prvky špeciálne konštruovanej ložnej plochy a opomýchnôh sú ľahko vyrobiteľné a montovateľné s využitím výrobnej technológie tradičnejpapierovej palety. Nie je teda nutne meniť alebo nahrádzať výrobný proces a zariadenie na výrobu papierových paliet.0013 Ďalšou výhodou je, že vďaka špeciálnemu spojeniu medzi ložnou plochou a prvkami opomej nohy sa...

Rohovo-stredový diel stohovateľnej palety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3842

Dátum: 07.07.2004

Autor: Majdák Miloš

MPK: B65D 19/12

Značky: palety, stohovateľnej, rohovo-stredový

Text:

...- stredových dielov vybavených bočným čelom a môže byt vybavená jedným alebo viacerými dielmi bez bočného čela.Výhoda rohovo-stredovej dielu stohovateľncj palety spočíva v tom, že spĺňa všetky požiadavky kladené na vratnú paletu, ktoráje z týchto dielov zložená, pričom jej konštrukčne prevedenie je prosté a manipulácia s ňou je nenáročná, pričom hmotnost jednotlivých dielov je nizka pri dostatočnej pevnosti. Výhody rohovo stredovej palety...

Nadstavbový systém na ploché palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 282094

Dátum: 28.08.2001

Autor: Holztrattner Heinrich

MPK: B65D 19/10

Značky: ploché, nadstavbový, systém, palety

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavbový systém na ploché palety, ktorý umožňuje prestavbu plochých paliet (23) na priestorové palety, pozostávajúci z koncových segmentov (11), vybavených objímkami (13), pričom bočnice (24) koncových segmentov sú na svojich zvislých okrajoch vybavené spojovacími očkami (14). Systém pozostáva ďalej z bočných segmentov (12), ktorých zvislé bočné hrany sú taktiež vybavené spojovacími očkami (14). Spojovacie očká koncových segmentov (11) sa so...

Záves na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 260300

Dátum: 15.12.1998

Autor: Takáč Peter

MPK: B65D 19/44

Značky: závěs, palety

Text:

...prepojené vzperou. Nevýhodou itejto konštrukcie je nutnost ručnej manipulácie s .paletami pri ich vkladaní a vykladaní z dopravnika.Uvedený nedostatok odstraňuje záves na palety podľa vynálezu. jeho podstatou je to,že teleso zavesu otočne uložené na čape,ktorý je súčasťou retaze dopravnika, je pomocou konzoly opatrené dvoma kužeľov.ými kolik-mi. Funkciu vzpery nahradzuje samotná .paleta, ktorá otvormi v spodnej časti je nasunuta v...

Pohonný systém pre schody a priamobežné palety pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280663

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hauser Henrik, Höfling Peter, Wilke Hermann

MPK: B66B 23/00, B65G 45/08

Značky: palety, systém, pohyblivých, pohonný, schodov, priamobežné, schody, chodníkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšie lamely (47, 48) sú neotočne pripevnené k reťazovým čapom (42), vnútorné lamely (49, 50) k puzdrám (44) a tesniace diely (53, 54) sú umiestnené v oblasti oboch plôch puzdier (44). Reťazové čapy (42) pozostávajú z galvanizovaných cementovaných oceľových čapov, zatiaľ čo puzdrá (44) sú z cementovanej kalenej a temperovanej ocele s galvanickým povlakom. Medzi reťazovými čapmi (42) a puzdrami (44) je umiestnené najmenej jedno klzné...

Zariadenie na kontrolu polohy palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 277983

Dátum: 15.01.1992

Autori: Lekeš Petr, Sláma Pavel

MPK: B23Q 15/22

Značky: polohy, kontrolu, palety, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má vo zvislom stredovom otvore otočného stola osadený piest (2), ktorý je svojím vrchným čelom pripevnený k upínacej doske (3) s paletou (1) a piest (2) je v časti odvrátenej od upínacej dosky (3) predĺžený zvislou tyčou (4) prechádzajúcou otvorom v telese (10), ktorá má vytvorené kužeľové zakončenie (41). V mieste kužeľového zakončenia (41) je vytvorený v telese (10) vodorovný otvor so zahĺbením, v ktorom je posuvne osadená...

Stojan na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 274642

Dátum: 15.09.1991

Autor: Karpisek Ladislav Stephan

MPK: B65D 19/12

Značky: palety, stojan

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kluka Ján, Zvara Ján, Mičušík Peter, Hrnko Tibor

MPK: B65G 57/24

Značky: robotizované, stavebnicové, palety, tovarů, ukladanie, automatické, kusového, pracovisko

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Zasúvacia nožička z plastov do podložky palety prostej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258239

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: plastov, prostej, palety, podložky, nožička, zasúvacia

Text:

...a podložky, pri poškodení nožičky jednoduchá výmena, na zasúvacie nožičky nie je potrebne zložité strojné zariadenie,palety prostě je možné zhotoviť na miastaoh expedície výrobkov, na nožičky nepôsobí agresívne prostredie, nadstavba pri preprave tvorí zároveň fixačný prvok posunutiu uložených výrobkov na palete, využíva sa odpadov pri spracovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. l je zostava nožičky v náryse, na obr. 2 nožička v...

Zařízení pro přejímání palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 257756

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schumacher Karl, Harter Walter

MPK: B23Q 41/02, B65G 13/11

Značky: zařízení, přejímání, palety

Text:

...mohou být vzájemné spojený nenazsnačenýmzpüsobenwr zejména základní doskou. V příkladnem provedení sestava každý ze stojanů 4, 5 ze dvou masivních slonpů S, 7., na nichž leží příčník 8. Na každém příčníku 8 jsou uložený jeden střední a dva vnější välečky 9, 1 G, které tvoří levou vál-ečlkovou dráhu 11 a pravou väiečkovou dráhu 12. Neni však nutne, aby každá váiečková draha 11, 12 měla nutné tři válečky 9, 10, nebo-t mohou být taiké uspořádaný...

Kontaktní snímač palety v regálové buňce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255670

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Zdeněk, Kopečný Jiří, Tesař Rudolf, Sajvald Vojtěch

MPK: B66F 17/00, B65G 1/02

Značky: kontaktní, palety, snímač, buňce, regálové

Text:

...snímače jsou oproti svislému rameni tvarového snímače a oproti sobě kolmá přičemž horní rameno s tvarovaným koncem je ovladatelné paletou a mikrospínsče umístěné na vodorovné desce jsou ovladatelné spodním ramenem tvarového snímače. svislé rameno, tvarového snímače zhotoveného z pružinového drátu, je v drážce svislé desky předepnuto příchytkou.Z kontaktů mlkrospínačůlze snímat přímé signály potřebné pro automatické řízení. Snímaný...

Zařízení ke kontrole čelních ploch naložené palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 246834

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vítek Jaromír, Borovcová Želmíra, Nejedlý Pavel, Landa Václav

MPK: B65G 1/00

Značky: kontrole, zařízení, ploch, čelních, palety, naložené

Text:

...Za indikační světelnou závorou 5 je na rámu łupevněna světelná lišta Q podél jeho jedné vodorovné a jedné svislé strany. Na protilehlé části rámu l je uloženo otočné zroátko 1 spojené s motorem.łg. Rovina rotaoe otočného zrcátka 1 je totožná s rovinou světelné lišty Q. V téže rovině je na rámu.l.uloženo hlavní světelné čidlo 8 zaměřená na otočné zrcátka 1. S otočným3 246 534 zrcátkem 1 je spojena clona lg s výřezem, k níž je přiřazeno pomocné...

Zariadenie k automatickému premiestňovaniu sklenných obalov alebo podobných predmetov na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242328

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šíp Josef, Balabán Luboš

MPK: B65G 57/24

Značky: palety, predmetov, premiestňovaniu, automatickému, sklenných, podobných, zariadenie, obalov

Text:

...na dva pneumatické pohony 24, 25. K držiaku 21 prenášacieho mechanizmu 22 je pripevnený jeden koniec retaze 26, pričom druhý koniec je cez dvojicu volných kladiek 27 spojený so závažímobr. 3. Celé zariadenie je umiestnené v priestore medzi zoraďovacím stolom 29 výrobkov30 a valčekovým dopravníkom 31 pre pale ty 32 (obr. 4.K ovládaniu činnosti slúži okrem neznázorneného ovládacieho centra prvý ovládací spínač 33 a druhý ovládací spínač 34,...

Snímač prítomnosti palety v regálovej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250884

Dátum: 14.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 17/00

Značky: bunke, přítomnosti, snímač, regálovej, palety

Text:

...5 rozvinutý tvar polohovalcej drážky, obr. 6 nárysný rez snímaíčojm vo funkjčnej polohe, ked je dotyková lišta. ~opretá o paletu a obr. 7 nárysný rez snímačom vo funuklčnej polohe, pri maximálnom vysunutí snímacej wrúrky, ked sa v regálovej bunke nenachádza paleta, Snímač ,pozostáva z rámu 1, v ktorom je suvne usporiadaná snímacia tyč 2, »mechanicky viazaná prostredníctvovm unášatša 3 s piestnicou 4 priamočiareho hydromotora 5. Toto spojenie...

Uzamykatelné víko palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247958

Dátum: 15.01.1987

Autori: Srb Josef, Kučera František

MPK: B65D 19/38

Značky: uzamykatelné, víko, palety

Text:

...víka Jednak vytvořit optiaální ikroklíue pro přeprava e Jednak aeaeaíae příetupu drobných hlodavcd, reep. ptáků.Poaocí víka palety u aateridlu zenedllekóho a potravindřekeho charakteru eauujee pdeobení nelddoucích vlivů i s hlediska, łwgiew dopravy, n. př. prednou, úkapy e pod. vzhledu k toau, ie víko Je a konstrukcí palety epoJeao na pevne, Je prakticky vyloučeho při případnl převrúcení palety, vyeypdní obaehu a tí Je aabrdnho v toto...

Zařízení na kladení předmětů na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 236519

Dátum: 15.11.1986

Autor: Jaroslav Pospíšil

MPK: B65G 47/00

Značky: zařízení, palety, předmětů, kladení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem. Řeší ukládání předmětů na palety. Podstatou vynálezu je přísunový dopravník předmětů, pod ním příčně k němu umístěný dopravník palet, shrnovací pravítko a volnoběžná spojka. Zařízení lze použít v oblasti manipulace s materiálem při paletování výrobků.

Zařízení pro ukládání deskových materiálů na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 229178

Dátum: 01.01.1986

Autor: Lhotka Jaroslav

MPK: B65G 57/14

Značky: deskových, ukládání, zařízení, palety, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení tvoří volnoběžný válec, který je umístěn nad koncem dopravníku a výsuvné pravítko uložené v nosné konstrukci pod dopravníkem. Vynalez je možno využít v těch odvětvích průmyslu, kde dochází ke zpracování matriálů deskového charakteru.

Zařízení pro ustavení a upnutí palety s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219601

Dátum: 15.08.1985

Autori: Gančarčík Bohumil, Hrdlička Miloš, Janas František

Značky: obrobky, ustavení, zařízení, palety, upnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení a upnutí palet s obrobky. Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro ustavení a upnutí palet s obrobky na obráběcích centrech, případně na pracovních stanicích automatických linek na obrábění, jež bude ovládáno jedním hydraulickým válcem. Podstatou vynálezu je zařízení pro ustavení a upnutí palet s obrobky na obráběcích centrech, případně pracovních stanicích automatických linek na obrábění. Paleta je ustavována i upínána...

Záves na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 219183

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vyskočil Pavol

Značky: závěs, palety

Zhrnutie / Anotácia:

Záves na palety pozostávájúci z nosníka, v ktorého hornej strednej časti, je v priečnom smere umiestnený závesný čap. Záves je použiteľný najmä pre ohradové palety opatrené v stohovacom systéme otvormi pre manipuláciu so žeriavom. Riešeným problémom je zvýšenie bezpečnosti prevádzky a zrýchlenie manipulácie, čo sa dosahuje tým, že v mieste pod závesným čapom je v nosníku usporiadaný ďalší, unášací čap dvojstrannej, do "S" formovanej vačky,...

Krokovací systém frikčního dopravníku pro palety k mezioperační přepravě různých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218271

Dátum: 15.02.1985

Autori: Blažek Jan, Rychtrmoc Josef

Značky: krokovací, palety, systém, různých, mezioperační, dopravníku, součástí, frikčního, přepravě

Zhrnutie / Anotácia:

Krokovací systém frikčního dopravníku pro palety k mezioperační přepravě různých částí v automatizovaných výrobních systémech, vyznačený tím, že sestává z impulsního ovládače (9) s aktivním členem (29), přestavitelně uloženého v upínací liště(10), připevněné vně na podélníku rámu (16), z vahadla (30) s uvolňovací lištou (4) pro vysmeknutí kratšího ramene (6) zajišťovací páky (2), kyvně uložené na čepu (8) v tělese unášecí desky (15) a z narážek...