Patenty so značkou «páka»

Brzdová páka s mechanizmom na rýchle nastavenie vôle brzdovej čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 284920

Dátum: 16.01.2006

Autor: Yamashita Kazuhisa

MPK: B62L 1/00, B62K 23/00, B62L 3/00...

Značky: brzdová, rychle, brzdovej, mechanizmom, nastavenie, čeľuste, páka, vôle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka brzdového ovládacieho mechanizmu majúceho prvý nastavovací mechanizmus (25) a druhý nastavovací mechanizmus (35). Prvý nastavovací mechanizmus (25) obsahuje vačku (27), ktorá zaberá s časťou pákového člena (20). Vačka (27) obsahuje rad vačkových plôch (27c-i). Každá z vačkových plôch (27c-i) je vytvorená tak, aby, ak je v zábere s pákovým členom (20), tvorila rôzne brzdové uvoľnené polohy pre pákový člen (20). Každá brzdová...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Meurville Florent, Pain Joël, Boissac Jean-paul

MPK: B60S 1/06

Značky: pozdĺžny, deformovateľná, štvoruholníka, páka, obsahujúca, stierača, tvare, skiel, hnacia, otvor, mechanizmu

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Riadiaca páka na ovládanie člna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2854

Dátum: 10.05.2001

Autori: Kršňák Stanislav, Šembera Zdenek, Faltus Milan, Kočár Radoslav, Sodoma Bohumil, Fajc Jan, Málek Oldřich

MPK: B63H 25/00

Značky: člna, riadiaca, páka, ovládanie

Text:

...uvádza čln do jazdy vpred. Vychýlením riadiacej páky znulovej strednej polohy dozadu uvádza čln do jazdy vzadu. Nulová stredná poloha riadiacej páky znamená nulový pohyb. Riadiaca páka teda riadi proporcionálne výkonovo hnací mechanizmus na jazdu vpred a vzad. Ovládanie smeru jazdy vzmysle zatáčania je riešenie trojpolohovým spínačom integrovaným vhlavici riadiacej páky. Trojpolohový spínač je v nulovej strednej polohe vypnutý a lodná...

Bezpečnostná páka pre dvojručné ovládanie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1106

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šturma Jozef

MPK: B30B 15/16, F16P 3/00

Značky: dvojručné, páka, ovládanie, bezpečnostná, stroja

Text:

...na hlavici páky, nadvihovaného do východzej polohy pružinou a stlačeného pri zopnutí tlakom dlane. Toto usporiadanie umožňuje ovládanie mikrospínača a otáčanie alebo posúvanie pákou ventilu jednou rukou.Prepojenie mikrospínača v hlavici páky a druhého tlačítka je uskutočnené tak, že po uvolnení jednoho z nich dôjde k zastaveniu elektromotora pre pohon čerpadla alebo iného zdrojapohonu a tým k zastaveniu pracovného pohybu stroja.Konštrukcia...

Páka so zámkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 301

Dátum: 10.11.1993

Autor: Huraj Ľuboš

MPK: E05B 65/12

Značky: páka, zámkou

Text:

...na priložených výkresoch, kdeObr.l znázorňuje konštrukciu páky so zámkou podľa technického riešenia, Obr.2 znázorňuje páku so zámkou v stave spojenia volantu s pedálom brzdy alebo spojky.Páka zo zámkou podľa Obr.l sa skladá z nosnej rurky l do ktorej je cez skrutkovu maticu 3 z dolnej strany volne zaskrutkovaný spodný hák 3, zaistiteľný v požadovanej dĺžke zaisťovacou maticou Q. Horná časť nosnej rúrky l je opatrená zo strany vysúvateľným...

Páka na otváranie veka smetného koša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 273

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kišac Dušan, Uhlík Peter

MPK: B65D 88/28

Značky: smetného, otváranie, páka, koša

Text:

...ea pri vyeypávani emetí nepríde do styku 5 vekom. Taktiež ea lepší životne proetredie v okolí emetneho koša, nakoľko hlavne v období vetrov a pri pokazenom zatváraní veka poeobi neuteäene mnoäetvom poletujúoich papierov a odpadkov.Všetky časti páky sú xhotovene a kovových ćaetí. dajú ee vyhotoviť 2 odpadu. Fáka je umieetnená na bočnej etrane smetného koša a tyč je umieätnená na jeho epodnej časti a tak nepôsobíenie bude bliäšia vyävutlaná...

Radiaca páka na radenie pod volantom motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278792

Dátum: 16.12.1992

Autori: Schreiber Franz, Weber Adam, Kerner Wolfgang

MPK: B60R 16/00

Značky: radiaca, páka, motorových, radenie, volantom, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Radiaca páka (10) obsahuje na svojom voľnom koncovom úseku (11) najmenej jeden spínací diel (13, 14) a elektrický spínač uložený v puzdre (16), ktorý je vo forme funkčnej spínačovej jednotky (12) uložený spolu so svojím puzdrom (16) v úložnom vybraní (51) vo voľnom koncovom úseku (11) radiacej páky (10). Vo voľnom koncovom úseku sú uložené prvé pripájacie elektrické kontakty (27, 28, 29), s ktorými sú spojené v konečnom stave zodpovedajúce...

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fischer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: páka, postrkové, páky, zajišťovací

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Vypínací páka unášecího vozíku dvoudráhových závěsových dopravníků podvěsných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266059

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: závěsových, podvěsných, dvoudráhových, unášecího, páka, vozíků, dopravníku, vypínací

Text:

...která prochází obloukovými drážkami vytvořenými V tělese vozlku, na jejíž koncích jsou otočné uloženyTímto uspořádánĺm podle vynálezu je dosaženo jednodušší konstrukce vlastní vypínací páky a jednoduššiho a výhodnčjšího uložení čepu v tělese vozíku.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je vozík s vypínaci pákou v základní poloze v náryse, na obr. 2 je vozík s vypinací pákou v základni poloze v...

Řadicí páka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263149

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/02

Značky: řadicí, páka

Text:

...že je tvořena nerotační rukojetí, tyčkou a tuhou vložkou, kde tyčka je ve svém konci tvarována do nekruhového tvaru odpovídajícímu tvaru dutiny tuhé vložky zalité do nerotaöní rukojetí.Uprava konce tyčky řadící páky do nekruhového tvaru odpo~ vídajícímu tvaru dutiny v tuhé do měkké nerotační rukojetí zalité vložky se docílí nejen upevnění tvarové rukojetí na tyčce řadící páky, ale i spolehlivého zajištění proti jejímu pootoče~ ní, při...

Ruční páka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260734

Dátum: 12.01.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/08

Značky: ruční, páka, motorová, vozidla

Text:

...nadzvednutí vodorovneho ra.mene třínamenné západky.Na přiloženém vyobrazení je nuawkreslena ruční páka pro ~m~otorová vozidla jpodle vynálezu ve spodní dorazové poloze. Na obr. 1 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač a mezi vodorovným ra lmenem a dorazem je ponechána vůle »a na obr. 2 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač, ole v důsledku sóučtu využitých výrobních tolerancí vod-orovné raumeno- je...

Páka řídítek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256993

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čadina Jiří, Ráfl Jan

MPK: B62K 23/06

Značky: páka, řídítek

Text:

...odstraněny pákou řídítek pro lanovodné ovládání brzdy,spojky nebo jiného elementu motocyklu zhotovené z plastu podle vynálezu, jehož podstatou,je, že zářez páky prochází otvorem pro čep a je v něm umístěn kovový segment s dírou PIO če 3 na jehož obvodě je vytvořena válcová plocha soustředná s osou čepu, na níž je uložen konec lanka, přičemž ve spodku páky i v segmentu je lůžko pro koncovku lanko.Umístěním lůžka pro koncovku na spodku páky se...

Kľbová páka pre ovládanie zverných spojov formovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243946

Dátum: 15.11.1987

Autor: Erdös Emerich

MPK: E04B 1/60

Značky: kĺbová, páka, zariadení, spojov, formovacích, ovládanie, zverných

Text:

...pevne spojených s nadstavcom, ku ktorým je privarená zarážka, zabezpečujúca vytvorenie momentovej sily iba v jednom smere.Druhá časť nástroja. pozostávajúca z Violne uloženého pera páky, ku ktorému je pevne pripojené rameno páky, slúžiazce na vyvolanie dostatočnej sily na prekonanie kritického bodu zverného spoja.Výhodou nástroja podľa vynálezu je predonvšetkým .bezpečné ovládanie zverných spojov. Vylúči sa tým možnosť vyrnršte-.nia páky zo...

Páka ovládacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234446

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koudelka Karel, Morisák Zdeněk

MPK: F16S 5/00

Značky: mechanismu, ovládacího, páka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je páka ovládacího mechanismu, používaná zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání strojního zařízení s aretací v zapnuté poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem středového čepu v dutině konsoly a přitom palec, ke kterému je připojeno buď táhlo neb bovden ovládání strojního zařízení, klouže po vodicí ploše konsoly. Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodicí ploše, až...

Páka ruční brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219955

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šorma Rostislav, Müller Josef

Značky: brzdy, páka, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ruční páky brzdy pro jízdní kola. Řeší odstranění dosavadní složité konstrukce při snížení náročnosti na materiál a zvýšení požadavku na bezpečnost, tak, že páka je otočně uložena na čepu, který je opatřen vnitřním maticovým závitem. Čep zajišťuje pohyb páky i upevňuje opěru pomocí objímky šroubem. Vlastní páka brzdy má ve své přední části dva výstupky ohnuté v úhlu 90( k podélné osové rovině páky tak, že výstupky k sobě...

Přítlačná páka kartáčového držáku s odpruženým palcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217351

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: palcem, páka, držáku, kartáčového, přítlačná, odpruženým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kartáčových držáků pro elektrické stroje točivé, účelem vynálezu je odpružení palce a zajištění jeho stálé polohy na kartáči. Podstatou vynálezu je tuhá nosná část přítlačné páky a pohyblivý palec, který je podložen pružnou vložkou umístěnou mezi tuhou nosnou částí a palcem. Palec má nejméně jeden oválný otvor jímž prochází rozpěrný nýt. Hlavy rozpěrného nýtu jsou roznýtovány na stěnách vedení, kterými je zakončena nosná část....