Patenty so značkou «paleta»

Systémová paleta na skladovanie a prepravu dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7484

Dátum: 01.07.2016

Autori: Zavacký Ondrej, Bednarčík Ján, Domanický František

MPK: B65G 1/02, B65D 81/17

Značky: dvojkolesí, skladovanie, systémová, prepravu, paleta

Text:

...Háky sú na spojovacích tyčiach usporiadané tak, že pri spojení dvoch stabilizačných častí, stabilizačné tyče zapadnú do hákov a háky sami sebe neprekážajú. Stabilizačná časť alebo stabilizačné časti sú umiestniteľné na vrchnú časť dvojkolesia, ktoré sú pripevnené k podlahe alebo podvozku. Na stabilizačné časti sú umiestniteľné ďalšie dvojkolesia, pričom na krajne dvojkolesia potom na každé druhé V rade je umiestená fixačná časť, pričom...

Transportná paleta pre tlakové plynové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19696

Dátum: 29.01.2014

Autor: Kriese

MPK: B65D 19/40, B65D 19/38

Značky: nádoby, plynové, paleta, tlakově, transportná

Text:

...vynálezu na žiadny pád vylúčené, avšak na základe s nim spojených vysokých nákladov je menej výhodné.V oblasti zdvíhacieho zariadenia je výhodne usporiadaný uhlový profil, vyčnievajúcí na hor nej strane podlahovej dosky, ktorého prostredníctvom sa podlahová doska opiera o zdvíhaciezariadenie. Uhlový profil je pritom vytvorený tak, že je v jeho zaťaženom stave kompenzovaná výška zdvíhacieho zariadenia, teda podlahová doska V nakladacom...

Paleta na prepravu guľatiny alebo reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18762

Dátum: 06.07.2012

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B65D 19/38, B65D 19/44

Značky: guľatiny, řeziva, prepravu, paleta

Text:

...vynálezu budú bližšie opísané na základeschematických zobrazení, ktoré zobrazujú jeden príklad uskutočnenia. Tu zobrazujeobrázok 1 šikmý pohľad na paletu určenú na naloženie guIatiny alebo reziva s variantom uskutočnenia stĺpikov, obrázok 2 čelný pohľad na paletu z obrázku 1, obrázok 3 pohľad zboku na paletu z obrázku 1, obrázok 4 pohľad zhora na paletu podľa obrázku 1, obrázok 5 detail B z obrázku 3 v zväčšenom zobrazeni, obrázok 6...

Paleta pre neskrátený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286922

Dátum: 26.06.2009

Autori: Proust Bernard, Simon Thierry

MPK: B65D 19/22

Značky: materiál, neskrátený, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (1) pre neskrátený materiál, hlavne na dopravu profilov z plastickej hmoty alebo hliníka, s úložnou plochou, ktorej dĺžka je aspoň štyrikrát väčšia ako jej šírka, je tvorená priebežnými pozdĺžnymi nosníkmi (2), ktoré sú navzájom spojené viacerými priečnymi výstužami (3). Podľa vynálezu je na pozdĺžnych nosníkoch (2) na vonkajších bočných stenách (21) umiestnených vo vzájomnom odstupe viacero kolmo nahor stojacich stĺpov (4).

Adaptérová paleta a spôsob manipulácie s nákladom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20122

Dátum: 16.01.2009

Autor: Moberg Carsten

MPK: B65D 19/22, B65D 19/44, B65D 19/38...

Značky: manipulácie, nákladom, spôsob, adaptérová, paleta

Text:

...keď boli prázdne, vďaka nevýhodám ich uzamykacích mechanizmov, ktoré občas praskali pod váhou ostatných paliet.0006 Cieľom predkladaného vynálezu je navrhnúť vylepšený produkt pre riešenie aspoň niektorých z vyššie uvedených nevýhod predstavením vylepšenej konštrukcie adaptérovej palety.0007 Vynález je založený na novom type uzamykacieho mechanizmu,ktorý obsahuje plne nezávislé uzamykacie členy, ktoré môžu byť deaktivované pomocou páky,...

Deliteľná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8443

Dátum: 27.11.2008

Autor: Couvreur Christelle

MPK: B65D 19/34

Značky: dělitelná, paleta

Text:

...časťou v spodnom paneli. Tátovyrezaná časť je usporiadaná medzi oboma spodnými polovičnými panelmi.0009 Podla vynálezu je jeden koniec Štiepacieho pásika opatrený pútkom. Toto pútko je napríklad tvorené výrezom v tvare písmena V aje umiestnenéna okraji dosky na spodnom paneli.0010 Podľa iného znaku vynálezu je horný panel opatrený výrezomumiestneným na okraji dosky.0011 V jednom uskutočnení vynálezu je doska tvorená tabulou prehnutou vo...

Paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285590

Dátum: 19.03.2007

Autori: Dworok Josef, Kastrup Michael

MPK: B65D 19/22

Značky: paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (1) je vytvorená s jedným celistvým, horizontálnym nosným dielom (4), z ktorého smerom nadol odstávajú nohy (5), celistvými, nepriepustnými vonkajšími plochami s dutým vnútorným priestorom (2). Dutý vnútorný priestor (2) vonkajších stien je orebrovaný lamelovými stenami (3), ktoré prechádzajú najmä zvisle k hlavnej rovine (10) palety (1). Aspoň v rohovej zóne sú lamelové steny (3) ako rohové lamelové steny (13) usporiadané tak, aby...

Paleta (úložný nosník)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8940

Dátum: 12.12.2006

Autor: Persson Bo

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, nosník, úložný

Text:

...otvormi v miestach medzi podpornými časťami. Tým sa dosiahne istá úspora(0011) Ďalej podľa vynálezu, aspoň dve, s výhodou štyri rebrá môžu byť uskutočnené v každej podpornej časti. Spomínané rebrá sú uskutočnené napríklad v podstate v tvare písmena U. Týmtospôsobom je dosiahnutá značná stabilita podpornej časti, hlavnesteny spodnej nohy a tým i obklopujúcich častí palety, pretožespomínané rebrá, sú podpornými časťami upevňovacieho...

Paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16325

Dátum: 05.12.2006

Autori: Przytulla Dietmar, Wurzer Ernst, Weyrauch Detlev, Schmidt Klaus-peter

MPK: B65D 77/04

Značky: paleta

Text:

...je použité usporiadanie, keď iba stredová sanica alebo stredové nohy vrátane prípadne existujúcej, centrálnej stredovej nohy pozostávajú z elektricky vodivého plastového materiálu, a obidve vonkajšie sanice alebo štyri rohové nohy potom z elektricky nevodivéhoPri manipulácii snaplnenými paletovými kontajnermi pomocou vidlicových stohovacích vozíkov sú najmä rohové oblasti spodnej palety (rohové nohy) podrobené pri drsnej každodennej...

Paleta z lepenky alebo kartónu, obsahujúca prostriedok na spojenie s obalom, a paleta s týmto obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6528

Dátum: 26.06.2006

Autori: Guardiola Pierre-henri, Leuillier Paul, Boisard Philippe

MPK: B65D 19/38, B65D 19/02

Značky: obalom, lepenky, paleta, týmto, obsahujúca, spojenie, kartónu, prostriedok

Text:

...s obalom. Pre paletu s obalom z lepenky alebo kartónu, majúcim zvisle steny, tvoriace obvodovú časť, a dnovú stenu obsahujúcu najmenej jednu dnovú príklopku kĺbovo pripojenú pozdĺž okraja obvodovej časti, spočíva obal na doske a prehýbajúca chlopña je prehnutá medzi dnovou príklopkou a0013 Najmä paleta obsahuje druhú príklopku klbovo pripojenú pozdĺž druhého okraja dosky rovnobežnej s prvým okrajom dosky, pričom prvá a druhá príklopka sú...

Paleta na skladovanie a transport tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3871

Dátum: 06.12.2005

Autor: Pisano Roberto

MPK: B65D 19/22, B65D 19/00

Značky: skladovanie, paleta, transport, tovarů

Text:

...2, oba konce základu 14 každej podpery obsahujú zošikmenie 15.D 015 Bočné steny 12 trubicových podpier 4 obsahujú vyrezané diery 22 na zapadnutie hrotov zdvíhacích vidlíc. Vyrezané diery 22 majú všeobecne nižšiu výšku ako je výška bočných stien 12 podpery 4, t.j. každá vyrezaná diera 22 je ohraničená smerom dolu a nahor pásikom bočnej steny 12 podpery. Navyše, aby sa uľahčilo vloženie vidlice, leží dolný okraj 24 každej vyrezanej diery na...

Paleta na skladovanie a prepravu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4270

Dátum: 06.10.2005

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/38

Značky: prepravu, pneumatik, paleta, skladovanie

Text:

...je vyvolaná uloženýrni pneumatikami a aj ďalšími paletami v stohu spočíva na stohovacom prvku na dolnom konci nohy palety a nie na dosadacom čape, ktorý je v prípade veľkého stohu paliet na naýspodnejšej palete, extrémne namáhaný na strih. V stohu paliet sa dosiahne to, že celá záťaž je prakticky priamo prenášanà len stĺpikmi čela palety, ktoré bez problémov znesú požadované namáhanie na tlak. Dosadací čap takto plni len zaisťovaciu...

Prepravná paleta zo zlepovanej hladkej lepenky kruhovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4049

Dátum: 03.01.2005

Autori: Tokarčik Július, Kováčová Zuzana, Chlebáková Iveta, Tokarčík Miroslav, Kováč Štefan, Hlóska Štefan

MPK: B65D 57/00

Značky: lepenky, zlepovanej, prepravná, kruhovitého, hladkej, paleta, tvaru

Text:

...alebo preprave.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie vysvetlený na obrázkoch na pripojenom výkrese. Na obr. 1 sú znázomené jednotlivé prvky palety. Na obr. 2 je znázomený hotový výrobok, prepravná paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Prepravná paleta lcruhovitého tvaru zo zlepovanej hladkej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je kruhovitého tvaru a je vyrobený zo...

Prepravná paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4048

Dátum: 03.01.2005

Autori: Tokarčik Július, Kováč Štefan

MPK: B65D 25/00

Značky: lepenky, paleta, vlnitej, prepravná

Text:

...paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná paleta z vlnitej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je vyrobený spojením viacerých vrstiev vlnitej lepenky výhodne striedavého spojenia vrstvy s pozdlžnou a priečnou vlnou vlnitej lepenky s možnou kombináciou aj s hladkou lepenkou na dosiahnutie synergického efektu v pevnostných...

Paleta z kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 527

Dátum: 19.04.2004

Autor: Schader Horst

MPK: B31C 1/00, B26F 1/00, B65D 19/38...

Značky: paleta, kartónu

Text:

...použit vedľajšie a prechodové pásy. ktore sa pri výrobe papiera vyskytujú ako odpad, a teda sa privádzajú na rozumné využitie. Širšie vedľajšie alebo prechodové pásy musia byt iba rozrezane na potrebnéšírky pruhov. čo je v papierenských továrňach bez problémov možné. Pretože vedľajšie pásy súinak takmer nepredajné, dajú sa získat veľmi lacno, ak nie dokonca zadarmo, čo značne znížimateriálové náklady na nohy paliet.Výhodne má kartónová rúrka...

Príručná skladová paleta na zaváraninové viečka a iné stohovateľné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3472

Dátum: 01.04.2003

Autori: Puškár Marián, Sýkora Anton

MPK: B65D 71/12

Značky: stohovateľné, paleta, zaváraninové, prvky, viečka, príručná, skladová

Text:

...na podchytenie spodného stohovateľného zaváračkového viečka alebo iného stohovateľného prvku 8, na ktorý sa ukladajú ďalšie zaváračkove viečka alebo iné stohovateľné prvky 8. Ďalej má prednú stenu 9, ktoráje rozdelená na dve časti po celej výške tak, že šírka medzery medzi týmito časťami zodpoveda vrchnoodberovej šírke 10. Tá je volená tak, aby umožňovala pohodlné vyberanie (vkladanie) nastohovaných zaváračkových viečok alebo iných...

Paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 730

Dátum: 10.03.2003

Autori: Mulcahy Stephen, Reilly Ian

MPK: B65D 19/00

Značky: vlnitej, lepenky, paleta

Text:

...dopravu späť k výrobcovi na náklady predajcu. Výrobcovi treba zaplatit aj za ukončenie prenájmu palety a ak sa nejaká paleta stratí, je potrebné zaplatit jejplnú cenu. Vrátené palety sa dajú znovu prenajímat v opakovanomcykle. Opakované používanie paliet často vedie k problémom s čistotou a opravovaním paliet. Drevené palety sa bežne spájajú klincami, ktoré môžu postupne vyčnievať a poškodiť na nich uložený tovar alebo výrobok. Okrem toho...

Paleta z kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280084

Dátum: 06.08.1999

Autor: Iseli Fredy

MPK: B65D 19/34

Značky: paleta, kartónu

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta je tvorená doskou (1), minimálne štyrmi na spodnú stranu dosky (1) nalepenými pätkami (2) a minimálne dvomi na minimálne dve pätky (2) nalepenými lištami (3). Paleta (1) má jadro dosky z vlnitého kartónu, ktorého pozdĺžny smer vĺn prebieha prednostne kolmo na rovinu dosky a obal dosky prednostne zo sivého kartónu, ktorý obaľuje všetky čelné plochy. Pätky (2) obsahujú vlnitý kartón s vlnami kolmými na rovinu dosky. Konštrukcia líšt (3) je...

Závesná paleta na tvárnice trolejových závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260275

Dátum: 15.12.1998

Autori: Máriássy Gustáv, Časný Tibor, Chalupka František, Bratinka Igor

MPK: B65D 85/46

Značky: závěsná, trolejových, závaží, tvárnice, paleta

Text:

...tvárnicami trolejových závaží a s čiastočným rezom, znázorňujúcim radlálne Apripevnenie výstužného prstenca ku koncomramien podstavca detailným rezom strediacou objímkou. Na obr. 4 je nárys »betónovej tvárnice trolej-ového závažia a na obr. 5 je znázornený jej pôdorys.Tiahlo 11, závesné oko 12 a ohnutá koncová část 15 tiahla 11 sa môžu vyrobiť z jediného kusa hutníckeho polotovaru, najvhodnejšie z oceľovej tyče kruhového prierezu....

Kovová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1312

Dátum: 04.12.1996

Autori: Dulanský Adam, Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/22, B65D 85/02

Značky: kovová, paleta

Text:

...nielen že zamedzujú posun cievok, ale umožňujú po uložení cievky na kovovú paletu obopnúť túto žeriavovými lanami a súbežne prenos cievky aj s kovovou paletou na plochu doprav ného prostriedku zväčša plošinu železničného vagôna. Výhodou konštrukčného riešenia kovovej palety je taktiež jej nizka váha voči prepravovanej cievke, ale naviac zabezpečenie stability a bezpečnosti pri preprave cievok ako aj ich vyloženie a následná preprava pomocou...

Paleta z vlnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281345

Dátum: 10.05.1995

Autori: Winebarger Ken, Lee Stanley

MPK: B65D 19/34

Značky: materiálů, vlnitého, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (10) z vlnitého tuhého buničitého lepenkového materiálu má od seba vzdialené, paralelne a pozdĺžne nasmerované, dlážky sa dotýkajúce základné prvky (11), ktoré sú kolmo vzájomne spojené v pozdĺžne vymeraných úsekoch od seba vzdialenými, paralelne a priečne nasmerovanými dlážkovými prvkami (12). Každý prvok je vytvorený z priehybových a vrúbkových obdĺžnikových polotovarov (21), ktoré sú ohýbaním poskladané tak, aby vytvorili pevné jadro...

Prenosná stohovacia paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 637

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 21/00, B65D 19/00

Značky: stohovacia, prenosná, paleta

Text:

...znižuje náročnosť na skla. dové plochy vyššou využitoľnoeťou.Príklad uokutočnonio prenoenej atohovacej palety podľa úžitkového vzoru jo znázornený na pripojených výkroooch,kdo na 0 br,1 a,b jo ochoooticky znázornonà paleta o balíkom vo zvislej poloha. na Gbr.lc paleta vo vodorovnoj polohe a na obr.ld poloha pri proklopeni. Na Obr. je zobrazený pohlad na vodorovnú o zviolú polohu.Pogáo griklodu technického riešeniePrenosná otohovocia paleta...

Závesná paleta na prepravu, manipuláciu a skladovanie predovšetkým hutníckeho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 551

Dátum: 07.09.1994

Autor: Zátka Zdeněk

MPK: B65D 19/08

Značky: manipuláciu, predovšetkým, paleta, materiálů, prepravu, závěsná, hutnického, skladovanie

Text:

...bokov zavesu je väčší ako sirka pätky zvislej boćnice úložnej čzavesneho ramu na pätky zvislých boćníc úloänej časti zavesnej palety asti zavesnej palety. Tieto rozmerové dimenzie umožňujú naeunutienaslednú manipuláciu s uložnou časťou zavesnej palety.Pre navedenie pätiek zvislých bocnic úložnej css zszeere siety do otvorenej dolnej časti zavesu,.móže byť aves opazrený noa 1 nepa 1 etach.možno zavesne rámy äelne za sebou pre...

Stohovací paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 272837

Dátum: 12.02.1991

Autori: Wnetrzak Jan, Hudec Václav, Drha Pavel

MPK: B65D 19/00

Značky: stohovací, paleta

Paleta pro převoz ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270722

Dátum: 12.07.1990

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: B22D 29/00, B22D 7/12

Značky: paleta, převoz, ingotu

Text:

...místo. Konstrukce palety zajištuje její dobrou odolnost jak proti mechanickému namáhání od prevážených ingotů, tak proti tapelnému namáhání, poeř případě proti účinkům kombinace obou druhů působících namáhání.Príklad provedení palety pro prevoz ingotů podle vynálezu je uveden na pripojeném výkresu, kde na obr. 1 je nakreelen podélný osový řez a na obr. 2 je příčný rez paletou pro prevoz ingotů podle vynálezu.Paleta podle vynálezu sestává...

Systémová paleta rotačných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269684

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tink Vladimír, Slavík Jan, Jambrich Ladislav

MPK: B65D 19/38

Značky: predmetov, rotačných, paleta, systémová

Text:

...rotačne u 1 ože~ ných prizmách je manipulačný predmet, napr. vačkový hriadel. Na obr. 2 a 3 je znázornená prevedenie uložného prvku systémovej palety podľa vynálezu, ako akčného člena nosiča, umožňujúceho rýchle prezoradenie pre rőzne druhy manipulovaných predmetov, zabezpečujúceho presné definované uloženie v uložnom priemere a dľžke.Systémová paleta gg rotačných obrobkov l je vytvorená z nosiča pozostávajdceho z dvojice základných dosák 1,...

Upínací paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 268740

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štangl Jan, Kovář Vladimír

MPK: D05B 21/00, D05B 33/00

Značky: upínací, paleta

Text:

...vynálezu je schématicky znázorněn na výkre vse, kde značí obr. l půdorys upnutého dílu svršku obuvi s malými motivy šitêho švu aobr. 2 půdorys upnutého dílu svršku obuvi s velkými motivy šitého švu.Upínací paleta sestává ze základní desky l, k níž je závěsy ll připojeno víko g. Na základní desce l jsou vymezena dvě upínací pole la, lb, jež jsou vzájemně sdružena společnou spojovací mezí g. Každé upínací pole lg, lg se svojí plochou rovná šicí...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268249

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mrázek Karel, Štangl Jan, Jaša František, Kovář Vladimír

MPK: D05B 33/00

Značky: svršku, sítí, dílů, paleta, zejména, obuvi, upínací

Text:

...deska, ve které jsou proti vrchnim šicim drážkam víkové desky vyhotoveny spodní Bicí drážky. ve víkové desce je vytvořena vrchní průchozí vyhloubení,v němž je upevněna vrchní vzorová deska, ve ktere jsou vyhotoveny vrchní šicí drážky.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že pri změně tvaru ěití se v upinací paletě velmi jednoduše vymění pouze vzorové desky. Vzorové desky v zásade neovlivňují tuhost celé upínací palety a lze tedy pro ně vollt...

Technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 266993

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 21/02, B65D 19/24

Značky: paleta, technologická

Text:

...výhodou je možnost využitia i pre uloženie komponentov s väčšou výškou. za týmto účelom je opatrená snimateľným rámovým nádstavcom, ktorého výšku je možné voliť podľa potreby. Tvar vrchnej časti základnej palety i rámový nadstavec umožňuje stohovanie.Technologická paleta je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jev nakreslený rámový nadstavec v náryse, na obr. 2 je nakreslená základná paleta v náryse,na obr. 3 je...

Patrová lisovací paleta pro výrobu formovaných potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266640

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kužniar Petr

MPK: A23P 1/10

Značky: patrová, formovaných, výrobu, výrobků, lisovací, paleta, potravinářských

Text:

...pro zasouvání forem.En hmůmétnířešení je nutné vycházet z rozměru formy. Je nutné provést změnu základních rozměrů rámů palety, protože dosavadní neumožñují rcvnoběžné zasunutí (resp. vysunutí) krajních forem, jelikož jsou umístěny za sloupky (obr. 1). Řešení vyžaduje rozšířit původní paletu prodloužením nosníku 5. Dále je nutné odstranit výstuhu á a nahradit ji výstuhouDalší možnost vazeb jsou schematicky na obr. 4 až 7. Případně je...

Paleta pre manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných prefabrikátov, najmä betónového loggiováho zábradlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266266

Dátum: 13.12.1989

Autor: Mazáň Dušan

MPK: B65D 85/46, B65D 19/44

Značky: skladovanie, loggiováho, zábradlia, dopravu, najmä, betonového, prefabrikátov, paleta, stavebných, manipuláciu

Text:

...jednej paletc sa súčasne prepravuje 6 kusov stavebných prefabrikátov. Pri manipuláciís paletou podľa vynálezu sa používajú bežné závesné prostriedky.Výhodou palety pre manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných prefabrikátov, najmä betónového loggiovćho zábradlia je skutočnosť, že prefabrikáty po odformovaní vo výrobní je možné okamžite vkladať do paliet, čo umožňuje daľšie skladovanie v paletách a súčasne s využitím pre manipuláciu a...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265886

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bakule Karel, Štangl Jan, Mrázek Karel, Jaša František, Kovář Vladimír

MPK: A43D 63/00

Značky: sítí, zejména, upínací, svršku, obuvi, dílů, paleta

Text:

...šicích drážek základní desky a víkové desky jsou na základní desce upravený spodní lepivé főlie. Na víkové desce jsou po stranách šicích drážek upraveny vrchní lepivé főlie. Lepivé fólie jsou vytvořeny vrstvou nosného materiálu s oboustranným nánosem lepidla.Vyšší účinek vynálezu spočívá V tom, že na lepivých főliích se šité díly ukotví v celé své ploše a tím se zabráñí jejich shrnování v průběhu šití. Tento účinek se projevuje zvláště...

Sloupcová samonosná univerzální paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262233

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šefčík Karel

MPK: B65G 1/06

Značky: sloupcová, paleta, univerzální, samonosná

Text:

...na pohonymanipulačního ústrojí. Z důvodů nízké váhy palet lze ji využít všude tam, kde je nutné součástí vychystávat do jednoho místa a přepravovat dávky součástí, které jsou tvarově podobné a rozměrově odlišné. Paleta umožňuje konstrukčně nerozměrné zařízení pro posouvání sloupce a je možné ji používat v poloze vodorovné, svislé i obecné.sloupcová samonosná univerzální paleta podle vynálezu je znázorněna na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Technologická paleta najmä pre tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261672

Dátum: 10.02.1989

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

MPK: B65D 85/56

Značky: technologická, najmä, tablety, paleta

Text:

...seba zadadajüce. Do podstaty vynálezu patri aj to, že oddeľovacie a nosné prepážky sú opatrené obmedzovacími vložkami.Technologické paleta podla vynalezu umožňuje samočinné nakladanie tabliet priamo od tabletovacieho lisu bez potreby ďalšieho nakladacieho mechanizmu, zariadenia,alebo pracovníka obsluhy. Výhodou technologickej palety je aj jej univerzálnost, rýchla úprava na iný rozmer tablety a spôsob jednoduchého vykladania samočinným...

Kombinovaná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 257439

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kuhuda Zdeněk

MPK: B65D 19/06

Značky: kombinovaná, paleta

Text:

...celého výrobního procesu. Noaný díl umožňuje automatizované nasouváni a vyaouváni vnitřnichdílů za dvou protilehkýoh ątran.V čímž je umožněno zachovat pořadí i polohu těchto vnitř-A ~ nich dílů 1 dopravovaného kusového materiálu. Polohaýnitřníoh dílů v ząplnäném nosném díla je zajištěna uza víraoím prvkom. Kombinované palety mohou sloužit jakomeziölánek mezi dvěma výrobnimi 1 nkami, ale je možnéje využívat 1 ke skladování např. stohováním v...

Ohradová paleta, zejména pro tabulový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256833

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sehoř Karel, Strakoš Milan, Kuruc Josef

MPK: B65D 19/44, B65D 19/28

Značky: zejména, paleta, materiál, tabulový, ohradová

Text:

...písmene omege 31 fÄ,vzájemně pevně spojených ve svých rozíoh příčnými spojovacími nosníky. Ve střední části jsou na dolním vodorovném úseku podélných lomenýoh nosníků upevněny vedle sebe dva příčné podpěrnénosníky.K dolním rohům podélných lomených nosníků jsou připevně~ny příčné vodící lišty. Podélně bočnice jsou ukončeny ve zlomu podélných lomenýoh nosníků.Výhodou ohradové palety podle vynálezu je to, že umožňuje ukládání i vykládání...

Systémová paleta prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255329

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Snopek Pavol, Zwiebel Pavol, Pavluv Ján, Slavík Jan

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, systémová, prístrihov

Text:

...splňujü aj Stacionárne »čeriče,ktoré je možné zoraďovat a vymieňať mimo liniek a systémov v pripravni pristrihov.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zjednodušene znázornené prikladné prevedenie systémovej palety prĺstrihov podl.a vynálezu a na obr. 2 vyobrazený príklad prevedenia systémovej palety prístrihov podľa vynálezu.Systémová paleta prístrihov je vytvorená z nosného rámu 1 ooupatreného po stranách uchopovacírni vybratiami 11, z...